15.4 C
Amsterdam
zondag, juni 24, 2018

De aanval op de pensioenen zijn begonnen met dank aan ons kabinet

0
pensioen

De aanval op de pensioenen komt op stoom wel de rijken dividend terug betalen maar pensioenen repareren ho maar. Bedrijven, de overheid en Centrale Banken spannen samen om uit te komen onder contractuele verplichtingen, en pensioenfondsen, of privévermogens bedoeld voor de ‘oude dag‘, te strippen.

pensioen

Velen die afhankelijk zijn van een oudedagsvoorziening zijn al jaren de klos. En het eind is nog niet in zicht.

Per land is het pensioenstelsel anders opgebouwd. In veel landen betreft het een contractuele verplichting van de overheid en/of de bedrijven, om mensen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt een uitkering te geven voor de rest van hun leven. Al dan niet met een verplichting om op een bepaalde leeftijd ook te stoppen met werken. Of in elk geval bij dat bedrijf waarvoor men werkzaam was.

De hoogte van die uitkering is contractueel vastgelegd, met inbegrip van een mechanisme voor indexatie wegens prijsstijgingen, of het betreft een ‘indicatie‘, maar de feitelijke uitkering staat niet contractueel vast. Fondsen hebben een ‘inspanningsverplichting‘ om te compenseren voor prijsstijgingen, maar de draagkracht van het fonds, afgemeten aan het belegde vermogen, kan een beperkende factor zijn.

Overheden hebben geld nodig voor dingen die ‘BOEM!‘ zeggen, en het kunstmatig scheppen van ‘werkgelegenheid‘ door meer en meer regelgeving. Geld dat tot voor kort voornamelijk werd geleend van toekomstige generaties door het laten groeien van de ‘Staatsschuld‘. Maar met steeds meer westerse landen die hun ‘Staatsschuld‘ tot (ver) boven de honderd procent van het GDP zagen groeien, zonder reserves van zichzelf, begon daar de erosie. Contracten werden verscheurd, en ouderen werden op rantsoen gezet. Je kunt zeggen dat de ouderen op die wijze de kunstmatig geschapen ‘werkgelegenheid‘ voor jongeren betaalden. Een vestzak-broekzak-operatie die per saldo alleen maar meer ‘snijverliezen‘ oplevert. ‘Snijverliezen‘ die je uitdrukt in meer ‘werkgelegenheid‘, zolang die vermogensoverdracht nog niet geautomatiseerd is.

Daarmee was de balans nog niet gezond, omdat de échte economie maar niet wilde herstellen. Dus zochten overheden naar nieuwe bronnen, en een manier om de rentelast over hun ‘Staatsschuld‘ te drukken. Naast het bijdrukken van geld, werd de rente naar ‘min-nul’ gebracht, wat in landen met een pensioenregeling die gebaseerd is op spaartegoeden betekent dat de fondsen meer geld als reserves moeten hebben om aan de contractueel aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. In landen waar het feitelijk de werkenden zijn die middels een ‘omslagsysteem‘ betalen voor de pensioenen van de ouderen ligt dat anders.

Er zijn ook ‘hybride‘ systemen ontstaan in de ‘vette jaren‘. Overheden en bedrijven overtuigden de werknemers van de noodzaak om het ‘teveel‘ aan belegd vermogen af te romen, omdat het zonde was van al die ‘rondklotsende miljarden‘, met de impliciete, of zelfs contractueel vastgelegde belofte om in ‘magere tijden‘ het afgeroomde geld weer terug te storten, als er tekorten dreigden te ontstaan. Waar dat contractueel is vastgelegd is er nog enige houvast, al moet nog worden afgewacht hoe de ‘onafhankelijke rechter‘ oordeelt bij een conflict, en welke partijen de ‘onafhankelijke rechter‘ accepteert als legitieme klagers. Waar die contractuele verplichting ontbreekt, kunnen de gepensioneerden fluiten naar hun geld. Zo deed de ‘regering Lubbers‘ een greep in de kas van het ABP, en was dat fonds een van de eersten die als gevolg daarvan de pensioenen moest korten.

De overdracht van geld van ‘inactieven‘ naar ‘actieven‘, en andere groepen ‘inactieven‘, levert geen ‘meerwaarde‘ op. En er is zelfs een niet geringe kans dat het ook geen werkgelegenheid oplevert, als de functies die op deze manier worden gesubsidieerd vanuit de spaartegoeden van gepensioneerde actieven vervolgens worden geautomatiseerd. Dat leidt tot een vermogensoverdracht van de fondsen naar een puissant rijke toplaag van ‘eigenaren‘ en banken. Toch is er weinig verzet tegen.

In het geval van een ‘omslagsysteem‘, zoals de AOW, waarbij actieven betalen voor inactieven kun je nog zeggen dat er sprake is van een belangenafweging. Bij een collectief gespaard vermogen is het eigenlijk vreemd dat de inactieven zo weinig zeggenschap hebben over het tegoed, en de wijze waarop het wordt beheerd. En dat de overheid, middels de Centrale Bank, kan ingrijpen, zonder dat het verantwoordelijkheid draagt voor de gevolgen. Het is niet moeilijk om in te zien dat overheden die om geld verlegen zitten langs deze weg eenvoudig zichzelf kunnen verrijken. Terwijl besturen van pensioenfondsen en leidinggevenden bij bedrijven aan kunnen voeren dat hun handelingsvrijheid wordt beperkt, waardoor ook zij geen verantwoordelijkheid hoeven te aanvaarden voor de gevolgen van ‘onvoordelige‘ beleggingen.

De aanval op de pensioenen komt op stoom en niemand zal dit nog kunnen stoppen

Voor de Griekse bevolking zal de crisis nog wel een tijdje blijven nazinderen.

0
griekenland

Einde van de Griekse crisis: eurogroep heeft akkoord over het stopzetten van het steunprogramma

Na acht jaar lijkt de economische crisis in Griekenland te eindigen. De ministers van Financiën van de eurozone hebben een compromis bereikt om het steunprogramma aan Griekenland stop te zetten. Vanaf augustus moet Griekenland weer op eigen benen kunnen staan en dan krijgt het land ook weer toegang tot de markten om hun schuldenlast onder controle te krijgen.

De onderhandelingen in Luxemburg verliepen moeizamer dan verwacht, want het duurde tot in de vroege uurtjes voor de ministers een compromis bereikten. Maar na acht jaar is er dus een historisch akkoord dat het steunprogramma aan Griekenland moet beëindigen. De voorbije jaren was Griekenland een tikkende tijdbom voor de Europese economie. Er werd zelfs een paar keer mee gedreigd om de Grieken uit de eurogroep te zetten. Voorwaarde voor de steun was immers dat de Griekse regering een aantal drastische maatregelen zou doorvoeren die vooral een sociale impact voor de bevolking zouden hebben.

“Er zijn zware offers geleverd”, zegt Mario Centeno, de voorzitter van de eurogroep. Maar de Grieken hebben uiteindelijk gedaan wat van hen gevraagd werd en intussen zou de begroting van het land opnieuw onder controle zijn. Sinds 2010 heeft het land zo’n 273 miljard euro steun gekregen van de eurolanden en van het IMF. Uiteraard zal het Griekse beleid ook na augustus nog nauwlettend gevolgd worden.

Schuldenlast

In elk geval moet de schuldenlast voor Griekenland draaglijk blijven als de economie van het land zich verder wil herstellen. Daarom beslisten de ministers dat de deadlines voor de afbetaling van leningen uit het tweede steunprogramma met tien jaar zullen worden uitgesteld. Zo zal Griekenland het komende decennium dus geen zware afbetalingen meer moeten doen. Daarnaast krijgt het land nog een laatste schijf van 15 miljard euro steun. Die dient als bescherming voor alle voorzienbare risico’s. Het moet beleggers ook geruststellen dat het weer veilig is om in Griekenland te investeren.In Griekenland zelf zal de crisis nog wel een tijdje blijven bestaan. De economie is dan wel terug aan het groeien, de sociale impact is enorm geweest. De werkloosheidsgraad is een beetje aan het afnemen, maar nog altijd zit 20 procent van de Grieken zonder werk. Bij jongeren is er zelfs nog steeds een werkloosheidsgraad van 43 procent. Pensioenen zijn de voorbije jaren met 70 procent afgenomen. Er is dus nog veel werk in Griekenland, maar voor de eurozone is het duidelijk: “De Griekse crisis is beëindigd.”

‘Geschonken’ pand Alexander Pechtold €60.000 meer waard, Europese Raad: ‘Betreurenswaardig’

0
pechtold

Alexander Pechtold kreeg een appartement dat hij niet opgaf, omdat hij de schenking een privé-zaak vond. Een ethische commissie van Europese Raad noemt het ‘betreurenswaardig’ dat de Tweede Kamer geen betere meldingsplicht heeft, want dit lakse gedoe zou corruptie in de hand kunnen werken.

Alexander Pechtold is niet per se corrupt, maar de nonchalante manier waarop hij het niet melden van een schenking wegwuift stoort Gerco, een anti-corruptieclubje van de Europese Raad. Let wel. De Europese Raad is een ongekozen gremium van beroepszeurkousen dat zich graag laat horen, gewoon omdat het kan. De Europese scherpslijpers menen dat de Tweede Kamer regels moet opstellen die geen ruimte laat voor grijstinten. Goed, Geert Wilders, erfvijand van Pechtold, hakt er graag op in.

Woensdag vergadert het presidium van de Kamer over het Pechtold-appartement en Pechtold zal zijn zelfingenomen toontje misschien een beetje moeten dimmen, want het blijft natuurlijk raar dat een volksvertegenwoordiger de schenking van een appartement van een Canadese ambassadeur niet meldt.

Leukste van de kwestie is dat het appartement inmiddels alweer tonnen in waarde is gestegen. De huizen-voyeursite Bekende Buren heeft zitten rekenen. Pechtold ‘kreeg’ het pand voor €135.000 in bezit. ‘Drie weken geleden is, twee deuren van zijn optrekje verwijderd, een appartement verkocht voor de prijs van €192.500.  Het appartement is in dus in korte tijd rond de €60.000 in waarde gestegen.’ Och, arme Pechtold. Laat de fiscus het niet horen, want waar boek je deze gekregen overwaarde weg.

Saoedische vrouwen mogen vanaf vandaag autorijden, voogdijschap blijft wel

0
Saoedi-Arabië

Vrouwen in Saoedi-Arabië doen sinds vandaag wat ze in de rest van de wereld al mochten: met de wagen rijden zonder dat ze daar toestemming voor nodig hebben van hun man. Een belangrijke stap, maar het voogdijschap in Saoedi-Arabië is nog niet helemaal afgeschaft, al mogen vrouwen wel al zelf medische beslissingen nemen.

Vanaf vandaag mogen nu ook in Saoedi-Arabië vrouwen met de auto rijden. Saoedi-Arabië was het laatste land waar vrouwen bij wet niet met de auto mochten rijden. Vrouwen mogen evenwel alleen bij vrouwelijke instructrices rijlessen volgen en mogen bij overtredingen enkel bestraft worden door een speciale vrouwelijke verkeerspolitie.

Saoedi-Arabië staat bekend als een uiterst conservatief land. Het was tot nog toe het enige in de hele wereld dat vrouwen officieel verbood om zelf achter het stuur te kruipen. Islamitische geestelijken in Saoedi-Arabië zijn fel tegenstander van vrouwen achter het stuur. De mogelijkheid om auto te tijden zou immers tot losbandigheid onder vrouwen leiden. Een prominente geestelijke zei in 2013 dat autorijden ook schadelijk is voor de eierstokken.

Vrouwelijke verkeerspolitie

Vorig jaar kondigde koning Salman bin Abdulaziz Al Saud aan dat vrouwen in Saoedi-Arabië in de toekomst ook zouden mogen autorijden. Enkele maanden na die aankondiging is het zover. Vanaf vandaag mogen in de oliestaat ook vrouwen achter het stuur van de wagen zitten. Daarmee is er nu geen enkel land ter wereld meer waar vrouwen niet legaal met de auto kunnen rijden.

Vrouwen die een reeds een buitenlands rijbewijs bezitten, kunnen dat omzetten naar een rijbewijs dat ook in Saoedie-Arabië geldig is. Andere vrouwen kunnen vanaf vandaag voor het eerst rijlessen nemen, bij vrouwelijke instructrices wel te verstaan. Daarnaast wordt ook een speciale vrouwelijke verkeerspolitie opgericht om vrouwelijke verkeersovertreders te bestraffen.

Amnesty International reageert tevreden op het nieuws, maar is ook kritisch. “Het is wrang dat de activisten, die zich hiervoor jarenlang hebben ingezet, in de gevangenis zitten”, klinkt het.

Arab News on Twitter

Arab News going live on this historic day as Saudi women hit the streets for the first time. Tonight, we are with t… https://t.co/ZYucZuMJGz

Modernisering economie

De versoepeling van de wetgeving op vrouwen ligt in lijn met het plan van Saoedi-Arabië om tegen 2030 enkele belangrijke economische en sociale hervormingen door te voeren. Saoedi-Arabië is de grootste olieleverancier ter wereld en lijdt enorm onder de dalende olieprijzen. Met het plan, ‘Vision 2030’, wil het land de economie minder afhankelijk maken van olie-inkomsten.

Onder impuls van kroonprins Mohammed bin Salman tracht het oerconservatieve land daarom haar economie te moderniseren en te diversifiëren. Een gezonde economie moet ook afrekenen met de corruptie die in het land welig tiert. Door de oprichting van een anticorruptieorgaan – dat onder leiding staat van kroonprins Salman zelf – wil men ook dat probleem naar eigen zeggen eindelijk aanpakken.

Toestemming van de voogd

Dat wil zeggen dat het voogdijschap, de redenering dat vrouwen niet voor zichzelf kunnen denken en voor zowat alles toestemming moeten vragen aan hun man, vader of broer, nog niet volledig verdwijnt. Op een aantal belangrijke punten is dat wel zo: vrouwen mogen nu werken, studeren en medische keuzes maken zonder toestemming van hun ‘voogd’.

Saoedi-Arabië blijft echter een heel religieus land en aangezien het voogdijschap nog niet volledig afgeschaft is, zullen veel artsen, professoren en administratieve krachten, toch nog toestemming vragen aan de voogd. In veel gevallen blijft de afschaffing dus een ietwat cosmetische ingreep om Saoedi-Arabië een imagofacelift te geven. Dat komt de economische relaties van het land ten goede, weet ook bin Salman.

Intussen rijden de eerste vrouwen ongetwijfeld de baan op, dat maakt het toch al een stuk eenvoudiger om op zoek te gaan naar die job.

Penthouse Pechtold weer in opspraak

0
pechtold

Corruptiebestrijders Europa hebben problemen met Pechtold’s penthouse

Duikt het toch zomaar weer op, dat penthouse van Alexander Pechtold! Het Europese samenwerkingsverband voor preventie en corruptie, Greco, is niet blij met het ‘geschenk’ dat de D66-leider heeft ontvangen! Zo meldt de Telegraaf.

Greco valt over het feit dat het penthouse niet is aangegeven in het geschenkenregister. Ze noemen het ‘spijtig’ dat de Tweede Kamer er nog steeds geen fuck aan heeft gedaan om de naleving van de integriteitsregels af te dwingen. Blijkbaar helpt een eed afleggen toch niet zo goed als gehoopt!

Het leuke is dat Greco een specifiek geval noemt waar het volgens de anticorruptie club flink mis is: ‘een geschonken flat ter waarde van €135.000 euro.’ Laat dat nou precies overeenkomen met de waarde van Pechtold’s penthouse!

Pechtold zal natuurlijk wel gewoon stug blijven volhouden dat dit allemaal maar gewoon moet kunnen en heel normaal is maar wie gelooft dit nu nog? Hij beweerde altijd dat het om een privéaangelegenheid ging maar de registerregels maken daar geen onderscheid in! Dat is blijkbaar hoe het werkt in het leven namelijk; ‘A’ zeggen, ‘B’ doen, wat vriendjes maken in het diplomaten wereldje en dan krijg je gewoon een penthouse als je braaf bent.

Laat hem maar gewoon terugtrekken in die flat van hem, beter voor z’n partij en Nederland in z’n geheel want alle geloofwaardigheid is inmiddels wel het raam uit volgens mij.

PVV eist onderzoek naar aanleiding van Pechtold’s Penthouse!

De Telegraaf meldt dat de PVV onder leiding van Geert Wilders een onderzoek eist naar aanleiding van het anti-corruptierapport van Greco.

Wilders roept het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer op om het debacle rondom Pechtold’s penthouse ‘tot op de bodem’ uit te zoeken. De Europese anti-corruptieclub Greco noemde een schrijnende casus waaruit volgens hun sprake leek van corruptie en deze casus komt overeen met Alexander Pechtold’s penthouse.

Wilders eist nu dat de D66-leider nu ter verantwoording wordt geroepen, zo riep hij vandaag in het presidium.

Geert Wilders on Twitter

Pechtoldgate

Volgens de Telegraaf heeft het bericht van Greco tot ‘een stortvloed van reacties’ geleid, mede omdat volgens Greco er nogal een vrijblijvende interpretatie van de registerregels is gehanteerd.

Uit de reacties valt natuurlijk woede en machteloosheid te proeven. Duidelijk is in ieder geval wel dat het ontzettend afgeeft op de partij als geheel en de integriteit van Alexander Pechtold als politicus en persoon. Ook is er ongeloof over de waarde van het penthouse waarvan velen zeggen dat je zoiets niet in Scheveningen kunt kopen voor de prijs van € 135.000.

Wellicht kost Pechtold dit uiteindelijk wel de kop, het zal D66 in ieder geval flink wat zetels kosten alleen al om het feit dat iedere partij met dit verhaal aan de haal kan gaan…

AMSTERDAM GAAT BOERKAVERBOD NIET HANDHAVEN

0
boerkaverbod

Een meerderheid van de gemeenteraad van Amsterdam ziet geen enkele prioriteit in het handhaven van het boerkaverbod. Het verbod, dat in behandeling is in de Eerste Kamer, zou ervoor moeten zorgen dat het verboden is om een boerka te dragen.

De Amsterdamse fracties van PvdA, GroenLinks, D66, DENK en BIJ1 laten dit weten. Het blijft symboolpolitiek, vinden ze. Dit kwam naar voren uit een paneldiscussie van Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie en Moskee Alert.

Daarmee maken de partijen zich deels ongeloofwaardig. De wet is de wet, en zeker vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is het belangrijk dat de wet gehandhaafd wordt. Nu is het natuurlijk wel zo dat het geen hoofdprioriteit hoeft te zijn. Het aantal mensen met een boerka in Amsterdam is zeer gering en de gemeente staat voor grotere uitdagingen.

Desalniettemin is het op voorhand uitsluiten om een wet te handhaven niet verstandig. Als gemeente moet je jezelf niet onttrekken van de wet, omdat dit een vrijbrief geeft niet de wet te gehoorzamen. En de partijen willen ongetwijfeld dat hun eigen beleid wél gehandhaafd wordt.

Griekenland is bankroet

0
griekenland

Griekenland wordt door de eurogroep op 20 augustus definitief uit het Europese noodprogramma gegooid. De ministers van Financiën van de eurolanden zijn het in de nacht van donderdag op vrijdag eens geworden over hoe de steun aan het land afgebouwd kan worden. De eurogroep en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vinden dat Griekenland na acht jaar weer financieel op eigen benen kan staan. En zo wordt een probleem door onze dames en heren politici “opgelost”…..

Griekenland is bankroet. Het land had een permanente levensbedreigende aandoening die veel meer dan een klein decennium heeft geduurd, en het eind is nog lang niet in zicht, want Europese politici voorkómen dat er een oplossing gevonden wordt omdat zij steeds meer geld in de bodemloze put gooien. Eerst volgt er een “buffer” van 15 miljard.

Kritiekloze mainstream media vertellen ons dat Griekenland op de “goede weg” is, de eurogroep (ministers van Financiën van de eurolanden) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vinden dat het land na acht jaar financieel weer op eigen benen kan staan en hoewel zij mede-verantwoordelijk zijn voor Griekse tragedie, Wolfgang Schaeuble en Jeroen Dijsselbloem voorop, gooien zij Griekenland per 20 augustus definitief uit het Europese noodprogramma.

Minister Wopke Hoekstra zei dat het land “spijkerhard” heeft gewerkt en “indrukwekkende stappen heeft gezet, meer dan we twee of drie jaar geleden voor mogelijk hielden”. De leugenaar.

Het is nog maar een paar maanden geleden dat politici ons zand in de ogen strooiden en van Griekenland “meer vertrouwen eisten” – het was tenslotte op de goede weg en men zou het land “meer verantwoording” moeten geven.

Griekenland had al helemaal niet mogen toetreden tot de euro, maar het land werd door zwendelpraktijken van Goldman Sachs-man Mario Draghi – die nu de hele EU ten gronde richt met zijn Europese Centrale Bank – er toch bij gehaald. Griekenland had toen al haar verantwoordelijkheid moeten nemen voor de onverantwoorde hoge niveaus van haar overheidsuitgaven. Als een daad van Europese solidariteit had de EU toen kunnen besluiten het land € 20-30 miljard als een sociale transfer voor noodlijdende Griekse burgers te geven, om de onvermijdelijke sociale aanpassing gedurende 3-5 jaar op te vangen.

Dat zou toen een redelijke geste geweest zijn, de EU zou beter af geweest zijn en die “donatie” zou ook een rechtvaardige straf voor de overige landen zijn geweest, omdat zij allemaal wisten dat Griekenland hen bedrogen had met de schaamteloze toetreding, en zij de andere kant opkeken.

Griekenland had in die aanpassingsperiode zijn valuta kunnen devalueren, de inkomsten uit export en toerisme kunnen laten stijgen. En de Griekse regering had met degenen die haar uit nalatigheid geld hadden geleend regelingen kunnen treffen.

Nu is Griekenland een bodemloze put.

En dan was er onze “kundige” eurogroep die in plaats hiervan de Griekse schulden gingen socialiseren, enerzijds om er voor te zorgen dat de Europese banken hun aan Griekenland uitgeleende geld dubbel en dwars terugkregen, anderzijds om proberen de Griekse regering aan het bezuinigen te krijgen.

De Griekse staat had voor toetreding gedurende vele jaren veel te veel geld uitgegeven. Het extreem hoge defensiebudget, maar ook sociale voordelen voor de eigen burgers… alles werd op de pof geregeld zonder dat er geld “gemaakt” werd. Deze uitgaven (plus het feit dat de vele aan Griekenland verstrekte leningen grotendeels rechtstreeks bij de Europese banken zijn terechtgekomen) zijn de reden voor de Griekse schuld. Duitsland heeft gedurende 8 jaar trouwens ruim 3 miljard verdiend aan de Griekse misère.

In tegenstelling tot wat er nu beweerd wordt is er geen goede manier voor een land om van haar schulden af te komen, als het een staatsschuld van 180% heeft. Een vuistregel is dat het extreem kritisch wordt vanaf 100% van het bbp.

We worden dus opnieuw voorgelogen en bedrogen. En de mainstream media spelen – niet kritisch – het spelletje gewoon mee. Er wordt ons verteld dat Griekenland nog tien jaar extra tijd krijgt voor de terugbetaling van leningen. In plaats van dat we het geleende geld nooit meer terugzien, krijgen we het nu over nooit plus tien jaar terug.

Een probleem voor de volgende generatie (politici).

Sinds 2010 heeft het land 273,7 miljard euro aan “gunstige” leningen, waarvan 241,6 van de eurolanden en 32,1 van het IMF, ontvangen.

Met hulp van de Griekse verrader Tsipras zijn de staatsbezittingen overgedragen aan het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), zodat de boeven van de EU dat de komende meer dan 90 jaar voor een habbekrats kunnen verkopen aan bevriende multinationals……. U ziet, er zijn veel wegen die naar multinationals leiden dan alleen het afschaffen van dividendbelasting.

Veel Griekse vliegvelden zijn al van eigenaar verwisseld….. de pensioenen zijn meer dan gehalveerd en ondanks dat de armoede ook onder ouderen fors is, moeten die pensioenen nog verder verlaagd worden.

De werkloosheid is hoog, vooral onder jongeren, en het is dan ook niet verwonderlijk dat de afgelopen jaar al meer dan 100.000 jonge Grieken hun heil hebben gezocht in het buitenland. Die gaan niet meer terug, wat funest is voor Griekenland.
En ondertussen laat de EU de Grieken zitten met een groot aantal migranten, terwijl het land de afgrond in is geduwd…….

Merkel’s gespleten euro-reddingsbeleid dat zij tegen elke prijs in stand wil houden, blijkt opnieuw een financieel fiasco en een misleidende constructie. Ondertussen is zelfs het IMF van de Griekse wagen afgesprongen.

Ter herinnering: de Duitse ex-minister van Financiën Schäuble (“Griekenland heeft een hoge levensstandaard”) had in de loop van het derde hulppakket voor Griekenland deelname van het IMF beloofd, maar nu willen de dames en heren politici er niets meer van weten – zij allen zijn verslaafd aan het typische beleid van selectieve dementie. Het IMF weigert deel te nemen omdat het duidelijk is dat méér geld richting Athene méér verloren geld is dat niet moet worden weggegooid.

Het thema wordt door de politiek weggedrukt en ons wordt verteld dat het probleem met de Griekse schulden achter ons ligt.
Dat klopt niet. Het ligt voor ons.

Het einde van de EU komt naderbij

0
europa
Europa, met of zonder glans?

Slaagt Merkel erin alle zeilen bij te zetten om haar wankele positie in stand te houden? Het door haar georganiseerde toneelstuk, komend weekeinde, lijkt steeds minder spelers op de bühne te krijgen.

Het einde van de Europese Unie, en ook het einde van een crimineel tijdperk van Europese politici, is slechts een kwestie van tijd.

Het bewind van de heersende elite loopt ten einde. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft niet alleen de Duitse bevolking diep verdeeld met haar opdringerige migratiebeleid, het is ook een diepe breuk in de Europese Unie. Voor de grote critici van de tot nu toe ondemocratische, zelfs fascistische Europese Unie, zal bondskanselier Angela Merkel de grootste aanstichtster blijken te zijn van het uiteenvallen van dit monstrum, waarin zich opvreters, graaiers en profiteurs zich in Brussel tegoed doen aan het geld van de belastingbetalende burgers.

Het migratiebeleid (of wat daarvoor moest doorgaan) en daarmee de opgedrongen massamigratie van miljoenen analfabeten en cultuurvreemden, verdeelt de partnerlanden.

Kort voor de speciale bijeenkomst van veel EU-landen over het migratiebeleid worden de verschillen tussen talloze lidstaten steeds duidelijker. Italië wil geen migranten terugnemen, de Tsjechische Republiek dreigt haar grenzen te sluiten en Bulgarije roept op tot de onmiddellijke sluiting van de buitengrenzen van de EU en de oprichting van detentiecentra in Libië en Turkije.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini heeft een verzoek van Duitsland om reeds in Italië geregistreerde asielzoekers terug te nemen, afgeslagen. Niemand kan meer worden opgenomen, zei het hoofd van de Lega-partij in het nieuwsmagazine “Der Spiegel”. Binnen een jaar zal blijken of het Verenigde Europa nog bestaansrecht heeft.

De Tsjechische premier Babis zei dat als Duitsland ertoe over zou gaan om “vluchtelingen” af te wijzen, het land zijn grenzen zou dichttimmeren. In Praag kwam de Nationale Veiligheidsraad bijeen om een crisisplan te bespreken.

Bulgarije is zondag van plan om de onmiddellijke sluiting van de buitengrenzen van de internationale gemeenschap voor te stellen, tijdens de komende speciale bijeenkomst van verschillende staatshoofden en regeringsleiders van de EU. Daarnaast wil hij de inrichting van opvangcentra voor oorlogsvluchtelingen in Libië en Turkije voorstellen, verklaarde premier Borisov in het parlement in Sofia. Als de instroom van “vluchtelingen” wordt gestopt, zou de EU moeten omgaan met degenen die al hulp hebben ontvangen. De mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld moeten asiel krijgen. De rest moet “naar huis” worden gestuurd.

De premier van Hongarije, Orban, heeft opnieuw scherpe kritiek geuit op de speciale bijeenkomst. De top is niet rechtsgeldig omdat het niet was bijeengeroepen door Tusk, president van de Raad, maar door Juncker van de Europese Commissie. Zoals zo vaak heeft hij ook hier gelijk..

De Oostenrijkse bondskanselier Kurz benadrukte in de krant “Bild” dat de spanningen in Europa werden veroorzaakt door het verkeerde beleid in 2015 en ’16. Kurz maakte bondskanselier Merkel hier niet expliciet verantwoordelijk voor. Hij benadrukte echter dat het toenmalige beleid veel migranten had gemotiveerd om naar Europa te vertrekken.

En Nederland? Daar horen we weinig over, of het moet het omhoog likken zijn van onze premier bij de Brusselse maffia.

Voor de Duitse bühne heeft Merkel met betrekking tot de speciale bijeenkomst de verwachtingen getemperd en benadrukte zij het “informele karakter” van de bijeenkomst. Volgens de Europese Commissie hebben 16 lidstaten belangstelling getoond voor deelname. Vervelend voor Merkel dat de overige lidstaten geen rol willen spelen in het door haar georganiseerde toneelstuk.

Frankrijk en Spanje pleiten voor gesloten vluchtelingencentra in Europa

0
moslims

Frankrijk en Spanje breken een lans voor gesloten vluchtelingencentra in Europa. Daar moeten migranten terecht kunnen van zodra ze in Europa aankomen, en daar zouden ze ook blijven totdat hun asielaanvraag bestudeerd is.

De Europese gesloten centra vergen volgens Macron en Sanchez Europese solidariteit en onmiddellijke financiële steun. Zowel migranten die in aanmerking komen voor asiel als diegenen van wie de asielaanvraag verworpen werd, moeten van die solidariteit kunnen genieten. Volgens Macron moeten diegenen van wie hun aanvraag verworpen werd, teruggebracht worden naar hun land van herkomst en “niet naar transitlanden”.

Emmanuel Macron on Twitter

Sur les sujets migratoires : les solutions nationales ne fonctionnent pas. Nous sommes interdépendants. Nous avons besoin d’une approche coopérative. Je crois à une Europe concrète qui apporte des solutions.

Macron zei ook dat lidstaten van de Europese Unie die weigeren om migranten op te nemen, financiële sancties moeten krijgen: “We kunnen geen landen hebben die massaal genieten van de solidariteit van de EU en anderzijds massaal hun nationaal egoïsme opeisen als het op migratiekwesties aankomt.” Voorlopig zijn er nagenoeg geen Europese opvangcentra, afgezien van enkele gevallen in Griekenland en Italië van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR).

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk stelde deze week nog voor om buiten de EU vluchtelingencentra op te richten. In die centra zouden economische vluchtelingen en migranten van elkaar worden gescheiden. Daar zou dus worden bekeken wie recht heeft op Europese bescherming en wie om economische redenen naar Europa afzakt en dus geen recht heeft op asiel.

Morgen komen in Brussel zestien van de 28 Europese staats- en regeringsleiders samen om te vergaderen over de vluchtelingenproblematiek. Deze minitop kwam er op aanvraag van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en gaat de Europese top van eind volgende week vooraf. Binnen de EU heerst er een grote verdeeldheid over de aanpak van de vluchtelingenstroom. De vier leiders van de Visegradlanden – Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije – lieten donderdag weten dat zij de geplande migratietop van zondag zullen boycotten. De regeringsleiders van de Visegradlanden beschuldigen de andere landen ervan de kwestie omwille van binnenlandse politieke redenen te willen doordrukken.

Italië: “Arrogant Frankrijk vijand nummer 1 rond migratie”

0
salvini

In de aanloop naar de EU-migratietop die vandaag gepland staat laat de nieuwe Italiaanse regering van de populistische Vijfsterrenbeweging en de rechtsnationalistische Lega weten dat het “arrogante” Frankrijk het risico loopt om “vijand nummer 1” te worden van de Italianen rond het migratiethema. Zij verwijten de Franse president Emmanuel Macron (LReM) geen voeling te hebben met de realiteit nadat deze had gezegd dat EU-samenwerking ervoor had gezorgd dat de migratiegolven sterk zijn teruggedrongen.

Volgens de Franse president Emmanuel Macron (LReM) zijn de ergste problemen van de migratiecrisis achter de rug. Volgens hem heeft samenwerking tussen de EU-lidstaten ervoor gezorgd dat de migratiestromen met bijna 80% zijn teruggedrongen. “De realiteit is dat Europa niet een migratiecrisis van dezelfde omvang doormaakt als in 2015”, aldus Macron. “Een land als Italië heeft helemaal niet dezelfde migratiedruk als vorig jaar […] De crisis die we vandaag de dag in Europa meemaken, is een politieke crisis.”

Antonello Guerrera on Twitter

BREAKING #Italy’s vice PM and Five Stars Movement (M5S) leader Di Maio: “President Macron is making France the Public Enemy number one of #Italy on migrants. Macron’s statements are completely out of reality. We won’t yield an inch on this issue” The European summit is tomorrow..

“Frankrijk grootste vijand”

Die boodschap valt echter niet in goede aarde bij de nieuwe Italiaanse regering. Volgens hen heeft Macron geen voeling met de realiteit. “Italië heeft inderdaad te maken met een migratienoodtoestand en dat komt deels doordat Frankrijk mensen aan de grens steeds weer terug duwt. Macron dreigt in deze noodsituatie de grootste vijand van Italië te worden”, zei de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio (M5S) in een reactie op de uitlatingen van Macron.

Italië kreeg volgen de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini (Lega) in de afgelopen vier jaar te maken met 650.000 aankomsten over zee, 430.000 asielaanvragen en de opvang van 170.000 “vermeende vluchtelingen”. Het kostenplaatje van dit alles zou zo’n 5 miljard euro bedragen.

“Als dit voor de arrogante president Macron geen probleem is, dan nodigen we hem uit om te stoppen met beledigen en in plaats daarvan wat concrete ruimhartigheid te tonen door de vele havens van Frankrijk open te stellen en kinderen, mannen en vrouwen door te laten in Ventimiglia”, aldus Salvini.

EU-minitop over migratie

Net vandaag vindt een EU-minitop plaats over migratie. Frankrijk en Italië zullen beiden aanwezig zijn. De Oost-Europese Visegradlanden – Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije – lieten weten de top te zullen boycotten. In de aanloop naar die top pleitte Macron, samen met de Spaanse premier Pedro Sanchez, voor gesloten asielzoekerscentra in Europa. Macron zei ook dat lidstaten van de Europese Unie die weigeren om migranten op te nemen, financiële sancties moeten krijgen.

Enkele dagen geleden kwam het al tot een woordenwisseling tussen Macron en de nieuwe Italiaanse regering. De Franse president vergeleek het populisme in Europa met een ziekte, die de mensen beter zouden bestrijden in plaats van constante kritiek te hebben op een pro-EU regering als de zijne. De nieuwe Italiaanse leiders gingen er duidelijk van uit dat Macron naar hen verwees en beschuldigen de Franse president van hypocrisie als het aankomt op immigratie. Salvini noemde Macron toen een “kletskous”.

Trump, Salvini …tot waar zullen die gaan?

0
trump

Mijn vriend werd in 1946 geboren. Hij kreeg de naam van zijn oom die als officier in gevangenschap was overleden in de Tweede Wereldoorlog. En hij heeft onthouden wat zijn grootvader hem vertelde, die zelf ook gedeporteerd was tijdens de eerste wereldbrand. Hij herinnert zich nog heel goed hoe zijn vader in de jaren vijftig naar Luxemburg ging voor werkvergaderingen, toen het Europese project moeizaam vorm probeerde te krijgen. Er tekende zich een droom af: hen verenigen die elkaar zo hard hadden bestreden. In die sfeer werd hij opgevoed, en straks 72 jaar oud heeft hij nooit een oorlog meegemaakt. De beelden van het tweespan de Gaulle-Adenauer die elkaar een accolade gaven, en van François Mitterrand en Helmut Kohl die elkaars hand vasthielden, staan op zijn netvlies gebrand. Hij liet een traan toen hij op de televisie de Berlijnse muur in 1989 zag instorten. De mensheid leek het eindelijk begrepen te hebben.

En pats! Anderhalf jaar al werkt een man zich te pletter om de situatie te veranderen. Donald Trump is president van de Verenigde Staten geworden en past zijn programma naar de letter toe. Er lopen koude rillingen over je rug: al twitterend zegt hij het Parijse klimaatakkoord op, trekt hij zich terug uit het nucleaire akkoord met Iran, en moedigt hij de populistische strekkingen aan die het aanleggen op tweespalt in Europa en het herstel van de oude grenzen. Elk voor zich! America first! Tegen zijn Franse ambtsgenoot Macron gaat hij zelfs zover vol te houden dat de Europese Unie gevaarlijker is dan China…

Niemand lijkt de lessen van de Geschiedenis te hebben onthouden.
De mens blijft een wolf voor de mens,
en dat verontrust de essayist Jules Gheude in deze vrije tribune. (Le Soir)

Donald Trump provoceert zonder ophouden. Hij past een mouw aan de geopolitieke spelregels. Hij ontstemt zijn bondgenoten met de verhoging van de douanerechten op hun export. En nadat hij Noord-Korea met totale vernietiging bedreigde gaat hij naar Singapore Kim Jong-un de hand drukken. Er wordt een akkoord gesloten in bewoordingen die om ter vaagst blijven.
Als kroon op het werk verplaatst Donald Trump de Amerikaanse ambassade van Tel-Aviv naar Jeruzalem, en boort zo het laatste restje hoop op een duurzame vrede in deze zo gevoelige regio de grond in. Hij beslist ook om de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties te verlaten.

Onze vriend wordt wanhopig, hij stelt zich een hoop vragen.
Zijn Europese droom gaat in rook op. Italië dat bij de zes leden hoorde die het Verdrag van Rome in 1957 ondertekenden, wordt vandaag geregeerd door een coalitie waarin de taal van extreemrechts vaart krijgt. Andere landen als Hongarije, Polen en Oostenrijk gaan ook die kant op.

De EU brokkelt af, onbekwaam als zij is om met 27 lidstaten één politieke lijn te volgen ten aanzien van de immigratiecrisis die haar met volle kracht treft.

Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten dat het eruit trekt, en de pogingen van het duo Merkel-Macron om de meubelen te redden lijken nogal vergeefs. De Duitse kanselierster ziet zich zelfs omstreden in haar eigen coalitie.

Wat gedaan?

Donald Trump blijft obstinaat bij de bouw zijn muur aan de Mexicaanse grens. Maar er ontbreken miljarden dollars en de Mexicaanse bewindvoerders lijken niet geneigd naar hun portefeuille te tasten. In afwachting zondert men de migrantenkinderen af. In Italië lanceert Matteo Salvini zijn plan om de Roma op te lijsten.

En onze vriend ziet beelden opdoemen voor zijn geest: het dragen van de gele ster, de rafle du Vel d’Hiv, de aankomst van de treinen in de concentratiekampen. Tot waar zullen die gaan? vraagt hij zich af.

Hij ziet het conflict in Syrië vastlopen, terwijl de Russische en Turkse presidenten dromen, de ene van het herstel van Groot-Rusland, de andere van het Ottomaanse Rijk. En niemand weet of de president van de Democratische (?) Republiek Congo niet ten slotte een derde mandaat zal ambiëren, met als risico dat dit in de regio tot gevaarlijke instabiliteit leidt.

Om kort te gaan: niemand lijkt de lessen van de Geschiedenis te hebben onthouden. De mens blijft een wolf voor de mens.
Toch bedenkt onze vriend: op elk moment in de geschiedenis zijn er gewetensvolle stemmen opgegaan die zich verzetten tegen verdrukking en uitbuiting. Ik mag de armen vooral niet laten zakken.

Op een dag is hij vrijmetselaar geworden om met zijn beperkte middelen het zijne bij te dragen tot de emancipatie van de mens. Met behulp van zijn beitel kapt hij sinds die dag geduldig aan zijn steen. Hij daalt in zichzelf af, op zoek naar zijn eigen waarheid, om die in verdraagzaamheid en broederlijkheid te toetsen aan deze van anderen. Want hij heeft de hoop niet verloren dat die confrontatie ten slotte vrucht zal dragen, en het zal winnen van barbarij en dodelijk extremisme.

Onze vriend gaat naar zijn boekenkast en haalt er een werk uit: Dieu, gesprekken van de filosoof en socioloog Frédéric Lenoir met de journaliste Marie Drucker (Robert Laffont, 2011). Hij opent het en zijn oog valt op deze passage: ‘Het voornaamste obstakel dat de vooruitgang van het mensdom in de weg staat, is niet het geloof, noch het ongeloof, zoals men in de loop van de voorgaande eeuwen lang heeft gedacht: het is de dogmatische zekerheid, van welke aard ze ook moge zijn. Want die brengt altijd – minder of meer uitgesproken en intens – de verwerping van de ander mee, onverdraagzaamheid, fanatisme, obscurantisme.’

Hij plaatst het boek weer terug en keert zich naar het venster. De volle maan lijkt hem een knipoog te geven.

vertaling Marc Vanfraechem

Catalaanse regering weigert verder contact met Spaanse koning

0
puigdemont

De Catalaanse minister-president Quim Torra besliste vrijdag in Barcelona dat de Catalaanse regering de Spaanse koning Felipe VI niet meer wil ontmoeten. Deze laatste zou de onderdrukking van de Catalanen en “de vervolging van de voorstanders van onafhankelijkheid” goedgekeurd hebben.

Koning Felipe VI gaf een openingstoespraak tijdens de opening van de Middellandse Zeespelen die gisteren van start gingen in de Catalaanse stad Tarragona. Ook Torra was daar aanwezig maar zei eerder al: “We zullen er zijn omdat het onze thuis is, en ze zullen de president en de regering niet uit ons eigen land duwen. (…) Ik zal echter geen foto’s met de koning laten maken.” De Catalaan weigert ook om in de toekomst deel te nemen aan evenementen met de Spaanse koning en hij zal Felipe VI ook niet naar Catalonië uitnodigen.

Quim Torra i Pla on Twitter

Avui seré als Jocs de @Tarragona2018 perquè és casa nostra. A partir d’ara, ni jo ni cap membre del @Govern no assistirem a cap acte convocat per la monarquia espanyola https://t.co/1iGpmQ15n4

Eerder deze week vroeg Torra, samen met zijn voorgangers Carles Puigdemont en Artur Mas, nog om een ontmoeting met de Spaanse vorst om te praten over de Catalaanse onafhankelijkheidswens. Op deze manier wilden ze de banden met Felipe opnieuw versterken nadat hij vorig jaar harde woorden sprak tegen de onafhankelijkheid van Catalonië. Felipe zei in een televisietoespraak dat “de Catalaanse leiders de Spaanse wet hadden overtreden”, “ze een totaal gebrek aan loyaliteit lieten zien” en dat de onafhankelijkheidsdrang “de economische en sociale stabiliteit van Catalonië en heel Spanje op het spel zette”.

Het Spaanse koningshuis liet al weten dat een ontmoeting tussen Torra en Felipe er niet in zit en gaf de brief aan de centrale regering in Madrid. Puigdemont gaf eerder deze week in een interview met El Nacional aan dat Felipe naar de Catalanen moet beginnen luisteren. “Dat heeft hij in oktober duidelijk niet gedaan. Het is traditie dat er niet wordt geluisterd. Maar het is nooit te laat om iets te doen. Als hij eens begint met luisteren, wat volgens mij niet in strijd met de grondwet is, geeft hij een duidelijk signaal dat hij de boodschap van de Catalaanse samenleving begrijpt”, aldus Puigdemont.

Trump wil seks voor huwelijk verbieden om abortus te voorkomen

0
abortus

De Amerikaanse organisatie ‘Planned Parenthood’ – dat onder meer seksuele voorlichting aanbiedt en abortussen uitvoert – klaagt het Amerikaanse ministerie van Gezondheid aan vanwege veranderingen die de regering-Trump wil doorvoeren in het ‘Tienerzwangerschapspreventieprogramma’ (TPP). Volgens de organisatie zijn veranderingen die de regering-Trump heeft aangebracht, door in te zetten op ‘onthouding tot het huwelijk’ om tienerzwangerschap te beperken, onwettig.

‘Planned Parenthood’ klaagt Amerikaanse regering aan

Volgens ‘Planned Parenthood’ zijn de aanpassingen ook een voorwendsel voor de uiteindelijke afvoer van het programma. “De rechtszaak poogt de toekomst van het programma van TPP te beschermen”, luidde het in een verklaring. “Indien de rechtszaak slaagt,  zal het ervoor zorgen dat het TPP-programma zijn empirisch onderbouwde beginselen handhaaft en dat nieuwe begunstigden niet worden gedwongen om gevaarlijke curricula [zoals onthouding tot het huwelijk] te promoten.”

The Hill on Twitter

JUST IN: Planned Parenthood sues Trump administration over changes to teen pregnancy prevention program https://t.co/PoMrv6IfZu

Verschuiving naar onthouding of abstinentie

In de aanklacht beweert ‘Planned Parenthood’ dat er onder de regering van Donald Trump een verschuiving naar onthoudingsgerichte programma’s heeft plaatsgevonden. Zo zou het Amerikaanse ministerie van Gezondheid oproepen tot projecten die zich richten op ‘seksuele risicovermijding of -vermindering’. Volgens tegenstanders van die aanpak, zoals ‘Planned Parenthood’, is dergelijke terminologie niet meer dan een synoniem voor onthouding of abstinentie.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Gezondheid gaat het echter om een “breed veld van tienerzwangerschapspreventieorganisaties en -benaderingen”. Concreet gaat het om een aankondiging over financieringsbepalingen uit april waarin staat dat de ontvangers “duidelijk moeten communiceren” dat “tienerseks risicogedrag is”. Vergelijkbaar met “ander risicogedrag, zoals drugsgebruik, gebrek aan lichaamsbeweging en het niet gebruiken van een veiligheidsgordel tijdens het rijden in een auto”.

Planned Parenthood: “Aanpak werkt niet”

“Zowel risicovermijdings- als risicobeperkingsbenaderingen kunnen en moeten vaardigheden omvatten die verband houden met het helpen van jongeren om seks uit te stellen, alsook vaardigheden om jongeren die al seksueel risico lopen te helpen in de toekomst terug te keren naar risicovrije keuzes”, staat verder in het document.

Volgens ‘Planned Parenthood’ overtreden de nieuwe financieringsbepalingen het congresgebonden mandaat dat aan de grondslag zou liggen van het programma. Namelijk het verlenen van subsidies afhankelijk maken aan bewijs dat de aanpak werkt. Volgens ‘Planned Parenthood’ zouden seksuele voorlichtingsprogramma’s die inzetten op onthouding niet werken.

Crypto-markt stort opnieuw in: bitcoin bijna op laagste punt dit jaar

0
bitcoin

De markt van de cryptocurrencies heeft vrijdag weer zware klappen gekregen. Zowat alle crypto’s gingen in het rood. Op een dag tijd verloor bitcoin 700 dollar (600 euro) van z’n waarde en het kwam zo akelig dicht bij het laagste punt dit jaar.

Crypto[🐉🔮]Dragonball🇲🇽🇦🇺 on Twitter

Guys it’s ok, Just a small dip right? You gotta stay relaxed 😎 #BTFD #BTC #bitcoin #altcoins #shitcoins #crypto #bearmarket #cryptocrash https://t.co/Z0GVq6T2d4

Het was een zwarte dag voor cryptocurrency-fans, want op enkele uitzonderingen na crashten vrijdag alle crypto’s. Met verliezen van 10 tot 15 procent op enkele uren stortte de markt volledig in. Wie deze morgen de schade opmeet, merkt dat bij de grotere crypto’s vooral Bitcoin Cash (met een daling van meer dan 10 procent), EOS (meer dan 15 procent) en Ethereum Classic (dat 13,5 procent daalde) in de klappen deelden. Al kon bitcoin geen veel betere cijfers voorleggen.

bitcoin

Op minder dan 24 uur tijd zakte de waarde van bitcoin met maar liefst 700 dollar (600 euro). In de nacht van donderdag op vrijdag stond bitcoin nog op 6.700 dollar (5.740 euro). Maar 24 uur later bleef daar nog maar ietsje meer dan 6.000 dollar (5.140 euro) van over (zie de grafiek hierboven van de afgelopen week). Dat is akelig dicht bij het laagste punt dit jaar: 5.922 dollar (5.075 euro) van begin februari. Eind 2017 was één bitcoin nog bijna 20.000 dollar (17.140 euro) waard.

Dat de crypto-markt is ingestort, is geen understatement. Alles gecombineerd is de hele markt nu zo’n 259 miljard dollar (222 miljard euro) waard, minder dan een derde van het hoogtepunt van 813 miljard dollar (697 miljard euro) van begin dit jaar.

Altcoins

De meeste crypto’s stabiliseerden zaterdagmorgen en sommigen lieten zelfs al een lichte stijging optekenen. Verschillende experts opperden echter na de grote boom begin dit jaar al dat de wildgroei aan altcoins, alternatieve cryptomunten die het succes van bitcoin willen evenaren, de markt in een onnatuurlijke positie had gebracht.

Velen van die munten zijn “onrealistische projecten” die gebouwd zijn op slechte technologieën, zo stelde Charles Hoskinson, medeoprichter van Ethereum en topman van blockchainonderzoeksbedrijf IOHK, afgelopen januari nog. Volgens Hoskinson zijn die gedoemd om te falen. Vroeg of laat zal de markt helemaal crashen en dat zal ervoor zorgen dat die kleinere, onrealistische munten uit de markt zullen verdwijnen. Pas daarna, zo meent Hoskinson, zal de markt zich weer stabiliseren. Een (tijdelijke) crash is dus niet noodzakelijk slecht nieuws voor de bitcoinfanaten.

DENK heeft subsidies rond referendum ‘verkeerd besteed’

0
DENK

De subsidie die DENK heeft ontvangen voor de campagne voor het referendum over de inlichtingendiensten is niet besteed zoals de bedoeling was. Maar volgens de partij is dat het bureau aan te rekenen dat de opdracht uitvoerde, zo meldt ANP.

Het kiezersonderzoek waarvoor het wetenschappelijk bureau van de partij subsidie kreeg, dat allerhande kiezers onder de loep zou nemen, is door de opdrachtnemer meer ingezoomd op de DENK-achterban, erkent DENK. De partij stelt dat de opdrachtnemer dat niet in opdracht, maar op eigen houtje deed.

Onderzoeker

De mogelijke misstand is gemeld aan de referendumcommissie, die een oordeel over de subsidie moet vellen en zo nodig kan terugvorderen. DENK en onderzoeker Eduard Nandelall, die de partij in de arm nam voor het uitvoeren van het project, geven elkaar de schuld van de verkeerde besteding. Nandelall stelt dat hij wel degelijk werd aangestuurd door het wetenschappelijk bureau van DENK, Statera.

Nandelall en DENK hebben ruzie sinds die eerste onthulde dat DENK overwoog de PVV in diskrediet te brengen met een nepadvertentie in naam van de PVV.

DENK intimideerde journalisten

DENK houdt vol dat het de bedoeling was om een discussie over de PVV te initiëren. De partij wilde naar eigen zeggen na de verkiezingen openheid van zaken geven. De Nieuws BV verklaart dat DENK tijdens het onderzoek journalisten van het programma probeerde te intimideren – een inmiddels bekende tactiek van de partij.

Zo eiste DENK inspraak in de uitzending, en wil de partij zelf de voorwaarden bepalen waaronder ze reageert. Ook stuurde DENK een brief aan de directie en de raad van toezicht van de omroep om te vragen afstand te nemen van de journalisten die het item maakten, en waarin wordt gedreigd met een DENK-publicatie die de journalisten bestempelt als onbetrouwbaar.

DENK staat onder de media bekend als een partij die journalisten het werken zeer lastig maakt. Zo werden verslaggevers van bepaalde media eerder zonder reden geweerd van DENK-evenemtenten, krijgen hoofdredacties boze mails, worden omroepen die voor de partij onwelgevallige geluiden laten horen, geboycot, en wordt er in sommige gevallen gedreigd met een gang naar de Raad voor de Journalistiek en een plek op de ‘zwarte lijst van journalisten’ die de partij zou hanteren.

DENK-lasteraar Farid Azarkan blijft wrijven in de vlek van PVV-nepcampagne

0
denk

DENK-lasteraar Farid Azarkan blijft wrijven in de vlek van PVV-nepcampagne: ‘Schuld van de mainstream media!’

En opnieuw weigert DENK toe te geven dat ze gewoon fout zaten met het door Kamerlid Azarkan gedane suggestie dat de PVV-nepcampagne gewoon een onvergeeflijk idee was. Ze smijten er nog maar eens een video tegenaan om hun “onschuld” aan te tonen. Ditmaal via een Alex Jones-achtige ankeiler, over zaken die de mainstream media zogenaamd zou achterhouden. Illuminati confirmed!

DENK krijgt enkele dagen na de onthulling nog altijd om de oren voor het feit dat hun parlementariër Farid Azarkan een campagne heeft verzonnen om PVV-voorzitter Geert Wilders in de mond te leggen dat hij Nederland zou “willen zuiveren van Marokkanen”. Inmiddels heeft Wilders aangifte gedaan tegen Azarkan, maar daarmee is de kous niet af.

Dat laatste is mede de eigen schuld van DENK, dat maar video’s blijft produceren over deze pijnlijke miskleun van ze. Ditmaal geen leugenachtige ‘reconstructies‘, maar complete complottheorieënvideos. Op de Facebook-pagina’s van de DENK-heren verscheen afgelopen avond dan ook de tekst “Wat de #mainstreammedia je niet laat zien…“. Zeg, heeft Alex Jones soms zijn intrek genomen op de partijburelen van Öztürk, Azarkan en Kuzu?

Nee. Het zijn de DENK-doebers zelf die helemaal de pan uit geradicaliseerd zijn, en nu lekker complotachtig de media de schuld geven van de zogenaamde hetze tegen ze. Dat is natuurlijk lekker makkelijk: lekker tegen die gemene NOS aantrappen, zodat je zelf je eigen fouten niet onder ogen hoeft te zien en schuld dient te bekennen.

Als je een echte vent was, Farid, dan trad je nu af. Dat je nu met Infowars-achtige video’s alsnog probeert om je gelijk te halen, is méér dan zielig. En als je denkt dat het je helpt in je zelfverzonnen gevecht met de media, dan ben je nog dommer dan ik reeds voor mogelijk hield.

Protestmarsen in Spanje na voorlopige vrijlating van veroordeelde aanranders

0
la manada
DE VIJF VEROORDEELDEN WAAR HET OM GAAT.

Opnieuw is er verontwaardiging over de wijze hoe de rechters om gaan met de inmiddels beruchte “la manada” (roedel of kudde) aanrandings- en verkrachtingsrechtszaak. Het gaat hier om vijf mannen die in 2016 een meisje tijdens de San Fermín feesten in Pamplona hebben aangerand en verkracht en daarvoor eind april 9 jaar celstraf kregen maar alleen voor seksueel misbruik. Nu hebben rechters besloten de veroordeelde roedel-leden op borgtocht voorlopig vrij te laten.

De rechtbank in Navarra heeft deze donderdag de vijf mannen voorlopig vrijgelaten nadat ze 6.000 euro borgtocht hebben betaald. De “manada” leden zijn in afwachting van een hoger beroep tegen de gerechtelijke uitspraak van 9 jaar celstraf eind april naar de gevangenis gestuurd.

Na betaling van 6.000 euro borgsom per persoon zullen drie mannen de gevangenis in Pamplona en twee mannen de gevangenis van Alcalá Meca mogen verlaten. De mannen moeten zich wel elke maandag, woensdag en vrijdag melden bij de dienstdoende rechter in de woonplaats.

Sociale onrust

Het na betaling van een borgsom vrijlaten van de mannen waarna ze in afwachting van het hoger beroep in vrijheid kunnen leven, heeft voor enorm veel sociaal onrust gezorgd in Spanje. Er werd na de rechtsspraak op 26 april al veel gedemonstreerd op straat omdat de rechtbank toen de jongens niet voor verkrachting veroordeelde maar “slechts” voor seksueel misbruik zonder intimidatie.

Ook na het vrijlaten van de jongens deze donderdag heeft weer voor een golf van ongeloofgezorgd in Spanje waarbij er op veel plaatsen in diverse steden gedemonstreerd werd op straat. Deze protesten van vrouwen en mannen zullen nog wel even doorgaan in Spanje en ook politici uiten hun ongenoegen over deze gerechtelijke beslissing waarvan bijna niemand in Spanje iets begrijpt.

Rechtszaak

De rechtszaak ging over vijf jonge mannen die zichzelf “la manada” (de kudde of roedel) noemen en in 2016 tijdens de jaarlijkse San Fermin feesten in de stad Pamplona een meisje hebben aangerand en verkracht. De vijf jongemannen die voor de rechter stonden komen uit Andalusië en hebben in groepsverband een meisje uit Madrid verkracht.

Dat gebeurde in een portiek in Pamplona toen het meisje meende dat ze met de mannen een stickie zou gaan roken maar daarna verkracht werd. De daders namen het hele gebeuren op video op en deelden de dagen daarna de beelden, foto’s en teksten met vrienden. Veel van deze video’s en foto’s zijn later door de mannen verwijderd.

Ook namen de mannen de mobiel mee van het meisje zodat zij de politie niet zou kunnen bellen. Het meisje werd na de verkrachting door omstanders opgevangen die wel de politie belden waarna de zaak aan het licht kwam.

Veroordeling

Uiteindelijk hebben rechters in Pamplona op 26 april besloten de mannen voor slechts 9 jaar naar de gevangenis te sturen voor seksueel misbruik en niet voor, zoals de openbaar aanklager had gevraagd, 22 en 24 jaar celstraf voor seksueel geweld, diefstal met geweld en intimidatie.

Uiteindelijk zijn Jose Angel Prenda, Angel Boza, Antonio Guerrero, Alfonso Cabezuelo Jezus en Jezus Escudero voor 9 jaar naar de gevangenis gestuurd, mogen ze het slachtoffer binnen 500 meter niet benaderen en moeten ze haar compenseren met een totaalbedrag van 50.000 euro. Als de jongemannen de negen jaar celstraf erop hebben zitten worden ze nog eens vijf jaar onder toezicht gesteld.

Er werd echter bezwaar aangetekend tegen deze gerechtelijke beslissing en dus komt er een hoger beroep waardoor de gevangenisstraf van de “manada” voortijdig werd en de jongens dus nu op vrije voeten zijn gekomen na het betalen van een borg om in vrijheid het proces af te wachten.

België is koploper i uitbrengen van stem voor Erdogan

0
turkije
Demonstratie voor de Turkse president Erdogan na de couppoging in Istanbul in juli 2016.

Een recordaantal Turken in België trok de afgelopen dagen naar de stembus om er zijn/haar stem uit te brengen voor de verkiezingen in Turkije. Met een opkomst van bijna 60% van de stemgerechtigden blijft België ruim boven het Europees gemiddelde van 49%. “België is koploper in het aantal deelnemers aan de verkiezingen”, klinkt het

In het verleden was er in Europa telkens veel te doen om Turkse verkiezingen. Vanwege het grote aantal Turken in Europa en het relatief grote percentage dat zij vertegenwoordigen ten opzichte van de totale Turkse bevolking, voeren Turkse partijen graag campagne in Europa. Oostenrijk en Duitsland stelden 2 maanden geleden dat Turkse campagnes niet langer welkom zijn in hun land. President Erdogan beschuldigde beide landen daarop van “nazi-praktijken”.

Recordopkomst

Ook in ons land is de Turkse gemeenschap sterk vertegenwoordigd. Vooral in Limburg, maar ook bijvoorbeeld in Gent, leeft een aanzienlijk aantal Turken. Naar aanleiding van de Turkse verkiezingen werden in België dan ook massaal stemmen geronseld en werd opgeroepen om te gaan stemmen. Met succes, in België werd een recordopkomst genoteerd met bijna 60% van de stemgerechtigden die uiteindelijk naar de stembus trokken.

Basir Hamarat, coördinator voor AKP, heeft dan ook drukke dagen achter de rug. “In België zijn er voor de verkiezingen in Turkije 142.000 stemgerechtigden. Hiervan hebben meer dan 82.000 hun stem uitgebracht de voorbije dagen. Ze konden uit 12 partijen kiezen”, aldus Hamarat. “België is koploper in het aantal deelnemers aan de verkiezingen. We kunnen spreken over een Europees gemiddelde van 49 procent, en een Belgisch gemiddelde van 58 procent.”

In België zijn er alsmaar meer Turken die stemmen bij Turkse verkiezingen. “We zien wel degelijk een stijging in de deelname aan de verkiezingen van Turkse Belgen”, zegt Hamarat. “De stemming van het laatste referendum heeft twee weken geduurd. Toen hebben er zich 72.000 mensen voor aangemeld, nu hebben we in vijf dagen zo’n 82.423 mensen mogen ontvangen om te stemmen.”

Ook Taner Ikiz, medeorganisator van de Belgische tak van de verkiezingen, spreekt van een record. “We hebben bussen ingezet: voor België in totaal 110 waarvan zeventig bussen uit Limburg kwamen. De bussen waren voornamelijk gevuld met gepensioneerden of alleenstaanden. Jongeren en families kwamen per auto”, stelt Ikiz. “We hebben in vijf dagen tijd meer mensen ontvangen dan de vorige keer in twee weken.”

Stapt Trump ook uit de NAVO?

0
NAVO

De Amerikaanse president Donald Trump wil in juli zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin ontmoeten. Dat melden bronnen binnen het Witte Huis. Trump stuurt zijn nationaal veiligheidsadviseur John Bolton naar Moskou om zo’n ontmoeting te regelen.

De ontmoeting moet doorgaan voor of na de NAVO-top, die op 11 en 12 juli in Brussel plaatsvindt. Daags daarna wordt Trump in het Verenigd Koninkrijk verwacht, waar hij naast de Britse koningin ook premier Therese May zal ontmoeten.

Het nieuws over de geplande ontmoeting tussen Trump en Poetin wordt in verschillende Europese hoofdsteden op nervositeit onthaald.

Groot-Brittannië en andere westerse NAVO-leden hebben getracht Poetin te isoleren na de annexatie van de Krim in 2014 en de vergiftiging van een voormalig Russische spion in Londen eerder dit jaar.

Tot grote verbazing van zijn westerse bondgenoten riep Trump eerder deze maand de G7 op om Rusland opnieuw tot het gezelschap van de belangrijkste industriestaten toe te laten.

Poetin wil het einde van de NAVO en van de EU

De Russische president Vladimir Poetin wil volgens specialisten de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en de Europese Unie ondermijnen. Dat zou ook de reden zijn geweest waarom Poetin liefst Donald Trump president van de Verenigde Staten zag worden. Het was immers bekend dat zowel de Navo als de Europese Unie op weinig sympathie van Trump konden rekenen.

Gevreesd wordt daarom dat Trump wel eens het ondenkbare zou kunnen aankondigen: dat zijn land na de Iran-deal, het klimaatakkoord van Parijs, de mensenrechtenraad van de VN en de TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), nu ook de NAVO verlaat.

VS zijn niet de bankier van Europa

Tijdens zijn verkiezingscampagne had Trump aangegeven de militaire samenwerking afhankelijk te maken van de financiële inspanningen die de partners deden. Het kan niet dat de meeste landen hun financiële verplichtingen ten opzichte van de Navo niet nakomen, aldus Trump, die de verdragsorganisatie ook ‘verouderd’ noemde.

Dat Trump wel degelijk een punt had blijkt uit het feit dat de lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie het voorbije jaar hun bestedingen in landsverdediging met bijna 5 procent hebben opgevoerd tegenover het jaar voordien.

Volgens NAVO secretaris-generaal Stoltenberg hebben inmiddels acht lidstaten de bestedingen tot het gevraagde niveau – 2 procent van het nationale bruto binnenlandse product – opgevoerd. Maar een groot aantal lidstaten blijft nog steeds achter, met België (0,9%) als slechtste leerling van de klas. Vele Europeanen vinden het blijkbaar nog altijd oké dat de Amerikaanse belastingbetaler voor hun veiligheid opdraait.

NAVO

Merkel wil een van de VS onafhankelijk Europa, maar voor Defensie heeft ze geen geld

Nog een land dat geen oren had naar Trumps oproep is het Duitsland van Angela Merkel, dat in 2017 amper 1,22% van haar bbp aan de NAVO besteedde. In relatieve termen draagt Duitsland tot de NAVO minder bij dan landen zoals Portugal of Letland. Na een kwarteeuw bezuinigingen verhoogde de vorige Duitse regering weliswaar het defensiebudget, maar die aanvullende financiering heeft nog niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd.

En daar lijkt zich opnieuw een crisis te manifesteren. De Duitse bondskanselier laat geen gelegenheid voorbij gaan om te benadrukken dat Europa – met Trump in het Witte Huis – zijn toekomst in eigen handen moet nemen. Maar die woorden klinken erg hol wanneer blijkt dat ze niet bereid is fondsen vrij te maken voor de NAVO. Tel daarbij de erbarmelijke staat van de Bundeswehr en het begrotingssurplus dat het land jaar na jaar laat noteren en het is Merkel, eerder dan Trump die op de NAVO-top geïsoleerd dreigt te raken.

Poetin heeft een formidabel arsenaal aan hoogtechnologische wapens uitgebouwd

De Verenigde Staten hebben er al meermaals voor gewaarschuwd dat de macht en invloed van de NAVO door de budgetbeperkingen het voorbije decennium onder druk is komen te staan, terwijl China en Rusland hun budgetten hebben versterkt. Trump liet ook weten niet de bankier van Europa te willen zijn en dat een efficiënt EU-leger niet voor morgen is, weet hij ook. En net daar wringt de schoen.

Want volgens experts heeft het Westen haar defensie na de val van de Muur van Berlijn te sterk verwaarloosd. Vooral de dreiging vanuit Rusland wordt sterk onderschat, zei de Britse generaal en stafchef Sir Nick Carter recent nog.

“Terwijl onze strijdkrachten steeds verder worden gereduceerd en er voortdurend wordt bespaard op militair materiaal, heeft Vladimir Poetin een formidabel arsenaal van conventionele en hoogtechnologische wapens uitgebouwd”, aldus de Britse topmilitair. De VS daarentegen zijn nog altijd het sterkste leger ter wereld.

Wilders: ’Dit gaat honderd keer te ver’

0
wilders

DEN HAAG – PVV-leider Geert Wilders is woest op Denk vanwege het plan om in de verkiezingscampagne nepadvertenties te zetten waarin de PVV zou beloven Nederland te ’zuiveren’. „Van een ongehoord laag niveau”, reageert Wilders.

U bent zelf ook geen braverik. Waarom vindt u dit opeens zo erg?

U bent zelf ook geen braverik. Waarom vindt u dit opeens zo erg?

„Dat je hard campagne voert tegen elkaar, dat je grove dingen tegen elkaar zegt, ik ben er zelf ook niet vies van, dus daar zal niemand me over horen. Maar doen alsof je een andere partij bent, deugt niet. Ze waren van plan te doen alsof ze de PVV waren, met teksten alsof wij Nederland zouden willen zuiveren. Dat is gewoon gedrag van tuig. Ik kan het niet anders formuleren. Het gaat honderd keer te ver en ik zal kijken wat we er aan kunnen doen.”

Gaat u aangifte doen?

„Ze hebben het uiteindelijk niet gedaan. Iets proberen te doen en het niet doen is niet strafbaar. Maar ik heb wel begrepen dat het testen ervan in heel veel landen te zien is geweest. Ik zal nagaan wie dat heeft gedaan en wie er de opdracht toe heeft gegeven.

Mocht dat inderdaad Denk zijn, dan sluit ik niet uit dat ik aangifte zal doen, wegens smaad, valsheid in geschrifte of wat dan ook.”

U zegt het zelf: u bent ook niet vies van een harde campagne. Zo had u een foto van Alexander Pechtold in een Hamas-demonstratie gefotoshopt. Waarom kan dat wel?

|Dat doe ik met open vizier. Daarom heeft u mij ook, terecht of niet, kunnen bekritiseren. Met een PVV-embleem of vanaf een PVV-account zeg ik erbij dat ik iets doe. Dat kun je smakelijk of onsmakelijk vinden, maar ik laat mijn handtekening achter. Maar wat Denk van plan was, met mijn foto en PVV-logo op een poster en er niet bij vertellen dat het van Denk komt, zou betekenen dat heel veel mensen in Nederland zouden denken: dat vindt de PVV dus. Die partij vindt dat we Nederland moeten zuiveren.”

Voor de goede orde: dat wilt u dus niet, Nederland zuiveren?

„Alleen al dat ik deze vraag krijg… Natuurlijk willen wij dat niet. Het is een walgelijke term die ergens in de Tweede Wereldoorlog thuishoort. Dat wil Denk dus blijkbaar de mensen laten geloven dat wij dat vinden.”

Wat zegt u tegen de mannen van Denk als u ze in de Tweede Kamer tegenkomt?

„Ik weet niet of ik ze zoveel te vertellen heb. Ik heb geen behoefte om ze er in een debat op aan te spreken, maar je weet wel met wie je te maken hebt. Het zijn de vazallen van Erdogan die hier technieken gebruiken die je in de grootste dictaturen nog niet tegenkomt. Het is goed dat Nederland ziet waartoe Denk in staat is en wat voor paard van Troje we hier in het Nederlandse parlement hebben binnengehaald.”

Al Qaida wil Geert Wilders laten neersteken om cartoonwedstrijd

0
wilders

De Mohammed cartoonwedstrijd die PVV-leider Geert Wilders in het leven heeft geroepen komt hem op nieuwe doodsbedreigingen te staan. Terreurorganisatie Al Qaida roept nu op hem neer te steken.

Steekaanval

eerder deze maand maakte PVV-leider Wilders bekend dat hij groen licht heeft gekregen van de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding om een Mohammed-cartoonwedstrijd in de Tweede Kamer te organiseren. De ludiek bedoelde actie zet veel kwaad bloed, vooral op Sociale Media. Op internet wordt nu al openlijk gedreigd met een steekaanval.

Al Qaida

Ook de terroristische organisatie Al Qaida heeft weet gekregen van Wilders’ voornemen om cartoontekenaars die de profeet Mohammed beledigen in het zonnetje te zetten. Dat stelt Azazel van den Berg, die op internet infiltreert in radicaal islamitische chatgroepen om in de gaten te houden wat daar wordt besproken rondom aanslagen en dergelijken. Op Twitter schrijft Azazel:

Azazel van den Berg on Twitter

Nederlandse jihadist roept in een Pro IS internationale chatgroep subtiel op tot geweld jegens het door @geertwilderspvv georganiseerde evenement maak de beste spotprent /cartoon van de profeet Mohammed sinds gisteren wordt de roep om vergelding hierom al gedaan bij IS en AQ

Bloed vergieten

De PVV-leider heeft de laatste jaren veelvuldig doodsbedreigingen naar zijn hoofd gekregen, maar deze klinkt wel weer een stuk serieuzer. Dat wordt de komende maanden extra goed opletten voor Wilders en zijn beveiligersteam.

bron:panorama.nl

De video van Angela Merkel uit 2011 die ze niet wil dat je het ziet

0

Angela Merkel veroordeelde de opmerkingen van Donald Trump over de relatie tussen migranten en misdaad in Duitsland (lees hieronder). Ze wees naar de dalende totale criminaliteit in Duitsland en als ervaren politicus vermeed ze te praten over de relatie tussen misdaad en migratie.

Maar in 2011, voordat Merkel onder vuur lag, sprak ze eerlijk over de sterke relatie tussen migranten en criminaliteitscijfers …

Donald Trump en de Duitse misdaadcijfers

Trump twittert dat de criminaliteit in Duitsland is toegenomen door migratie. Merkel, politici en de mainstream media verwerpen deze beschuldiging verontwaardigd. Maar wat zeggen de officiële statistieken?

De Amerikaanse president Donald Trump tweette de volgende berichtjes:

Donald J. Trump on Twitter

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America!

Donald J. Trump on Twitter

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!

In het Westen vallen de mainstream media (en politici) over hem heen. Het zou helemaal niet waar zijn dat migranten meer misdaden begaan dan autochtone Duitsers. Bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad:

duitsland… of het Belgische Het Laatste Nieuws:

duitsland

Ook de Duitse mainstream media beweren dat de misdaadstatistieken over 2017 laten zien, dat als je de overtredingen afzet tegen de “nieuwe Duitsers”, zij niet veel afwijken van de autochtone bevolking.

Het wekt bij ons bevreemding op. We weten dat het CBS en andere instituten en organisaties erkennen dat gedefinieerde groepen allochtonen oververtegenwoordigd zijn in misdaadstatistieken, en we weten ook dat veel gebeurtenissen buiten de statistieken worden gehouden om politiek correcte redenen. De cijfers zijn dus ook nog aan de conservatieve kant.

Waarom zou bij onze oosterburen de situatie anders zijn dan bij ons, terwijl daar toch veel meer migranten zijn binnengestroomd?

Tijd om eens te gaan fact-checken, en niet blind te varen om wat de mainstream media roepen.

Eerst even wat cijfertjes.

De statistieken van de politie inzake criminaliteit (Polizeiliche Kriminalstatistik-PKS) laten zien dat de misdaadcijfers van mannelijke adolescente mannen tussen 18 en 21 jaar volgens tabel 40 van de PKS 8,15% van de bevolking uitmaken. Echter: in Duitsland bedraagt de criminaliteit onder mannelijke migranten 65,16%. Hiervan is echter 28,7% toe te rekenen aan kinderen tot 10 jaar. Veel hoger dus dan de 8,15% bij Duitse adolescenten.

Voor vrouwelijke asielzoekers is het misdaadpercentage 16,32%, met 40,6% voor kinderen tot 10 jaar. Zonder kinderen is het ongeveer 25%, wat drie keer zo hoog is dan de 8,15%.

We bekijken de PKS-cijfers over 2017 wat diepgaander.

In dit deel van onze analyse van de misdaadstatistieken van de Duitse politie over 2017 onderzochten we de situatie van migranten die in de publieke discussie in de schijnwerpers staan. In de PKS maakt tabel 61 onderscheid tussen misdaden volgens de verblijfsstatus van de verdachten [zie ook BAMF].

De migranten worden in de volgende subgroepen onderverdeeld: illegaal verblijf, asielzoekers, internationale/nationale beschermingsstatus en zij die asiel hebben gekregen, tolerantie (belemmeringen voor deportatie na afloop van de asielprocedure) en vluchtelingenquota.

Nieuw in vergelijking met 2016 is de categorie Internationaal/nationaal beschermd en recht op asiel.

Het absolute aantal verdachten in de afzonderlijke categorieën kan rechtstreeks worden overgenomen uit tabel 61 van de PKS. Het aantal verdachte asielzoekers daalde bijvoorbeeld van 137.385 in 2016 tot 118.835 in 2017. Dit werd gezien als een verdere aanwijzing dat de criminaliteit in Duitsland daalt en ongeveer net zo laag is als in 1992.
We gaan verder kijken naar de cijfers voor asielzoekers, en het resultaat is schokkend.

Cruciaal voor de misdaad-aandeel van asielzoekers in de statistieken is niet alleen het absolute aantal verdachte asielzoekers, maar ook hoeveel asielzoekers er in elk van de twee jaar waren. We kijken naar de criminaliteitscijfers van de respectieve groepen mensen. Daarmee bedoelen we dat we kijken naar het aantal verdachten in relatie tot het aantal personen in een groep en we berekenen vervolgens het percentage verdachten in een groep binnen een jaar.

Dit noemen we het criminaliteitspercentage van deze groep.

Hoewel het aantal inwoners van Duitsland gemakkelijk kan worden bepaald voor individuele nationaliteiten en de bijbehorende gegevens worden beheerd in het Duitse centraal vreemdelingenregister, is het aantal van de groepen migranten moeilijker te bepalen. Een ander probleem is dat de toewijzing van een persoon kan veranderen, bijvoorbeeld wanneer een asielaanvraag goedgekeurd.

We onderzoeken daarom eerst hoeveel asielzoekers er in 2017 en in voorgaande jaren in Duitsland waren.

Volgens PKS zijn asielzoekers personen voor wie een asielprocedure op het federale grondgebied loopt, waarbij bedoeld worden die personen die asiel hebben aangevraagd maar waarover nog niet zijn beslist. Het is belangrijk dat een migrant na het afsluiten van de asielprocedure of vóór de aanvraag, niet langer wel of niet als asielzoeker is, maar in een van de andere subgroepen van migranten valt. Vanwege deze duidelijke definitie kan het aantal asielzoekers op een bepaald moment redelijk nauwkeurig worden bepaald, namelijk uit het aantal asielaanvragen dat op dat moment in behandeling was.

Deze zijn bijvoorbeeld te vinden in het zeer informatieve document “BAMF-asielbesluiten en asielaanvragen tot maart 2018 (twee niet-becommentarieerde tabellen) [link hier] voor elke afzonderlijke maand in de tweede tabel.

Dus als we voor 2017 het aantal asielzoekers willen bepalen, kunnen we voor elke maand van het jaar het aantal in behandeling zijnde asielaanvragen berekenen en ook het jaargemiddelde. Dit staat te lezen in het genoemde document in kolom 4, “berekend op basis van 12 gemiddelde maandwaarden, elk bepaald aan het einde van de vorige maand en het einde van de maand van de referentiemaand (gemiddeld)”.

Dienovereenkomstig bedroeg het jaargemiddelde voor asielzoekers 251.483 in 2015, het jaargemiddelde voor 2016 was 472.656 en in 2017 bedroeg het jaargemiddelde slechts 191.443 (!).

Natuurlijk is het totale aantal asielzoekers binnen een jaar veel hoger dan het jaargemiddelde, omdat er altijd beslissingen en nieuwe aanvragen zijn. Dit doet er niet toe in onze berekening, omdat we alleen het aantal mensen hebben berekend op 12 maanden.

Is bijvoorbeeld iemand gedurende 3 maanden asielzoeker, dan telt hij
maar voor een kwart mee, omdat hij maar een kwart van een jaar de gelegenheid heeft om misdaden te plegen. Om dezelfde reden berekenen we de gemiddelde waarde van de populatie vanaf 31.12., het voorgaande jaar en 31.12. van het onderzochte jaar.

Om een meer gedetailleerde illustratie van deze berekening te geven, hebben we nog een concreet voorbeeld: neem aan dat 10.000 japanners in 2017 in totaal 100 misdaden hebben gepleegd.

Als 10.000 migranten op 1 december 2017 in Duitsland zijn aangekomen en zij ook in die decembermaand 100 misdrijven hebben gepleegd, is het duidelijk dat zij niet dezelfde misdaadcijfers zouden moeten hebben als japanners, hoewel beide groepen elk in 2017 100 overtredingen hebben gepleegd. De misdaadcijfers van 10.000 asielzoekers moeten 12 keer hoger zijn dan die van de Japanners, omdat ze slechts een twaalfde deel van de tijd in Duitsland waren. Gemiddeld waren slechts 10.000/12 van deze asielzoekers in Duitsland en hun criminaliteitscijfer is dus 12 keer hoger. Dit betekent dat het jaargemiddelde automatisch het criminaliteitspercentage van een groep mensen normaliseert.

Als je kijkt naar het aantal van een misdaad verdachte migranten in 2017, dan vraag je je af of die cijfers echt wel kloppen. Zoals we hierboven hebben gezegd, zijn er 118.835 verdachte asielzoekers in misdaadcategorie 890000, die alle strafbare feiten omvat, met uitzondering van migratieovertredingen. Voor 191.433 asielzoekers in 2017 zou dit betekenen dat meer dan 62% van de migranten in 2017 verdacht werden van een misdrijf, na het voltooien van het politieonderzoek!

Met dezelfde berekening, in 2016, van de gemiddeld 472.656 migranten, was “slechts” ongeveer 29% als verdacht persoon aangemerkt. De criminaliteit van asielzoekers in 2017 is meer dan twee keer zo hoog als in 2016. Er kàn geen sprake zijn van een daling.

We hebben ook gekeken naar welke overtredingen het betreffen, en of het misschien gewoon dingen zijn die niet zo zwaar tellen. Hiervoor berekenden we voor de belangrijkste misdaadcategorieën hoeveel vaker migranten verdacht zijn dan Duitsers. In het tweede deel van onze analyse was dit tabel 3 waar dezelfde analyse werd gedaan voor verschillende nationaliteiten. We berekenden dit voor migranten voor 2016 en 2017 (zie tabel 1 hierboven).

Daarnaast doen we een nieuwe veronderstelling ten gunste van asielzoekers, waardoor de cijfers misschien realistischer lijken, maar dit is pure speculatie. In PKS 2017 is een indicatie te vinden dat 22% van de misdrijven die zijn opgenomen, al in 2016 of eerder zijn vastgelegd.

In PKS 2016 lazen we dat 24% van de misdaden gepleegd waren in 2015 of eerder. Omdat er in 2016 gemiddeld méér migranten waren, zou dientengevolge ook het aantal verdachte migranten stijgen en zou dus ook het zeer hoge criminaliteitspercentage dalen.

We gaan er nu vanuit dat de respectievelijke 22% en 24  ook verwijzen naar het aantal verdachte migranten. Zoals we zeiden is dit pure speculatie, omdat het aantal misdaden niet noodzakelijk iets zegt over het aantal verdachten. Bovendien zijn de waarden van toepassing op alle overtredingen en kunnen ze hoger of lager zijn voor migranten.
Helaas zijn betere schattingen op basis van de openbaar beschikbare gegevens niet mogelijk. Omdat het aantal misdrijven van migranten in 2017 aanzienlijk wordt verlaagd, doen we toch die aanname (maar voor 2016 zal dezelfde veronderstelling echter het criminaliteitspercentage verhogen omdat er in 2015 minder migranten waren dan in 2016).

We berekenen nu het gewogen gemiddelde voor 2017, waarbij we 78% van het gemiddelde van de migranten voor 2017 nemen en 22% voor 2016. Het gewogen gemiddelde voor 2016 is 76% van het jaargemiddelde van de migranten (over 2016) en 24% voor 2015. Hierbij houden we er rekening mee dat voor beide jaren slechts één deel van de verdachten van de migranten van het lopende jaar wordt gerekend.

In tabel 1 hieronder staat dit in de 3e en 4e rij, gemarkeerd met respectievelijk Ø2017 en Ø2016. Ter vergelijking geven we de cijfers voor de vijf landen met de hoogste waarden in 2017, evenals de vier grootste vluchtelingenlanden van de afgelopen jaren.

Tabel 1: Hoeveel vaker zijn migranten vaker verdacht dan Duitsers (volgens verschillende misdaadcategorieën):
duitsland

Te zien is dat in vergelijking met sommige landen de hoge aantallen niet onrealistisch zijn. Maar ook kan worden gezien dat de vorming van het gewogen gemiddelde van 2015 en 2016, net als van 2016 en 2017, de waarden van de twee jaar dichter bij elkaar brengt. De veronderstelling die we maakten en die redelijk realistisch zou kunnen zijn, verandert niets aan het feit dat er een sterke stijging was van 2016 tot 2017. Vooral op het gebied van seksuele zelfbeschikking en onbeschoftheid, maar ook met drugs en gewelddadige criminaliteit nemen de aantallen van 2016 tot 2017 zeer sterk toe. Op het gebied van seksuele zelfbeschikking, wreedheid en vooral bij gewelddadige criminaliteit zijn de waarden voor migranten hoger dan bij alle landen.

Wat is het verschil in criminaliteit bij mannelijke en vrouwelijke migranten?

Omdat er altijd wordt gezegd dat mannen veel vaker misdaden plegen dan vrouwen, maken we nu onderscheid tussen migranten naar geslacht en houden we rekening met het aantal verdachte mannen en vrouwen. Zowel PKS- als asielstatistieken zijn afzonderlijk beschikbaar op basis van geslacht.

Zo betrof in 2015 69,2% van de asielaanvragen mannen, 65,7% voor mannen in 2016 en 60,5% voor mannen in 2017. Hoewel dit slechts een schatting is, nemen we aan dat bij gebrek aan nauwkeurigere cijfers deze verhoudingen gelijkelijk worden verdeeld over het respectieve aantal migranten per jaar.

Met deze aanname waren er in 2015 gemiddeld 174.026 mannelijke en 77.457 vrouwelijke migranten. In 2016 waren er 310.535 mannelijke en 162.121 vrouwelijke migranten. In 2017 waren er slechts 115.823 mannelijke en 75.620 vrouwelijke migranten (bij het jaarlijkse gemiddelde). Nog even voor de goede orde: we baseren ons op officiële cijfers – het is echter bekend dat veel migranten statistisch gezien buiten de cijfers worden gehouden, om de burgers het idee te geven dat er toch niet veel gelukszoekers Duitsland binnen komen gehaald worden.

Als we nu dezelfde berekening uitvoeren als hierboven, dan komen we uit op een criminaliteitspercentage voor mannelijke migranten op – schrik niet! – 89,27% voor 2017, en voor vrouwelijke migranten is het toch nog 20,42%, ongeacht schendingen van de immigratiewetgeving. Dit zou betekenen dat bijna alle mannelijke asielzoekers in 2017 als crimineel verdacht voor een strafbaar feit worden geïdentificeerd, zonder enige immigratieovertreding.

Omdat we dit niet willen aannemen, berekenen we nu opnieuw de gewogen gemiddelden die hierboven zijn gebruikt, ervan uitgaande dat 22% en 24% van de verdachten hun acties in het voorgaande jaar hebben gepleegd. In deze veronderstelling is het criminaliteitspercentage van mannelijke migranten in 2017 65,16%, van vrouwelijke 16,32%.

In 2016 waren de percentages bij mannelijke migranten 42,87% en vrouwen 12,90%.

Ter vergelijking, in het geval van autochtone Duitsers waren de percentages respectievelijk 2,84% en 0,97% in 2017 en 2,89% en 0,99% in 2016. Bijna tweederde van de mannelijke migranten was in 2017 verdacht van een strafbaar feit na het voltooien van het politieonderzoek, zonder rekening te houden met immigratieovertredingen. Gezien het feit dat in 2017 ongeveer 28,7% van de mannelijke en 40,6% van de vrouwelijke asielzoekers kinderen onder de 11 jaar waren, is het werkelijke aantal verdachten onder de 10-plussers beduidend hoger.

Tabel 2: Hoeveel vaker zijn mannelijke en vrouwelijke migranten verdacht van een strafbaar feit dan mannelijke en vrouwelijke Duitsers (volgens verschillende misdaadcategorieën)?
duitsland

Tabel 2 geeft, ongeacht de leeftijd, voor zowel mannelijke als vrouwelijke migranten aan hoeveel waarschijnlijker zij verdacht zijn dan overeenkomstige mannelijke of vrouwelijke Duitsers. De overeenkomstige waarden voor mannelijke en vrouwelijke Duitsers zijn 1,0 en zijn daarom niet aangegeven.

Het is duidelijk dat het gebruikelijke argument, namelijk dat niet-Duitsers/migranten/vluchtelingen, etc. méér crimineel zijn dan autochtone Duitsers omdat het voornamelijk (jonge) mannen zijn en ook (jonge) Duitse crimineler zijn, niet kan kloppen: mannelijk migranten zijn 23 keer zo vaak verdacht dan Duitse mannen, vrouwelijke migranten zijn bijna 17 keer zo verdacht dan Duitse vrouwen. De enige categorie waarin migranten vergelijkbaar zijn met Duitsers zijn drugsdelicten, en dan nog bij vrouwen.

Een ander opvallend kenmerk is dat in bijna alle categorieën van misdrijven het aantal sterk stijgt van 2016 tot 2017.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de criminaliteit van asielzoekers daalt, maar nu zien we dat het tegenovergestelde het geval is. Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. De zorgwekkende hoge criminaliteit onder migranten, zowel mannen als vrouwen (!), zou in elk geval reden moeten zijn om goed na te denken en het vraagt, nee: schreeuwt letterlijk om consequenties.

Hoe betrouwbaar zijn de cijfers van de Polizeiliche Kriminalstatistik-PKS?

Tot slot willen we nog even zeggen dat sommige cijfers in de PKS onrealistisch lijken. Zo geldt voor het jaar 2017 dat van de migranten met een internationale/nationale beschermingsstatus en die asiel hebben gekregen plus gedoogde en voorwaardelijke migranten, er samen slechts 30.848 personen als verdacht worden aangemerkt, hoewel deze groep (dat wil zeggen, alle “migranten” zonder de actuele asielzoekers) ten minste 1,5 miljoen mensen omvat.

Op 31.12.2016 waren er 1.602.590 zogenaamde beschermening-zoekenden, waarvan er bij 572.545 personen nog geen beslissing over het asielverzoek was gemaakt. Daarvan liep de asielprocedure nog, of was er nog geen asielaanvraag ingediend.

In 2017 zijn er 603.728 asielaanvragen afgerond. Dat betekent dat er eind 2017 in totaal 1.633.773 mensen waren die bescherming zochten in Duitsland, waarvan de asielaanvraag was afgerond (minus de 23.966 gedeporteerden plus de mogelijk vrijwillig teruggekeerde migranten), op jaarbasis gemiddeld ongeveer 1,3 miljoen.

Hun criminaliteitspercentage zou uitkomen op slechts ongeveer 2,3%, zo ongeveer net als bij autochtone Duitsers en veel lager dan het gemiddelde van niet-Duitsers. Dit ondanks dat er van Iran, Irak, Afghanistan en Syrië in 2017 alleen meer dan 90.000 personen als verdacht werden aangemerkt – terwijl de meeste vluchtelingenlanden ook nog een zeer hoog criminaliteitspercentage hebben.

Een afgerond asielverzoek, ongeacht de beslissing, zou leiden tot een wonder: criminelen zouden van de ene dag op de andere veranderen in rechtschapen burgers.

De officiële cijfers zijn daarom ongelooflijk en moeten in ieder geval worden gecontroleerd – maar als je bewust cijfers buiten de officiële registers en statistieken houdt dan kun je rekenen wat je wilt: de èchte cijfers komen nooit boven tafel.

Precies zoals Mutti het wil.

EU-top of toneelstuk?

0
timmermans
TOPSHOT - European Commission President Jean-Claude Juncker (L) kisses vice-President of the European Commission Frans Timmermans before delivering his State of the Union speech at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on September 13, 2017. / AFP PHOTO / PATRICK HERTZOG (Photo credit should read PATRICK HERTZOG/AFP/Getty Images)

Angela Merkel en Emmanuel Macron bereiden de EU-top over massamigratie voor. De aan de problemen van de massamigratie ten grondslag liggende oorzaken en een gespleten Europese Unie spelen hierbij geen rol, denken zij.

Wordt het een EU-top voor de (Duitse) bühne?

Als we sommige mainstream media in Duitsland mogen geloven dat lijkt bondskanselier Merkel het volgende plan uit te willen voeren: onder auspiciën van Brussel en met behulp van de Deutsche Bundesbank, particuliere banken en grote bedrijven moet er geld in de EU worden herverdeeld totdat de levensstandaard en alle andere belangrijke normen gelijk zijn geworden. Inderdaad: de transferunie, waarbij het noorden van de EU een deel van haar welstand (en geld) moet geven aan het zuiden. Daarnaast moet er meer macht worden geconcentreerd in Brussel, en moeten lidstaten zich onvoorwaardelijk schikken aan wat die opvreters en zuiperds daar beslissen.

Als dat gebeurd is, denken politici, hebben we uniforme asielnormen in de hele EU en zouden, bijvoorbeeld, migranten/vluchtelingen vanuit Brussel naar Spanje of Polen kunnen worden gestuurd, waar zij dezelfde sociale voordelen ontvangen als de migranten/vluchtelingen die naar Duitsland worden gestuurd.

Het uitvoeren van dit plan zou in het ergste geval Europa in een totale chaos gooien, en op zijn best een tekort aan toezicht creëren dat vergelijkbaar is met wat we in de DDR en in andere echte socialistische landen hebben gehad. Merkel zal zich als een vis in het water voelen.

Gevolg is dat als je in de buidel moet tasten voor deze gigantische herdistributie, je niet langer het recht op eigendom hebt en dus geen vrijheid. Een dergelijke herverdeling voedt massale sociale conflicten, en de grote teleurstelling over de echte levensstandaard in zo’n toekomst zal nog meer conflicten uitlokken, die Brussel wil “oplossen” met geheime politie en andere fascistische koevoet-methoden.

De voorbereidingen worden al getroffen, en zijn deels al ingevoerd.

Merkel was onlangs op bezoek bij Napoleon Macron in Frankrijk en bepleitte een EU-begroting, waardoor er in de zeer nabije toekomst steeds meer geld kan worden herverdeeld, van de “rijke” landen (lees: landen die de financiële huishouding redelijk op orde hebben) naar verschillende EU-lidstaten (lees: de zuidelijke landen die er een puinhoop van hebben gemaakt) in Europa.

De Bundesbank heeft nu voor meer dan 1.000 miljard euro aan schulden van andere staten in de boeken staan – hiermee worden de failliete EU-lidstaten gesubsidieerd. Die enorme vorderingen op andere landen maakt Duitsland (en ook ons land) chantabel. Zie je geld namelijk maar eens terug te krijgen als de andere partijen dwars gaan liggen.

Merkel en Macron willen nog meer macht voor de EU, zogenaamd voor de verdediging van het continent, en om op de een of andere manier de migrantentsunami in Noord-Afrika te bestrijden. Terwijl het in de geneeskunde normaal is vooral aandacht te besteden naar het zoeken van oorzaken en te werken naar preventie, weigeren politici in de EU de werkelijke oorzaken van de migrantencrisis onder ogen te zien, en zich dáár op te focussen.

Die oorzaken zijn simpel, en de uitnodiging van Merkel toch vooral naar de EU te komen is slechts een uitvloeisel. De Europese Unie heeft als beleid dat het al langere tijd dictaturen ondersteund, om deel te nemen aan conflicten en revoluties (of die zelfs te veroorzaken) – alles om méér geld en macht te krijgen. Wat dat betreft is het een raar beeld: heel bijzonder verkeer doorkruist de Middellandse Zee – in de ene richting: strijdkrachten en wapens naar Afrika en het Midden-Oosten – en de andere kant op: vluchtelingen die het slachtoffer zijn van deze wapens (en veel gelukszoekers, natuurlijk). Zoals je zou verwachten, beweren de leidende Europese politici dat ze de oorzaak van deze migraties niet weten.

En misschien kunnen we beter spreken van de “Grote Middellandse Zee”, een gebied van de VS/NAVO-strategie dat zich uitstrekt van de Atlantische Oceaan tot de Zwarte Zee en in het zuiden van de Perzische Golf tot de Indische Oceaan. Het is de basis van diezelfde VS/NAVO-strategie, die in feite de “boeg van instabiliteit” heeft gecreëerd door twee oorlogen tegen Irak, de twee andere oorlogen die Joegoslavië en Libië hebben verwoest, en de oorlog die moet leiden tot de vernietiging van Syrië, Rusland en Iran. Wat dat betreft heeft Conte boter op zijn hoofd, want volgens hem speelt Italië, dat aan al deze oorlogen deelnam, “een sleutelrol in de veiligheid en stabiliteit van de zuidelijke flank van het Bondgenootschap”. Het is maar hoe je het noemt.

We dwalen wat van het onderwerp af…. over de rol van de NAVO in deze regio een andere keer.

Nadat zij jaren lang geen vinger heeft uitgestoken naar het migrantenprobleem, is voor de bondskanselier – vanwege de zogenaamde politieke problemen in Duitsand (wat gewoon een fraai geregisseerd toneelstuk is in verband met de komende verkiezingen in Beieren) – alles nu afhankelijk van een gedoogperiode van twee weken om een regeling te bewerkstelligen, volgens welke Italië, Frankrijk en de andere EU-lidstaten vluchtelingen/migranten die daar geregistreerd zijn en naar Duitsland gereisd zijn (iedereen was welkom, zei Merkel nog) terugnemen. Rutte veegde (in het kader van zijn sollicitatieprocedure voor een topbaan in Brussel) graag zijn agenda schoon om te helpen.

Zelfs als ze zo’n regeling voor elkaar krijgt, zou men deze vluchtelingen/migranten in Duitsland fysiek aantoonbaar moeten kunnen maken en deporteren, wat oneindig ingewikkelder is dan het beveiligen van de Duitse grens. Migranten/vluchtelingen zouden zich een tijdje tevreden moeten stellen met Spaanse of Italiaanse paspoorten en zouden vervolgens naar de BRD kunnen verhuizen, een (fictieve) onderneming kunnen registreren of kunnen trouwen om te genieten van de Duitse welvaartsstaat.

Iedereen vraagt zich nu af wat Seehofer – die Merkel twee weken heeft gegeven voor een regeling – van plan is te doen. Hoe meer de CSU wordt bedreigd door een ernstige regeringscrisis in Duitsland die Europa zou destabiliseren, hoe waarschijnlijker het is dat andere EU-landen eindelijk Angela Merkel zullen ontmoeten en een Europese oplossing voor het vluchtelingen- en migratieprobleem zullen kiezen. Het gaat dus niet echt om het probleem, maar om het kunnen handhaven van Merkel, de grote geldschieter van de EU.

Zal Seehofer voor de camera’s staan en tevreden zijn met Merkels luchtkasteel van een economisch verenigde EU met Sint Juttemis, waar Brussel migranten verdeelt en sociale uitkeringen overal hetzelfde zijn? Zal Seehofer tevreden zijn met de toezegging van Italiaanse en Franse staatshoofden om geregistreerde migranten die naar Duitsland zijn gereisd, weer op te nemen? Zal Seehofer geen grenscontroles uitvoeren, erop wijzend dat het bureaucratische apparaat in Duitsland migranten terugbrengt naar Italië of Griekenland?

Of houdt Seehofer er een eigen agenda op na, een coup die de steun krijgt van het Witte Huis? Als de CSU zich losmaakt van de CDU en er een soort landelijke CSU komt, dan zou Merkels CDU bij verkiezingen van de burgers minder dan 30% steun krijgen en zou de nieuwe landelijke quasi-CSU de tweede sterkste macht zijn. Dat is misschien genoeg voor een meerderheidscoalitie, zou het de AfD het gras voor de voeten wegmaaien en kan Seehofer aan de Duitse grenzen mensen uitzwaaien die op migranten lijken, en ze terugsturen naar bijvoorbeeld Italië als ze daar eerder waren geregistreerd. Het is voorwaar een scenario waar Trump mee zou kunnen leven.

Maar goed, niemand kent Merkels masterplan, vooruit: misschien Rutte, de useful idiot die er niet voor terugdeinst zijn eigen land uit te leveren aan Brussel. Toch kunnen we redelijk voorspellen waar zij naar toe wil, omdat we het concept voor de Merkel migrantentop van EU’s drankorgel Jean Claude Juncker kennen.
We lezen het volgende:

Faced with the various challenges of migration, we underline our full respect of the right to asylum and the fundamental values enshrined in international and European law, including the principle of non-refoulement. At the same time, it is crucial to further reduce illegal migration to Europe as well as secondary movements within the European Union.

Het is dus lippendienst aan het asielrecht – om het vervolgens te hebben over “illegale” migratie (voorheen “irregular” genoemd) en het “asieltoerisme” (“secondary movements”). Tussen haakjes: we worden steeds vaker geconfronteerd met nieuwe termen voor oude begrippen. Zo bestaan er bijvoorbeeld vandaag de dag geen “illegalen” meer maar “papierloze migranten” (de gelukszoekers die hun legitimatie op weg naar de EU hebben weggegooid).

“Er is geen recht om vrij te kiezen in welke lidstaat asiel wordt aangevraagd” lezen we verder. “We zullen een flexibel gezamenlijk terugnamemechanisme opzetten dicht bij de binnengrenzen.”

Goed beschouwd is dat zo ongeveer wat Seehofer van Merkel eist. Hij wil geregistreerde migranten weliswaar rechtstreeks bij de grens weigeren – maar “dicht bij de binnengrenzen” ligt daar dicht bij in de buurt, vooral omdat ook stations moeten worden gecontroleerd.

Uit de wijnkelder koker van Juncker komt dus een migrantennota voor de EU, die beantwoordt aan de eisen van één enkele Duitse minister van Binnenlandse Zaken (Seehofer), om een hoofd van één regering (Merkel) te helpen. Een vrij uniek proces in de geschiedenis van de EU.

Maar ook Junckers masterplan heeft een zwakke plek. Het leidt namelijk tot een domino-effect. Als Duitsland vluchtelingen bij de grens afwijst, zal Oostenrijk (en andere lidstaten) hetzelfde doen. Merkel en Juncker moeten dus dit domino-effect zien te voorkomen!

Of misschien ook niet? Gaat het er uiteindelijk alleen om de CDU-leider te helpen – en het Seehofer-plan te verkopen als een “Europese oplossing”?

De EU-commissie zal dat tegenspreken en zeggen dat hun plan veel verder gaat. Klopt. Het omvat ook verzamelplaatsen voor vluchtelingen buiten de EU. Vluchtelingenkampen, zoals Brussel ze noemen…. of “vluchtelingenhotspots” (Macron, een jaar geleden), wij spreken liever van concentratiekampen, een fenomeen waar het Vierde Rijk (de EU) kan bogen op een enorme ervaring. Plekken waar, net als bij de opvangkampen in Turkije, ook kinderhandjes aan het werk worden gezet. En de EU zag dat het goed was.

Alleen al het idee om van Libië een “centrale partner” te maken in een gemeenschappelijke Europese asielprocedure is absurd. Omdat men kost wat kost zoekt naar een “gemeenschappelijke oplossing” in de asielkwestie, heeft men dit volledig uit het zicht verloren. Het niet-zo-kritische Amerikaanse blad TIME formuleerde het minder dan twee weken geleden treffend: “Libië is een mislukte staat geregeerd door krijgsheren en criminelen.” We kunnen er niets aan toe voegen.

De voorzitter van de Europese Raad, Tusk, had het onlangs over de “inrichting van vluchtelingencentra, bijvoorbeeld in Noord-Afrika”, en hij heeft volgens onze informatie dat onderwerp reeds geschreven in de ontwerpverklaring van de EU-top, die volgende week zal plaatsvinden. We kunnen er dus van uitgaan dat de zaak al in brede zin achter de schermen op werkniveau is aangenomen en op de Grote Top alleen nog maar publiek gemaakt te worden. Ongetwijfeld zal de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Seehofer ook genieten van deze nieuwe strategie, die de facto resulteert in het (officieel, natuurlijk) volledig dichtgooien van de EU van asielzoekers.

De laatste act van de absurde tragikomedie die Merkel, Seehofer, Macron en Juncker momenteel uitvoeren als een “coalitiecrisis” is al geschreven en uiterlijk volgende week kunnen we opnieuw “belangrijker” dingen doen – naar het WK voetbal kijken, bijvoorbeeld.

De martelingen, verkrachtingen, uitbuiting en tot slaaf gemaakte èchte vluchtelingen in het verre Libië zijn en waren opnieuw geen probleem voor “de dames en heren politici”. Dit is alleen logisch als men zich, zoals Macron het verkondigde, op het standpunt stelt dat de “humanitaire risico’s” pas beginnen als een vluchteling de Libische kust verlaat.
Als alle vluchtelingen in Libische kampen blijven, is de mensheid gered. Lang leve de EU!

PS. Junckers plan heeft het niet over een rechtvaardige verdeling van de lasten van de vluchtelingen, zoals met name Italië het noemt, het plan zwijgt daarover. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini dreigt daarom al de top te laten mislukken. Merkel en Juncker hadden beter meteen met Seehofer en Salvini om tafel kunnen gaan zitten, dan was ons dit hele toneelstuk bespaard gebleven….

Update:

De vier Visegrad-landen Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije hebben aangekondigd weg te blijven bij de EU-migratietop, aanstaande zondag. Men is van mening dat het enige forum, dat bevoegd is tot besluiten aangaande het migratievraagstuk, de Europese Raad is (de gezamenlijke regeringsleiders), en niet de Europese Commissie. In de wandelgangen blijkt dat men zich ook ergert aan het gekonkel tussen Merkel, Macron en Juncker, en men bewust de oostelijke lidstaten uitsluit van voorafgaand overleg.

Italië weigert reddingsschip met honderden migranten: ‘Vaar maar naar Nederland’

0
italie

Italië weigert een reddingsschip met honderden bootvluchtelingen toe te laten. Het schip Lifeline, dat vaart onder de Nederlandse vlag, zou de vluchtelingen tegen de zin van de Italiaanse overheid uit zee hebben opgepikt, zo meldt het AD.

Libische wateren

De vicepremier Matteo Salvini wil dat het schip vertrekt richting Nederland. “Goed, ga met die lading mensen maar naar Nederland,” zegt Salvini in een videoboodschap op Facebook.

Hij beschuldigt het schip ervan 224 migranten uit Libische wateren te hebben opgepikt, ondanks dat de Libische kustwacht al onderweg was.

‘Niet op Italiaanse bodem’

De Lifeline is van een Duitse hulporganisatie. De Italiaanse vicepremier laat weten dat alle schepen deze organisatie vanaf nu niet meer welkom zijn. “Deze nephulporganisatie zal niet meer op Italiaanse bodem komen.”

Justitie: ‘Reddingsschip Lifeline is niet Nederlands, wij staan hier buiten’

Het reddingsschip Lifeline, dat bootvluchtelingen oppikt in de Middellandse Zee, staat niet in het Nederlandse Kadaster geregistreerd. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Aan het schip wappert wel een Nederlandse vlag. Dat meldt persbureau ANP.

Italië weigert het schip, dat enkele honderden migranten aan boord heeft, en zegt dat het dan maar naar Nederland moet varen. Maar volgens het ministerie staat Nederland er buiten.

Om de Nederlandse ‘nationaliteit’ te krijgen, moet een schip worden aangemeld bij het Kadaster. Als dat is gebeurd, kan de eigenaar een zogeheten zeebrief aanvragen, waarmee het schip mag varen op internationale wateren, zoals de Middellandse Zee. Dan moet het schip zich ook houden aan Nederlandse wetten en heeft Nederland een verantwoordelijkheid als zogeheten vlaggenstaat.

De eigenaar, een Duitse hulporganisatie, zegt dat het wel degelijk in Nederland is aangemeld.

De migratie vanuit Afrika is dit weekeinde het onderwerp van een ingelaste Europese top in Brussel. Premier Mark Rutte woont die namens Nederland bij.