30 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

De doodgezwegen krachtbron: kernenergie

kernenergie

Er schijnt een grote behoefte, reëel of gefantaseerd, te bestaan aan “koolstofvrije” energiebronnen. Het blijkt dat kernenergie daar één van is en als zodanig wordt aanbevolen door het IPCC. Je zou dus zeggen dat dat een zwaar argument is om in te zetten voor kernenergie. Maar zo werkt het tegenwoordig niet. We hebben te maken met politici en ngo’s die hebben besloten dat de opwarming van de aarde te wijten is aan menselijke activiteit (en vooral niet om andere redenen). Voor hen is kernenergie blijkbaar een verzwarende factor van “klimaatverandering”.

De Europese Commissie heeft zich onder het voorzitterschap van Ursula von Der Leyen tot taak gesteld een Europese Green New Deal uit te voeren, met als doelstelling het bereiken van CO2-neutraliteit in 2050 , namelijk een CO2-voetafdruk van netto nul. Wat het klimaat betreft wordt verwacht dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% zal dalen. Een illusie, daar niet van, en of het nodig is daarover hebben we het ook niet. Waar we het wel over willen hebben is kernenergie. Aanhangers van deze Green New Deal willen het aandeel van kernenergie in de energieproductie verkleinen. Met name Duitsland en Oostenrijk zijn terughoudend om het in de energietransitiefase te gebruiken.

Een aantal elementen toont echter aan dat een effectieve vermindering van de CO2-uitstoot juist moet gebeuren door middel van kernenergie wil je het (door politici en klimaatfanatici) gewenste effect bereiken. Het zou een troef voor Frankrijk kunnen zijn, ware het niet dat men ook hier denkt aan het afbouwen van het gebruik van kernenergie.

Volgens een start-up project biedt een tool om de energiegerelateerde CO2-uitstoot te visualiseren. Volgens deze bron geeft Nederland 436 gram CO2 per kilowattuur (KWh) af, Frankrijk 74 gram en Duitsland 399 gram. De productie in ons land omvat ongeveer 3% kernenergie, 27% hernieuwbare energie en ruim 37% aardgas. Frankrijk omvat 69% kernenergie, 20% hernieuwbare energie en 11% aardgas. Dat van Duitsland bedraagt 9,5% kernenergie, 36% hernieuwbare energiebronnen, 34% steenkool en 13,5% gas (live-standen van vandaag rond 17.00 uur).

Frankrijk is (dankzij kernenergie) de minst vervuilende energieproductie in Europa, na die van Zweden en Noorwegen die afhankelijk zijn van waterkracht; zeer effectief, maar het kan niet overal worden gebruikt.

Oostenrijk en Denemarken, waarvan de productie voor het grootste deel afhankelijk is van hernieuwbare energiebronnen (respectievelijk 79% en 82%), halen 138 gram per KWh voor Oostenrijk en 164 gram voor KWh voor Denemarken. Kernenergie is daarom een ​​doorslaggevende factor om de CO2-uitstoot te verminderen.

Is het gevaarlijk? De rampen van Tsjernobyl en Fukushima zouden dat kunnen doen geloven en de mainstream media steunen deze stelling. Maar als het tussen 1971 en 2009 wereldwijd 4.900 doden had veroorzaakt, zou het voor dezelfde periode 1,84 miljoen doden hebben vermeden, blijkt een studie gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Science & Technology.

Juist door fossiele brandstoffen te vervangen die verantwoordelijk zijn voor absoluut bepaalde luchtverontreiniging (verschrikkelijk in de voormalige communistische USSR, naast andere grote boosdoeners) terwijl het risico op nucleaire incidenten beperkt blijft. De ramp van Fukushia is vooral te wijten aan het bouwen van een kerncentrale op een (letterlijk en figuurlijk) rampzalige plek.

Zowel in Duitsland als in Frankrijk gaat de keuze om kernreactoren te sluiten telkens gepaard met de heropening van kolen- of gascentrales. Een onlogische en contraproductieve houding, gezien de doelstellingen.

De Franse kernenergie is de derde industriële sector in dat land, na de automobielsector en de luchtvaart. Frankrijk is een van de weinige landen, samen met Rusland en China, die alle aspecten kunnen dekken, inclusief het onderhoud van de reactor. Een voordeel dat hetland door het door de Europese Unie uitgedragen milieubeleid dreigt te verliezen.

In Europese discussies heeft Frankrijk de krachten gebundeld met Hongarije en Tsjechië om kernenergie te verdedigen, maar deze twee landen wenden zich tot Rusland voor het beheer van hun energiecentrales. Rosatom, het Russische nucleaire bedrijf in handen van de staat, is begonnen met de bouw van twee nieuwe reactoren in Hongarije, die een aanvulling zullen zijn op de vier eenheden van de enige energiecentrale van het land, in Paks.

De Russen zijn ook van plan het contract binnen te halen voor de bouw van een nieuwe reactor in de Tsjechische energiecentrale Dukovany. Rusland heeft alle kansen in die gebieden die het beheerste toen de bestaande reactoren werden gebouwd. Het Franse discours dat pleit voor de uitfasering van kernenergie helpt niet om de concurrentie van Moskou tegen te gaan.

Het zou paradoxaal zijn voor de dubbelzinnige positie van Duitsland om de Europese Unie terug te brengen in de sfeer van de Russische energie-invloed terwijl hun voorzitterschap de Europese soevereiniteit verdedigt. Een probleem dat des te serieuzer moet worden genomen nu Rusland en China deze industrie opnieuw (door)ontwikkelen.

Zonder een stevig nucleair beleid zou de Europese Unie overweldigd kunnen raken door zowel energiekwesties als milieu- en geopolitieke kwesties die de Verenigde Staten hebben begrepen: zoals we eerder hebben opgemerkt probeerde de regering-Trump een kader te bieden dat gunstig was voor de herontwikkeling van de Amerikaanse nucleaire industrie.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.