Connect with us

Politiek Internationaal

De folteraars en de ’tikkende bom’: hoe foltering routine werd in de wereldwijde oorlog tegen terreur

Published

on

marteling

Met alle media-opwinding gericht op de beschuldiging van president Donald Trump, is het geen verrassing dat sommige recente aanvullende inzichten in hoe de Verenigde Staten een martelregime werden, grotendeels zijn genegeerd. Het is al jaren bekend dat de regering George W. Bush uitvoerde wat de meeste mensen als marteling beschouwen. 

Handelend alsof het echt om illegale activiteiten gaf, vond het Witte Huis in die tijd twee kneedbare advocaten van het ministerie van Justitie John Yoo en Jay Busby die bereid zouden zijn om een ​​verdediging tegen marteling te bedenken. Ze ontdekten ergens in hun wetboeken dat het mogelijk was om iets te doen met een verdachte zolang het geen orgaanfalen veroorzaakte. Dat werd de basis voor ondervragingen, hoewel in de praktijk toch enkele gevangenen stierven, wat als het ultieme orgaanfalen zou kunnen worden beschouwd.

Vorige week was er een hoorzitting in een rechtszaal in Guantanamo Bay, waarin een van de psychologen die het folteringsregime van het Central Intelligence Agency bedacht, onder ede getuigde. Psycholoog James Mitchell was aan het getuigen in wat een voorlopige hoorzitting was met betrekking tot het uiteindelijke proces van vijf vermeende 9/11 samenzweerders. Hij besprak hoe hij en zijn zakenpartner Dr. Bruce Jessup samen het martelprogramma van het Agentschap ontwikkelden, dat door de interne overheidsdocumenten werd beschreven door de eufemisme “verbeterde ondervragingstechnieken.” Ze kregen $ 81 miljoen voor hun werk en konden een trainingshandboek opstellen met waterboarden, stressposities en nepbegrafenissen om het weerstandsvermogen van het doelwit fysiek en mentaal te vernietigen. Zowel Mitchell als Jessup hebben beweerd dat hun procedures meer waren ontworpen om een ​​verdachte ongemakkelijk te maken in plaats van pijn en zij geven ondervragers de schuld die te ver gingen voor de fysieke en mentale permanente schade die het gevolg was.

Om de diepgang van verdorvenheid te begrijpen die een wezenlijk onderdeel uitmaakte van “verbeterde ondervraging”, is het nuttig om Dr. Mitchell’s eigen getuigenis met betrekking tot de marteling van gevangene Abu Zubaydah te overwegen, een procedure die werd geïmplementeerd in een van de geheime gevangenissen van het Agentschap. De gevangenis was waarschijnlijk die in Thailand, waar de huidige directeur van Central Intelligence Gina Haspel de leiding had. Mitchell, die ook betrokken was bij de 183 waterboardings van vermeende 9/11 meesterbrein Khalid Sheikh Mohammed, nam persoonlijk deel aan het verhoor. Zubaydah werkte naar verluidt samen met zijn ondervragers, maar stopte toen met het doen van de martelingen. Hij zat meer dan 80 keer in het water terwijl hij ook werd onderworpen aan andere “dwangmatige fysieke druk”, waaronder levend begraven over zorgen dat hij misschien iets zou verbergen. Hij overleefde en wordt sinds meer dan 13 jaar vastgehouden in Guantanamo. De Amerikaanse regering heeft hem nooit geprobeerd en heeft hem zelfs nooit beschuldigd van een misdrijf.

Mitchell’s getuigenis stelt dat hij en de andere ondervragers hadden gewild dat het waterboarden zou stoppen vanwege zorgen dat de verslechterende mentale processen van Zubaydah verdere ondervraging onbetrouwbaar maakten. Ze stuurden een bericht naar het hoofdkwartier in Langley en zeiden dat “de intensiteit van de druk die tot nu toe op hem werd uitgeoefend de wettelijke limiet benadert.” 9/11.

Amerikanen hebben natuurlijk onlangs het gebruik van ‘dreigend’ gezien om illegale acties weg te leggen die neerkomen op oorlogsmisdaden. Een andere versie die een onbekende dreiging uitbuit is het ’tikkende bomscenario’ dat is gebaseerd op de overtuiging dat een gevangene kennis heeft van een andere terroristische actie die op het punt staat plaats te vinden. Het is vaak door de Israëliërs gebruikt om hun massale marteling van gevangengenomen Palestijnen te rechtvaardigen. De Israëlische apoloog Harvard-advocaat Alan Dershowitz heeft onder andere het tikkende bomscenario aangehaald om het gebruik van foltering te rechtvaardigen, maar het probleem is dat er geen aanwijzingen zijn dat het ooit heeft gewerkt. Geen aanstaande terroristische actie is ooit voorkomen door gevangenen te martelen die al in hechtenis zijn genomen.

Advertisement

In het geval van Zubaydah stuurde de CIA zelfs een hoge officier naar de martelkamer om ervoor te zorgen dat niemand de uitvoering van de klus achterhield. Tijdens het waterboarden ervoer Zubaydah onwillekeurige krampen en huilde. Zelfs de folteraars en kijkers waren zichtbaar overstuur. Mitchell’s getuigenis omvatte: “Ik dacht dat het niet nodig was en ik had medelijden met hem.”

Mitchell beweert dat hij onder druk van het CIA-management stond om tijdens verhoren altijd harder te pushen. Op een gegeven moment beweert Mitchell dat hij zich uit het programma wilde terugtrekken, maar kreeg hij te horen dat “hij zijn ruggengraat had verloren en het zijn schuld zou zijn als meer mensen in de VS stierven in een catastrofale aanval.” Mitchell voegde eraan toe “De implicatie was dat als we niet bereid waren om hun water te dragen, zouden ze iemand anders sturen die het zou doen, en ze kunnen harder zijn dan wij. “

Mitchell legde niet onredelijk uit hoe er na 9/11 een ‘klimaat van angst’ heerste over een andere dreigende aanval, mogelijk met behulp van nucleaire of biologische wapens en hij was niet apologetisch over zijn rol in het beschermen van zijn land. Hij zei: “Ik zou vandaag opstaan ​​en het opnieuw doen … Ik dacht dat mijn morele verplichting om Amerikaanse levens te beschermen zwaarder weeg dan het tijdelijke ongemak van terroristen die vrijwillig oorlog tegen ons hadden gevoerd. Voor mij leek het gewoon alsof het mijn morele verantwoordelijkheden zou schaden. ‘

Mitchell maakte onder meer duidelijk dat “CIA nooit geïnteresseerd was in vervolgingen. De CIA zou hen niet opnieuw een catastrofale aanval in de Verenigde Staten laten veroorzaken. Ze zouden tot de lijn van wat legaal was gaan gaan, hun tenen erop zetten en voorover leunen. ‘

Er zijn een aantal dingen mis met Mitchell en met de CIA-managers die eerst zijn technieken hebben overgenomen en vervolgens herhaaldelijk op een zodanige manier hebben toegepast dat zowel fysieke als mentale schade is verzekerd. Dat is marteling. Marteling en misbruik van ondervragingsmethoden zijn illegaal onder zowel de Amerikaanse wetgeving als de internationale wetgeving. Foltering is verboden onder de federale wetgeving, evenals mindere vormen van misbruik van gevangenen, zoals wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen. Op 10 december 1948 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) goed. Artikel 5 bepaalt: “Niemand zal worden onderworpen aan folteringen of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.”

Advertisement

Patriottisch zijn is geen verzachtende factor wanneer iemand martelt, ongeacht wat Dr. Mitchell denkt. De Verenigde Staten zijn ook partij bij het Verdrag tegen foltering, dat in 1984 door de Algemene Vergadering is aangenomen, evenals andere verdragen die het gebruik van foltering en andere vormen van mishandeling verbieden. Het Verdrag tegen foltering vereist dat landen het gebruik van foltering binnen hun eigen rechtsgebied strafbaar stellen. Washington voerde dergelijke wetgeving in 1994, toen het Congres het federale anti-folteringsstatuut goedkeurde. Het verdrag vereist ook dat landen geloofwaardige strafrechtelijke onderzoeken en vervolgingen uitvoeren van degenen die verantwoordelijk zijn voor foltering.

En dan is er de ’tikkende bom’, dwz de beweerde angst van de Amerikaanse regering dat er nog een 9/11 zou plaatsvinden als rechtvaardiging voor de goedkeuring van ‘verbeterde ondervragingstechnieken’. Het probleem met die gedachte was dat de CIA geen bewijsmateriaal dat suggereert dat er nog een grote aanval op komst is, maar het greep mensen in sommige gevallen toch van de straat om hen te ‘overhalen’ naar geheime gevangenissen waar ze werden gemarteld. Velen van hen bleken onschuldig te zijn en er kan redelijkerwijs worden gesuggereerd dat iemand martelen “voor het geval hij of zij iets zou weten” helemaal geen verdediging is.

Ten slotte is de Amerikaanse overheid verplicht om degenen die verantwoordelijk zijn voor foltering te vervolgen. Dat omvat waarschijnlijk Drs. Mitchell en Jessup, maar het omvat zeker die Agency-officieren die van 2001 tot 2003 aanwezig waren en verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het programma. Ze zouden vermoedelijk de directeur van Central Intelligence, de adjunct-uitvoerend directeur, de adjunct-directeur voor operaties, en de twee directeuren van het CIA’s Counter Terrorism Center omvatten. Al die voormalige officieren genieten nu van comfortabele pensioneringen, waaronder verschillende sinecures met universiteiten en nationale defensie- en veiligheidscontractanten, en geen van hen is ooit gestraft voor hun betrokkenheid bij marteling.

BELANGRIJK STEUN SDB MET EEN KLEINE GIFT

Plaats je eigen nieuws op Ons Nieuws

On Nieuws

Musk vergreep zich aan stewardess

Elon Musk, de libertaire miljardair die tracht de totale controle over Twitter te verkrijgen, blijkt zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een stewardess… [...]

Een inleiding op de WHO, het verdrag en zijn plannen voor paraatheid bij pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), wiens grondwet gezondheid definieert als ‘ een toestand van fysiek, mentaal en sociaal welzijn, niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek ‘, heeft onlangs opmerkelijke ommezwaaien georkestreerd in… [...]

Wat doet het Pandemisch Verdrag

Sociale media gonsden van het angstaanjagende nieuws over een nieuw Pandemisch Verdrag (officieel het “ Zero conceptrapport  van de Werkgroep voor het versterken van de WHO-paraatheid en respons op gezondheidsnoodgevallen aan de… [...]

WTO en de WHO Rusland is van plan zich terug te trekken uit het globalisme

De Russische regering begint een reeks ontslagnemingen van internationale organen, waaronder de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zei vicevoorzitter van de Russische Doema Pjotr ​​Tolstoy dinsdag.  WTO, Men moet… [...]

Babyvoeding: Amerikaanse elites hamsteren babymelk

Bill Gates investeert in kunstmatige Babyvoeding, Amerikaanse elites hamsteren babymelk, zullen miljoenen kinderen in Europa binnenkort verhongeren? Babyvoeding De leveringscrisis wordt erger en erger. In Amerika is er bijna geen… [...]

Copyright © 2010 SDB