Man met sabel en machete neergeschoten door politie in Charleroi

0
sabel

In Charleroi heeft de lokale politie zondagnacht een man neergeschoten met rubberkogels toen die met een sabel en machete auto’s aan het vernielen was. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en daarna opnieuw vrijgelaten.

Zondagnacht kreeg een man in Marcinelle, een deelgemeente van Charleroi, ruzie met zijn moeder waarna hij met een sabel en machete naar buiten trok. Daar begon hij met die wapens de auto van zijn moeder toe te takelen en nam hij daarbij ook verschillende wagens in dezelfde straat onder handen. Vijf wagens werden daarbij uiteindelijk beschadigd.

Vrijgelaten

Een buurtbewoner verwittigde de lokale politie, die snel massaal ter plaatse kwam om de man te kalmeren. Volgens het parket was de man op dat moment nog volledig buiten zinnen, waardoor de politie rubberkogels moest gebruiken om hem te stoppen.

De man werd gearresteerd een voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar die besloot om de man meteen terug op vrije voeten te stellen. Hij was niet bekend bij het gerecht.

HLN.BE on Twitter

Man vernielt vijf auto’s met sabel en machete na ruzie met moeder in Charleroi https://t.co/GL64d9dG7q

schokkend:

pact

De globaal-kapitalistische gemotiveerde agenda van de VN en de EU heeft tot doel de verlichte Europese identiteit te vernietigen door massale migratie en het genereren van toekomstige generaties van identiteitsloze en daarom gemakkelijk te manipuleren en hanteerbare “verenigde mensen” . De burgers van Europese naties, die samen de democratische soeverein vormen, hebben daarom het recht om af te weren van een niet-selectieve en gedwongen massale immigratie van groepen mensen die gekant zijn tegen een seculier-democratische sociale en waardenorde. Burgers hebben recht op kritiek en weerstand, zoals Hartmut Krauss uitlegt.

I. De agenda van de VN en de EU

De instellingen en commissies van de VN en de EU voor meerdere jaren het nastreven van een zogenaamde migratie- en vluchtelingenbeleid agenda die een systematische en uitgebreide aandacht voor de in de volgende doelstellingen acties en, in een vertakt struikgewas van veelal zeer cryptische teksten, overeenkomsten verklaringen, rapporten, enz. vindt.

Ten eerste gaat het   om de wederopstanding van een deel van de overbevolking van pre-moderne en achterlijke Afrikaanse en islamitisch-patriarchale crisisregio’s, bij voorkeuringeroepen  door verheven zinnen en slogans , bij voorkeur naar Europa . Hier zou deze “hervestiging” moeten dienen om het arbeids- en consumentenpotentieel te stabiliseren dat door krimp wordt aangetast.

Het doel is de raciale mengeling en de eenheidsmens

Dit is uiteindelijk een mondiale kapitalistische gemotiveerd agenda zonder het aanpakken van de sociale en culturele vernietigende krachten die uit deze “herschikking” voortkomen uit normatieve tegenstrijdige en disfunctionele reliëf drukte. Daarom is het door een aantal van de tot expressie niet zo gemakkelijk uit de hand te wijzen achterdocht het ware de mondiale kapitalistische migratie strategen rond de – op het einde, contra-revolutionaire en anti-Verlichting – Verval van de Europese identiteit met het oog op de productie van toekomstige generaties van anonieme en dus gemakkelijk manipuleerbaar en controleerbaar “eenheid People “ .

In elk geval past de duidelijke uitspraak van de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy op 17 december 2008 in Palaiseau over leidende EU-politici als voorzitter van de Europese Raad hier goed bij :

“Dus wat is het doel? Het doel is de racemix! De uitdaging van het mixen van verschillende landen is de uitdaging van de 21e eeuw. Het is geen keuze, het is een verplichting. Het is verplicht. We kunnen er niets aan doen, anders riskeren we confrontaties met hele grote problemen. Daarom moeten we veranderen en zullen we veranderen. We zullen allemaal tegelijkertijd veranderen. Zaken, overheid, onderwijs, politieke partijen en we zullen ons inzetten voor dit doel. Als dit niet vrijwillig door de mensen wordt gedaan, zullen we verplichte maatregelen van de staat gebruiken! 

“Men zou het immigratiebeleid uit de handen van de individuele natiestaten moeten halen”

Andere politieke ambtenaren van de EU te bouwen, zoals de Nederlandse vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans , te bevorderen geopend vermenging van verschillende, in het geval van de islamitische massa-immigratie: onverenigbaar culturen met alle gevolgen van dien, die etnisch afbakenen alibi voor hun verzoek het schrikbeeld verf absoluut homogene culturen op de muur, die bijna niemand in deze vorm vertegenwoordigt.

“” Europese cultuur en erfgoed, “zei Timmermans,” zijn gewoon sociale constructies en iedereen die iets anders zegt, is bekrompen “, zei de Europese politicus in een toespraak tot het EU Fundamental Rights Colloquium in 2015” . “Timmermans betoogde dat in geen enkel land en zelfs in ‘de verste uithoeken van de planeet’ homogene samenlevingen overleven . De culturen moeten wereldwijd worden gemengd. Om dit doel zo snel mogelijk te bereiken, riep hij de leden van het Europees Parlement op hun inspanningen op te voeren. “

Om het doel van de multiculturele ontbinding van Europese samenlevingen af ​​te dwingen in het belang van wereldwijde kapitalistische ambities, wordt elke vorm van nationale immigratiecontrole en -beperking als “afscherming” bestempeld. De voormalige voorzitter van de EU-commissie, José Manuel Barroso, bijvoorbeeld, in een toespraak tot de Internationale Orde van Advocaten (IBA) in Wenen , eiste :  “Men moet het immigratiebeleid uit de handen van de afzonderlijke natiestaten halen! Internationale migratie zou aan dezelfde regels moeten worden onderworpen als luchtvervuiling! “

Hoe avontuurlijk miste dit zelfdestructieve oriëntatie is evident als contrast een interview verklaring van de Koeweitse officiële, Fahad Al-Shalami waarom zijn de Golfstaten niet eens Syrische vluchtelingen: “Koeweit en de Golfstaten zijn erg duur en daarom niet geschikt voor vluchtelingen. (…) En tot slot, kan men geen mensen die afkomstig zijn uit een andere sfeer en op een andere plaats te accepteren. Deze mensen hebben psychische problemen, zijn getraumatiseerd. Daarom kan men niet verplaatsen naar de Golfstaten “ (n zit .. Murray 2018, blz 172).

24 miljoen immigranten naar Duitsland in 2050

In tegenstelling tot deze onverbloemde Koeweitse afscherming verklaring van de speciale gezant voor migratie en ontwikkeling in de VN-secretaris-generaal, genaamd Peter Sutherland , “in een interview in het begin van oktober 2015, de immigratie naar Duitsland van ten minste een miljoen per jaar en pleitte, herinneringen en foto’s van ons eigen land . afschaffing van ”  (marxisme tegen islamisering 2018, p 32) – dus een zeer open oproep voor de vernietiging van de Europese identiteit in hun respectieve landen van bepaalde vorm als een noodzakelijke tegenhanger van de geplande overdracht van de bevolking en de oprichting van een EU-bureaucratische systeem van de regel.

Al in 2000 had de bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties, onder de slogan  Conservation Migration “, aanbevolen overbevolking uit de pre-moderne en achtergebleven landen van Azië en Afrika uit te besteden aan het terugdringen van Europa als een belangrijke strategie. De term ” instandhoudingsmigratie   verwijst naar “immigratie uit het buitenland, die nodig is om de afname van de bevolking, de inkrimping van de beroepsbevolking en de algemene vergrijzing van de bevolking te compenseren.”

In dit verband is voor een aantal landen waarvan de vruchtbaarheidscijfers allemaal onder het instandhoudingsniveau liggen, de hoeveelheid immigratie vereist voor instandhouding berekend en de potentiële impact van deze immigratie op de omvang en leeftijdsstructuur van de populatie onderzocht. In scenario IV, dat tot doel heeft de beroepsbevolking (15 tot 64 jaar oud) constant te houden, zou het totale aantal immigranten naar Duitsland van 2000 tot 2050 24 miljoen (of 480.000 per jaar) bedragen .

In een document van de Europese Commissie getiteld “The Ageing Report 2015” wordt een totale netto migratie naar de EU voorspeld van 55 miljoen mensen in 2060 (zie Beck 2016, p.

George Soros: de EU moet jaarlijks minstens één miljoen asielzoekers opvangen voor de nabije toekomst

Ten tweede, dit hervestiging proces moet worden overgebracht van een eerder vaak chaotische en onregelmatige gebeurtenissen in een ordelijke, gelegaliseerd, zo soepel mogelijk en kwantitatief uitgebreid in de end proces , zoals de naam al zegt: “Global Pact voor een veilig, ordelijk en reguliere migratie” , in aanvulling geflankeerd door een stroom vluchtelingenstromen. Onder verwijzing naar de invoering van het EU Neuansiedlungsrahmens wordt verwezen in een resolutie van het Europees Parlement van 18 april 2018 alleen in termen van de hoeveelheid van de hervestiging van vluchtelingen op het feit of beton oriëntatie, “dat de EU ten minste 20% van de jaarlijkse prognose moet zich opnieuw vestigen over de wereldwijde hervestigingsbehoeften “ .

George Soros zei ook in een artikel getiteld The Asylum System Rebuilding op 26 september 2015: “Ten eerste moet de EU jaarlijks minstens een miljoen asielzoekers opvangen voor de nabije toekomst . (…) Voor elk van de eerste twee jaar moet de EU € 15.000 per asielzoeker verstrekken om de kosten van huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs te dekken en de opvang van vluchtelingen aantrekkelijker te maken voor de lidstaten. (…) Even belangrijk, zowel staten als asielzoekers kunnen hun voorkeuren met zo min mogelijk dwang uiten. Het opvangen van vluchtelingen waar ze naartoe willen – en waar ze nodig zijn – is een onontbeerlijke voorwaarde voor succes. “  

De verdoving van het publiek

Volgens de regionale informatiecentrum van de Verenigde Naties voor West-Europa van 26 juni 2018 , dat in zijn boodschap opnieuw aan de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) genoemd, zijn alleen al in 2019 bijna 1,4 miljoen mensen voor hun verhuizing naar landen zonder oorlog en vervolging nodig hebben. Dit betekent dat een toename van de vraag van 17 procent wordt verwacht voor nieuwe nederzettingen. Speciale vermelding in toevoeging is de volgende verklaring in deze officiële release dat nog eens straft Abwiegelungspropaganda de Duitse voorstanders van de migratie pact ligt, waarna de pacten betekenen geen verhoging van de migratiestromen: “die in september 2016 de Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten alle VN De lidstaten erkenden de noodzaak omNieuwe nederzettingen uitbreiden ” (nadruk door HK en JFB ).

In principe worden de lidstaten van de Verenigde Naties aanbevolen om “gedetailleerde nationale en subnationale actieplannen vast te stellen” . Tegen deze achtergrond rechtvaardigt de suggestiedat het Mondiaal Pact voor migratie en voor vluchtelingen geen enkele wettelijke verplichting op grond van nationale of internationale wetgeving om te roken en roken om het publiek te narcotiseren . Waarom is de terugkerende standaardformule in deze zogenaamd niet-bindende documenten “We Commit” ? In feite fungeren deze VN- en EU-richtlijnen als “zachte wetgeving”voor de ondertekenende staten.die vervolgens op nationaal niveau moet worden geïmplementeerd in eerste instantie in het op overheidspolitiek gebaseerde gewoonterecht en later in ‘harde wetgeving’ .

De democratische soeverein is een pure verontrustende variabele

In de derde plaats  staat op herziening van de relevante documenten in het oog dat alleen de (tegenovergestelde van elk kritisch onderzoek ingetrokken) worden migranten en vluchtelingen beschouwd als onderwerpen van rechten . De bewoners / burgers van de gastlanden, dat wil zeggen na de “pure burgerlijke doctrine” van de democratische soeverein zal echter ingesteld op heel loose en passieve acceptatie van migratie stromen gedoemd object en als een louter storingsgrootheid van mening dat het noodzakelijk systematisch te temmen is.

Voor dit doel, twee basisstrategieën gebruikt: Ten eerste, de politieke media gespecificeerde enige legitieme mening dat immigratie / migratie en vluchtelingen hosting of beter gezegd: de bevolking overdracht iets onbetwistbaar en kritiekloos toegevoegd deelnemende Positiefwas, en ten tweede, de oprichting van een afschrikmiddel, Schmäh- en laster discours , in en met de kritiek op de massa-immigratie van de ideologische en normatieve grotendeels tegenstrijdige gedomineerde groepen met een pre-moderne anti-emancipatoire basisinstellingen per se als “racistisch” , “xenofobe” , “islamofobie”, rechts-extremistisch tot rechts-populistisch enz. wordt systematisch belasterd (zie in een tegengestelde positie de volgende oproep: de  islam en zijn handlangers zijn “juist” ).

Synchronisatie van openbare media

De diverse articuleren fundamentele dogma van de internationale kaste van hervestiging operators is dat niet-selectieve (content-abstract) van massa-immigratie “kan worden verkregen ontvangende samenlevingen een economische en sociale voordelen en een motor van de economische groei (en) van de innovatie” . Het blijft volledig verborgen en wordt zorgvuldig verduisterd de drukte waarmee normatieve oriëntaties, vormen van bewustzijn, attitudes, gedrag, enz., Onder het mom van een nieuw uitgevonden “recht van de mens om te migreren” te hervestigen en welke gevolgen dit hervestiging grote project voor de ontvangende samenlevingen in sociaal-economische en sociaal-culturele aspecten.

Bijgevolg heeft de Europese Parlement in de resolutie volgt de secretaris-generaal van de VN en zijn rapport “migratie die in het voordeel van alle” en “volledig achter,  dat een positieve kijk op migratie doorgedrongen tot de lange termijn  en roept de EU en de internationale voorlichtingscampagnes, door aandacht te besteden aan gestuurde bewijs en racistische tegenwicht en xenofobe tendensen wordt gemaakt in onze samenleving “ (p.10).

Het is dan ook de directe aansluiting van de publieke media zo goed mogelijk het geheel van de opiniërende apparatuur en het hele onderwijssysteem, met inbegrip van de functioneel noodzakelijke ideologische aanpassing en afwerking van de mobiele werknemers en de staat werknemers in overeenstemming met de voorgeschreven migratie en hervestiging strategie.

Cultureel-relativistische hersenspoeling en criminalisering van kritiek

Een informeel document getiteld “Europese kaderovereenkomst ter bevordering van tolerantie” , dat in september 2013 is gepubliceerd en aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement is gepresenteerd, heeft al een oriëntatie vastgesteld, die dan ook in het “Mondiaal pact voor migratie” :

A. Regeringen moeten ervoor zorgen “dat publieke omroepen (televisie en radio) een percentage van hun programma’s besteden aan het bevorderen van een klimaat van tolerantie (…)” (met “tolerantie”in de context van het wereldwijde kapitalistische migratiediscours “onkritische acceptatie van de voorgeschreven migratiestromen en de gevolgen daarvan “ betekent.) Bovendien moet de overheid alle media uit te nodigen, zowel publiek als privaat, ” naar een ethische code die de verspreiding voorkomen van intolerantie en staat onder toezicht van een raad van de Commissie van de massamedia te nemen. “

B. staten worden gestimuleerd om ervoor te zorgen dat de scholen “van de lagere school cursussen te introduceren die leerlingen aanmoedigen om diversiteit te accepteren en andere bevorderen een klimaat van tolerantie ten opzichte van de kwaliteiten en culturen.” Dus in plaats van de eigen identiteit van de Europese om studenten in de zin van generaliseerbaar beginselen en waarden van de Verlichting, secularisme en de rechten van de mens en voor vrije en anti-totalitair overtuigingen te bieden in termen van een humanistisch universalisme dat adolescenten zijn afkomstig uit de lagere school een versterking van cultureel relativisme Hersenspoelingom hen op te leiden tot zelfbewuste en meegaande onderwerpen van de wereldwijde kapitalistische transformatie van Europese samenlevingen in regressieve multiculturele tribale samenlevingen zonder ideologisch-normatieve kernwaarde .

C. Hij noemt dit “Europese Kaderovereenkomst voor Verdraagzaamheid” buiten “training en bewustwording cursussen voor tolerance” in het bijzonder betrokken beroepsgroepen: “Het is vooral belangrijk dat de opleiding van advocaten (waaronder rechters en rechtshandhaving personeel), bestuurders, politiemensen, artsen, etc. zeker. “ de ministeries van Onderwijs moeten ontwikkelen en implementeren om aan de behoeften van de nieuwe ideologische geschikt lesmateriaal voldoen tolerantie (to) onderwijs te ontmoeten. “De instructeurs worden zo getraind dat ze anderen kunnen trainen in cursussen voor tolerantiebewustzijn.”

D. Dit ideologische vormingsoffensief wordt afgerond met de volgende definitie: “De productie van boeken, toneelstukken, krantenberichten, tijdschriftartikelen, films en televisieprogramma’s – die een klimaat van tolerantie bevorderen – wordt aangemoedigd en waar mogelijk gesubsidieerd door de overheid.”

Deze ideologie DC-strategie is E. afgeleide en waarachter een zijn gericht strafbaarstelling essentiële instellingen ten opzichte van de voorgeschreven migratie- en vluchtelingenbeleid alsook contra-normatief pakket ontheemde groepen, waarbij a) geen onderscheid tussen echte ras roeren minder extreem rechtse groeperingen en redelijke / legitieme verwerping, maar van discriminatie strategische redenen is speciaal gemengd en b) moslim lokken en haat propaganda tegen ongelovigen en Duitse vijandige houding patroon van migranten volledig verborgen. In dit verband moeten beweerde “intolerantie” -voorwaarden worden opgenomen als nieuwe inbreuken op Europese strafwetgeving.“Kwetsbare” en benadeelde groepen moeten onder speciale bescherming worden geplaatst en een voorkeursbehandeling krijgen, in overeenstemming met de opofferingsstrategie van moslims. Daarnaast is de oprichting van een is “tolerantie toezicht van de Commissie” met de naam “Nationale Tolerantie Monitoring Commissie” gericht op de naleving van de voorgeschreven lukraak celebrity gran-nazi-standpunt aan alle kanten te garanderen.

Semantische manipulatie

Analoog aan de cast en gelijktijdige Sinnentstellung van termen (semantische corruptie) zoals die door de nazi’s en stalinisten, de protagonisten en de voorstanders van mondiale kapitalistische hervestigingsbeleid prevaleren. Aldus is het concept van tolerantie metamorfose tot een dubbelzijdige codewoord moreel rechtvaardigen enerzijds verdedigen en witten repressieve regel kweken (ook verhogen) en richtte ook kritiek op deze vast bedrag aan belasteren en brandmerken (afschrijving).

Deze ideologische vervorming wordt nadrukkelijk tegengegaan dat over kritiek op de islam geen articulatie van “intolerantie” of zelfs “racisme” is, maar een uiting van een analytische kennis en emancipatorische houding ten opzichte van een grond- en mensenrechten illegale wereldbeeld dat gebaseerd is op een irrationele monotheïstische premisse (zie. dit Krauss 2013).

Evenzo “verscheidenheid” geen waarde op zich , maar schadelijk voor de samenleving, als het gaat om het conflict geteisterde conglomeratie tegengestelde (verlichte en onverlichte, mensenrechten en theocratische enz seculaire en antiseculaire) is levensstijl en gedragsmodellen in kleine ruimtes en daardoor dus ook leidt diverse sociaal-economische en sociaal-culturele druk en verdraaiingen.

Ook “openheid” is op zich niets positiefs, dat niet als ze principieel en droeg kriterienlos en uiteindelijk zelfvernietigend die onbeperkte toegang verleend en zich heeft verspreid kansen die vijandig staat tegenover een vrije en seculiere leven, waarden en normen van de procedure zijn, heeft ten koste en ten nadele van de “ongelovigen” willen reproduceren uitgebreid in Europa en Duitsland met meer of minder openlijke of verkapte Islamisierungsabsicht (zie dit.  islamisering als een echt fenomeen – inhoud, kenmerken, structuren en manifestaties van een geweigerde werkelijkheid ).

II. Migratie als een nieuwe leer van de zaligheid

De “Global Compact on Safe, Ordelijke en reguliere migratie” (GMP), nu aangenomen op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Marrakesh, Marokko, op 11-12 december, dicteert een categorische richtlijn voor massale migratie en Bevolkingstransfer van pre-moderne, overbevolkt en achtergebleven regio’s van de wereld zou bij voorkeur moeten worden verhoogd naar Europa als een wereldstandaard en voorzien van een uitgebreide en onbetwistbare commitment canon . Daarbij wordt migratie van meet af aan gepost als iets positiefs en per se tegen echte oorzaken en consequenties, aangezien de verklaring wordt afgelegd en gedeeld door alle ondertekenende partijen dat migratie“Is een bron van rijkdom, innovatie en duurzame ontwikkeling in onze geglobaliseerde wereld, en dat deze positieve effecten kunnen worden verbeterd door een beter beheerd migratiebeleid.”

Al met al luidt de tekst als een liturgie met migratie als redding en migranten als objecten van redding. Er wordt aan de bevolking van de doellanden voorgesteld dat de alomvattende promotie en zorg voor de migranten, die in elk opzicht goed zijn, ook in het belang is van hun eigen materiële en spirituele redding. De tekst zit vol met een onrealistisch idealisme en een gebrek aan realisme , zowel wat betreft de oorsprong als de landen van bestemming, dat het bijna de taal vergt.

Volkomen tegenspraak met de verschillende doelen

Een absolute tegenspraak van de doeloriëntaties die in de tekst worden geschetst, komt voor de geest . Volle kracht vooruit voor de bevordering en ondersteuning van de migratie als een zogenaamd all-round: Ze moeten een deel van de wil om de oorzaken van migratie (doelstelling 2) te minimaliseren, terwijl de hele andere tekst volgt het motto “bron van rijkdom, innovatie en duurzame ontwikkeling” .

De correcte en ondersteunde waarden doel van bescherming van de migrerende werknemers tegen menselijke illegale exploitatie (Doelstelling 6) is niet gericht tot de landen waar deze repressieve exploitatie, met inbegrip van vrijheidsberoving de meeste en ausgeprägtesten heerst, te weten, niet in het minst in de rijke Arabisch-islamitische Golf monarchieën.

Onder de formulering “Migranten ondersteunen in precaire situaties” houden de opstellers van het pact zich bezig met de legalisering van illegaal binnengekomen migranten (doel 7). Hetzelfde geldt voor de doelstelling om sancties te herzien als reactie op onregelmatige binnenkomst of illegaal verblijf / uitschakeling van deportaties. (Essentieel onderdeel van “Doelstelling 11: geïntegreerd, veilig en gecoördineerd grensbeheer” )

Onder de doelgroep 12: “Versterking van de rechtszekerheid en voorspelbaarheid in migratieproces om adequate testen, evaluatie en doorverwijzing zorgen” zijn impliciete onderdrukking van de nationale grensbeveiliging soevereiniteit vereist mechanismen om een zo soepel mogelijke toezending van de migranten op de relevante routes te verzekeren, en de behoeften van migranten in de zin van een goed presterende service. Om de controlemogelijkheden van de gastlanden, in het kader van doelstelling 13, zoveel mogelijk te ondermijnen, staat er: “Detentie van migranten als laatste redmiddel en een poging om alternatieven te vinden”.

De rechten van zelfbeschikking van volkeren moeten worden ondermijnd, terwijl migranten uitsluitend worden gedefinieerd als cliënteel om te worden beschermd

GMP in wezen zoekt uit de eerste grotendeels de natiestaat soevereiniteit en zelfbeschikking rechten omver te werpen in termen van kwantiteit en kwaliteit van de immigratie , 2. In plaats ongehinderde migratie / Verhuisbedrijven – als nieuw – in feite alleen naar Europa “recht van de mens” in te voeren en volledig zijn en stelselmatig te bevorderen deze derde immigranten / kolonisten uit het begin onvoorwaardelijk sociale wetgeving – dat wil zeggen met name op het gebied van sociale uitkeringen, gezondheidszorg, etc. – gelijk (het waarborgen van de toegang van migranten tot basisdiensten, ongeacht hun migrantenstatus / doelwit 15) en de vierde van de inheemse bevolking aan te passen of krachtens deze anti-democratische agenda opgedrongen “pacificeren” .

Is voorgeschreven in dogmatische totalitaire wijze een als “cultureel gevoelig” beschönigter, is verplicht om een absoluut gebrek aan kritische en all-round Hinnahmebereitschaft omgang met migranten die onbeperkt strijd is met het ongeacht hun specifieke gedragskenmerken altijd geschikt in alle situaties te maken. (Zie Target 16) en integratie wordt gepresenteerd als een interactieve en communicatieve manier straat in die alleen bestaan voor de bevordering van cliënten migranten , maar wees realistisch ongrondwettig als problematisch onderwerpen verborgen met kritiek en sancties-waardige houding en gedrag. Dus als scholen bijvoorbeeld worden gestopt“Zorg voor gerichte financiering van integratieactiviteiten om respect te bevorderen voor diversiteit en inclusie en om alle vormen van discriminatie, met inbegrip van racisme, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid te voorkomen.” Bijna Onnodig te zeggen dat in deze en andere VN- en EU-verdragsteksten nooit mitgemeint op dit punt, namelijk discriminatie houding en acties van de kant van islamitische immigranten in het bijzonder in de vorm van anti-semitisme, vrouwenhaat, Duits vijandigheid, Ungläubigenfeindlichkeit en homofobie.

Het vrije, waarheidsgetrouwe debat over gelijke kansen moet worden gesaboteerd en vergiftigd

In lijn met de genoemde document  “Europese Kaderovereenkomst voor de bevordering van verdraagzaamheid”  is een doel in 17 beleid bepaald dat de media in termen van een eenzijdig positief en tegelijkertijd de enige juiste rapportage over migratie en migranten moet instellen. Een kritische reflectie over migratie en ontwikkeling van projecten, alsmede de oorzaken en gevolgen, maar ook gericht op de feitelijke analyse en evaluatie van de ingevoerde subjectiviteit van migranten, hun vaak tegenstrijdige houding, normatieve oriëntaties en gedrag van Cultuur van de Europese gastlanden, is in het verdachte gebied van racisme, xenofobie en haatpropaganda.

Dus is uiteindelijk in strijd met de banale uitspraken van de verdragstekst een gratis, waarheid georiënteerd en democratische gelijke kansen om te debatteren vanaf het begin gesaboteerd en vergiftigd . Zo verbinden de ondertekenaars van het pact onder doelstelling 17 zich ertoe alle vormen van discriminatie te elimineren en een publiek discours te bevorderen dat gebaseerd is op aantoonbare feiten om  de perceptie van migratie vorm te geven . Dit ‘vormgeven aan de perceptie van migratie’ is echter consequent gestandaardiseerd en alleen als positief toegestaan ​​en is daarom flagrant in strijd met de werkelijkheid , en daarmee in tegenspraak met de eigen vermeende oriëntatie op feiten.

Voltooide eenzijdigheid, dreiging van vervolging van kritiek en constructie van een aanklachtstelsel

Bovendien is legitieme kritiek volledig verborgen vanaf het begin en worden gebruikt in deze volgende “vuile” voorkomende vorm, anders wordt de migratie en migranten liturgie zou worden verstoord. Het Verdrag staten van de tekst in deze zin: “We zijn vastbesloten (…) om alle vormen van discriminatie en veroordeling van uitingen, acties en uitingen van racisme, rassendiscriminatie, geweld, vreemdelingenhaat en aanverwante intolerantie ten aanzien van alle immigranten en om te vechten.” ( Wat ontbreekt er nog niet serieuze manier is de keerzijde van de medaille, namelijk in het bijzonder islamitische – – de verplichting om alle vormen van discriminatie door lokale migranten op te heffenen uitspraken, acties en uitingen van religieuze-herr menselijk reductie tot discriminatie van de lokale bevolking, joden, christenen, atheïsten, agnostici, geweld en seksueel geweld tegen de lokale vrouwen Ungläubigenfeindlichkeit en aanverwante intolerantie tegenover niet-moslims te veroordelen en te bestrijden.

In het licht van de reeds politieke en media vaak beoefend gelijkstelling van alle vormen van kritiek met “racisme” , “vreemdelingenhaat” enz. Is de volgende dreiging van vervolging en de bouw van informanten systeem zeer serieus te nemen: “We zullen (…) goedkeuring van wetgeving strafbaar stellen, afdwingen of handhaven, haatmisdaden en ernstige haatmisdrijven tegen migranten straffen, en wetshandhavingsdiensten en andere functionarissen opleiden om dergelijke misdaden en andere gewelddaden tegen migranten op te sporen, te voorkomen en erop te reageren reageren. ‘

Tegelijkertijd worden migranten aangemoedigd “elke aanzetting tot geweld tegen migranten te melden door informatie te verstrekken over bestaande verhaalmechanismen en ervoor te zorgen dat degenen die actief deelnemen aan het plegen van een haatmisdrijf tegen migranten, aansprakelijk worden gehouden overeenkomstig de nationale wetgeving. worden getrokken “ . Op deze manier kan elke kritieke reactie op kritisch gedrag van migranten worden misbruikt om hen te gebruiken als alibi voor de hypocriete aanklacht van vermeende ‘haatmisdrijven ‘.

Ostracisme van kritiek op de islam

Voor preventieve bescherming van de voorgeschreven positieve berichtgeving van migratie en migranten media niet worden gegeven aan de taalregels en “ethische normen” te houden, eerlijk gezegd, de dreigende stopzetting van publieke financiering of materiële steun .

In Duitsland geschetst in deze migratie pact van de VN was oprichting van een repressieve conformiteit en intimidatie van het maatschappelijk middenveld en de media in het belang van de voorgeschreven migratieagenda reeds in de ” discussienota, de migrant * binnen organisaties om deel te nemen aan een immigratie samenleving – kunnen als interculturele opening slagen!  Verwachte onder de voormalig minister van Staat Aydan Özuguz.

Om binnen de plaatselijke bevolking te beschermen tegen islamitische immigranten en hun pre-modern-repressieve en fundamenteel illegaal “moraal” van een “cultureel gevoelig” af te dwingen, zo kritiekloos-aanvaarding van gedrag dat er al een was uitbreiding van de regels anti-discriminatie vereist; dat wil zeggen een sterkere repressie en verbanning van kritiek op de islam . Succes doet dat door middel van de “uitbreiding van de anti-discriminatie autoriteiten competentiecentra van interculturele opening”.

De bedoeling van de strategen wederopbouw van de VN en de EU van de Europese samenlevingen in de opname en levering stations entwicklungsblockierter, overbevolkte en volhardt in pre-moderne structuren van overheersing landen vereist lijken tot de oprichting van een pseudomoralisch versierd geest penitentiaire waarin kritische reflectie, voorlichting en educatie grotendeels wordt geëlimineerd volgen.

Op de lange termijn komt dit neer op het vernietigen van de fundamenten van de seculier-liberale identiteit van de Europese beschaving

Wat met alle politieke en media gebabbel over “diversiteit”, “chroma”, “kosmopolitisme” moet worden verneveld eufemistisch in overeenstemming met de VN-verklaringen is dit: De echte essentie van het hele conflict geteisterde debat over immigratie, het vluchtelingenbeleid, integratie enz. is gelegen in de doelstelling contrast tussen Europese seculier-democratische leven cultuur aan de ene kant en van pre-modern, in het bijzonder oosterse islamitische gottesherrschaftlicher leven cultuur aan de andere kant . In de vorm van massale immigratie aanvallen van voornamelijk moslims, is dit antagonisme enorm verergerd.

Wordt volledig genegeerd, terwijl het  begrip van de aanvaardbare snelheid van de migratie  (Collier 2014): het aantal immigranten moet hoger zijn, is de mate van sociale, culturele en qualificatory verschil van immigranten voor het ontvangen van bedrijf, hoe lager / moeten zijn om een sociaal aanvaardbare “geabsorbeerd” , of geïntegreerd worden kan. Vandaar: Hoe groter het aantal onderwijsachterstandenbeleid en pre-modern gesocialiseerd immigranten met een sterke culturele en normatieve tegen reliëf, hoe negatiever de algemene sociale gevolgen van uw budget ( Cf .. ).

Hoewel men alle moslims niet kunnen kam scheren over een kam, is dus maar realistisch worden aangenomen dat een groot deel socialisatie wordt gekenmerkt door de orthodoxe islamitische wereld-view content en standaard specificaties en heeft overeenkomstige bewustzijn en gedrag die niet zo gemakkelijk van de persoonlijke “harde schijf” kan worden verwijderd . Daarnaast is de orthodox-islamitische mainstream acteurs zijn bezorgd over de ontwikkeling en uitbreiding van sociale sociale ruimtes waarin de grond- en mensenrechten illegale, anti seculier en anti-emancipatoire eisen van de islam uitgesproken, kunnen worden geïnternaliseerd en gereproduceerd.

Dus de vereniging van islamitische families in Duitsland, in tegenstelling tot eenzijdig romantiserende en moralistische stereotypen, houdt simpelweg de vestiging in van islamitisch-patriarchale socialisatiebureaus, wat veel negatieve effecten heeft. Dit vergroot uiteindelijk het potentieel van mensen die afstandelijk, vijandig en vijandig staan ​​tegenover een seculier-democratische en op de mensenrechten gerichte sociale en sociale orde en die een tegengeloof en een gedragssysteem hebben. De uitgebreide reproductie van deze premoderne en religieuze anti-emancipatorische overtuiging en gedragscultuur ondermijnt en ondermijntDesintegreert de fundamenten van de seculier-vrije identiteit van de Europese beschaving op middellange en lange termijn .

Niet direct juridisch bindend, maar bindend in een hogere, supranationaal coördinerende zin

Het Global Compact bevestigt opnieuw “het soevereine recht van staten om zelf hun nationale migratiebeleid te bepalen, evenals hun voorrecht om migratie binnen hun soevereiniteit te reguleren in overeenstemming met internationale wetgeving.” En zelfs royaal retorisch royaal zijn staten zelfs toegestaan binnen hun rechtsgebied tussen reguliere en onregelmatige migratiestatus. Maar meteen wordt de kat uit de zak gelaten en legt hij uit wat het werkelijk is, namelijk “de vastberadenheid van de wetgevende en politieke maatregelen (de ondertekenende staten , HK) om het Global Compact te implementeren.”

Ie De Global Compact is niet  direct  wettelijk bindend, maar hij treedt op als gezaghebbende richtsnoeren papier voor wetgevende en beleidsmaatregelen van de afzonderlijke landen en is dus redelijk authentiek in een hoger, namelijk over de staat coördinerende zin. In de dictie van het ministerie van Buitenlandse Zaken : “Beide pacten zijn ontworpen als juridisch niet-bindend, maar politiek verplicht.”

Pure nep-propaganda om het publiek te misleiden

Dienovereenkomstig bevat de tekst van het contract ook zeer gedetailleerde controle- en monitoringvereisten . De secretaris-generaal van de VN moet bijvoorbeeld elke twee jaar verslag uitbrengen over de implementatie van het Global Compact. Daarnaast zal een “International Migration Review Forum” worden opgericht, dat om de vier jaar vanaf 2022 zal plaatsvinden. In het algemeen is de inzet van de ondertekenende staten: “We zullen de stand van de uitvoering van het Global Compact op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau via de Verenigde Naties te beoordelen door middel van een aangestuurd door de staten benaderen en waarbij alle relevante stakeholders.” Het gaat verder :“We moedigen alle lidstaten aan om zo snel mogelijk ambitieuze nationale strategieën voor de implementatie van het Global Compact te ontwikkelen en om de voortgang op een reguliere en inclusieve basis op nationaal niveau te bekijken, bijvoorbeeld door de vrijwillige ontwikkeling en toepassing van een nationaal implementatieplan.”

Tegen deze verfijnde en sterk bevestigd controle achtergrond is het duidelijk dat appeasement litanie van de “Global Compact voor een veilige, ordelijke en reguliere migratie” was een rechtsunverbindliches papier zonder nationaal belang en consistentie, puur valse propaganda tot misleiding van het publiek is. (Om te classificeren en overheersing strategische oorzaken van de mondiale kapitalistische migratieagenda zie hier .)

III. conclusie

De huidige verklaringen over migratie en vluchtelingenbeleid, overeenkomsten, verdragen, enz. Negeren zoveel mogelijk de autochtone bevolkingsgroepen van de beoogde gastlanden als juridische entiteiten en beschouwen hen de facto louter als objecten van aanpassing en onderwerping van extern bepaalde maatregelen voor de overdracht van de bevolking. Dit is in strijd met essentiële internationale rechtsbeginselen, zoals de artikelen 3, 6 en 7 van de VN-mensenrechtencommissie van 17 april 1998 .

In tegenstelling tot de volgende actie-rechtsposities zijn offensief om voordeel te brengen: De burger / binnenkant Europese landen , die samen de democratische soeverein te vormen, hebben het recht en ten aanzien van de fundamentele waarden van de verlichte en opgeleid op basis van rationele normen bedrijven en de morele plicht om cultureel en historisch gegroeide voor ontvangst en opkomen voor de toekomst sociaal-culturele reproductie van de liberale, seculiere, democratische samenleving en waardesysteem .

Dit basisrecht omvat expliciet andere rechten, namelijk

1. het recht op een niet-selectieve en op de massa-immigratie gedwongen voorkomen door groepen mensen die zich verzetten tegen vijandig op basis van hun ideologische en normatieve kenmerken en actiegerichtheid van een seculiere democratische samenleving en de waarde-systeem, fundamenteel onrechtmatig en genereren ook crimineel sociale milieu ten dele en te reproduceren, alsmede op de top van de sociale systemen duurzame last.

2. het recht zich te verzetten tegen alles wat verfraaid migratie dictaten opgelegd eerder geschetste kwantiteit en kwaliteit die de lokale burgers / binnenkant van de nationale regeringen en supranationale instanties ondemocratisch opgelegd en tegen de klok om de seculiere democratische orde van het leven te beschermen en verder zou moeten zijn. (Zie de voorgestelde artikel 2 en 3 van de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger van 1789 als de basis principes.)

3. de juiste (en eigenlijk de plicht van verlichte burgers / binnen) voor kritiek en afwijzing van de ideologische en normatieve tegenover elkaar gelegen georiënteerd en gelijkgestemde groepen immigranten en hun lokale supporters zonder demagogisch de uitgaven als een “racist”, “xenofobe”, “nazi” etc. gediscrimineerd worden.

literatuur

Waarom onze grondwettelijke rechters de islam niet bereiken

0
islam

Ik heb lange tijd zoveel brieven gekregen van auteurs en lezers die me gastartikelen aanbieden, dat ik ze niet allemaal kan publiceren en dat ik ze niet allemaal kan lezen. De volgende mededeling – de auteur wil niet bij naam genoemd worden, aan het einde van de tekst weet je waarom – maar raakte me zo dat ik je er niet van zou willen beroven.

Als ‘islamisme’ niets met de Koran te maken heeft, heeft het kapitalisme ook niets met geld te maken

Men is het misschien niet eens over het hele migratiebeleid en de bijbehorende discussies, maar als het zo doorgaat, zullen we grote problemen krijgen. In de afgelopen tijd hebben we voornamelijk hordes jonge mannen over onze grenzen heen afgevuurd, wat in feite niet integreerbaar is . Het feit dat ontelbare potentiële islamitische terroristen in de hele stroom migranten mee hebben gezwommen, wordt slechts incidenteel genoemd.

Als het islamisme van de Islamitische Staat (IS) en zijn helpers niets te maken heeft met de Koran, zoals men over het algemeen kan horen, heeft het kapitalisme niets met geld of socialisme te maken, en de laatste moet inderdaad getest worden.

Als je de Koran aandachtig leest , zul je tientallen geweld tegen ongelovigen tegenkomen en wordt de gelijkheid (in waardigheid en voor de wet) van mannen en vrouwen zelfs niet overwogen. Ik vraag me af waar alle vrouwen, gelijke rechten en andere vertegenwoordigers met hun woorddonaties blijven. En je hoort geen complimenten over de zelfvoldane geslachtskuikens. In ieder geval, de verenigbaarheid van de islam met onze grondwet en daarmee het bestaan ​​als een erkende religieuze gemeenschap serieus in vraag.

Islam kan gedemocratiseerd worden net zoals Andreas Gabalier een concertpiano kan maken van zijn accordeon

Bijvoorbeeld, als de voorstanders van een Kegelclubgründung in hun statuten slechts enigszins soortgelijke passages, zoals ze in de Koran zijn, inschrijven, zou de weigering van de clubstichting veilig zijn en zou de staatspolitie erg snel op de mat zijn .

Ik weet niet hoe de rechters van het Federale Constitutionele Hof politiek hechte banden hebben, maar het zou de moeite waard zijn om de grondwettelijkheid van deze ‘religieuze gemeenschap’ te herzien . De koran en de hadith zijn tenslotte de onveranderlijke statuten van deze ‘vereniging’ .

Natuurlijk beweren genoeg mensen dat de islam gedemocratiseerd kan worden . Als dat mogelijk was, kon Andreas Gabalier ook proberen een concert groots te maken met de antirimpelcrème van zijn vrouw van zijn accordeon.

Ik weet dat we niet direct bij deze kwestie kunnen worden betrokken. De nazi-clubs zou masse om onze oren vliegen en de vervolging zou beginnen voor “opruiing” vast te stellen .

Wat vooral met de islam te maken heeft, is een algemene term: angst

Ik heb dit onderwerp ooit behandeld als een (emeritus) constitutionele advocaat . Hij zei dat deze overwegingen iets te bieden hadden , maar hij wil niet porren in dit sluipnest omdat hij een goede gezondheid geniet en niet van plan is deze toestand in gevaar te brengen. (Wat in islamitische landen gebeurt, zelfs met de hoogste rechters van de staat, als ze niet oordelen in de zin van de islam, kun je hier lezen .) Ik heb hetzelfde gehoord van sommige gezagsgetrouwe politici , die ik ook al met deze vragen heb geconfronteerd. De grote rust werd echter meer opgemerkt door luide stilte.

Ik weet of vrees dat de politici en de hoogste rechters uit angst voor de te verwachten moeilijkheden  hun beëdigde eed, de wetten en de grondwet van het land vergeten te respecteren en te verdedigen, te vergeten en te leiden of de verwachte moeilijkheden laf zullen zijn. Helaas!

PS: Omdat mijn streven in dit opzicht is uitgevoerd op een van de manieren van onze moskeegemeenschap, ga ik ‘s avonds niet naar de stad en heb ik ook mijn slaapkamer op de eerste verdieping verplaatst .

Wanneer is dit onderdeel van het dagelijks leven op de Duitse wegen?

0

Hoe groter het aantal immigranten en hoe sneller ze immigreren, des te minder is de kans op assimilatie

Gevolgen van de vernietiging van cultureel kapitaal

Het gevaar is dan dat de multiculturele samenleving gecreëerd door immigratie cultureel kapitaal zal vernietigen, met als effect dat de etnisch en cultureel vrij homogene geïndustrialiseerde landen zullen transformeren in multitribale maatschappijen . Dergelijke samenlevingen zouden zeer waarschijnlijk belangrijke institutionele en mentaal-culturele voorwaarden van een functionerende industriële structuur vernietigen. De basis die alles bij elkaar houdt, dat het wederzijdse vertrouwen zou verliezen. In plaats van de rechtsstaat met zijn monopolie van geweld treedt dan opnieuw het recht op herroeping in .

Wanneer conflicten ontstaan, probeer ze dan eerst op te lossen binnen je eigen tribale raamwerk, mogelijk door krachtige bondgenoot te mobiliseren . Toen dit proces eenmaal op gang was gekomen (en aanvankelijke benaderingen konden worden waargenomen in veel grote Europese steden), zou het zichzelf gemakkelijk kunnen versterken en zijn eigen momentum kunnen ontwikkelen. Dan zouden zich meer en meer stammengroepen kunnen vormen, met hun eigen belastingstelsel (beschermingsgeld) en hun eigen beslissingsbevoegdheid. Aanvankelijk zouden deze groepen concurreren met de verouderde rechtsstaat en zijn politiediensten. Uiteindelijk zal de staat niets anders over zich laten dan een stam onder stammenzich gedragen. Voor die burgers die niet langer tot een specifieke stam behoorden, maar de rechtsstaat hadden ingesteld, zou dit fataal zijn.

Als zo’n beweging zou plaatsvinden, zouden we worden  geconfronteerd met een  evolutionair proces van zelfvernietiging van een industriële samenleving: een bepaalde culturele constellatie heeft historisch met succes industrialisering en moderniteit voortgebracht, maar heeft normatieve kenmerken van humanitair universalisme ontwikkeld zodat het niet langer bestaat het is mogelijk om de toestroom van familieleden van vreemde culturen te reguleren of te voorkomen.

Een dergelijke maatschappij, die niet langer in staat is om onderscheid te maken tussen zichzelf en krachten die haar oplossen, leeft moreel boven haar eigen middelen . Het is niet duurzaam in de normatieve zin. Door relativering vernietigt het uiteindelijk hun culturele identiteit, de voorwaarde voor hun efficiëntie. Dus maakt ze een einde aan zichzelf.

En zo ziet het eruit: foto’s van Gelsenkirchen-Horst

Massamishandeling in Gelsenkirchen

Deze scènes vonden eind juli 2018 plaats aan de Schlossstrasse in Gelsenkirchen-Horst. Er was een massale ruzie op zondagavond. De politie was op locatie met een groot contingent. Blijkbaar was het van tevoren een geschil aangegaan tussen leden van families uit de Roma en Sinti-Millieu , zei een woordvoerder van de politie tegen THE WEST . Zig-mensen, mogelijk tot 50, hadden bij de vechtpartij moeten zijn betrokken. Deze waren op weg met flessen, honkbalknuppels en stoelen. Zelfs stenen hadden moeten worden gegooid. De meeste deelnemers komen uit Roemenië.

Vijf mensen hebben zich zo zwaar verwond in het gevecht dat ze in het ziekenhuis moesten worden behandeld. Drie mensen werden vastgehouden “om verdere misdaden te voorkomen”. De politie gaf ook 25 rechtszaken uit, nam verschillende instrumenten in beslag en leverde twee mobiele telefoonvideo’s van de misdaad. De exacte achtergrond van het gevecht was aanvankelijk onduidelijk. “De bereidheid van de partijen om te getuigen aan de politie, is in dergelijke gevallen meestal niet erg groot,” zei de woordvoerder van de politie.

Drie misdadigers werden vastgehouden om verdere misdaden te voorkomen. Ze mochten maandagochtend hun weg naar huis beginnen. Daarnaast heeft de politie 25 verwijzingen naar het gerecht uitgegeven. In aanvulling op verschillende opvallende tools en twee mobiele telefoon video’s werden gewaarborgd door het gevecht. Omdat een 27-jarige Gelsenkirchener ernstig gewond raakte bij de confrontatie op het hoofd, heeft de politie zelfs een moord gepleegd.

Hier kun je duidelijk zien dat één man (de tweede van links) zichzelf bewapend heeft met een hamer , waarmee hij later probeert anderen van achteren op zijn hoofd te slaan. En zijn hele clan lijkt geen bezwaar te hebben. Integendeel, je houdt samen.

duitsland

Advocaat van Nederlandse IS-vrouwen overweegt kort geding tegen overheid

0
is-vrouwen

Advocaat André Seebregts overweegt een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse overheid. “We hebben geprobeerd alle ruimte te geven bij deze onderhandelingen, maar als we echt vastlopen, dan moet het stoppen.”

Seebregts staat Nederlandse IS-vrouwen in Syrië bij, die terug willen keren naar Nederland. Maar het kabinet heeft in juni al laten weten dat het terughalen van de vrouwen te gevaarlijk is, terwijl de rechtbank Rotterdam in januari de uitlevering en de gevangenneming van de Nederlandse vrouwen in Koerdische kampen in Syrië heeft bevolen.

De advocaat is zelf naar Syrië afgereisd om te spreken met zijn cliënten en om te zien of het daar écht zo gevaarlijk is. “Het lijkt erop dat dat echt niet het geval is. Voor zover er risico’s zijn, zijn die te beheersen. Dat moet echt niet in de weg staan voor het ophalen van deze vrouwen en voor deze kinderen.”

Gevaar

“Ik ben hier de afgelopen dagen bij een wat grotere internationale conferentie geweest. Daar waren Fransen, Oostenrijkers en Amerikanen aanwezig. In de loop der tijd zijn hier inmiddels heel veel journalisten gekomen, er is een aantal keer een Belgische psycholoog geweest met zijn hele team en er werken hier ngo’s.” Seebregts ziet dus geen gevaar voor Nederlandse ambtenaren om de vrouwen op te halen.

Maar voor de vrouwen en kinderen in de kampen die Seebregts bijstaat, is dat anders, vertelt hij. “De vrouwen zijn erg bang. Het is een kamp waar momenteel zo’n 73.000 vrouwen en kinderen zitten en er zijn nog redelijk wat vrouwen daar die behoorlijk geradicaliseerd zijn.”

Volgens Seebregts zorgt dit voor veel spanningen en bedreigingen over en weer. “Maar ook voor geweld, ze gooien met stenen, maar er is ook een aantal tenten in brand gestoken.”

Seebregts zegt: “De cliënten die ik vandaag gesproken heb, voelen zich bedreigd door vrouwen uit Rusland en Tsjetsjenië. Dat soort vrouwen zijn soms nog wat radicaler op dit moment nog. En die zeggen ook ‘jij bent geen echte moslim’ en dat brengt mijn cliënten in gevaar.”

Radicaal

Omdat de cliënten van Seebregts lid zijn geweest van IS, zou het logisch zijn om te veronderstellen dat deze vrouwen ook radicaal zijn. Maar volgens Seebregts moet dit nog blijken zodra ze terug zijn in Nederland.

“Als ze terugkomen zullen ze meteen worden vastgezet op een terroristenafdeling en zullen ze worden berecht. Dan zal duidelijk worden wat hun gedachtegang was, en misschien nog steeds is op dit moment.”

Seebregts begrijpt dat er Nederlanders zijn die zich zorgen maken over de terugkeer van deze IS-vrouwen met hun kinderen. Maar hij denkt dat het voor de Nederlandse maatschappij gevaarlijker zou zijn als deze vrouwen onder de radar terugkomen. Bovendien vindt hij dat de kinderen geholpen moeten worden.

Nieuwsuur on Twitter

Meer dan 70.000 vrouwen en kinderen zitten er inmiddels in Koerdische kampen in Syrie. Ook tientallen Nederlandse vrouwen die vrijwillig die kant opgingen om zich aan te sluiten bij IS. #nieuwsuur #IS https://t.co/VbHeih7o6m

“Ze zijn heel jong, ze zullen misschien wel een aantal traumatische dingen hebben gezien, maar ze hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is en ze moeten begeleiding krijgen.” Bovendien, vertelt Seebregts, heeft de Raad voor de Kinderbescherming bij elke vrouw en elk kind onderzoek gedaan naar wie ze terug kunnen komen als ze eenmaal in Nederland zijn.

“Als is vastgesteld dat ze familieleden hebben in Nederland die volstrekt niet radicaal zijn, dan kunnen de kinderen daar naartoe. En als het zo is dat het toch niet prettig voelt bij familie, dan zullen ze worden geplaatst bij een pleeggezin.”

Onderhandelingen

Seebregts sprak in Syrië met een aantal hoogwaardigheidsbekleders, om te vragen waar het knelpunt ligt in de onderhandelingen tussen de Koerden en de Nederlanders. “Wie ik precies gesproken heb wil ik liever niet zeggen, dat ligt een beetje gevoelig. Wat wel duidelijk is, en wat ze allemaal zeggen, is dat de Nederlandse autoriteiten hier naar Syrië moeten komen om die mensen op te halen.”

De Nederlandse autoriteiten willen juist dat die vrouwen en kinderen gebracht worden naar het Nederlands consulaat in Erbil, Irak.

Seebregts vertelt dat sommige van zijn cliënten het geestelijk zwaar hebben, ook omdat de onderhandelingen zo lang duren.”Wat ze extra onzeker maakt is dat de reden die de Nederlandse overheid geeft om ze niet op te halen, namelijk dat het te gevaarlijk zou zijn, niet de echte reden lijkt te zijn.”

Omdat de onderhandelingen spaak lopen denkt Seebregts nu aan het opstarten van een kort geding tegen de Nederlandse overheid. “Op een gegeven moment zien wij ook geen andere mogelijkheid meer.”

Gaat Nederland toch IS-kinderen ophalen?

0
kalifaatkinderen

Tegen het advies in van diverse specialisten gaat de Nederlandse regering nu toch in grote getale IS-kinderen overbrengen naar Nederland. Het gaat om kinderen van ouders met een Nederlands paspoort die veelal in de Islamitische Staat (IS) zijn geboren en waarvan een deel is opgeleid als soldaat voor de islamistische zaak. Het ministerie van Justitie en Veiligheid hoopt door de gevaarlijke kinderen van jihadisten op een speciale opvanglocatie onder te brengen en hier scherp te volgen, te voorkomen dat er later problemen ontstaan.

Het zou gaan om in totaal 210 kinderen die momenteel in Syrië en Turkije verblijven, waarvan het merendeel onder de 9 jaar is. De inlichtingendienst AIVD denkt dat de kinderen vanaf 9 jaar mogelijk gevechtstraining hebben gekregen in het kalifaat van IS. De Raad voor de Kinderbescherming houdt er dus ook rekening mee dat zij gedwongen hebben deelgenomen aan gewelddadige acties. Het is met grote waarschijnlijkheid een eerste, grote stap in een langer proces, namelijk alle jihadisten met een Nederlands paspoort, moeders en vaders, naar Nederland over te brengen.

Harald Doornbos on Twitter

@babettevanveen Veel kinderen binnen IS kregen militarie en ideologische training. en uitvoerige shariaopleiding. kinderen van zes of ouder droegen al wapens, peuters hebben op videos executies uitgevoerd. dat moet je wel weten voordat je ze terughaalt.

Bekijk hieronder Britse reportage over de kinderen van het islamitische kalifaat;
ISIS’ children: soldiers trained to kill and die

Wrede deportatiemachine van Trump ingesteld om te beginnen met raids

0
deportatie
Immigranten in het McAllen Border Patrol Station in McAllen, Texas. (Los Angeles Times, Rick Loomis, Pool / AP)

President Trump heeft op 22 juni via Twitter aangekondigd dat hij geplande nationale invasies van immigratie en douanehandhaving (ICE) uitstelt om immigranten zonder papieren te arresteren en te deporteren. De vertraging was een poging om congresdemocraten onder druk te zetten om wijzigingen aan te brengen in de asielwetgeving . Ondanks het feit dat het Congres een wetsvoorstel doorgeeft dat $ 4,5 miljard zal sturen naar de agentschappen die toezicht houden op immigratie, zoals de Trump-regering ook wilde, zijn de razzia’s weer begonnen en gaan ze zondag van start, zo meldde The New York Times donderdag .

In juni hadden ICE-agenten de invallen gepland in tien steden in het hele land, gericht op 2.000 gezinnen, in wat de Times beschreef als ‘een show van geweld bedoeld om hun strikte handhaving van immigratiewetten aan te tonen’.

Donald J. Trump on Twitter

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start!

Donald J. Trump on Twitter

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people…….

Trump tweette in juni dat uiteindelijk miljoenen mensen getroffen konden worden, wat paniek zaaide via immigrantengemeenschappen. Zoals de Washington Post meldde , bleven veel migranten zo veel mogelijk binnen en uit het zicht, ‘grote groepen mensen vermijden en’ s nachts uitgaan en zelfs naar de kerk gaan. ‘Een vrouw uit Maryland vertelde de post:’ Als ik rijd, politie kan me om wat voor reden dan ook stoppen, en ze zullen zien dat ik geen documenten heb en ze zullen me arresteren. “Ze voegde eraan toe:” Goddank is het schooljaar voorbij voor mijn oudste zoon, want nu doe ik het niet moet zo veel uitgaan. “

Deze keer is ICE nog steeds van plan om ongeveer 2.000 gezinnen te targeten, en agenten zullen zogenoemde ” onderpand ” -deportaties uitvoeren, wat betekent dat, zoals ICE-functionarissen de Times hebben verteld, zij “mogelijk immigranten die [toevallig] ter plaatse zijn, kunnen vasthouden, zelfs hoewel ze geen doelwit waren van de raids. “

Er is geen garantie dat gezinnen bij elkaar blijven of zelfs dat er in detentiecentra ruimte voor hen is. Zoals Times-schrijvers uitleggen, beschrijven Caitlin Dickerson en Zolan Kanno-Youngs: “Indien mogelijk zullen familieleden die samen gearresteerd zijn, worden vastgehouden in familie detentiecentra in Texas en Pennsylvania. Maar vanwege ruimtegebrek kunnen sommigen uiteindelijk in een hotelkamer verblijven totdat hun reisdocumenten kunnen worden voorbereid. Het doel van ICE is om families zo snel mogelijk deporteren. “

Naast de terugslag van immigratieactivisten en gekozen functionarissen, zag president Trump zich verzet tegen de geplande invallen van zijn eigen Department of Homeland Security, het agentschap dat toezicht houdt op ICE. Zoals Dickerson en Kanno-Youngs schrijven, “agenten hebben hun gevoelens geuit over het arresteren van baby’s en jonge kinderen.” Bovendien, omdat de razzia al bekend is, hebben migranten mogelijk al regelingen getroffen om ergens anders te zijn dan het adres dat ICE voor hen heeft. Organisaties zoals de American Civil Liberties Union hebben immigranten ook geleerd om niet de deur te openen of vragen te beantwoorden, tenzij de agenten een door een rechter ondertekend bevelschrift hebben.

Kevin McAleenan, waarnemend secretaris van Homeland Security, maakte zich ook zorgen over de logistiek van gezinnen met huizen tot hun deportatie.

Huisbaas Nancy Pelosi, D-Calif., Noemde de invallen “harteloos”, in een verklaring na de aankondiging van Trump, maar haalde ook uit naar de vier progressieve leden van haar eigen caucus, Reps. Ayana Presley, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez en Ilhan Omar, die allemaal tegen een wetsvoorstel gestemd hebben dat de financiering verhoogde naar Homeland Security, ICE en Customs and Border Protection. In een interview met The New York Times op zondag zei ze: “al deze mensen hebben hun publiek wat dan ook en hun Twitter-wereld, maar ze hadden geen gevolg.”

In een persconferentie op donderdag zei Pelosi dat ze van plan was contact op te nemen met religieuze leiders om Trump ervan te overtuigen de aanvallen te stoppen. “Hopelijk zal de president er opnieuw over nadenken of deze groepen zullen zwaar wegen. Nogmaals, gezinnen horen bij elkaar”, zei ze.

The Times wijst erop dat de geplande invallen waarschijnlijk juridische uitdagingen zullen krijgen. De senaat werkt ook aan een wetsvoorstel onder leiding van Sens. Jeff Merkley, D-Ore., En Chuck Schumer, DN.Y., die familie-scheidingen zouden verbieden en meer legale financiering bieden voor onder meer asielzoekers. Er is echter geen garantie dat de uitdagers op tijd zouden kunnen winnen, of de Senaat zou snel genoeg een factuur kunnen doorgeven om te voorkomen dat de raids zondag zouden beginnen.

Hoe ‘frame’ je het verhaal rond Epstein?

0
epstein

Mainstream’ kiest welbewust voor de ‘Me-Too’-invalshoek. Een marginale ‘upgrade’ van het ‘oer-verhaal’. Stinkend rijke pedo met invloedrijke vrienden kon zijn gang gaan. En dat is helder. Maar is dat het hele verhaal? En waarom borrelt dit juist nu weer op?

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 in de Verenigde Staten, werd ‘Me-Too’ ingezet als een wapen tegen Trump. Zijn escapades met ‘lichtekooien’, en dames die zich achteraf slachtoffer voelden, werden breed uitgemeten, en de slagroom op de taart was het door Hillary Clinton & Co bestelde ’Steele Dossier’, met het vunzige, waarschijnlijk volledig verzonnen verhaal over ‘plasseks’ in Moskou.

Daar stond ‘PizzaGate’ tegenover. De beschuldigingen aan het adres van toonaangevende ‘Democraten’ die zich inlieten met ‘jonge jongens’, waarbij een pizza-restaurant als dekmantel zou dienen. Overigens sneuvelden in het ‘Democratische’-‘MeToo’-kamp ook belangrijke namen, en leek ‘Me-Too’ netto juist meer schade toe te brengen aan de ‘Democraten’, zeker nadat Harvey Weinstein onder de bus werd gegooid. Maar ook de invloedrijke Anthony Weiner struikelde over een ‘sexting‘ schandaal, en de juist in ‘MeToo‘-kringen zo populaire openbaar aanklager van New York Eric Schneidermann sneuvelde, nadat hij door meerdere ex-partners werd beschuldigd van ‘molest‘. Dat Trump geen moralist is, was voor niemand nieuws. En de onthullingen over zijn avonturen brachten hem geen serieuze schade toe.

Volgend op Weinstein, met zijn innige contacten in het ‘liberale’ kamp, sneuvelde ’NXIVM’ als een ‘seks-cult’ waarbij ook minderjarige vrouwen werden ingezet, waarvan ook ‘donaties‘ richting ‘Democraten‘ gingen. Naast de charismatische, en perverse voorman Keith Raniere, speelde Clare Bronfman een voorname rol als financier en aanjager. Clare is de dochter van de alom gerespecteerde Edgar Bronfman, die zijn kapitaal bijeen harkte als eigenaar van de ’Seagram’ distilleerderij, en daarnaast naam maakte als voorzitter van het ‘World Jewish Congress’.

Epstein was al gesneuveld, in die zin dat hij reeds veroordeeld was. Maar nu hij opnieuw is gearresteerd krijgt het hele verhaal de lading die eerder onder het tapijt werd gemoffeld. Ook al waren de details in ‘kleine kring’ al veel langer bekend, maar brandde niemand in de ‘mainstream’ wereld er de handen aan, uit angst te worden aangemerkt als ‘antisemiet’. Want ook al kan er weinig twijfel over bestaan dat Epstein al jong van ‘jonge meisjes’ hield, komt hier nu, op de achtergrond, maar nauwelijks nog af te dekken met een ‘Me-Too’-dekentje, toch de vraag naar boven hoe dat nou zat met zijn ‘connecties’.

Dat Epstein voor de Mossad zou werken kan nog niet hard worden gemaakt. Maar er zijn nogal wat aanwijzingen voor. En dan niet als een eenling, maar als een zorgvuldig opgebouwd, en onderhouden ’netwerk’ waarin ook de naam valt van zijn partner Ghislaine Maxwell. Erfgename van de onder mysterieuze omstandigheden omgekomen ‘Media Tycoon’ en oplichter Robert Maxwell, die in Israël met alle eer werd begraven, waarbij een hele optocht van Mossad-prominenten aanwezig was, en toenmalig premier Yitzhak Shamir in zijn grafrede stelde: He has done more for Israel than can today be said’.

Er bestaat een kans dat de golf van onthullingen, waarbij invloedrijke Joden prominent zichtbaar worden, deze keer ook zichtbaar zal maken wat Robert Maxwell voor Israël heeft betekent, en hoe die andere prominenten in dat plaatje passen als ‘Intelligence Assets’. Het grote gevaar is evident dat die onthullingen uitmonden in een nieuwe golf van écht antisemitisme, waarbij iedereen met een Joodse achtergrond wordt afgeschilderd als een immorele, perverse verkrachter. Dat zou een gruwelijke ontwikkeling zijn! De donkerste nachtmerrie van veel Joden.

Probleem hier is dat de algemene veroordeling van ‘anderen’ op basis van de misdragingen van enkelen de ‘modus operandi’ is van ‘Identity Politics’. Het maakt ‘Verdeel-en-Heers’ mogelijk, de enige weg die een relatief kleine macht heeft om de massa te controleren. En de buitenlandse politiek van de staat Israël sinds de onafhankelijkheid in 1948 staat bol van de voorbeelden. Maar als we nu getuige zijn van een ‘grote schoonmaak’, komt bij mij toch de vraag op of dat zuiver toeval is, of dat er iemand met vuur speelt.

Tom Luongo ziet Trump als aanjager. Ik ben het in zoverre met hem eens, dat het onwaarschijnlijk is dat Trump schade oploopt als het hele verhaal van Epstein en zijn ‘business’ op straat komt te liggen. Al doet ‘mainstream’ haar uiterste best om Trump onder de bus te duwen. Maar Trump heeft Epstein al eens buiten de deur gezet op zijn golfresort in Florida, omdat hij een meisje had geslagen, en hij werkte eerder mee aan onderzoek naar zijn handel en wandel. De Clintons, en vele andere prominenten, zijn aanzienlijk kwetsbaarder. Probleem is evenwel dat Trump in het openbaar te boek staat als de grootste vriend die Netanyahu ooit gehad heeft. Dat voedt dan de gedachte dat Epstein niet ‘Mossad’ zou zijn. Of dat Trump een spel speelt. Een extreem gevaarlijk spel.

Andermaal benadruk ik dat het mij niet gegeven is Trump te doorgronden, en degenen die menen wel vat te hebben op zijn grillige persoonlijkheid wens ik verder veel succes, maar zelf ben ik op alles voorbereid. Met inbegrip van de mogelijkheid dat hij zijn vijanden juist in de buurt houdt, terwijl hij hen uitkleedt. ‘Give them some more rope, and they will hang themselves’. In elk geval is het overduidelijk dat hij er geen seconde wakker van ligt als mensen hem ‘weerzinwekkend’ vinden. Dat opzichtig geëtaleerde amorele gedrag, en de bijbehorende immorele keuzes, betekent nog niet dat hij geen moralistische ‘agenda’ heeft. Heel goed mogelijk dat het diep gevoelde wantrouwen jegens de man, zoals door ‘mainstream’ en ‘establishment’ onophoudelijk geventileerd, terecht is. Dat hij inderdaad hun grootste vijand zal blijken te zijn, en het eind van het liedje is dat het complete leugenachtige bouwwerk van opgekweekte, perverse netwerken, aangestuurd door ‘geheime diensten’, de geest geeft. Het ‘framen’ van dit soort serieuze, grootschalige ontsporingen door het in een ‘Me-Too’ kader te plaatsen, als een probleem van ‘blanke mannen’, in de hoop er controle over te houden via ‘Identity Politics’, kan dan gemakkelijke spectaculair ontploffen, en alles en iedereen met zich meezeulen die gezien kan worden als iemand die krampachtig probeerde het ware karakter van die ‘ondernemingen’ verborgen te houden.

En dan?

Duits oerbos moet wijken voor vogelshredders

0
Reinhardswald

Het sprookjesbos van Grimm krijgt de tot nu toe hoogste windturbines in de Duitse deelstaat Hessen. De constructie van de 20 meer dan 240 meter hoge windturbines is het resultaat van een compromis tussen De Groenen en de CDU. Meer dan 120.000 oeroude bomen moeten het loodje leggen. Ook in Duitsland heerst de Groene Gekte.

Het lot van ongeveer 120.000 bomen in het Duitse Reinhardswald is bezegeld. Vanaf 2020 wordt een deel van het tot 800 jaar oude bos, het sprookjesbos van de gebroeders Grimm, gekapt zodat er 20 windturbines kunnen worden gebouwd. Bepalend voor deze uitputting van de natuur is de politieke partij De Groenen, die zich anders graag als milieuactivist profileren. Maar feit is dat ongeveer 300 hectare oude bomen meedogenloos worden gekapt voor de 240 meter hoge turbines met een rotordiameter van 150 meter – de fundering moet ongeveer 20 meter diep worden wat naar verwachting de grondwaterhuishouding zal verstoren.

Een enkele boom filtert dagelijks de lucht om zuurstof te genereren voor vier personen. In opdracht van de Groenen wordt de zuurtstofvoorziening van bijna een half miljoen mensen afgesneden, waardoor deze partij haar beleid inzake “schone” energie kan doorvoeren.

Het betreft “slechts” drie vierkante kilometer van het totaal van ongeveer 200 vierkante kilometer van het Reinhard-bos, dat direct het slachtoffer wordt van deze roofbouw. Dit is echter alleen van toepassing op de constructie van de windturbines. De opgewekte elektriciteit moet ook nog naar de consument worden getransporteerd. Ongeveer 105.000 huishoudens zullen dan worden voorzien van de zogenaamd schone elektriciteit. Maar de huishoudens die van stroom moeten worden voorzien zijn allesbehalve in de directe nabijheid van de windturbines. Er moeten leidingen worden aangelegd, boven de grond, want voor een ondergrondse installatie is de bodem in het Reinhardswald veel te rotsachtig en massief. Voor de bouw zijn naar schatting enkele honderdduizenden vrachtauto-ritten nodig.

Er moeten dus brede paden door het bos aangelegd worden. Zó breed dat zelfs bomen die omvallen tijdens stormen de bovengrondse leidingen en hun liggers niet kunnen beschadigen. Het Reinhardswald zal binnenkort worden bedekt met gangpaden, en daarvoor moeten oude bomen wijken die in de berekening van de plannen nog niet zijn meegenomen. Opmerkelijk is dat het bos zich in een “lage-windzone” bevindt, dus de windopbrengst is laag.

Als het past in de ideologie van de Groenen staat de bescherming van het milieu onderaan de lijst. Dit geldt voor lithiummijnen in Zuid-Amerika, kindslavernij in Centraal-Afrika, radioactieve besmetting van de bodem in China en de zeldzame grondstoffen – en dat geldt ook voor de vernietiging van bossen in Duitsland.

Kennelijk weten de milieuvriendelijke Groenen niet dat veel dieren leven in en van de bomen, evenals het feit dat talloze insecten door de windturbines doodgaan en met uitsterven worden bedreigd – het maakt de Groenen – sinds de laatste verkiezingen – niets uit.

De windturbines zijn niet alleen rampzalig voor de natuur, de bodem en het milieu… wat te denken van de gestaag oplopende kosten voor de aankoop, de inbedrijfstelling, onderhoudskosten, afvalverwerking, reparatiekosten, personeelskosten, enz. Maar hey, het wordt toch allemaal betaald door de belastingbetaler. En als de wind niet waait dan moet er gewoon maar naar een alternatief worden gezocht. Deze investeringen hebben geen toekomst (ook bij de voor onze kust aan te leggen windparken zal veel geld bijgelegd moeten worden) en zal na verloop van tijd hoe dan ook worden afgeschaft, echter pas nadat belanghebbenden zich genoeg verrijkt hebben.

Het slaat allemaal ècht nergens op. Overal, in welk land dan ook, blijkt dat de burgers geregeerd worden door idioten. Dàt is het werkelijke wereldprobleem.

Massaal verlies van planten- en diersoorten, wat vooral dramatisch is bij insecten en vogels, antibiotica-resistente bacteriën, herbiciden, pesticiden bij monoculturen, overal microplastic & zeedieren en -vogels die daar aan doodgaan, kanker wordt binnenkort de meest voorkomende doodsoorzaak … en de Fukushima kerncentrale is nog steeds “actief”. Moord, dood, oorlog, migrantentsunami, honger & armoede, corruptie, lgbtq & nog meer luxe problemen, afbraak van gezondheidszorg en onderwijs, een dreigende financiële instorting, low-key islamisering en geen benul van democratie en gezond verstand!!

Met al die problemen is duidelijk waar de milieufanaten en belanghebbenden hun prioriteiten leggen: het klimáát moet gered worden……. dus laten we vooral in de natuur massaal windparken bouwen: in de bossen, in de zeeën….. en niet te vergeten zonneparken, in weilanden en op de meren. Nog even en zij zeggen dat de mensheid moet worden uitgeroeid om de aarde een kans van overleven te geven.

Krokodillentranen over Timmermans

0
timmermans

Prachtig, die krokodillen- en echte tranen die in Nederlandse media geplengd zijn over Onze Frans. Je kunt er een zure zee mee vullen. Die aantrekkelijke mix van gekrenkt Oranjegevoel en cliché’s over het ondemocratische Europa van het ‘gekonkel in de achterkamertjes’. Oh ja, achterkamertjes, die hebben we in de nationale politiek gelukkig niet, hoor (terwijl ons hele poldermodel erop is gebaseerd).

‘Frans is geflikt’ (Bert Wagendorp in de Volkskrant), het vertrouwen van de burger is ‘geschonden’ (NRC), ‘Het was een grote rotzooi’ (Caroline de Gruyter, NRC). Een ‘blamage’, een ‘marathonzitting over het pluche’, commentarieerde de Telegraaf, terwijl Trouw constateert dat de ‘Europese democratie schade heeft opgelopen’ en een ‘forse stap achteruit in de volwassenwording van het Europees Parlement’ ziet. De lijst klachten is eindeloos.

Want Frans was een Spitzenkandidat, Frans had zich in heel Europa het zweet uit het te krappe hemd gewerkt, en hij volbracht het onmogelijke: (Nederlands) Limburg en Brabant weer op een socialist laten stemmen. En toch. En toch.

Zelden zo’n fascinerend politiek schouwspel gezien als de verkiezing van een nieuw Europees Parlement en daarna de 28 Europese leiders die voor de camera’s en daarachter intrigerend complexe onderhandelingen voerden waarbij een gekmakende hoeveelheid Europese belangengroepen – van geografische en politieke, tot economische en machtspolitieke – met elkaar in een zodanige harmonie gebracht worden dat iedereen het resultaat kon accepteren.

Niet zomaar een feest van (nu nog) 28 democratieën en van Europese politiek, maar ook een volstrekt uniek schouwspel: in een wereld waarin alle bekende verbanden eroderen of uit elkaar vallen, halen nationale leiders nachten door om het onmogelijke te doen: al deze landen bijeen houden vanuit het gedeelde besef van nationale kwetsbaarheid. In deze wereld zijn Europese supermachten immers louter nog in musea te bewonderen. Tenzij.

En met wat voor een resultaat: twee topposities naar topvrouwen. Je zou er zomaar een statement mee kunnen maken op de voorpagina van je krant.

Filter

Afijn, terug naar de Nederlandse realiteit, waar het ontwaken van heuse Europese politiek de afgelopen vijf jaar slechts wordt waargenomen door het filter van een miezerige motregen die de brillen permanent beslagen houdt.

Ooit pleitte ik voor afschaffing van het Europees Parlement, maar ik ben al lang ‘om’. Het leuke aan Europese politiek is dat de instellingen zo jong zijn en hun plaats tegenover elkaar nog permanent bevechten. Daarin was de Spitzenkandidat een gewaagde coup – maar wel één die voor zijn succes afhankelijk was van de oude politieke situatie waarin sociaaldemocraten en christendemocraten met elkaar alle macht verdeelden – en erop rekenden deze praktijk tot in de eeuwigheid te kunnen voortzetten.

Daaraan is nu gelukkig een eind gekomen. Natuurlijk bemoeilijkt dat de besluitvorming – en niet alléén vanwege de opkomst van anti-EU-partijen. Zo kan de opkomst van de Groenen een van Europa’s belangrijkste (en meest ‘verlichte’) wapens uitschakelen: het vrijhandelsakkoord. Maar de winst is de ruimte die er nu is voor de vorming van een Europese politiek van botsende populisten, conservatieven, liberalen, Groenen, sociaaldemocraten, en christendemocraten. Dát maakt – net zoals die intrigerende toppen waarin elke keer wordt geprobeerd van een cirkel een vierkant te maken – het spel zo interessant.

Bijziendheid

Oh ja, Timmermans en de Spitzenkandidaten. Even recapituleren. Helaas, Onze Frans heeft verloren, hij werd tweede (hoe ‘ondemocratisch’ zou het zijn om hem op een post te benoemen die naar Manfred Weber had moeten gaan!). Het Europees Parlement moet ook even in de spiegel kijken: het kon geen meerderheid vormen om zich achter enige Spitzenkandidat te scharen. Timmermans was zeker bekend in Heerlen en omstreken, zelfs tot Friesland aan toe – maar heus niet onder Europese burgers, ondanks zijn reizen. Die bijziendheid is te wijten aan de pot pindakaas van waaruit we de wereld bezien.

En dan de laatste traan: Frans is een held, want hij blafte de Oost-Europeanen terug in het rechtsstatelijke hok – en dat die nu wraak hebben genomen betekent dat Onze Frans eervol ten onder gaat. Ook een Oranjetraditie, natuurlijk, eervol ten onder gaan. Maar dit is de ultieme krokodillentraan. Heel goed natuurlijk dat Timmermans de rug recht heeft gehouden in deze elementaire zaak. Maar de manier waarop heeft kwaad bloed gezet bij sommige Centraal-Europese leiders. Helemaal onvoorstelbaar is dat niet voor wie zijn stijl kent – een emotionele, kruisvaarderachtige mix van bevlogenheid en zelfgenoegzaamheid. Von der Leyen poogt nu al die benadering aan te passen, gelukkig ook met behoud van ruggengraat.

List

Het Parlement weet wat het te doen staat, in de volgende ronde: serieus werk maken van transnationale lijsten! Verzin een list, bijvoorbeeld een systeem waarbij de kiezer op nationale kandidaten stemt en een tweede stem uitbrengt op een kort lijstje Spitzenkandidaten, genomineerd door de politieke stromingen in het parlement. Dan kan een Nederlandse populist eindelijk eens stemmen op een Europese populist, een man of vrouw van kaliber die groot aanzien geniet in kringen van de verzamelde Europese populisten. Iedereen blij, toch?

Ja, Europese politiek is een rotzooi – juist omdat de identiteit van al die Europese volken zo sterk is, en de poging hieruit een eenheid te smeden zo vermetel is in dit tijdsgewricht van America First, China First, en Russia First. Het alternatief voor deze Europese politieke machine ontrolt zich voor onze ogen met de Britten die, zoals buitenlandcommentator Bert Lanting terecht vaststelde, nu al een Amerikaanse kolonie zijn geworden.

Dus zeg het met Frans: ‘Dit is wat het is. Politiek is onvoorspelbaar. Het is opstaan en weer doorgaan.’ En oh ja, Von der Leyen kan gewoon nog worden weggestemd. Zonnebril op, zure regen uit – en geniet er van, die Europese politiek.

Arnout Brouwers is Nederlands en EU-burger en redacteur van de Volkskrant.

Stort Italië Europa in een welverdiende financiële crisis?

0
salvini
De Italiaanse vice-premier en leider van de rechtse Lega-politieke partij Matteo Salvini woont een persconferentie bij na de verkiezingsuitslag van het Europees Parlement in Lega's hoofdkantoor op 27 mei 2019 in Milaan, Italië. Emanuele Cremaschi / Getty

De inwoners van de EU riskeren een acuut drama, waarvoor in de afgelopen tientallen jaren de grondslag is gelegd door het noeste potverteren door ongekozen, sociaal-democratische marionetten in Brussel. Zij hebben op onze kosten een reddeloze ‘dubieuze-schulden-portefeuille’ opgebouwd van kennelijk al zevenhonderd miljard niet inbare Euro’s.

Al sinds de 50er jaren profiteren sommige lidstaten van de EEG en de EU, zoals Frankrijk dat een zieltogende wijnbouw, landbouw en veeteelt tientallen jaren lang op kosten van andere lidstaten voor de welverdiende ondergang wist te behoeden. Bovendien konden de slappe politici in het Elysée zo de broodnodige confrontatie met kiezers en vakbonden ontwijken die het egoïstische Frankrijk wèl aan andere lidstaten wilde opdringen in de vorm van hervormingen, maar zèlf schoonschip maken…?

bron:sta-pal.nl

Zelfs Duitsland heeft, met alle kosten van de hereniging, op zijn benen staan zwaaien en kon, net als Frankrijk, niet aan de budgettaire EU-criteria voor hun staatshuishouding voldoen, maar een wet is er nu eenmaal om verkracht te worden door de salonsocialisten. Die hebben ook tegen beter weten in het overduidelijk frauderende Griekenland aan boord van de EU gehaald ‘omdat het zo goed zou zijn voor de democratie’, terwijl Ierland, Portugal en Spanje door de wringer van het IMF zijn gehaald. Frankrijk heeft ook meermaals de budgettaire EU criteria voor een zorgvuldige staatshuishouding geschonden, maar de Europese Centrale Bank (ECB) heeft onder leiding van de cowboy Draghi – zonder enig wettelijk mandaat – alle hoogrentende staatsschulden van zuidelijke bananenlanden opgekocht, om die vervolgens te herfinancieren met laagrentende leningen van de Noord-Europese belastingbetaler. Op die schulden wordt geen cent afgeschreven, zoals elke voorzichtige bankier en nette accountant zou insisteren, omdat dit de gammele Duitse en Franse banken ook daartoe zou dwingen en Deutsche Bank is al bijna kapot.

De hierdoor opgebouwde, veel te lange en ongezonde balans van de ECB is nu één grote tijdbom dankzij moreel corrupte sociaaldemocratische, linkse politici die er één grote puinhoop van hebben gemaakt, niet alleen met onze financiën maar ook met de migratie en de islamisering van ons continent. Nu zien wij ook hoezeer de SJW klimaat-manipulatie de Europese welvaart bedreigt.

Tot slot is er vandaag Italië, dat aanvankelijk stelde dat de financiële spelregels van de EU hen niet konden boeien, met alle rampzalige gevolgen van dien, maar recentelijk zijn er signalen dat dat zwaard van Damocles nog nèt niet op ons valt. Niet alleen moesten de rendementen op de Nederlandse pensioenen ‘aangepast’ worden dankzij Draghi’s lage rente politiek, maar ook de hoofdsom van onze pensioenen komt nu in gevaar. Al die rotte investeringen zijn in Euro’s gedenomineerd en staan op instorten dankzij de onscrupuleuze, incompetente politiek, zowel in Brussel als in Den Haag!

Is er nog iets leuks te melden? Iedereen praat obligaat mee over modieuze onderwerpen als klimaat, islamisering en migratie, maar de Zuid-Europese schulden waarop nooit ook maar één cent afbetaald zal worden dankzij onverantwoordelijke politici lopen in de triljoenen en laten, als ik mij niet vergis, op Nederland geprojecteerd momenteel een potentiële schuld van rond de € 42.000 per persoon zien. Dat wil zeggen dat dat ‘weggepiste’ bedrag rust op iedere grijsaard en iedere baby en alles en iedereen daartussen in! Als wij dan nog eens in aanmerking nemen dat de SJW, met de onverantwoordelijke Rutte voorop, wil dat iedere Nederlander zich in de additionele schulden steekt voor hun klimaat idée fixe terwijl de wereld zelfs geen graad is opgewarmd in honderd jaar, mogen wij concluderen dat alle ellendelingen in Den Haag die ons willen vertellen ‘dat de EU zo goed voor ons is’ en ‘dat gas zo slechts voor ons is’ eigenlijk rechtstreeks het cachot in moeten.

Italie’s vicepremier Matteo Salvini is een ambivalent fenomeen. Enerzijds kan hij instrumenteel zijn in het bestrijden van de Brusselse SJW terreur, anderzijds legt hij de bijl aan de wortel van de zieke Euro en daarmee de EU. Salvini draagt geen schuld aan deze dreiging, ontstaan door ideologische politici met enorme planken voor hun hoofden, die onze toekomst op het spel hebben gezet door de vanaf dag één gedoemde Euro volkomen uit te hollen, maar hij spitst de crisis enorm toe op een kort tijdsbestek dat wellicht het eind van 29+019 niet ziet. Weliswaar is hij vicepremier, maar de facto is hij de machtigste Italiaan, ‘il capitano’ zoals hij in de wandelgangen genoemd wordt en zijn grote overwinning in de recente Europese verkiezingen heeft die positie bevestigd. Terwijl hij zes jaren geleden slechts 4% van het electoraat meekreeg kreeg hij nu 34% van het electoraat mee en inmiddels is dat percentage al weer ruimschoots verder opgelopen. Maar wat nu?

Brussel salonsocialisten waaronder Macron haten Salvini, maar deze heeft een enorme hefboom om aan te gaan hangen en desnoods de EU te chanteren dankzij de hierboven geschetste situatie waarin de failliete EU de facto ook nog eens aandeelhouder is in de al even failliete Italiaanse economie die de derde in Europa is. Als Salvini uitstapt, kunnen de bureaucraten in Brussel en de ECB de fictie niet langer in stand houden van de Europese schuldenportefeuille en stort het wrakke systeem subiet in.

Italië heeft alle boekhoudkundige trucs bij de hand om het deficit terug te brengen naar 2,04 % maar de kans dat het een tweede Griekenland wordt is levensecht. Van de jeugd onder de 25 jaar is meer dan 30% werkeloos en 165.000 jongeren hebben het land al verlaten met alle gevolgen voor de belastingopbrengsten en de bijdragen aan de pensioenfondsen. Daarnaast heeft Italië een gigantische zwarte economie die niets bijdraagt maar brutaal parasiteert op de overlevenden. Italië is de facto in recessie en moet uit de Euro om enige kans te hebben op herstel met een eigen valuta.

Zelfs Rutte heeft in de G20 meeting gesteld dat Italië het risico oplevert van een breuk in de Eurozone, maar hij blijft wèl honderden miljoenen in die boedel pompen ondanks schijnheilige beloftes aan de Nederlandse kiezers van het tegendeel. Acht en twintig landen met een eigen fiscaal regime, waarbij Nederland en Ierland de fiscale EU- wetgeving ook nog eens ondermijnen door als belastingparadijzen te functioneren. Een sluipweg via de achterdeur lijkt de introductie van ‘mini bots’, een soort van alternatieve lokale valuta die een zachte exit van Italië uit de monetaire unie voorbereidt en het lijden der Italiaanse bevolking kan verzachten. Dat die ‘Italexit’ nodig is lijdt geen twijfel omdat de Italiaanse nationale schuld verder gaat oplopen en de werkeloosheid dan nog verder oploopt.

De recessie is er al en blijft zolang de zieke Euro niet wordt losgelaten. Dat betekent dat de Euro zèlf ook geen lang leven meer beschoren is, wellicht nog enkele jaren en dan stort dit artificiële luchtkasteel van de SJW in dat bedoeld was om hun onhaalbare idée-fixe van Utopia af te dwingen. Kortom, Engeland en Italië kunnen beslissend zijn om de tienduizenden charlatans en parasieten in Brussel de wacht aan te zeggen en weer terug te gaan naar een praktische EEG zonder die op macht beluste socialistische haantjes. Het wordt hoog tijd, want de Italiaanse economie stagneert na een val van -3% tussen 2008 en 2018, vergeleken met 13% groei in Duitsland, 10% in Frankrijk en 4% in Spanje. Werkeloosheid zit vastgeroest op 10% en Salvini heeft weliswaar gescoord door de schuldigen te identificeren, maar nu is het tijd voor iets constructiefs. Illegale migratie loopt al zichtbaar terug dankzij zijn initiatief – 181.000 illegalen in 2016 tegen 300 tot de medio van dit jaar – waarvoor hij Brussel terecht volledig de hoek in heeft geschopt. Dat lijkt ook het recept voor verder succes op het politieke, bestuurlijke vlak, waar hij van vele rechtse partijen, populisten of ouderwetse conservatieven, steun mag verwachten tegen de socialisten in Brussel.

Prima om ‘ergens mee te beginnen’ in Lampedusa, waar de rest van Europa de Italianen altijd schandalig in de steek heeft gelaten maar, zoals hierboven betoogd, Italië is structureel ziek en moet de hand in eigen boezem steken, iets dat voor de Fransen tot nu toe ook altijd te moeilijk is gebleken. Navrant dat een Macron zich dagelijks zo negatief uitlaat over Salvini terwijl hij zelf alleen maar bezig is om zijn luchtkastelen in Brussel te bouwen zonder enige consideratie voor deze dreigende realiteit waarin hij en zijn land nèt zo instrumenteel zijn geweest.

Het Italiaanse drama sleept zich al een jaar voort sinds dwaze beloftes der populistische politici over gegarandeerde minimum inkomens en verlaging van de pensioenleeftijd, zonder enige consideratie voor Italië’s (groeiende) publieke schuld van 130% van het BNP, een ‘goede tweede’ na Griekenland. Italië doet nu wat concessies voor de lieve vrede, maar geruchten over het verlaten van de Euro en de introductie van de parallelle valuta doen dagelijks de ronde. Giovanni Tria, de minister van financiën en Giuseppe Conte, de technocratische premier, zouden dan zeker ontslag nemen, maar volgende verkiezingen maken Salvini geheid premier van een rechtse coalitie met de ‘Fratelli d’Italia’ waarover ik schreef op 13 februari 2018. Een fataal ongeluk in de obligatiemarkt zit in een klein hoekje en bij de huidige rentedaling al helemaal. Anderzijds zijn de EU’s budgettaire regels nogal strak en de enige idioten die daarin volledig aan de Brusselse leiband liepen waren Rutte en Dijsselbloem, maar de kans dat de nieuwe (noordelijke) Hanse-landen Salvini tegemoet komen is daarom niet ondenkbaar, al was het maar uit puur lijfsbehoud voor de corrupte politici.

Politiek is Salvini niet erg handig geweest door zijn avances naar Putin en door Venetië – het centrum van zijn Lega – toe te staan de Krim te erkennen, reden waarom Visegrad landen erg nijdig op hem zijn en concrete plannen voor stimulering van economische groei heb ik ook nog steeds niet gezien. Terwijl Trump de trom roert creëert hij tegelijk honderdduizenden banen per maand; Salvini staat voor: ‘niente’. Het land blijft structureel verziekt door schier communistische regelgeving die de bloei van nieuwe bedrijven alleen maar belemmert terwijl de arbeidswetgeving, net als in Frankrijk, de communistische vakbonden in de kaart speelt en juist iedere ‘job-creation’ in de weg staat.

Wat de macho Salvini nu moet laten zien – net als de slappe Macron – zijn de ‘ballen’ die Margaret Thatcher destijds had om corrupte vakbonden en communistische politici in het gareel te rammen. Wat in Italië ook speelt is dat zij de corruptie hebben uitgevonden en de élite der gevestigde belangen staat iedere hervorming in de weg, of het nu een verruiming is van de basis voor de belastingen of het afschaffen van fiscale voordeeltjes danwel hervorming van de rechtsstaat. Tel daarbij op de twijfels over de ‘commitment’ aan de Euro en je begrijpt hoe, ondanks Draghi, de rente op de staatsobligaties hoger is dan vorig jaar.

Het is zaak om nu internationale beleggers te charmeren, want als de rentemarges groter worden gaan er kwetsbare banken omvallen. Soeverein Italiaanse schuldpapier neemt met >10% een (te) groot percentage van veel beleggingsportefeuilles in. Als er banken omvallen worden die portefeuilles onherroepelijk geherwaardeerd en moeten er op stel en sprong enorme reserves gecreëerd worden door ‘overlevende’ banken. Dan krijgen nog meer banken knikkende knieën en trekken zwakke staten en idem banken elkaar onder water en dan gaan wij in Nederland ook ‘nat’. Uiteraard deert dat niet die Haagse onbenullen die dit alles in de hand werken, maar wèl de (gepensioneerde) Nederlanders.

De eerste vraag voor internationale kapitaal- en geldmarkten is of Salvini nieuwe verkiezingen uitroept, danwel gewoon doorgaat en zijn poot stijf houdt in zijn onberekenbaarheid, maar de bedragen die dankzij het potverterend salonsocialisme hier langzamerhand mee gemoeid gaan zijn naar een letterlijk levensgevaarlijk niveau opgelopen. De tweede vraag voor, hopelijk nog bestaande, verantwoordelijke politici die intelligent genoeg zijn om deze problematiek te doorgronden is of zij hun nek durven uit te steken om hun collegae die dit op hun geweten hebben op hun vestje te spugen.

Helaas kent de moreel corrupte politiek zijn eigen dynamiek en ‘logica’, dus verwacht het ergste!

De Euro en daarmee de EU staan op springen en het zal een wonder zijn als wij dat niet voor 2022 meemaken. Ik klink nu misschien een beetje als ‘ de wereld vergaat’ idioten, maar hier is een harde, cijfermatig aantoonbare aanleiding toe: iemand moet verantwoording afleggen in Brussel, het Utopia der salonsocialisten die letterlijk nergens verantwoordelijk voor zijn. Big Brother is los!

Wat is de deal met de bizarre tempelachtige structuur op het privé-eiland van Jeffrey Epstein?

0

Het laatste geroezemoes over de kinderhandel in Jeffrey Epstein betreft een tempelachtige structuur op zijn privé-eiland – een eiland dat hij ‘Little St. Jeff’s’ noemt, maar één plaatselijke inwoner van St. Thomas , ‘Pedophile Island’ of ‘Orgy Island’.

“Het is op dit 72 hectare grote eiland dat Epstein naar verluidt heeft vervoerd in jonge vrouwen op een boot met de naam” Lady Ghislaine. “Epstein’s vriend en voormalige partner, Ghislaine Maxwell , is een Britse socialite dieervan is beschuldigd acteur te zijn als de mevrouw van Epstein .

Er waren verschillende verklaringen voor de blauwgestreepte ‘tempel’. Terwijl het verslag van de Associated Press er goed uitzag , verscheen er INSIDER’s verhaal over dat iets potentieel snode was.

Het AP , verwijzend naar werknemers, zei dat het gebouw kan hebben gefunctioneerd als een verheerlijkte en grandioze muziekkamer, compleet met een vleugel en ‘akoestische muren’. Er wordt gezegd dat Epstein klassiek is opgeleid . Maar het INSIDER-account trekt wenkbrauwen op omdat een ingenieur en aannemer met de naam James Both opmerkten dat de houten deur van de structuur ontworpen leek om mensen binnen te houden, in plaats van mensen buiten te houden.

Dat en een tweede structuur of schijnbare deur verderop in de heuvel hebben aanleiding gegeven tot de gedachte dat de tempel misschien een heel ander doel diende.

Daily Mail US on Twitter

Could this secluded temple on ‘Pedophile Island’ be where Jeffrey Epstein and his guests ‘abused underage victims’? https://t.co/9iu3Zrj6jg

Allahpundit on Twitter

Not sure we’ve scratched the surface yet on the sinister weirdness of the Epstein story https://t.co/fhbPPnmM9f

Dit is wat Both zei over de tempelstructuur:

Het is gestileerd als wat je op een kasteel zou kunnen zien, met een schijnbaar versterkende grendel in het gezicht. Wat het bijzonder maakt, is dat als je mensen buiten wilt houden, de bar in het gebouw zou worden geplaatst, maar de vergrendelingsbalk lijkt aan de buitenkant te staan ​​… alsof het de bedoeling was om mensen in te sluiten.

Eén hoek van de tweede structuur:

epstein

Een tweede hoek:

Mr. Both bagatelliseerde het doel van de tweede structuur, terwijl hij ook de mogelijkheid toeliet dat er iets onder de tempel zou kunnen zijn:

Maar Both, de aannemer en ingenieur van Chicago, zei dat de kleinere structuur er minder uitzag als een geheime ingang en meer als een stortbak voor het opslaan of behandelen van water, een noodzaak om loodgieterswerk naar de meer afgelegen delen van het eiland te brengen. Een andere mogelijkheid, voegde hij eraan toe, was “een kleine conciërgewoningshut die uitrusting kan bevatten voor het onderhoud van het pand.”

Wat betreft een geheime lift en hol: “Het is absoluut mogelijk om een ​​woning en lift onder de structuur te installeren.” Het belangrijkste nadeel was echter privacy: “Als er een lift werd gebouwd, zou [daar] waarschijnlijk een record zijn bij de leverancier die de lift heeft geïnstalleerd, omdat deze doorgaans jaarlijks onderhoud en inspectie vereist. … Een eenvoudig trappenhuis zou een betere optie zijn als iemand zijn activiteiten op de locatie wilde verbergen. “

Interessant is dat de tempel lijkt te zijn gebouwd tussen 2009 en 2013, dat was nadat Epstein een transactie met een liefje had gekregen die resulteerde in 13 maanden in een county gevangenis in Florida.

Nadat Epstein was gearresteerd en beschuldigd van seksuele handel en samenzwering om seksuele handel te drijven, schilderden de aanklagers van het Southern District of New York een foto van een man die geen berouw had. Toen autoriteiten Epstein’s Upper East Side herenhuis binnenvielen, zeiden ze dat ze “ten minste honderden – en misschien duizenden – seksueel suggestieve foto’s van volledig of gedeeltelijk naakt wijfjes vonden.” Officieren van justitie zeiden dat sommige van de beelden van minderjarige meisjes leken. “Tenminste één meisje, dat volgens haar raad minderjarig was op het moment dat de relevante foto’s werden gemaakt”, zeiden ze. Aanklagers zeiden dat Epstein-foto’s in een kluis waren opgeborgen.

Officieren van justitie merkten op dat Epstein een geregistreerde zedendelinquent is met een eerdere veroordeling, maar dat hij desalniettemin “nog steeds een enorme overvloed aan schunnige foto’s van jong uitziende vrouwen of meisjes in zijn herenhuis in Manhattan heeft bewaard.”

Onderzoekende geesten willen daarom weten wat er gaande was Epstein’s afgezonderde landgoed op de Amerikaanse Maagdeneilanden, waar hij naar verluidt het grootste deel van zijn tijd in recente jaren doorbracht .

Jennifer Araoz , een inmiddels 32-jarige vrouw die deze week beweerde dat Epstein haar op haar vijftiende had verkracht , beschreef een man die een griezelige en criminele aesthete was.

Araoz zei dat toen ze 14 was, ze door een jonge vrouw buiten haar NYC-school werd gerekruteerd om naar het herenhuis van Epstein te gaan. Dat was in 2001. Araoz beschreef vreemde dingen in de woningvan Epstein – waarvan er veel zijn – waaronder een schilderij van een jonge naakte vrouw die aan de muur van Esptein’s ‘favoriete kamer in het huis’ hing. In die kamer was een massagetafel. ‘Toen hij me daar voor de eerste keer bracht, zei hij:’ Weet je, je herinnert me zo veel aan deze vrouw op het schilderij, ” zei ze.

Volgens het verslag van Araoz was dit een voorbeeld van Epstein die selecte kunstwerken linkt aan seksuele perversie. Je vraagt ​​je af of de tempel of andere kunstwerken op dezelfde manier zijn verbonden.

Dit is niet het enige verhaal van Epstein die kunst gebruikt voor vreemde doeleinden. Overweeg R. Couri Hay’s opmerking in de New York Times  na de arrestatie van Epstein. Hay is een PR-medewerker die beweerde Epstein te hebben bezocht in zijn herenhuis in Manhattan eerder dit jaar. Hay zei dat Epstein een muurschildering liet maken, een die hem achter de tralies liet zien; dit was nadat Epstein ontsnapte aan het potentiële leven in de gevangenis in Florida voor het seksueel misbruiken van tientallen meisjes. Het schilderij hangt naar verluidt op de tweede verdieping van het herenhuis Upper East Side.

Het schilderij schilderde “een fotorealistische gevangenisscène met prikkeldraad, correcties officieren en een wachtpost, met de heer Epstein afgebeeld in het midden.”

Hay beweerde dat Epstein opmerkte: “Dat ben ik, en ik heb dit geschilderd omdat er altijd de mogelijkheid is dat ik weer kan zijn.” Op basis van dit verslag lijkt het hem opdracht te hebben gegeven als herinnering – maar van wat, precies en waarom ?

Orban wil korte metten maken met Europese subsidies voor vluchtelingen-ngo’s

0

Gisteren werd de Britse islamcriticus Tommy Robinson veroordeeld tot 19 weken gevangenisstraf wegens het melden van de zaak tegen een molter ring voor kinderen ( gerapporteerd door de jouwatch ).

In een dramatische videotoespraak  sprak Tommy Robinson het vonnis toe aan alle patriottische Europeanen:

“Nu moet ik naar de gevangenis. Mijn misdaad is journalistiek. Omdat ik heb gerapporteerd over islamitische kindermisbruikers en verkrachters. De Britse journalisten lijken er helemaal niets om te geven. Het zijn de poppen van de globalistische mediaconcerns. Ze zijn helemaal geen journalisten. Het zijn activiteiten die interpretatieve soevereiniteit willen behouden en de publieke opinie willen beïnvloeden. Jouw mening. Iedereen die deze interpretatieve soevereiniteit in twijfel trekt, vormt een bedreiging voor deze mensen .Ik ben een bedreiging voor de Britse politieke klasse die veel tijd en moeite heeft geïnvesteerd om onder het tapijt te vleien Moslimaanlegger en massale verkrachting vast te houden. Je weet wat een sociaal explosief is. Hier is een kleine vonk genoeg om een ​​vuur te ontsteken dat nog vele jaren kan branden. Wees die vonk!

Mensen hebben er genoeg van. Ze zijn pissig. De Britse samenleving is terecht verontwaardigd. Ze willen niet dat hun kinderen worden verkracht, geprostitueerd en geslagen. De regering en justitie in het Verenigd Koninkrijk willen het allemaal stil houden. Onze kinderen worden mishandeld en verkracht in een grootschalige stijl. Waarom zouden we dit accepteren alsof het normaal was, alsof dat gewoon een nieuwe kop was?

Europa, dat is mijn boodschap aan jou: alle rechtse rechtse partijen moeten nu beginnen met uitroepen. Dit probleem is niet beperkt tot het VK, dat weet u precies. Verberg de waarheid niet voor uw regeringen. Expose Them As The Rapist-Protecting Demagogues Who They Are. Als een globalistische elite me gelukkig gevangen houdt, zullen ze jou hetzelfde doen. Het is tijd om terug te vechten. De verkrachting van kinderen is iets dat iedereen moet beledigen. Laat de globalisatie-mediabedrijven niet te veel interpreteren. Dwing je regeringen om iets te doen. Dwing ze om iets te zeggen over het grootschalige misbruik van weerloze kinderen. Wees niet geïntimideerd of houd je mond! Sta nu op en laat de heersende elite het weten dat we dit niet meer zullen nemen! Wanneer de leugen alomtegenwoordig wordt, wordt de waarheid de revolutionaire daad! Mijn naam is Tommy Robinson: Political Prisoner A2084CG. Mijn leven hangt af van je stem. Houd alsjeblieft je mond niet dicht! ‘

Afgewezen Nigeriaanse migrant vernielt auto’s met stuk hout: €50.000 schade

0

Ongelofelijke beelden vanuit Duitsland. Woensdag vernielde een jonge Nigeriaanse migrant meerdere wagens. De jongeman raakte in een Franse colère en sloeg met een dikke tak allerlei autoramen in. De schade loopt op in de tienduizenden euro’s. Een ooggetuigen filmde de schokkende vandalenstreken. Het zou gaan om een migrant die voorheen woonde in het asielcentrum in Donauwörth (Beieren) en wiens asielaanvraag werd afgewezen.

Vrijdag kwamen meer details aan het licht over de vandalenstreken in Donauwörth en de dader. Het zou gaan om een jonge migrant uit Nigeria, die blijkbaar al sinds maart was afgewezen als asielzoeker. Hij kwam in augustus 2018 aan in Duitsland en woonde er tot april in het lokale asielcentrum van Donauwörth. Na zijn asielweigering werd hij echter overgebracht naar een gedecentraliseerde accommodatie in Augsburg. Maar woensdag keerde de migrant terug naar Donauwörth, drong het domein van het asielcentrum binnen en begon er de auto’s te vernielen die er geparkeerd stonden. Waarom hij precies dat deed en of hij over het hek was geklommen of met valse papieren het domein kon betreden, wordt nog onderzocht, zo schrijft Rosenheim24.

Migrant is boos: 50.000 EUR schade in Donauwörth in enkele seconden

Het hele voorval is des te meer opmerkelijk omdat de jonge Nigeriaan al lang was afgewezen door het Duitse Federaal Bureau voor Migratie en Vluchtelingen. Zijn procedure werd namelijk op 11 maart afgesloten en als negatief beoordeeld, dit door de bevoegde autoriteiten in Zwaben. Dat wil zeggen dat de Afrikaan reeds uitgezet moest worden, maar vanwege het ontbreken van reisdocumenten, werd de uitzetting […] opgeschort, zodat de persoon zich nog in een actieve verblijfstatus bevond.”

Nadat de politie woensdagochtend omstreeks 08u50 een noodoproep kreeg, kon de vandaal snel opgepakt worden. De politie kon echter het motief van het misdrijf nog niet achterhalen. Omdat de man “slechts verwarde en onsamenhangende” informatie kon uitkramen werd hij na een eerste medische evaluatie opgenomen in een ziekenhuis. De schade aan de wagens wordt geschat op 50.000 EUR.

Duizend asielzoekers bestormen het kleine Duitse stadje Ashausen

0

Ashausen is een district met 3 800 inwoners in de eenheidsgemeente in het district Harburg, Nedersaksen. De plaats is verbonden door een treinstation naar de treinroute Hannover-Hamburg. Een YouTube-video die viral ging, toont een stroom van ongeveer 1000 zwarte Afrikanen die vanuit een trein het station binnenstromen.

De eindeloze kolom mensen vertrok te voet naar een aanvankelijk onbekende bestemming. De scène is vergelijkbaar met de beelden van golven van onlusten die in 2015 in Duitsland aankomen. De reguliere media hebben niet gerapporteerd over de laatste aankomst

Een lokale vrouw die de aankomst met haar mobiele telefoon documenteerde, werd onmiddellijk lastig gevallen door een van de migranten: “Wis dat, veeg dat weg!”

De vrouw protesteert vervolgens luid: “Wat wil je van me? Ik wil weten wat je van me wilt! Ga je gang! ”

De Afrikaanse negeert haar en de moedige vrouw blijft de oneindige stroom van migranten documenteren. Haar opmerkingen geven duidelijk aan hoe geschrokken ze is door wat er gebeurt vlak voor haar ogen.

PI-NEWS wilde meer weten over de aankomst en nam contact op met de lokale politie. De verklaring: De zwarte Afrikanen zijn werknemers van Amazon, die regelmatig aankomen op het treinstation Ashausen en vervolgens worden bestuurd door een shuttlebus naar hun werkplek.

Deze informatie is nu ook beschikbaar op de Facebook-pagina van de politie, voorzien van de volgende kennisgeving: “Het is ook correct dat we onderzoeken vanwege een overtreding van de Art Copyright Act, aangezien de video zogenaamd werd gepubliceerd en verspreid zonder de toestemming van de afgebeelde personen. “

“Ik begrijp dat allemaal niet meer”, vertelde een onlangs gepensioneerde geriatrische verpleegkundige aan het conservatieve online verkooppunt.

De eed van functie, die de Duitse bondskanselier en de federale minister zweren, klinken tegenwoordig als een spot: “Ik zweer dat ik mijn kracht zal wijden aan het welzijn van het Duitse volk.”

Ondertussen pleegden buitenlandse pubers in de Duitse stad Mülheim an der Ruhr opnieuw seksueel geweld. De vier Syriërs van elf tot zeventien jaar en een zestienjarige Libanees hebben zondagavond seksueel een Duits meisje lastiggevallen, meldde de krant Bild , waarin de officier van justitie in Duisburg werd genoemd.

Bij een bushalte omringden de verdachten het 15-jarige Duitse meisje en kwelden hun slachtoffer. Pas toen getuigen van de aanranding haar te hulp schoten, vluchtten de daders.

Met behulp van een getuige heeft de politie de jonge migranten kunnen vinden en arresteren. Na hun ondervraging werd iedereen echter vrijgelaten, behalve een elfjarige Syriër.

De stad in het Ruhrgebied was in de afgelopen dagen in de krantenkoppen vanwege een groepsverkrachting, waarvoor ook buitenlandse adolescenten naar verluidt verantwoordelijk waren. Het incident leidde tot een debat over het verminderen van de leeftijd van strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de Duitse media.

Afrikaanse dood Nederlandse vrouw op klaarlichte dag

0
mes

In Kerkrade heeft de politie het gebied afgezet waar woensdagmiddag een lokale vrouw op brute wijze werd gedood. Kerkrade is een stad en een gemeente in het zuidoosten van Limburg, de meest zuidelijke provincie van Nederland.

In de Nederlandse “EU Model Community” die verbonden is met de Duitse stad Herzogenrath, werd een 42-jarige Nederlandse vrouw op straat door een migrant op klaarlichte dag neergestoken. De politie kon de 52-jarige moordenaar arresteren nadat ze aanwijzingen hadden gekregen van zijn verblijfplaats bij mensen in Heerlen, zoals gerapporteerd door De Telegraaf .

Volgens de bewoordingen werd de vrouw “vermoord” door een dader, maar geen details over de onthoofding werden opgenomen in het reguliere rapport.

De “steekaanval in de nek” vond plaats om 13.15 uur aan de Erensteinerstraat in Kerkrade. De vrouw stierf onmiddellijk aan haar verwondingen, zeiden ooggetuigen van de moord.

Ze waren zo geschokt door de gewelddadige moord dat ze moesten worden opgenomen voor pastorale zorg. De Nederlandse politie begon onmiddellijk met het zoeken naar de verdachte – een “man”. De ambtenaren gebruikten honden en informeerden hun Duitse collega’s ook over de grens in Herzogenrath.

Rond 16.00 uur werd de verdachte uiteindelijk gearresteerd na een hint van het publiek. Het Nederlandse tv-station Hart van Nederland meldde dat de dader een 52-jarige man was, de partner van het 42-jarige slachtoffer.

Volgens de NL Times was de vrouw al meerdere keren naar de politie gegaan om te klagen over haar geweldgevoelige metgezel en had ze zelfs een straatverbod gekregen, wat echter niet had geholpen.

Het online platform 1Limburg meldde dat de dader in het ziekenhuis was opgenomen vanwege “niet-gespecificeerde verwondingen”.

De politie bevestigde de leeftijden van de betrokken personen en verklaarde dat beide personen in Kerkrade woonden en “kennissen” waren. Meer gedetailleerde informatie over de relatie tussen de twee en het motief was niet opgenomen in de verklaring, en evenmin was de oorsprong van de dader.

Volgens lokale bronnen was het slachtoffer een populaire en zorgzame burger in het gebied, haar moordenaar had “Afrikaanse wortels”. De informatie werd later bevestigd door het Dagelijks Standaard .

De rest van de Nederlandse reguliere pers dekte echter de omstandigheden en de etnische afkomst van de dader.

Kerkrade met 45.000 inwoners ligt aan de Nederlandse grens en wordt samen met de Duitse stad Herzogenrath “de Europese modelgemeente” en grote bedragen aan belasting en subsidies aan de aangrenzende steden verstrekt.

Herzogenrath maakt deel uit van de stadsregio Aken, terwijl Kerkrade deel uitmaakt van het Zuid-Limburgse Zweckverband “Parkstadt Limburg”, beide steden liggen in de Euregio Maas-Rijn.

Het is vermeldenswaard dat er de Neustraße of de Nieuwstraat is, aan de ene kant Nederlands en aan de andere kant op Duits grondgebied. De verkeersborden zijn Nederlands, omdat ze op dat moment goedkoper waren dan Duits, maar de bushokjes aan Nederlandse zijde Duits, als een buslijn beheerd door de ASEAG uit Aken.

Aan het einde van deze straat werd het Eurode Business Centre, gelegen in het midden van de Duits-Nederlandse “staatsgrens”, geopend, waarin ook een “bilateraal politiebureau” werd opgericht. De bilaterale politie is momenteel bezig met het onderzoeken van de moord die zij in een verklaring hebben gezegd.

De controverse van de tweede islam school doet het Nederlandse onderwijs trillen

0
hoofddoek

De Nederlandse minister van onderwijs, Arie Slob, heeft gedreigd om de financiering van een basisschool voor buitenlandse kinderen in Den Haag in te trekken die in het centrum van beschuldigingen van financieel wanbeheer is geweest. Het is de tweede controverse over een islam school in Nederland deze maand.

Het bestuur van de Algemene Hindoe Basisschool van de stad wordt beschuldigd van het verduisteren van contant geld bestemd voor educatief materiaal en het uitgeven aan transport.

Onderwijsinspecteurs hadden ook kritiek op de standaard van lesgeven op de school als “ver onder de norm”, vooral in de beginjaren. Slob heeft gezegd dat het ministerie de financiering van de school zal stopzetten tenzij het de raad van bestuur vervangt.

De beweging tegen de Hindoe school komt in de nasleep van de inspanningen van het ministerie om het aftreden van het bestuur te forceren op het Cornelius Haga Lyceum, de enige moslim middelbare school in Amsterdam.

De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD had eerder gewaarschuwd dat de moslimschool in Amsterdam zich voorbereidde om de helft van haar curriculum aan de salafistische doctrine te wijden, wat een oproer veroorzaakte.

De AIVD heeft ondertussen gezegd dat het de maatschappelijke impact van zijn officiële rapport eerder dit jaar op de Amsterdamse islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum had onderschat, aldus Dick Schoof, directeur van de AIVD.

Schoof vertelde de Volkskrant : “We moeten concluderen dat we de sociale dynamiek niet voldoende beheersten, bevatten. Dat we niet voldoende rekening hebben gehouden met de gevoelens in de moslimgemeenschap. ”

Volgens Schoof had de AIVD erop moeten staan ​​dat de informatie in het officiële rapport niet openbaar wordt gemaakt. “We hebben geen baat bij het vrijgeven van vertrouwelijke communicatie”, zei hij. Maar de nationale coördinator voor terrorismebestrijding NCTV en de gemeente Amsterdam mochten de informatie vrijgeven, voegde hij eraan toe.

Schoof begrijpt waarom de NCTV en Amsterdam besloten openbaar te worden met de informatie “in de politiek-bestuurlijke constellatie die ontstond”, zei hij tegen de krant. “Maar ik had liever gezien dat we ons werk in vrede konden voortzetten. Ons doel was niet om een ​​discussie los te krijgen over deze school. ”

Op woensdag is aangekondigd dat de begeleidingscommissie van de inlichtingendiensten CTIVD zal onderzoeken hoe de AIVD informatie over de school aan andere overheidsinstanties heeft verstrekt.

Het Cornelius Haga Lyceum ontkent de leer van de salafistische doctrine als onderdeel van het curriculum, maar bij een onderzoek door de onderwijsinspectie was er bewijs van financieel wanbeheer op school.

De inspectie concludeerde dat de school intolerantie niet stimuleerde en ook de integratie in de samenleving niet belemmert. De inspectie vond in plaats daarvan dat het beleid en de acties van het schoolbestuur schadelijk zijn voor studenten, omdat “ze zich niet distantieerden van mensen met een controversiële reputatie”.

Het Lyceum voorziet niet in voldoende burgerschapsvorming, merkte de Inspectie ook op.

Het Cornelius Haga Lyceum kan het komende schooljaar alleen open blijven als de schoolbestuurders worden vervangen. Als in de eerste weken van het nieuwe schooljaar een nieuw interimbestuur wordt benoemd, kunnen de leerlingen van de islamitische middelbare school in Amsterdam zoals gebruikelijk naar school gaan, meldde minister Slob voor basis- en voortgezet onderwijs donderdag.

AIVD ontdekte dat schoolmedewerkers contact hadden met promotors van het salafisme. Bovendien werd de schooldirecteur schuldig bevonden aan zelfverrijking en belangenconflicten, zei het ministerie van Onderwijs in een verklaring.

“Alle studenten verdienen goed onderwijs. Ongeacht het type school dat zij bijwonen. Er is wanbeheer bij het Cornelius Haga Lyceum. Bovendien doen de directeuren niet genoeg om het burgerschap op school te bevorderen. Daarom hebben we een nieuw bestuur nodig “, vertelde Slob de media.

De Hindoe school in Den Haag heeft geprobeerd de rechtbank over te halen om de publicatie van het officiële rapport van de Inspecteurs van Onderwijs te blokkeren. Hoofd van de school, Edu Dumasy, zei dat hij geconfronteerd werd met een “chaotische situatie” toen hij het overnam in februari.

“Op mijn eerste dag waren er vijf gevechten in de speeltuin,” legde hij uit.

‘Zwarte Hesjes’ bestormen Panthéon in Parijs

0

Honderden illegale immigranten, die zichzelf de ‘Zwarte Hesjes’ noemen, bestormden vrijdag het Panthéon – een beroemde toeristische trekpleister in Parijs – met de collectieve eis om in Frankrijk te mogen blijven.

De ‘Zwarte Hesjes’ – een knipoog naar de ‘Gele Hesjes’ – zijn voornamelijk West-Afrikanen die in 34 migrantencentra in Parijs en de daar omliggende regio verblijven. In een verklaring omschrijft de groep zichzelf als “de ongedocumenteerden, de stemlozen en de anonieme Fransen”.

Thomas Clerget on Twitter

Malgré la présence policière renforcée, les #GiletsNoirs continuent de mettre l’ambiance au #Pantheon : “Qu’est-ce qu’on veut ? Des papiers ! Pour qui ? Pour tous !” https://t.co/xYCcTLeNA9

“Papieren voor iedereen”

Rond de middag drongen ze het mausoleum binnen. Toeristen werden uit het gebouw geëvacueerd. In het Panthéon zwaaiden de migranten met papieren in de lucht. Ook werd er gezongen en werden er slogans gescandeerd. “Wat willen we? Papieren! Voor wie? Iedereen”, klonk het.

De actievoerders eisten ook een gesprek met de Franse premier Édouard Philippe over hun migratiestatus. “We willen niet meer onderhandelen met de minister van Binnenlandse Zaken en zijn ambtenaren, we willen nu met premier Édouard Philippe praten”, staat in hun verklaring te lezen.

700 deelnemers

Rond vijf uur ‘s avonds werd het gebouw ontruimd door de ordediensten. Volgens de politie namen er 200 à 300 migranten deel aan de actie. Volgens de organisatoren en ooggetuigen namen er echter veel meer mensen deel – tot wel 700. Er werden 37 mensen gearresteerd.

Het Panthéon is een groot neoklassiek mausoleum in het Quartier Latin. ‘Nationale helden’ zoals Émile Zola, Victor Hugo, Alexandre Dumas en Marie Curie liggen er begraven.

Mensenmassa wil geheime ‘alienbasis’ Area 51 bestormen: ‘Ze kunnen ons niet tegenhouden’

0
area 51

Wereldwijd hebben honderdduizenden via Facebook afgesproken in de Amerikaanse Nevadawoestijn. Gezamenlijk zullen ze op vrijdag 20 september de mysterieuze militaire basis Area 51 bestormen. Vermoedelijk gaat het om een grap.

Area 51 (officieel Groom Lake Test Site) is in de loop van de jaren synoniem geworden voor geheimhouding door de overheid. Over het vliegveld doen de wildste verhalen de ronde. Zo zou een in 1947 bij Roswell gecrashte ufo en zijn buitenaardse inzittenden naar de basis zijn gebracht.

Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us

Causes event in Amargosa Valley, NV by Shitposting cause im in shambles and SmyleeKun on Friday, September 20 2019 with 443K people interested and 433K…

Geheime vliegtuigen

Area 51 werd in 1955 aangewezen als een testgebied voor het Lockheed U-2-spionagevliegtuig. Dat toestel werd in de jaren 50 ontwikkeld om tijdens de Koude Oorlog te spioneren bij de Sovjet-Unie. Later zijn er ook andere geheime vliegtuigen getest, zoals de SR-71 Blackbird en het stealthvliegtuig F-117 Nighthawk. Het bestaan van Area 51 – op bijna 250 kilometer van Los Angeles – werd pas in 2013 officieel erkend door de CIA.

Via Facebook hebben al ruim 600.000 mensen aangegeven de militaire basis te willen bestormen om er met eigen ogen een kijkje te kunnen nemen. “Ze kunnen ons niet allemaal tegenhouden”, schrijft de initiatiefnemer bij het waarschijnlijk grappig bedoelde evenement. Area 51 wordt streng bewaakt door het ministerie van Defensie.

Defensie weigert commentaar over het evenement tegen Amerikaanse media.

In 1994 nam toenmalig RTL Nieuws-correspondent Max Westerman een kijkje bij Area 51

Video! Knetterzieke Parijse kansenparel viert overwinning Algerije met een KETTINGZAAG

0
parijs

Het is weer eens een ‘dolle boel’ in de internationale hoofdstad van het gerel.

Thibaut MONNIER on Twitter

Les supporters de l’#Algérie vont même jusqu’à sortir une tronçonneuse sur les Champs-Élysées pour fêter leur victoire. L’impunité et le laxisme va tourner au drame… https://t.co/ZE32si3Pdh

Het is al maanden prijs: iedere zaterdag staan een stel werkloze Aldi-shoppers genaamd “gele hesjes” het centrum van Parijs te slopen, om vervolgens huiliehuilie te doen als de politie er tegen optreedt. En as we speak zijn de zwarte hesjes toeristische trekpleisters in een boze bui aan het bezetten, en ze eisen allemaal dingen. Ook de brand in de Notre Dame is nog op ieders netvlies gegrift.

Dat is nog niet het enige, want afgelopen nacht stond de stad in vuur en vlam. Gisteren won het Algerijnse voetbalelftal namelijk in de kwartfinale van de Afrika Cup, en dat betekende dat de Algerijnen nu in de halve finale staan.

Jottem, groot feest natuurlijk. Gek genoeg ook in Parijs, ondanks dat die stad volgens mij toch echt in Frankrijk let. Een kniesoor die daar op let, hoor, maar misschien kunnen de feestvierende Algerijnen voortaan gewoon wat vuvuzela’s, schmink en voetbalshirts meenemen. Of voor mijn part een stokbrood – want hé, dit is Frankrijk, toch? Al die voorwerpen lijken mij een stuk geschiktere attributen om een overwinning in het voetbal te vieren dan… een beetje met zo’n levensgevaarlijke kettingzaag te gaan zwaaien. Nee Monsieur le Algerijn, c’est ne pas une goed idee!

Maar ja, je bent immigrant in een West-Europees land en je wil wat. Dus dan maar GTA’tje spelen op straat. Ja toch, leuk toch?

Duizenden winkeliers sluiten handen ineen! Delen massaal foto’s van winkeldieven in WhatsApp

0
whatsapp

In massa groepen op WhatsApp delen winkeliers al tijden foto’s, video’s en identiteitsbewijzen van winkeldieven. Natuurlijk is dit hartstikke illegaal, toch doen winkeliers het. Zij vinden namelijk dat dit dé manier is om winkeldiefstallen en betalingen van vals geld tegen te gaan.

“Het gebeurt overal in Nederland, maar mag niet

Aldus het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in een uitgebreide reportage dat is verschenen. De Autoriteit Persoonsgegevens is ook woedend en zeer kritisch op deze bevindingen. Het mag namelijk helemaal niet, opsporing is een taak van de politie en moet niet op eigen initiatief worden gedaan. Allemaal leuk en aardig, er zal een rede zijn dat winkeliers dit al een tijdje doen. Wellicht omdat de politie niet de middelen/mankracht/prioriteit heeft om dit aan te pakken? Om maar iets te noemen.

In Leeuwarden is er een app groep met 160 winkeliers dat zeer positieve vooruitgang ziet sinds ze het heft in eigen handen nemen.

“Juridisch gezien snap ik de kritiek, maar voor ons is het essentieel. Overlastgevers blijven weg en winkeldiefstal neemt af.

De winkeliers geven zelf aan dat aangifte doen te lang duurt en nauwelijks tot geen resultaat heeft. Terwijl een foto delen van een winkeldief wel collega winkeliers bereikt én voorbereidt. Binnen enkele seconde weet iedere winkelier op wie ze moeten letten.

Door de nieuwe privacywetgeving is er veel ruimte voor onduidelijkheden mogelijk. Je mag foto’s van winkeldieven delen op Facebook, hier is niks strafbaar aan. Toch kan zoiets wel strafbare feiten opleveren zoals smaad. Dit zorgt ervoor dat er veel onduidelijk is waar de grens zit. De komende tijd zal het OM zich hier over moeten gaan buigen, wellicht is het terecht te stellen dat de wetgeving zwaar achterloopt op de digitale ontwikkelingen.

De bibberende bondskanselier

2

Binnen een periode van drie weken lijdt Angela Merkel aan drie bibberaanvallen. Men heeft medelijden met haar, de sympathie is groot. Terecht- ook zij is een mens, met alle sterke en zwakke punten. Maar zij is ook een openbaar persoon. En dat maakt deze zaak extra moeilijk…….

Hoe zouden de westerse mainstream media reageren als Donald Trump of Vladimir Poetin enorme bibberaanvallen hadden gehad tijdens openbare optredens? De journalisten zouden elkaar overtreffen met de wildste speculaties. Maar vooral zouden ze eensgezind roepen: Trump of Poetin zijn een bedreiging voor de mensheid, ze moeten onmiddellijk aftreden! Maar in de Europese Unie is Angela Merkel geen gevaar voor de mensheid… kennelijk.

Waar Merkel ook mee worstelt, waar ze ook last van heeft: ze kan de Duitsers en de rest van de wereld niet langer vertellen dat ze gezond en geschikt is om de burgers te dienen. Het feit dat ze dat blijkbaar toch probeert, gesteund door mensen in haar omgeving, kan alleen verklaard worden met een mengeling van wanhoop en totaal gebrek aan inzicht.

Met een verrassende verandering in het protocol, reageerde Angela Merkel op haar derde bibberaanval. Zij en haar Finse collega bleven zitten tijdens het spelen van de volksliederen (zie video hieronder).

We kennen hetzelfde verschijnsel van atleten die zichzelf graag serieus nemen: met hun reactie wanneer het volkslied van hun land klinkt, laten ze demonstratief hun politieke houding zien. Men legt zijn hand niet op het hart, de volgende springt rond, anderen zingen niet. Eén ding is zeker: ze staan de volgende dag in de krant.

Angela Merkel heeft echter nog een andere reden en die is veel serieuzer te nemen. Na drie bibberaanvallen vraagt iedereen zich af: is deze bondskanselier nog steeds in staat om het lot van het land (en de EU) te bepalen? Dus besloot Merkel om de kans op bibberaanvallen te vermijden. Ze doet geen stap achteruit. Ze gaat zitten.

Maar een regeringsleider die blijft zitten terwijl het volkslied wordt afgespeeld? Wat krijgen we nut? Op sommige foto’s lijkt het net of Merkel mensen heeft uitgenodigd voor een koffiekransje. De Finse presidente ziet er misplaatst uit. Bij anderen wordt de schaamte van Merkel’s mantra “Ich schaffe das” steeds duidelijker.

Voor de eerste keer werd het bibberen medio juni waargenomen bij de receptie van de Oekraïense president Volodymyr Selensky. De verklaring werd toen een tekort aan water genoemd. Negen dagen later huiverde de bondskanselier opnieuw bij de benoeming van de nieuwe minister van Justitie, Christine Lambrecht (SPD). Dit keer werd gezegd dat de aanval te wijten was aan de psychologische verwerking van de eerste aanval.

Op dezelfde manier rechtvaardigde Merkel de recente bibberaanval. Ze bevindt zich nog in de verwerkingsfase. “Het is duidelijk nog niet helemaal klaar, maar er is vooruitgang. En ik moet er een tijdje mee leven,” zei ze. “Ik geloof dat het op een dag weg zal gaan zoals het ooit is gekomen.”
De vraag of Merkel de afgelopen drie weken medische behandeling heeft gekregen, is onbeantwoord gebleven.

De Duitse “Tagesspiegel” wijst erop dat Merkel na de derde bibberaanval “zich niet kan beroepen op haar privacy”. “Ze is een medische verklaring aan het volk verschuldigd.” Goed gezegd, alleen had de Tagesspiegel dat enige tijd geleden kunnen vragen. Merkel lijdt al geruime tijd aan hetzelfde gebrek als de meesten van degenen die haar steunen: te veel compassie met te weinig verstand.

Het bibberen van Angela Merkel wekt oprecht medelijden. Maar het verstand moet zeggen: Duitsland (en de EU) heeft een gezonde, actieve bondskanselier nodig. De meeste mainstream media durven die stelling niet aan. Ze zijn laf. Ook zij lijden aan te veel medeleven in combinatie met te weinig verstand.

EU: In de voetsporen van Adolf

0
von der leyen
25 June 2019, Berlin: Ursula von der Leyen (CDU), Federal Defence Minister, stands behind flags in front of Villa Borsig on Lake Tegel as she waits for the guests of the Northern Group defence ministers' meeting. Photo: Christoph Soeder/dpa

Het EU-nepparlement zal volgende week dinsdag stemmen over de vraag of de Duitse Von der Leyen de huidige voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, opvolgt. Daarmee zou ze het hoofd kunnen worden van meer dan 30.000 ambtenaren, en politieke lijnen en prioriteiten voor de EU kunnen voorstellen. Daarnaast wordt de eurofiel Michel de baas van de Europese Raad. Worden de plannen van de nazi’s over de vorming van het Vierde Rijk dan toch gerealiseerd?

De benoeming van Ursula von der Leyen, de Duitse minister van Defensie en Charles Michel, de Belgische premier, in de EU-topfuncties van Brussel, is goed nieuws voor alle voorstanders van een Britse exit uit de EU, omdat von der Leyen en Michel een grote minachting hebben voor het Verenigd Koninkrijk . Met dezelfde passie die Nigel Farage heeft voor het bestrijden van de EU, hebben zij al aangekondigd dat ze van plan zijn zo snel mogelijk afscheid te nemen van de Britten.

Na het Brexit-referendum beschuldigde Von der Leyen de Britten ervan de inspanningen van de eurocraten om de “Verenigde Staten van Europa” te bouwen te hebben “verlamd” en “consequent” te hebben geblokkeerd. En de Belgische Premier Michel zei dat Brexit de mogelijkheid biedt om de bevoegdheden en macht van de EU te verbreden, uit te breiden tot “de mooiste droom van de 21e eeuw”.

Zowel Ursula von der Leyen als Charles Michel komen uit families van eurocraten die erop gebrand zijn een Europese superstaat te creëren. Beiden zijn geboren en opgegroeid in België. De 60-jarige Ursula von der Leyen, geboren Albrecht, is de dochter van Ernst Albrecht, die in de jaren vijftig en zestig directeur-generaal van de Europese Commissie (feitelijk: Chef de Cabinet in de Hallstein Comissie) was en vervolgens premier werd in Nedersaksen. De nazi Walter Hallstein is, zoals wellicht bekend, één van de oprichters geweest van wat de Europese Unie werd.

Als minister van Defensie maakte Von der Leyen van de Duitse Bundeswehr een doelwit van spot. Zij zorgde ervoor dat het Duitse leger enorm veel geld verspilde aan nutteloze projecten, waaronder het kopen van nieuwe geweren die niet rechtuit kunnen schieten bij warm weer. Alhoewel, in Duitsland had men in ieder geval nog de beschikking over kogels en beroepskleding. En, toegegeven: elke kazerne heeft nu zijn eigen kinderopvang. Tja, dat krijg je kennelijk als je vrouwen (met hun eigen prioriteiten) aan het hoofd van de strijdmachten plaatst.

Aan het einde van haar loopbaan van minister van Defensie laat zij een zielloos leger achter, zonder traditie en inspiratie, die materieel en moreel versleten is en van de ene missie naar de andere jaagt zonder echt te weten waar de reis naartoe gaat. De lege vitrines in de barakken zijn de stille getuigenis dat deze vrouw meer van het leger heeft afgenomen dan alleen de wapens zelf. En dat wil dan één Europees leger maken……

De anekdote over de Duitse soldaat die tijdens een NAVO-oefening een bezemsteel nam en zwart maakte bij gebrek aan wapens, is geen grap, maar een trieste realiteit. Von der Leyen staat ook bekend om haar dissertatie, tot stand gekomen door plagiaat, en voor het verzet plegen binnen haar eigen partij toen ze het adoptierecht voor paren van hetzelfde geslacht steunde.

Paradoxaal genoeg wordt Von der Leyen’s benoeming als LGBTQ-activiste ondersteund door conservatieve regeringen in Oost-Europa, zoals Polen. Dit bracht de Duitse journalist Peter Grimm ertoe te geloven dat “zij landen die ooit door de Wehrmacht werden bezet, heeft kunnen geruststellen door het Duitse leger grotendeels gevechtsonbekwaam te maken.”

Het succes van Charles Michel is het resultaat van doodgewoon nepotisme. Hij is de zoon van Louis Michel, de voormalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken en voormalig Europees commissaris, die een sterke voorstander was van aansluiting van de hele Middellandse Zee, inclusief Noord-Afrika en het Midden-Oosten, bij de Europese Unie. Daartoe zijn we trouwens al aardig op weg…..

Dankzij zijn vader, de leider van de liberalen in Wallonië, de meest zuidelijk Franstalige regio van België, werd de jonge Charles Michel, 18 jaar oud, een regeringsraadlid in deze provincie, na zijn afstuderen op 23-jarige leeftijd lid van het Belgische parlement en met 38 jaar werd hij de jongste Belgische premier ooit.
Nu is hij 43 jaar oud en heeft hij zijn hele leven nog nooit een normale baan gehad. Als Europese “president” ontvangt hij straks een (kaal) nettoloon van 23.000 euro per maand, vergeleken met Boris Johnson, die straks als Britse premier 9.600 pond (ongeveer 8.600 euro) zal ontvangen.

Het is voor de Europese Unie te hopen dat Michel succesvoller opereert dan dat hij deed als Belgisch premier: zijn “kamikaze-coalitie” kon grote hervormingsplannen niet waarmaken en strandde voortijdig. Eind vorig jaar keerde de N-VA zich tegen het VN-migratiepact dat Michel in Marrakesh wilde ondertekenen. De Belgische premier echter leverde zijn land uit aan de Verenigde Naties (net als die lapzwans-premier van ons gedaan heeft) en de regering viel niet veel later. Het tekenen van het Marrakech-pact heeft hem in ieder geval het voorzitterschap van de Europese Raad opgeleverd… zijn land zit echter met de brokken.

“We hebben zoveel mogelijk federalisme en zo weinig mogelijk autonomie nodig”, zei de Belgische socialistische leider Henri De Man, mentor van Paul-Henri Spaak, één van de grondleggers van de EU, “zodat België deel kan uitmaken van de voorhoede van de Europese revolutie; dat is het principe waarmee de nieuwe Europese orde staat en valt.”

Ondertussen ontving Charles Michel van één van zijn voorgangers in de EU, Herman Van Rompuy, een open brief over hoe hij zou moeten acteren in de EU. Van Rompuy vertelde Michel dat hij ervoor moet zorgen dat Polen en Hongarije worden gestraft voor “het schenden van Europese waarden” en dat de EU zich moet voorbereiden op een handelsoorlog met de Verenigde Staten omdat “de (Amerikaanse) president iemand is die staat te popelen om vijanden te hebben. Dat is de kern van zijn beleid. Ons primaire motief is “eenheid”, dat van hem is “verdeeldheid”.

Bovendien moet Michel de EU uitbreiden naar de Balkan en een gemeenschappelijk Europees leger oprichten. Van Rompuy schrijft: “De Europese Unie kan nooit een “wereldmacht” worden zonder een sterke militaire dimensie.” Een superstaat zijn is niet genoeg, het doel is om een imperium te worden.

Komen we op het goede nieuws voor alle Brexit-voorstanders: Van Rompuy zegt expliciet dat een EU-leger onmogelijk is zolang “de Britse rem” niet wordt verwijderd uit de gemeenschappelijke Europese defensiestructuur. Daarom kan de EU zonder Brexit geen “wereldmacht” worden. Herman Van Rompuy, Ursula von der Leyen, Charles Michel, Emmanuel Macron, zij hebben dit allemaal erkend.

Als de tijd gekomen is om de Brexit te vieren, kan het Verenigd Koninkrijk een welverdiend feestje bouwen, maar de Britten moeten niet vergeten voorzichtig te zijn en goed op te passen. Want de geschiedenis laat zien dat elk continentaal Rijk achter het Kanaal een vijand van Groot-Brittannië, van democratie en vrijheid, is geweest. En dat zal met het nieuwe EU-imperium precies hetzelfde zijn.

Syrië: Autobom tegen christenen buiten kerk in Qamishli

0

Een autobom is tot ontploffing gebracht zaterdag in de Koerdische stad van Qamashli, in Noord-Oost-Syrië. Dit net buiten een christelijke kerk. Tot 11 mensen zouden gewond geraakt zijn volgens persbureau AFP. Het Syrische staatsnieuwsagentschap SANA spreekt eveneens over 11 gewonden. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat anti-Assad-gezind is, spreekt slechts over 7 gewonden.

De aanslag is voorlopig nog niet opgeëist. Het is echter mogelijk dat de aanslag het werk was van de jihadistische groepering IS, dat ondanks veel militaire nederlagen nog steeds een aanwezigheid onderhoudt in de Badia-woestijn, alsook in gebied dat de Koerdisch-gedomineerde SDF controleert, dit met steun van de VS.

MECC on Twitter

Our Lady protected the innocent citizens from the terrorist bombing of Al-Qamishli… We condemn this criminal act … we deeply pray for the healing of the wounded, peace and reconciliation #Qamishli

IS nog steeds actief in noordoosten van Syrië

Patriarch Mor Ignatius Aphrem II, het hoofd van de Syrische Orthodoxe Kerk, heeft in de ‘sterkste verwoordingen’ deze “laffe terreurdaad” veroordeeld. Het enige doel van deze daden zou zijn om een atmosfeer van angst en chaos te brengen onder de burgers en de situatie in de regio te destabiliseren, zo luidt het.

Vorige maand, op 17 juni, werd evenzeer een autobom in Qamashli tot ontploffing gebracht. Toen zouden zeven mensen, waaronder een kind, gewond geraakt zijn. De bom werd tot ontploffing gebracht door een zelfmoordterrorist, die door de checkpoints en obstakels trachtte te rijden, om tot het hoofdkwartier van de Koerdische troepen te raken. Dit lukte echter niet.

FVD steunt Westland die islamitische basisschool in maag gesplitst krijgt

0
fvd

Forum voor Democratie steunt de gemeenteraad van de Zuid-Hollandse plaatst Westland. Deze verzet zich tegen de komst van een islamitische basisschool. Volgens een meerderheid van de raad wonen moslims teveel verspreid door de gemeente om zo’n school rendabel te maken, maar minister Slob (Onderwijs) is het daarmee eens en wil de gemeente gewoon overrulen. FVD-europarlementariër Derk Jan Eppink vindt dat opmerkelijk, en spreekt van een dwangbevel van de minister: ‘Oekaze!’

Forum voor Democratie heeft geen afvaardiging in de gemeenteraad van Westland, maar aangezien ChristenUnie-minister Slob (Onderwijs) er nu een landelijk thema van heeft gemaakt, hoeven FVD’ers zich ook niet meer in te houden. Derk Jan Eppink, europarlementariër, vindt het opmerkelijk dat de regering een gemeente een islamitische school door de strot wil duwen als een meerderheid van de raad heeft gezegd dat zij die liever niet hebben.

Derk Jan Eppink on Twitter

Als een gemeenteraad het niet wil, komt er een oekaze van heer Slob (what is in a name!). Om een type school op te richten dat vooral het nieuws haalt omdat het in het Slob zit. https://t.co/gm2FCe7NmP

De FVD’er wijst erop dat islamitische scholen de laatste tijd flink in opspraak zijn (‘in het Slob zit’), en niet op de goede manier. We hoeven alleen maar ‘Cornelius Haga’ te zeggen, en heel het land weet meteen over welk hoofdstedelijk kinderkalifaat we het hebben. Eppink laat blijken het nogal wrang te vinden:

“Als een gemeenteraad het niet wil, komt er een oekaze van heer Slob (what is in a name!). Om een type school op te richten dat vooral het nieuws haalt omdat het in het Slob zit. “

Of ze in het Westland met die naamgrap veel kunnen, weet ik niet. Maar ze weten zich in Den Haag in ieder geval gesteun door één politieke partij die vindt dat je niet zomaar van bovenaf lokale besluiten kan negeren en je eigen drammerige zin kan doordrijven omdat je nu eenmaal de minister bent.

De CEO van Volvo betreurt de hoge asiel-criminaliteit van Zweden, hij zal zijn hoofdkwartier mogelijk naar het buitenland zal verplaatsen

0
volvo

De CEO van Volvo betreurt de hoge criminaliteit van Zweden, zegt dat het bedrijf zijn hoofdkwartier mogelijk naar het buitenland zal verplaatsen

De Volvo-CEO zei zelfs dat het bedrijf mogelijk zou overwegen om zijn hoofdkantoor ergens anders te verplaatsen – waarschijnlijk zelfs buiten Zweden.

Het hoofd van de Zweedse autofabrikant Volvo heeft thuis behoorlijk wat opschudding veroorzaakt door te zeggen dat zijn bedrijf worstelt met het aantrekken van buitenlandse specialisten vanwege het gebrek aan openbare veiligheid en kan overwegen om elders te verhuizen.

Sprekend tot de dagelijkse Svenska Dagbladet klaagde Volvo-topman Hakan Samuelsson over het feit dat de autofabrikant geleidelijk aan zijn aantrekkingskracht op buitenlandse tech-experts en ingenieurs, evenals op topmanagers, verloor. Het probleem ligt volgens hem deels in het feit dat de specialisten terughoudend zijn om te verhuizen naar de op één na grootste stad van Zweden, waar het hoofdkantoor van Volvo is gevestigd, vanwege de aantoonbaar hoge criminaliteit.

“We bouwen auto’s, we kunnen dit probleem niet oplossen”, vertelde Samuelsson aan SvD. “Toch kan nog worden opgemerkt dat dit probleem wel bestaat.” Een van de andere zaken die hij noemde, was het gebrek aan betaalbare huisvesting en scholen.

De Volvo-CEO zei zelfs dat het bedrijf mogelijk zou overwegen om zijn hoofdkantoor ergens anders te verplaatsen – waarschijnlijk zelfs uit Zweden – als deze situatie niet verandert. Hij haastte zich om te zeggen dat Volvo deze mogelijkheid nog niet overweegt, maar hij zou het in de toekomst niet volledig uitsluiten.

De woorden van Samuelsson veroorzaakten een boze reactie van Göteborg-politiechef Erik Nord, die hen als “oneerlijk” afsloot.

De algemene situatie in de stad is niet zo slecht, zei hij, en legde uit dat iets dat als “normaal” elders wordt gezien ergens “onverdiend veel aandacht” krijgt in Zweden.

RT on Twitter

‘No-go zone’: American shipping company stops delivering to a notorious neighborhood in Malmo, Sweden https://t.co/a22y3m2QD4

Nord bekritiseerde ook Sameulsson voor wat hij beschreef als te veel vertrouwen op sociale media, wat volgens de politiechef een vertekend beeld van de situatie geeft.

“Zelfs mensen als Hakan Samuelsson halen hun informatie uit wat ze op Facebook en Twitter lezen. Dat betekent niet dat het waar is, “vertelde Nord aan de Zweedse media, eraan toevoegend dat” Göteborg een redelijk veilige stad is “in vergelijking met andere steden over de hele wereld.

Andere Zweedse functionarissen leken echter gunstiger tegenover de beoordeling van de situatie door de CEO van Volvo. Premier Stefan Loefven zei dat hij “respect” had voor de mening van Samuelsson.

“Als Volvo [dergelijke problemen] ervaart, dan is dat het geval,” zei hij, zwoer meer huizen te bouwen, het onderwijs beter te maken en de misdaad te bestrijden.

“We investeren meer in het hoger onderwijs. We trainen tweemaal zoveel politieagenten als voordat we aantraden, “vertelde Loefven aan journalisten.

Axel Josefson, een gemeenteambtenaar uit Göteborg, zei dat hij goed op de hoogte is van de problemen in de stad en “instemt” met de kritiek van de CEO.

Criminele activiteiten in de op een na grootste stad van Zweden zijn al geruime tijd in de krantenkoppen te zien. In augustus 2018 zag Göteborg een enorme toename van misdaden, met tientallen auto’s en verschillende gebouwen die werden verwoest tijdens een reeks brandstichtingen.

Een jaar eerder werden sommige gebieden van Göteborg omschreven als virtuele “no-go zones”, die hoge misdaad- en armoedecijfers kennen en als vruchtbare voedingsbodem dienen voor religieus extremisme.

Fatah: “Er staan nog duizenden moordenaars klaar”

1
Mahmoud Al-Aloul

De vicevoorzitter van Fatah, Mahmoud Al-Aloul – tevens plaatsvervanger van de Palestijnse president Abbas – heeft op 26 juni jl. verklaard dat duizenden Palestijnen bereid zijn om Joden te gaan vermoorden. Al-Aloul zei dit in een toespraak bij een protest tegen het Amerikaanse economische hulpplan van 50 miljard dollar voor de Palestijnen, dat in de Arabische golfstaat Bahrein werd gepresenteerd.

Letterlijk zei hij: “Hebben jullie niet begrepen wat de motieven van Omar Abu Laila waren? Er zijn duizenden Omar Abu Lailas die zich niet bij tirannie neerleggen.” Omar Abu Laila was een Palestijnse terrorist die in maart 2019 een Israëlische rabbijn en een soldaat vermoordde. Terwijl hij het podium besteeg, werd er een lied gezongen, met onder meer de volgende tekst:

“Met granaten kondigen wij de strijd aan.
Ik kom eraan, mijn vijand [de Joden].
Wij zullen naar elk huis gaan met onze hakbijlen en messen.
Ik zweer dat jullie niet kunnen ontsnappen.”

(Uitgezonden op de Fatah Facebook pagina op 26 juni 2019.)

Ook moefti Muhammad Hussein, de hoogste geestelijk leider van de Palestijnse Autoriteit en persoonlijk adviseur van Mahmoud Abbas, prees recentelijk terreur. Hij zei over de voor terreuraanslagen gevangen zittende Palestijnen:

“Wij vragen Allah om hun vrijlating te bewerkstelligen.
Het is onweerlegbaar dat het hele Palestijnse volk de gevangenen, hun rechtvaardige zaak en hun heroïsche strijd steunt.
Wij vragen Allah om hen te belonen.
Daarom staan wij volledig achter hun salarissen. (!) Wij geven daaraan zelfs prioriteit. Wij zeggen: de gevangenen, de gewonden en de martelaren [omgekomen zelfmoordterroristen] gaan boven alles.”

(Uitgezonden op de officiële Palestijnse televisie op 20 mei 2019.)

Het is duidelijk: Palestijnse leiders blijven terreur aanmoedigen en terroristen worden nog steeds vorstelijk beloond. Naar verwachting stijgt het betaalde bedrag aan betaalde beloningen aan terroristen in de Palestijnse gebieden met 12% in 2019. Een enorme voorkeursbehandeling voor de terroristen. Want als bezuinigingsmaatregel zullen de Palestijnse ambtenarensalarissen juist met 40% gekort worden en mogen (dood)zieke Palestijnen zich niet meer laten behandelen in Israëlische ziekenhuizen. (Waar zij specialistische behandelingen kregen die in Palestijnse ziekenhuizen niet beschikbaar zijn.)

Wanneer gaan de Europese Unie en Nederland eens in actie komen tegen het bevorderen en belonen van terreur, in dit geval gericht tegen Joden? Zeker in deze tijd, nu de terreur ook de straten van Europa en Nederland heeft bereikt.

Dit is de “culturele verrijking” die Angela Merkel naar Duitsland bracht

0

Dit is de “culturele verrijking” die Angela Merkel naar Duitsland bracht toen ze de grenzen opende voor “professionals” en “geschoolde arbeiders” uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten?

The Backup of OnlineMagazin on Twitter

🆘‼😱🔥 #Germany: One of #Merkel’s refugees and highly skilled workers want to apply as an intern at CarGlass (AutoGlass). Thank you Angela! One can not ask for more enrichment and willingness to work. by blocked @OnlineMagazin https://t.co/A3n8VKcu2p

En terwijl we in Duitsland zijn … .hij zijn enkele van de ‘culturele verrijkers’ die arriveerden met een ‘reddingsboot’ die Italië had afgewezen.

The Backup of OnlineMagazin on Twitter

🆘‼🤬💩 #Germany: These disgusting cowards and scum! The usual #Merkel-refugees, who were ferried from NGO ferries to Europe beat a white German girl with punches and kicks in the face. by blocked @OnlineMagazin https://t.co/MsSsUPrbUJ

Is de nieuwe financiële crash nu ècht dichtbij?

0
banken

De toezichthouders van Wall Street zitten weer eens te slapen en hebben niet in de gaten dat we dezelfde kritieke signalen krijgen die in 2007 en begin 2008 óók door hen genegeerd werden.

Laten we eens kijken naar de duidelijke waarschuwingssignalen die in juli 2007 zijn begonnen en deze vervolgens vergelijken met wat er vandaag de dag gebeurt.

Op 17 juli 2007 kondigde Bear Stearns aan dat twee van zijn hedgefondsen, die in het eerste kwartaal van het jaar ongeveer $ 1,5 miljard aan investeerderskapitaal beheerden, nu grotendeels waardeloos waren. Op 9 augustus 2007 maakte BNP Paribas, de grootste beursgenoteerde bank van Frankrijk, bekend dat het de opnames van cliënten uit drie van haar fondsen bevroor, waardoor die cliënten geen toegang meer konden krijgen tot $ 2,2 miljard. De bank sprak over “verdamping van liquiditeit” en het onvermogen “om bepaalde activa te waarderen” als reden voor haar handelen.

Spoelen we even versneld vooruit naar het heden: op 3 juni 2019 verbluft een van de grootste geldbeheerders van Groot-Brittannië, Neil Woodford, wereldmarkten door aan te kondigen dat het fonds van zijn firma, het “Woodfield Equity Income Fund” ter grootte van $ 4,7 miljard, de opnames van klanten zou bevriezen. De beslissing was het gevolg van zware uitstroom en een groot belang in illiquide aandelen. De Britse toezichthouder voor effecten, de Financial Conduct Authority, heeft een onderzoek naar de zaak geopend.
U kunt de eerste resultaten van het onderzoek hier lezen (PDF).

Tijdens de financiële crisis van 2007-2008 zag één van de grootste handelsbanken in de VS, die zich had ontwikkeld tot een gigantische omnivoor met een portefeuille van investeringsbanken, beursvennootschappen en monsterderivaten, zijn aandelenkoer verdampen en kondigde aan dat het op 17 november 2008 50.000 werknemers zou ontslaan.

Die bank was Citigroup, dat eigenlijk failliet had moeten gaan, maar in aanmerking kwam voor de grootste overheidsbailout in de wereldwijde bankengeschiedenis. In januari 2009, toen zijn aandelenkoers nog steeds geen bodem kon vinden (het vond dat uiteindelijk op 99 dollarcent), verzamelde Citigroup al zijn giftige activa (ook bekend als “onverantwoordelijke managementbeslissingen”) en dumpte ze in een zogenaamd “Bad Bank”, genaamd Citi Holdings, om het later – als de belangstelling van de mainstream media minder zou worden – tegen grote verliezen te verkopen.

Snel vooruit naar het heden: de grootste bank van Duitsland, Deutsche Bank, is zwaar verweven met banken op Wall Street, en dit concern kondigde afgelopen maandag aan dat het 18.000 werknemers zou ontslaan en een “Bad Bank” creëerde om daarin voor $ 83 miljard aan giftige activa te plaatsen. Deutsche Bank heeft andere angstaanjagende gelijkenissen met de Citigroup van 2008, niet de minste daarvan is het feit dat de aandelenkoers sinds begin 2007 met 90% gekelderd is.

Een andere overeenkomst is deze: op 21 november 2008 had Citigroup een gewone aandelenwaarde van $ 20,5 miljard. Tegelijkertijd had het een notioneel (“face amount”) derivatenboek van $ 33 biljoen ($ 33.000 miljard!), blijkt uit cijfers van het Bureau van de Comptroller of the Currency. Volgens het jaarverslag van Deutsche Bank over 2018 heeft het een notioneel derivatenboek van $ 49 biljoen ($ 49.000 miljard) tegenover een waarde op de aandelenmarkt (handel in Frankfurt) van minder dan $ 14 miljard.

Beide banken delen ook dit zeer ongemakkelijke feit: ze vormen een potentiële bron van marktbesmettingen omdat hun derivaten sterk verweven zijn met andere mondiale banken als tegenpartijen. En omdat we vaker hebben laten zien dat banktoezichthouders en het Amerikaanse Congres met de dag incompetenter lijken te worden: dit feit is vandaag de dag net zo van toepassing op Citigroup als het was in 2008.

Als u wilt weten hoe gemakkelijk het is om honderdduizenden particuliere klanten hun geld te ontfutselen uit een beleggingsfonds: kijk dan naar onderstaande video waarin Neil Woodford het nieuws vorige maand aan zijn klanten meedeelde.

‘Incassobureau knijpt klanten uit’ FTM onderzoek

0

Incassobureau het Invorderingsbedrijf zou schuldeisers hebben aangespoord juridische stappen te zetten zonder hen duidelijk te informeren over de financiële gevolgen.

Hierdoor vielen de kosten voor hen vele male hoger uit dan het te innen bedrag. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money op basis van onderzoek.

Het gaat om ten minste zeventig schuldeisers met kleine, onbetaalde facturen. Ze werden in een kostbaar incassotraject gehouden, waarbij zowel stoppen als doorgaan een hoge rekening zou opleveren. De klanten werden hierover niet helder of zelfs onjuist geïnformeerd. Zo liep een incasso voor een huurachterstand van driehonderd euro voor een huisbaas op tot een rekening van 1083 euro.

Klanten die openlijk klaagden werden geïntimideerd met juridische middelen. Zo voert het Invorderingsbedrijf een rechtszaak tegen een ex-klant die negatieve reviews plaatste, waarin het een schadevergoeding eist. De vrouw had een onbetaalde factuur van 600 euro, betaalde al 1200 euro aan het incassobureau en moet nog eens 4300 betalen als ze de incasso-opdracht intrekt.

Het Invorderingsbedrijf, dat ook opereert als het Incassocenter, verzaakte in meerdere gevallen de veertiendagenbrief naar de schuldenaar te sturen. Het ging in plats daarvan direct over tot een juridische procedure. Pas na het versturen van zo’n wettelijk verplichte brief mag een incassobureau kosten in rekening brengen bij de schuldenaar.

incasso

Ongehoord, kwalijk en ongeoorloofd

Directeur van de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus, Connie Maathuis, zegt in reactie tegen FTM: “De geschetste gang van zaken is ongehoord, kwalijk en uiterst ongeoorloofd en we distantiëren ons uitdrukkelijk van dergelijke handelswijzen. De werkwijze verdraagt zich in het geheel niet met het Incasso Keurmerk.”

Joost Konings, directeur van het Invorderingsbedrijf, zegt tegen FTM niet op alle aantijgingen te kunnen reageren omdat hij niet weet om welke dossiers het gaat. Dat medewerkers allerlei toekomstige kosten telefonisch verzwijgen, ontkent de directeur niet. “Wij zenden altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging waarin mogelijke scenario’s zijn uitgewerkt en risico’s zijn beschreven.”

Schandalig. Onbetaalde rekening van 20 euro wordt 646 euro

Tuurlijk, we hebben geen context. Dus het is makkelijk vanuit de onderbuik praten. Gevonden op twitter. We weten niet of dit een notoire wanbetaler is die rekening op rekening stapelt, een dementerende bejaarde die de post niet meer open maakt, iemand die het niet eens was met een gestuurde factuur of een bijstandsmoeder die koos om haar kinderen eten te geven in plaats van iets anders te betalen. Wat de reden ook is. Maar goed beschouwd is het gewoonweg bizar dat in een bedrag van 20 euro kan veertigvoudigen tot het bizarre bedrag van 646 euro.

incasso

Helemaal als je je bedenkt dat het doorverkopen van openstaande bedragen (terecht of onterecht) tegenwoordig big business is geworden waar over de ruggen van schuldenaren geld te verdienen. Mensen die vaak al helemaal niets hebben totaal en volledig uitknijpen, het is te walgelijk voor woorden. Tuurlijk, voor je een veroordeling bij de rechter krijgt hoort er al een heel traject aan vooraf gegaan te zijn. Ook heb je hebt er altijd minkukels bijzitten zonder rekeningen te betalen door het leven wandelen.

Maar een bedrijf als Directpay maakt er zo’n gigantisch zooitje van dat zelfs rechters er gek van worden. Directpay brengt 186(!!!) zaken per dag naar de rechter, waarvan 80% van de gedaagden niet komt opdagen. Verontrustend, want dan is er niemand die de onjuiste claims kan ontkrachten, zegt de raad voor de rechtspraak. Maar beste rechters, als de zaken van Directpay al zo wankel zijn… Waarom dan aannemen dat het voortraject wel goed is gegaan? Het is willekeur van een bende agressieve incassocowboys die azen op het onvermogen van mensen om te begrijpen hoe de schuldenindustrie werkt.

Manifest schuldenvrij

En nu hebben we een pesthekel aan De Correspondent, maar voor de verandering hebben ze eens een keer iets goeds opgestart: een manifest om Nederland en de Nederlanders schuldenvrij te maken. Armoede en onvermogen wordt in Nederland beboet en dat moet stoppen. We quoten:

Wij geloven dat de schuldenindustrie een geldverslindend circus is. Of we het nou willen of niet, we betalen daar allemaal aan mee: meer depressies, meer ziekteverzuim, meer hulpverleners, meer uitkeringen en ga zo maar door.

Belangrijker nog, dit is een enorme verspilling van een half miljoen Nederlandse burgers. Als die bevrijd worden van hun verlammende schuldenlast komt er een potentieel vrij van energie, talent en arbeidskracht waar iedereen bij gebaat is. Geef mensen weer hoop en toekomst en we krijgen er een rijkere samenleving voor terug.

Wil je ook een vuist maken tegen de bedrijven die er hun business model van maken om mensen tot de laatste cent totaal uit te knijpen, doe dan je best en onderteken dit manifest. Oh en betaal de rekeningen die je moet betalen. En als je dan eens een keer gezeur krijgt met zo’n cowboy, zorg dan dat je je spullen op orde hebt. Zij hebben het namelijk vaak niet.