sp

De ondergang van de SP

De bedoeling van dit blog is om wat over mijzelf te schrijven, mijn geheugen wat op te frissen en over zaken te schrijven die mij interesseren.

Nu hoef ik het zwarte garen niet zelf uit te vinden, dus als ik ergens een artikel vind die, (meestal deels) hetzelfde standpunt verkondigd en ik het ook nog interessant vind, neem ik dat over. Lekker makkelijk, toch?

De verraders zijn onder ons.

Nee, Marcus bakker is alles behalve een verrader. Een goed communist en trouw kameraad tot in de dood.
Vanaf mijn jeugd ben ik actief in de politiek geweest. Op mijn 15e werd ik lid van het Algemeen Nederlands JeugdVerbond (ANJV), een politieke jeugdbeweging welke nauw samenwerkte met de Communistische Partij van Nederland (CPN). Op mijn 18e werd ik lid van de CPN en bleef dat, als actief lid, tot de opheffing.
Ik heb nooit willen behoren tot de klasseverradersgroep dat zich Groen Links noemde.
Later werd ik lid van de Socialistische Partij (SP) De SP is opgericht door Jan Marijnissen en voerde een goede linkse politiek.Ook daar werden we (o.a. ik dus) actief lid (uiteraard actief, want anders moet je geen lid worden, aan papieren leden heb je niks.)We, (o.a. ik dus) woonden in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid. Al jarenlang een echt VVD/PvdA bolwerk.

We kwamen nogal wat corrupte zaken tegen, met name van de Stadsdeelvoorzitter, de (het zal u niet verrassen) PvdA-man Duco Adema.We voerden een sterke campagne en werden van niet bestaande partij in een klap de 2e grote partij.

Na de verkiezingen pleitten we er bij de PvdA voor om alle geschillen opzij te schuiven. Met een schone lei te beginnen en samen een links blok tegen de rechtse kliek te vormen.

De PvdA echter pleegde weer eens klassenverraad en ging samen met de VVD en het CDA regeren (die hadden ze nodig om een meerderheid te vormen),

De PvdA en de SP hadden ook samen een meerderheid) Wij als SP gingen dus de oppositie in. We gingen door op de oude voet om zaken die niet deugden te onthullen. We (de SP) groeiden dan ook als kool en we zouden bij de volgende verkiezing met zekerheid de grootste partij gaan worden.

Dat moest verhinderd worden. Groen Links benaderde met medeweten (of samen?) een journalist van de Volkskrant, die met een leugenverhaal kwam waar de honden geen brood van lusten. De leugens warden landelijk nieuw. Zoals iedereen weet die met zoiets ooit te maken heft gehad, is hier niet tegen op te boksen. We legden een verklaring af aan de raadsleden, waarvan bijna allemaal ons bleven steunen.

Zelf heb ik die journalist hierover nog aangesproken en hem verteld hoe het zat. ”O, dat wist ik niet” zei de huichelaar, maar een rectificatie moet nu nog in de Volkskrant verschijnen.

De SP, die inmiddels geinfiltreerd was, nam niet eens de moeite om van ons te horen wat er nou van waar was, maar liet ons vallen als een baksteen.

Zo, dat was voor de SP mooi meegenomen, van deze lastpakken kwamen ze dus makkelijk af. Nu neem ik aan dat u niet begrijpt waarom de SP van ons af wilde. Ik moet er gelijk bij zeggen dat het niet de leden van de SP in de Rivierenbuurt waren, want die zijn altijd achter ons blijven staan, maar het waren landelijke bestuurders en enkele lokale bestuurders die voor verraad en hun baantje hadden gekozen.

sp
Jan marijnissen, oprichter van de enige linkse partij na de CPN. Hij kreeg (figuurlijk) een mes in zijn rug

De SP was ‘onder’Jan marijnissen dus een goede linkse partij. Daar kwam echter verandering toen ene Hans van Heijningen zich in het Landelijk Bestuur wist te dringen. Hans bracht een prachtige CV mee uit Midden Amerika, zoekt u dat maar op.

De SP had echter verzuimd om Hans na te trekken bij onze kameraden in Midden Amerika. Wij hadden daar ook contacten en daarom wisten wij dat Hans van Heijningen een CIA-agent was.

sp
Hans van Heijningen, CIA-agent. Welke rol speelde hij in Midden Amerika? Ze wilden het mij niet zeggen (helaas).

Spoedig werd het duidelijk. Zijn eerste en moeilijkste taak was om Jan Marijnissen op een zijspoor te zetten. Hoe dat is gelukt weet ik niet. Het kan chantage geweest zijn, maar dat durf ik niet te beweren.

Binnen de SP warden de trouwe leden, in ieder geval wij, van andere afdelingen weet ik het niet, benaderd door (naam noem ik niet). We moesten de partij en Jan Marijnissen redden door de verraders er uit te werken.

Mogelijk zou het gelukt zijn, ware het niet dat toen opeens de Volkskrant met het leugenverhaal kwam. Toevallig? Die lastposten uit de Rivierenbuurt waren hiermee uitgeschakend.

De verraders bleven op hun posities, Jan Marijnissen werd ziek verklaard en begon zich langzaam terug te trekken.

De SP was geen gevaar meer voor de gevestigde rechtse orde.

Het verlies van 8.000 SP leden

In 2007 maakte de ”Sociaaldemocratische” Partij bekend dat ze meer dan 50.000 leden hadden. In totaal kwamen ze uit op 50.740. Deze mensen zouden zich willen inzetten voor een ”menselijker en socialer” Nederland. Negen jaar later hebben bijna 8.000 mensen de partij de rug toegekeerd. Wat is de oorzaak hiervan? Want de SP is in verhouding een best jonge partij, die tot haar grote doorbraak in 2006, 44.000 leden had. Andere politieke partijen hebben ook leden verloren. De PvdA verloor 10.000 sinds 2007, de VVD moet het met 7.000 minder leden doen en het CDA verloor zelfs 14.000 leden. Veel keren zich af van de politiek, dat is logisch voor neoliberale partijen. Maar de SP die zich als alternatief presenteert, zou niet zoveel leden moeten verliezen en toch gebeurd dat!
Jan Marinissen ging persoonlijk op bezoek bij het 50.000 SP lid in 2007. Dat was natuurlijk een mijlpaal voor een partij die in 1987 minder dan 15.000 leden bezat. In 20 jaar had de SP meer dan 35.000 aanhangers gewonnen en dat was extreem voor een politieke partij. Veel Nederlanders hadden ook hoop dat met de SP iets radicaals zou gaan veranderen in Den-Haag. Maar ondanks de winst van de partij, bleef alles bij het oude in politiek Den-Haag. Hiervoor waren verschillende oorzaken!
Ten eerste was er de mislukte coalitieonderhandelingen met de PvdA en het CDA. Veel Nederlanders hadden de SP graag in een regering gezien. Ook Jan Marijnissen had dit gewild, hij had meer water bij de wijn moeten doen, aldus de rechtse media die de SP verweet te standvastig te zijn. Zo kwam de ”Sociaaldemocratische” Partij niet in het kabinet; Balkenende drie. Het beeld dat de media schetste had invloed op de kiezers. Die vonden dat de SP meer compromissen had moeten sluiten, terwijl in werkelijkheid Marijnissen dan niets had kunnen doen, tegen de neoliberale bezuinigingen die Jan Peter Balkenende doorvoerde. De SP zou medeverantwoordelijk geworden zijn voor het neoliberalisme van PvdA & CDA en dat zou ook stemmen gekost hebben!
Ten tweede begon in 2007 ook het eerste grote offensief van de media tegen de SP. Zo werd de afdrachtsregeling aan de kaak gesteld en ook Jan Marijnissen werd als stalinistische leider afgebeeld. Volgens de media was de SP geen democratische partij en zou Marijnissen als een absolute heerser alles bepalen. Natuurlijk was dit beeld foutief, maar doordat er bij de SP wel gedaan wordt aan top-down beleid, kwam de partij in een negatief beeld. Daarnaast waren er wel verhalen over revolutionair socialisten die te maken kregen met bureaucratische partijleiders, die hun de mond probeerde te snoeren. De Internationale Socialisten werkte tot 2005 binnen de SP. Maar het partijbestuur vond dat maar niets, dat de Internationale Socialisten de partij ging gebruiken om voor het revolutionair socialisme te pleiten!
Het media offensief deed de partij geen goed en in 2010 hadden al 4.000 leden de SP verlaten. Agnes Kant kon het tij niet keren. Ze was niet geschikt als partijleidster en doordat de SP geen socialistische ideologie meer hanteerde, probeerde men wanhopig om aansluiting te zoeken bij de (a)sociaal democraten van Wouter Bos. De PvdA wou echter helemaal niet met de SP optrekken. Nee, de sociaal democraten waren goed bevriend met neoliberalen zoals het CDA en VVD/D66.
Emile Roemer wist de boel weer op orde te krijgen, maar de schade was gedaan. Tien zetels verloor de SP bij de tweede kamer verkiezingen van 2010. Veel arbeiders zagen geen alternatief meer in de politiek, dat was te zien aan de opkomst. 24,6% procent van alle kiezers kwam niet opdagen om te stemmen. Daarnaast won de rechts nationalistische PVV veel protest stemmen!
roemer
Slapjanis Roemer. Vind alles goed als hij maar in de belangstelling mag staan
Twee jaar later waren weer verkiezingen nadat de PVV geen verantwoordelijkheid wou nemen voor harde bezuinigingen. SP leek weer te groeien, zeker omdat vele de pest hadden gekregen aan Mark Rutte. Maar de media wist SP leider Roemer neer te zetten als slappe politicus, dus werd Diederik Samsom (PvdA) opeens het gezicht van politiek links, tegen de rechtse Mark Rutte. Het was een slimme zet van de burgerlijke media, om de neoliberale Samsom te maskeren als linkse strijder. De slapheid van Emile Roemer bleek helaas werkelijkheid, want de voormalige leerkracht kon geen harde taal uitslaan. Te aardig, te zachtgekookt voor de harde politiek. De SP zakte weg en de PvdA was opeens weer progressief en links in haar propaganda. Natuurlijk wisten revolutionair socialisten wel beter, maar veel Nederlanders kozen vanuit een domme strategische zet voor Diederik Samsom en zijn (a)sociaal democraten!
De SP won geen zetels en verloor ook geen zetels. Emile Roemer beweerde dat ze stand gehouden hadden, maar in werkelijkheid had de SP verloren. Verloren omdat ze geen strijdvaardig socialistisch alternatief hadden geboden en omdat ze Samsom niet keihard aanvielen op het neoliberalisme dat de PvdA sinds eind jaren 80 steunt. Daarnaast had men moeten wijzen op het feit dat de PvdA zeker met de VVD in zee zou gaan, wat ook gebeurde in het kabinet Mark Rutte 2. Ondertussen hadden al 6.000 leden de SP verlaten!
Daarnaast was er kritiek op de manier waarop het partijbestuur met andersdenkenden omging. Ook de revolutionair socialisten van Socialistisch Alternatief kregen dit te merken. Sinds 1998 werkte ze binnen de SP. Maar in 2010 werd hun verteld door het partijbestuur, dat hun groep een ”partij in een partij” zou zijn. Dus kregen de revolutionair socialisten een  keus; kiezen voor de SP of Socialistisch Alternatief. Wie weigerde te kiezen werd geroyeerd door het bestuur. Het leidde ertoe dat velen voor de SP kozen, hierdoor marginaliseerde Socialistisch Alternatief!
Zowel de Internationale Socialisten als Socialistisch Alternatief, zijn geen politieke partijen en hebben nooit geprobeerd om tegen de SP te strijden. Ze hebben altijd opgeroepen om SP te stemmen. Socialistisch Alternatief is ontstaan als socialistische tendentie binnen de PvdA, totdat Wim Kok van de Partij van de Arbeid een neoliberale partij maakte. Onder de naam; Offensief werden ze lid van de SP eind jaren 90. Jaren was dat geen probleem, totdat het partijbestuur besloot om de revolutionair socialistische organisatie te royeren. De Internationale Socialisten werkt tegenwoordig buiten de SP, maar blijft pleiten voor een socialistische partij!
Dat de SP deze groepen weigert heeft meer te maken met het feit dat het partijbestuur, het niet prettig vindt dat socialisten zich buiten de SP organiseren rond ideeën, die het bestuur al opgegeven heeft. Men doet ook niet meer aan socialistische scholing en daarom zijn veel SP leden geen echte socialisten te noemen. Hun politieke opvattingen blijven beperkt tot het ”menselijker en socialer” maken van het huidige systeem. Goed genoeg voor een sociaal democratische partij, maar niet voor een partij die het socialisme wil realiseren!
2.000 SP’ers verlieten de partij tussen 2012 en 2015. Als de partij nu eens strijdvaardig en socialistisch zou worden dan trekt dat arbeiders aan. Met duidelijke taal en standpunten win je stemmen. Natuurlijk is de huidige ”Sociaaldemocratische” Partij nog best links en blijven ze goede standpunten hebben. Maar de manier waarop ze die standpunten uitstraalt is verslapt. Ook beperkt de SP haar activiteiten meer tot het parlement en ziet men de partij alleen nog tijdens enkele acties en verkiezingen op straat!
Revolutionair wil men niet meer zijn. Vermoedelijk uit angst om ”extreem links” genoemd te worden door de rechtse kranten, met name de Telegraaf. Dus is de partij heel braaf, links populistisch zelf. Dat blijkt wel uit het feit dat de SP geen stelling neemt tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet en ook geen massademonstraties organiseert voor Syrische vluchtelingen. Men durft geen opvattingen te hanteren die wel socialistisch van aard zijn, maar niet goed vallen bij de achterban. Opvattingen zoals de strijd tegen Zwarte Piet en het steunen van vluchtelingen!
Praten over socialisme doet men bij de SP al bijna 20 jaar niet meer, althans niet in de openbaarheid. De partij zal wel gaan denken dat het woord socialisme niet meer aanslaat. Dit is precies wat de rechtse PvdA beweerde, wat door de gehele kapitalistische media werd verspreidt. In de jaren 80 zag je nog propagandateksten zoals; ”Op naar het socialisme” bij zowel de PSP, CPN en ook de SP. Maar tegenwoordig herinnert alleen nog artikel 3 van de statuten aan het doel van de ”Sociaaldemocratische” Partij, het realiseren van een socialistische maatschappij in Nederland!
Een belangrijke verandering is te vinden in de huidige beginselen genaamd; Heel de mens. Kernvisie van de SP uit 1999. Daarin werd niet meer gesproken over een planeconomie, de nationalisatie van de productiemiddelen en ook het woord socialisme kwam niet meer voor. In feit had de SP dus in 1999 afstand genomen van het marxistische socialisme en zocht men naar een vorm van nationale sociaal democratie. Want dat is nog wel over uit het stalinistische tijdperk, een nationale kijk op zaken. Internationaal is de SP nooit geweest. Ze verwerpen de Europese Unie, maar komen niet met een socialistische visie op een verenigd Europa. Revolutionair socialisten pleiten juist voor een socialistisch Europa onder controle van de arbeidersklasse, maar de SP wil slechts samenwerken en veel zaken nationaal houden!
Delen uit het programma: Handvast 2000 – 1989
”Arbeid is de bron van alle rijkdom. Niemand mag zich de eigenaar noemen van de vruchten van de arbeid van anderen. Rigoureus wordt er een einde gemaakt aan alle vormen van uitbuiting. De opbrengst van de gezamenlijk geleverde inspanning valt toe aan de gemeenschap als geheel. Dat betekent dat de overheid de beschikking krijgt over de geldelijke middelen die noodzakelijk zijn om de benodigde voorzieningen te financieren. Grote bedrijven en banken zullen eigendom zijn van de gemeenschap, zodat ook het reilen en zeilen van de economie onder democratische controle wordt gebracht. Planning is dan mogelijk. Behoeftevoorziening zal dan de enige richtlijn zijn voor de productie. Bedrijven moeten worden geleid door mensen die gekozen zijn door de werkers in dat bedrijf. Ze moeten worden gecontroleerd door een eveneens door het personeel te kiezen vertegenwoordiging. Zowel delfstoffen als land en water zijn eigendom van het volk. De exploitatie, bewerking en gebruik ervan zal onttrokken worden aan het winstbejag van enkelen en geheel ten goede komen aan de gemeenschap”
”De overheid garandeert aan iedereen werk. Naast een recht op werk is er ook een plicht tot werken voor wie daartoe in staat is. Iedereen ontvangt voor het werk een redelijke beloning. Het principe ‘loon naar werken’ zal in alle gevallen worden toegepast. Het hoogste salaris bedraagt niet meer dan het drievoudige van het laagste. Iedereen levert naar vermogen een bijdrage aan de gemeenschappelijke rijkdom waaruit de gemeenschap de noodzakelijke voorzieningen kan betalen. Er wordt slechts één belasting geheven: inkomstenbelasting. Iedere burger die door omstandigheden niet in staat is om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien kan aanspraak maken op door de overheid gegarandeerd inkomen en sociale zekerheid. Dit is geen gunst, maar een recht”
Wie dit lees kan moeilijk geloven dat dit door de huidige SP werd geschreven. Maar inderdaad, dit was de Socialistische Partij voordat ze het gehele marxistische socialisme overboord wierp. ”Handvast 2000” werd uiteindelijk vervangen door ”Heel de Mens” uit 1999, dat veel gematigder in toon is en de partij in feite sociaal democratiseerde!
Als de partij zich toleranter had opgesteld voor de kritiek van revolutionair socialisten en zich niet beperkt tot sociaal democratisch gedrag, dan waren zoveel leden niet weggelopen. Hoewel veel Nederlanders de SP een warm hart toedragen, is bij vele nog niet de overtuiging dat de SP het beter kan. Natuurlijk is dit niet alleen de schuld van de partij. Ook de media speelt een smerig spel door steeds maar te beweren dat je niets tegen het neoliberale kapitalisme mag/kunt doen!
De markt God is en concurrentie is Koning. Banken zijn heilig en het privé bezit van de productiemiddelen is een ”mensenrecht” aldus de kapitalistisch dogma’s van de moderne tijd. De politiek moet braaf doen wat de de groot kapitalisten eisen. Want als je de 1% boos maakt staan beurzen op rood en brullen rechtse kranten en groeperingen, dat socialistische politiek voor rampspoed zorgt. Dus doet de politiek (inclusief politiek links) alles om het bedrijfsleven tevreden te houden. Want men wil geen economische crisis veroorzaken door het grote geld uit te dagen. Zo houdt het kapitalisme onze politici in de houdgreep!
Revolutionair socialisten zullen pleiten voor een arbeiderspartij op een socialistisch programma. Helaas is de huidige SP geen socialistische partij meer. Sinds ze Handvast 2000 opzij hebben gezet en allerlei burgerlijke opvattingen hebben overgenomen, zal deze partij niet meer leden winnen. Gezien de huidige peilingen zal ook het zetel aantal niet groeien. Dan zal de SP altijd een kleine partij blijven, terwijl er zoveel potentiaal om uit te groeien tot een partij van de werkende klasse. Want zoals te lezen is op de afbeelding onderaan, zei men in 1987: DURF TE STRIJDEN, DURF TE WINNEN. Dat is de huidige SP blijkbaar vergeten!

sp

Het SP congres in 1987. Toen durfde men nog voor het socialisme uit te komen!

Nog een paar opmerkingen over bovenstaand artikel:
De schrijver er van kon natuurlijk ook niet weten wat er zich binnenkamers afspeelde.
De rol van de Internationale Socialisten en Socialistisch Alternatief stelden binnen de SP niets voor en opereerden zeer sektarisch. De hier beschreven invloed is enorm overdreven.
”Emile Roemer wist de boel weer op orde te krijgen” Huh? Emile Roemer is de stropop van van Heijningen, die zelf graag op de achtergrond blijft. Een slappe hap zonder ruggengraat. Een andere slappe hap is Laurens Ivens, die ooit tegen mij zei toen ik kritiek op hem had, zei: ‘soms is het beter om geen ruggengraat te hebben. Het is niet verwonderlijk dat beiden in de SP nog steeds belangrijke functies vervullen.
sp

Laurens Ivers: ‘Soms is het beter om geen ruggengraat te hebben’. Deze karaktertrek leverde hem een mooi baantje op, Wethouder in Amsterdam!

Wethouder Laurens Ivens beheert de portefeuilles Bouwen en Wonen, Wijkaanpak, Dierenwelzijn en Stadsdeel Noord.

”dat de SP geen stelling neemt tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet en ook geen massademonstraties organiseert voor Syrische vluchtelingen.” De karikatuur van Zwarte Piet is gewoon te stom om daar op in  te gaan.
Mijn waardering in deze voor de SP die blijkbaar door heeft dat het hier voor 95% niet om vluchtelingen gaat.
”Want dat is nog wel over uit het stalinistische tijdperk,” Wordt u nou ook niet moe van die onzin. Ook onder de links-denkende mensen is bijna iedereen gehersenspoeld.

Maar ja, het is niet mijn bedoeling het artikel te analyseren, maar om u een beeld te geven van re teloorgang van de SP.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

 • Politiek anno nu, het kiesstelsel en de krachten die aan het werk zijn (buitenlandse en/of corporate manipulerende ´steak-holders´), vereist uitgekiende marketingmethodes om te scoren op de ´kiezersmarkt´. Als je ´gelijk´ niet overkomt op de mensen, blijf je ´op de bank´ zitten.

  Er van uit gaan dat de kiezer dom is (gehersenspoeld) gaat averechts resultaat opleveren.
  Een lastig parket. Als je niet ook de media mee hebt, maar tegen.

  Anno nu nog sier menen de moeten maken met het Internationale Socialisme – dan heb je 75 jaar lang onder een steen gelegen. Stalinisme, Maoïsme, e.d.. Kun je onmenselijker bedenken. Ongekend wrede regimes. Het ideaal van de globalisten, die zgn. rechtse roofkapitalisten.

  >”Federal Reserve Bank of New York, …….in order to promote a world-wide revolutionary movement whose goal is
  the destruction of Western Christian civilization.

  Percy Rockefeller was one of the directors of the American International Corporation, …………
  A State Department document (Decimal File 861.00/5339) dd. nov. 13, 1918 names the following as persons engaged in supporting the Bolshevik revolution:

  … communist target Foundations:
  “They were the Carnegie, Rockefeller, and Guggenheim Foundations.”

  In a February 29, 1984 speech to the Senate, Senator Jesse Helms (NC) sounded an alarm when
  he warned “over the years, loans and credits to the Soviet Union by Western bankers as well as
  by Western governments, have served to build the Soviet war machine.
  http://www.equalparenting-bc.ca/adobe-pdfs/book_1989-GOLDSBOROUGH-Lines-of-Credit-.pdf

  Alexander Trachtenberg (Communistische Partij in de VS, CPUSA),
  “We are using capitalist money to destroy capitalism.”
  http://www.biblebelievers.org.au/lines.ht

  “They and countless others work silently behind the scenes to accomplish their goal of a socialist/communitarian world government.
  They may call themselves Republican or Democrats; it doesn’t really matter. They control the financial resources needed to manipulate the economy and accomplish their goals.:
  http://www.crossroad.to/Quotes/globalism/cfr.htm

  Zonder overdrijven kan worden gezegd:
  Vrijhandel = Kapitalisme veranderen in Communisme.'<
  Joan Veon, The United Nations' Global Straightjacket p.87 http://thetruthnews.info/Hegelian%20Dialectic%20
  (De VN, dwangbuis voor de hele wereld)

  Wie niet sterk is, moet slimmer zijn. (o.a. ook de (verborgen) schandalen bij de opponenten op straat gooien – die liggen voor het opscheppen!)