Clinton

De Amerikaanse FBI heeft in alle stilte een nieuwe serie documenten over Hillary Clinton openbaar gemaakt waaruit blijkt dat het State Department het Bureau heeft omgekocht voor een cover-up van het onjuist omgaan met vertrouwelijke gegevens.

De Amerikaanse FBI heeft in alle stilte een nieuwe serie documenten over Hillary Clinton openbaar gemaakt [1] waaruit blijkt dat het State Department hen heeft omgekocht voor een cover-up van het onjuist omgaan met vertrouwelijke gegevens.

WikiLeaks heeft via Twitter de aandacht gevestigd op deze documenten, verwijzend naar deel 5 [2] van de nieuwe FBI publicatie, afgelopen zondag, die door veel gevestigde media is doodgezwegen.

FBI

Het gebrek aan commentaar door de FBI op de nieuwe 299 pagina’s tellende publicatie zet vraagtekens bij het feit waarom zij (de FBI) niet met meer agressie een strafrechtelijke vervolging tegen Hillary Clinton hebben ingestepd toen zij begin 2015 zulk overtuigend bewijs tegen haar hadden. Uit een onthutsende publicatie van voorgaande documenten [3] blijkt dat het State Department de FBI opdracht gaf tot een cover-up over het feit dat Hillary Clinton vertrouwlijke gegevens had ontvangen en verzonden via haar onneveiligde email server, thuis in haar kelder:

Shortly thereafter [geredigeerd] received a call from [geredigeerd] of the INTERNAL OPERATIONS DIVISION [IOD] of the FBI who “PRESSURED” him to change the classified email to unclassified. [Geredigeerd] indicated he had been contacted by PATRICK KENNEDY, Undersecretary of State, who had asked for his assistance in altering the emails classification in exchange for a “QUID PRO QUO.” [Geredigeerd] advised that, in exchange for marking the email unclassified, STATE would reciprocate by allowing the FBI AGENTS to place more Agents in countries where they are presently forbidden.

Deze bekentenis kan gezien worden als een “smoking gun”, eentje die door de meeste mainstream media niet werd opgepakt, en het onthult dat het State Department de FBI omkocht door het Bureau een “voor wat hoort wat”-deal aan te bieden, in ruil voor het FBI’s voortdurende zwijgen en medewerking.

In de documenten is er op nogal wat plekken geredigeerd (onleesbaar gemaakt), maar uit de context blijkt van de documenten blijkt dat er bij het onderzoek aanzienlijke vorderingen werden gemaakt, vóórdat de Democratische voorverkiezingen in 2016 begonnen, aangezien de meeste documenten een datum uit 2015 hebben. Veel documenten onthullen ook de praktijken die gebruikt werden om bijzonderheden van het onderzoek van de FBI te verhullen.

Het eerste document in de “batch” is een rapport met de titel “Opening of Full Investigation on a Sensitive Investigative Matter (SIM),” dat een datum draagt van 10 juli 2015. Erin staat dat het onderzoek ontworpen is als een “onderzoek over gevoelige zaken”, een SIM, vanwege het “connection to a current public official, political appointee or candidate,” waarbij het door de status van deze zaak buiten het publieke domein werd gehouden.

Hetzelfde rapport bevat ook het geval van een verboden onderzoek, waarvoor speciale toestemming ndig is uit hoofde van contraspionage. Het rapport zegt hierover:

Due to the extremely sensitive nature of this investigation and the damage its disclosure could cause, the case will be designated as a prohibited investigation in accordance with Counterintelligence Division Policy Implementation Guide.

De Counterintelligence Divisionvan de FBI verzocht om het bewaren van de gegevens van meerdere lijsten van e-mailaccounts. Eén lijst bevatte 422 geredigeerde rekeningen en andere genoteerde 912 accounts. Alle verzoeken zijn gedateerd 15 augustus 2015. Op pagina 235 van de documenten geeft de FBI toe dat het Office of Inspector General vertrouwelijke documenten aantrof op Clinton’s server. Dit betekent dat de FBI van dit lek afwist ruim vóórdat het een en ander voor het publiek openbaar gemaakt werd – en terwijl Hillary Clinton dat de hele tijd in het openbaar ontkende.

FBI

De bestanden laten ook details zien van gegevens die een bevestiging zijn van een aantal in omoop zijnde theorieën over Hillary Clinton’s corruptieschandalen, zoals blijkt uit internetfora. Vooral op Twitter werd er continu hierover getweet doordat gebruikers reageerden op de WikiLeaks tweet, en op een lange Reddit thread [4] waren veel populaire gebruikersactief die specifieke feiten uit de documenten aanhaalden (!).

Het tijfstip waarop de FBI juist nú de documenten openbaar maakte is dubieus, omdat het slechts enkele dagen geleden is dat de Amerikaanse president het met veel tam-tam aangekondigde rapport over het vermeende hacken (er is nog steeds geen enkel bewijs getoond) door de Russen, en de rol van Russische media als beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezing (maar liefst vijf pagina’s in het rapport zijn gewijd aan de nieuwszender RT!) ten faveure van Donals Trump.

De Amerikaanse regering beweert dat de Russische inlichtgendiensten gebruik hebben gemaakt van de diensten van een hacker met de naam Guccifer 2.0 [5] om emails en documenten te stelen van het DNC, het Democratic National Committee. Die emails werden toen gepubliceerd door WikiLeaks in juli 2016, dagen vóór de conventie van het DNC. Opmerkelijk is dat in het hele rapport “over de Russen” met geen woord wordt gerept over publicatie van de Podesta-emails, waardoor het publiek een onthutsende kijk kreeg in de praktijken die het campagneteam van Hillary Clinton er op nahield.

De beweringen van de Amerikaanse regering dat de Russen verantwoordelijk zijn voor de hack hebben geleid tot zware kritiek van talloze beveiligingsdeskundigen. De oorspronkelijke hacker Guccifer, waaraan de 2.0 opvolger refereert, heeft de beweringen van de Amerikaanse regering óók van de hand gewezen als zijnde “crazy”, in een interview dat vorige week werd gepubliceerd [6]. De Democraten maken zichzelf tot pias in de wereld door aan te dringen op een “9/11-style commissie”, door het Congres, dat onderzoek moet gaan doen naar het hacken door de Russen [7]. Het idee dat de Amerikaanse kiezers acht jaar wanbeleid door de regering Obama wel zàt zijn, komt niet in hen op.

WikiLeaks oprichter Julian Assange heeft herhaaldelijk verklaard dat het geen Russische hackers waren die verantwoordelijk zijn voor de DNC leaks. Assange uitte wel zijn vermoeden dat het DNC-staflid Seth Rich [8], die de documenten heeft gelekt, zou zijn vermoord.

De Amerikaanse mainstream media doen ondertussen wat de regering van hen verlangt: zij speelt het spel gewoon mee en blijft er op hameren dat de Russen zich wel degelijk hebben bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezing – daarbij niet vertellend dat de Amerikaanse regering tot op de dag van vandaag niets anders doet en gedaan heeft (Oekraïne, Syrië, om een paar te noemen). En er moet vooral ook niet worden gesproken over de inhoud van de DNC-mails, waaruit blijkt dat de top van de Democratische partij de voorkeur gaf aan Hillary Clinton als presidentskandidaat in plaats van Bernie Sanders, die vervolgens werd afgeserveerd [9] – de grootste fout die de partij in de verkiezingsstrijd gemaakt heeft.

Ook moet het schandaal over de voorzitter van het DNC onder het tapijt gehouden worden. Uit de documenten bleek namelijk de kwalijke rol van Debbie Wasserman-Schultz, waarover we eerder hebben geschreven. Zoals we toen zeiden werd Schultz gedwongen een dag vóór de conventie begon, ontslag te nemen, maar werd zij meteen weer ingehuurd door het campagneteam van Hillary Clinton.

Naarmate de verkiezingsstrijd tussen Hillary Clinton en Donald Trump vorderde, en bleek dat zij aan de verliezende hand was, zetten de Amerikaanse media een offensief in om te wijzen op de pogingen van de Russen om de kiezers te beïnvloeden. Uiteraard werd er niets geschreven of gezegd over de talloze schandalen van en over Hillary Clinton, en ging dit publiciteitsoffensief zelfs nog door nadat de verkiezingsuitslag bekend was. Het heeft geleid tot een campagne van anti-Russisch sentiment dat de schuld krijgt van het niet goed functioneren van de Amerikaanse politiek jegens Russische agenten, terwijl de rol van de prominenten in de Democratische partij – die de verkiezingen naar hun hand wilden zetten – onbesproken blijft.

De Amerikaanse president probeert de Russen in de laatste weken die hem nog resten verder te provoceren door via het Duitse Bremershaven enorme hoeveelheden oorlogstuig en troepen te laten oprukken tot vlak aan het oostfront van de NAVO-landen [10]. Het is één van de gevolgen van de “nep-nieuws”campagne en dat dit kan leiden tot gevaarlijke consequenties moge duidelijk zijn – echter, van een leger dat kogels wil hebben die op den duur veranderen in planten hebben de Russen weinig te vrezen [11].

Het door de Amerikaanse regering in de mainstream media aangewakkerde anti-Russische sentiment escaleerde in november toen die gevestigde media in dat land (en al spoedig in de hele westerse wereld) beweerden dat websites “nep-nieuws” publiceerden, waardoor de publieke opinie versus Hillary Clinton veranderde, en dat derhalve in het voordeel van Donald Trump uitpakte. De toen gepubliceerde “zwarte lijst” is inmiddels roemloos ten onder gegaan, omdat er ook door veel Amerikanen gewaardeerde media op vermeld stonden, en er spottend over gesproken werd. In de alternatieve media wordt over “nep-nieuws” gezegd dat het bedoeld is om “contra-propaganda en misinformatie gericht tegen de Verenigde Staten” te voorkómen. Niet welgevallige kritiek wordt niet geduld – exit vrijheid van meningsuiting.

Daarvoor heeft de huidige Amerikaanse regering óók gezorgd [12].

Overigens heeft die “nep-nieuws”campagne geleid tot censureren van alternatieve media organisaties, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het verspreiden van informatie over de grote mate van corruptie, zoals het saboteren door het DNC van Bernie Sanders en andere zaken rond Hillary Clinton (de “Foundation” en de “Lolita Express”, om er een paar zaken uit te lichten).
De Amerikaanse mainstream media blijken continu hun eigen interpretaties te geven van gebeurtenissen, vooral waar het gaat het anti-Rusische sentiment te versterken. Zouden ze hopen op een militaire confrontatie met Rusland (slagveld: Europa en het Midden Oosten) vóór Obama het Witte Huis moet verlaten, waardoor deze de noodtoestand kan afkondigen en Trump buitenspel kan zetten?

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.