DELEN
burgeroorlog

Nadat de Amerikaanse generaal Michael Hayden, destijds nog baas van de CIA, in april 2008 in een toespraak op de Kansas State University een blik op de toekomst gaf, schreef de Washington Post daarover een artikel op 1 mei van dat jaar. Vreemd genoeg is dat artikel nooit door de andere mainstream media opgepikt – terwijl het toch gaat om de aanstaande burgeroorlog in Europa.

Sindsdien blijkt het toekomstscenario dat Michael Hayden schetste, steeds meer bewaarheid – zeker als we het vertalen naar de Europese Unie. We kunnen stap voor stap zien dat zijn toekomstbeeld precies zo verloopt als hij heeft voorspeld. In dit verband is het nog maar de vraag of het nog tot het jaar 2020 duurt tot er een “burgeroorlog in Eurpa” uitbreekt.

De prognoses van de CIA waren destijds – met de kennis van nu – verrassend gedetailleerd.

EU-lidstaten, waarvan er nu veel grote immigrantengemeenschappen hebben, zullen een sterke bevolkinsgroei zien in hun moslimgemeenschappen, terwijl het aantal niet-moslims zal afnemen vanwege het dalende geboortencijfer.

Een paar alinea’s uit het artikel:

cia

Verder blijkt uit een studie van de CIA (uit 2005) over globalisering, migratie en burgeroorlogen, dat “rond het jaar 2020” veel Europese agglomeraties onregeerbaar worden. In Duitsland, zo wordt uitdrukkelijk genoemd, valt het Roergebied daaronder, en dan in het bijzonder de steden Dortmund en Duisburg. Ook zullen dan delen van Berlijn verloren zijn, net als delen van Stuttgart en voorsteden van Hamburg. In andere landen als België, Denemarken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden en ook ons land zal het er dan ook niet veel beter uitzien.

Lees ook:  Het vonnis, waarin de rechters 'Kool' en 'Geit' trachten te sparen

cia

De studie spreekt over een “burgeroorlog” waar het gaat om onlusten en gewelddadige botsingen. Het rapport noemt als oorzaak daarvan de grote migratiebewegingen en de ontbrekende wil tot integratie bij een groot deel van de migranten. Het begrip “burgeroorlogen” heeft dus niet zozeer betrekking op oorlogen tussen de bevolkingen van de verschillende lidstaten.

De migranten zouden zich dan in “rechteloze, etnisch vèrgaande homogene ruimten“ invechten. Ook zullen zij zich dan verzetten tegen pogingen van de overheden migranten te laten integreren, terwijl die migranten uiteindelijk die integratiepogingen met geweld zullen bestrijden, alsdus het rapport.

Door de toename van migranten – erkent de CIA – zal het aandeel van de moslimbevolking in Europa stijgen van 13% in 2005 tot maximaal 37% in 2020, wat tot spanningen kan leiden.

cia

Dat die massa-migratie een vooropgezet plan is (zoals wij eerder deze week schreven onder vermelding van de video van de Franse president Sarkozy, die dat óók al noemde – zelfs met de vermelding rassenvermenging) blijkt uit bovenstaande eerste alinea.
Al met al voorziet het rapport in een situatie waarin delen van Europa zullen “imploderen“, wat weer tot gevolg zal hebben dat de Europese Unie in haar huidige vorm uiteen zal vallen (en daar nemen we er één op).

Lees ook:  Nashville-verklaring Haatchristelijk homohaatpamflet

Opstandjes, onrust bij jongeren en de criminaliteit van “werkloze kinderen van migranten” zullen toenemen en de sociale klassen van de gastvrijheid gevende landen overbelasten. Al in 2008 zei Hayden dat in een aantal Europese staten tot 70% van de in hechtenis zittende personen de islam aanhangen.
Eeen groot deel van de migranten zien Europa als zwak en vervallen, en dat die afstevent op haar ondergang. Europese wetten, waarden en normen worden door hen niet gerespecteerd.

Dat de Duitse Bundeswehr al rekening houdt met een burgeroorlog blijkt uit het feit, dat men sinds 2012 de kunstmatige stad “Schnöggersburg“ heeft opgericht – een onbewoonde ministad met de nodige infrastructuur. Vanaf 2015 worden hier o.a. militaire oefeningen gehouden. In ons land kan het leger oefenen in een fabriekshal, waar met wat bordkartonnen platen en deuren óók een oefenruimte is ingericht.

Opvallend is ook een op 12 februari vorig jaar gehouden interview met een officier van het hoofdkwartier van de Britse strijdkrachten in Duitsland. Vooral de volgende passage is zorgwekkend:

cia

De ondervraagde officier is van mening dat een burgeroorlog onvermijdelijk is, omdat ook in Duitsland islamitische migranten in opstand zullen komen. Het is niet de vraag “of” die plaats zal gaan vinden, maar “wanneer”.

Maar er is nog iets. Het ontstaan en de ontwikkeling van de op ons af komende ramp is niet alleen gedetailleerd voorspeld, het (CIA)-standpunt zal ongetwijfeld ook bekend zijn (geweest) bij de elite, de leiding van de strijdkrachten en de regeringen van de EU. Dat desondanks er geen tegenmaatregelen genomen zijn – de grenzen zijn niet gesloten en er wordt zelfs geen stap in die richting gezet, criminelen onder de migranten worden niet in hechtenis genomen of teruggestuurd, wet- en regelgeving gelden alleen voor de autochtone bevolkingen maar niet voor migranten – laat zien dat het een van tevoren doordacht scenario is wat zich heden ten dage afspeelt.
De weg is ingezet naar totale chaos (“burgeroorlogen” volgens Hayden). Het feit dat in Spanje de regio Catalonië afstevent op een gewelddadige confrontatie met een fascistische, corrupte premier en zijn handlangers, en Brussel geen vinger uitsteekt naar hetzij de bevolking hetzij naar het bemiddelen en bereiken van een consensus, geeft aan dat Juncker c.s. al bijvoorbaat instemmen met een “burgeroorlog”.

Lees ook:  Ook Spanje twijfelt over ‘rebellie’

Het nige lichtpuntje is dat volgens Hayden de Europese Unie uiteen zal vallen. Dat kan ons niet snel genoeg gaan, en misschien moet de heersende elite zich dan ook nog verantwoorden voor hetgeen zij gedaan èn nagelaten hebben (ondanks het feit dat zij zichzelf – met een vooruitziende blik – tevoren al een vrijbrief hebben gegeven voor hun (wan)daden.

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.