brussel

Brussel pleegt de grootste rooftocht uit de geschiedenis

Met het volgende stuk gaan wij u uitleggen waarom WIJ geen vertrouwen hebben in de huidige formatie gesprekken die een neo-liberale coalitie moet gaan vormen. Aan de hand van feiten die we u voorschotelen zal u zien dat dit volgend kabinet Nederland zal slopen en waarom het beter is het huidige EU systeem te veranderen.

@ Erich Brink

Aan het eind begrijpt u waarom het huidige financiële systeem ‘de grootste rooftocht uit de geschiedenis’ wordt genoemd en talloze harde feiten worden aangevoerd waaruit blijkt dat de euro enkel gebaseerd is op ‘een ongekende serie verdragsbreuken, leugens en bedrog.’ Hoewel de schrijvers het positief vinden dat steeds meer burgers zich niet langer laten misleiden door de propaganda van de politiek en de banken, is de komende ineenstorting volgens hen onvermijdelijk en zal dit voor iedereen een zeer pijnlijk gebeuren zijn.

De euro drijft een wig tussen de volken en maakt alles kapot wat we in de afgelopen tientallen jaren hebben opgebouwd.’ Politiek zorgt ervoor dat winsten naar banken blijven gaan en verliezen op bevolking worden afgewenteld.

Rookgordijn politiek en financiële industrie

De mensen laten zich niet meer in slaap sussen en laten zich niet meer afleiden door het rookgordijn van de politiek en de financiële industrie. Griekenland met  Zyriza, Spanje met Podemos en nu hopelijk Nederland met break the system hebben de trend gezet. De mensen binnen de EU zijn het zat ze laten zich niets meer op de mouw spelden en zetten steeds meer vraagtekens bij zaken en personen… Dit zijn zonder twijfel spannende tijden.’

We merken echter op dat nog veel mensen helaas niets lijkt te leren van de geschiedenis. De grootheidswaanzin van de politieke en financiële elite is altijd het teken van het begin van het einde geweest. Toch zien wij ook dat steeds meer mensen wakker worden en mondige en zelfbewuste burgers worden die op rechtvaardige wijze hun recht op democratie opeisen, daarom moeten meer mensen de straat op want het volk heeft de grootste macht en dat wordt vergeten!, simpelweg omdat ze het nog niet zo slecht hebben of niet door hebben dat ze beetje bij beetje de afgrond in geduwd worden. Armoede wordt steeds groter, goede zorg straks alleen nog maar voor de rijken, eigen keuzes alles wordt stilletjes afgepakt maar de belastingen stijgen en uw geld wordt steeds minder waard.

Te laat om grote instorting nog te voorkomen.

Wij zijn echter van mening dat het te laat is om de grote ineenstorting nog te voorkomen. Omdat de gigantische hoeveelheid nieuw (1140 miljard) geld in het systeem ‘niet langer te controleren is’, is het niet langer de vraag óf de crash komt, maar wanneer. ‘De crisis is namelijk onoplosbaar. De oplossing zal juist de financiële crash zijn,’ denken wij. Het enige wat de politiek tot nu toe heeft gedaan is onvoorstelbaar veel geld in het systeem pompen, zodat dit kunstmatig nog in leven wordt gehouden. Schulden met nieuwe schulden afbetalen is echter onhoudbaar.

De crisis is ontstaan door veel te lage rente en daardoor veel te goedkoop geld. De ‘oplossing’ van de politiek: nóg lagere rente en nog veel meer goedkoop geld. Deze ‘homeopathische’ bestrijding van de financiële crisis zo niet functioneren. ‘Als de politiek en financiële wereld een echte oplossing zouden hebben dan hadden ze die al lang gepresenteerd. Met al die zogenaamde reddingspakketten hebben de hoofdrolspelers op kosten van de belastingbetaler slechts één ding duur gekocht: tijd.’ Het enige wat de politiek sinds 2008 bereikt heeft is dan ook ‘economische schademaximalisering.’

Financiële wereld heeft niets geleerd van crisis

Omdat de financiële lobby ‘de machtigste ter wereld’ is gebeurt er niets aan kwalijke situaties zoals de extreem risicovolle derivatenmarkt. ‘Het gaat gewoonweg om teveel geld, het systeem voor ongelimiteerde winsten is simpelweg te verleidelijk,’. Het feit dat de hoeveelheid kunstmatige waardepapieren sinds 2008 zelfs fors is gestegen. ‘Een teken dat de financiële wereld sinds 2008 slechts één ding heeft geleerd: niets! Geld regeert de wereld, maar wie regeert het geld?’

Het maken van schulden werd jarenlang sterk gepromoot door de consument voor te houden dat hij beslist de nieuwste iPhone, een nog luxere auto en een nog groter huis met (weer) een nieuwe keuken nodig had. Om uit de huidige schuldenspiraal te komen ‘moeten wij ons uit deze waanzin bevrijden,’. ‘Schulden zijn nooit goed en in de huidige tijd levensgevaarlijk. Als de inflatie pas echt toeslaat zullen de lonen en uitkeringen zich niet aan de inflatie aanpassen. In het verleden waren bij een valutahervorming (devaluatie) juist de mensen met schulden altijd de pisang.’

Het maken van schulden werd jarenlang sterk gepromoot door de consument voor te houden dat hij beslist de nieuwste iPhone, een nog luxere auto en een nog groter huis met (weer) een nieuwe keuken nodig had. Het gevolg: de Europese samenleving schreeuwt om een oplossing. Waar zijn de banken en waar is de politieke elite?????

‘Dag van afrekening is aangebroken’

De naoorlogse generaties hebben feitelijk hun kinderen misbruikt door ongebreideld te consumeren en de rekening aan hun kinderen en kleinkinderen over te laten. Ook de overheden hebben tientallen jaren lang op te grote gevoed geleefd. ’60 jaar lang hebben we uitbundig geleefd, maar helaas immens op de pof. Nu is de dag van afrekening aangebroken. Puur rekenkundig gezien bevindt ons systeem zich in de eindfase.’ Dat dit zelfs voor economisch kampioen Duitsland geldt blijkt uit het feit dat de overheid ondanks een recordopbrengst van ruim € 600 miljard aan belastingen toch € 23 miljard aan nieuwe schulden moest aangaan.

Dat er geen echte oplossingen komen komt omdat de politici ‘in de tas van de (financiële) markten’ zitten. ‘De markten hebben de politiek voor hun karretje gespand en drijven hen naar eigen goeddunken voor zich uit. Of het nu om de reddingspakketten of om het ESM gaat, het zijn allemaal verdekte bankenreddingen,’.

‘Veroorzakers crisis grootste profiteurs’

‘De veroorzakers van de crisis zijn de profiteurs van de crisis,’. ‘Daar worden ze nooit verantwoordelijk voor gesteld. Hierdoor vindt er nu de grootste herverdeling van rijkdom in de geschiedenis plaats, namelijk van onder naar boven, van de arbeiders naar de rijken. Winsten worden gewoon verder geprivatiseerd, terwijl de verliezen worden gesocialiseerd (op de bevolking afgewenteld). Dat kan op den duur niet goed blijven gaan.’

Hierdoor hebben de banken sinds het uitbreken van de crisis in 2008 van de politiek de boodschap gekregen dat zij ongelimiteerd kunnen doorgaan met hun praktijken, waardoor ze de samenleving in een nog sterkere wurggreep hebben genomen. Veel consumenten zijn nog dieper in de schulden terechtgekomen en zijn hierdoor totaal afhankelijk van de banken geworden.

‘De euro vernietigt Europa’

Over de rol van de EU zijn we even duidelijk als hard: ‘Wij zijn overtuigde Europeanen, maar zowel als economen als weldenkende mensen moeten wij helaas constateren dat de euro Europa vernietigt! De euro drijft een wig tussen de volken en maakt alles kapot wat we in de afgelopen tientallen jaren hebben opgebouwd.

De euro: onvoorstelbare serie leugens en bedrog

‘Het is niet de vraag óf de euro instort maar enkel nog ‘wanneer’. Dat kan al over twee dagen of twee weken zijn, maar ook pas over een paar jaar. Vanzelfsprekend doen de politici er alles aan om dit reeds mislukte systeem zo lang mogelijk in leven te houden, tegen iedere prijs en in opdracht van Brussel,’ De euro is een onvoorstelbare serie van verdragsbreuken, leugens en bedrog. Voor een munt die uitsluitend op vertrouwen is gebaseerd is dat een buitengewoon slecht en dun fundament.’ Daar komt nog bij dat het volk niet heeft gekozen voor deze munt maar dat deze gewoon door onze strot is geduwd.

Dankzij de globalisering zal de komende crash niet tot Europa beperkt blijven maar zich over de hele wereld verspreiden. ‘Vroeger trof het bankroet van een enkel land vrijwel niemand anders dan het getroffen land, maar nu zitten we allemaal in één boot. Ook steken alle landen nu diep in de schulden. Door de globalisering zijn we allemaal in voor en tegenspoed extreem met elkaar verbonden. Als één grote bank of een belangrijke munt of staat omvalt zal er een fatale kettingreactie optreden.’

De daling van de levensstandaard, die de Europeanen nu te wachten staat, leidt tot politieke instabiliteit. Europa heeft niet voldoende eigen energieverzorging – en al helemaal niet het gebied met de gemeenschappelijke euro. Zodra we de (bijv. Russisch gas) energie, die we nodig hebben, niet kunnen betalen, komt de ineenstorting. Hoelang kunnen we dit nog betalen? Hoelang kunnen we de stroomrekening nog betalen? En hoelang de olie-importen? Alle drie energieprijzen stijgen voortdurend en hoop op het tegengestelde is er niet.

Conclusie: ‘De financiële branche is volledig geperverteerd en uit zijn voegen gebarsten. Wat de banken sinds 2008 vooral gedaan hebben is zichzelf nog belangrijker maken voor het systeem. Ze hebben zich met nog meer goedkoop geld volgezogen, zijn deels gefuseerd, en zijn zo nog groter en machtiger geworden.’Het gevolg van het in stand van deze sociale onrechtvaardigheid is dat er zelfs in stabiele landen zoals Duitsland (en Nederland) uiteindelijk sociale onrust dreigt te ontstaan. Een nog groter gevaar is de zeepbel op de staatsobligatiemarkt. Als die uiteen spat zullen zeer veel mensen zwaar gedupeerd worden omdat allerlei levensverzekeringen, fondsen en pensioenen hier fors in geïnvesteerd hebben. Bij alle eerdere staats bankroeten hebben houders van staatsobligaties een enorm hoge prijs moeten betalen.

Burgeroorlog

Mede door het sterk opkomende nationalisme en separatisme, wat een direct gevolg is van de ontelbare belastingmiljarden die in failliete banken en staten worden gepompt, zijn burgeroorlogachtige toestanden of zelfs een echte burgeroorlog vooral in Zuid Europa beslist niet uit te sluiten, zeker niet nu de jeugdwerkloosheid in Spanje en Griekenland is gestegen naar 57%. ‘Als de jeugd geen toekomst heeft zullen ze alles doen en de straat op gaan. De jeugd in Spanje, Griekenland, Portugal en Italië hebben vaak geen toekomst. Deze problemen moeten niet worden onderschat.’

Wereld stevent door staatsschulden op financiële instorting af

De berekening van de (Europese) staatsschulden is bedrog. Toekomstige verplichtingen worden niet meegerekend, bijkomende kosten niet erkend en de balans van de ECB is slechter dan die van Amerika.’ Er is nul komma nul dekking voor alle ‘leningen’ en bailouts en de economieën.

Volgens Mark Grant, de op deze site al vaker aangehaalde expert die bijna vier decennia werkzaam was als topmanager, bestuurslid en directeur bij vier investeringsbanken op Wall Street, stevenen niet alleen Europa en de VS, maar ook Japan en China op een grote financiële instorting af. ‘De wereld bevindt zich in een gigantische zeepbel en die gaat doorgeprikt worden…

Verenigde Staten

‘We hebben meer schulden en minder te besteden dan ooit tevoren. Dit betekent Problemen,’ schrijft Grant over zijn thuisland Amerika. De aandelenbeurs breekt records, maar de financiële situatie van de VS is ernstig verslechterd. Iedere maand wordt er $ 90 miljard bijgedrukt om alle rekeningen te kunnen betalen. Bovendien worden dat er steeds meer. ‘Dit is een recept voor een ramp en doet mij terugdenken aan de maanden die aan de financiële crisis van 2008/2009 vooraf gingen.’

Toen werd er uit het niets geld gecreëerd om de banken en hypotheken te redden, nu gebeurt dat om de nationale schulden te kunnen blijven financieren. ‘In het grote toneelspel om kiezers te winnen is de fiscale verantwoordelijkheid verdampt.

‘Hard werken en zelf rondkomen is de ethiek van de vorige generaties die langzaam worden platgestampt in het streven Amerika te socialiseren en de welvaart te herverdelen,’ aldus Grant. ‘Succes en het bezit van geld worden nu als een misdaad beschouwt die grenst aan verkrachting en brandstichting.’

Omdat het bezit van geld in onze tijd als een misdaad beschouwt wordt, die grenst aan verkrachting en brandstichting, het bezit van geld worden nu als een misdaad beschouwt die grenst aan verkrachting en brandstichting, zal de Europese geldbezitter in steeds sneller tempo de wereld van het geld verlaten en zijn toevlucht zoeken in goud en zilver.

Europa

Gaat het al slecht in Amerika, Europa is er volgens Grant nog erger aan toe. ‘De berekening van de (Europese) staatsschulden is bedrog. Toekomstige verplichtingen worden niet meegerekend, bijkomende kosten niet erkend en de balans van de ECB is slechter dan die van Amerika.’ Er is nul komma nul dekking voor alle ‘leningen’ en bailouts en de economieën van Spanje, Italië, Portugal, Cyprus, Griekenland en Ierland bevinden zich in een neerwaartse spiraal.

Het enige wat Europa doet is geld bijdrukken, op dit moment in nog ergere mate dan in de VS. ‘Het spel gaat dus gewoon door en iedereen met een beetje gezond verstand begint zich af te vragen hoe en wanneer dit allemaal zal ontploffen. Wordt het inflatie of herwaardering, zal goud de nieuwe munteenheid worden, of komt men met andere antwoorden?’

Japan

Japan, ooit betiteld als een opkomende wereldmacht, is in Grants ogen in de nachtmerrie van wanbetaling terecht gekomen. Het land is al jaren in de greep van deflatie, kent geen economische groei en de schuld van het land is inmiddels groter dan burgers en staat kunnen dragen. Terwijl Japan ruziet met China over een paar eilandjes waar zich olie onder bevindt, denken sommigen dat inflatie de oplossing is.

Een tijdbom,’ noemt Hedgefund topman Kyle Bass de Japanse staatsschuld. In zijn ogen is inflatie juist een levensgevaarlijk pad. Nu al zijn de Japanners 25% van hun nationale inkomen aan rente kwijt. Als deze rente door inflatie stijgt, al is het maar met 1%, dan kost hen dat een extra 25%. Bass ziet signalen dat de elite de Japanse Yen begint los te laten en noemt degenen die nog steeds Japanse aandelen kopen ‘mensen die pal voor een bulldozer kwartjes van de grond oprapen.’

De devaluatie van de Japanse yen heeft indirect gevolgen voor de wereldeconomie en dus ook voor de Euro.

China

De economische groei in China neemt af. De communistische partij zal op een keer een grens stellen aan de hoogte van de buitenlandse investeringen. De Chinese banken vormen slechts een ‘schaduw’ afspiegeling van de werkelijke, wanordelijke financiële situatie. Ze krijgen de schuld van de almaar groter worden politieke en economische chaos waar het land in verkeert, iets dat voor de rest van de wereld wordt verhuld door het publiceren van valse statistieken en even misleidende groeicijfers.

De centrale banken van zowel Japan als China volgen die van Amerika en Europa. ‘De hele globe is omhuld door een zelf gemaakte zeepbel. Misschien dat sommigen het vuur zien branden, maar niemand weet hoe we veilig het gebouw kunnen verlaten.

Wereld

Het spelletje heeft tot nu toe gewerkt omdat er geen alternatieven en geen vluchtwegen zijn. Grant schrijft dat er in de hele geschiedenis nog nooit een vergelijkbare samenzwering is geweest om het financiële systeem in stand te houden. De centrale banken van de hele wereld ondersteunen massale interventie en even zo grote maatregelen om de staat te beschermen.

De enorme hoeveelheden nieuw gecreëerd geld moeten echter ergens heen. Obligaties en aandelen zullen daarom blijven stijgen, terwijl de absolute opbrengsten over staatsobligaties verder zullen dalen.

Dit alles is echter uitsluitend het gevolg van het ongelimiteerd bijdrukken van stukjes papier dat ‘geld’ wordt genoemd. Deze ‘gigantische zeepbel zal worden doorgeprikt,’ betoogt Grant. Wanneer dit precies zal gebeuren is onbekend, maar het is duidelijk dat het moment steeds dichterbij komt.

Zuid Europese landen ten onder

In 2008 en 2009 waren het nog de banken die als gevolg van onder andere blootstelling aan slechte hypotheken dreigden om te vallen. Anno 2015 zijn het echter hele landen die hetzelfde lot dreigen te ondergaan. De gigantische stroom geld van de ECB heeft de staatsschuldenmarkt weliswaar wat gekalmeerd, maar heeft de financiële situatie van niet één land verbeterd. De problemen zullen daarom blijven terugkeren, totdat bijvoorbeeld Duitsland niet langer het geld van de eigen burgers wil verspillen of Groot Brittannië besluit dat het genoeg is geweest.

Zal Nederland in de toekomst moeten accepteren dat Europa opschuift naar gezamenlijk af te lossen staatsschulden. Het beschikbare instrumentarium reddingsmiddelen is daartoe tenminste flink verruimd. Nu met de nieuwe regering in Griekenland blijft de houdbaarheid van de euro onzeker.

Stopt China met financieren VS?

De spreekwoordelijke druppel kan echter ook aan de andere kant van de oceaan vallen als China en andere Aziatische landen besluiten om niet langer de Amerikaanse staatsschuld te financieren. ‘De zeepbel staat op veel plaatsen onder druk. Net zoals de subprime (hypotheken) puinhoop (in 2008) zal één zo’n plek bezwijken… Ik ben er heel zeker van dat die onvoorstelbare hoeveelheid nieuw geld dan opnieuw zijn tol zal eisen. Zodra het enkel de waarde heeft van het papier waarop het gedrukt wordt zal geld ophouden geld te zijn.’

‘Dit kan massale inflatie veroorzaken, of erger nog: herwaardering (o.a. devaluatie). De schertsvertoning is dan voorbij en het gevolg van beide opties zal niet prettig zijn. Je kunt niet straffeloos geld blijven bijdrukken. De boel gaat los zodra de absolute en intrinsieke waarde de relatieve (op papier gedrukte) waarde vervangt.’

‘Volk zal rebelleren’

Uiteindelijk zal de staatsschuldencrisis ernstige gevolgen hebben voor de gewone man, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, waardoor hun financiële toekomst op het spel zal komen te staan. ‘En als het volk als gevolg van de overlevingsdrang van de staat in moeilijkheden komt, zullen zij uiteindelijk rebelleren. Mensen en instellingen met het geld zullen blijven meedoen, totdat de staat het van hen probeert af te pakken om het aan anderen (andere landen) te geven’ (wat in de eurozone dus reeds het geval is).

En dan, als degenen met geld hiervan berooft zijn en zowel de rijken als de armen armer zijn geworden, zal iedereen slechter af zijn en zal er chaos uitbreken. Er zijn nog slechts een paar landen overgebleven die een fiscaal verantwoordelijk beleid voeren (niet één daarvan bevindt zich in de eurozone, hier is namelijk al een massale herverdeling op gang gekomen, van Noord naar Zuid, van rijk naar arm). De rest zal het spelletje zo lang mogelijk proberen vol te houden, maar daar komt op zeker moment een einde aan.

Daarom moeten we ons daar nu op voorbereiden, vindt Grant. ‘Zorg dat u niet aan de verkeerde kant van de lijn staat. Het probleem met meedrijven met de stroom is namelijk dat u daardoor degene kunt zijn die door het riool wordt gespoeld.’

De staatsschuldencrisis zal ernstige gevolgen hebben voor de gewone man, d.w.z. via pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, waardoor hun financiële toekomst op het spel zal komen te staan. Mensen en instellingen met geld zullen blijven meedoen, totdat de staat het van hen probeert af te pakken om het aan anderen (andere landen) te geven’ (wat in de eurozone dus reeds het geval is). En dan, als degenen met geld hiervan beroofd zijn en zowel de rijken als de armen armer zijn geworden, zal iedereen slechter af zijn en zal er chaos uitbreken.

Gaat Griekenland bankroet of verlaten ze het eurogebied?

Het IMF uit zware kritiek op de nieuwe Griekse regering voor het volk kiest en de EU dwarszit met hun opgelegde zware regels. Het Fonds wil zich dan ook terugtrekken uit de financiële steun voor Griekenland en waarschuwt dat het land ondanks de honderden miljarden uit Europa alsnog bankroet dreigt te gaan en/of uit de euro zal moeten stappen. De rest van de Trojka (EU, ECB) begint nu zenuwachtig te worden want wanneer Griekenland besluit uit de EU te stappen dan heb je kans dat andere landen dit voorbeeld gaan volgen waardoor de dictators van Brussel hun machtig spelletje zien barsten.

Gewone man ‘overbelast’, rijken amper aangepakt

De Griekse bevolking is door forse bezuinigingen op uitkeringen, salarissen en daarnaast sterk gestegen belastingen onder het bestaansminimum gedwongen.  Sinds het begin van de staatsschuldencrisis werd er meer dan € 320 miljard in het land gepompt, wat als enig resultaat het uitstellen van een bankroet of exit uit de eurozone lijkt te hebben gehad.

We kunnen concluderen dat de oude regering van Antonis Samaras in Athene de werknemers heeft overbelast, maar dat ‘het de rijken en zelfstandigen is gelukt om het betalen van belasting verder te blijven ontduiken.’ Bovendien heeft de staat nauwelijks op zichzelf bezuinigd. De Griekse overheid is daardoor nog steeds enorm opgeblazen. Daarnaast komt er van de geplande privatiseringen vrijwel niets terecht en is veel geld van de EU bij de banken terecht gekomen en niet bij het noodlijdende volk.

Als Griekenland een bedrijf was geweest, had een faillissement onherroepelijk tot haar einde geleid.

Nóg meer geld, anders staatsbankroet

Het staatsbankroet van Griekenland is volgens het IMF dan ook niet uit te sluiten en kan alleen worden voorkomen als er nóg meer geld naar Athene wordt overgemaakt. Het IMF wil daar zelf overigens niet meer aan meedoen en vindt dat Europa het overeind houden van Griekenland moet stoppen, Draghi heeft al laten weten dat er geen euro meer naar toe gaat.

Omdat de harde bezuinigingen ook in Noord Europa voor groeiende sociale onrust zorgen hebben de regeringen in Berlijn, Den Haag, Parijs en Helsinki steeds minder zin om nieuwe miljarden in het grote zwarte gat dat Griekenland heet te storten mits de controle van de Trojka in stand blijft maar daar heeft de nieuwe regering van de Grieken geen zin in dus is de Grexit heel dicht bij gekomen. Dat ziet de EU echter totaal niet zitten, omdat men ziet dat Spanje met Podemos ook anti EU is en dat de landen Portugal, Ierland en Italië zullen volgen.

Duits ministerie: ECB beleid leidt tot hoge inflatie of depressie

In de kluizen van DNB aan het Amsterdamse Frederiksplein lag tot voor kort 11% van de in totaal 612 ton aan overheidsgoud; 51% was opgeslagen in New York. Ook in Canada (20%) en het Verenigd Koninkrijk (18%) is Nederlands goud opgeslagen. Het aandeel van de goudvoorraad in Amsterdam is nu opgeschroefd tot 31%. De goudvoorraden in Ottawa en Londen blijven gelijk.

Het Duitse ministerie van Economische Zaken waarschuwt dat de ‘onconventionele’ geldpolitiek van de Europese Centrale Bank ernstige gevolgen kan hebben en kan leiden tot hoge inflatie of een depressie. De ECB moet daarom zo snel mogelijk terugkeren naar zijn oorspronkelijke rol, zodat de bank bij de oprichting van een Europees bankentoezicht een onafhankelijk beleid kan blijven voeren.

Duitsers vrezen inflatie en/of depressie

De Duitsers vinden dat de ECB zo snel mogelijk een einde moet maken aan het opkopen van de staatsobligaties van de schuldenlanden met uit het niets gecreëerd nieuw geld. De Duitse overheid stelt zich daarom steeds kritischer op tegenover de ECB. Niet zonder reden, want onze oosterburen weten maar al te goed waar het onbeperkt geld bijdrukken toe leidt: hoge inflatie en/of een ernstige economische depressie. Niet voor niets halen de Duitsers een deel van hun in New York en Parijs opgeslagen goudvoorraad terug naar eigen land. De complete 374 ton grote voorraad in Parijs en 300 van de 1500 ton in New York -in totaal 54.000 staven- zullen voortaan in Frankfurt am Main worden opgeslagen.

Nederlands goud ook terug?

Tevens gaan de Duitsers hun goudvoorraad in het buitenland controleren, iets dat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer is gedaan. Landen zoals Duitsland en Nederland sloegen hun goud met name in de VS op omdat ze bang waren voor een militaire aanval van de Sovjet Unie.

Goudvoorraad Nederland geheim!!

De goudvoorraad van Nederland is altijd geheim geweest. De Nederlandsche Bank heeft niet de plicht om haar goudvoorraad bekend te maken. Deze geheimhouding werd afgedwongen door Koning Willem I bij de oprichting van De Nederlandsche Bank in 1814. In de tussentijd is er het een en ander veranderd. Sinds 1948 is de Nederlandse Staat de enige aandeelhouder. Het geheimhoudingsrecht over de hoeveelheid goud die de bank bezit bleef echter bestaan. In januari 2012 heeft de President van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, een cameraploeg van “Nieuwsuur” toegelaten tot de kluizen waar honderden goudstaven van ieder 10 kilo liggen opgeslagen. Volgens Knot lag er ruim 67.000 kilo aan goudstaven met een waarde van ongeveer 3 miljard euro. Dit bleek echter maar 10% te zijn van de totale hoeveelheid goud die Nederland bezit.

90% lag opgeslagen in het buitenland

De overige 600.000 (zeshonderdduizend) kilo lag verdeeld opgeslagen in kluizen in Engeland, Canada en de Verenigde Staten. Deze zijn in de jaren 30 uit voorzorg naar deze landen getransporteerd in verband met de dreigende oorlog tegen Duitsland. Na de Tweede Wereldoorlog zijn deze goudvoorraden daar blijven liggen. Het valt overigens te betwijfelen of Klaas Knot wel het achterste van zijn tong liet zien wat betreft de werkelijke hoeveelheid Nederlands goud. Het kan goed zijn dat Nederland veel meer goud bezit dan dat er door de president van De Nederlandsche Bank werd gesuggereerd. Op de vraag van de verslaggever of het wel vertrouwd is dat 90% van onze goudvoorraad in het buitenland ligt antwoordde Klaas Knot dat dit zeker wel het geval is. “U moet begrijpen dat wij zo af en toe ook goud verkopen en dan is het heen en weer slepen van het goud niet erg handig”, zei hij. “We hebben in het verleden altijd goede zaken gedaan met de Verenigde Staten en zij hebben ons vertrouwen nooit beschaamd”, voegde hij eraan toe.

Amerikaanse plannen voor confiscatie

Het vertrouwen van Klaas Knot in de Amerikanen lijkt toch wel een beetje naïef. Het zou meer voor de hand liggen dat, voor het af en toe verkopen van goud, 10% in het buitenland zou liggen en de hoofdvoorraad in Nederland. Zeker gezien de belabberde financiële toestand waarin de wereld momenteel verkeert.

De bekende Amerikaanse financieel publicist, James Rickards, vindt dat het buitenlandse goud in de Amerikaanse kluizen er niet perse 100% veilig ligt. In zijn boek “Currency Wars” beschrijft hij een scenario van de Amerikaanse Federal Reserve, voor een confiscatie (in beslagname) van het buitenlandse goud door Amerika bij een volledig wegvallen van het vertrouwen in de dollar. In dit scenario beschrijft hij dat 10 oude dollars kunnen worden ingeruild voor 1 nieuwe dollar welke dan zal worden gedekt door het Amerikaanse, dus ook het in beslag genomen goud. Door de dekkingswaarde van deze enorme hoeveelheid goud zou de Amerikaanse dollar dan weer de wereldmunt worden. Gezien de kritieke situatie waarin de dollar op dit moment verkeert is het alleszins denkbaar dat dit scenario daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. De Nederlandse goudvoorraad is goed voor een achtste plaats op de wereldranglijst. Het kwijtraken van dit goud zal er dan de oorzaak van zijn dat Nederland in één klap van zijn rijkdom zal worden beroofd en internationaal op het financiële vlak geen enkele rol van betekenis meer zal kunnen spelen. Overigens is het zo dat alle landen met grote goudvoorraden, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, China en Rusland, hun goud angstvallig binnen de eigen landsgrenzen bewaren.

In tegenstelling tot de mening van toen heeft Klaas Knot lijkt en het werd de hoogste tijd een deel van het Nederlandse goud met de meeste spoed binnen de Nederlandse landsgrenzen in het geheim terug gebracht. Anders zou het zomaar eens te laat kunnen zijn!!

Groeiend onderling wantrouwen

Wat de politici en reguliere media niet hardop willen zeggen is dat de acties van de Duitsers betekenen dat nu ook de centrale banken elkaar steeds minder vertrouwen. Volgens diverse alternatieve internetsites is het zelfs de vraag of bijvoorbeeld het Duitse en Nederlandse goud in de VS nog wel bestaat of nog wel echt is. Zo doken er eerder diverse nepgoudstaven (‘tungsten’ = gemaakt van wolfraam) op in New York, wat sommigen deed concluderen dat Amerika het echte goud zelf heeft gebruikt en in het diepste geheim heeft vervangen.

Fort Knox is niet de grootste opslag van goud in Amerika, dat zijn de kelders van het Federal Reserve gebouw in New York. Wel is Fort Knox de meest tot de verbeelding sprekende kluis ter wereld. Er zou in Fort Knox 4.578 ton goud moeten liggen en in New York 7.000 ton.  De voorraden zijn al jarenlang niet meer gecontroleerd en wetgeving om dat te doen wordt tegengehouden. De vraag is waarom er mysterieus gedaan zou moeten worden over de goudvoorraad.

De Duitse goudrepatriëring toont daarnaast aan dat goud ondanks het jarenlange onderdrukkende beleid van de centrale banken nog steeds als het enige echte onderpand van landen wordt beschouwd dat hen beschermt tegen het onbegrensd geld bijdrukken door onder andere de Federal Reserve, de ECB en binnenkort waarschijnlijk ook de Bank of Japan.

Burgers opnieuw grote verliezers

De feitelijke valutaoorlog die is uitgebroken tussen Amerika, Europa en Azië breidt zich dan ook uit. De schuldencrisis is daarmee in een volgende fase terechtgekomen, waarin de landen en machtsblokken door middel van het creëren van vers geld proberen hun munten af te waarderen, zodat de export en daarmee de bedrijven worden gestimuleerd. Op deze wijze wordt de torenhoge schuldenlast van veel landen door middel van inflatie afgeschreven.

De burgers zullen opnieuw de grootste verliezers zijn omdat hun (spaar)geld steeds minder waard wordt en hun koopkracht afneemt, waardoor ze uiteindelijk een forse en permanente teruggang in hun welvaart zullen moeten slikken.Volgens het internationale Rode Kruis leven nu al 300 miljoen EU onderdanen onder de armoedegrens, een aantal dat de komende jaren bij ongewijzigd beleid sterk zal toenemen.

Felle kritiek op Brussel

Ook uit andere EU landen klinkt daarom steeds meer kritiek op het Brusselse- en ECB beleid.  er komen geluiden uit Groot Brittannië en men vreest dat een uittreding van de Britten voor heel de EU grote gevolgen zal hebben.

Brits referendum over EU

In Groot Brittannië zal hoogstwaarschijnlijk een referendum worden gehouden over de toekomstige Britse positie in de EU. De regering in Londen zou opnieuw willen onderhandelen over een aantal EU verdragen en zou in het uiterste geval zelfs een volledige uittreding overwegen. De waarschuwing van de VS en Duitse parlementariërs dit niet te doen lijkt premier Cameron alleen maar te hebben gesterkt.

Voorzichtig met optimisme

Het kabinet van Rutte denkt daar totaal niet aan, en pleitte hij immers juist voor het overdragen van nog meer bevoegdheden aan Brussel. Dat Nederland hier niet mee eens is blijkt wel VVD en PvdA dramatische opiniepeilingen, waarin anti-EU partijen PVV en SP mogelijk fors gaan stijgen. Vrijheidslievende burgers hebben het gehad met Rutte en heeft hij inmiddels een ‘grote’ naam opgebouwd als beloftenbreker en iemand die ‘A’ zegt maar ‘B’ doet.

De euro vernietigt Europa – nogmaals de harde feiten

De dramatisch gestegen jeugdwerkloosheid in Zuid Europa is één van de duidelijkste bewijzen dat de eurozone niet werkt en dat de gemeenschappelijke munt juist een enorme bedreiging is voor de welvaart, de samenleving en de vrede op ons continent. Ondanks alle positieve retoriek in Brussel, Den Haag en andere Europese hoofdsteden blijkt ook uit veel andere statistieken dat het helemaal de verkeerde kant op gaat met de eurozone. Door krampachtig vast te houden aan de euro heeft onze eigen regering de toekomst van ons hele volk in groot gevaar gebracht.

Bedrijven en banken, ook in Nederland, zijn vóór de euro, omdat zij dankzij de invoering van de eenheidsmunt miljarden extra hebben verdiend en deze winsten niet kwijt willen. De gewone man in de straat is er echter juist op achteruit gegaan en moet nu door middel van torenhoge bezuinigingen en lastenverhogingen bloeden om het megalomane europroject in stand te houden.

Slachtoffer van zeepbel

Vooral de jongeren in Zuid Europa zijn daar massaal het slachtoffer van. Kort na de invoering van de euro begin deze eeuw hoefden de zuidelijke Europese landen in één klap veel minder rente over hun staatsleningen te betalen. Wat gebeurde er: er werden enorme bedragen geleend die rechtstreeks in de economie werden gepompt.

Zo ontstond er een klassieke zeepbel: de banken pompten goedkoop geld in deze landen, waar de politici maar al te graag hun hand ophielden en gierig werden. Om de geldstroom in stand gehouden werden in Spanje meer huizen gebouwd dan er inwoners zijn (inclusief baby’s en bejaarden) en (ook) in Griekenland en Portugal honderden kilometers kostbare snelwegen waar bijna geen hond op rijdt.

Uur van de waarheid

Het uur van de waarheid brak echter aan toen de Amerikaanse bank Lehman Brothers in 2008 omviel en het begin van de financiële crisis een feit was. In het wereldwijde financiële systeem bleek dat de banken en bouwbedrijven dankzij Amerikaanse vastgoedzeepbel enorme winsten hadden gemaakt, waar de gewone Amerikaan totaal niet van profiteerde. Voor Europa gold -en geldt- precies hetzelfde. Desondanks werden er ten koste van de samenleving honderden miljarden belastingdollars en euro’s uitgetrokken om de banken overeind te houden.

Bankgebouwen zijn door hun kolossale bouw indrukwekkend (bijv. Lehman Brothers), echter in het wereldwijde financiële systeem bleek dat dezelfde  banken en bouwbedrijven dankzij Amerikaanse vastgoedzeepbel weliswaar enorme winsten hadden gemaakt, maar dat de gewone Amerikaan (idem Europeaan) daar totaal niet van profiteerde en moest dezelfde man door overheidssteun via belastingen deze enorme bedrijven overeind houden.

De banken, geschrokken van de bijna crash van het financiële systeem, leenden echter steeds minder geld uit. De vloedgolf goedkoop geld naar de economie stopte, en ‘plotseling’ realiseerden beleggers en investeerders zich dat sommige landen véél te hoge schulden hadden gemaakt. Dat vertaalde zich in een sterk stijgende rente over de staatsleningen van deze landen.

Depressie

In Europa kwam het niet tot het omvallen van een grote bank maar kregen vooral de jongeren de rekening van de massale financiële speculaties gepresenteerd. Het geld voor hun banen was op en zij werden massaal ontslagen, mede omdat het dankzij allerlei ontslagbeschermingsregels voor Europese bedrijven makkelijker en goedkoper is jongeren te ontslaan dan oudere werknemers.

De stijgende werkloosheid kan alleen gestopt worden door voldoende economische groei, maar die is er niet. Voor 2015 wordt op zijn best stagnatie verwacht. Het gevolg is dat Spanje, Portugal en Griekenland gemeten naar een jeugdwerkloosheid van inmiddels boven de 50% in een economische depressie verkeren. Frankrijk en Italië belanden in een recessie, en ook in andere eurozone landen worden rode cijfers genoteerd.

Risico’s afgewenteld op Duitsers, Nederlanders, Finnen

Het bedrijfsleven in Duitsland en Nederland had flink van de euro geprofiteerd en zag de export naar met name Zuid Europa fors groeien. Hoewel de (jeugd)werkloosheid in deze landen daarom veel lager bleef zullen de Duitsers en Nederlanders toch de rekening moeten betalen. Daar zorgt het op deze site al vaker uitgelegde -en in Den Haag doodgezwegen- Target-2 systeem voor, dat de gigantische financiële risico’s van Zuid Europa vrijwel geheel afwentelt op de schouders van Duitsland, Nederland, Luxemburg en Finland.

De gigantische financiële risico’s van Zuid Europa worden vrijwel geheel afwentelt op de schouders van Duitsland, Nederland, Luxemburg en Finland.

Rekening voor gewone man

Om een sociale ineenstorting te voorkomen pompen de eurolanden massa’s geld in het failliete Zuiden. Als dat alsnog niet werkt dan komt het bankroet van het Zuiden voor rekening van de Duitse, Nederlandse en Finse belastingbetalers. Het gaat daarbij om dermate hoge bedragen dat ook onze landen daardoor ogenblikkelijk failliet gaan.

Maar zelfs als het wel lukt een grote crash te voorkomen zijn de gevolgen ernstig en opnieuw voor rekening van de gewone man. De Europese politici wentelen de risico’s namelijk in toenemende mate af op de Europese Centrale Bank en hopen dat Mario Draghi’s ‘magische hand’ de financiële crisis voor hen oplost. Dat betekent dat de geldpersen worden aangezet en de wanhopige lidstaten massale hoeveelheden nieuw geld in de economie pompen. Het gevolg is dat de waarde van de euro permanent wordt ondermijnd, wat onvermijdelijk een fors lagere welvaart zal veroorzaken.

Politici blijven vasthouden aan gouden kalf

De enige uitweg is als de Zuid Europese landen de gelegenheid krijgen hun eigen munten te herinvoeren en deze onmiddellijk af te waarderen, waardoor ze hun economieën weer concurrerend kunnen maken. Ook dit is vanwege hun gigantische schuldenlast een uiterst moeilijke en pijnlijke weg, maar wel een met licht aan het einde van de tunnel.

Dat is echter niet waar de politici in de eurozone voor kiezen. Zij kiezen ervoor om ‘het gouden kalf’, de euro, ten koste van alles zo lang mogelijk in stand te houden, mede omdat men er schijnbaar in gelooft dat het de vrede op ons continent, waar twee wereldoorlogen uitbraken, zal garanderen maar blijkt nu mis te gaan omdat de de VS grote belangen ziet in de Oekraïne en er op dit moment grote spanningen zijn met Rusland .

De enige uitweg is als de Zuid Europese landen de gelegenheid krijgen hun eigen munten te herinvoeren en deze onmiddellijk af te waarderen, waardoor ze hun economieën weer concurrerend kunnen maken.

Vulkaan op uitbarsten

De waarheid is echter dat de euro als een deksel op een wakker geworden vulkaan fungeert, en die vulkaan bestaat uit de enorme hoeveelheid Europese jongeren die dankzij de euro en de EU geen toekomst meer hebben. Als zij zien dat hun leiders besluiten blijven maken die ten koste gaan van hun levens, dan kan het niet anders dan dat er op zeker moment een enorme uitbarsting komt.

Dat alles wordt nog altijd ontkend door de Haagse en Brusselse politici, maar de statistieken zijn onverbiddelijk. De euro voert Zuid Europa naar helse toestanden met mogelijk massaal bloedvergieten, waar Noord Europa dankzij het Target-2 systeem in meegezogen zal worden.

Donkerrode statistieken

Dat dit beslist geen overdreven angstwekkend toekomstbeeld is blijkt ook uit een paar andere cijfers die aangeven hoe slecht het met de eurozone gaat:

 • In de economische ‘kartrekkers’ Duitsland en Frankrijk krimpt de productie;
 • De werkloosheid in de eurozone steeg naar een nieuw record van 11,8%; Griekenland kende in slechts één jaar tijd een stijging van 18,9% naar 26% en heeft een jeugdwerkloosheid van 57,6%; Spanje noteert inmiddels 26,6%, de jeugd 56,5%;
 • 22% van de Ieren leeft in een werkloos huishouden; 44% van de totale bevolking van Bulgarije ziet zich geconfronteerd met ‘ernstige materiële verliezen’; 36% van de Grieken leeft onder de armoedegrens, een stijging van 16% in 3 jaar tijd;
 • Spanje telt een duizelingwekkende 2 miljoen onverkochte woningen; in sommige plaatsen zijn de huizenprijzen sinds de piek in 2006 al met 70% gedaald (een voorbode wat ook andere landen met een huizenmarktzeepbel, waarvan Nederland één van de voornaamste is, staat te wachten).

Hedgefonds topmanager: Schuldencrisis zal tot oorlog leiden

(‘Griekenland in 2015 en Spanje in 2016 alsnog uit de euro’ – IMF waarschuwt voor nieuwe grote wereldwijde crisis – Bailouts en redden euro leiden tot geplande permanente verarming heel Europa).

De vaker aangehaalde Hedgefonds topmanager Kyle Bass heeft weer van zich laten horen. Bass wijst op de geschiedenis, waaruit blijkt dat de mensheid tijdens eerdere financiële crises nog nooit een oorlog heeft weten te voorkomen. Aangezien de huidige crisis met afstand de grootste in zijn soort is, kunnen we de komende jaren volgens Bass dan ook mogelijk een enorme oorlog verwachten.

De enorme staatsschulden in Amerika en Europa leiden niet enkel tot belastingverhogingen, bezuinigingen op sociale voorzieningen en pensioenen en lagere lonen. ‘Ik weet nog niet wie tegen wie zal vechten, maar ik ben er zeker van dat er in de komende jaren een oorlog zal uitbreken hopelijk een kleine maar het kan ook een grote zijn,’ aldus Bass, de oprichter van Hayman Capital Management in Dallas (VS).

Volgens zijn berekeningen bedragen de wereldwijde kredietschulden 340% van de gezamenlijke marktwaarde. De wereld is er nog nooit in geslaagd om onder druk van zo’n enorme schuldenlast de vrede te bewaren.

‘Griekenland en Spanje alsnog uit de euro’

Alhoewel veel beleggers juist minder negatief zijn over de eurozone staat Bass met zijn sombere verwachtingen niet alleen. Veel andere hedgefondsmanagers zijn van mening dat Griekenland in 2015 alsnog de eurozone zou kunnen verlaten en dat Spanje in 2016 zal volgen.

Ook IMF hoofd Christine Lagarde vreest voor een nieuwe grote wereldwijde economische crisis. Lagarde constateert dat er nog altijd geen oplossing is gevonden voor de Amerikaanse schuldencrisis en dat de diep in het rood gestoken Europese schuldenlanden de economische groei sterk afremmen. Als hier niet snel een oplossing voor wordt gevonden zal een nieuwe crisis volgens Lagarde niet meer te vermijden zijn.

Bailouts en redden euro leiden tot geplande verarming Europa

Alle in problemen geraakte landen zullen met bailouts overeind gehouden worden. De ECB heeft daarvoor de geldpersen moeten aanzetten, want over niet lange tijd zal leiden tot een flinke ontwaarding van de euro en een daaraan verbonden even grote teruggang van de koopkracht en welvaart van de Europese burgers, met name die in Noord Europa. Vooral de bevolking in de geverlanden Duitsland en Nederland zal blijvend moeten betalen voor de uitgavendrift in Brussel en Zuid Europa en het in stand houden van de eurozone.

Deze geplande enorme overdracht van welvaart van Noord naar Zuid Europa werd al in 2011 met uitgebreide argumentatie voorspeld door onder andere Market Oracle. Analist Nadeem Walayat voorzag tot nu toe correct dat de eurozone geen enkel land zal laten uittreden, alle andere schuldenlanden eveneens bailouts zullen krijgen ‘en de welvaart van de kern van Europa wordt verplaatst naar de periferie en er een betalingssysteem komt in de vorm van permanente financiering van een groot deel van de tekorten van de periferie (PIIGS landen)… in het algemeen betekent dit aanzienlijke lagere lonen voor de werknemers.’

De crisis in de eurozone is definitief voorbij. Dat verklaarde althans de EU Commissie. De financiële markten hebben volgens hem begrepen dat de politieke leiders in Europa de euro ten koste van alles in stand zullen houden. Een meerderheid van beleggers rekent inmiddels niet meer op het uittreden van een land uit de eurozone, zelfs Griekenland niet.

Andere realiteit

De realiteit laat echter een heel ander beeld zien. De Europese economie bevindt zich in een duikvlucht en het aantal nieuwe banen blijft verder dalen. Zelfs in topland Duitsland wordt een economische teruggang verwacht. Waarnemers verwachten dit jaar voor heel de eurozone opnieuw een veel hogere werkloosheid.

De noodlijdende Spaanse overheid doet inmiddels een greep in de pensioenfondsen. In Groot Brittannië, Schotland en Catalonië klinkt de roep om afscheiding van de EU steeds luider. De nieuwe partij van Pablo Iglesias krijgt steeds meer aanhangers wordt zoals het nu eruit ziet de grootste partij in Spanje eind dit jaar wanneer de Spanjaarden naar de stembus gaan en wordt ook daar afgerekend met de huidige twee grootste partijen.

Profiteurs en verliezers

Keer op keer blijkt echter dat de enige profiteurs van de euro de EU politici, de banken en de multinationals zijn. Zoals we al veel vaker hebben laten zien zal het krampachtig in stand houden van de euro de welvaart fors verlagen en het grootste deel van de Europese bevolking blijvend verarmen.

‘Tikkende tijdbom’

‘De regering Hollande ontwikkelt zich steeds meer als een tikkende tijdbom voor Duitsland en Europa.. Dat is des te bedreigender als bedacht wordt dat de machtsverhoudingen in Brussel zich de laatste jaren duidelijk in Frans voordeel hebben gekeerd. Dat betekent dat er niet (meer) bezuinigd wordt, maar dat door de ECB de geldpersen worden aangezet.

‘Monetaire orgie’

Het Duitse bladWirtschafts Woche vergelijkt de situatie in Europa daarom met Sodom en Gomorra. De financiële risico’s die Berlijn en Den Haag hebben genomen om de euro overeind te houden zijn dan ook zo extreem hoog, dat ze daarmee de welvaart en toekomst van hun eigen volken in groot gevaar hebben gebracht.

Het Internationale Comité van het Rode Kruis besloot eerder om zijn conflictgebied experts in te zetten in Europa, omdat steeds meer Europeanen door de aanhoudende financiële en economische crisis in grote problemen terechtkomen en er als gevolg opnieuw gewelddadige rellen zullen uitbreken.

‘We moeten ons in Europa op meer geweld voorbereiden,’ verklaarde ICRC directeur-generaal Yves Daccord. ‘Voor de eerste keer zien we toenemende druk op Europeanen, waar meer en meer mensen echt arm zijn geworden. Ten tweede geven de Europese landen als gevolg van de economische crisis minder geld uit aan sociale voorzieningen. Dat schept nieuwe, nog niet eerder gekende uitdagingen voor het Rode Kruis.’

300 miljoen onder de armoedegrens

Het ICRC ondersteunt in Spanje inmiddels zo’n 500.000 ‘extreem kwetsbare’ mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en helpt miljoenen anderen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Het Rode Kruis in Griekenland bereidt zich inmiddels op een bankroet van het land voor. Het Europese bureau voor de statistiek Eurostat schat dat er nu al bijna 300 miljoen EU burgers onder de armoedegrens.

‘Arabische lenteachtig geweld’

Volgens Daccord kan met name Zuid Europa zich opmaken voor Arabische Lente achtige gewelddadigheden. De stijgende voedselprijzen, het groeiende wantrouwen in de overheid en de EU en de daaraan verbonden eisen voor meer politieke vrijheid gooien extra olie op het vuur.

Eerder leidden vakbondsstakingen tegen de bezuinigingen in Spanje tot gewelddadige botsingen met de politie en is er nu  demonstratie verbod . In Rome vielen studenten de politie aan en in België werd het internationale treinverkeer door protesten ontregeld. Ook werknemers in Griekenland en Frankrijk demonstreerden in het kader van de ‘Europese Dag van Actie en Solidariteit’ tegen de massale werkloosheid, de aanhoudende financiële crisis en het feit dat de EU en de overheden de banken ten koste van de gewone man met honderden miljarden overeind houden.

Hier de reden waarom de Grieken voor Syriza kozen

Protesteerden boeren  waren in Athene om tegen de hoge brandstofprijzen en stijgende productiekosten te demonstreren en deelde zo’n 50 ton gratis groenten uit. Honderden mensen verdrongen elkaar en vochten uiteindelijk om de laatste zakken tomaten en stukken prei.

De 65 jarige Panagiota Petropoulos was één van hen. ‘Ik had nooit kunnen denken dat ik dit ooit nog eens zou moeten doen,’ zei hij. Petropoulos krijgt een maandelijks pensioen van 530 euro waar alleen al voor de huur 300 euro vanaf gaat. ‘Ik kan niets kopen. zelfs geen fruit. Alles werd  duurder, terwijl ons inkomen achteruit gaat. Banen zijn er niet.’

De Griekse TV zond de trieste vertoning in de hoofdstad uit. ‘Deze beelden maken me woedend,’ gaf Kosta Barkas, parlementslid namens de linkse Syriza partij, als commentaar. ‘Boos omdat een trots volk geen voedsel heeft, geen geld voor verwarming en niet kan rondkomen.’ Ook andere parlementariërs reageerden geschokt. ‘Dit zijn mensen die op de rand van wanhoop verkeren,’ aldus een van hen. Een ander zei ‘bedroefd te zijn dat een trots volk zo moet eindigen.’

Bouwsector – 66,6%

Inmiddels is ruim één op de drie Grieken werkloos; voor jongeren is dit percentage eind vorig jaar gestegen naar 61,7% (9). 77% van de bevolking zegt flink te moeten bezuinigingen op de uitgaven. De Griekse economie viel letterlijk uit elkaar en de publieke sector feitelijk tot stilstand is gekomen.

Steeds meer professionals proberen overeind te blijven door geen BTW meer af te dragen en valse cijfers op te geven. De autoriteiten deelden hier voor boetes uit, maar het meeste hiervan zal hoogstwaarschijnlijk nooit geïnd kunnen worden.

Anderen sparen kosten uit door energie te stelen; het aantal illegale aftappingen van elektriciteit verviervoudigde in slechts één jaar tijd. Tot overmaat van ramp luidde de Griekse energieautoriteit RAE de noodklok omdat het steeds moeilijker werd het elektriciteit- en gasnetwerk in stand te houden omdat steeds meer mensen en bedrijven de rekening niet kunnen betalen.

Economische depressie

Bovenstaande cijfers horen niet bij een recessie, maar bij een echte economische depressie. Desondanks horen we uit Brussel al vier jaar achtereen dezelfde loze verklaringen dat het dieptepunt is geweest en het vanaf nu alleen maar beter zal gaan.

Sta op en kom in actie

We  horen ook van Rutte steeds meer leugens, feiten over de MH17 worden achter gehouden, we kunnen onze eigen dokter niet meer kiezen, steeds meer werklozen, meer armoede, geweld op straat neemt toe, ouderen worden niet meer goed verzorgd en zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan.

Beste mensen ik hoop met dit verhaal jullie ogen een beetje meer geopend te hebben dat ook hier in Nederland het steeds slechter gaat ondanks alle zogenaamde mooie cijfers, JA we hebben nog wel die dure tablet of smartphone en JA we rijden in een mooie auto en de meesten onder ons hebben nog werk maar hou er rekening mee dat wij ook in de problemen gaan komen in de toekomst als we niets doen. Doe daarom mee met de acties die opgezet worden om dit tegen dit aankomende kabinet tegen te houden en/of te stoppen, stem niet meer op de pro Europese partijen zoals VVD, D66, Groenlinks, PVV en PvdA maar op een partij die TEGEN deze Brusselse dictators zijn. We kunnen misschien het tij nog keren anders is het te laat en gaan we dezelfde kant op als het zuiden van Europa met veel werklozen en armoede. 

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

2 reacties

 1. Ik heb een cartoon in mijn hoofd met een lopende band waarvan aan 1 zijde de centrale banken die geld creëren, overheden die de cadeauverpakking leveren en de arbeidersklasse die dit geld in dozen met een grote strik errond steken dat rechtstreeks gaat naar de rijken.

  Om het kort te houden: om te antwoorden op welvaart dat het kapitalisme gebracht heeft geef ik altijd als reactie dat onze welvaart geleend is. En dat geleende geld zit nu bij de rijken. De rest moet werken om die schulden af te betalen. Heel dat systeem berust op geldinflatie. Er moet altijd meer geld gecreëerd worden om de schulden voor te blijven. Zoals een sneeuwbal op de top van de berg, zolang je harder rent dan de sneeuwbal is er geen probleem, meer de sneeuwbal word groter en zodra je stopt met rennen stort alles in.
  Die theorie kan je makkelijk staven met eens na te denken wanneer overheden op hun knieën gaan voor investeerders. Voor elke euro die men investeert is het doel om meer dan die ene euro uit de economie te halen. Daar zit gewoon een systeemfout. Daarom geloof ik dat het systeem zijn einde nadert. Ondertussen worden vrijheden steeds verder beperkt en vergroot de staat de controle op zijn burgers, perfecte scenario voor als het systeem faalt, jij kan geen kant meer op.

 2. Geheel gepland, de globalisten werken hier al 100 jaar naar toe.
  “We are using capitalist money to destroy capitalism.”
  http://www.biblebelievers.org.au/lines.ht

  Vrijhandel = Kapitalisme veranderen in Communisme.'<
  Joan Veon, The United Nations' Global Straightjacket p.87
  http://thetruthnews.info/Hegelian%20Dialectic%20

  "They and countless others work silently behind the scenes to accomplish their goal of a socialist/communitarian world government.
  They may call themselves Republican or Democrats;
  it doesn't really matter. They control the financial resources needed to manipulate the economy and accomplish their goals.:
  http://www.crossroad.to/Quotes/globalism/cfr.htm

  Why do we need an Institute for New Economic Thinking at Oxford?
  George Soros explains how he is supporting a new – revolutionary – approach to economics that will have profound influence on how governments and financial authorities interpret and deal with financial markets.
  Weg met market economy; dat vervangen door zijn ‘Political Economy’.

  Partnerships A truly global perspective requires a global network.
  We partner with leading universities and institutions worldwide on research initiatives, conferences, and media projects.

  Since 2011, the Institute has partnered with the Centre for International Governance Innovation (CIGI) to change the way the field approaches the interplay between economics and governance, accelerating the development of new economic thinking

  CIGI’s research programs focus on: global economy, global security & politics and international law. Founded in 2001, CIGI collaborates with several research affiliates and gratefully acknowledges support from a number of funding partners, in particular the Government of Canada and the Government of Ontario. http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/videos/view/172

  INET@LSE [London School of Economics] will also have a presence in central Europe through extensive collaborativelinks with Central European University (CEU) in Budapest. https://www.scribd.com/document/47633768/The-Institute-for-New-Economic-Thinking-Has-Created-an-Academic-Partnership-with-the-London-School-of-Economics-and-Political-Science

  1. The World Federalist Movement (WFM) has Member Organizations (MOs) and Associate Organizations around the world, including Citizens for Global Solutions, Union of European Federalists, World Federalist Movement-Canada,
  2. "History of Federal Union". Federal Union. Retrieved 30 June 2014
  3. The WFM umbrella organization also includes the Coalition for the International Criminal Court and the International Coalition for the Responsibility to Protect. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Federalist_Movement
  2. (1) Soros calls himself a Bolshevik; but what kind of Bolshevik?
  3. "If there was ever a man who would fit the stereotype of the Judeo-plutocratic Bolshevik Zionist world conspirator, it is me" -(Sydney Morning Herald interview, November 15, 1997,

  Brussel is het sterfhuis voor Europa.
  'Ever closer Union' = Brussel is als kanker. Blijft woekeren, en zal onvermijdelijk de gastheer doden.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.