De EU: een immigratie-akkoord dat er geen is

De EU: een immigratie-akkoord dat er geen is

30 juni 2018 0 Door Redactie SDB

Om 4 uur 30 vrijdagochtend sloten de EU-landen een voorakkoord omtrent de immigratieproblematiek. Dat akkoord voorziet er in dat binnen de grenzen van de EU gesloten centra worden opgericht die asielzoekers zullen huisvesten en waar hun asielaanvraag zal worden behandeld.

Verder zullen ook onderhandelingen met Noord-Afrikaanse landen worden voortgezet met als doel daar asielzoekers te verzamelen die voor de Noord-Afrikaanse kusten worden gevat. Asielzoekers die voet aan wal zetten in Italië zullen voortaan worden behandeld als te zijn ‘gearriveerd in Europa’.

No Title

I was an advisor to the President of the EUCO. From experience a good european council must: (i) finish late to stage the theater of a difficult agreement and display the heroic resilience of European leaders. https://t.co/gfOpSd3UmU

Werd het akkoord met de nodige bravoure verdedigd door de Franse president Emmanuel Macron, dan lijkt het weinig meer te bevatten dan een reeks onafdwingbare en vaak loze beloften.

Oordeel zelf:

1. Oostenrijk en de Viségrad-landen (een alliantie van vier Centraal-Europese landen; Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië ) blijven weigeren immigranten op te nemen. De positie van de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken is daarbij duidelijk:

2. De immigratiequota per land vervallen en de immigratiecentra zullen worden opgericht in landen die zich daar vrijwillig voor aanmelden. Rijst de vraag waarom landen die de verplichte immigratiequota niet wilden respecteren, nu vrijwillig zulke centra zouden willen huisvesten? (België, Frankrijk en Italië hebben het akkoord toegejuicht, maar hebben al gemeld geen kandidaat voor de opening van zulke centra te zijn.)

3. Geen enkel Noord-Afrikaans land (Tunesië, Marokko, noch Libië) wil zulke centra oprichten.

Conclusie: Een akkoord dat tot niets zal leiden dus, op één uitzondering na: er is ook beslist om meer geld vrij te maken voor Afrika. De nadruk ligt daarbij, naast meer ontwikkelingshulp en private investeringen, op onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, innovatie, goed bestuur en vrouwenemancipatie. “Afrika is onze buur”, schrijven de landen in de slotverklaring, “en dit moet tot uitdrukking komen in meer uitwisseling en contact tussen mensen uit alle lagen van de bevolking op beide continenten.”

Verder is het opmerkelijk dat het aantal asielvragen in de EU de voorbije jaren enkel is blijven dalen. Merkel en co betalen dus vandaag de politieke prijs voor de ongebreidelde immigratie en influx van vluchtelingen in 2015.

Reacties

Reacties