20 september 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

De kloof tussen wel en niet gevaccineerd is door de zomer verdiept

niet-gevaccineerden

Fascinerende tijden! Alles wijst er op dat een grote verandering in de lucht hangt. Wordt het de lang voorspelde 4e industriële revolutie of heeft juist de 4e maatschappelijke omwenteling grote impact? Neemt Big Tech de macht over via het Digitaal Financieel Complex of is Build Back Better slechts onschuldige elite-spielerei. Sommige visionairs voorspellen een perfect storm, een collaps van de wereld zoals wij die nu kennen. Veronderstellen dat de mensheid ten onder gaat aan een virus doet eigenlijk niemand meer, maar dat neemt niet weg dat via systemische communicatie het dagelijks pakketje angst voor ziekte en sterven, bij eenieder wordt afgeleverd. Zoals het er nu naar uit ziet wordt op 20 September discriminatie op medische gronden via de wet ingevoerd.

De kloof tussen wel en niet gevaccineerd is door de zomer verdiept. Eerst werd heimelijk en daarna openlijk gestuurd op verdeeldheid en dan is het opletten geblazen voor epidemische psychose. Carl Jung geciteerd: “we are our own worst enemies”, de grootste vijand van de mens komt niet van buiten. Hoog tijd om de geschiedenis nog eens door te akkeren, op zoek naar geleerde lessen. Het wordt in het algemeen echter niet chique gevonden om de situatie van 90 jaar geleden met het NU te vergelijken, blijkbaar nog te vers. Verder terug in de tijd waren er religieuze massapsychoses. Eeuwenlange angst en repressie, ketters werden op barbaarse wijze afgemaakt en heksen gingen levend op de brandstapel. Wij weten wel het een en ander over de slachtoffers maar wat is eigenlijk bekend over de daders? Wie gaf de opdracht, wie voerde uit en hoe is het beëindigd?

Terugkijkend op die krankzinnigheid kan worden vastgesteld dat het nu dan toch allemaal nog wel meevalt. Voor de bühne zijn we “woke” en werkelijk iedere bestaande minderheid wordt erkend, maar wordt ook gewaakt voor het ontstaan van nieuwe? De definitie van een psychose-epidemie is niet zo alarmerend: het komt voor als een groot deel van de gemeenschap contact verliest met de werkelijkheid. Veel enger is het om te kijken naar de cruciale factoren waardoor ze ontstaan, onderdrukking, isolement, framing en misleiding. Het begint met een continue vloed aan negatieve emoties waardoor het individu in paniek raakt en zich machteloos voelt. Om uit de ellende te raken groeit de bereidheid om offers te brengen. Het volk wil geen leider maar een verlosser en dat trekt heerszuchtige types aan, die niet zo zeer de macht grijpen maar het krijgen toegeworpen. De Nederlandse psychoanalyticus Joost Meerlo, een autoriteit in onderzoek naar massapsychose, beschrijft de volgende stappen. Gedurende enige tijd wordt afwisselend angst aangewakkerd en dan weer teugels gevierd, waardoor de afhankelijkheid toe- en de moraliteit afneemt. Zo wordt het collectieve gevoel gereorganiseerd (gemanipuleerd) door de indruk te wekken dat het steeds weer opduikende probleem wordt opgelost, terwijl het juist in stand wordt gehouden. Na enige tijd heeft de eindeloos herhaalde propaganda een grotere emotionele aantrekkingskracht dan logisch redeneren. Kort verteld is dit het pad naar de uiterst gevaarlijke staatsvorm: totalitarisme.

We kunnen er niet aan ontkomen om te beseffen dat de homo sapiens een wonderbaarlijk wezen is, geschapen met o.m. denken, geheugen en taal maar ook met een geweten en angstaanjagende zelfvernietigingskracht. Het wordt lastig gevonden om feiten van destructie in het verleden onder ogen te zien, net als dat het de voorstelling te boven gaat dat het in de toekomst weer zal gebeuren. Over het heden wordt niet eens gesproken. Onmogelijk.

“What was washed more than hands in the past 12 months? Brains!”, grapt een Engelse komiek(applaus en lach). De cultuursector toont ons de spiegel.

Logisch denkend, is de enige maatregel die echt zoden aan de dijk zet bij virus management: wie ziek is blijft thuis. In geval van Covid vormt de virusload van zieken een reëel besmettingsgevaar. Wel of niet geprikt, dat maakt niets uit. Zoals te lezen is in de bijsluiters van vaccins is het beoogde effect de kans op ziekte en of ziektesymptomen te verminderen. Nergens staat dat het virustransmissie kan voorkomen. Bij uitbraken kan een gezondheidscheck relevant zijn. Vragen of iemand gevaccineerd is, dat slaat echt helemaal nergens op.

Alle waarschuwingen ten spijt ligt de uitvoering van medische discriminatie op straat. Niet gehinderd door enige kennis van zaken ontwijken bange mensen “weigeraars” vanwege vermeend gevaar. Zij hebben moeite de mening te onderbouwen dus in debat tonen zij primitieve emoties, boosheid en vijanddenken, zoals ze dat op tv zien. Als de dappere Frans Bauer weigert onderscheid te maken tussen geprikt of niet geprikt krijgt hij te maken met de masculiene Frits Wester, die de behoefte niet kan weerstaan om zijn onvermogen te tonen. Met boze stemverheffing natuurlijk, als volleerd gespreksdictator dringt hij zijn mening op.

Naast vrijheidsbeperking en opnieuw dreigende isolatie is sprake van misleidende communicatie. Pardon? Jazeker, aanhoudende, repeterende, misleidende communicatie. Iedere dag opnieuw overtreedt de overheid de door hen zelf opgestelde wetten ten aanzien van de communicatie over farmaceutica. Het zijn niet de bedrijven, die houden zich aan de opgelegde codes. De overheidsinstanties RIVM en het mini-hysterie van VWS gaan over de rand van het betamelijke en overtreden de wet. Verregaande claims over effectiviteit en veiligheid van vaccins, terwijl de fase 3 trials nog lopen, plus gebruik van populaire taal als “effe dat prikkie halen”, “je vraagt toch ook niet wat er in een frikandel zit” en “dansen met Jansen”: dit kan echt he-le-maal niet. Geen farmaceut zou  het in zijn hoofd halen. Het is gebruikelijk dat bedrijven elkaar onderling aanspreken om reputatieschade voor de branche te voorkomen. Stilte. Nu Dr. Wendy Mittemeijer-Ooteman, farma marketing consultant, als eerste openlijk afstand heeft genomen van de overtreders worden meer farma-schapen over de dam verwacht. En waar is toch justitie?

Na het vinden van een zondebok, in dit geval de niet-gevaccineerden, is escalatie een kwestie van tijd.  Voilà, alle ingrediënten zijn aanwezig, een massapsychose kan zo maar ontstaan. Het hoeft niet mis te gaan. Om catastrofes te voorkomen zullen we hier heel bewust mee om moeten gaan, individueel en als samenleving. Vaar op je morele kompas en behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. In het collectief zorgt dat voor onderling vertrouwen. In Moskou werd onlangs op last van de overheid een aantal restaurants opgedragen een sticker op de ramen plakken: Vaccinated only.  De revolutie zit de Russen in het bloed en vanuit solidariteit en wantrouwen naar de overheid ging bijna niemand meer eten bij die restaurants. Na enige tijd werd de maatregel met een kulreden weer teruggedraaid.

De werving rond de vaccins is voornamelijk gericht op het terugwinnen van de eigen vrijheid. Elke keer dat die vrijheid wordt verzilverd, terwijl die van anderen wordt geschaad, is expliciet een daad van maatschappelijke uitsluiting. Dwang is er niet, hooguit stimulansen. Het blind volgen van beleid kan uitlopen op een drama, als de beleidsmakers zich te zijner tijd vrij pleiten en zullen verklaren, dat de vrijwillige basis altijd is gehandhaafd. Dan is er geen kudde, geen herder. Je kan alleen zelf voorkomen dat je iets stamelt als: “ja maar ik ben mens, ik ben destructief geschapen”.

Alexander de Grote: ”Ik ben niet bang voor een leger wolven geleid door een schaap maar ik ben wel bang voor een leger schapen geleid door een wolf”

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.