DELEN
sharia

ISLAM Een wolf in schapenvacht. Pleiten voor meer sharia bovenop onze rechtsstaat is pleiten voor minder democratie.

Onderweg kwam Roodkapje een wolf tegen. ‘Dag meisje’, zei de wolf. ‘Dag wolf’, zei Roodkapje. ‘Waar ga je naartoe?’, vroeg de wolf. ‘Ik ben op weg naar grootmoeder met een mandje vol lekkers’. ‘Wat lief’, zei de wolf. ‘Zie je die bloemen daar? Daar zal grootmoeder vast ook heel blij mee zijn’. ‘Dat is te ver, ik moet op het pad blijven’, zei Roodkapje. ‘Ach,’ glimlachte ze. ‘Er kan toch niets gebeuren!’

Psychopathie (of eufemistischer ‘sociopathie’) is volgens een studie aan de universiteit van Winsconsin-Madison te wijten aan een kleine afwijking in de hersenen. Sterke punten van sociopaten zijn hun charisma, zelfverzekerdheid en een goede presentatie. Zij beschikken over een soort ‘radar’ waarmee ze in staat zijn te peilen naar wat een ‘normaal’ mens verwacht en gebruiken dit om vertrouwen te kweken en daarmee toegang te verkrijgen tot wat ze willen. Het zijn wolven in schaapskleren, die wachten op het juiste moment om toe te slaan. Manipulatie en controle zijn hun standaard werktuigen… (niburu.co)

Onze mooie sharia

Zo lezen we nu tweets van een als ‘gematigd’ bekend staand moslim, Othman El Hammouchi, geloofd en bewierookt als intelligent en erudiet persoon, maar die niettemin berichten de wereld instuurt als ‘we zullen uw seculiere dictatuur, desnoods via rechtbanken, vervangen door onze mooie sharia’.

https://twitter.com/ElHammouchiOthm/status/1038516315257024512

Of die een persoonlijke twitteroorlog uitvecht met Darya Safai, omdat zij als vrouw en ervaringsdeskundige ‘zijn’ sharia afwijst.

El Hammouchi Othman on Twitter

Zulke flagrante leugens verspreiden over islam en sharia, terwijl ze beter weet. We halen haar binnen als vluchtelinge, ze kan na tig jaren nog steeds geen Nederlands en importeert op de kop toe nog buitenlandse problemen ook. Toch wat vragen bij dit migratiebeleid. https://t.co/4zRSeJ7QQB

In tegenstelling tot andere BV-moslims, die zich als rolmodel profileren voor de brede moslimgemeenschap, presteert Othman El Hammouchi het, om door provocerend te polariseren, alsmaar meer Vlamingen te schofferen en hen een ander wereldbeeld op te dringen: de liberale rechtsstaat moet ook sharia kunnen toestaan, enkel en alleen vanwege haar ‘liberaal’ karakter en de absoluut vrije keuze van de burger. Telkens opnieuw toont Othman de ambitie van islam om onze samenleving onder dwang aan te passen aan zijn regressief vrouwbeeld en misogyne islamitische wetten. Zo groeit het besef bij de modale burger.

We zullen er hem uiteindelijk nog dankbaar voor zijn.

Waarover men niet spreekt

In zijn recente stuk over het ondergraven van de liberale rechtsstaat (u leest het hier), praat hij wat graag over de onvervreemdbare grondrechten, die een burger nooit kunnen ontnomen worden. Hij noemt de voor hem belangrijkste op: het recht te verblijven in zijn land en er in vrijheid kunnen leven, evenals ‘burgerschap’ en vrijheid van eredienst. Die vrijheid bestaat volgens Othman niet, wanneer migranten of mensen met allochtone roots (zoals Darya Safai) islamkritiek uiten: dan tellen blijkbaar die grondrechten niet langer. Dat neigt naar xenofobie.
Zoals gewoonlijk is wat niét vernoemd wordt, nog veel belangrijker: namelijk de gelijkheid (gelijkwaardigheid) M/V.

Waarover met niet spreekt, dus.

Onverenigbaar

Sharia leidt tot nog meer onderdrukking, ongelijkheid, discriminatie en uiteindelijk tot een onthutsende sekse-segregatie, zoals reeds te zien viel in moslim bijeenkomsten (ik verwijs naar de recente Oemma in een sportzaal in Turnhout, waar vrouwen weggestoken werden achter een artificiële wand).

sharia
De kern is dat de islamitische wetgeving sharia uit haar eigen aard een bedreiging vormt voor de democratie, zoals wij die al decennialang concipiëren (1). Wij aanvaarden namelijk geen rechterlijke uitspraken die uitsluitend op religie en religieuze voorschriften gebaseerd zijn en al zeker niet wanneer die steunen op een gewelddadige veroveringsideologie met een regressief en misogyn vrouwbeeld. In de liberale democratie werd het recht van mannen om over vrouwen te heersen al lang afgeschaft. Niets daarvan in islam.

Discriminatie

Ik herhaal nog maar eens dat islam geen enkel recht van bestaan heeft in onze vrije samenleving, om de eenvoudige reden dat zij mannen en vrouwen niet gelijkstelt in rechten: discriminatie en onderdrukking worden als een wezenlijk onderdeel van een religie doorgeduwd. Dat is onaanvaardbaar in onze samenleving, – simpelweg omdat er dan geen samen-leven meer bestaat. (2)

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde vroeger al (arrest van 13/2/2003) dat sharia niet compatibel is met onze democratische waarden en bovendien leidt tot schendingen van de mensenrechten. Hierover zwijgt El Hammouchi,  verdediger van de liberale rechtsstaat, als vermoord.

De vrijheden in de rechtsstaat worden in toenemende mate gebruikt tégen de eigen maatschappij: zo dienden enkele dagen geleden vijf moslimverenigingen klacht in tegen GAIA wegens ‘schending van de antiracismewet’. Of, anders gesteld:  wie niet akkoord gaat met barbaarse praktijken, wordt racist of ‘haatzaaier’ genoemd.

Schapen

Wie steeds opnieuw de liberale rechtsstaat verdedigt met de bedoeling haar te misbruiken om minder, steeds minder vrouwenrechten en democratie door te voeren, creëert van zichzelf het beeld van een wolf in schapenvacht. De nazi-propagandist Goebbels deed net hetzelfde. (3)

De gelijkenissen tussen islam en nazi-fascisme worden duidelijk:

  • het streven naar een totalitaire staat met de volledige controle over het maatschappelijk leven en de sociale en culturele organisaties
  • gebruik van geweld wordt vereerd voor zover dat is gericht op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde
  • de eigen religie is van belang en wie deze niet aanvaardt mag verdreven of uitgeroeid worden
  • oppositie wordt gecensureerd en onderdrukt
  • de ongelijkheid M/V wordt verheerlijkt
  • andersdenkenden worden geterroriseerd

Typisch fascisme, typisch islam. Het wordt met andere woorden tijd dat fascistoïde tekenen van de tijd onderkend worden en dat we ons wapenen tegen de afbouw van burgerrechten en de trend naar steeds minder (vrouwen)rechten en democratie.


(1) Wie meer over de islamitische wetgeving en de bestaande sharia-rechtbanken in de VK wil weten, leest aub het doctoraal proefschrift van Machteld Zee: ‘Heilige Identiteiten’
(2) Ongelijkheid M/V in de islam: u leest er meer over in Een realistisch wereldbeeld
(3) Het citaat van Goebbels vindt U hier: De weerbare democratie

 

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.