eu

Weg uit de EU…… nu het nog kan en zo snel mogelijk

Al jaren schrijven we dat Italië in een schuldenspiraal terechtgekomen is, waaruit ontsnappen onmogelijk is. Dat komt omdat de omvang van de schulden, van burgers, bedrijven en banken, zó groot is dat aan ingrijpende maatregelen niet meer te ontkomen is. Dat is gewoon een rekenkundig gegeven.

En al helemaal niet met de nepmunt euro, die elke aanpassing onmogelijk maakt.

De laatste tijd worden de geluiden sterker dat een omvangrijke crisis in en van Italië aanstaande is. We roepen dan ook al langere tijd: Nederland uit de EU…. nu het nog kan (en vóórdat Italië het zèlf gaat doen).

O ja, en uw spaargeld tot 100.000 euro is ook niet lang meer gegarandeerd.

Ruim anderhalve week geleden schreven we in ons artikel “Kruitvat Italië” over de problemen waarmee dit land geconfronteerd zijn, en dat de opmars van Silvio Berlusconi en Beppe Grillo wel eens voor grote problemen zouden kunnen gaan zorgen in de EU.

Wie het nog steeds niet duidelijk is dat Italië door landgenoot Mario Draghi overeind wordt gehouden, heeft niet goed opgelet. De grote problemen komen als de ongrondwettelijke ECB-steun voor zijn geboorteland dreigt weg te vallen. Een faillissement is dan onafwendbaar. De vraag is natuurlijk: valt die onterechte financiële steun weg en wanneer?

Wij denken dat er voorlopig geen eind aan die steun zal komen – de ECB zal kost wat kost het land niet willen laten vallen, al kost het duizend miljard.

Maar we zien wel een ander groot risico opdoemen: als het land besluit uit de Europese Unie te stappen. De Italianen geven er dan blijk van de slimsten in de EU te zijn, en de dommerds zijn dan de geldschieters.

Wij dus.
Eigen schuld.

We lezen in de Telegraph een artikel vanAmbroise Evans-Pritchard waarin hij de situatie uitstekend beschrijft en die wij als volgt samenvatten (ons commentaar in witte tekst):

Quantitative easing by the ECB has worked wonders for Italy’s apparent fiscal health. It has mopped up half the gross supply of Italian debt, shaving at least 100 basis points off Rome’s borrowing costs. But it has not changed the country’s underlying pathologies.

– centrale banken zorgen niet voor een hogere productiviteit en kunnen ook geen hervormingen doorvoeren.

The end of QE poses a threat to Italy. As the ECB pulls back, it will have to find new marginal buyers of its sovereign bonds. This might not be easy (…).

– en daarom zal het ook niet zo gauw gebeuren!

The country must refinance debt worth 17pc of GDP next year – one of the highest ratios in the world – yet there are no obvious buyers to step into the breach. Italian banks and foreign funds have been systematic sellers.

– die financials kunnen ook niet anders dan verkopen, om de wederzijdse afhankelijkheid terug te schroeven. Maar is het dan niet prachtg dat via de Europese Centrale Bank de grootste rotzooi (waarvoor geen koper te vinden is en er het stempel “waardeloos” op gezet kan worden) bij o.a. onze oosterburen en bij ons terechtkomt? <sarcasme/uit>
The proceeds have been rotating into accounts in Germany or Luxembourg, pushing the Bank of Italy’s net debt through the ECB’s internal Target2 payments system to €432bn. This is slow capital flight. The question is what level of bond yields in Italy would be required to entice the money back.

– waarom zou men een land geld lenen, dat bij nuchtere beschouwing veel te diep in de schulden zit?
The ruling centrist PD party has collapsed to 24pc in the polls, giving way to a populist onslaught from anti-euro movements on the Left and Right. The insurgent Five Star Movement led by comedian Beppe Grillo is five points ahead. The party wants a euro referendum – as a ‚last resort‘ – if Germany refuses debt mutualisation.

– werk aan de winkel voor de Jamaika-coalitie van Angela Merkel.
On the Right, Silvio Berlusconi’s Forza Italia is fighting back with calls for the restoration of ‚monetary sovereignty‘ and a parallel currency for internal use and taxation. Critics compare this to the Italian paper debasement of the Latin Monetary Union in the 1860s. It may equally be a bargaining chip to extract concessions from Berlin.

– Tja, waarom zou je je eigen schuldenberg zèlf terug moeten brengen, als je gratis geld kunt krijgen van de noordelijke landen van de eurozone?
The vote may throw up three blocks incapable of working with each other. ‚It is unlikely that any government emerging from the highly-fragmented parliament will be able to push through major reforms,‘ said HSBC.

– Italië hoeft maar te dreigen uit de euro te stappen, of zij krijgt haar zin met een schuldenreductie…. afpersing, inderdaad, maar daar weten ze in Brussel alles van!
For now the eurozone is booming. The austerity chapter has been closed. The cyclical rebound has lifted Italy off the reefs after an economic depression deeper than the Thirties. But it still has a stubborn public debt of 132pc of GDP, testing the limits for a country with no sovereign central bank or currency.

– dat met dat “booming” eurozonegebied hebben we- met grafieken – onlangs nog weerlegd. Er zijn nogal wat landen die het totaalplaatje er niet fraai uit laten zien.
The problem is that bad loans at eurozone banks are still $1 trillion. Debt levels in the weaker states are much higher than they were when the last crisis hit in 2008. (…) What worries IMF officials most is what happens if there is an ‚asymmetric shock‘ of hitting one country, or a regional cluster. The banking union is half-finished with no real backstop to avert a repeat of the sovereign/banking ‚doom-loop‘ that almost blew up the euro in 2012. The Fund calls plaintively for a ‚central fiscal capacity‘ to act as a stabilizer.

– duidelijke taal: onze politici willen een herverdeling van de gelden, wat betekent dat ook ons land nog veel meer moet bijdragen een de zuidelijke lidstaten van de EU. Slecht gedrag wordt beloond, maar is dat niet “business as usual” in Brussel?
Years of depressed investment has depleted the human capital stock – ‚hysteresis‘ – and this has lowered the economic speed-limit. The country’s reliance of low-tech sectors make it more sensitive than Germany to the stronger euro. (…) The government is now pushing for a fiscal deficit of almost 3pc of GDP at the top of the cycle. It is a recipe for trouble. Italy’s apparent fiscal margin is an illusion of QE. The risk is that this becomes brutally clear as soon as the ECB shield is pulled away.

– waarom de ECB voorlopig niet zal stoppen met het overeind houden van Italië!

De auteur van het Telegraph artikel Ambrose Pritchard heeft het over het algemeen goed gezien, en dat voor iemand in een land dat nog een eigen munt heeft – een geluk als de eurozone uiteen valt.

Italië – dat is wel duidelijk – stevent af op een ramp van ongekende omvang, en vergeet niet dat het land één van de grootste economieën van de EU is.
Natuurlijk zijn de problemen bekend en af en toe verschijnen er documenten waarin men een blikje in de keuken geeft van hoe er bij de ECB gedacht wordt over een oplossing…. of is het een proefballonnetje?

Lees vooral het document van de ECB, gedateerd 8 november 2017, en zet de defibrillator maar vast klaar. Het document is getiteld:
“OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 8 November 2017 on revisions to the Union crisis anagement framework – (CON/2017/47)”
Niet schrikken, het gaat over de realiteit (“Crisis management framework”).

Maar in dit kader willen we u ook opmerkzaam maken op een stuk op de site Zerohedge, getiteld:
“ECB Proposes End To Deposit Protection” – over hetzelfde document.

Er staat namelijk ook in dat volgens de mening van de Europese Centrale Bank het beschermingssysteem voor spaartegoeden tot 100.000 euro ook niet meer relevant is.
Lees vooral dit artikel en als dit nog niet een signaal is om geld onder de matras te stoppen dan weten we het niet meer. En waarom komt de ECB met deze maatregel als alles toch prima voor elkaar is?

Normaal gesproken zou het bekendworden van deze gedachte moeten leiden tot een run op de bank, maar omdat de meeste mensen ongeïnteresseerd zijn (en de mainstream media er veelal het zwijgen toe zullen doen) zal het niet gebeuren.

Regeringen zullen eerst de burgers van hun landen voor moeten bereiden op het afschaffen van dit systeem, en hen vertellen dat het inleveren van spaargeld “helaas” onvermijdelijk is en dat het voor hen en de toekomst van de (klein)kinderen het beste is. En natuurlijk hadden al die domme, normale mensen behalve sparen nóoit zoveel geld moeten lenen.

Maar om weer op Italië terug te komen:

wij gaan ervan uit dat Italië; op enig moment zal besluiten uit de eurozone en de EU te stappen. Voordat dat echter het geval is zullen zij nog proberen zoveel mogelijk geld en deals uit de Europese Unie proberen te halen. Een soort Griekeland 2.0, met dien verstande dat Griekenland al het geld dat zij kreeg, werd afgepakt door de Europese banken.

Draghi zal het een zorg zijn. Hij is nergens voor aansprakelijk of verantwoordelijk (dat hebben de ECB-bestuurders al sinds de oprichting bedongen – en ingewilligd gekregen). Hij gaat gerust door met het bijdrukken van honderden miljarden euro’s, en duizenden miljarden euro’s toevoegen aan zijn junk-aandelen portefeuille van nu al 3.000 miljard euro, 3 biljoen!

Het aandeel in die schuldenpositie van onder andere ons land zal daardoor fors oplopen – maar politici willen liever niet dat u dat weet. We zitten allemaal in de EU-, euro en Targetval, waar we dankzij onze idiote politici voorlopig niet uit zullen komen.

Daarom, vóórdat Italië er de stekker uittrekt…. Nederland uit de EU!

Eén reactie

  1. Nederland uit de EU.

    Dream on. Prins Bernhard BV, een vazalstaat van de psychopathische USA/GB ‘deep state’……….. is Nederland/De Staat der Nederlanden niet!

    ‘You have been bamboozled’ door de gruwelijke massamoordenaars van Dresden en een dito ijskoude elitaire Reiter-SS Nazi ‘deep state’ psychopaat, die door Nederland ONNODIG in 1945 in de uitverkoop te doen (iets verkopend dat niet van hem was, gezien de met haar ongrondwettelijke vlucht geabdiceerde Wilhelmina), UITSLUITEND met zijn walgelijk ruggenstekende hoogverraderlijke activiteiten vanaf zijn “huwelijk” tot begin 1945 wilde wegkomen om vervolgens onverstoord verder te sjacheren dóór het omringende leven.

    Nederland gaat toch niet lakoniek zijn nationale munt en soevereiniteit weggeven aan……..een ondoorzichtige smerige beerput…….Psychopaten die JOU proactief om hals willen brengen doen dat. Denk eens na!!!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.