rutte

De geheime zaken van Mark Rutte

Het geval Demmink duikt met enige regelmaat op in de nationaal afgerichte mainstream media. Deze voormalige secretaris-generaal van Justitie zou zich schuldig hebben gemaakt aan het zich talloze malen vergrijpen aan minderjarige jongens in binnen- en buitenland. De laatste keer dat deze gepensioneerde vrijgezel in het nieuws kwam was toen CDA kamerlid Pieter Omtzigt zijn graaf- en onderzoekswerk naar de handel en wandel van een rijksambtenaar moest stoppen. Toenmalig fractievoorzitter van het CDA Sybrand Buma schijnt briesend van woede zijn kantoor te zijn binnengestormd en hem te hebben bevolen met zijn onderzoek te stoppen.

Dit zou gebeurd zijn in opdracht van premier Rutte. Niemand kan uitleggen waarom nu precies ’s lands minister-president belang heeft bij het afdekken van de vermeende misdaden van een gepensioneerd rijksambtenaar. Als iemand onschuldig is, dan zou hij of zij er op moeten staan zijn naam van alle blaam te laten zuiveren door grondig onderzoek. De conclusie die kan worden getrokken is dan ook: schuldig. Ook Buma is schuldig wegens medeplichtigheid. Vandaar dat hij nu NSB’er van dienst is in Leeuwarden.

Daarmee is Mark Rutte dan ook op zijn minst medeplichtig. Welk belang zou hij nu eens kunnen hebben om dit soort waarheidsvinding te torpederen en op basis van welke macht kan hij dat bij Buma afdwingen. Was de aspirant NSB-burgemeester ergens mee te chanteren? En als hij niet was te chanteren, was er dan iemand anders in de partij die wat op zijn kerfstok had wat koste wat kost moest worden verdoezeld? Hoe diep zit de Haagse politiek eigenlijk in het moeras van corruptie, omkoperij, chantage en intimidatie? Een premier die blijkbaar alles naar eigen inzicht naar zijn hand kan zetten – hoe kan dat?

Iemand tipte ons over een website, waarin een gigantische opsomming van werkwijze en eigenschappen van de Nederlandse minister-president is te vinden. Het komt er in het kort op neer dat deze gedrilde menselijke mutant de macht kan uitoefenen met hulp van psychologische bewapening en hulp van duistere machten. Rutte heeft geen natuurlijk gezag en daardoor ook geen macht. Maar als werktuig van genoemde duistere machten lijkt het alsof hij is voorzien van een ongekend grote macht. De opsomming is beangstigend, een paar voorbeelden.

Er wordt vanuit gegaan dat zijn dagen geteld zijn en hij binnen afzienbare tijd wordt gearresteerd. De regering, het kabinet en de koning, het uitvoerende ambtenarenapparaat, met name de wetgevers, zijn hun bevoegdheden overschreden. Waarop dat is gebaseerd moet als complex worden gekenschetst, er zouden goede en kwade krachten invloed hebben op zijn handel en wandel. De goede krachten zouden de overhand hebben in een tweestrijd. Misschien zijn de absurde maatregelen met als doel het isoleren van de bevolking in plaats van het “virus” de doorslaggevende factor. Het machtigste wapen wat Rutte schijnt in te kunnen zetten is het psychologische wapen van chantage en intimidatie in combinatie het volledig gebrek aan empathie. De aangeboren menselijke eigenschap van empathie is sinds de kinderjaren door programmering en naar verluid zelfs DNA-modificatie geëlimineerd. Eigenschappen van een psychopaat, al of niet met AI (Artificial Intelligence) gemanipuleerd.

Gesproken wordt over het constant in onbalans houden van de bevolking door maatregelen en wetgeving. Rutte is daar gespecialiseerd in. Het zal menigeen zijn opgevallen dat 10 jaar liegen en bedriegen hem geen windeieren heeft gelegd. Hij heeft echter een totaal onbekend geheim gehouden leven.

Het oorspronkelijk bewustzijn is een menselijke eigenschap die koste wat kost moet worden onderdrukt om te voorkomen dat de opperheersers, bekend of onbekend, aan de macht kunnen blijven wanneer enige vorm van natuurlijk gezag ontbreekt. Macht op basis van terreur, intimidatie, chantage en

Wat ziet iemand die nog kan beschikken over zijn of haar oorspronkelijk bewustzijn?

10 februari 2021 – Binnen afzienbare tijd vindt de in hechtenis name van Mark Rutte vanwege 2 door hem gepleegde moorden plaats. Dit zal een enorme impact hebben op de Nederlandse politiek en haar geloofwaardigheid. Deze gebeurtenis zal een grote impact hebben op enkele andere matrixlagen. Er zal hier sprake zijn van machtsverschuivingen.

5 februari 2021 – Mark Rutte maakt optimaal gebruik van discrepanties. Hierdoor is het voor hem mogelijk zijn rol van minister-president uit te voeren, in het geheim alleen maar tegenwerkend.

13 januari 2021 – De persoonlijkheid van Mark Rutte is bepalend voor het functioneren van het kabinet. Het gevoelloos regeren wordt hierdoor versterkt. Hij doet dit indirect door middel van tussenpersonen van vooral buiten de politiek.

30 december 2020 – Mark Rutte is als vernietiger reeds zijn hele leven bezig om het oorspronkelijk bewustzijn op aarde tegen te werken. Dit doet hij door het leven op aarde lastig te maken. Zo heeft hij bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat er geen belastingverlaging heeft plaatsgevonden op het gebied van de inkomstenbelasting tijdens zijn regeerperiodes.

9 december 2020 – Mark Rutte neemt regelmatig deel aan satanische rituelen. In opdracht van de hoogste draconische orde chanteert hij vele deelnemers hieraan. Als hoogste politicus in de Nederlandse politiek is hij verantwoordelijk voor de aansturing van de beveiliging van de Nederlandse hooggeplaatste deelnemers. Bijna alle Nederlandse deelnemers worden door hem gechanteerd, behalve een lid van het koninklijk huis.

30 november 2020 – Mark Rutte zet alles op alles om de Corona crisis zo lang mogelijk te rekken. Hij doet dit zolang als hij minister-president is. Mark Rutte is op de hoogte van het feit dat alles aangaande de Corona crisis is geënsceneerd om de mens met een oorspronkelijk bewustzijn tegen te werken. Mark Rutte heeft zijn volk nog steeds niet verteld dat het verplichten tot het dragen van een mondkapje ongrondwettelijk is. Hij heeft er geen belang bij dit te doen omdat hij er op uit is onrust te creëren. Deze onrust dient de belangen van zijn controlelagen.

25 november 2020 – Mark Rutte heeft geheime inlichtingendiensten in dienst die opdrachten voor hem moeten uitvoeren. Deze opdrachten zijn crimineel van aard. Mark Rutte heeft vele slachtoffers gemaakt vanwege zijn geaardheid.

21 november 2020 – Het berechten van Mark Rutte zal heel veel teweeg brengen bij het Nederlandse volk. Gedurende de periode van de berechting van Mark Rutte zal er sprake zijn van enorme onrust bij de Nederlandse bevolking. Deze onrust zal alle maatregelen vanwege de Corona crisis teniet doen. Het jaar 2021 zal de geschiedenis ingaan van buitengewoon veel onrust bij het Nederlandse volk. Deze onrust dreunt door in veel andere matrixlagen waardoor er daar veel onbalans ontstaat binnen de machtsstructuren. Dit is gunstig voor het daar aanwezige oorspronkelijke bewustzijn.

20 november 2020 – Mark Rutte vindt pedofilie geheel normaal. Mark Rutte steekt al zijn energie om zijn geheime zaken aangaande zijn pedofilie onder de dekmantel te houden. Hij is hier continu mee bezig. Mark Rutte is van plan om alle geheime zaken omtrent zijn pedofilie zodanig geheim te houden, dat hij iedereen vermoordt die het openbaar willen maken. Mark Ruttes geheime zaken raken bijna allemaal pedofilie. Zijn voorkeuren zijn grenzeloos. Er is één zaak die Mark Rutte coute que coute voor zich wil houden. Het betreft hier pedofilie met kinderen onder de 1 jaar. Mark Rutte houdt zich in het geheim bezig met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Het betreffen hier zaken aangaande pedofilie. Mark Rutte heeft zijn organisatie ten behoeve van zijn pedofiele praktijken zodanig ingericht dat Maxima mede aan de top ervan staat.

15 november 2020 – Mark Rutte heeft vele geheimen. Eén daarvan is het verzamelen van geheimen van regeringsleiders over de gehele wereld. Eén van deze regeringsleiders is Boris Johnson. Mark Rutte heeft veel geheimen aangaande dingen die hij heeft gedaan in zijn leven. Eén geheim raakt het koninklijk huis. Tijdens zijn excentrieke privé leven heeft Mark Rutte vele slachtoffers gecreëerd vanwege zijn geaardheid. Deze slachtoffers hebben allen geheimhoudingsplicht gekregen.

Mark Rutte heeft 40 eigen ondernemingen. Het vermogen van Mark Rutte wordt geschat op 10 miljard euro. Veel medewerkers van Mark Rutte hebben het moeilijk vanwege het feit dat zij exact weten wat zijn levensstijl is en zij niets mogen zeggen omdat zij een zwijgplicht hebben. Deze zwijgplicht is contractueel vastgelegd en hier zijn sancties aan verbonden die kunnen leiden tot de dood.

maxima

En zo gaat het maar door. Rutte zou al langer dan 10 jaar bezig zijn ons het leven steeds een klein beetje meer ondraaglijk te maken. Stapje voor stapje, stukje bij beetje, wetje voor wetje. Deze eeuwige vrijgezel heeft veel geheimen. Als u de website van Marianne Stelling doorleest, rijzen u de haren te berge – als het allemaal waar is. Pedofilie is het sleutelwoord, koste wat kost moet uit het nieuws blijven dat het bij deze zwaar gemankeerde “topfiguren” om dit soort liefhebberijen gaat. Patriotten zullen er korte metten mee maken. Rutte heeft geen besef van moraliteit en weet van moreel niets af. Hij is geprogrammeerd om te chanteren, intimideren en zichzelf gigantisch te bevoordelen.

Er wordt gesproken over controlelagen, lagen in een matrix waarmee alles en iedereen wordt aangestuurd. Ministers en Staten Generaal, de ambtenarij en de diensten, het zijn slechts dode elementen die worden aangestuurd. Zelfs de kiezer wordt aangestuurd.

Er wordt gesproken over ons oorspronkelijk bewustzijn, waarvan we ten koste van alles van moeten worden weggehouden. Dat, en niets anders is de taak van het regime wat ons nu terroriseert. Steeds een stapje achteruit. Een 10-jarenplan om te komen tot volledige onderwerping van de volgende generatie. U ziet het onder uw ogen gebeuren….. en het moet worden gestopt.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

2 reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.