rusland

De krijgsmacht haalt gepensioneerde ‘Oude IJzervreters‘ uit de tijd van de ‘Koude Oorlog‘ terug, om ‘onze jongens‘ te leren vechten tegen ‘de Russen‘.

Laten we, om te beginnen, niet vergeten dat die ‘Oude IJzervreters‘ nooit gevochten hebben in welke oorlog dan ook. Hun inzichten zijn derhalve niet ‘Battle Tested‘. Sterker nog, geen enkel westers land vocht ooit tegen ‘de Russen‘. Westerse landen vochten na de Tweede Wereldoorlog, en tijdens de ‘Koude Oorlog‘, over de hele wereld tal van imperialistische oorlogen uit met lokale ‘guerrilla’s‘. Maar de enige oorlogen die overtuigend werden gewonnen, waren de oorlog tegen voormalig bondgenoot Panama, en het minuscule Caraïbische eiland Grenada. De rest eindigde in een patstelling, ging als een nachtkaars uit, of het westen droop met de staart tussen de benen af.

In Afghanistan, waar de Sovjets hun ‘Vietnam‘ beleefden, waren het ‘proxies‘ die strijd leverden. In die zin vergelijkbaar met de oorlog in Vietnam, en daarvoor in Korea. Waarmee ik maar wil zeggen dat ook ‘Oude IJzervreters‘ geen idee hebben van wat ‘onze jongens‘ te wachten staat als het daadwerkelijk uitdraait op oorlog met Rusland. Alleen de gedachte al maakt mij onpasselijk, omdat we zo’n gewapend treffen kunnen missen als de builenpest. En als ik die opgewonden dames van WNL hoor keuvelen over de noodzaak ons daar op voor te bereiden, denk ik slechts: ‘They won’t know what hit them!

Complete studierichtingen zijn er ingericht om te achterhalen wat het precies is dat mensen doet verlangen naar oorlog. En hoe het kan dat de ‘partij‘ die overduidelijk de agressor is, strevend naar gebiedsuitbreiding, hoe dan ook gemotiveerd, er in slaagt de eigen bevolking achter die plannen te krijgen. De ‘Koude Oorlog‘ werd door het westen gewonnen, juist omdat er nooit een schot werd gelost. Waar die ‘Oude IJzervreters‘ goed in waren, was ‘pronken‘. De Sovjet-Unie bezweek op termijn alsnog aan de gevolgen van de uitputtingsslag die de Tweede Wereldoorlog voor die jonge natie was, waarbij ‘Moskou‘ de ‘Warschau-Pact‘ landen niks te bieden had. Het kon niet, zoals de Verenigde Staten, een ‘Marshall-Plan‘ opzetten, waar de ‘Sovjets‘ al de handen vol hadden aan de wederopbouw in eigen land, en de ‘wapenwedloop‘ waar het westen hen toe dwong. Die ‘Koude Oorlog‘ werd gewonnen door de economische voorspoed die in het westen werd gerealiseerd. En die we gretig in de etalage zetten. Ook waar die ‘Oude IJzervreters‘ volop in de gelegenheid werden gesteld om te pronken met hun technologisch superieure ‘speeltjes‘, waarvan niemand weet hoe ze het er vanaf hadden gebracht als er daadwerkelijk oorlog was uitgebroken.

Die kirrende WNL-dames verkopen ‘Angst-voor-de-Russen‘, gekoppeld aan de overtuiging dat ‘Onze Jongens‘ dat varkentje wel even zullen wassen als het moment is aangebroken waarop we ons land Polen, Estland, Letland, Litouwen, Oekraïne en Turkije moeten ‘verdedigen‘. Hoe zo’n oorlog afloopt kan ik u niet zeggen. Maar Rusland is geen Granada. En ‘onze jongens‘ die aan de grens met Rusland door de hei crossen, kunnen ons niet verdedigen tegen kruisraketten, ballistische wapens, afgevuurd door mobiele lanceerplatforms op het land, in de lucht, op, en onder water. Als de pleuris uitbreekt, is de kans op escalatie naar een nucleair niveau praktisch honderd procent. Waarbij die ‘heikneuters‘ met hun geschut in Polen het verschil niet gaan maken. Ook niet als ze getraind zijn door, en mentale bijstand hebben gekregen van ‘Oude IJzervreters‘.

Om het plaatje te completeren, is het van het grootst mogelijke belang dat we ons er goed rekenschap van geven dat Rusland een ‘ander beest‘ is dan de Sovjet-Unie. Ik weet dat ‘experts‘ er anders over denken, maar in mijn optiek zijn de rollen nu omgedraaid waar het de economische strijd, en het etaleren van technologische staaltjes betreft. ‘Moskou‘ hoeft niet langer ‘satellieten‘ in Oost-Europa te onderhouden. Die last rust nu op onze schouders. En vormt daarmee een bedreiging voor onze welvaart. Niet voor die van Rusland. En Rusland mag geen ‘modelstaat‘ zijn waar het de laatste snufjes op het gebied van ‘Verlicht Denken‘ betreft, maar ook die ‘moderniteiten‘ zijn, in het licht van deze tweestrijd, primair ‘decadente ballast‘. Madonna en ‘Pussy Riot‘ komen u niet redden, als het schieten begint.

Mijn minachting voor de slagkracht van ‘onze jongens‘ betreft niet hun idealen, maar de illusie dat je een oorlog tussen twee nucleair bewapende grootmachten kunt winnen met ‘speelgoed‘, en respect voor het ‘oorlogsrecht‘. Of dat we hetzelfde trucje dat ons de overwinning bracht ten tijde van de ‘Koude Oorlog‘ kunnen herhalen, terwijl we nu al verzuipen in de schulden, en die ‘failliete boedel‘ in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika er helemaal niet bij kunnen hebben, als ‘onze kant‘ niet langer de ‘wereldhandelsmunt‘ naar eigen inzicht van de drukpers kan laten rollen om te betalen voor al die dingen die ‘BOEM!‘ zeggen.

De strategen die de koers uitstippelen voor de NAVO-expansie, zijn niet zo blind als de dames bij WNL, en de ‘experts‘ die in de ‘Legacy Media‘ onze angst voor ‘de Russen‘ moeten opjagen. Ze beseffen daar terdege dat je er niet komt met ‘IJzervreters‘ die groot werden in de ‘Koude Oorlog‘, in een organisatie die meer weg heeft van een ‘Padvinderij voor Volwassenen‘, compleet met een goed gevulde kantine, en ‘ARBO‘-wetgeving, om de padvinders tegen zichzelf, en de ‘elementen‘, te beschermen. Vandaar dat de ‘NAVO-Thinktank‘ die we kennen als ‘Chatham-House‘ uitzocht hoe het stond met de bereidheid van Europeanen om meer ‘vechtjassen‘ uit het Midden-Oosten en Afrika toe te laten. Niet goed.

Er zijn wel ‘vechtjassen‘ in het westen. Getraind als ‘elite-eenheden‘, die als het Puntje bij het Paaltje komt de ‘regels‘ laten voor wat ze zijn, en zich concentreren op de beste strategie om te winnen. Maar de motivatie binnen die groepen om hun leven te wagen voor de ‘R2P‘-meute, en hun ‘Verlichte‘ idealen van een gemeenschap vol ‘Safe-Spaces‘, en wetten om ‘Micro-Aggression‘ te bestrijden, is notoir laag. Ze hebben meer met ‘Trump‘ en ‘Flynn‘, dan met ‘Hillary‘ en ‘Madonna‘. Of ze verhuren hun expertise aan de hoogste bieder. En zoals gezegd ziet dat er ook niet best uit voor het westen.

Als het u een goed gevoel gaf toen u las, of hoorde, dat ‘Oude IJzervreters‘ uit het bejaardenhuis werden gehaald om ‘onze jongens‘ te trainen in de strijd tegen ‘de Russen‘, bent u te ver heen om nog te kunnen worden gered. Die geriatrische patiënten zijn iconen van een gewonnen oorlog die nooit plaatsvond. Hun heldenmoed is ‘Hollywood‘. Niet ‘Stalingrad‘.

Reacties

Reacties

One thought on “De krijgsmacht haalt gepensioneerde ‘Oude IJzervreters’ uit de tijd van de ‘Koude Oorlog’ terug”
  1. Je kunt beter “overlevenden” van “Dresden” raadplegen als je een idee wilt hebben hoe WOIII eruit ziet en wat de gevolgen zijn.

    Waarom niet Hiroshima?

    Wel het rare is, dat de honderden luchtmijnen met tot 10 ton 1945 verbeterd TNT die boven Dresden zijn gedetoneerd, door de t.o.v. een kernfissie-reactie agressiever verlopende detonatie, ongeveer dezelfde enorme drukgolf opleveren als een kernfissiebom (WHO rapport), alleen in een cirkel met een veel kleinere straal zeg 500 – 1000 meter.

    De “overlevenden” van Dresden (volgens het niet NEP maar ECHTE nieuws, moeten van de 1.200.000 vluchtelingen, kinderen, gehandicapten, immobiele oorlogsgewonden op stretchers in parken, Joden, dwangarbeiders van alle nationaliteiten, dito krijgsgevangenen e.d. er ongeveer 1.180.000 het hebben “overleefd”, want er zouden maar 20.000 doden zijn gevallen. En dit uiteraard bij een terechte aanval, want Dresden had een Centraal Station. Een “overlevende” die in het centrum de 3 aanvalsgolven van in totaal 28 kiloton TNT, witte fosfor en napalm heeft “doorstaan”, moet voor de raadpleging dus gemakkelijk te vinden zijn) hebben dus, door de vele elkaar tegelijkertijd overlappende detonaties van atoombom-kaliber, een beter idee van wat een huidige oorlog met Rusland zou betekenen, dan de “overlevenden” van de enkele klap of “don” te Hiroshima (even afgezien van de directe en lange-termijn effecten van kernstraling).

    VERGEET HET NU MAAR METEEN of zorg ervoor dat je jezelf uit je lijden kunt verlossen, is hun advies.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.