pact

De Europese Commissie werkt aan het juridisch bindend maken van het migratiepact

Tijdens het adoptieproces van het zeer controversiële Global Compact for Migration (GCM), werden wetgevers in EU-lidstaten en het grote publiek voortdurend verteld dat de GCM niet wettelijk bindend was. De tekst zelf vermeldt het niet wettelijk bindende karakter ervan.

De GCM werd formeel goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 19 december 2018. Slechts zes weken later staat in een nota van de juridische dienst van de Europese Commissie van 1 februari 2019 precies het tegenovergestelde van wat altijd werd verteld.

Deze notitie heeft als titel ‘De juridische gevolgen van de goedkeuring van het Global Compact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie door de Algemene Vergadering van de VN’ en is pas onlangs gelekt.

De juridische dienst van de Commissie verwijst naar verschillende artikelen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) om de GCM een bindende status te verlenen, bijvoorbeeld artikel 208, lid 2: “De Unie en de lidstaten houden zich aan de toezeggingen en rekening houden met de doelstellingen die zij hebben goedgekeurd in het kader van de Verenigde Naties en andere bevoegde internationale organisaties “.

Paragraaf 46 van de nota luidt: “Er moet (…) worden geconcludeerd dat de GCM rechtsgevolgen heeft, aangezien zij de inhoud van de door de wetgever van de EU vastgestelde wetgeving op beslissende wijze kan beïnvloeden”.

“In overeenstemming met het beginsel van loyale samenwerking moeten de lidstaten de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie, met inbegrip van de uitvoering van de GCM, vergemakkelijken. Tegelijkertijd moeten zij zich onthouden van elke actie die de verwezenlijking van die doelstellingen in gevaar zou kunnen brengen “, aldus de laatste alinea (53) van de nota.

De Europa of Nations and Freedom-groep in het Europees Parlement (ENF) wil van de Commissie vernemen of zij de aantekening van haar juridische dienst al dan niet onderschrijft. “Als het antwoord ja is, zou dit leiden tot de onaanvaardbare situatie dat de GCM alleen bindend zou zijn voor EU-lidstaten en niet voor andere staten”, staat er.

“Door te verwijzen naar de GCM in preambules en voetnoten bij officiële teksten, is de Commissie er heimelijk aan bezig om het op de lange termijn juridisch bindend te maken. Dit zou betekenen dat lidstaten nog minder mogelijkheden hebben om hun eigen immigratiebeleid te voeren. “

De ENF-groep onderstreept dat de regeringen van Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Italië, Letland, Polen en Slowakije hebben geweigerd naar Marrakesh te gaan om de GCM te accepteren. “ENF zal zich verzetten tegen elke poging van de Europese Commissie of enig ander orgaan om de GCM juridisch bindend te maken.”

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.