SDB

CHAOS IN LONDEN – DREIGING IN IERLAND

Het heeft er alle schijn van dat Groot Brittannië in een grote crisis is terechtgekomen, waar voorlopig het einde nog niet van in zicht is. Afgezien van de incidenten veroorzaakt door islamitische terroristen, die intussen tientallen slachtoffers hebben gemaakt, gevolgd door wat lijkt op een wraakaanval vlak bij een Londense moskee, schijnt ook de politiek op de directe weg te zitten richting het ravijn. Dat heeft consequenties, niet alleen voor de Britten zelf, maar ook voor het Noorden van Ierland, dat nog steeds door de Britten wordt bezet. Tijd dus om weer eens te kijken waar de ontwikkelingen heen gaan, en wat dit betekend voor de eis van Republicans om te komen tot een verenigd Ierland.

Het is intussen algemeen bekend dat de Britse politiek de laatste tijd geen gebrek aan verrassingen heeft kent. Dat begon al met de stemming voor de Brexit, en ook de algemene verkiezingen van 8 juni hebben de nodige verrassingen opgeleverd. Never a dull moment, zoals de Britten zelf zeggen. Op zich hadden deze verkiezingen helemaal niet plaats hoeven vinden, omdat de regering van May tot 2020 kon blijven zitten. Theresa May dacht echter handig te zijn, en haar toekomst doormiddel van een snelle stembusgang veilig te stellen tot 2022. Labour leek immers verzwakt, en met een grotere meerderheid wilde May de Brexit onderhandelingen makkelijker maken. Echter, May heeft niet het talent om handig te zijn. Veel meer is zij bedreven in het maken van verkeerde beslissingen, en haar timing is al helemaal chaotisch.

Zo tekende zich op de avond van de verkiezingen voor May een grote ramp af; in plaats van een grotere meerderheid heeft ze nu helemaal geen meerderheid meer. Ook verdwenen verschillende van haar ministers uit het parlement. Meteen volgde er een aanzwellend koor aan oproepen waarin haar opstappen werd geëist. De meeste van die oproepen kwamen uit haar eigen Conservatieve Partij. May besliste echter om aan te blijven, en probeert nu een regering in het zadel te houden met steun van de DUP, een extremistische partij uit Noord Ierland. Daar wordt nog over onderhandeld, maar de kans van slagen is behoorlijk groot.

Deze ontwikkelingen hebben in het noorden van Ierland de alarmbellen in gang gezet. De DUP is immers niet zo maar een partij. De Democratic Unionist Party (DUP) werd ooit door Ian Paisley opgezet, de meest reactionaire dominee die er in heel Noord Ierland was te vinden. De partij onderhoud ook vandaag nog nauw banden met de zogenaamde Orange Order, en de unionistische terreur groepen UDA en UVF. De partij mag in de laatste jaren de macht gedeeld hebben met Sinn Fein, maar dat betekend niet dat het reactionaire karakter van de DUP is veranderd. Het blijven extremisten die er alles aan doen om Republicans buiten de macht te houden, en te terroriseren. Als deze club macht krijgt over de Britse regering ziet de toekomst er duister uit.

Dat dit al doorwerkt nog voor er een overeenkomst is in Londen, bleek deze week toen de Noord Ierse politie het hoofdkwartier in Belfast van de revolutionaire Republican Partij Saoradh binnen viel. Alles werd onderzicht en er werd veel schade aangericht door de vandalen, dis zich politieagenten noemen. Ook werd een woordvoerder van Saoradh, die de inval filmde en via Facebook live liet zien, de volgende dag gearresteerd. Saoradh is een legale organisatie, die in de laatste maanden heel veel leden heeft getrokken, wat natuurlijk een doorn in het oog van de autoriteiten is, omdat de partij het zogenaamde vredesverdrag niet accepteert en voor een verenigd Ierland campagne voert. Met de DUP in het centrum van de macht zullen dit soort incidenten meer en meer voorkomen. Saoradh heeft hier al voor gewaarschuwd en neemt de nodige maatregelen.

Er zit ook een andere kant aan de zaak, die misschien wat positiever zal uitvallen. Als May inderdaad met de DUP in zee gaat zal er alleen maar een harde Brexit inzitten. De bevolking van Noord Ierland heeft tegen de Brexit gestemd en is bang dat er weer een echte grens gaat komen tussen het Noorden en de Ierse Republiek. Als de regering in Londen doorzet kan de ergernis zo oplopen dat er steeds meer mensen voor een verengd Ierland zullen kiezen. Dan zou de Brexit immers niet meer voor het Noorden gelden. Er zitten nog veel onzekere kanten aan, maar zeker is wel dat het delen van de macht in het Noorden voorlopig in de ijskast gaat. Sinds enige tijd wordt Noord Ierland weer door Londen geregeerd, en dat zal waarschijnlijk nu voorlopig zo blijven.

Natuurlijk gaat de Britse politieke crisis veel verder dan alleen Ierland. Dat May geen meerderheid kreeg komt deels door haar eigen domme gedrag, wat steeds als onhandigheid wordt uitgelegd. Maar ook door haar beleid. Veel Britten nemen het haar kwalijk dat ze veel politiebanen heeft wegbezuinigd toen ze nog minister van binnenlandse zaken was. Velen zien dat als het bieden van een kans aan de terroristen. Dan is er nog haar afstandelijke reactie op de grote flatbrand in Londen waar tientallen doden bij zijn gevallen. Ze weigerde in eerste instantie om de getroffenen te ontmoeten uit angst voor kritiek, en ging alleen bij de hulpverleners langs. Toen ze dagen later toch een bewonersdelegatie ontving, was dat veel te laat. Toen was ze al als harteloos en koud neergezet. Haar partij is direct verantwoordelijk voor de staat van het flatgebouw en de vele gebreken. Ook dat er tijdens een renovatie verboden materialen zijn gebruikt wordt op het bord van de Conservatieven neergelegd. Zij hebben de voorschriften opzettelijk vaag gehouden om de grote bouwbedrijven ter wille te zijn, die vaak grote sommen geld aan de Conservatieven doneren.

Al deze zaken is niemand ontgaan, en mocht dat wel zo zijn, dan heeft Labour het steeds onder de aandacht gebracht. In de verkiezingscampagne was Jeremy Corbyn op alle fronten de meerdere van May. Hij heeft iets in gang gezet, wat precies aan sluit bij de zaken die nu aan de orde zijn. Als May met een minderheidsregering gaat regeren, zal ze steeds over haar schouder moeten kijken. En daar zal ze dan Jeremy Corbyn zien. De hele situatie begint meer een meer op een kruitvat te lijken. De noodzakelijke lont ontbreekt nog, maar komt wel steeds meer in zicht. Een situatie dus om goed in de gaten te houden.

Reacties

Reacties

Exit mobile version