DELEN
pvv

Breaking news: aangifte tegen de staat wegens cordon sanitaire is een feit

De aangifte behelst tal van fundamentele mensenrechten en spreekt ook van samenzwering. Een echte complottheorie dus! En dat is het natuurlijk ook als een heel roedel kartelpartijen bij voorbaat al een andere partij uitsluit van coalitiedeelname. Deze website heeft vaak gesteld dat de PVV ook stappen had kunnen nemen om aanvaardbaarder te zijn zoals het aantrekken van Rita Verdonk als lijsttrekker. En toch lijkt er inderdaad sprake van een strafbaar feit.

De tekst van de aangifte luidt:

Ondergetekende verklaart de aangifte af te laten handelen door de Nationale Bond voor Overheidszaken – Nederland (KvK 65530543).

Aan : Politie

Betreft: Aangifte ter zake van meerdere strafbare feiten tegen Premier M. Rutte (VVD), H. Zijlstra (VVD), A. Pechtold (D’66), L. Asscher (PvdA), H. Spekman (PvdA) J. Klaver (GroenLinks), E. Roemer (SP) en S. Buma (CDA).

1. Aangifte wegens discriminatie, bedreiging, dwang, Art 1 GW, 365, 284, 273f sr in ondermijning van vrijheid het democratische proces/ en rechtstaat, misleiding door list & bedrog in samenspannen, ontnemen van het stemrecht, buitensluiten van economische ruimte en schending van de ambtseed integriteit en ambtsplicht en het schenden van de mensenrechten. In wederrechtelijk en onrechtmatig handelen van onbehoorlijk bestuur en schendingen van het Fairplay beginsels, in samenweefsels van verdichtsels en kunstgrepen. In samenspannen en onaanvaardbare doorkruising van recht.

Het bewust uitsluitend van de politieke partij PVV en zijn kiezers met een Cordon Sanitaire, is bij wet verboden. GW art. 1 geeft aan dat een ieder die zich in Nederland bevindt, in gelijke gevallen recht heeft op een gelijkwaardige behandeling.

Dit door het uitsluiten van een democratisch gekozen politieke partij PVV (voor-, tijdens- en na de verkiezingen), worden miljoenen kiezers genegeerd zo ook geen eerlijk kiesproces geboden aan de Nederlandse kiezers door miljoenen mensen hun stemrecht te ontnemen en uit te sluiten zo wordt het Nederlandse democratisch kiesproces opgeheven en ernstig ondermijnd door de politieke partijen VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, SP en D’66. Door zich schuldig te maken aan discriminatie (uitsluiten) van de democratisch gekozen partij PVV en zijn kiezers.

Onder de vermelding dat de PVV kiezers welkom zijn bij de VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, SP en CDA, wordt er door list en bedrog, dwang opgelegd bij de Nederlandse kiezers, die feitelijk geen andere kieskeuze wordt geboden namens de VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, SP en CDA.

Dit is een ernstige vorm van discriminatie, bedreiging, dwang en misleiding, aangezien kiezers zijn (zoals ik) die geen enkele behoefte hebben om te stemmen op de VVD, PvdA, D’66, CDA, SP en GroenLinks – waarmee zij zich schuldig maken aan onbehoorlijke bestuur in schending van ambtseed, schending van integriteit, schending van ambtsplicht, schending van fairplay beginsel, in een onaanvaardbare doorkruising van het recht in schendingen van het mensenrecht in het wederrechtelijke bevoordelen, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels -.

Kiezers dienen een vrije keuze te hebben en niet met onder dwang, bedreiging, discriminatie, kartelvorming en misleiding van list en bedrog gedwongen te worden om hun stemgedrag te veranderen. In een democratie hoort de partijprogramma en de oplossingen van een politieke partij het stemgedrag te bepalen en is het uitsluiten van een democratisch gekozen partij d.m.v. een kartelvorming, een schending op het fairplay beginsel van onze democratie en in strijdt artikel 1 v/d Grondwet. Het kan bijna geen toeval zijn dat de PVV in de 2 maanden dat er een Cordon Sanitaire, een veiligheidslek en de Turkije rel zijn plaatsgevonden, van 35 zetels naar 20 zetels is gezakt. De partijen VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, SP en CDA plegen de ernstigste vorm van discriminatie, laster en smaad tegenover bijna 2 miljoen Nederlandse burgers door hun uit te sluiten van de democratie en ons weg te zetten als racisten en het “verkeerde populisme”.

Uit een reconstructie van de Volkskrant en de verklaringen van G. Wilders (PVV), H. Hillen (CDA) blijkt dat M. Verhagen en CDA de oorzaak zijn voor de val van Kabinet Rutte-1 en M. Rutte en S. Buma de ambtswet integriteit overtreden, door met list en bedrog de PVV uit te sluiten van een democratische regeringsdeelname.

2. De ingeschreven KvK-namen van de politieke partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VDD), Christen-Democratisch Appél (CDA) en Democraten ’66 (D’66), zijn misleidend. Door het negeren van de Nee-stem v/d Oekraïne-referendum, het uitsluiten van democratisch gekozen politieke partijen (PVV), tegenstanders te zijn van referendums en directe democratie, het onthouden van een eerlijke volksraadpleging voor deelname aan de EU, maken de VVD, CDA en D’66 zich schuldig aan naams-misleiding tegenover potentiële kiezers en leden, deze verenigingsnamen dienen per direct opgeheven te worden.

3. Aangifte vanwege belangenverstrengeling en illegale kartelvorming (samenzwering); Alle KvK ingeschreven politieke verenigingen die deel uitmaken van de Nederlandse democratiestelsel, dienen de democratie te respecteren en na te leven. Het plegen van een Cordon Sanitaire, is namelijk verboden in een democratisch stelstel en dienen de verkiezingen 2017 dus ongeldig verklaard te worden wegens het schenden van de fairplay beginselen van de democratie, dwang, bedreiging, belangenverstrengeling, misleiding met list en bedrog. Nergens in de wet staat dat het mogelijk is om democratische partijen uit te sluiten, artikel 1 v/d Grondwet bepaald zelfs dat allen die zich in Nederland bevinden gelijke rechten dient te krijgen.

VVD, PvdA, D’66, CDA, SP en GroenLinks plegen een illegale kartelvorming (samenzwering) om vanwege belangenverstrengelingen andere democratisch gekozen partijen uit te sluiten. De VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, SP en CDA doen zelf een beroep op hun democratisch gekozen positie, om al jaren het beleid te mogen bepalen, maar sluiten de PVV uit om een ander beleid te mogen uitvoeren. De VVD, PvdA, D’66, CDA, SP en GroenLinks maken zich schuldig aan onbehoorlijke bestuur in schending van ambtseed, schending van integriteit, schending van ambtsplicht, schending van fairplay beginsel, in een onaanvaardbare doorkruising van het recht in schendingen van het mensenrecht in het wederrechtelijke bevoordelen, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels.

4. Aangifte tegen M. Rutte wegens onder valse voorwendselen met list en bedrog in 2012 gekozen Premier te worden; M. Rutte heeft zich schuldig gemaakt om met verkiezingsbedrog onder valse voorwendselen de functie Premier te bekleden en zijn macht te behouden in 2012 en is er sprake van onbehoorlijke bestuur in schending van ambtseed, schending van integriteit, schending van ambtsplicht, schending van fairplay beginsel, in een onaanvaardbare doorkruising van het recht in schendingen van het mensenrecht in het wederrechtelijke bevoordelen, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels.

5. Aangifte tegen de VVD en NPO wegens misleiding, onbehoorlijk bestuur en het opzettelijk in gevaar brengen van de Nederlandse burgers en mensen met het weghouden/uitstellen van zeer belangrijke informatie/documentaire tijdens de verkiezingen 2017 m.b.t. terugkerende loslopende jihadisten en het opzettelijk verzwijgen van een geheime Turkijedeal om jaarlijks 250.000 extra vluchtelingen naar de EU te halen. Deze belangrijke informatie was van essentieel belang voor het stemgedrag van de verkiezingen 2017.

6. Aangifte tegen de VVD als schending in hun ambtseed: De VVD is al 5 jaar op rij koploper met integriteitsovertredingen, er zijn sinds 2008 al 21 VVD-ers gerechtelijk veroordeeld en heeft de VVD in zijn bestaan vele doofpotten (Demmink, Teven ect.) gecreëerd.

Bij het indienen van de bovenstaande aangifte, is artikel 51 SR van toepassing waarop ik mij beroep.

Bijlage: Iedereen is gelijk in het strafrecht, Ministers zijn strafrechtelijk vervolgbaar volgens de President van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (F. van der Winkel)

Aangifte gerechtshof tegen ministerie van Financiën

Uit de aangiftebrief van het hof blijkt dat het ministerie van Financiën dit zwijgen tijdens de zitting als volgt goedpraatte: “Er spelen hier andere belangen en er heeft op hoge niveaus afstemming plaatsgevonden”, zei de landsadvocaat tijdens de zitting namens de Belastingdienst.

Bijlage: Cordon sanitaire (illegale kartelvorming) door VVD, PvdA, CDA, D’66 en GroenLinks:

Cordon sanitaire is bijna af: Klaver sluit Wilders uit

Inmiddels hebben zoveel partijen regeren met de PVV uitgesloten dat een meerderheidscoalitie met die partij bij de huidige peilingen vrijwel onmogelijk is. Jesse Klaver vormde vandaag de nagel aan de doodskist toen hij in WNL op Zondag aangaf nooit regeringsverantwoordelijkheid te willen delen met de PVV-leider.

Bijlage: Rutte sluit PVV en zijn stemmers uit democratisch proces!

Cookies op AD.nl | AD.nl

Via cookiesverzamelen AD en derde partijen informatie over jouw bezoek en interesses. Daarmee dragen cookies bij aan een prettige website-ervaring. We zorgen dat jij niet telkens dezelfde artikelen of advertenties ziet en dat advertenties bij ons en op andere sites passen bij jouw interesses.

Bijlage: Reconstructie kabinet-Rutte1 viel na verzet CDA’ers & M. Verhagen:

Eerste kabinet-Rutte viel na verzet CDA’ers – Politiek – Voor nieuws, achtergronden en columns

Pijnlijke miscommunicatie en onenigheid binnen de CDA-top leidden begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte in. Daardoor kon partijleider Verhagen uiteindelijk niet leveren wat hij al aan PVV-leider Wilders had voorgespiegeld. Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na zeven weken onderhandelen in het Catshuis, met een begrotingsakkoord al in zicht.

Video: Verklaring Wilders Kabinet Rutte1 viel door CDA:

Inbreng Geert Wilders bij het debat over de verkiezingsuitslag

Uploaded by PVVpers on 2017-03-28.

Bijlage: Ooggetuige Hans Hillen “Val van Rutte1 kwam niet door PVV. Dat is later gebruikt om cordon sanitaire op te zetten: http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/02/ooggetuige-hans-hillen-val-van-rutte-i-kwam-niet-door-pvv-dat-is-later-gebruikt-om-cordon-sanitaire-op-te-zetten/

Bijlage: Gebroken verkiezingsbeloftes VVD

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26490806/__Rutte_zegt_sorry_m_.htl.

Bijlage: Misleiding en weigering M. Rutte & H. Zijlstra (VVD: Volkspartij voor Vrijheid &

Democratie) van deelname democratisch gekozen politiek proces http://nos.nl/artikel/2150202-zijlstra-blijft-erbij-vvd-gaat-niet-samenwerken-met-wilders.html

Bijlage: Ingeschreven als – Democraten ‘66 – pleegt misleiding en opheffing van democratisch proces http://www.nu.nl/politiek/4368661/oekraine-verdrag-krijgt-definitief-steun-van-d66.html

Bijlage: Overzicht Rutte tijdens Oekraïne-referendum

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/een_gevaarlijk_schaakspel_tegen_de_democratie.html

Bijlage: Rutte maakt weinig werk van Nee-stem! http://www.ad.nl/buitenland/rutte-maakt-weinig-werk-van-nee-stem-oekraine-referendum~a4b41322/

Bijlage: Valse strategie van Rutte/VVD http://nos.nl/artikel/2163385-populistische-revolutie-bleef-uit-strategie-rutte-gamechanger.html)

Bijlage: Zwaar beladen docu bewust uitgesteld na de verkiezingen:

Als de omroep een zwaar beladen film tot ‘na de verkiezingen’ uitstelt

De liberale democratie – het blijft een prachtig idee. En je weet dat er iets niet klopt als je dit moet zeggen. Zo heb je radicale terrorismebestrijders die wereldwijd hun hoofd weer om de deur steken. De mensen die de democratie willen beschermen tegen terrorisme en dan de democratie gedeeltelijk afschaffen.

Bijlage: Rutte verzwijgt opzettelijk geheime deal met Turkije om jaarlijks 250.000 extra

vluchtelingen naar de EU te halen: http://politiek.tpo.nl/2017/03/13/rutte-en-merkel-
deden-turkije-geheime-toezeggingen-eu-turkije-vluchtelingendeal/

Bijlage: Rutte pleegt grootschalige discriminatie op 1,5 miljoen Nederlandse burgers:

Arrogante Rutte beledigt PVV-stemmers tot op het bot: “Het verkeerde soort populisme” is een halt toegeroepen!

Oh ja, het verkeerde soort populisme. Wat is het goede soort populisme dan, meneer Rutte? De verheerlijking van Jesse Klaver? Etniciteit gebruiken om jezelf een slachtofferrol aan te meten? De geschiedenis herschrijven om Nederland in een vrouw- en zwartenonderdrukkend land te veranderen? Wat?

Bijlage: SP wil na eerdere uitsluiting ineens wel regeren met VVD en niet met PVV:

Boem! Emile Roemer maakt draai van 180 graden: wil nu opeens wél met VVD regeren

Natuurlijk staat eerst en vooral Mark Rutte erom bekend dat hij de VVD-achterban puur voor de lol voorliegt, maar andere lijsttrekkers zijn niet veel beter. Zie maar wat Emile Roemer informateur Edith Schippers verteld heeft : SP-leider Emile Roemer heeft de deur op een kier gelaten voor een coalitie met de VVD.

graden-wil-nu-opeens-wel-met-vvd-regeren/

Bijlage: Belangenverstrengeling en zelfverrijking VVD voorzitter H. Keizer

‘VVD-voorzitter Henry Keizer verrijkte zichzelf en werd multimiljonair’ | ThePostOnline

Politiek Partijvoorzitter Henry Keizer van de VVD werd in 2012 voor een schijntje eigenaar van een zeer succesvol miljoenenbedrijf. Hij kocht ver onder de marktwaarde alle aandelen van een vereniging waarbij Keizer zelf bestuursadviseur is. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Bijlage: Samenspannen van politieke partijkartel http://www.volkskrant.nl/politiek/groene-
partijleden-klimaatparagraaf-regeerakkoord-is-klaar~a4490693/

No Title

No Description

Facebook Commentaar

1 REACTIE

  1. zielige actie. Hoog Calimero gehalte.
    Doe eerst zelf maar eens een minimum aan democratie serieus nemen en een partij te vormen.

    Nederland is duidelijk te klein voor de geperoxideerde haatzaaier. Ga dan.
    Je kunt met zo’n subversief element de belangen van de Nederlanders niet goed verdedigen. Andere partijen zijn niet helemaal achterlijk – iedereen in de politiek kent onvoorwaardelijke trouw van het schoothondje voor zijn geldschieters. ‘Plee figuur’

Geef een reactie