boeren

#boerenprotes #boeren kabinet gaat beginnen met halvering veestapel

Het kabinet maakt een begin met de aanpak van het stikstofprobleem dat in lijn ligt met de aanbevelingen van de commissie Remkes. De veestapel wordt verkleind en in de nabijheid van kwetsbare natuur gaat de maximumsnelheid omlaag. Het kabinet kiest niet voor juridische listen om uitstoot alsnog mogelijk te maken en niet voor ruimere uitstootnormen, zoals bepleit door werkgevers of minder natuurgebieden, waarop landbouworganisatie LTO aandrong.

Minister Carola Schouten van Landbouw zei in een toelichting dat het kabinet er evenals de commissie Remkes voor kiest om het probleem bij de bron aan te pakken. De uitstoot moet hoe dan ook omlaag. De belangrijkste veroorzaker van de uitstoot van stikstof is de veeteelt. Boeren die veel vervuilen in de buurt van de beschermde natuurgebieden zullen hun bedrijf moeten verplaatsen, maar ze kunnen er ook voor kiezen hun bedrijf te beëindigen. Bij dat laatste is het “uitgangspunt” vrijwilligheid. De minister wil bezien in hoeverre dit leidt tot minder uitstoot, voordat verplichtende maatregelen worden overwogen.

De beëindiging van de bedrijven gaat gepaard met vermindering van het aantal rechten om dieren te houden, waardoor de veestapel kleiner zal worden. De prijs van deze rechten zal stijgen. Voor boeren die geen opvolger hebben voor hun bedrijf kan dit dus een aantrekkelijke optie zijn. Hoeveel boeren gebruik zullen maken van deze warme sanering is niet duidelijk. Wel zei Carola Schouten dat rond de tien procent van de varkensstapel lijkt te verdwijnen door een warme sanering in de bio-industrie waartoe het kabinet al eerder besloot.

Het kabinet wil ook geld uittrekken voor natuurherstel. Er komen klimaatbossen en bufferzones bij natuurgebieden. Al met al zou de aanpak van het stikstof probleem 500 miljoen euro gaan kosten, maar Schouten noemde geen bedragen.

Er was zware druk om snel met besluitvorming te komen. Zo’n 18.000 boeren en bedrijven zitten “op slot”, doordat ze geen vergunning krijgen voor uitbreiding of nieuwe activiteiten. Ook de bouw van woningen stagneert. Dit is een gevolg van een uitspraak van de Raad van State, die eerder dit jaar een streep haalde door het bestaande systeem om vergunningen te verlenen.

Het kabinet komt onder meer met een “drempelwaarde” voor activiteiten die leiden tot slechts een geringe uitstoot van CO2, maar dit moet wel gepaard gaan met maatregelen om de uitstoot terug te dringen. Het is in de meeste gevallen aan de provincies om nu nieuwe vergunningen te gaan verlenen. Daardoor is nog onduidelijk hoeveel van de 18.000 bedrijven op de korte termijn hiermee geholpen zijn.

Het is bovendien onduidelijk wat de aanpak oplevert op de lange termijn. Boeren zullen met argusogen de ontwikkelingen volgen en van de milieubeweging krijgt de minister vooralsnog het voordeel van de twijfel. Aanvullende maatregelen, zoals het verminderen van de uitstoot door lucht- en scheepvaart worden pas later genomen op basis van een tweede rapport van de commissie Remkes.

Johan Remkes stelde dat niet te ontkomen is aan pijnlijke maatregelen, maar die lijkt het kabinet voorlopig te schuwen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.