Connect with us

Politiek

DE CORONA DICTATUUR IN DE HOOGSTE VERSNELLING

Published

on

rutte

Nog maar een paar maanden geleden, nadat de regering een aantal versoepelingen had doorgevoerd, zeiden wij al dat de Corona dictatuur nog lang niet ten einde is. Men beloofde zelfs dat in november alle maatregelen opgeheven zouden worden. Zoals we al hadden verwacht waren het allemaal leugens om de mensen zand in de ogen te strooien. Intussen is de nieuwe opsluiting ook wel bekend als “lockdown” een feit, is de muilkorfplicht weer terug, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de Coronapas, en neemt de druk toe om de gifspuit van de farmaindustrie te accepteren. Zelfs kinderen vanaf 5 jaar kunnen nu met de bekende en beruchte vaccines worden ingespoten. Een misdaad die zijn gelijke niet kent. Dit alles gaat Corona paniekmakers nog lang niet ver genoeg; in Oostenrijk wil men de inenting vanaf 1 februari 2022 verplicht stellen. De oude maar nog steeds geldig eis: “baas over het eigen lichaam” wordt hiermee voorgoed afgeschaft. Twijfelt nog iemand dat we met een wereldwijde dictatuur te maken hebben?

We zullen nu de ontwikkelingen stuk voor stuk doornemen, en daarbij onze kijk op de zaak leveren. Corona is niet alleen een oorlog tegen de volkeren, het is ook een propaganda en informatieoorlog. Daarom is het belangrijk om zaken aan het licht te brengen die de gelijkgeschakelde media liever vermijden. Niemand twijfelt er aan dat er zo iets als een Corona virus bestaat, en natuurlijk leven wij mee met de mensen die in de ziekenhuizen en op de IC afdelingen terecht komen. Waar het ons om gaat is dat de maatregelen van de verschillende regeringen, waaronder ook de Nederlandse, niets met gezondheidszorg te maken hebben, en op zijn minst totaal overdreven zijn. Als we terug kijken naar het begin van de Corona waanzin, moeten we vaststellen dat sommige maatregelen redelijk en ook werkzaam zijn. Bijvoorbeeld de 1.5 meter. Ons is altijd geleerd om wat afstand te houden als iemand ziek is. Verder zijn ook handen wassen en zo mogelijk thuis werken zaken die begrijpelijk zijn. Men waarschuwde ons ook om zo weinig mogelijk met de handen het gezicht aan te raken. Ook logisch advies.

Maar toen kwam de muilkorf, en ging het mis. Want ten eerst beschermd de muilkorf niet tegen virussen en bacteriën, maar het dragen er van is schadelijk voor de eigen gezondheid, vooral als het om kinderen gaat. Er kunnen schimmels in de longen ontstaan, en ook een Co2 vergiftiging is niet uitgesloten. Verder ondermijnde de muilkorf het eerder gegeven advies om het gezicht niet aan te raken. Mensen die een muilkorf dragen zitten geregeld aan hun gezicht. Masker op en af, afzakkende maskers enzovoort. In plaats van bescherming bieden, maak je de mensen op deze wijze ziek. En natuurlijk is er ook enorm over de muilkorf gelogen. Eerst werkte hij niet, toen een beetje, en even later werd het plicht. Daar komt nog bij dat gebruikte maskers overal op straat rondslingeren. Zou de overheid dit toestaan als we echt met een “pandemie” te maken zouden hebben? Zeker niet!

Een zelfde beeld zien we met de zogenaamde lockdowns die we beter gewoon opsluiting kunnen noemen. De World Health Organisation (WHO) ziet de opsluiting al lang niet meer als middel om Corona te bestrijden. Ook andere bronnen zeggen dat de opsluiting het verspreiden van Corona niet kan stoppen. Toch blijven regeringen naar dit middel grijpen. Onlogisch? Helemaal waar, maar met logica heeft het hele Corona verhaal al heel lang niets meer van doen. Waarom dan toch iedere keer weer de opsluiting? Het heeft alles te maken met de Nieuwe Wereldorde, die het Wereld Economisch Forum en de andere globalisten nastreven. In deze nieuwe orde mogen alleen de grote concerns de wereld economie besturen en dus ook de winsten opstrijken. Al het andere, vooral de middenklasse, moet kapot gemaakt worden. Dat doet men door steeds van alles te sluiten, te verbieden of in het faillissement te drijven. Dit proces vordert maar langzaam, daarom ook moet de procedure steeds opnieuw herhaald worden. Ook dit heeft dus niets met gezondheid te maken.

Dan komen we bij de “magische” oplossingen. Aan het begin van de plandemie werd de Corona app als redmiddel gezien. Als iedereen maar mee deed, en zijn hele leven open zou leggen voor de autoriteiten was het zo gedaan met Corona. Intussen is de app al weer vergeten, hoewel er misschien hier en daar nog een paar idioten zijn die het niet kunnen laten. Toen zou de vaccinatie alles oplossen. Kijk wat de machthebbers aan het begin zeiden. “Even een prik halen, en je bent overal van af.” Dat was de belofte. Een prik die mRNA stoffen bevat met ongekende bijwerkingen. Een prik die nooit een volledige vergunning heeft gekregen omdat grote delen van de testprocedures gewoon zijn overgeslagen. Meer dan een noodtoelating zat er voor de vaccines niet in. Ook nu nog niet. Zelfs als de kortste route wordt genomen duurt het zeker 6 jaar om een veilig vaccine te ontwikkelen. In de meeste gevallen duurt het 8 tot 10 jaar. De Corona vaccines werden in minder dan 9 maanden ontwikkeld en in gebruik genomen. Over bijwerkingen wist men niets, en er mocht ook niet over gesproken worden.

Intussen is gebleken dat die eerste belofte een pure leugen was. Al snel waren er 2 prikken nodig, en ook dat is nog niet genoeg. Nu wil men een zogenaamde “booster” prik aan het volk verkopen. In sommige landen, zoals Israel is men al aan de tweede “booster” bezig, en er zullen er nog veel meer volgen. De nieuwe inentingsdocumenten in Frankrijk bevatten al vast 8 vakjes die gevuld kunnen worden. Het is dus duidelijk waar de reis heen gaat. Er wordt hier een daar al over een inentingsabonnement gesproken. Steeds meer leugens dus, en de bewering dat je overal van af bent was ook niet waar. Gevaccineerde personen kunnen nog steeds Corona krijgen, kunnen het virus ook doorgeven, en kunnen ook ernstig ziek worden. Geen enkel verschil dus. Toch zegt de overheid nog steeds dat de vaccines “uitstekend” werken. Als dat zo was, waarom is er dan zoveel herhaling nodig? En waarom vallen de mensen die de prik hebben gehaald toch onder de maatregelen? Ze zijn toch beschermd en hebben niets te vrezen? Of klopt ook dit niet. Het lijkt er sterk op. De Corona cijfers zijn de laatste weken weer sterk opgelopen, en de aantallen verschillen niet veel met de eerdere golven toen er nog geen vaccine was. Hoe kan dat zijn als de vaccines zo “uitstekend” werken? Of zijn deze gifprikken toch voor iets anders bedoeld?

Advertisement

Dat brengt ons als van zelf bij de bijwerkingen. Volgens de autoriteiten wereldwijde zijn die er nauwelijks. Maar ook dat is een leugen. Duizenden mensen zijn intussen overleden na een of twee prikken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hartspierontstekingen, trombose, hersenbloeding en verlammingsverschijnselen. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben permanente gezondheidsschades opgelopen. De vaccines ware toch zo veilig? Maar er is nog meer. Veel zwangere vrouwen die gevaccineerd waren hebben hun ongeboren kind verloren. In de meest onschuldige gevallen, voelen mensen zich wekenlang ziek na de inenting. De overheid wenst niet over deze zaken te praten, en als dit wel gebeurd wordt alles ontkend. Al deze dingen gebeuren immers in de anonimiteit. Toch zijn er gebeurtenissen die niet te verbergen zijn. In de laatste 6 maanden zijn 108 voetballers die bij de FIFA geregistreerd waren overleden. De meeste aan hartproblemen, en allen waren 2 keer ingeënt. Dit kan men niet verbergen omdat de spelers tijdens wedstrijden gewoon omvallen. Spelers die een zelfde ervaring wel overleefden zullen nooit meer voetballen. Alles toeval? Zeker niet, iedereen die het voetbal van dichtbij kent weet dat in het verleden dit soort gevallen extreem schaars waren. Ook andere sportmensen zijn betrokken. Allemaal kerngezonde mensen. Laat deze cijfers los op de rest van de maatschappij, en het word voorstelbaar hoe groot het probleem en het gevaar is.

Natuurlijk zullen sommige zeggen dat ook veel mensen geen last van de prik hebben. Dat klopt, maar het risico blijft groot, en er blijven geruchten de ronde doen dat de vaccines in verschillende soorten worden gemaakt. Er is weinig over bekend, maar een verpleegster in Slovenië klapte vorige week uit de school. Zij vertelde dat ieder vaccine in 3 soorten wordt geproduceerd. De verpleegster, die aan een universiteitsziekenhuis werkt, liet voor de camera zien dat er op de flesjes 3 verschillende cijfercodes staan. Code 1 geeft aan dat het flesje een placebo bevat, en dus niet werkzaam is. Mensen die dit vaccine krijgen hebben dan ook geen bijwerkingen. Code 2 bevat de standaard mRNA werkstof, en het flesje met de derde code heeft als extra een onc-gen dat verband houdt met het Adenovirus en een snellere ontwikkeling van kanker kan veroorzaken. Of dit allemaal klopt kunnen we niet controleren, maar het verklaard deels wel waarom er zo verschillend op de vaccines wordt gereageerd. Gelijktijdig geeft het ook aan dat het dwingen van mensen tot vaccinatie een criminele daad is die aan alle kanten moet worden tegengewerkt. In plaats van de gezondheid te beschermen worden steeds meer mensen gewoon doodgespoten. De dag zal komen dat de opdrachtgevers ter verantwoording worden geroepen.

Intussen gaan de leugens en de repressie gewoon door. Regeringen, ook de Nederlandse, proberen de mensen die het vaccine niet accepteren verantwoordelijk te maken voor het oplopen van de gevallen en de drukte in de ziekenhuizen. Ook wordt er steeds vaker over een vaccinatieplicht gesproken. Maar ook de nu gebruikte leugens verliezen hun werking. Eerst beweerde de regering dat bijna alle Corona patiënten in de ziekenhuizen niet gevaccineerd waren. Later moest men toegeven dat 27% van de patiënten wel degelijk twee keer gevaccineerd waren, en dit liep al snel op naar 44%. Vorige week gaf de Jonge zelf toe dat 50% van de patiënten gevaccineerd is. Het maakt dus niets meer uit of je wel of niet geprikt bent. En, het getal zal nog oplopen want dat is ook in andere landen het geval. Bijvoorbeeld in Gibraltar is 100% van de bevolking ingeënt. Toch liggen de ziekenhuizen vol met Corona patiënten. In Duitsland is 75% van de patiënten op de Intensive Care afdelingen volledig ingeënt. Hier zien we de waanzin in maar een paar zinnen. Je spuit een vaccine dat nauwelijks of niet werkt, je blijft toch propaganda voor de vaccinatie maken, je negeert de bijwerkingen, en gaat zelfs zo ver dat je mensen wilt dwingen de gifspuit te accepteren. Logisch? Nee, natuurlijk niet. Maar we zeiden het al Corona en logica hebben maar heel weinig met elkaar te maken. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Sinds het begin van de Corona waanzin heeft de wereld er 40 miljardairs bij gekregen, en 9 van deze nieuwe superrijken zijn actief in het produceren van vaccines. We zeiden het al eerder; Corona gaat niet over gezondheid, maar over geld en macht.

Gelijktijdig zien we ook dat de beweging tegen de maatregelen overal aan steun wint. Vooral het afkondigen van de vaccinatieplicht in Oostenrijk en ook Duitsland heeft veel mensen de ogen geopend. In Oostenrijk kondigde de regering op 19 november aan dat de vaccinatieplicht vanaf 1 februari zou gelden. Een dag later gingen in Wenen 170.000 mensen de straat op uit protest. De stad was zo vol met demonstranten dat niemand precies weet hoeveel het er waren. Maar men is het er wel over eens dat het de grootste demonstratie in Wenen was sinds 1945. De organisatoren hebben natuurlijk wel begrepen dat demonstreren alleen niet genoeg is. Daarom maakte de leidende actievoerder Martin Rutter bekend dat een algemene staking nodig is om de vaccinatieplicht te stoppen of de regering weg te jagen. De plannen werden meteen in actie om gezet met een waarschuwingsstaking op 1 december. De staking werd een enorm succes. In heel Oostenrijk gingen duizenden mensen in plaats van te werken de straat op, om voor overheidsgebouwen te protesteren tegen de vaccinatieplicht en de opsluiting. Overal waren demonstraties, werd het verkeer lam gelegd, en waren de straten vol mensen met vlaggen die het einde van de huidige regering eisten.

Na afloop zei Martin Rutter dat de stakingsdag een geweldig succes was, en dat de bevolking nu de druk moet verhogen. Op zaterdag 4 december was er een nieuwe massa demo in Wenen, waar opnieuw grote massa’s de straat op gingen. Politiepogingen om hen te stoppen mislukte jammerlijk. De Oostenrijker laat zich niet meer zo maar stoppen. Een tweede waarschuwingsstaking zal op 15 december worden gehouden, en kort daarna zal de volledige staking van start gaan. Zoals de zaken nu liggen lijkt het er op dat er genoeg steun is om de staking tot een echt succes te maken. Als dit alles in Oostenrijk lukt, zal het een voorbeeld voor ons allemaal zijn. De globalisten en de Corona waanzin zijn te stoppen, als we het allemaal samen doen. Intussen zijn er ook vaccinatieplicht plannen in Duitsland, en ook daar wordt er over een algemene staking gesproken. Nu is het al zo dat de wekelijkse demonstraties steeds groter worden. In Saksen gaan in ongeveer 90 steden meer dan 15.000 mensen in totaal de straat op. Dit ondanks het feit dat demonstraties onder de Corona regels verboden zijn. Een samenwerkingsverband van verschillende partijen, de Freie Sachsen, heeft de coördinatie van de acties op zich genomen en regelt ook de publiciteit. Maar de groei in actie bereidheid is niet alleen in de voormalige DDR deelstaten zoals Saksen en Thuringen te zien, in heel Duitsland gaat de bevolking de straat op. Bijvoorbeeld in Rostock, waar normaal gesproken ongeveer 150 mensen aan de maandagsdemonstratie deelnemen. In de afgelopen 2 weken waren het er zeker 2700. In Hamburg trekt de wekelijkse zaterdagdemo meer dan 7000 mensen.

Advertisement

Ook in Nederland wordt er volop gedemonstreerd, ondermeer in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. Natuurlijk waren er ook de rellen in Rotterdam, maar daar speelde de groeide frustratie en aparte omstandigheden een rol. Belangrijk was wel dat de politie met scherp schoot, en twee mensen heeft neergeschoten. Dat is de eerste keer in Europa dat dit in het huidige conflict gebeurd. Het geeft heel goed aan welke kant men opdenkt. Als tegenstanders van het regime niet willen luisteren, kan er geschoten worden. Weer een duidelijk kenmerk van de dictatuur. De media berichten zo weinig mogelijk over de vele acties in de Europese steden. Als ze dat wel doen heeft de berichtgeving een negatieve toon. We kennen het niet anders. Maar ze kunnen niet verbergen dat de actie bereidheid groeit, en dat de slag dus nog lang niet beslist is. Voor de globalisten begint nu een gevaarlijk fase. Als ze hun plannen te ver doordrijven riskeren ze ware volksopstanden in een aantal landen. We zullen in de komende maanden zien of ze dit risico durven te nemen. Hoe meer verzet er op straat is, hoe groter de kans dat ze zullen terugtrekken. En voor echt verzet hebben we redenen te over.

Ze willen ons onze rechten afnemen. Ze willen ons onze gezondheid afnemen Ze willen ons ook onze vrijheden, tradities en geschiedenis afnemen. Zelfs de kinderen worden niet ontzien. Maar ze vergeten dat de dorst naar vrijheid altijd groter is. En precies deze strijd voor de vrijheid zal de globalisten uiteindelijk voor de volkstribunalen brengen. Dat geldt voor de hoofdrolspelers en de handlangers. Dan spreken wij. Niets word vergeten, en niets word vergeven. Als onrecht recht wordt, word verzet tot plicht.

Over een paar weken komen we met een artikel waarin we ingaan op de juridische kant van een vaccinatieplicht, en hoe we ons er tegen kunnen weren.

BELANGRIJK STEUN SDB MET EEN KLEINE GIFT

Plaats je eigen nieuws op Ons Nieuws

On Nieuws

Google Incognitomodus is niet anoniem

Google Incognitomodus is niet anoniem en blijft persoonlijke gegevens verzamelen, stelt Texaanse procureur-generaal Ken Paxton In de Verenigde Staten wordt Alphabet- het moederbedrijf van Google – door verschillende Amerikaanse staten… [...]

Trump welkom in Rusland Biden NIET!

President Joe Biden op de “zwarte lijst” van Rusland, maar voormalig president Donald Trump niet. Trump blijft gewoon welkom. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag een lijst van mensen die niet langer… [...]

Omvolking

Het gesprek dat Ongehoord Nederland uitzond over het ‘omvolking’ van Europa en waarin met name de Vlaamse politicus Filip Dewinter (Vlaams Belang) stevige argumenten voor die gedachte poneerde, is verkeerd gevallen… [...]

Hubert Bruls die vet nek moet minder drinken

Hubert Bruls is 10 jaar burgemeester van Nijmegen. Radio Gelderland vindt dat kennelijk een prestatie, want de hele dag wordt Bruls op de regionale zender geprezen. Met name toen Bruls… [...]

Deze politici pikken nieuwe richtlijnen op op de WEF-bijeenkomst

Illustere WEF ronde voor de reorganisatie van de wereld. WEF – De jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos begon vandaag, zondag, en duurt tot en met… [...]

Copyright © 2010 SDB

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım