Boeren boos over aanpakken CO2

boer

Een gedwongen inkrimping van de veestapel om het stikstofprobleem op te lossen is onbespreekbaar. De boerenorganisatie LTO reageert als door een mug gestoken op een publicatie van het AD. Volgens deze krant komt de commissie Remkes woensdag met voorstellen om de uitstoot van stikstof bij de bron aan te pakken.

Die commissie lijkt niet te voelen voor oplossingen die aangedragen zijn door LTO en de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Volgens de werkgevers kan de oplossing gevonden worden door onder meer de normen aan de uitstoot van stikstof te versoepelen en de snelheid van auto’s in de buurt van natuurgebieden te beperken. LTO vindt dat de natuurgebieden als hagelslag over ons land zijn uitgestrooid en dat die niet allemaal even waardevol zijn. Concentratie van natuurgebieden zou dan moeten bijdragen aan de oplossing van het probleem.

Haast is geboden. Minister Carola Schouten heeft een oplossing gevonden om kleine bouwprojecten, zoals het aanbrengen van dakkapellen, door te laten gaan. Voor grote projecten, zoals de aanleg van woonwijken of snelwegen geldt de zogeheten ADC-procedure, die er grofweg op neerkomt dat deze door mogen gaan als er een groot maatschappelijk belang is en er geen alternatieven zijn. Die procedure biedt geen soelaas voor 18.000 boerderijen en bedrijven die door het zogeheten stikstofbesluit van de Raad van State “op slot” zitten, omdat ze geen vergunning krijgen voor geplande investeringen.

De commissie Remkes moet dus komen met oplossingen die al op korte termijn de uitstoot van stikstof nabij natuurgebieden terugdringen. De directe buren van de meer dan honderd natuurgebieden waar het om gaat, zijn veelal boerenbedrijven. Het zijn dan ook de boeren die het gelag dreigen te betalen. Eerder haalde regeringspartij D66 zich al de woede van de boeren op de hals door, vooruitlopend op de commissie Remkes, te pleiten voor een halvering van de veestapel.

Een gedwongen inkrimping hangt nu als een donkere wolk boven de boeren. Het is de vraag of een vrijwillige regeling voldoende is. Nog steeds houdt elk jaar drie tot vijf procent van de boeren op met het bedrijf. De overheid zou er met een regeling  op kunnen aansturen dat die boeren vrijwillig hun bedrijf verkopen en de grond een andere bestemming geven. Zo’n “warme sanering” lijkt echter onvoldoende om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

De boeren kijken daardoor met spanning uit naar woensdag. Voor hen is de frustratie groot. Ze zien zich als de hoeders van het Nederlandse landschap, maar hebben het gevoel dat ze worden neergezet als vervuilers. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze in tien jaar tijd het roer honderd procent omgooien. Nederland moet toe naar wat minister Carola Schouten noemt de kringlooplandbouw. Nadat de overheid de boeren heeft gestimuleerd om steeds meer te produceren tegen steeds lagere kosten, met als gevolg een enorme bio-industrie en een nog steeds stijgende melkopbrengst per koe, moeten ze nu terug. Dat mag niet het probleem zijn van de boeren alleen, maar van de hele samenleving. De aanbevelingen van de commissie Remkes zijn slechts een tussenstap naar een echte oplossing van het stikstofprobleem.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.