Moslimbroederschap

Blootgelegd: De Moslimbroederschap in België

De Moslimbroederschap als organisatie wordt vaak als controversieel beschouwd. De groep ontstond in Egypte en groeide uit tot een wereldwijd fenomeen, met overal filialen. De naam wordt te pas en te onpas gebruikt om islamistische bewegingen aan te duiden. Maar hoe manifesteert de groep zich daadwerkelijk in België? Onderzoeker Steven Merley kwam met een gedetailleerd rapport gebaseerd op open-source bronnen. Hij was in Brussel om dit rapport aan de voorzitter van de terreurcommissie Koen Metsu (N-VA) te overhandigen, in de hoop aan te zetten tot verder onderzoek door de veiligheidsdiensten. SCEPTR kon dit rapport exclusief inkijken, daarnaast kregen we ook de kans Merley te interviewen.

De ‘Ligue des Musulmans de Belgique’, oftewel de Liga van Belgische Moslims, en haar beambten, die bijna allemaal van Marokkaanse origine zijn, hebben volgens het rapport omvangrijke en significante banden met de wereldwijde Moslimbroederschap. De Liga van Belgische Moslims is verstrikt in verschillende organisatorische relaties die geen enkel ander doel lijken te hebben dan de aard en het bereik van de banden met de wereldwijde Moslimbroederschap te verdoezelen. De enige betekenisvolle bron van inkomsten van de Liga van Belgische Moslims die bekend is, was een grote donatie door een Qatarese liefdadigheidsorganisatie.

Sterke banden met wereldwijde Broederschap

Uit het rapport blijkt dat de Liga van Belgische Moslims sterke banden vertoont met de wereldwijde Moslimbroederschap. De Liga van Belgische Moslims zegt zelf deel uit te maken van de Federatie van Islamitische Organisaties in Europa. (FIOE), dat is een koepelorganisatie van de Moslimbroederschap in Europa. Daarnaast lijken er ook via Facebook banden te zijn met de Federatie van Moslim Jeugd- en Studentenorganisaties (FEMYSO) en ‘Le parti de la justice et du développement’ (PJD) in Marokko, deze laatste is de Marokkaanse politieke tak van de Moslimbroeders.

Tevens vertegenwoordigde de voorzitter van de Liga van Belgische Moslims Karim Azzouzi België op de jaarlijkse conferentie van de ‘Union des Organisations Islamiques de France’ (UOIF). De UOIF is in essentie de Franse tak van de Moslimbroederschap. De hoofdsponsor van de jaarlijkse Moslimbeurs in Brussel, door de Belgische Moslimliga georganiseerd, wordt gecontroleerd door een belangrijke figuur in de UOIF.

Deze beurs veroorzaakte in het verleden al meermaals opschudding vanwege de sprekers die er werden uitgenodigd. Zo mocht de leider van de Moslimbroederschap in Koeweit, Tareq al-Suwaidan in 2014 het land niet in omdat hij antisemitische opmerkingen had gemaakt en een gevaar geacht werd voor de openbare orde.

Uit het verslag leren we ook dat de Liga van Belgische Moslims getracht heeft ten minste vier grote islamitische culturele centra te bouwen. Eén daarvan, in Brussel, kreeg de steun toegezegd van een adviseur van de Qatarese ambassade. Bij een andere, in Luik, was volgens het verslag waarschijnlijk de ‘Europe Trust’ betrokken, de financieringsarm van de Moslimbroederschap in Europa. Om onduidelijke redenen is uiteindelijk geen enkele van deze projecten gerealiseerd.

De LMB en één van haar medewerkers, Monsif Chatar, hebben sterke banden met de ‘Europe Trust’, dat is de financierings- en schenkingsarm van de Moslimbroederschap in Europa. De Belgische tak van de ‘Europe Trust’, waarvan Monsif Chatar de voorzitter is, staat geregistreerd in Luiks gebouw dat ook een schimmige Saoedische liefdadigheidsorganisatie huisvest, zo blijkt althans uit het rapport.

Fondsen werven voor Hamas

Een van de beambten van deze Saoedische organisatie, Riaz Khan, lijkt volgens het verslag familiebanden te hebben met een voormalige ambtenaar van de Zwitserse tak van de ‘Dar Al-Maal Al-Islami Trust’ (DMI), Saleem Jan Khan. Terwijl hij er werkte verschafte de DMI rekeningen aan vier personen en organisaties die door de VS als terrorist zijn bestempeld. Het gaat om Wael Jelaidan, die verdacht wordt mee Al-Qaeda te hebben opgericht en Yassin Abdullah Kadi. Daarnaast  hadden de Pakistaanse Lashkar-e-Tayyiba en Lajnat-al-Dawa rekeningen bij DMI.

Bovendien blijkt uit het verslag dat verschillende leden van de Liga van Belgische Moslims banden met de ‘Al-Aqsa Foundation’ hebben, deze staat bekend als een organisatie die fondsen werft voor Hamas in Europa. Een voormalige voorzitter van de liga, Frank Amin Hensch, was ook secretaris voor Al-Aqsa in België. Een ander lid van de liga heeft dan weer familie die betrokken was bij het oprichten van de organisatie.

Interview met Steven Merley

SCEPTR kreeg ook de kans om Steven Merley, onderzoeker en auteur van het rapport, te interviewen. Hij licht toe:

“Ik wil vooral de groeiende rol van Qatar en de Moslimbroederschap in Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk en België aan het licht brengen. Het blijft wel moeilijk om de precieze financiering te achterhalen. Het lijkt erop dat de afgelopen jaren, om redenen, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië zich hebben gedistantieerd van de Broederschap. Qatar lijkt tegenwoordig de enige bron van inkomsten voor de organisatie te zijn.”

“De Europe Trust, waarmee de Liga van Belgische Moslims banden lijkt te hebben, lijkt zich vooral te bezigen met het opkopen van vastgoed om onder meer grote islamitische complexen te bouwen. Hierin lijken zij, omwille van redenen die niet altijd even duidelijk zijn, niet altijd te slagen. In Amsterdam kwam met de Blauwe Moskee zo’n project wel met succes van de grond.”

Velen zullen beamen dat de Moslimbroederschap gewoon een zoveelste belangengroep is. Waarin schuilt dan precies het gevaar?
Merley: Het gevaar beslaat vele dimensies. Allereerst is zo’n groep problematisch ten opzichte van een geslaagde integratie. De Moslimbroederschap bekijkt immers alles door de lens van religie.  Zij bevorderen het ontstaan van een parallelle samenleving en werken zo separatisme in de hand. Bovendien zorgen zij vaak voor het ontstaan van etnische conflicten, zo uiten zij bijvoorbeeld haat tegen Joden of sjiieten. Een ander voorbeeld is de bedreiging van de Kopten in Egypte.”

Tot hoever reikt de politieke inmenging van de Broederschap?
Merley: Het is bekend dat er in de Obama-administratie in de VS figuren zaten die aan de Moslimbroederschap gelieerd waren. Ik teken bezwaar aan tegen de term ‘infiltratie’, die door sommigen gehanteerd wordt. Het was de Obama-administratie die zelf bewust de hand reikte naar deze figuren. In België heb ik geen weet van openlijke politieke inmenging door de Liga van Belgische Moslims.”

En wat met de buurlanden? In Nederland is er bijvoorbeeld de figuur van Ahmed Marcouch (PvdA) die openlijk zegt door de Moslimbroederschap geïnspireerd te zijn.
Merley: “Hem ken ik wel uit mijn research, ja.”

Hoe moeten wij ons dit wereldwijde netwerk inbeelden? Zijn de Moslimbroederschap en zijn wereldwijde vertakkingen organisaties die autonoom van elkaar opereren, of is het allemaal hiërarchische georganiseerd?
Merley: Het ligt ergens in het midden van die twee uitersten. Het is zeker wel een gedecentraliseerd geheel, wat niet wil zeggen dat zij niet allemaal hetzelfde nastreven op hun eigen terrein. Men kan de structuur een enigszins vergelijken met die van een maffia-organisatie. Er bestaan een heleboel organisaties die als dekmantel dienen, of de bedoeling hebben de onderlinge verbanden obscuur te houden, zodat men door de bomen het bos niet meer ziet.”

Hoe sterk zijn de banden tussen de Broederschap en het terrorisme? Of terroristische figuren?
Merley: In de eerste plaats speelt, zoals eerder aangehaald, de Broederschap zeker een rol in het oppoken van etnische en politieke conflicten. Een voorbeeld uit het Westen: als het hier ergens tot betogingen of rellen komt omwille van het conflict tussen Hamas en Israël in de Gazastrook, dan kun je er vergif op innemen dat de Moslimbroederschap een hand heeft in het opzetten of opjutten van de betoging.”

“Daarnaast zijn er ook effectief concrete banden tussen de Broederschap en terreur. De mensen die de Broederschap verdedigen zullen dit al te snel afdoen als uitzonderlijk. Als men op de terroristische activiteiten van Hamas wijst, dan zal men iets zeggen in de trant van ‘Dit moet in de context van de strijd tegen Israël gezien worden’. Als men erop wijst dat Islamitische Staat en Al-Qaeda vanuit de Moslimbroederschap gegroeid zijn zal men zeggen: ‘Zij hebben zich van onze organisatie afgewend.’”

“Toch wil ik hier op een heel belangrijk punt wijzen. Het is klaar en duidelijk dat de Broederschap het westen als vijand van de islam beschouwd. Dit is natuurlijk de voedingsbodem voor verdere radicalisering. Daarnaast beperken terroristische takken van de groep zich niet tot Hamas, de groep schuwt het geweld niet als ze dat nodig acht om haar doelen te bereiken.”

Zijn er volgens u nog zaken die eigen zijn aan de Belgische tak, de Liga van Belgische Moslims?
Merley: “Het zijn voornamelijk Marokkanen. De moslimbroederschap manifesteert zich per land in numeriek belangrijke moslimgemeenschappen. Zo zal men ook in Frankrijk voornamelijk Noord-Afrikanen in de Broederschap aantreffen. In het Verenigd Koninkrijk zullen dat dan weer voornamelijk Irakezen zijn.”

Wat bracht u ertoe de Moslimbroederschap te onderzoeken?
Merley: “Ik begon ermee op 12 september 2001. Na de gebeurtenissen van 11 september dacht ik: ‘genoeg is genoeg’. Ik werkte een tijdje voor de Wall Street Journal. Voor hen onderzocht ik gedurende twee jaar de Moslimbroederschap in Europa. Daarmee is het allemaal begonnen. Misschien ben ik een beetje verslaafd aan naar dingen zoeken waarnaar andere mensen niet zoeken.” 

Wat voor maatregelen vindt u dat de regering moet nemen?
Merley: “Ik ben een Amerikaan, bijgevolg geloof ik: ‘Never tell governments what to do.’ Mijn job beperkt zich tot het vergaren van informatie. Het is vooral een aanzet tot verder onderzoek. Dit verslag is op open-source basis samengesteld uit informatie die openbaar is voor iedereen. Waar er rook is, is vuur. Het is maar de vraag wat er zich achter gesloten deuren afspeelt. Het is in deze context dat ik daarom ook dit rapport overhandig aan Koen Metsu (N-VA), de voorzitter van de terreurcommissie.”

“Als er één ding is wat ik wel zou kunnen aanraden aan deze en andere regeringen, dan is het wel het volgende: legitimeer deze mensen niet. Beschouw ze niet als representatief voor de moslimbevolking. Dat pretenderen zij wel te zijn, maar dat zijn ze in mijn ogen helemaal niet.” 

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

2 reacties

 1. De schrijver van dit artikel is verbonden met de haatindustrie, vet betaalde denktanks om moslims te demoniseren – strategie om het globalisme juist te promoten.
  De schrijver laat dan ook de hem ongemakkelijke waarheden buiten zijn betoog.
  Zoals de innige banden tussen de globalisten en diezelfde M.B..:

  “Daarnaast vormen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Columbia Law School en diverse extremistische islamitische groeperingen zoals de Moslim Broederschap en de zeer invloedrijke Council on American-Islamic Relations (CAIR) een belangrijk onderdeel van dit plan, dat een domino effect wil veroorzaken.
  Gehoopt wordt dat de regime verandering in Egypte zich zal verspreiden naar andere landen in het Midden Oosten, daarna naar Europa en uiteindelijk ook de VS zal destabiliseren.
  http://achtergrondinfo.blogspot.nl/2011/03/obama-gaf-leden-moslim-broederschap.html

  U ziet, tot nu toe verloopt (de zgn. moslimterreur) volgens plan!

  Bovendien, officiële verklaringen en spionage/inlichtingen-rapporten bevestigen banden tussen Amerikaanse militaire inlichtingendienst eenheden en Al Qaeda agenten, zoals gebeurd is in Bosnië (medio jaren negentig), Kosovo (1998-99) en Macedonië (2001).

  En nu zet deze Washingtonblog de openbaringen van een hele reeks klokkenluiders uit de Amerikaanse oorlogslobby op een rij, waaronder ook weer deze Clare Lopez aan het woord komt.
  Terwijl de VS NATO gebruikte voor het vliegverbod boven Libië, gaven diezelfde VS alle medewerking aan wapenleveranities aan de moslimterroristen via de Golfstaten. oorhttp://www.washingtonsblog.com/2014/04/confirmed-u-s-armed-al-qaeda-topple-gaddaffi.htmllogslobby

  Today, al-Qaeda is a card played when it serves Western imperialist interests.: http://217.72.179.7/bilderberg/pepis08.htm#111b

  andere bronnen: ‘De Amerikaanse regering al in 2008 begon met het plannen van de huidige sociale en politieke opstanden in het Midden Oosten.
  Het doel: Als ‘gematigd’ geziene dictators van de troon stoten, en onder het mom van de roep om ‘democratie’ de Moslim Broederschap aan de macht helpen.
  THE CIA’S MOSLEM FRIENDS, FROM BIN LADEN TO THE MOSLEM BROTHERHOOD:
  http://aangirfan.blogspot.nl/2010/10/cias-moslem-friends-from-bin-laden-to.html

  ‘Het meest prominente voorbeeld is wel de “April 6 Movement of Egypt” geleid door Mohamed ElBaradei van de International Crisis Group.
  ElBaradei zit naast George Soros, Kenneth Adelman, Wesley Clark en Zbigniew Brzezinski in een “US foreign policy” denk-tank
  Ook gezien de betrokkenheid met het “Project Middle-East Democratie” (POMED), voorgezeten door verschillende Councils on Foreign Relations en de Brookings Instituut alumni.’

  Ongemakkelijke waarheden die de moslimhaat-industrie niet kunnen gebruiken voor hun duivelse doelen. Ook plempen ze hun haat op het web, op blogs als deze – in de hoop zo gratis verspreiding en versterking van hun propaganda te realiseren.
  Toen het duidelijk werd dat m.n. Qatar werd gebruikt als doorvoerhaven van wapentuig dat naar IS in Irak en Syrië werd gestuurd, hoorde je NIKS van deze denktanks. Althans geen bezwaar.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.