Criminaliteit bij Marokkanen.

marokannen

Bart Schut, journalist van de VARA site Joop schreef over het Marokkanen debat dat door 60 Kamerleden was aangevraagd een artikel op zijn site waarvan ik hier de essentie citeer:

Toch ben ik van mening dat politici termen als ‘Marokkanenprobleem’ niet dienen te gebruiken en zeker niet moeten debatteren over hele groepen allochtonen (een rot woord, ik weet het) als een probleem, als waren alle leden ervan potentiële criminelen. Ten eerste omdat het gewoon niet klopt. Het feit dat een groep jonge, mannelijke Marokkanen er een zooitje van maakt, betekent niet dat de overige leden van de dik 350.000 leden tellende Nederlands-Marokkaanse gemeenschap een probleem vormen. Dit lijkt mij zo evident dat ik er verder geen woorden aan vuil wil maken.

Ten tweede is het signaal dat de politiek hiermee zendt op zijn best zinloos en op zijn kwaadst negatief. Zinloos omdat een debat in de Tweede Kamer niets zal veranderen aan het gedrag van ook maar één criminele jongere en negatief omdat de grote meerderheid gezagsgetrouwe, hardwerkende Marokkanen het gevoel kunnen krijgen dat hun gedrag absoluut niet op waarde wordt geschat.”

60% van de 12-26 jarige Marokkanen is verdachte van een misdrijf. Geen enkele groep recidiveert zo vaak als Marokkanen. Maar liefst 80 procent gaat opnieuw in de fout. De tweede generatie is nog crimineler dan de eerste. Bovendien maken ze zich stelselmatig schuldig aan geweld tegen niet-Marokkanen. Die cijfers zijn niet mals. En ze komen uit het Jaarrapport Integratie, van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uit een onomstreden bron dus.

Over de feiten wordt niet getwist. 60% van de jeugdige Marokkanen is verdachte van een misdrijf en 80% van die 60%  is recidivist. Welk percentage die groep jongeren uitmaakt van de totale groep Marokkanen en hoe het begrip Marokkaan hier wordt gedefinieerd wordt niet vermeld. Maar uit een rapport van de Erasmusuniversiteit waarin de demografische aspecten worden bekeken kunt U afleiden dat dat de categorie jongeren ongeveer 25% van de totale groep Marokkanen uit maakt. De criminaliteit van andere leeftijdsgroepen blijft buiten beschouwing. Stel die voor het gemak op nul, wat zij natuurlijk niet is. Het aandeel van de Marokkaanse meisjes is aanmerkelijk lager dan van de jongens. Ik heb het rapport van het SCP niet bij de hand en ik weet niet welk begrip ‘verdacht’ hier gebruikt wordt. Politiecijfers zijn gebaseerd op het formulier ‘ter kennis van de politie gekomen’ en dat levert om een aantal redenen onbetrouwbare cijfers op. Enquêtes, hoe onbetrouwbaar als regel ook, zijn op dit punt in het algemeen toch een beter middel dan politiecijfers. Maar wat er ook zij van de foutenmarges die je in acht moet nemen, er is geen twijfel over dat de groep Marokkaanse jongens en jonge mannen in haar geheel als crimineel kan worden bestempeld.

Daarbij praten we dus over minimaal 15% van alle Marokkanen, baby’s en grootmoeders inbegrepen die verdacht wordt van crimineel gedrag. Dat is een massaal probleem, waar duidelijk niet alleen de verdachten zelf maar ook hun omgeving mee te maken heeft. Het is uitgesloten dat wanneer dit gedrag zou worden afgekeurd door alle ‘niet verdachte’ Marokkanen, de groep in kwestie ooit zo massaal crimineel had kunnen worden. De woorden van Schut ‘grote meerderheid gezagsgetrouwe, hardwerkende Marokkanen’ slaan dus nergens op.

De normen en waarden van de groep Nederlandse Marokkanen als geheel is wat hier ter discussie staat. Dat Bart Schut daar zijn ogen voor sluit vind ik onbegrijpelijk. Wanneer criminaliteit een etnisch probleem wordt is er alle reden om ons daar als samenleving mee te gaan bemoeien en de volksvertegenwoordiging is het orgaan bij uitstek waarin de discussie hoort plaats te vinden.

Blog van Toon Kasdorp

Remieg Aerts, dat is Limburgs, zowel van voornaam als van achternaam, Limburgs in het kwadraat dus als het ware. Aerts is hoogleraar aan de katholieke Radboud universiteit in Nijmegen. Op 26/6/`14 protesteerde hij in de Volkskrant tegen de uitslag van de visitatiebezoeken van een commissie van de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Reacties

Reacties

1 thought on “Criminaliteit bij Marokkanen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.