16 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Code oranje voor nieuwe democratie

oranje

Een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve burgers heeft de Code Oranje afgekondigd. Code Oranje gaat over de staat van onze huidige politieke democratie. Die verdient een grondig herontwerp en dit vraagstuk is urgent. De landelijke verkiezingen in 2017 en de gemeentelijke verkiezingen in 2018 moeten het kantelpunt vormen om de nieuwe democratie te realiseren. Burgers hebben de behoefte én de vaardigheden om hun leefomgeving te beïnvloeden en (mee) te sturen. Om dit te bereiken, werken we aan een nationale veranderagenda. Deze agenda bestaat onder meer uit een landelijk burgerakkoord, innovatieve voorhoede gemeenten en een oproep tot een wetswijziging aan het kabinet. In deze agenda worden daarnaast bestaande initiatieven voor een nieuwe democratie met elkaar verbonden.

Een burgerakkoord in plaats van een coalitieakkoord

Code Oranje wil af van het traditionele politieke Haagse coalitieakkoord. Hiervoor in de plaats komt een burgerakkoord gebaseerd op de kracht, de beweging en de ideeën in de samenleving, dwars door politieke kleuren en bevolkingslagen heen. In dit akkoord benoemen we welke grote vraagstukken de komende jaren voor Nederland worden aangepakt en opgelost en wie we daarin betrekken. In veel dorpen en steden is al ruime ervaring opgedaan met vormen van nieuwe democratie. Daar waar dit gebeurt, ontstaat vertrouwen en nieuwe inspiratie.

Voorhoede gemeenten

In 2018 stelt een aantal gemeenten zich kandidaat om de nieuwe democratie concreet vorm te geven op basis van samenlevingskracht en burgerzeggenschap. Deze gemeenten zullen een voorhoede vormen in het verkennen van nieuwe democratische vormen. In 2017 vragen we het kabinet dit wettelijk mogelijk te maken, aangezien een wetwijziging hiervoor noodzakelijk is.

Verbinden van politiek en de samenleving

Code Oranje is erop gericht de komende twee jaar de brug te slaan naar de nieuwe democratie, die politiek en samenleving weer verbindt en het gif uit het maatschappelijk debat trekt. Code Oranje verbindt bestaande initiatieven en netwerken (binnen en buiten het huidige systeem), beïnvloedt de landelijke politiek, doet onderzoek, bevordert het experiment, is zichtbaar in de (sociale) media en ondersteunt gemeenten, organisaties en instituties bij hun eigen herontwerp (onder andere door het beschikbaar stellen van een ‘pool van verander-informateurs’). Geef burgers invloed en zeggenschap en betrek de kennis en kunde uit de samenleving. Code Oranje is een harde noodzaak en biedt tegelijkertijd een aansprekend vooruitzicht.

Code Oranje

Code Oranje is enerzijds de aanduiding voor ‘grote kans op zwaar weer met grote impact’ en geeft hiermee de urgentie weer. Code Oranje is anderzijds het antwoord op dat zware weer, door het herontwerpen van onze huidige politieke democratie naar de co-democratie (samen, coöperatief, co-productief, meervoudig), gebaseerd op samenlevingskracht, oplossingsgerichtheid en burgerzeggenschap.

Nieuwe democratie: dit is ons appèl

Herontwerp de democratie – in hoog tempo en gebruik daarbij de aanwezige kracht uit de samenleving. In de nieuwe democratie krijgen ideeën, kennis en initiatieven uit de samenleving de ruimte, denken we in oplossingen en proberen we die uit. Zeggenschap organiseren we in wisselende en gevarieerde vormen, die passen bij de aard, de omstandigheden en de schaal van het vraagstuk. Van buurt en dorp tot en met ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Nieuwe democratie steunt op lerend vermogen, lef, vertrouwen en (ieders) betrokkenheid. Denken en analyseren gaat samen met doen en experimenteren.

De nieuwe democratie is een harde noodzaak. Onze huidige democratie stagneert door gebrek aan legitimatie, oplossingsgerichtheid en vertrouwen. Dit zorgt voor onvrede en zelfs voor maatschappelijke polarisatie. De nieuwe democratie biedt nieuwe vooruitzichten. We zien in organisaties, buurten en steden steeds meer voorbeelden van maatschappelijke democratie en burgerzeggenschap. Burgers hebben de behoefte én de vaardigheden om hun omgeving te beïnvloeden en (mee) te sturen. Daar waar dit gebeurt ontstaat vertrouwen en nieuwe inspiratie.

Denk online mee

Code Oranje zet een innovatief online platform in om gezamenlijk met iedereen die interesse heeft, te werken aan het vernieuwen van de democratie. Hoe werkt dit? Ga naar www.civocracy.org/codeoranje en registreer je. Hier kun je Code Oranje volgen, zodat je op de hoogte blijft van de verschillende discussies die in de komende periode gelanceerd worden.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.