DELEN
handelsoorlog

Op de weg naar oorlog met Rusland bedient het Westen zich nu van de zaak Skripal. Ondanks de vele openstaande vragen hierover (we hebben er een aantal op een rijtje gezet) blijkt in ieder geval dat er gewerkt wordt aan een verdere escalatie. De burgers van de Europese Unie worden door hun politici getrakteerd op een militaire confrontatie, die miljoenen slachtoffers zal kosten.

Dat heeft niet lang geduurd:
We lazen eerst op de site van de NOS van 16 maart het volgende:

Premier Rutte zegt dat de Britse verklaring dat Rusland vrijwel zeker verantwoordelijk is voor de zenuwgasaanval op de ex-dubbelspion Sergej Skripal, “zeer geloofwaardig” is. De ministerraad heeft uitgebreid gesproken over de “zeer zorgwekkende” gebeurtenis.
De enige reden dat Rutte niet zover gaat in zijn uitspraken als de Britse premier May is een zwaarwegende politieke afspraak. Nederland moet zelf over de informatie en het bewijsmateriaal beschikken, voordat de regering zo’n zware conclusie trekt. En dat is nu niet het geval.

Vervolgens lezen we vandaag in De Standaard het volgende:

De Europese leiders zijn het eens met Groot-Brittannië dat Rusland ‘hoogstwaarschijnlijk’ verantwoordelijk is voor de aanval met zenuwgif in Salisbury op de Russische dubbelspion Skripal. Ze beslisten om de ambassadeur van de EU uit Rusland terug te roepen voor overleg. Dat heeft de Nederlandse premier Mark Rutte in de nacht van donderdag op vrijdag bevestigd.

In een week tijd is onze premier “om”, en accepteert hij dus het opzij zetten van de Wet, die zegt dat iemand pas schuldig is aan een misdaad als er voldoende bewijs daarvoor geleverd is.

De regeringsleiders kunnen geen andere plausibele verklaring vinden dan dat het de Russen geweest “moeten” zijn. Wij weten er wel meerdere: de Britten hebben het zelf gedaan, of de CIA zit ook hier achter. Vergeet niet dat het Westen er op gebrand is Rusland in een zo kwaad mogelijk daglicht te stellen, en het liefst ook nog aan te sturen op een oorlog met dat land (zie onze eerdere artikelen hierover).

We hebben nogal wat punten open staan waarop we geen antwoord hebben gezien:

1. Waar, wie en hoe zijn de monsters genomen van Sergei en Julia Skripal? Hoeis dit allemaal geregistreerd? Wie kan de echtheid van deze informatie certificeren? Is aan alle vereisten van de OPCW met betrekking tot de volgorde van de activiteiten van het verzamelen van bewijsstukken (“chain of custody”-acties) voldaan?

2. Met welke methoden (spectro-analyse, bijvoorbeeld) zijn de Britten er in zo’n korte tijd in geslaagd het soort van de vermeend gebruikte chemische stof te bepalen (de soortnaam die in het Westen wordt gebruikt is “Novisjok”)?

Voor zover wij uit publicaties kunnen achterhalen zou men een standaardpatroon van een dergelijke stof gehad moeten hebben.
En: hoe verhoudt deze nauwgezetheid zich tot de officiële verklaringen van Scotland Yard dat dergelijke conclusies “weken of zelfs maanden werk” vergen?

3. Op basis van welke informatie of kenmerken werd er zo snel besloten om Sergei en Julia Skripal en ook de agent van de Britse politie een tegengif te geven? Kan het zijn dat deze voortijdige maatregel heeft geleid tot een aanzienlijke verslechtering van hun gezondheidstoestand?

En: welk tegengif werd gebruikt en op basis van welke analyses is besloten om juist deze stoffen te gebruiken?

4. Hoe laat zich het vertraagde effect van de zenuwbeschadigende stof verklaren, aangezien het meestal meteen werkt? Er wordt beweerd dat de slachtoffers vergiftigd zijn in een pizzeria (volgens andere informatie in de auto, op de luchthaven, in het appartement, enz.). Wat gebeurde er in werkelijkheid? Hoe kon het gebeuren dat ze voor onbepaalde tijd later op een bankje op straat werden gevonden?

Waar zijn ze nu en waarom zijn er geen foto’s van hen gepubliceerd?

5. Waarom wordt er niet verklaard waarom Rusland in de context van de “zaak Skripal” – zonder enige aantoonbaar bewijs – als dader wordt bestempeld, terwijl er ook onderzoek is uitgevoerd onder de codenaam “Novisjok” in het Verenigd Koninkrijk, de VS, Zweden en de Tsjechische Republiek?

Informatie over de resultaten van onderzoek dat in deze landen is uitgevoerd om nieuwe toxines van dit type te ontwikkelen, is te vinden in meer dan 200 open bronnen in de NAVO-landen.

6. Zelfs vanuit een puur humanitair oogpunt wekken de acties van Londen bevreemding: op 4 maart werd de Russische burger Julia Skripal op het grondgebied van Groot-Brittannië (volgens de versie van de Britse autoriteiten) aangevallen met giftige stoffen. De Russische Federatie vraagt om gedetailleerde informatie over het verloop van het onderzoek naar het incident in Salisbury met betrekking tot de Russische staatsburger (de overeenkomstige notitie van de Russische ambassade in Londen werd op 12 maart ingediend).

Ook hier schendt het Verenigd Koninkrijk de eenvoudigste regels voor interstatelijke communicatie en weigert Londen nog steeds Russische functionarissen officiële consulaire toegang te verlenen aan Julia Skripal. Russische functionarissen zouden immers die toestemming moeten krijgen op basis van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963, zonder opgaaf van redenen.
Al meer dan twee weken hebben zij niet kunnen vaststellen wat er precies met hun Russische staatsburger is gebeurd en in welke staat ze de facto verkeert.

7. Van de zijde van Rusland weten we inmiddels dat een Russische onderzoekscommissieop 16 maart een strafrechtelijke procedure gestart is wegens de opzettelijke poging tot moord op de Russische staatsburger Julia Skripal, die op het Britse grondgebied op een over het algemeen gevaarlijke manier was uitgevoerd. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de Russische wetgeving en met het internationale recht. Het onderzoek zal bestaan uit hooggekwalificeerde experts.

De Russische onderzoekers staan klaar om samen te werken met de Britse autoriteiten, maar wachten nog steeds – tevergeefs – op de medewerking van de Britse zijde. Waarom wijst Londen deze samenwerking van de hand en beschuldigt zij daarentegen zelfs de Russische president ervan opdracht tot moord te hebben gegeven?

8. De acties van de westerse landen in het kader van de “zaak Skripal” zijn in tegenspraak met de normen van het internationale recht en de algemeen erkende normen van interstatelijke betrekkingen. Het principe dat iemand onschuldig is tenzij het tegendeel is bewezen, wordt omgedraaid in: u bent schuldig tenzij u kunt bewijzen dat u onschuldig bent.

Bij alle antidemocratische wijzigingen die de EU doorvoert (afbouwen grondrechten burgers, censuur plegen, onteigenen vermogens) zien we nu ook dat men een nieuw rechtssysteem aan het invoeren is, en het gaat hand in hand met een nieuw soort journalistiek.

Misschien moeten we spreken van pure “achterdochtige journalistiek” die beweert het “bewijs” voor zichzelf te zijn. Misschien moet je zelfs zover gaan en over “alternatieve feiten” praten.

Interessant is dat devolgende begrippen onophoudelijk in publicaties worden genoemd: “vermeend”, “voor de hand liggend”, “waarschijnlijk”, “onmiskenbaar”, “te voorzien” of “feitelijk”.  Zo’n vocabulaire is op elk moment dringend nodig om op zijn minst een “schijn van waarheid” te produceren en de schuldvraag al duidelijk te maken.
In minder sombere tijden zouden we dit gewoon propaganda en haatzaaien hebben genoemd.

Om de verborgen agenda van deze harde procedure duidelijk en snel te kunnen implementeren, is het noodzakelijk om het “oude”  rechtssysteem stilletjes te begraven. Een vreemde gang van zaken, toch? Volgens de Europese Unie is dit kennelijk de enige manier om sneller de gestelde doelen te halen.

Volgens de oude wet konden strafmaatregelen alleen plaatsvinden na duidelijk bewijs en formele juridische veroordeling. De keten van mogelijke juridische remedies inbegrepen. Beduidend anders is dat nu als herhaalde vermoedens gaan leiden tot de “juiste” (gewenste) strafmaatregelen.

Dit is echt nieuw. Voor dit doel gaan de andere EU-staten, samen met het Verenigd Koninkrijk, liggen in het sanctiebed van Rusland. Het is een beangstigende ontwikkeling, zeker voor ervaren, niet corrupte waarnemers, die nog steeds volledig toegewijd zijn aan de oude wettelijke normen, volgens welke, voor een straf, een schuld ondubbelzinnig bewezen moet zijn.

Brengen we nog even het neerschieten van vlucht MH17 in herinnering, het otestel dat boven Oekraïne werd neergehaald. Toen werd ook al snel alles uit de kast getrokken om Rusland daarvan de schuld in de schoenen te schuiven, zelfs tot op de dag van vandaag. Delen van het onderzoek zijn – nog steeds – geheim gehouden en zullen nooit openbaar gemaakt worden. Die onderste steen van Rutte, die komt nooit boven te liggen.

Het Westen stuurde toen al aan op een oorlog met Rusland, maar die wilde maar niet op gang komen. Deze fout wil het Westen kennelijk met de zaak Skripal niet nog een keer maken. Stap voor stap komt men dichter bij het gestelde doel, en om dit te onderstrepen worden door het Westen de diplomatieke duimschroeven nog eens aangedraaid: EU roept ambassadeurs uit Rusland terug.

Volgens dit nieuwe type juridische interpretatie kunnen we binnen de fascistische Europese Unie in de toekomst verwachten dat er een doodvonnis klaarligt voor “vermoedelijke overtreders”.  En als ze geluk hebben dan verdwijnen ze gewoon halsoverkop in de gevangenis.

In dat opzicht is het opmerkelijk hoe ongemanifesteerd politici momenteel deze kwestie benaderen en uitsluitend gefocust zijn op escalatie.

Zoals gezegd is dat hoogstwaarschijnlijk ook het plan.  Helaas voorspelt dat niet veel goeds.

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

1 REACTIE

  1. Rutte mag zelf zijn oorlog uitvechten.
    Laat hij en zijn kartelmaten er maar heen gaan.
    Geen zinnig mens stuurt zijn kinderen nog op pad om voor een krankzinnige elite hun perverse feestjes uit te vechten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.