Connect with us

Politiek Internationaal

Corona-vaccinatie verplicht in Duitsland: gevangenisstraffen voor degenen die weigeren zich te laten vaccineren zijn mogelijk

Published

on

Duitsland

De algemene verplichte vaccinatie zou in Duitsland uiterlijk in maart 2022 moeten gelden. Naar de mening van de linkse politicus Gregor Gysi worden al die mensen die nog steeds niet voldoen aan het staatsverzoek om coronavaccinatie in de toekomst zelfs met gevangenisstraffen bedreigd!

In Duitsland gebeurt het onvoorstelbare. De mensen worden eindelijk wakker en vechten tegen een steeds agressievere staat die vrijheid, geld en leven van hen wil stelen met een pandemie die door hen is gedefinieerd. Inmiddels staat ook in het westen van de republiek de massa op straat – en de politiek wil en wil niet erkennen dat het niet langer een minderheid is die beseft wat ze zich met haar partij heeft laten opzadelen -politieke leidersmenigte. Gregor Gysi is bijzonder onrealistisch. De voormalig SED-functionaris overweegt eigenlijk dat gevangenisstraffen mogelijk zijn als vaccinateurs zich niet willen laten vaccineren na invoering van een verplichte vaccinatie blijf uit de spuit trekken. Als de dan verschuldigde boetes niet kunnen worden geïnd, zijn gevangenisstraffen volgens Gysi denkbaar.

Hoe gek Gysi denkt, onthulde hij in de videocast “19 – the chief visit”, waarin prof. Jochen A. Werner, hoofd van het Universitair Ziekenhuis Essen, samen met journalist Jens de Buhr en wisselende gasten commentaar geeft op de actuele ontwikkelingen van een “Corona-Pandemie”, waarbij het steeds moeilijker wordt te verbergen dat het vanaf het begin niets meer lijkt te zijn geweest dan een geopolitiek pseudo-rechtvaardigingsinstrument om totaal andere doelen te bereiken dan wordt beweerd.

Het wordt nu steeds duidelijker dat de vaccins zeer waarschijnlijk niet zijn uitgevonden om een ​​pandemie te bestrijden, maar dat de pandemie is ontworpen om het vaccin op grote schaal in het lichaam te krijgen. Wat het vaccin daar eigenlijk moet doen, is tot nu toe niet helemaal duidelijk. Het lijkt niet te helpen tegen de verspreiding van een pandemie die aanvankelijk alleen werd gedefinieerd. Op dit moment lijkt het erop dat het vaccin de daadwerkelijke aanjager van een pandemie is die een vooraf gedefinieerde pandemie in een echte moet veranderen.

Tegen de staat zelf

“De linkse politicus herkent een nieuwe kwaliteit in de protesten tegen de coronamaatregelen” , meldt het “persportaal”. “De demonstranten vochten niet voor één zaak, ‘ze verzetten zich tegen de staat zelf’ – een ‘echt probleem’, waarschuwt Gysi. Omdat de protesten vaak via sociale mediakanalen als Telegram worden georganiseerd en daar ook valse vaccinatiekaarten worden aangeboden, pleit hij voor strengere regulering: ‘Het wettelijk kader moet worden aangepast.’

Natuurlijk verzetten ze zich nu tegen de staat zelf, waarom niet? Het is Gysi’s onvermogen om onderscheid te maken tussen staat en staat, alsof de staat altijd één en dezelfde is. De demonstranten zijn niet tegen “de staat per se”, maar tegen “deze staat”. En dat is eigenlijk een “echt probleem”. Het is echter niet voor het volk, maar voor “deze staat” en functionarissen als Gysis. Wat doet een socialist en een SED ‘uit het hoofd’, zoals mevrouw Baerbock zou zeggen? Hij vraagt ​​zijn medeambtenaren niet om het toepasselijke wettelijke kader – hier de basiswet en de grondrechten van de burgers – in acht te nemen en zich terug te trekken, maar pleit eerder voor een “aanpassing van het wettelijk kader”, d.w.z. daarom

Advertisement

En dat is op zijn beurt niets meer dan een oorlogsverklaring aan de soeverein. Ondertussen lijkt hij het te willen accepteren. Vooral iemand als Gysi mag zich geen illusies meer maken over wat dat voor hem persoonlijk moet betekenen. Hoe ongeschonden het ook is gekomen na de ineenstorting van de DDR, het zal geen tweede keer gebeuren. Gysi kan het zich simpelweg niet meer veroorloven om “welke staat?” te vragen, maar moet “staat” verabsoluteren als een levenloze abstractie: “de staat”.

Omkering van de werkelijkheid

Naast Gysi viel ook bondskanselier Scholz op met een vreemde omkering van de feitelijke situatie. Terwijl de detailhandel klaagt over een omzetverlies van 40-60 procent, wat nauwelijks te wijten is aan een kleine minderheid, en terwijl het aantal demonstranten tegen het coronaregime voortdurend toeneemt en niet afneemt, lanceert de kanselier een straf in zijn regering bewering die op zich correct is, maar 180 graden de verkeerde kant op gaat. Scholz: “We pikken het niet dat een kleine minderheid van extremisten onze hele samenleving hun wil wil opleggen.” Zonder ook maar één letter te veranderen, zou deze zin tegen Scholz zelf kunnen worden gebruikt.

Die regering zou dan de kleine minderheid van extremisten zijn, en de “samenleving als geheel” zou het niet verdragen om tot haar wil te worden gedwongen. In het daglicht gezien zou ‘de samenleving als geheel’ reden hebben om deze zin tot de regering te richten in plaats van andersom. En het wordt voor de “samenleving als geheel” van dag tot dag steeds duidelijker wie de worstenhuid voor de slager aanziet en waarom hij geen andere keuze heeft dan deze verwarring af te doen als “realiteit”. Van het een kwam het ander.

Naarmate het aantal demonstranten groeit, neemt ook de noodzaak voor de regering toe om alles aan te pakken dat haar zelfreferentiële propaganda tart en het heersende verhaal contrasteert met de realiteit. Het is niet zo dat bij Telegram de zuivere waarheid en niets dan de waarheid wordt verspreid, maar dat is bij de overheid niet anders. Het gaat ook niet meer om de waarheid, althans niet met prioriteit. Nu gaat het om macht en interpretatieve soevereiniteit. Dat gaat op zijn beurt weer schuil achter de bewering dat de overheid zich alleen bekommert om het welzijn van de soeverein. Helaas moet de meest humorloze realist nu hardop lachen. Deze regering in het bijzonder bekommert zich om niets anders dan de uitvoering van een agenda die ideologisch wordt veroorzaakt, maar heeft weinig te maken met werkelijke behoeften. Het hangt volledig af van de ingebeelde geldigheid van verhalen die decennialang beetje bij beetje zijn geïnstalleerd.

In de socialistische impasse

Zowel Scholz als Gysi (en vele anderen) zijn in de impasse beland waarin alle socialisten altijd hebben moeten belanden. En niet alle socialisten zijn rood. Er waren ook bruine en er waren groene. De realisatie van hun visie op een “betere wereld” met zijn talrijke “rechtvaardigheid” en “vrijheden” hangt sterk af van het feit dat zo min mogelijk mensen dat weigeren. Daarom is het raadzaam de massa de mond te snoeren. Dat is precies wat er al tientallen jaren wordt gedaan: een ongekende domheid van het volk door ‘sociaal-democratische onderwijshervormingen’ die niets met onderwijs te maken hadden, slechts zeer beperkt met opleiding, maar met ‘houding’ bijna alles. Vakmensen en universiteitsprofessoren klagen in koor, dat sommige schoolverlaters niet in staat zijn om te studeren en de andere niet in staat zijn om te studeren. Met afschuw realiseer je je op dit moment hoeveel extreem arme kleine geesten er in dit land nu rondlopen met professoren en doctoraten.

Advertisement

De Scholzens en Gysis van dit land vertegenwoordigen nu een radicale minderheid aan het hoofd van een staat die de tegenspraak van een bepaald overgebleven percentage soevereine inlichtingen niet langer kan accepteren, puur om redenen van eigen voortbestaan. Tot nu toe heeft elk socialistisch regime in de wereld laten zien waar dit toe leidt: tot de sociale uitsluiting van de ware intelligentsia (интеллигенция) als minimummaatregel – tot en met hun verdwijning in sommige goelags en kampen. In Cambodja ging het, zoals bekend, zo ver dat brildragers werden vermoord omdat ze moesten kunnen lezen. Dat is precies de richtingspijl die te zien is wanneer de uitspraken van Scholz en Gysi worden ontdaan van hun retorische versluierde bla bla. De essentie van wat ze zeggen is: we kunnen het ons niet langer veroorloven om ondervraagd te worden. Dat zouden ze dus ook moeten ‘communiceren’, zodat men achteraf zou kunnen beweren een waarheidsgetrouwe toespraak te hebben gehoord.

Volledig subjectivistisch goed-zijn

Deze mensen zouden vreselijk arm zijn als ze anderen niet meer zouden kunnen beoordelen, maar zouden zelf het voorwerp van oordeel en veroordeling worden. Om dat te voorkomen, moeten bijna alle middelen voor hen geschikt zijn. Want zij weten heel goed wat hun democratisch en constitutioneel standpunt op het spel staat, en wat dat moet betekenen in het geval dat iemand anders naast hen rechter zou zijn. Dat is ook de reden waarom er geen functionerende machtenscheiding meer is. Dat verklaart heel goed waarom een ​​vrouw Nancy Faeser tot minister van Binnenlandse Zaken werd benoemd met haar volledig subjectivistische ‘goed zijn’, dat wil zeggen met de waarde die ze hecht aan haar eigen houding en gevoelens.

In haar “waan tegen rechts” zal ze waarschijnlijk de allerlaatste zijn die nadenkt over het aanpakken van het volgende: In een arrest van het Europese Hof van Justitie van mei 2019 wordt gezegd dat Duitse officieren van justitie geen Europese arrestatiebevelen. Reden: de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht van de uitvoerende macht is in Duitsland niet langer gegarandeerd. Ook door dr. Buschmann, FDP, de nieuwe federale minister van Justitie, heeft nog geen woord gezegd over deze absoluut ongelooflijke bevinding van de EUGH. In plaats daarvan klinkt het eenstemmig van Scholz tot Buschmann en Faeser tot Gysi dat er tegen “kleine minderheden” moet worden gevochten om met dit nieuwe “verhaal” niets anders te bereiken dan de kerndemocratie en de rechtsstaat, uitsluitend om redenen van politieke overleving .

Bij Telegram hoeft het niet de absolute waarheid te zijn om ontdekt te worden om de koeriersdienst ongemoeid te laten. Er wordt niet minder gelogen dan in de staatspropagandamedia. En ook daar is de agitatie niet minder. Maar zo’n ongecensureerde berichtendienst is nog steeds een belangrijk hulpmiddel voor elke intelligente persoon die vergelijkingen maakt tussen wat officiële propaganda is en wat ertegen is. Het kan niet zonder meer worden afgedaan dat het Gysis “de staat” is die inmiddels zo bizar is geworden dat hij, in navolging van de interne logica van het handhaven van de macht in zijn functionele kaste, niet-gevaccineerd is en niet bereid is te vaccineren die geen dubieuze blunder willen voelen om te worden geïnjecteerd, opnieuw bestempeld als “ongedierte van het volk”. Het zal straks maoïstische culturele revolutionaire proporties hebben, zo grotesk is het.

Er zijn niet meer leugens op Telegram dan in de staatsmedia

En gelukkig merken steeds meer mensen dat ook. Dat is waar de nieuwste censuureisen met betrekking tot Telegram over gaan: Levensverlengende maatregelen voor een pandemie- en vaccinatieverhaal dat volledig onafhankelijk is geworden en zich niet langer een realiteit kan veroorloven waaraan het zou worden afgemeten, want als het zou blijken te zijn een farce, de totale ondergang van degenen die het hebben geïnstalleerd, zou onvermijdelijk zijn. Niemand hoeft zich meer te verwonderen over de retoriek uit regeringskringen. Iedereen kan weten waarom het op de ene manier moet en op de andere niet. En dat alleen al is, naast alle vragen over de veroorzaakte pandemie, reden genoeg voor de hoogste alertheid. Deze regering moet de laatste worden binnen een systeem dat van de grond af aan moet worden vernieuwd.

Advertisement

Alles past nu in elkaar: machteloze parlementen (in plaats van ongrondwettelijke besluitvormingsorganen zoals de federale staatsconferenties van de kanselier met de premier), de transformatie van de grondwettelijke bescherming in een bescherming van de geïnstitutionaliseerde opinie- en agenda-inrichting inclusief zijn interpretatieve soevereiniteit , de vulling van het ambt van een voorzitter van het Federale Grondwettelijk Hof met een partijloyalist en bedrijfsjurist (!) Opgebouwd door de CDU, een volledig falende “vierde stand” – en last but not least het bovengenoemde arrest van de Europees Hof van Justitie over de niet-ontvankelijkheid van in Duitsland uitgevaardigde Europese aanhoudingsbevelen. Vanwege onvoldoende scheiding van rechterlijke en uitvoerende macht in de Bondsrepubliek Duitsland.

totalitaire bende

Nogmaals Olaf Scholz: “We pikken het niet dat een kleine minderheid van extremisten onze hele samenleving hun wil oplegt.” – perfect! Je moet allereerst zo afstandelijk zijn om de beste protestslogan te leveren die je je kunt voorstellen aan degenen die tegen jezelf demonstreren. Ik zou dit graag duizend keer horen bij toekomstige demonstraties: “We zullen niet toestaan ​​dat een kleine minderheid van extremisten hun wil opdringen aan onze hele samenleving!” De Groenen maken bijvoorbeeld deel uit van deze kleine minderheid. Ricarda Lang, toekomstig leider van de Groene Partij op Twitter: “We hebben niet minder gepland dan om onze samenleving sociaal en ecologisch te reorganiseren – bij de overheid en daarbuiten.”

Deze totalitaire bende is er niet meer in geïnteresseerd of ze hiervoor zelfs een bevel van een meerderheid hebben gekregen. De woorden van de kanselier zijn eigenlijk van toepassing: “We zullen het niet dulden dat een kleine minderheid van extremisten hun wil proberen op te leggen aan onze hele samenleving!” – de enige smet: deze kanselier zou de laatste zijn geweest die de slogan had uitgegeven . Het is gewoon waanzin in dit land: de federale minister van Justitie, lid van een partij van fundamenteel gebroken woorden, voelt zich geroepen om met betrekking tot Telegram over onfatsoenlijkheid te spreken, alsof hij van alle mensen gekwalificeerd is om commentaar te leveren op de “onfatsoenlijkheid van anderen “. Het is allemaal gewoon niet te geloven!

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

BELANGRIJK STEUN SDB MET EEN KLEINE GIFT

Plaats je eigen nieuws op Ons Nieuws

On Nieuws

Gerard Joling noemt Sigrid Kaag ‘heks’, Humberto Tan grijpt in: ‘Kan je niet zeggen’

Zanger Gerard Joling kon het gisteren niet laten om bij Humberto zijn mening over politica Sigrid Kaag uit te spreken. Hij noemde haar een „heks” en was niet bepaald te spreken over… [...]

Vandaag Inside vanavond met vrouwelijke gasten en kan Jinek op Derksen-uithaal rekenen?

Vandaag Inside Wilfred Genee, René van der Gijp én Johan Derksen verschijnen vanavond, na heel veel commotie, terug op de buis met Vandaag Inside. De gasten zullen uitsluitend uit vrouwen… [...]

Klaus Schwab Marx: een tovenaar met de krachten van de onderwereld

Schwab een door marxistische ideeën over historisch materialisme en technologisch determinisme te combineren met fascistisch-futuristische ideeën over technocratie en bureaucratisch managementwetenschap, volgt het World Economic Forum een ​​pad van ‘inclusiviteit’… [...]

Belachelijk

Ik luister graag en veel muziek, maar waarom mensen tot diep in de eenentwintigste eeuw cd’s of iets op vinyl aanschaffen, heb ik nooit kunnen begrijpen. Waarom zou je dat… [...]

Ten Hag : ‘Derksen terug op tv, dan Overmars terug naar Ajax’

Erik ten Hag vindt dat Marc Overmars op termijn weer bij Ajax zou moeten kunnen werken. Dat zegt de vertrekkend trainer in een afscheidsinterview met Het Parool. Ten Hag: “Als… [...]

Copyright © 2010 SDB

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım