Connect with us

Politiek

#boerenprotest Boeren willen het niet horen maar het is een feit: vleesexport zorgt voor milieuramp.

Published

on

boeren

De boeren willen het niet horen maar het is een feit: onze veestapel is een milieuramp.

Boerenprotest Stof tot nadenken voor als je woensdag in de file staat met 20 tractoren voor je neus.

Waar hebben wij hier zo die landbouw überhaupt voor nodig? De leden van de boeren Farmers Defence Force geven daarop het volgende antwoord: “Wij zorgen voor jullie vreten”. Als dit de fact checking-rubriek van de NRC was, zou het oordeel luiden: “Gedeeltelijk waar”. De Nederlandse oogsten worden immers grotendeels geëxporteerd.
Ook is het maar de vraag of de huidige opbrengsten kunnen worden gehaald zonder de grootschalige invoer van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en vooral veevoer. Als het land in een isolement raakt, loopt het spectaculair mis met die geweldige landbouw van ons. Zo afhankelijk zijn de boeren inmiddels van wereldwijde handelsnetwerken. Denk maar aan de soja-importen.
Voedselveiligheid is zo’n beetje de belangrijkste bestaansbasis voor een land en een samenleving. Nederland hoort zich te allen tijde met de opbrengst van eigen bodem te kunnen voeden. Dat dient de basis te zijn voor het nieuwe landbouwbeleid nu afdoende blijkt dat de huidige manier van boeren op den duur tot een catastrofe leidt.
Nederland heeft daar in het verleden ervaring mee opgedaan en wel tijdens de bezettingsjaren. Het slaagde er over het algemeen in zich behoorlijk te voeden. Het ging pas mis na september 1944 toen de hongerwinter zich aandiende. Die werd niet veroorzaakt door gebrek aan voedsel maar door transportproblemen, ijsgang en Duitse sabotage.
Al voor mei 1940 lagen de plannen klaar. Er was een uitgebreid en fijnmazig distributiesysteem op touw gezet om de beschikbare levensmiddelen zo fair mogelijk  te verdelen. Daarnaast waren er een paar principebeslissingen genomen. Een heel belangrijke was dat akkerbouw voor veeteelt ging. De opbrengst van veeteelt is namelijk veel lager dan die van akkers als je het afzet tegen de hoeveelheden voer die beesten moeten consumeren om vlees op de botten te krijgen, voldoende melk te geven of genoeg eieren te leggen.
Al vroeg viel het besluit negentig procent van de pluimveestand te liquideren. Ook de vee- en varkenshouders moesten zich beperkingen opleggen. Naast de voedseldistributie werden tal van maatregelen getroffen: zo kregen restaurants al gauw twee vleesloze dagen opgelegd. Dan mochten alleen vegetarische gerechten worden geserveerd. Door dit alles nam het vetgehalte in het dieet van de Nederlanders sterk af. Voor de bezetting was dat enorm hoog geweest.
Dat had zegenrijke gevolgen voor buikjes en vetrollen. De gezondheidstoestand van niet door de Duitsers vervolgden was tijdens de eerste vier bezettingsjaren dan ook uitstekend. Ook al omdat de import van tabak haperde. Op den duur werden zelfs de pakjes Consi (afkorting van concentratiesigaret) zeldzaam.
De grote man achter de voedselvoorziening was ir. Stephanus Louwe Louwes, naar wie ze wel eens wat meer straten zouden kunnen noemen.

De stikstofcrisis is een klucht niet schuld van boeren maar door vleesexport

Nee boeren het geen oorlog en we hebben voedsel genoeg

Het Nederland dat hij voedde, telde iets minder dan tien miljoen inwoners. Nu zijn het er zeven meer. Toch moet het mogelijk zijn dit staaltje te herhalen als de nood aan de man komt. Bijvoorbeeld als door een pandemie de internationale handelsroutes worden afgesloten. Of als er oorlog komt.
Op zulke eventualiteiten moeten wij ons nu al voorbereiden. “Akkerbouw gaat voor veeteelt” is dan opnieuw een prachtig uitgangspunt voor het nieuwe Nederlandse landbouwbeleid. Veeteelt is alleen acceptabel daar waar de dieren voer krijgen die voor menselijke consumptie totaal ongeschikt is. Dus: wel gras en voedselresten uit het vuilnis of spoeling (residu uit distilleerketels in traditionele branderijen), geen soja of mais.
Dat zal automatisch tot een enorme inkrimping van de veestapel leiden. Dan valt te bezien of veeboeren niet betaald kunnen worden ingezet voor landschapsbeheer zoals in Zwitserland bijvoorbeeld al gebeurt. Het parool: behoud de boeren, verminder de veestapel.
En de Europese Unie dan? Het zou goed zijn als alle lidstaten zulke veelomvattende beleidskeuzes maakten. Het is aan de Nederlandse regering om daarvoor in Brussel te lobbyen. De lidstaten zullen elkaar veel steun kunnen geven maar ze moeten zoveel mogelijk waken voor onderlinge voedselafhankelijkheid.
Zal dit alles bijdragen aan de oplossing van de stikstof- en de CO2-problemen? Ongetwijfeld. Hoeveel dan? Geen idee. Dat moeten ze in Wageningen maar vertellen.
Hoe dan ook, de huidige landbouw moet grootschalig op de schop. Het is niet anders.
Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Boeren zijn wel medeverantwoordelijk voor stikstof probleem

Vlees is verantwoordelijk voor 40 procent van broeikasgassen die vrijkomen bij productie van het voedsel van de gemiddelde Nederlander. Vlees heeft zo’n grote klimaatimpact omdat voor de productie van 1 kilo vlees gemiddeld 5 kilo plantaardig voer nodig is. Minder vlees eten is dus goed voor het klimaat.

In Nederland kopen we jaarlijks zo’n 40 kilo vlees per persoon (rund, varken en kip samen). Dat is ruim 2 keer zo veel als 50 jaar geleden. Daarnaast importeren en exporteren we ook veel vlees. De veehouderij die al dat vlees produceert, stoot broeikasgassen uit, verbruikt veel water, heeft wereldwijd veel ruimte nodig voor de verbouw van veevoer en kan een mestprobleem veroorzaken.

Broeikasgassen

Bij het houden van vee komen gassen vrij die bijdragen aan het broeikaseffect en klimaatverandering. De belangrijkste zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Herkauwers (zoals koeien en schapen) produceren methaan als ze voedsel verteren. Uit opgeslagen mest komen methaan en lachgas (N2O) vrij. Het gebruik van mest en kunstmest op het land leidt ook tot de uitstoot van lachgas. Zowel lachgas als methaan zijn veel sterkere broeikasgassen dan CO2.

Het verbouwen en vervoeren van veevoer veroorzaakt veel uitstoot. In veevoer zit vaak soja uit Zuid-Amerika. Voor de sojateelt worden grote stukken natuurgebied omgezet in bouwland. Bij de omzetting van oerwoud of grasland in bouwland komen veel broeikasgassen vrij uit de bodem. Transport bepaalt ook een deel van de klimaatimpact, want bij het vervoer van vee en veevoer komen ook broeikasgassen vrij.

Advertisement

Problemen door mest

De boeren veehouderij produceert meer mest dan nodig is voor bemesting van weilanden en akkers. Bepaalde stoffen uit mest, zoals fosfaat, nitraat en ammoniak, kunnen door regen of wind terechtkomen in het grond- en oppervlaktewater. Dat zorgt voor verzuring en vermesting van de natuur. Dit zorgt voor een afname van de biodiversiteit op land en in het water. Voor schoon drinkwater moet het vervuilde oppervlakte- en grondwater extra gezuiverd worden. Door strengere regels komt er minder fosfaat en ammoniak in de natuur terecht.

Fijnstof door veehouderij

De ammoniak die vrijkomt bij veeteelt kan in de lucht reageren tot fijnstof. De veehouderij produceert ook fijnstof uit mestdeeltjes, voerdeeltjes, huidschilfers, deeltjes van veren en haren die verwaaien vanuit stallen. Het inademen van fijnstof is ongezond voor mensen. Lees meer over luchtvervuiling en fijnstof. Veehouderijen kunnen voor flinke stankoverlast zorgen in de directe omgeving van het bedrijf.

Antibiotica

In de veehouderij worden antibiotica gebruikt om infecties te bestrijden. Het grootste nadeel is dat bacteriën ongevoelig (resistent) kunnen worden voor antibiotica, waardoor mensen moeilijker te genezen zijn als ze van die bacterie ziek worden. Het bekendste voorbeeld van een resistente bacterie is de MRSA-bacterie, ook wel ziekenhuisbacterie genoemd.

Antibiotica zijn lange tijd ingezet als groeibevorderaar. Dit werd toegepast in de dierhouderij omdat kippen sneller bleken te groeien als ze naast hun voer ook een lage dosering antibiotica kregen. Om toename van resistente bacteriën te stoppen is gebruik als groeibevorderaar sinds 2006 verboden in de EU. Antibiotica mogen alleen nog gebruikt worden om schadelijke bacteriën te doden. Door de maatregel is het gebruik van antibiotica in Nederland gedaald.

 

Advertisement

Hallo beste bezoekers van SDB, wij zijn terug na een tijdje weggeweest om eerlijk tegen jullie te zijn wij konden de rekening van de hosting niet direct betalen vanwege minder prive inkomsten. Gelukkig hebben wij toch kunnen regelen dat de site weer online is al weten we niet voor hoe lang. Daarom hebben wij een verzoek om een donatie te doen zodat onze berichten die niet vermeld worden door de Mainstream Media kunnen blijven plaatsen. Wij zullen jullie voor altijd dankbaar zijn en veel leesplezier, denk aan onze sponsors, deel zo veel mogelijk onze berichten en als het mogelijk is steun ons hier onder!.

KLIK HIER VOOR EEN DONATIE

STEUN DE VRIJE MEDIA

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım