De exit van het progressisme.

islam

De tweede helft van de vorige eeuw was het tijdperk van het progressisme. De humanistische waarden van de verlichting, zoals neergelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, kregen in die periode in Noord West Europa en in delen van de Verenigde Staten een soort van absolute of religieuze betekenis.

Dat was een bedenkelijke ontwikkeling, omdat het de nationale en internationale politiek iets gedrevens heeft gegeven, waardoor belangrijke beslissingen niet meer werden genomen op grond van een analyse van alle feitelijke factoren die daar een rol bij hoorden te spelen maar op basis van normatieve oordelen, maak gebaseerd op een onvoldoende kennis van de situatie.

Een goed voorbeeld van een geschrift dat deze quasi religieuze houding weerspiegelt is de Monitor Moslimdiscriminatie, van Ineke Van der Valk[1], dat zich vooral richt tegen blogs waarin kritiek wordt gegeven op de islam. Haar geschrift eindigt met de volgende woorden:

‘Wat valt nu het meeste op in de uitkomsten van dit onderzoek naar bijdragen over moslims/islam op de weblogs Geen Stijl en PowNed? Een relatief klein aantal reaguurders[2] zet de toon in wat maar nauwelijks een discussie genoemd kan worden. Op PowNed neemt het discours over moslims/islam een meer prominente plaats in. De beeldvorming over moslims/islam is op beide weblogs vrijwel over de hele linie negatief. Dit onderwerp wordt veelal benaderd in het perspectief van moslims als culturele of politieke bedreiging, of zij worden geframed als object van haat. Markeerpunten in het racialiseringsproces [3] van moslims dat plaats vindt op beide blogs hebben vaak betrekking op kleding en uiterlijk van zowel vrouwen als mannen.

In dit proces worden moslims apart gezet van de rest van de samenleving en wordt hun herkenbaarheid vergroot. Het wegjorissen [4] van uitingen en blokkeren van posters die over de schreef gaan is (zijn?)het (de?) belangrijkste instrumenten van het zelfreinigende vermogen van beide weblogs. Hoewel moderatoren grote aantallen uitingen hebben weggejorist (verwijderd), is beledigende, discriminerende en choquerende content nog steeds in overvloed aanwezig. Veel gebruikte begrippen, vooral neologismen en samengestelde woorden, stammen direct uit het discours van Geert Wilders, die veel sympathie en lof oogst. Dat geldt niet voor andere parlementaire partijen, vooral de PvdA en D66, die voorwerp zijn van hoon en spot, maar ook niet voor buitenparlementaire traditioneel extreemrechtse groepen.’

Erg mooi of duidelijk Nederlands is het allemaal niet, maar Mevrouw van der Valk is een voorstander van de aanwezigheid van moslimgemeenschappen in dit land en een tegenstander van een paar miljoen autochtone Nederlanders die deze nieuwkomers liever zien vertrekken. Zoveel is wel duidelijk
Ik vind ‘raciliseringsproces’ wel een apart neologisme al is het tegelijk ook wel erg lelijk Nederlands. Wat Van der Valk ermee bedoelt is dat Wilders en zijn aanhang proberen om moslims als een soort joden af te schilderen om ze vervolgens aan dezelfde soort vervolging bloot te stellen als de joden onder de nazi’s hebben meegemaakt.

Als ik Wilders was en überhaupt begreep wat die mevrouw bedoelde te zeggen, dan ging ik zeker procederen. In de eerste plaats zijn moslims geen joden maar juist jodenhaters. In de tweede plaats wordt meer dan 90% van de terroristische acties in Europa gepleegd door moslims en een disproportioneel percentage van de reguliere criminaliteit. De afkeer van de nazi’s en hun sympathisanten voor joden was racistisch. De afkeer van moslims bij veel Nederlanders is gebaseerd op het criminele gedrag van die groepering zoals U dat gedocumenteerd kunt vinden bij het CBS en andere onderzoeksinstituten.

Mevrouw van der Valk vind het begrip groepscriminaliteit in strijd met een behoorlijke rechtsorde, maar ze licht niet toe waarom ze dat vindt. Waarschijnlijk meent ze dat groepscriminaliteit in zou houden dat het wetboek van strafrecht in zijn bestaande vorm van toepassing zou worden op leden van groepen, ongeacht de persoonlijke mate van schuld.

Dat is natuurlijk niet zo. Een behoorlijk systeem voor de bestraffing van groepscriminaliteit zou zijn eigen delictsomschrijvingen en zijn eigen straffen kennen. De belangrijkste daarvan zouden maatregelen zijn om het voortbestaan van criminele groeperingen onmogelijk te maken. Bijna even belangrijk zouden de bepalingen zijn waarmee vastgesteld werd wie wel en wie niet tot een misdadige groep behoorde.

Verbanning uit Nederland en het inrichten van een geschikt verbanningsoord zouden tenslotte de sluitstukken horen te zijn van een dergelijk strafrecht.

We bevinden ons op het ogenblik in een overgangssituatie tussen het progressisme van de vorige eeuw en een nieuwe ordening van de samenleving waar we eerder met realistische dan met idealistische uitgangspunten zullen gaan werken. Mevrouw van der Valk doet alsof Wilders ons een recept aanbiedt voor de inrichting van deze toekomstige samenleving.

Dat is niet zo. Wilders heeft vooral kritiek en terechte kritiek op de bestaande progressistische overheid. Maar een alternatief biedt hij niet en dat doet Thierry Baudet eigenlijk ook niet. Wat beiden wel doen is het bestaande regime ter discussie stellen en dat doen ze beiden met behoorlijk wat succes.

[1] Mevrouw Van der Valk is sociologe. Zij studeerde pedagogie, onderwijskunde en etnische studies en promoveerde in 2002 aan de UvA op een onderzoek over tekstwetenschap en sociale wetenschappen.
[2] Volgens het ANW is een reaguurder iemand die online, vooral op weblogs, uiting geeft aan zijn mening, vaak een ongenuanceerde mening.
[3] Racialiseringsproces is in casu de poging van rechtsradicalen om moslims af te schilderen als een etniciteit of een ras.
[4] Volgens het ANW: verwijderen; schrappen; weghalen; uitwissen

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.