islam

Canada is hard op weg om de islamitische wetgeving als leidinggevend te gaan invoeren. De regering van premier Justin Trudeau maakt haast met het nemen van maatregelen ter bestrijding van “Islamofobie”— en hij wil dat doen door de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen.

Het anti-Islamofobie initiatief van de regering Trudeau begon in de vorm van een onschuldige petitie die – in alle rust in juni vorig jaar – is ingediend bij Canada’s House of Commons. Terwijl er geen enkel bewijs is dat daar aanleiding toe geeft, beweert de petitie dat islamitisch terrorisme gebruikt is als een dekmantel voor een “behoorlijke toename van anti-moslim sentiment in Canada”.

canada

De petitie roept het House of Commons op te erkennen dat terroristen niet echt moslims zijn door alle vormen van islamofobie te veroordelen, waarbij er in het geheel niet gedefinieerd wordt wat er met die term bedoeld wordt. Het verzoek – nogmaals: gebaseerd op geen enkel aangeleverd geval van islamofobie, en in het geheel genegeerd door de mainstream media – heeft een unanieme instemming gekregen van de Canadese parlementsleden.

De petitie is in sneltreinvaart gevolgd door een tweede motie die gesteund is door het liberale parlementslid Iqra Khalid [2] die het Standing Committee on Canadian Heritage heeft opgeroepen binnen 240 kalenderdagen na het accepteren van de motie te komen met bevindingen en aanbevelingen. Motie M-103 met de naam “Systemic Racism and Religious Discrimination” eist dat de regering islamofobie niet alleen veroordeelt, maar dat het ook een “whole-of-government-aanpak” ontwikkelt om islamofobie terug te dringen of uit te bannen.

Motion M-103: That, in the opinion of the House, the government should: (a) recognize the need to quell the increasing public climate of hate and fear; (b) condemn Islamophobia and all forms of systemic racism and religious discrimination and take note of House of Commons’ petition e-411 and the issues raised by it; and (c) request that the Standing Committee on Canadian Heritage undertake a study on how the government could (i) develop a whole-of-government approach to reducing or eliminating systemic racism and religious discrimination including Islamophobia, in Canada, while ensuring a community-centered focus with a holistic response through evidence-based policy-making, (ii) collect data to contextualize hate crime reports and to conduct needs assessments for impacted communities, and that the Committee should present its findings and recommendations to the House no later than 240 calendar days from the adoption of this motion, provided that in its report, the Committee should make recommendations that the government may use to better reflect the enshrined rights and freedoms in the Constitution Acts, including the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

And so, it’s anticipated that legislative remedies — legal options — will be front and centre in the Committee’s efforts going forward.

canada

Het komt er in essentie op neer dat de Canadese regering stappen onderneemt om iedereen die kritiek heeft op de islam, de mond te snoeren. De anti-islamofobie motie (die naar alle waarschijnlijkheid nog dit parlementair seizoen in stemming gebracht wordt) heeft veel weg van een blasfemische wetgeving die één religie boven alle andere stelt. Als de motie wordt aangenomen kunnen Canadese burgers vervolgd worden voor het uitoefenen van kritiek op de islam, hoewel de vrijheid van meningsuitinng in de grondwet ( het Charter of Rights and Freedoms) verankerd is.

Volgens dat Charter is iedere burger in Canada gelijk – in principe natuurlijk, want zoals George Orwell al zei in zijn “Animal Farm” zijn sommigen méér gelijk dan anderen. Moslims behoren, net als andere burgers, geen speciale behandeling of bescherming te genieten.

Terwijl de meeste Canadezen goed in de gaten hebben wat de regering Trudeau van plan is, leven de leden van het parlement óók in dit land in een parallelle wereld, waar politieke correctheid tot het Hoogste Doel is verheven. Gezien het feit dat zij al unaniem hebben ingestemd met het indienen van de motie lijkt het invoeren van de shariawetgeving al èrg dichtbij te komen.

Als het Canadese House of Commons de komende week weer bijeenkomt zal Iqra Khalid’s M-103 motie binnen niet al te lange tijd in stemming worden gebracht.

Als je je wat dieper in deze materie verdiept – en dat hebben we gedaan – dan is het meteen duidelijk dat het hier niet gaat over religieuze discriminatie in het algemeen. Het gaat specifiek over islamofobie en niets anders, zoals bijvoorbeeld antisemitisme. Overigens blijkt uit statistieken dat joodse Canadezen meer dan 10 maal zo vaak het slachtoffer zijn van haatzaaien dan islamitische Canadezen
.
De eerste stap is “to recognize the need to quell the increasing public climate of hate and fear.” Een nogal vage en ngefundeerde zin, vooral als we ervan uit gaan dat het hier om wetgeving gaat, en niet om het bijhouden van een onwelgevallig blog.
Het meest verontrustende in de petitie is de volgende passage:

we … call upon the House of Commons to join us in recognizing that extremist individuals do not represent the religion of Islam, and in condemning all forms of Islamophobia.

Terwijl er eerst wordt gesproken over terroristen blijkt dat aan het eind te zijn omgebogen naar “extremistische individuen.” Nou niet bepaald hetzelfde, eigenlijk helemaal niet. Men kan een extremist zijn, of radicaal, zonder dan men een terrorist is. Vrijheid van meningsuiting is het recht het niet eens te zijn met anderen, en dat ook te kunnen uiten. Zijn die anderen het met bepaalde uitlatingen niet eens, dan staat hen hetzelfde recht op vrije meningsuiting ten dienste daar tegen in te gaan.

Maar het is al voorspelbaar dat het aan de kaak stellen van een radicale imam (vanwege zijn sharia uitlatingen), met betrekking tot deze motie, als een islamofobe daad wordt weggezet. Dit is een poging om rationele critici van de politieke islam tot zwijgen te brengen.

M-103 is, hoewel een motie, in wezen een gevaarlijk precedent. Het doet een oproep aan het Heritage Committee om een onderzoek te doen hoe islamofobie uitgebannen kan worden. Uit dat onderzoek kunnen aanbevelingen komen om wetgeving in te voeren die dat schimmige doel moet bereiken. En als dat gebeurt dan is de kans groot dat er sharia-wetgeving stap voor stap wordt ingevoerd, wetgeving die iedereen die durft te ageren tegen ongewenste delen van de orthodoxe islam, in de criminele hoek duwt.

Er is inderdaad bewijs dat er en toename is van haatzaaiend klimaat in Canada…. maar het komt vanuit de islamitische hoek. Discriminerende bewegingen als de Moslim Broederschap en Hizb ut-Tahrir worden in dat land almaar groter. De ingediende motie maakt de Canadese burger daar tegenover machteloos.

Door het veroordelen van “alle vormen van islamofobie” heeft het Canadese parlement precies dàt gedaan wat de Organization of Islamic Cooperation (OIC) – een organisatie (hoofdkwartier in Jeddah, Saudi Arabië) die bestaat uit 56 moslimstaten plus “Palestina” – nastreeft. De strijd tegen “Islamofobie” staat bij hen bovenaan de agenda. De OIC is agressief voorstander van het zogenaamde Istanbul Process, dat tot doel heeft alle kritiek op de Islam te verbieden en dat onderdeel te laten uitmaken van internationale wetgeving.

Samer Majzoub, president van het Canadian Muslim Forum, en gelieerd aan de Moslim Broederschap, heeft in een interview verklaard: “Nu islamofobie veroordeeld is, is het niet het eind, maar eerder het begin.”

Je kunt je afvragen wat er veroordeeld is. Kritiek op de islam? Kritiek op moslims? Debatteren over Mohammed? Het afwijzen of verachten van Mohammed? Praten of ISIS ook echt de islam vertegenwoordigt? Is voortaan elke Canadees die kritisch is jegens de islam voortaan een islamofoob?

islam

Met Trudeau als premier van Canada [3] zien wij voor dit land de toekomst somber in. Het is niet voor niets dat de Canadese sjeik Shaban Sherif Mady (شعبان شريف ماضي) in december vorig jaar Justin Trudeau de grootste bondgenoot van alle moslims noemde. Het is de vraag of in Canada de homogemeenschap, om maar een groepering te noemen, óók zo blij is met hem. Misschien dat Trump beter een muur in het noorden kan bouwen, in plaats van in het zuiden.

Terwijl wij de hoop voor Canada allang hebben opgegeven zou het zo maar kunnen dat andere parlementen in de westerse wereld geïnfecteerd worden door dit politiek-correcte virus. De Oganisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) is vooral actief in Europa, óók in ons land [4], en hebben een permanente vertegenwoordiging binnen de Verenigde Naties [5] gekregen.

Je kunt je afvragen in wat voor parallel universum de OIC leeft door het inperken van de vrije meningsuiting te brengen als een vooruitgang op het gebied van vrijheid van geloof en van meningsuiting.

Nu de OIC ook haar media campagnes en bemoeienissen in Europa intensiveert, is het een kwestie van tijd dat ook het Europees Parlement het soort initiatieven als die in Canada tegemoet kan zien. De Europese Unie, die ons al zoveel voorspoed gebracht heeft (LOL), zou ons inziens zo’n motie zonder met de ogen te knipperen aannemen.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.