“Trump wil mogelijke uitdagers monddood maken door veiligheidsmachtigingen in te trekken”

0
trump

Door veiligheidsmachtigingen in te trekken, probeert de president iedereen die hem zou durven uitdagen monddood te maken. Dat schrijft John Brennan, de voormalige CIA-topman wiens machtiging gisteren werd ingetrokken, vandaag in een opiniestuk in de ‘New York Times’. De beweringen – zowel van de Russische als van de Amerikaanse kant – dat er geen collusie was tussen het Trump-team en de Russen, noemt Brennan “onzin”.

Brennan was het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten onder president Barack Obama tussen 2013 en 2017. Hij staat ervoor bekend kritisch te zijn tegenover Donald Trump. Door zijn veiligheidsmachtiging in te trekken, heeft Brennan geen toegang meer tot gevoelige vertrouwelijke informatie.

Volgens Brennan heeft de intrekking alles te maken met de beschuldigingen tegen Trump en zijn entourage van collusie met de Russen om informatie te pakken krijgen over zijn tegenstander Hillary Clinton, en om haar schade te berokkenen tijdens de verkiezingen.

Rusland

“Meneer Trump is duidelijk wanhopiger geworden om zichzelf en zijn naasten te beschermen. Daarom heeft hij een de politiek gemotiveerde beslissing genomen om mijn veiligheidsmachtiging in te trekken, in een poging om anderen die het zouden aandurven om hem uit te dagen, monddood te maken”, schrijft Brennan. “Nu meer dan ooit is het enorm belangrijk dat de speciale aanklager, Robert Mueller, en zijn team van onderzoekers, de kans krijgen om hun werk uit te voeren zonder interferentie – van Trump of iemand anders – zodat alle Amerikanen de antwoorden krijgen die ze zo hard verdienen.”

Brennan gebruikt zijn opiniestuk eveneens om de geschiedenis te schetsen van de Russische collusie, en om de rol van de inlichtingendiensten te omschrijven. “Voor, tijdens en na de nu beruchte tussenkomst in onze presidentsverkiezingen, oefende Rusland al de kunst van het vormgeven van buitenlandse politieke evenementen uit door zijn geslepen actieve maatregelenprogramma, dat gebruikmaakt van een reeks technische skills, informatieoperaties en ouderwetse spionage”, aldus Brennan.

Vertrouwen

Ook wist hij van zijn jarenlange samenwerking met de FBI dat Rusland in staat was om een vertrouwensband op te bouwen met Amerikaanse persoonlijkheden. In de zomer van 2016 was het duidelijk dat Rusland er alles aan zou doen om zijn doel te bereiken, schrijft de ex-CIA-topman. De inlichtingendiensten hebben er dan ook openlijk over gecommuniceerd dat de Russen de verkiezingen van 2016 wilden beïnvloeden, en ze beslisten ook om alle informatie waarover ze beschikten en die gepast was, te delen.

Die al ingewikkelde taak werd eind juli echter nog bemoeilijkt, wanneer presidentskandidaat Trump Rusland openlijk opriep om de missende e-mails van Clinton te vinden. “Door zo’n uitspraken te doen, moedigde Trump niet enkel een buitenlandse mogendheid op om informatie te verzamelen over een Amerikaanse burger, maar gaf hij ook openlijk de toestemming aan zijn supporters om met onze grootste tegenstander samen te werken tegen zijn politieke tegenstander.”

Het was voor Brennan dan ook geen verrassing dat Trump zijn adviseurs opriep om dat ook werkelijk te doen om de verkiezingen te winnen. “Nu is het enkel nog de vraag of die collusie een vorm van criminele samenzwering was, of er obstructie van de rechtsgang plaatsvond om vormen van collusie of samenzwering te verbergen, en hoeveel leden van ‘Trump Incorporated’ de regering hebben opgelicht door geld in hun eigen zakken te steken”, aldus Brennan. Op die vraag zal het gerecht een antwoord moeten geven.

Zweedse rechter wijst moslima die geen hand gaf bij sollicitatie €3800 smartengeld toe

0
moslima

Salaam aleikum! In Zweden hebben ze geen shariarechtbanken meer nodig. De gewone rechtbanken kunnen het verdedigen van de islam met boetes en schadevergoedingen prima zelf af, zo blijkt vandaag. Een bedrijf dat niet van gediend was van een sollicitante die geen hand wilde geven aan de mensen die haar kwamen interviewen, is nu veroordeeld tot het betalen van duizenden euro’s. Aan de vrouw in kwestie, dat wordt gezien als een slachtoffer.

moslim

Vorig jaar solliciteerde de 24-jarige moslima Farah Alhajeh bij een vertaalbureau in de Zweedse stad Uppsala. Bij aanvang van het sollicitatiegesprek weigerde de vrouw om geloofsredenen de hand te schudden van haar mannelijke gesprekspartner. Het bedrijf brak vervolgens de sollicitatie af, omdat het de gelijkheid van man en vrouw hoog in het vaandel draagt. De vrouw werd weggestuurd.

Schadevergoeding

Maar Farah Alhajeh liet het daar niet bij. Ze schakelde de Zweedse discriminatieombudsman in, en die sleepte het bedrijf voor de rechtbank. Het bedrijf verdedigde zich door te stellen dat haar personeel mannen en vrouwen verplicht als gelijke moet behandelen en dat bijgevolg ieder personeelslid mensen van beide geslachten een hand moet geven.

De vrouw reageerde bijzonder tevreden na afloop

 “Ik ben erg tevreden”, aldus Alhajeh tegen de Zweedse televisiezender STV over het oordeel van de rechtbank. Ze kwam ook terug op het voorval, waarvan ze naar eigen zeggen enorm geschrokken was. “Zodra ik bij de lift kwam, moest ik huilen. Zoiets was me nooit eerder overkomen. Het voelde helemaal niet goed.”

N-VA tegen schadevergoeding voor moslima die geen hand wil geven

moslima

Hoewel het een Zweeds vonnis betreft, reageren verschillende N-VA-kopstukken misnoegd. “Dit soort rechtspraak werkt zeer ontwrichtend”, tweette N-VA-voorzitter Bart De Wever.

https://twitter.com/Bart_DeWever/status/1030352746116001792

De Rover: “Deze dame werd beloond door de rechtbank omdat ze respectloos handelde”

Verschillende N-VA’ers – van Darya Safai en Antwerps OCMW-schepen Fons Duchateau tot Peter De Roover en partijvoorzitter De Wever – ventileerden hun onvrede over de rechterlijke uitspraak. “Emancipatie in een verlichte samenleving mag voorop staan”, tweette De Wever. “Er bestaat geen subjectief recht om daar actief tegen in te gaan in de publieke cultuur. Dit soort rechtspraak werkt zeer ontwrichtend”.

Peter De Roover on Twitter

Stelling: “Deze dame werd beloond door de rechtbank omdat ze respectloos handelde”. Waarom? Dat zet ik uiteen op https://t.co/sAtntRJYPT

De Roover opperde op de microblogsite de stelling dat de “dame werd beloond door de rechtbank omdat ze respectloos handelde”. Elkaars hand schudden als begroeting is hier volgens de Kamerfractieleider “een kwestie van respect”. Daarnaast verwijst De Roover naar hetgeen hij eerder schreef in verband met de voormalige CD&V-kandidaat Aron Berger. Toen stipte hij aan dat mannelijke chassidische joden het andere geslacht niet de hand schudden uit respect voor hun eigen vrouw. “In een gemeenschap die het fysiek aanraken van iemand van het andere geslacht respectloos noemt, is het geven van een hand juist onfatsoenlijk”, klonk het.

Wel moet er volgens De Roover worden gekozen: “ofwel drukken we elkaars hand, ofwel niet”, klonk het. De reden? “Als de ene het een gebrek aan respect vindt om als man een vrouws hand te bepotelen, mag een vrouw het natuurlijk respectloos en onbeleefd vinden om juist expliciet geen hand geschud te krijgen. Als het voor de ene niet neutraal is, waarom zou de andere het dan wel onbeduidend moeten vinden?”

Elias Corneillie on Twitter

Draadje over het schudden van handen bij sollicitaties. Rechten, plichten en wetenschappelijke bevindingen. https://t.co/wf2Ep97HGz

De enige goede oplossing bestaat volgens De Roover uit het volgen van “de leidende cultuur”. In Vlaanderen impliceert dat het geven van een hand. “In chassidische kringen mag dat anders zijn en op een besloten bijeenkomst van die gemeenschap zal ik een vrouw dan ook de hand niet tegen haar zin in toch gaan schudden. Respect, weet je wel. Maar in de gewone sociale omgang bij ons schudden mensen elkaar de hand, ook als ze van geslacht verschillen”.

Vervelende mensen

Wat zijn islamisten toch ook vervelende mensen. Niet alleen hangen ze zelf een volkomen fundamentalistische en verknipte versie van een godsdienst aan, maar ook vinden ze dat ze het recht hebben om andere mensen te laten buigen voor de absurde regels die hun extremistische godsdienst hen voorschrijft.

Zoals bijvoorbeeld het idee dat vrouwen geen hand mogen geven aan een man bij wijze van een begroeting. Dat is een enorme belediging in het vrije Westen, maar de normen en waarden van – ik noem maar een land – Zweden moeten kennelijk het onderspit delven tegen de wetten van de politieke islam. En dus krijg je dat Zweedse rechtbanken dit soort rare uitspraken gaan doen.

Onze eigen politieke islamist Tunahan Kuzu zegt het – we moeten stoppen met integreren, en alleen nog maar ‘accepteren’ – maar de Zweedse zogenaamde rechtsstaat dóét het gewoon. Ongelooflijk.

Oostenrijkse regeringspartij FPÖ wil islamisme (politieke islam) verbieden

0
islam

De rechtsnationalistische Oostenrijkse regeringspartij FPÖ wil het islamisme – oftewel de politieke islam – aanpakken. Men wil een nieuwe wet invoeren die het mogelijk moet maken om islamisten te vervolgen, als zij ervoor pleiten om de sharia voorrang te geven op de Oostenrijkse grondwet of vrouwenrechten. 

“Iedereen die de sharia boven het Oostenrijkse recht stelt en in plaats van onze democratie een staat van God wil prediken, hoort voor de rechter [te verschijnen]”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl (FPÖ).

(Lees verder onder de tweet.)

Stan❌ on Twitter

Herbert Kickl (FPÖ):”Whoever wants to put the Sharia above the Austrian law and wants to create a theocracy instead of our democracy belongs in court!” https://t.co/0blqIoXAoY

Islamisme aanpakken

De rechtse Oostenrijkse regering had zich reeds voorgenomen om het islamisme aan te pakken. De huidige wet zou echter tekort schieten. Niet elke extremistische islamistische uitspraak is immers een directe oproep tot terreur. Bijgevolg kan het gerecht niet optreden tegen veel van die uitspraken. Een nieuwe wet zou het mogelijk moeten maken om islamisten te vervolgen, als zij ervoor pleiten om de sharia voorrang te geven op de Oostenrijkse grondwet of vrouwenrechten.

Eerder riep Heinz-Christian Strache, partijleider van de FPÖ, al op om het islamisme te verbieden. Zijn argument daarvoor was dat de politieke islam “vijandig tegenover vrouwen, antiliberaal en in overeenstemming met een fascistisch wereldbeeld” zou zijn.

Recente controverse rond radicale moskeeën

Het voorstel van Kickl volgt op de sluiting van een aantal moskeeën die radicale islamitische leerstellingen zouden verspreiden. Ook was er recent een schandaal waarbij kinderen gekleed als soldaten in een Turkse moskee verschenen. Ook in Duitsland en in België ontstond er niet lang geleden nog ophef rond kinderen in soldatentenue in Turkse moskeeën en in Turkse optochten.

Blijft Erdogan ook overeind nu het voor het eerst economisch minder gaat?

0
erdogan

Als de Turkse president afrekent met de regel dat economische problemen tot een machtswissel in Ankara leiden, kan hij nog gesterkt uit de crisis komen.

De Turkse president Erdogan staat voor een vuurproef. De afgelopen vijftien jaar ging het Turkije onder zijn leiderschap economisch voor de wind. Maar nu de Turkse lira flink in waarde is gedaald, zijn de vooruitzichten minder gunstig. In het verleden gold het als een Turkse politieke wetmatigheid dat wanneer het economisch tegenzit, ook de leider in de problemen komt. Erdogan kan nu bewijzen dat zijn autoritaire bewind sterker is dan dit oude patroon.

Toen Erdogan nog in de oppositie zat, profiteerde hij zelf van economische tegenslagen. Een jaar na de crisis van 1994 won de Islamistische Welvaartspartij waar hij deel van uitmaakte de landelijke verkiezingen. Zelf werd Erdogan burgemeester van Istanbul.

IMF

De Welvaartspartij werd al in 1997 door seculiere generaals aan de kant geschoven. Dat hielp het land niet uit de financiële problemen. Een nieuwe regering moest in 2001 bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aankloppen. Dat verzwakte het zelfvertrouwen van de seculiere elite. Een jaar later won Erdogan als leider van de uit de Welvaartspartij voortgekomen AKP de verkiezingen.

In zijn eerste jaren aan de macht dankte Erdogan zijn populariteit voor een belangrijk deel aan economisch betere tijden. Hij profiteerde van de harde ingrepen die zijn voorgangers samen met het IMF hadden doorgevoerd. Voor het eerst in decennia werd de inflatie onder controle gebracht, en buitenlandse investeringen en kredieten stroomden binnen. Zo kon de AKP de infrastructuur moderniseren en groeiden de inkomens van gewone Turken.

Naar buiten toe presenteerde Erdogan zich op een manier die investeerders graag zien. Hij sprak over het belang van binnenlandse democratisering, en begon aan toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie. In het Midden-Oosten presenteerde hij zich als een pragmatische leider, die vooral handelsbetrekkingen met buurlanden wilde aanknopen.

Investeerders

Tien jaar geleden testte Erdogan al kortstondig de regel dat economische problemen politieke rampspoed brengen. De Amerikaanse financiële crisis raakte ook Turkije, en de economie kromp in 2009 met 4,7 procent. Tegelijkertijd ondernam hij politieke stappen die investeerders schrik aan kunnen jagen. Journalisten en hoge militairen uit de oude seculiere elite verdwenen achter de tralies.

Maar destijds hielpen externe factoren de premier snel weer uit de brand. Om hun eigen economieën te stimuleren verlaagden de Amerikaanse en de Europese centrale banken hun rente. Hierdoor konden ook Turkse bedrijven goedkoop dollars lenen om bouwprojecten en de import van consumptiegoederen te financieren.

Pas in de jaren die volgden ging Erdogan echt op een andere manier regeren. In plaats van politieke problemen met buurlanden te vermijden, koos hij tijdens de Arabische Lente de kant van ideologisch verwante islamistische oppositiepartijen en opstandelingen. Toen seculiere dictators in Egypte en Syrië uiteindelijk toch te sterk bleken, zat Turkije met de gebakken peren. De relaties met buurlanden waren verziekt, en het land moest meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen onderdak bieden. Tegenover Europese landen koos Erdogan, zeker in verkiezingstijd, voor een polariserende toon. Nederland ondervond dit aan den lijve toen hij in 2016 een minister naar Rotterdam stuurde om campagne te voeren voor zijn nieuwe grondwet. Turkije zelf veranderde van een land waar de AKP als partij aan de macht was, naar een bewind van de persoon Erdogan zelf. Er verschenen posters met de tekst ‘Erdogan 2023’, die impliceerden dat ook op de honderdste verjaardag van de Turkse Republiek de nieuwe sterke man nog aan de macht zou zijn.

Daarna werkte Erdogan partijgenoten met een lange staat van dienst en een eigen mening buiten de deur. In 2014 vertrok Abdullah Gül (gewezen minister van buitenlandse zaken en president) en in 2016 Ahmet Davutoğlu (gewezen minister van buitenlandse zaken en premier). Ondertussen liet Erdogan in Ankara een groot paleis voor zichzelf bouwen. Als klap op de vuurpijl bemoeide hij zich met de rentestanden van de Turkse centrale bank en benoemde hij in juli zijn schoonzoon tot minister van financiën.

Met al deze stappen vergrootte Erdogan weliswaar zijn persoonlijke macht, maar hij nam ook flinke risico’s. Internationale investeerders hechten misschien niet uit idealistische overwegingen aan een pluriforme democratie, maar ze zien wel graag een onafhankelijke centrale bank die de inflatie in de hand houdt.

Alle door Erdogan gecreëerde economische risico’s komen deze zomer samen. Door de sterke dollar zijn Turkse bedrijven meer lira’s kwijt om hun in dollars afgesloten kredieten af te betalen. Omdat Erdogan renteverhogingen tegenhoudt, zakt de lira nog verder weg. Een ruzie met de Verenigde Staten en de nieuwe baan van de schoonzoon van Erdogan doen het vertrouwen van investeerders ook geen goed.

Gevoelige les

Als de problemen met de lira aanhouden, kan dat Erdogan dwingen om op sommige punten in te binden. In een soft scenario zou hij bijvoorbeeld de rente verhogen en de band met Amerika verbeteren door dominee Andrew Brunson vrij te laten, zoals president Trump eist. Dat zou voor Erdogan een gevoelige les zijn: binnenlandse critici kun je oppakken en buitenlandse leiders kun je uitfoeteren, maar de financiële markten zijn niet zomaar in te tomen. Dat inbinden zou voor de president altijd nog aantrekkelijker zijn dan een echte crash van de lira. Dan rest waarschijnlijk een gang naar het IMF, dat allerlei impopulaire bezuinigingsmaatregelen zal eisen. Als hij die ingrepen als een soort onderaannemer moet uitvoeren, ligt zijn imago van sterke leider aan diggelen.

Voorlopig lijkt Erdogan erop te rekenen dat hij het wel even uithoudt. Echt op wankelen staat zijn land nog niet. Bij crises in het verleden zakte niet alleen de eigen munt in, maar stonden ook de overheidsfinanciën er slecht voor. Dat laatste is nu niet het geval. De staatsschuld bedraagt 30 procent van de economie, en het begrotingstekort is 2 procent. Dat geeft de overheid speelruimte om financiële klappen op te vangen.

Loyale achterban

Een ander verschil is dat Erdogan politiek veel sterker is dan leiders die bij eerdere crises het veld moesten ruimen. Want de solistische en polariserende bestuursstijl die mede debet is aan de huidige crisis, heeft hem ook voorzien van een achterban die loyaal is aan hem als persoon. Zijn aanhangers krijgen te horen dat de economische voorspoed door verstandig beleid van Erdogan komt, maar dat de recente tegenslagen de schuld zijn van Amerikaanse snode plannen.

Het is voor Erdogan ook makkelijker zulke complottheorieën te verkopen omdat hij zijn tegenstanders heeft gedecimeerd: onafhankelijke media zijn grotendeels verdwenen, de top van het leger is gezuiverd, en oppositiepartijen zijn verzwakt en verdeeld.

Misschien is dat in combinatie met wat halve maatregelen op economisch gebied – een investering van 15 miljard dollar door bondgenoot Qatar – wel genoeg om de problemen binnen de perken te houden. Als Erdogan op die manier de huidige crisis overleeft, zal hem dat waarschijnlijk sterken in de gedachte dat hij als sterke man Turkije naar zijn hand kan zetten en ruzie met andere landen kan zoeken.

D66, PvdA en SP staan achter plan Groenlinks om meer migranten binnen te laten

0
immigratie

Reddingsschepen als de Aquarius moeten altijd welkom zijn in de haven van Amsterdam, betoogt Tirza de Fockert, GroenLinks-raadslid in Amsterdam. ‘Onze stad biedt al eeuwenlang een veilige haven aan mensen die worden vervolgd, onderdrukt of verbannen.’

Met 141 mensen aan boord, onder wie 67 alleenreizende kinderen, moest reddingsschip de Aquarius dagen wachten voor het ergens aan kon leggen. Zowel Italië en Malta weigerden aanvankelijk toegang.

Italië stelde voor dat Groot-Brittannië de vluchtelingen zou ontvangen, omdat de Aquarius immers onder de vlag van Gibraltar vaart. Uiteindelijk besloot Malta het schip dinsdagavond toch in de haven toe te laten, met als voorwaarde dat de mensen aan boord door andere Europese landen werden opgevangen.

Een paar weken geleden werd het schip ook al geweigerd. Toen met 629 mensen aan boord. Gelukkig was er in Spanje net een nieuwe regering aangetreden. De kersverse premier Pedro Sanchez besloot om het schip toe te laten in de haven van Valencia. “Het is onze plicht om een humanitaire catastrofe te helpen afwenden en een veilige haven aan te bieden aan die mensen”, liet zijn kabinet weten.

Mensenrechten

De weigering van Italië en Malta om de Aquarius te laten aanleggen gaat in tegen mensenrechten, zoals het recht op leven. Toch zien we deze afwijzende houding van Europese lidstaten tegenover vluchtelingen steeds vaker. Keer op keer krijgen reddingsschepen geen toestemming om aan te leggen en zo wordt ze het werk onmogelijk gemaakt.

Eind juni werd ook het schip Lifeline door Italië en Malta de toegang geweigerd. Het reddingsschip had 224 mensen aan boord: wanhopige, uitgeputte mensen, op zoek naar een plek waar ze veilig waren. Zonder de reddingsactie van Lifeline waren ze verdronken.

Lifeline voer onder Nederlandse vlag. Staatssecretaris Harbers liet weten dat het schip wat Nederland betreft aan de ketting moest worden gelegd. En zo verhindert de Nederlandse overheid het reddingswerk.

Al eeuwenlang

De raadsfractie van GroenLinks Amsterdam staat voor een andere koers. Wij staan voor een heldhaftig, vastberaden en barmhartig beleid voor iedereen die onze hulp nodig heeft. Dat past bij Amsterdam. Onze stad biedt al eeuwenlang een veilige haven aan mensen die worden vervolgd, onderdrukt of verbannen.

Wie levens redt van mensen die zo kwetsbaar zijn dat ze het als enige uitweg zien om de helse tocht over de Middellandse Zee te ondernemen, moet op ons kunnen rekenen. Schepen die mensenlevens redden leg je niet aan de ketting. Die haal je veilig de haven binnen, en je laat ze vrij uitvaren om door te gaan met hun werk. Als EU-lidstaten ze dan toch toegang weigeren, zijn ze wat GroenLinks betreft welkom in de haven van Amsterdam. Ook als de Nederlandse overheid of de EU ze willen weigeren.

Laten we een voorbeeld nemen aan andere Europese steden die al op eigen houtje aan een humaner vluchtelingenbeleid werken. Steden als Barcelona, Madrid, Grenoble, Lissabon, Napels en Palermo hebben zich verenigd in het netwerk van Fearless Cities. Ze werken aan progressieve politiek nu er in de Europese lidstaten een conservatieve en populistische wind waait. Ook Valencia, de haven waar de Aquarius in juni nog kon aanleggen, is er lid van.

In het coalitieakkoord hebben GL, D66, PvdA en SP aangegeven dat Amsterdam zich bij deze beweging van Fearless Cities aansluit. Laten we de idealen van Fearless Cities in de praktijk brengen door het volgende schip dat vluchtelingen uit de Middellandse Zee redt uit te nodigen in Amsterdam.

“Ik verstijfde volledig”: Yezidi-meisje botst in Duitsland op IS-bruut die haar als seksslavin gebruikte

0
Yezidi-meisje

Ashwaq Ta’lo werd in 2014 ontvoerd door IS. Het Yezidi-meisje kwam in de klauwen van Abu Humam terecht, een bruut die haar ruim twee maanden lang als seksslavin misbruikte. Na haar ontsnapping kreeg ze asiel in Duitsland, waar ze herenigd werd met haar moeder en andere familieleden. Alles leek goed te gaan, tot ze hem stomweg in Stuttgart tegen het lijf liep. Dit jaar herhaalde dat scenario zich. De confrontaties bezorgden haar zo veel schrik dat ze nu opnieuw gevlucht is, naar Irak. “Ik vrees voor mijn leven. Ik voel me veiliger in het Midden-Oosten”, klinkt het.

Ashwaq deed aangifte, maar de politie kon haar niet helpen omdat hij ook een vluchtelingenstatus had. “Zonder afdoende bewijs is er niets dat we voor u kunnen doen”, klonk het.

Ashwaq was amper vijftien jaar toen haar familie gevangengenomen werd. Op een veiling werd ze verkocht aan de meestbiedende, zo’n 87 euro volstond. Humam nam haar mee naar Syrië en bekeerde haar tot de islam. Ze moest ook vijf keer per dag bidden en stukken uit de Koran van buiten leren. Het meisje liet de verkrachtingen gewillig gebeuren, uit angst voor represailles.

“Dat lelijke gezicht”

Maar na iets meer dan twee maanden was het genoeg: ze wist te ontsnappen en na een wandeling van veertien uur vond ze eindelijk een veilig onderkomen. In het kader van een speciaal humanitair opvangprogramma voor Yezidi-vrouwen kon ze naar Duitsland, waar ze therapie volgde en naar school ging.

In 2016 sloeg de schrik haar echter om het hart. “Ik zag op straat de IS-strijder die me gekocht had”, vertelt de jonge Koerdische aan persbureau Basnews. “Eerst dacht ik dat ik het me ingebeeld had, maar op 21 februari 2018 merkte ik hem opnieuw op in Schwäbisch Gmünd. Dat ligt op ongeveer veertig minuten rijden van Stuttgart. Ik verstijfde volledig. Het was wel degelijk Abu Humam, met dat lelijke gezicht en die angstaanjagende baard.”

“Ik kon nog amper praten”

“Hij vroeg me in het Duits of ik Ashwaq was. ‘Nee’, antwoordde ik. ‘Ik ken geen Ashwaq en ik ken jou niet’.” Maar hij bleef benadrukken dat ze elkaar al ontmoet hadden, hij liet zelfs zijn naam vallen. “‘Ik weet hoe lang je al in Duitsland woont’, zei hij. Toen hij Arabisch begon te spreken, bleef ik in het Duits antwoorden. Ik had zo veel angst dat ik nog amper kon praten. Ik dacht dat ik hier kon doen wat ik wilde, dat mijn lijdensweg voorbij was.”

Ashwaq pakte haar valies en woont nu met haar vader in Koerdistan. “Naar Duitsland durf ik nooit meer terugkeren”, klinkt het. Haar zus zit nog steeds gevangen bij IS.

Het Openbaar Ministerie in Karlsruhe bevestigt dat Ashwaq een paar maanden geleden aangifte heeft gedaan tegen een man en dat de politie naar aanleiding daarvan een onderzoek is gestart. “Maar meer informatie kunnen we daar niet over kwijt.”

Hoe is het mogelijk?

De grootste vraag blijft hoe het strijders lukt om als vluchteling Duitsland binnen te komen. Vorig jaar nog stond een groep van zestien strijders van het radicaalislamitische Al Nusra-front in Duitsland terecht voor een slachting in een Syrisch dorp, nadat verschillende leden van de groep in Duitse asielzoekerscentra waren herkend door familieleden van slachtoffers.

Bij het Bundeskriminalamt (BKA) kwamen tussen zomer 2015 en begin 2018 bijna 4.500 tips binnen over asielzoekers met een misdadig verleden. Volgens het BKA zijn lang niet al die tips bruikbaar en gaat het regelmatig om verwisselingen of pogingen om andere vluchtelingen bewust zwart te maken.

Ook in de gevallen dat er wel iets aan de hand lijkt, blijkt het moeilijk om de bewijsvoering rond te krijgen. Volgens de krant die Welt liepen er in februari dit jaar 98 onderzoeken tegen potentiële oorlogsmisdadigers uit Irak en Syrië.

Standaard ‘Er is meer mis met de kerk dan pedofilie’

0
pedofilie

De katholieke kerk in de VS is opgeschrikt door het aan het licht komen van inmiddels vijfhonderd gevallen van seksueel misbruik. Theoloog Thomas Groome: ,,Er is iets fundamenteel fout met het katholieke priesterschap.”

De Amerikaanse katholieke bisschoppen moeten de leiding van de kerk heroveren op de rechtse falanx die nu de dienst uitmaakt.” Dat zegt de katholieke theoloog Thomas Groome, hoogleraar religieuze opvoeding aan Boston College. Zijn stelling: er is meer mis met de katholieke kerk dan pedofilie.

Het seksschandaal in de Amerikaanse rooms-katholieke kerk, dat nu al tegen de vijfhonderd gevallen van misbruik van kinderen en tieners aan het licht heeft gebracht, kwam voor hem wel en niet als een verrassing. Groome kent zijn kerk van binnen en van buiten. Hij zat zes jaar in Ierland op het seminarie, was zeventien jaar priester in de Verenigde Staten en is nu al weer achttien jaar uitgetreden en zeventien jaar getrouwd.

Terugdenkend aan de honderden priesters die hij van nabij heeft gekend, zegt hij: ,,Ik kon de pedofielen er niet uit halen. In alle eerlijkheid, ik kende geen priesters die prepubers lastigvielen. Het blijkt dat zij er wel waren. Ik hoorde gisteravond dat een klasgenoot ervan wordt beschuldigd. Wat je wel wist was dat er tienerjongens werden misbruikt.”

Groome zegt over de onthullingen van de laatste maanden, vooral in Boston, de hoofdstad van katholiek Amerika: ,,Ik ben geschokt door het geheel van de feiten, door de aantallen. Maar ik ben niet verrast. Er is iets fundamenteel fout met het katholieke priesterschap. Je zult altijd manlijke en vrouwelijke ordes houden. Jezuïeten en Zusters van de Genade zullen gekoesterd en gewaardeerd blijven. Maar de eis aan het hele priesterschap van mannelijk celibaat leidt tot een ongezonde klerikale cultuur.”

,,Jezus zei al tegen zijn discipelen: de grootste van allemaal zal dienaar zijn van de anderen. Dat staat lijnrecht tegenover klerikalisme, dat het priesterschap verwoest. Een wereldje van louter ongetrouwde mannen leidt tot een klerikale club waarin priesters denken dat zij op een voetstuk staan en daarom ontzag verdienen. Als er dan iets fout gaat krijg je een neiging tot blinde zelfverdediging dokters en advocaten getuigen ook niet graag tegen collega’s. Daarom heeft de hiërarchie seksueel misbruik zo lang ongemoeid gelaten.”

Groome denkt dat het probleem binnen de kerk niet is veroorzaakt door het hoge percentage homoseksuele priesters. Wel is hij het eens met de voorzitter van de Noord-Amerikaanse bisschoppenconferentie, bisschop Wilton Gregory, die tot woede van organisaties van homoseksuelen heeft gezegd dat het onwenselijk is als 50 procent of meer van de studenten op katholieke seminaries homo zijn.

Het priesterschap is, naar Groomes overtuiging, geen favoriete vluchtplaats voor homo’s die makkelijk toegang tot tienerjongens willen hebben of ongemerkt een liefdesrelatie met een andere man begeren. Hij denkt veeleer dat het gaat om homoseksuelen die van hun kerk te horen kregen dat zij hun seksuele voorkeur niet mochten uitleven en dan maar besloten het celibaat, waartoe zij waren gedoemd, binnen het nobele priesterschap vorm te geven.

,,In dat opzicht heeft het celibaat altijd homoseksuelen aangetrokken. Als gevolg daarvan is het priesterschap in de westelijke wereld voornamelijk een homoseksueel beroep geworden. Waarin mannen werken met een seksleven dat in veel gevallen is blijven stilstaan toen zij het seminarie ingingen. Ook zonder seksschandaal en zonder het tekort aan priesters moet het celibaat op de helling. Katholieken krijgen op zondag een heel andere dienst voorgezet als zij ook priesters meemaken die een normaal leven leiden, die thuis een stel kinderen hebben, die de hypotheek moeten afbetalen en moeten zien op te schieten met een vrouw.”

,,Bevriende priesters zeggen vaak: jij hebt het maar makkelijk als getrouwd man. Ik heb allebei geprobeerd en ik vind getrouwd zijn een zwaardere uitdaging. Ik ben gelukkig, maar ik vind het niet makkelijk om van iemand te houden, in die liefde te groeien en te groeien in de heiligheid van het leven als getrouwd man. Getrouwde mannen en vrouwen in het priesterambt zou een verrijking voor de kerk zijn ook al om redenen van kwaliteit en kwantiteit. We laten meer dan de helft van de mogelijke kandidaten lopen en trekken ook niet de meest begaafden aan.”

Groome zegt dat op theologische gronden geen serieuze bezwaren tegen beëindiging van het celibaat en het openstellen van het ambt voor vrouwen bestaan. Het christendom kende twaalfhonderd jaar lang gehuwde priesters; ongeveer veertig pausen waren getrouwd. Wat betreft opneming van vrouwen in het ambt: een zware pauselijke commissie van theologen stelde in 1976 vast dat de Schrift geen bezwaar oplevert. Uitdagend verdedigt Groome de stelling dat Maria bij het Laatste Avondmaal was, om een klassiek argument tegen vrouwelijk priesterschap te ontzenuwen.

De Amerikaanse bisschoppen zullen moeten zorgen dat ,,dit soort afschuwelijke schandalen” niet meer kunnen voorkomen en in ieder geval worden aangegeven bij de justitie. Maar daarnaast zijn meer ,,systeemwijzigingen” nodig, is Groome’s overtuiging. De kerk moet de wijze waarop bisschoppen worden geselecteerd openbreken en de ,,opgeblazen rol” van de Romeinse curie terugbrengen.

Er moeten vooral meer actieve deelname door leken binnen de kerk moet komen, zegt Groome. De 232 katholieke universiteiten in de Verenigde Staten leveren ook religieus hoog geschoolde katholieken af. 35.000 leken verrichten al werk binnen de kerk dat vroeger door priesters werd gedaan. ,,De kerk zou niet meer kunnen functioneren zonder hen. Het is hun roeping. Zij willen alleen een gezin. De dag van hun wijding zal een keer komen.”

Onder de huidige paus zullen de volgens Groome noodzakelijke veranderingen niet komen. Johannes Paulus is zijns inziens ,,een goede paus voor de wereld geweest, maar een rampzalige paus voor de kerk”. Hij heeft de kerk veertig jaar gekost. Groome: ,,Het Tweede Vaticaans Concilie (’62-’65) zei: een bisschop is een bisschop. Hij is geen koorknaap van de paus. De lokale kerk moet zijn rechten opeisen. De Amerikaanse bisschoppen hadden helemaal niet naar Rome moeten gaan. Onze hoop was na het tweede Vaticaans Concilie gevestigd op de Nederlandse kerk, maar daar is het bisschoppen-college ontmanteld en vervangen door een stel idiote radicale conservatieven.” Hij is zijn hoop desondanks niet verloren.

In zijn laatste boek (What Makes Us Catholic: Eight Gifts for Life, HarperCollins) belijdt Thomas Groome een optimistisch katholicisme. Het doet het protestantisme niet af als ketterse dwaling, bewondert de protestantse omgang met de bijbel, maar geeft aan dat het katholieke geloof een unieke verbeeldingskracht heeft die ‘leven schenkend’ is. ,,Anders dan de protestanten zien wij het leven niet als een zondige last, maar als een kans, die moet worden gevierd, genoten en goed gebruikt. Zoals mijn oma in Ierland altijd zei: iedere dag dat je je armen uitstrekt en niet de zijkanten van een kist voelt, is een grote dag.”

Opnieuw een groot schandaal rond verzwegen misbruik van kinderen binnen de Katholieke kerk

0
Katholieke Kerk

Het cynische patroon dat zichtbaar wordt, is dat kerkelijke autoriteiten er niet alleen van op de hoogte waren, maar in geschreven verslagen zelfs documenteerden wie, wat en waar. Als ‘straf’ werd de dader weggehaald uit de gemeenschap waar hij door de mand was gevallen. Van aangifte doen zag men af. Het excuus dat daarvoor wordt opgevoerd is dat men bang was voor ‘reputatieschade’. De ‘Goede Naam’ van de kerk mocht geen averij oplopen.

Vermoedelijk was dat in sommige gevallen de oprechte motivatie van de ‘Hoogste Herder’ binnen de geloofsgemeenschap die dat oordeel velde. De ‘Kerk’ was een ‘baken’, en schade toebrengen aan dat imago diende geen doel. Het zou de autoriteit en functie van dat instituut ondermijnen, en ik maak mij sterk dat zelfs de diep gelovige ouders van de kinderen die misbruikt werden in veel gevallen vielen voor dat argument.

Ook waar opsporingsautoriteiten de ‘geruchten’ opvingen, of op bewijs stuitten, zal men in veel gevallen om die reden een oogje dicht hebben geknepen. In extreme gevallen hoor je daarbij de verhalen van ouders die wel degelijk aangifte wilden doen, maar bij politie en justitie geen poot aan de grond kregen. Op ouders werd daarbij ook wel druk uitgeoefend door te benadrukken dat het slachtoffer erdoor ‘getekend’ zou worden als het tot een proces kwam. En dat de kans op een veroordeling, gelet op de ‘diepe zakken’ van de ‘Kerk’, die zich de beste advocaten konden veroorloven, bepaald geen zekerheid was.

Dat een ‘Kerk’ die het ‘celibaat’ predikt, een magneet is voor mensen met ‘deviante’ seksuele voorkeuren is al eeuwen bekend. In de tijd dat homofilie nog strafbaar was, was de ‘Katholieke Kerk’ een ‘vrijplaats’. Maar naast de autoriteiten die alle schandalen onder het tapijt veegden om het ‘Onbevlekte Blazoen’ van die ‘Heraut van de Rechtschapenheid’ geen schade te berokkenen, waren er ook al vele eeuwen cynische types die hun chantabele confraters juist aan een glansrijke carrière hielpen, om zo hun eigen macht binnen de ‘Kerk’ te vergroten.

Het gonst van de geruchten dat dit systeem werd overgenomen door ‘Goed Ingevoerde’ politici, en hun kapitaalkrachtige sponsoren. Sinds ‘MeToo’ zijn er al vele ‘Nobele Volksvertegenwoordigers’ finaal door het ijs gezakt. Merendeels mannen, maar ook vrouwen. Wat daarbij tot nog toe echter grotendeels verborgen is gebleven, dat zijn de netwerken van ‘Insiders’ die geweten moeten hebben van wat hun collega’s uitspookten. In de ‘Alternatieve Media’ nemen mensen geen blad meer voor de mond, maar waar het blijft bij verdachtmakingen op grond van flinterdunne aanwijzingen, die een flinke dosis fantasie vergen om uit te groeien tot een monsterlijke aantijging, is dat ronduit gevaarlijk.

Anderzijds bewijst de tsunami aan onthullingen rond religieuze gemeenschappen dat er in veel van die gevallen al veel langer ‘rook’ was, en dat het uiteindelijk veel te lang duurde voordat het ‘vuur’ werd ontdekt. Maar hoe ver ga je als er ergens ‘rook’ opkringelt uit het gepoetste en gelikte ‘Paleis van de Democratie’? En hoe voorkom je dat een oververhitte geest meent dat het tijd wordt voor een ‘Grote Schoonmaak’, waarbij hij of zij zelf het initiatief neemt?

Na de ontluisterende wijze waarop ‘Pizza-Gate’ eindigde met een schietpartij waarbij gelukkig geen slachtoffers vielen, werd dat verhaal actief afgeschermd en naar de achtergrond gedrongen door de ‘Mainstream Media’ die Hillary en haar team in bescherming namen. Het hele verhaal is sinds die militaristische interventie geparkeerd in het ‘gesloten archief’ van ‘complot-theorieën’ die ‘debunked’ en ‘discredited’ zijn. Maar dan……..

Dan duikt er opnieuw een verhaal op over Bill dat de haren in je nek recht overeind zet. Over misbruik op industriële schaal, en een getuige die bereid zou zijn gevonden te getuigen, waarna de journaliste en ex-politieagente die bezig is dat verhaal te ontwikkelen, in een hotelkamer in Washington een voortijdige dood sterft. En ja, het is mij bekend dat er mensen bereid zijn schadelijke verhalen uit hun dikke duim te zuigen om zo politieke opponenten uit de vergelijking te trekken. Zie het ‘Steele-Dossier’. Maar andermaal bekruipt mij toch ook het gevoel dat wat binnen de ‘Katholieke Kerk’ en andere religieuze gemeenschappen op enig moment de norm was, binnen de ‘Warparty’/‘Deep State’ ook tot kunst is verheven.

Voor mijzelf wil ik best erkennen dat ‘House of Cards’ mij boeide, omdat Kevin Spacey jarenlang deel had uitgemaakt van de entourage van de Clintons, en het gerucht ging dat veel van wat er in die serie voorbij kwam was ontleend aan het leven van die twee ‘Power-Players’ in de Amerikaanse politiek. Spacey leeft nog, maar werd zelf ingehaald door ‘MeToo’, waarmee de serie effectief om zeep werd geholpen. Dat ‘MeToo’ een stuk gereedschap is geworden in de handen van politieke en maatschappelijke makelaars die er een cynische agenda op na houden, en op geen enkele wijze enige compassie hebben met de slachtoffers, is een stelling die je probleemloos op kunt hangen aan overduidelijk zorgvuldig georkestreerde ‘onthullingen’.

Een probleem is het ‘Teflon-effect’. Politici, en mensen, of organisaties met veel maatschappelijk aanzien die al vele malen werden beschuldigd, maar steeds ongeschonden uit de strijd kwamen, worden op enig moment ‘onaanraakbaren’. Dat is de enige verklaring voor het gegeven dat de ‘Katholieke Kerk’ eeuwenlang haar praktijken heeft weten te verhullen, terwijl ‘iedereen’ wist dat het stonk naar de Hel. In zo’n atmosfeer houden slachtoffers hun mond, omdat ze weten dat niet de daders voor schut gaan, maar zijzelf. Dat is net zo erg als de situatie waarin een meute mediawolven klaar staat om iemand te verscheuren bij de minste aantijging, of op grond van een handeling die in de tijd waarin die plaatshad allesbehalve opzienbarend was, en zeker geen blijk van misbruik. Of bij een volkomen verzonnen verhaal, dat echter ‘politiek correct‘ kan worden uitgebaat.

Daarom stellen bezorgde burgers dat ‘decadentie‘ onze samenleving bedreigt.

TENTAKELS VAN DE EU PROPAGANDA: EURACTIV & MOSTRA

0
propaganda

Euractiv ) 1 en Mostra Tv Link Europe  ) 2 zijn mantelorganisaties van de Eu die zich vooral richten op inwoners van de landen die netto-ontvangers zijn van ‘Eu geld’,   wat natuurlijk ‘gewoon’ belastinggeld is dat zonder onze expliciete instemming is afgetroggeld om duizend kilometer verderop via de Eu Structuur- en Cohesie Fondsen toeristische fietspaden of campings aan te leggen. ) 3  en voor het opkalefateren van het vroegere Joegoslavië, Turkije en de zestien landen van de European Neighbourhood Policy.  ) 4

EURACTIV

Euractive is beweerdelijk een journalistieke organisatie, maar heeft niets met journalistiek van doen. Ze ‘vertalen/ versimpelen’ op journalistieke wijze de ideologie en het beleid van de Eu, en misleiden zo lezers en kijkers die vaak in de waan verkeren dat het om een normaal, maar wel gratis, persbureau zou gaan; bovendien is de Eu aldus niet aansprakelijk als door die versimpeling mensen extra rechten zouden claimen. Ze zijn dus feitelijk een van de spreekbuizen van de Europese Commissie en andere Eu organen. Hun Brusselse kantoor staat op A1 locatie naast het Berlaymont gebouw van die E.C. Ik zag daar werkplekken voor zo’n 50 man; bovendien houden ze kantoor in ten minste nog een dozijn Eu-landen.

ANTI-BREXIT

Sinds het Brexit referendum richt de Eu propaganda richt zich ook op de Britten en de Ieren. Ierland wordt immers als breekijzer gebruikt om Brexit ongedaan te maken. Als het VK zijn zelfstandigheid terug heeft moet er een soepele oplossing komen voor de nieuwe buitengrens tussen Noord-Ierland en Ierland. Het probleem is dat de Eu altijd hoog opgeeft over het afschaffen van de binnengrenzen in de Eu, maar dat het Europese bedrijfsleven zonder dat wij burgers daarin werden gekend de Eu en dus ons helemaal heeft ingepakt zodat er anders dan in normale vrije landen aan de buitengrenzen torenhoge importheffingen en handelbeperkende regelingen zijn; vandaar ook al die ingewikkelde handelsakkoorden zoals TTP, CETA en met de Oekraïne.

EURACTIV

De afgelopen maanden werd ik door het algoritme van youtube een paar dagen per week ‘gestalkt’ door een Ierse journaliste Baker ) 5 die voor Euractiv tweets voorleest  zoals deze video waarin Zijlstra wordt gebruikt om Johnson te kleineren. ) 6  Helaas voor hun ontbeert spreekster de dictie van Farage, en is gespeeld grappig-zijn niet grappig.

Euractiv wordt grotendeels gefinancierd door de Eu, maar heeft ook sponsors zoals Uber, de farmaceutische industrie, de elektriciteit-lobby en de Gates foundation/Microsoft die dus in het promoten van de Eu tegen de wil van de bevolking geen haar beter is dan de Hongaar Soros. En waarom doet Gates dat? Is hij politiek naïef, of koopt hij invloed, handels/ belasting voordelen?  ) 7

Af en toe trakteert Euractiv ons op wat nieuws: een kwartier lang een babbel-interview door de uiteraard eveneens Ierse journalist Maguire  ) 8 met een lid van het Eu-parlement in ‘Over a coffee’ ) 9 . Nog nooit werd ik zo gestalked door reclame op youtube, zelfs na het helemaal afluisteren dook het wel 20 keer op.

Toevallig kwam ik in contact met een van de geïnterviewden: i.m.o. een van de betere parlementariërs de Portugese socialiste Maria João Rodrigues  ) 10  , en zij zei desgevraagd, dat ze ook niet precies wist wat Euractive is, maar blij was met een interview, want er zijn tenslotte 751 Eu-parlementariërs; zij verwees me nog naar haar stagiaire die het had geregeld, maar die zei eigenlijk hetzelfde. Heb verder nog rondgevraagd bij (gepensioneerd) Eu-personeel, en een paar journalisten en thinktank lui (= ideologische lobbyclub), maar die bleken er ook nooit over te hebben nagedacht.

MISLUKTE CONTACTEN

Had  uiteraard die Ierse freelance journalist Maguire  willen interviewen over het doel en de bereikte resultaten van die films. Omdat het contact niet lukte via internet een bezoek gebracht aan Euractiv; ze konden me niet te woord staan en we wisselden kaartjes uit. Dat bleek echter allemaal show: Een week later berichtten Hotmail dat die ‘journalisten’ me hadden geblokkeerd. Dus teruggegaan en de stagiaire bij de deur zei “wat raar, hier heeft u mijn kaartje, mailt u míj maar”.  Hotmail: ” (…) het e-mailsysteem van de geadresseerde geweigerd om een verbinding met uw e-mailsysteem te accepteren (…) waarschijnlijk is de e-mailbeheerder van de geadresseerde de enige die dit probleem kan oplossen (…).”

MOSTRA TV LINK EUROPE

Nu was ik niet verbaasd, want in 2013 maakte ik ongeveer hetzelfde mee bij Mostra/ Tv Link Europe in Ukkel  ) 11  , een groot videoproductiebedrijf met alleen al in Brussel in 2014 140 medewerkers. In 2011 was de omzet 30 miljoen Ze hebben o.a. contracten met de meeste van de 33 afdelingen van de EC , het EP en het Comité van de Regio’s.  ) 12 . Zij produceren o.a. de gratis propagandafilms die iedere week op lokale tv. stations in de netto-ontvangende regio’s in Oost-Europa, maar ook in Wallonië worden /werden vertoond. Zo’n gratis Eu propaganda film is niet alleen economisch mooi mee genomen voor een armlastig t.v.-station in een armlastig land, maar en passant is dat ook ondersteuning van de heersende kliek politici die het lidmaatschap van de Eu promoten omdat ze er zelf ‘beter’ van worden. If you scratch my back I’ll scratch yours.

Ook daar bij Mostra, poging tot afwimpeling bij de deur en tenslotte een vies beduimeld kaartje gekregen met naam en email, maar behalve de mededeling dat ze me op de mailinglist van hun nieuwe video’s hadden geplaatst geen reactie, en de eerste mailings moeten nog komen.

Recente producties: een mini propaganda filmpje gericht op Nederland ter promotie van het Eu milieubeleid ) 13 ,  en voor de Polen waar de Eu kennelijk nieuwe c.v.- ketels bij de mensen thuis betaalt van ons belasting geld  ) 14  en een video’tje over onze miljarden Euro’s die in de derde wereld (de omgang met) klimaatverandering gaan tackelen. ) 15

Al met al deden de bezoeken aan Euractiv en Mostra me denken aan een dependance van een mantelorganisatie van de KGB of de CIA gedurende de Koude Oorlog in de zeventiger jaren.

SUBSIDIE

Op de site van de Europese Commissie zou staan hoeveel subsidies deze organisaties ontvingen in 2016 en eerder; maar ik ken de vereiste zoektermen niet. Europa Direct waar men meestal buitengewoon behulpzaam is bij het beantwoorden van vragen, blijkt i.c. niet bereid te helpen zoeken. Dat getuigt niet van transparantie. ) 16

CONCLUSIE

De Eu spaart kosten nog moeite om de federalistische ideeën te promoten en probeert tegelijkertijd door censuur onder het mom van fake-nieuws andere meningen te verhinderen. )  17 .  Nexit !

Nicolette Geveke.

) 1 https://www.euractiv.com/

https://everipedia.org/wiki/EurActiv/

https://www.youtube.com/user/EUXTV/playlists?disable_polymer=1en

http://agenda.euractiv.com/

) 2  https://www.mostra.com/ https://www.devex.com/organizations/mostra-communication-29796 

) 3  https://www.youtube.com/watch?v=qpmKeR3RKDY

) 4  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en

) 5  http://brusselsgeek.com/

) 6   https://www.youtube.com/watch?v=4tB1hvs_T5o&t=0s&index=5&list=PLOwH4SVsRp0KHq8yIpPAYQUJQEFFb-sCgvoor

) 7  https://infogalactic.com/info/EurActiv

) 8  https://twitter.com/brianmaguireeu

) 9  https://www.youtube.com/results?search_query=over+a+coffee+euractive

) 10  https://www.youtube.com/watch?v=7KBKyyOAbQ8&list=PLOwH4SVsRp0Im-NThFbJtngworifPHT0c&t=0s&index=3de

) 11 https://ww w.mostra.com  https://vimeo.com/tvlinkeurope https://www.youtube.com/user/mostratube

) 12  https://www.politico.eu/article/communications-buy-out/

) 13   https://vimeo.com/240119651

) 14  https://vimeo.com/240119526

) 15   https://vimeo.com/233673507

) 16  http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

) 17  http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/

http://eeas.europa.eu/top_stories/2015/261115_stratcom-east_qanda_en.htm

https://twitter.com/@EUvsDisinfo

https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/?offset=0

https://www.villamedia.nl/artikel/de-eu-als-nepnieuws-beoordeler

https://www.geenstijl.nl/5141217/fake-fake-fake/#comments

Ook de foto bovenaan  is  Eu propaganda: Ten tijde van de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 stonden dergelijke king-size borden b.v. op het stationsplein van Luik, met als tekst dat men het nieuwe station en omgeving te danken had aan de Eu.

Hieronder een foto van het gebouw waar ook  Euractiv huist, naast op de voorgrond de hoofdzetel van de Europese Commissie met 28 Eu-vlaggen die een paar jaar geleden onze  nationale vlaggen hebben vervangen; en van de  entree van Mostra in Ukkel. (c. N. Geveke)

Bovenstaand artikel staat met wat andere woorden ook op de site van  http://verenoflood.nu/  28.03.2018

Groenlinks wil poorten van Amsterdam open zetten voor meer migranten

0
islam

GroenLinks: ‘Laat Amsterdam veilige haven zijn voor reddingsschepen vluchtelingen’

Organisaties die vluchtelingen van de Middellandse Zee redden moeten kunnen rekenen op Amsterdam als veilige haven. Dat schrijft GroenLinks-raadslid Tirza de Focktert in Trouw.

‘Wie levens redt van mensen die zo kwetsbaar zijn dat ze het als enige uitweg zien om de helse tocht over de Middellandse Zee te ondernemen, moet op ons kunnen rekenen. Schepen die mensenlevens redden leg je niet aan de ketting. Die haal je veilig de haven binnen en je laat ze vrij uitvaren om door te gaan met hun werk’, betoogt het raadslid in de krant.

Aquarius en Lifeline

Ze doelt in haar stuk op reddingsschepen als Aquarius en Lifeline. De Aquarius dreef dagenlang rond op zee, omdat het schip in Italië en Malta werd geweigerd. Aan boord 141 vluchtelingen. Italië wees naar Groot-Brittannië omdat het reddingsschip onder de vlag van Gibraltar voer. Dinsdag besloot Malta toch dat het schip daar mocht aanmeren.

Nederlandse vlag

In juni werd het schip Lifeline met 224 mensen aan boord geweigerd door Malta en Italië. Dat schip voer toen onder Nederlandse vlag. ‘Staatssecretaris Harbers liet weten dat het schip wat Nederland betreft aan de ketting moest worden gelegd. En zo verhindert de Nederlandse overheid het reddingswerk. De raadsfractie van GroenLinks Amsterdam staat voor een andere koers’, schrijft De Fockert.

Welkom in Amsterdam

Als EU-landen de reddingsschepen weigeren, dan zijn deze schepen welkom in de haven van Amsterdam, betoogt het raadslid van de grootste partij van de stad. ‘Ook als de Nederlandse overheid of de EU ze willen weigeren.’ Volgens Tirza de Fockert werken steden als Barcelona, Madrid, Grenoble en Lissabon al ‘op eigen houtje’ aan een humanere vluchtelingenopvang. Ze verenigen zich in het netwerk ‘Fearless Cities’.

Als het aan het GroenLinks-raadslid ligt wordt het volgende reddingsschip dat vluchtelingen van de Middellandse Zee haalt in Amsterdam uitgenodigd.

De moeder van de duivel spreekt

0
bin laden

“… een doodbrave jongen, maar met slechte vrienden”

Twee weken geleden verscheen in de Engelse krant The Guardian een interview met Alia Ghanem, de moeder van Osama Bin Laden, het eerste dat ze geeft na jaren stilzwijgen. Een aanrader.

Behalve een goed inzicht in de voorgeschiedenis van Osama’s carrière als jihadistenleider (met Afghanistan en Soedan als tussenstations), en de positie van de familie, tot op vandaag behorend tot het Saoedisch establishment, is vooral de actuele status van de Bin Laden-clan boeiend: de familie is in sommige delen van Saoedi-Arabië nog altijd zeer populair omwille van de ‘heldendaad’ van Osama. In het interview nemen twee halfbroers voorzichtig (!) afstand van dat terrorisme, maar de jongste broer zit in Afghanistan en wil ‘zijn vader wreken’. Er staat ons dus nog wat te wachten.

VIA>https://doorbraak.be/de-moeder-van-de-duivel-spreekt/

Roze Buick

Maar wat vindt de moeder van de duivel zelf? Ze neemt hem in bescherming. Hij was een hele brave jongen, maar hij hing op de unief rond bij foute vrienden die hem gehersenspoeld hebben. Dat zeggen natuurlijk alle mama’s van terroristen, maar hier hebben we bovendien te maken met een jongeman die in rijkdom en weelde opgroeide, elitescholen bezocht en niks tekort kwam. Op een foto in het Guardian-artikel, genomen in 1971, poseren zij voor een roze Buick, de wagen die ik in mijn dromen altijd al had willen hebben. Ons Binneke is dan 14 jaar oud en op schoolreis naar Zweden.

We zitten bovendien in de nasleep van de sixties en mei ’68, de tijdgeest van het alles-kan-en-alles-mag, tot Osama in Jeddah economie begint te studeren, en de Iraanse revolutie van 1979 ‘zijn ogen opent’ tegenover de westerse decadentie. Maar beweren dat hij gewoon meeging in de slipstream van foute vrienden, is niet hard te maken. Zijn halfbroers geven dat zelfs toe: Osama was gewoon crapuul. Hij nam zelf de beslissing om de heilige oorlog een paar versnellingen hoger te schakelen. Tot aan de apotheose, 11 september 2001.

Ik vergelijk nu even met de moeder van Marc Dutroux. Die vervloekt in een interview haar zoon, en daarmee ook zichzelf. Mama Bin Laden daarentegen neemt geen enkele schuld op zich, en excuseert ook haar zoon met de flauwste advocatensmoes. Ik zou er zelfs moeten om lachen, ware het niet dat de balans van Osama’s heldendaad 3000 doden en meer dan het dubbel aantal gewonden bedroeg. Naar mijn gevoel zijn zelfs de ‘foute vrienden’ niet gemeend, en is het voor een streng gelovige moslima de logica zelve dat Allah dit alles gewild heeft.

Existentialisme

Conclusie: de slechte vrienden waren eigenlijk goede vrienden, de moeder van de duivel wordt weer de moeder van een martelaar (door een Amerikaans elitecommando in zijn Pakistaans boerderijtje geliquideerd), en de zoon heeft inderdaad het recht om zijn vader te wreken. Naast en onder deze familiesaga krijgen we natuurlijk een hele waaier van terroristische aanslagen, vrachtwagens die op menigtes inrijden, messteken op straat, metro’s die ontploffen,… Maar het centrale paradigma blijft dat wat gebeurt, ook moet gebeuren en onder goddelijke supervisie staat.

De moeder van de duivel heeft een duidelijke boodschap voor ons. We moeten niet hopen op flauwe strategieën als deradicalisering. Het kansarmoedeverhaal zal ook niet helpen. De kaders in de terreurorganisaties zijn immers hoog opgeleide intellectuelen, zie het cv van Osama Bin Laden zelf. Wat ons te doen staat, is een seculiere moraal hoog houden die de nadruk legt op individuele verantwoordelijkheid. We staan gewoon in voor onze daden, punt uit. Geen ontkenningsgedrag, geen god die het voor ons beslist, geen advocatenpraat over foute vrienden of een ongelukkige jeugd. Het idee dat iemand ook echt keuzes maakt en daarvoor staat – het existentialistisch perspectief, voor de filosofen onder u. Daar zullen we geen moslims mee bekeren, maar misschien wel de radicalisering van nieuwe jongeren, vooral de onze, afstoppen.

De moeder van Dutroux

Zei ik radicalisering? Natuurlijk is ook deze denkoefening radicaal, in de zin van ten gronde, niet halfslachtig. Maar de moeder-zoon liefde van Alia Ghanem is fundamenteel pervers, zelfs leugenachtig-geposeerd. Deze vrouw is niet de oorzaak van het wereldterrorisme, maar ontkent wel haar pedagogisch aandeel in de ontwikkeling van zijn aanstichter/bezieler. En maakt er meteen een zo-wil-het-god-verhaal van. Compleet ontbrekend schuldinzicht, ontkenningsgedrag, religieus fatalisme. Geef mij dan maar de moeder van Dutroux: ook niet leuk om dat te zijn, maar zij ziet tenminste haar zoon als schuldig, en niet als slachtoffer of nog minder als martelaar. Waardoor ook zij moet leven met vele vraagtekens.

Schuldinzicht kent men niet in de moslimwereld. Het is ofwel de schuld van iemand anders, ofwel de wil van Allah. Zou onze cultuur dan toch superieur zijn? Ja, op zo’n momenten vind ik van wel. Niet in de ronkende hoogdravendheid van de Maarten Boudry’s, maar in de pijn van de moeders die monsters hebben gebaard. Het kon ook uw zoon zijn, maar laat god er alvast buiten. Verlichting 3.0, het kan werken. Dat interview in The Guardian zou verplichte lectuur moeten zijn in alle middelbare scholen.

Video! Heldhaftige Iraanse vrouw doet hoofddoek af voor de neus van dreigende imam

0
iran
Foto: De desbetreffende heldin uit Iran. Bron: Masih Alinejad / Twitter.

Vrouwen in Iran zijn helemaal klaar met het verplichte dragen van een hoofddoek. Dat bewijst deze vrouw in het onderstaanje filmpje wel, die van een imam te horen krijgt dat ze haar loszittende hoofddoek wat strakker om haar hoofd moet binden. Anders wordt ze gearresteerd. De vrouw in kwestie reageert daar niet zo onderdanig op als de imam vermoedelijk had gewild. Sterker nog, ze besluit om dan maar haar hele doek van haar hoofd te rukken…

Masih Alinejad 🏳️ on Twitter

This brave woman challenges a cleric in front of him. The cleric tells her that she’d get arrested because her hijab is not appropriate. She storms off and completely removes her hijab in front of the cleric while standing her ground (With English subtitles) #MyCameraIsMyWeapon https://t.co/IBG6xdM5Hl

In Iran woedt sinds kort een strijd tegen de kledingwetten die al sinds de jaren ’80 van kracht zijn in het land. Vrouwen moeten verplicht een hoofddoek dragen, en anders lopen ze het risico in de boeien te worden geslagen door fascistoïde politiemannetjes die het kennelijk belangrijk vinden om te letten op wat vrouwen al dan niet op hun hoofd dragen.

Eén imam dacht dat de hoofdmodepolitie een handje te moeten helpen door een vrouw met een hoofddoek op te wijzen op zijn mening: zij moest haar verplichte gewaad niet zo losjes om haar hoofd dragen, want anders zou dit ‘vriendelijke’ heerschap er voor zorgen dat een arrestatie plaatsvindt.

De vrouw in kwestie is echter niet gevoelig voor de dreigementen. Sterker nog, ze ontsteekt in woede dat deze islamitische pipo het recht meent te hebben haar te vertellen hoe ze zich moet kleden. Om haar woorden kracht bij te zetten neemt ze vervolgens haar hoofddoek helemaal af, om de boodschap over te brengen: de tijd van de ayatollahdictatuur in Iran komt ten einde. En weet te ontkomen zonder arrestatie.

De tijd van de vrijheid in Iran is aanstaande, en de tijd van de onderdrukkende islamisten is bijna voorbij. Dit filmpje – de zoveelste van zijn soort – maakte dat zonneklaar.

Radicale moslims bedreigen alle 150 Tweede Kamerleden vanwege Wilders’ Mohammedcartoonwedstrijd

0
wilders

Alle 150 Tweede Kamerleden zijn onlangs bedreigd wegens het voornemen van PVV-voorman Geert Wilders om een cartoonwedstrijd omtrent de islamitische profeet Mohammed te houden in de ruimtes van het parlement, meld het dagelijksestandaard.nl.

“We zullen afrekenen met iedereen en elke persoon die zich heeft ingelaten met deze wedstrijd,” aldus de agressieve dreigtokkies.

Incasseren is nog altijd niet de sterkste eigenschap van radicale moslims, zo bewijst een e-mail aan alle 150 Kamerleden wel. De Nederlandse parlementariërs ontvingen een Engelstalig schrijven waarin ze worden bedreigd vanwege een cartoonwedstrijd die PVV-leider Geert Wilders er binnenkort wil organiseren. Want dat is heiligschennis, en op heiligschennis staat nu eenmaal de doodstraf. Dus iedereen in het Tweede Kamergebouw die zich inlaat met de wedstrijd kan zich een gewaarschuwd mens weten.

De volledige e-mail is in handen van GeenStijl en luidt als volgt:

stop bladhmeious contest

For couple of days hearing that you are going to conduct a blasphemous contest in Neither-land.

Are you nonsense or have gone mad.That conducting an activity to hurt billions of people through an attaching on blasphemous contest.

Its warning from Muslim nation. and listen carefully. We Muslims are always ready to sacrifice for our Beloved Prophet (Peace be upon him). We have a great history and culture.

And our religion give us message of peace. But any dog bark on our Beloved Prophet (Peace be upon him) or ISLAM.

He must be ready for war with us.

You Know about our history very well that Muslims never attack on other religions or faith.

 

If you did not stop this contest, you will see a destroyed national economy.
And in other part have to put dead bodies, you a nation who cant live without wine. So you are nothing in front of us.

 

You have announced a battle with Almighty Allah ( The God) and his true followers, You have pay for it.

History is the witness that we send to hell people who bark against ISLAM and Any Prophet of God.

We will finish each and every person who is involved in this contest.

To speak about a true faith is terrorism, So stop it or ready to die like pig or dog.

Greert as you are illegal baby of Israel, Soon will cry when we will come to your parliament. and show you what we are & what can we do.

 

STOP blasphemous contest ………..”

Nou, aanpakken “Greert” Wilders, je bent het illegale kind van Israël! Je bent nu vast in een hoekje aan het bibberen en de wedstrijd aan het afbellen… Oh wacht, je krijgt al bijna 15 jaar persoonsbeveiliging en bent inmiddels wel wat gewend van gestoorde dreighakbars. Deze onzinmail kan er dus ook nog wel bij.

Het antwoord van 4 biljoen waarom Turkije angst zaait in Wall Street

0
lira

Wall Street is in de ban van Turkije, en ook vandaag moet de Dow Jones Industrial weer terrein prijsgeven. Banken hebben weinig te maken met de uitverkoop van de Turkse lira, toch…? Dat klopt, maar indirect staat er veel op het spel voor de grootbanken en verzekeraars in New York.

Op vrijdag sloot de Dow Jones Industrial Average met een verlies van 196 punten, omdat besmettingen door de verslechterde situatie van Turkije de financiële markten deden schudden. Onder de grote banken van Wall Street waren dit de grootste verliezers: Citigroup, een daling van 2,39%; Morgan Stanley, een daling van 2,12%; Goldman Sachs, 1,78% eraf; Bank of America, min 1,30%; en JPMorgan Chase sloot met 0,98% verlies. Deutsche Bank, de grote Duitse geldschieter waarvan de Amerikaanse dochteronderneming een grote aanwezige is op Wall Street, verloor 4,68%. Deutsche Bank heeft er sinds februari 41% van haar marktwaarde verloren.

Maar de uitverkoop stopte hier niet. Twee grote Amerikaanse levensverzekeraars tuimelden ook op vrijdag. MetLife verloor 3,19% terwijl Prudential Financial er 2,97% van haar aandelenkoers zag af gaan.

Wat hebben banken van Wall Street en Amerikaanse levensverzekeraars te maken met een verkoop van de Turkse valuta? Niet zo veel. Maar ze hebben veel te maken met Europese banken en Europese banken hebben veel exposure naar Turkije op het gebied van leningen en eigendomsbelangen bij verschillende grote banken in Turkije. Volgens de Bank for International Settlements hebben Europese banken een blootstelling van $ 194 miljard aan Turkse schulden.

Oorzaak van het dalen van de Amerikaanse aandelenmarkt (dus ook met Amerikaanse bank- en verzekeraarsaandelen) is de angst dat de crisis in Turkije een selloff-besmetting zal veroorzaken bij Europese banken – die grote tegenpartijen zijn voor miljarden dollars aan derivaten, die worden aangehouden door de grootste banken van Wall Street. Evenzo zijn MetLife en Pru afgeleide tegenpartijen ten aanzien van derivaten.

Het Office of Financial Research (OFR), het federale agentschap waar de Trump-administratie vorige week 40 banen schrapte na het budget met 25% te hebben verlaagd, waarschuwde voor dit alles in haar jaarverslag over 2016. Het volgende fragment uit dat verslag vat de groeiende paniek op Wall Street samen:

Amerikaanse wereldwijd opererende systeemrelevante banken (G-SIB’s) hebben voor meer dan $ 2 biljoen (rweeduizendmiljard dollar) aan totale blootstellingen aan Europa. Ongeveer de helft van deze blootstellingen zijn buiten de balans … Amerikaanse G-SIB’s hebben meer dan $ 800 miljard fictief verkocht in kredietderivaten die verwijzen naar entiteiten die in de EU zijn gevestigd.

Het OFR-rapport zei dit over Amerikaanse verzekeraars en derivaten:

Aan het einde van 2015 bedroeg de blootstelling aan derivaten van Amerikaanse levensverzekeraars, zoals gerapporteerd in wettelijke deponeringen, $ 2 biljoen in fictieve waarde. Deze $ 2 biljoen is exclusief derivatencontracten die worden aangehouden in aangesloten herverzekeraars, niet-verzekeringspartners en moedermaatschappijen die geen wettelijke verklaringen hoeven in te dienen. Details over de derivatenposities van deze entiteiten zijn niet publiekelijk beschikbaar.

Het OFR-rapport vatte vervolgens de angst voor toekomstige paniek en besmetting samen met deze passage:

Volgens wettelijke gegevens over juridische entiteiten van verzekeringsmaatschappijen zijn negen grote banken in de Verenigde Staten en Europa tegenpartijen van ongeveer 60% van de $ 2 biljoen aan fictieve derivaten van Amerikaanse levensverzekeraars. Deze gegevens tonen aan dat, ondanks centrale clearing, de onderlinge verwevenheid van derivaten tussen de Amerikaanse levensverzekeringsbranche en banken substantieel blijft.

Toen kwam de sine qua non voor wettelijke opname door de banken van Wall Street. De OFR schreef:

Tekortkomingen in gegevens- en gegevensbeheer blijven een kritieke kwetsbaarheid. De gegevensbehoeften blijven onvervuld, met name op de markten voor schaduwbankieren. Veel van de nieuwe gegevens zijn niet gereed of beschikbaar voor analyse. Ondanks de vooruitgang blijft de kans groot dat datatekorten weer belemmeren dat risicomanagers en toezichthouders risico’s beoordelen voordat het te laat is.

Laat dat even bezinken. Na de financiële crisis van Wall Street in 2008, die vooral werd aangewakkerd door derivaten en die de grootste economische recessie sinds de Grote Depressie veroorzaakte, hebben de VS nog steeds niet de instrumenten ingevoerd om risico’s goed te beoordelen – waardoor het publiek gedwongen wordt in het duister te blijven over de gezondheidstoestand van het Amerikaanse financiële stelsel.

Naast de derivatenangsten op de Amerikaanse en Europese markten, is er ook de zorg dat de problemen van Turkije de valuta’s van andere opkomende markten zullen overspoelen – wat mogelijk kan leiden tot wanbetalingen op in Amerikaanse dollars luidende schulden ,die onbetaalbaar zouden kunnen worden door verzwakte valuta’s. Collectief gezien hebben de banken van Wall Street significante blootstelling aan de schulden van de opkomende markten.

De besmetting tussen de valuta’s van de opkomende markten steekt vandaag de kop op met de Zuid-Afrikaanse rand en de Mexicaanse peso, die bij het begin van de handel op Wall Street onder druk staan.

De situatie in Turkije is als volgt: de Turkse lira heeft het afgelopen jaar meer dan 40% van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar verloren, waardoor het moeilijker werd om de omvangrijke in dollar luidende schulden terug te betalen; de rente ligt in Turkije op 17,75%, wat verdere stappen (renteverhogingen) van de centrale bank om de valuta te ondersteunen impopulair maakt; de inflatie bedraagt zo ongeveer 15%.
Afgelopen vrijdag deed de Amerikaanse president Donald Trump nog een onwelgevallige duit in het Erdoganzakje door het volgende in een Tweet aan te kondigen:

Ik heb net toestemming gegeven voor een verdubbeling van de tarieven voor staal en aluminium met betrekking tot Turkije, aangezien hun valuta, de Turkse Lira, snel neerwaarts gaat tegen onze zeer sterke dollar! Aluminium wordt nu 20% en staal 50%. Onze betrekkingen met Turkije zijn niet goed op dit moment!

Trump is naar verluidt geïrriteerd dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan weigert te voldoen aan Amerikaanse sancties tegen Iran en Donald weigert de Amerikaanse dominee Andrew Brunson vrij te laten, die op beschuldiging van terrorisme wordt vastgehouden.
Trump is er blijkbaar niet van op de hoogte, of hij geeft er niets om, dat wanneer hij Erdogan in de buik slaat, hij de banken in Wall Street en hun derivatenpuin in gevaar brengt.

De mainstream media zwijgen hierover; CIA-directeur had geen watervrees

0
cia

President Trump benoemde Gina Haspel in mei van dit jaar tot directeur van de CIA, en vrijwel meteen werd zein verband gebracht met mogelijke folterpraktijken onder haar bewind. Ze weigerde toen zich te distantiëren van deze technieken maar beloofde tegelijk ze niet meer toe te passen in de toekomst. Uit vrijgekomen documenten blijkt zij een grotere rol in het geheel te hebben gespeeld dan gedacht werd. De mainstream media zwijgen hierover.

De huidige CIA-directeur Gina Haspel gaf opdracht tot daden van opzettelijke fysieke martelingen, waaronder het waterboarding van een verdachte Al-Qaïda-terrorist, onder haar supervisie toen ze hoofd van de basis was op een geheime locatie van de CIA in Thailand in 2002, blijkt uit vrijgegeven CIA-documenten – de meeste waarvan ze die zelf schreef of autoriseerde. Dat valt te lezen in documenten die door het National Security Archive zijn vrijgegeven, op basis van een Freedom of Information Act rechtszaak.

>De Haspel-documenten geven in detail feiten weer die het publiek alleen heeft gezien op de beruchte Abu Ghraib foto’s uit Irak, van geketende gedetineerden met een kap over hun hoofd en die werden blootgesteld aan gedwongen naaktheid, op de muur slaan en kistopsluiting, evenals “verbeterde technieken” die nooit gefotografeerd zijn, zoals de gesimuleerde verdrinking van verdachten in water (het zogenaamde waterboarding). Waterboarding – een bijzonder omstreden ondervragingstechniek waarbij de vastgebonden verhoorde een natte doek over het gezicht krijgt waarover dan water wordt gegoten – is een oorlogsmisdaad onder zowel de Amerikaanse als de internationale wetgeving, die teruggaat tot de Amerikaanse vervolging van Japanse soldaten voor het martelen van Amerikaanse krijgsgevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. [1]

Hoewel de CIA de naam Haspel en die van de CIA-contractpsychologen James Mitchell en Bruce Jessen die het waterschap beheerde, aanpaste (schrapte), blijkt uit andere gerubriceerde documenten (inclusief het CIA-rapport van de inspecteur-generaal van 2004) en openbare verklaringen hun leiderschap over de marteling van de vermeende terrorist Abd al Rahim al-Nashiri op de geheime locatie tussen 15 november en 4 december 2002.

“Het bekendmaken van Gina Haspels martel-telegrammen toont de kracht van de Freedom of Information Act om zelfs de hoogste rangen van de CIA verantwoordelijk te houden voor hun daden”, vertelt de directeur van het Archief, Tom Blanton. Hij identificeerde als eerste de Haspel-telegrammen uit een voetnoot (336 op pagina 67) van het martelrapport van het Senate Intelligence Committee torture uit 2014.

De vrijgegeven Haspel-telegrammen bevatten uitgebreide redacties van de CIA, inclusief hun datums (hoewel die kunnen worden achterhaald uit o.a. het rapport van de gerubriceerde CIA-inspecteur generaal en de meeste informatie over de martelingen (hoewel die zijn samengevat door het Senate Intelligence Committee).

Het grootste mysterie in de vrijgegeven telegrammen is de vraag of Gina Haspel telegram 11359 hvan 1 december 2002 heeft geschreven, waarin opmerkelijk levendige taal gebruikt wordt om de folteringssessies te beschrijven: de ondervragers ‘liepen katachtig in de goed verlichte grenzen van de cel om 0902 uur [bewerkt], waarbij de zwarte kap behendig met een veeg van het individu werd verwijderd, wachtend, en met een zware, afgemeten stem zei dat het individu – na ‘”gekalmeerd” te zijn na zijn (geregisseerde) botsing met zijn kolossale, zwaar gespierde bewakers de vorige dag – moest onthullen wat het individu had gedaan om zijn bewakers tot zo’n staat van woede te krijgen”.

Naar de documenten [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16].

De nieuwe circus-attractie: het Burgerdialoog

0

Op 14 augustus vond in Jena de Duitse Burgerdialoog na de vakantie van bondskanselier Merkel plaats. Ze gaf antwoorden op vragen van de 51 aanwezige burgers uit deelstaat Thüringen. In tegenstelling tot wat de mainstream media beweren gebeurde er niets spontaan, en was door de samenstellers van het tv-programma en de bondskanselier alles voorgekookt. Angela is de propagandatechnieken van haar DDR niet vergeten. Ze is toch zó gewoon gebleven…….

We lezen op de site van het Duitsland Instituut het volgende:

De Duitse kanselier Merkel is terug van vakantie en treft vandaag burgers in Jena om te praten over Europa.

 

Deze burgerdialoog over Europa is een stokpaardje van de Franse president Macron, die Duitsland en de andere Europese landen opriep om met burgers in gesprek te gaan over Europa in georganiseerde dialogen. Dit najaar zijn bijeenkomsten door heel Duitsland gepland. In Jena spreekt Merkel met vijftig burgers die zich hiervoor hebben aangemeld. In een sessie vooraf worden de gespreksthema’s bepaald.

Het is een zorgvuldige procedure: hoewel de 51 burgers zorgvuldig zijn geselecteerd, moeten ze nog steeds naar een workshop gaan voordat ze kunnen deelnemen aan de “Burgerdialoog” met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Als zij pretendeert met de mensen te praten, mag er natuurlijk niets fout mogen gaan; critici moeten worden weggefilterd.

Gisteren vond deze (niet live uitgezonden) klucht plaats in Jena. Het geheel doet denken aan de ontmoeting van Erich Honecker met geselecteerde FDJ-delegaties.

De keuze van wie in het gesprek met de bondskanselier bamens het volk mag spreken, is gemaakt door de meest getrouwe bondgenoten van Merkel. Journalisten van de “Ostthüringer Zeitung”, de “Thüringische Landeszeitung” en de “Mitteldeutscher Rundfunk” bepalen wie de kanselier kan vertellen hoe geweldig zij is. Uit voorzorg moet iedereen echter vooraf een training ondergaan.

Er worden in de daarvoor bestemde workshop zelfs voorbeeldvragen gebruikt: op de vraag of “Duitsland meer voor- dan nadelen heeft van de Europese Unie”, steken 49 personen de groene kaart voor “ja” op. Helemaal niet slecht: ruim 90%.

Het is dan wel niet representatief voor de bevolking, maar daar gaat het bij de “Burgerdialoog” ook niet over. Het gaat over het presenteren van Merkel-fans voor het oog van de camera’s. En daarvoor hebben de journalisten helemaal niet zo’n slecht werk geleverd bij hun selectie. Maar: wie moet er verantwoordelijk voor worden gehouden voor het feit dat iemand toch nog de rode kaart trekt voor “nee” heeft opgestoken?

Een ander stemmingsbeeld geeft ook het gewenste effect: de geselecteerde Thüringer inwoners zijn het erover eens dat de Europese Unie een “vredesproject” is en dat jongeren met spoed meer enthousiasme voor Europa moeten tonen, meldt “Die Welt“.

merkel

Merkel bij de zogenaamde Burgerdialoog. Een beetje veel blanke bedoening……

Maar speelde er ook niet iets over migratie en de Europese Unie? Hebben de lidstaten niet ruzie gemaakt over de massamigratie? Zou de coalitie niet bijna ingestort zijn door Merkels “Europese oplossing”?

Dit alles mag helemaal geen probleem zijn. In de workshop van het bondskanselier-toneelstuk wordt de kwestie van migranten helemaal niet genoemd. Kritiek op Merkel is taboe in deze exclusieve ronde. “In plaats daarvan hebben de burgers uit Jena het over “die Trump”, de “bewapening voor de Amerikaanse oorlogen tegen het bestrijden van agressie” en een buitensporig grote afstand versus Rusland, “zag” Die Welt-redacteur Robin Alexander.

Men heeft geleerd van eerdere ervaringen: hoewel ook in de verkiezingscampagne 2017 in een soortgelijk programma op de staatszenders tevoren en zeker op het laatste moment krachtig was geselecteerd op de deelnemers, en op het laatste moment de woordvoerster van de terreurslachtoffers van de Breitscheidplatz uit de gespreksronde was geschopt, was er een semi-kritiek moment geweest: een geriatrische verpleegkundige had niet de gewenste vraag gesteld, maar ook gesproken over diens arbeidsomstandigheden – en dat bracht de bondskanselier dus op zijn minst in problemen. Zoiets mag en moet nooit meer gebeuren wanneer de kanselier haar volk ontmoet.

In Jena’s “Burgerdialoog” stellen mensen daarom open vragen die de kanselier in de gelegenheid stelt zichzelf te presenteren als een hardwerkende europeaan. De eerste vraag was wat Europa betekent voor Merkel. Voor haar als politicus ook lange vergadernachten, antwoordt ze ondeugend. De voorbereide grap maakt de kanselier sympathiek, en het opgewarmde publiek lacht natuurlijk zoals gewenst. En dan zegt ze: “als burger” houdt ze natuurlijk van reizen zonder paspoort – zoals al haar vluchtelingen.

Nu wordt duidelijk hoe belangrijk de vorige training was: “Het publiek is zelfs beter dan in de voorbereidende workshop”, schrijft “Die Welt”. De eerste vraag is waarom de EU haar vele diensten niet beter “in het openbaar” verkoopt. Een inkoppertje voor de bondskanselier, die nu kan vertellen hoe groot de EU wel niet is en dat er soms slechts een klein communicatieprobleem is: “Op dit moment praat men bijna alleen over wat er niet goed gaat. De vele dingen die geslaagd zijn moeten ook op de voorgrond gezet worden.”

En zo gaat het maar door: zoals besteld, bekritiseert een vragensteller Merkel tegenstander, minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU), en zijn masterplan voor migratie. De volgende vragensteller heeft het over de Hongaarse premier Viktor Orbán, omdat hij een hek heeft gebouwd tegen vluchtelingen. De Duitse bondskanselier moet zich tussen “haar mensen” wel erg goed voelen!

O ja, alle AfD-kiezers zijn natuurlijk nazi’s.

Voor mensen met stalen zenuwen:

Opmerkelijk is ook het economisch inzicht van Merkel: “Als China plotseling melk of melkpoeder koopt in Australië of Nieuw-Zeeland, dan hebben we een overschot aan melk en daalt de prijs.” Een verbazingwekkende logica. Of denkt ze misschien dat de Chinezen in Australië of Nieuw-Zeeland melk opkopen en vervolgensde Duitse markt ermee overspoelen?

Na de circusvoorstelling met Merkel zal deze klucht worden besproken tijdens een EU-Raad in december. Als de andere regeringsleiders nu ook nog eens goed uitgezochte burgers kunnen ontmoeten, kan dat alleen maar eindigen in een groot schouderklopje voor hen allemaal, inclusief de migranten-binnenslepers Macron, Sanchez en Merkel.

Dokter doodgestoken voor ogen dochter (10) door Somaliër

0
duitsland
In dit huis, een 26-jarige dokter Joachim T. en zijn assistent

In Duitsland heeft een Somaliër gisteren een dokter doodgestoken voor de ogen van diens 10-jarige dochter. De Somaliër – die in 2015 als asielzoeker naar Duitsland kwam – stormde de praktijk van de dokter binnen en stak de dokter en zijn assistent neer. De dokter overleed ter plekke, diens assistent werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

duitsland
In dit huis, een 26-jarige dokter Joachim T. en zijn assistent

Donderdagochtend omstreeks 8u45 stormde de 26-jarige Somalische migrant de dokterspraktijk van Joachim T. binnen. Zonder aarzelen steekt hij achtereenvolgend de dokter en diens medisch assistente Elke D. neer. Het 10-jarige dochtertje van de dokter zag alles gebeurden. De arts overleefde de steekpartij niet en overleed ter plaatse, de assistente moest met spoed worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Papa

De Somaliër liet zijn moordwapen achter en vluchtte weg. Na een klopjacht van ruim een uur – waarbij een politiehelikopter, de hondeneenheid en de federale politie werden ingezet – kon de Somaliër gevat worden. Het motief van de man is vooralsnog onduidelijk.

Jan Gajentaan on Twitter

Duitsland: arts doodgestoken door asielzoeker voor de ogen van zijn tienjarige dochter. Zou Merkel op de begrafenis komen?

100.000 Turken kunnen Oostenrijkse nationaliteit verliezen

0
turken

In Oostenrijk zouden zo’n 100.000 Turken met de dubbele nationaliteit – wat verboden is in het Alpenland – hun Oostenrijkse staatsburgerschap kunnen verliezen. Toch hebben tot nu toe nog maar 70 Turken hun Oostenrijkse nationaliteit verloren.

Zonder expliciete toestemming van de staat is het in Oostenrijk verboden om te beschikken over de dubbele nationaliteit. Die wet is overigens niet het werk van de nieuwe rechtse regering, maar bestaat al langer. Sinds 2017 zou er een lijst circuleren van 100.000 Turken die die wet overtreden en het riskeren om hun Oostenrijkse nationaliteit te verliezen.

(Lees verder onder de tweet.)

Kronen Zeitung on Twitter

Rund 70 Türken wurde der Doppelpass aberkannt. Viele der Betroffenen haben Beschwerde dagegen erhoben. https://t.co/0vAJ4Fa4fV

Tot nu toe 70 afgehandelde gevallen

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl (FPÖ) verspreidde de lijst onder de lokale besturen. Vooralsnog lijkt de zaak echter traag op gang te komen. Tot nu toe werd de Oostenrijkse nationaliteit afgenomen van slechts 70 Turken. Ook tekenden veel mensen van wie de nationaliteit werd afgenomen beroep aan.

In Wenen alleen al zouden er zo’n 18.000 gevallen zijn die onderzocht moeten worden. “Deze mensen hadden, nadat ze Oostenrijkse staatsburgers waren, het Turkse staatsburgerschap niet zonder toestemming moeten terugnemen”, zegt Werner Sedlak, de directeur van de bestuursafdeling van de stad Wenen.

In augustus van vorig jaar riep FPÖ-leider Heinz-Christian Strache nog op om het Oostenrijkse staatsburgerschap af te nemen 20.000 “schijnburgers” die deelnamen aan het referendum in Turkije.

WAARSCHUWING! DE BEVOLKINGSUITWISSELING WORDT WET!

1
BEVOLKINGSUITWISSELING

Het is mogelijk dat er lezers zijn die nog steeds niet geloven dat de wereldelite bezig is met een bevolkingsuitwisseling. Een uitwisseling waar Europa het slachtoffer van gaat worden. Misschien dat er een aantal mensen zijn die denken dat onze beweringen in de artikelenreeks “Multi-Culti Eindstation” overdreven waren. Dat we een te donker scenario schilderden. Intussen moeten we helaas mededelen dat de Verenigde Naties (VN) bezig zijn de bevolkingsuitwisseling formeel door te voeren. Nog dit jaar moet de hele zaak zijn beslag krijgen, zodat de plannen in de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Hoe dit alles in zijn werk zal gaan zullen we hieronder uitleggen. We kunnen vooraf al vast wel een ding zeggen; het is nog erger dan we al dachten.

Zo als we al eerder aangaven is de elite over gegaan tot de bevolkingsuitwisseling om twee redenen. Ten eerste wil men de migranten gebruiken als goedkope werkkrachten. De plannen gaan immers uit van het wereldkapitalisme, dus zal er altijd een geld kant aan zitten. Maar de tweede reden is misschien nog wel veel belangrijker. Men wil de migranten gebruiken om Europa te verzwakken, de Europese volkeren te ondermijnen, en om eindeloos verdeel en heers spelletjes mee te kunnen spelen. Het einddoel is een verzwakt Europa met een soort eenheidsworstbevolking, dat kan worden gebruikt voor een grote oorlog tegen Rusland. Wij gebruiken ook met opzet het woord migranten en niet vluchtelingen, omdat het bij de bevolkingsuitwisseling, die nu geformaliseerd wordt, om migranten gaat die zullen blijven. Echte vluchtelingen kunnen immers terug, als de reden voor de vlucht is opgeheven. Wat er nu op Europa afkomt zijn dus migranten, in veel gevallen figuren waar men in de landen van herkomst graag van af wil.

Hoe zal de formalisering van de uitwisseling in zijn werk gaan? Centraal staat een zogenaamd pact dat door de Verenigde Naties (VN) is opgesteld. Het pact heet Global Pact for Migration, en het heeft als doel om in de komende jaren op een “geordende” wijze meer dan 100 miljoen mensen uit Afrika en andere continenten naar Europa te laten verhuizen. Het pact is intussen in juli ondertekend door 191 landen, waaronder Duitsland en Nederland. Alleen de Verenigde Staten en Hongarije hebben geweigerd om het pact te tekenen. In december 2018 zullen de plannen in het pact officieel van start gaan. Voor dat we een oordeel geven is het goed om te kijken wat er precies in het VN pact staat.

De bedoeling is dat de migratie makkelijker en veiliger wordt. Men is in 2015 al met de uitwisseling begonnen, maar omdat er veel kritiek kwam, wil men geen herhaling van de stromen migranten aan de grenzen, de smokkel over zee, en de zichtbaarheid van het binnenkomen van de vooral jonge mannen, die de voorhoede van de grote stroom vormden. Het moet nu allemaal veel meer geruisloos gaan, zodat de miljoenen kunnen binnentrekken zonder dat we het in de gaten hebben. Om dit te bereiken zal er heel anders naar vluchten en migratie worden gekeken. In het verleden moesten vluchtelingen nog aantonen uit een oorlogs- of geweldssituatie te komen. Met andere woorden; ze moesten kunnen aantonen dat ze vreesden voor hun leven. Onder de nieuwe regels is dat niet meer nodig. Een potentiële migrant hoeft alleen nog maar te zeggen dat hij of zij in een moeilijke situatie verkeerd. Dat is voldoende om de deuren naar een Europees land naar keuze open te zetten.

In de praktijk zullen dat altijd de landen zijn met de beste sociale stelsels; dus Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, de Benelux landen en Scandinavië. De migrant kan dus kiezen, en hoeft ook niet meer op gammele bootjes over te steken naar Europa. Hij of zij kan gewoon ingevlogen worden. Makkelijker kan het dus niet. Verder zullen deze migranten papieren krijgen, zodat de illegaliteit wordt opgeheven, en heeft men ook recht op sociale uitkeringen. Op termijn komen daar natuurlijk ook huizen, huisraad en natuurlijk gezondheidszorg bij. Wie dit allemaal gaat betalen is niet moeilijk te raden. We zien nu al de BTW, een indirecte belasting, met 3% omhoog gaan volgend jaar. Er zal geen verschil meer gemaakt worden tussen echte vluchtelingen en economische migranten. Verder mogen ouders en kinderen niet gescheiden worden. Alleen in de uiterste gevallen kan iemand nog worden teruggestuurd. We dachten dat in 2015 de poorten waren open gezet, maar dat is niets vergeleken bij wat er nu op ons afkomt. Als men een formule voor chaos wilde ontwikkelen is dat aardig gelukt.

We moeten hier nog wel bij vermelden dat het pact niet bindend is voor de landen die tekenen, en dat ook de soevereiniteit niet zal worden aangetast. Dat betekend echter niet dat we nu opgelucht kunnen adem halen. Men heeft het pact met opzet niet bindend gemaakt. Dit betekend namelijk dat parlementen er niet over kunnen praten, en ook niet stemmen. Regeringen kunnen het gewoon invoeren, zonder verdere discussie. Men heeft het dan over een zogenaamde ‘soft law’, een zachte wet. Maar daar moeten we wel bijzeggen dat een soft law heel snel een gewone wet kan worden, als de omstandigheden er om vragen. Kortom; het is weer een toonbeeld van westerse democratie, er wordt ons iets opgedrongen zonder dat we daar een mening over mogen geven. Het spel kan eigenlijk niet smeriger gespeeld worden. Als klap op de vuurpijl vermeldt het pact ook nog dat de tekenende landen hard moeten optreden tegen iedereen die zich tegen de overeenkomst verzet.

Nu is het dus allemaal duidelijk. Men gaat hele hordes vreemdelingen naar Europa halen, die eigenlijk geen reden tot vluchten hebben, en ons continent in chaos zullen storten. De hele operatie zal honderden miljarden Euro’s kosten, die door de Europese burgers moeten worden opgebracht. Nu al zien we de chaos in Duitsland en de stijgende criminaliteit. Als het aantal migranten nog verder oploopt stevenen we af op een regelrechte ramp. Geen natuurramp, maar een ramp veroorzaakt door de westerse politieke elite.

Het hele plan is totaal onacceptabel en we moeten het dan ook massaal afwijzen. Ten eerste is het economisch niet op te brengen. Als al deze vreemdelingen geld gaan krijgen raakt de kas op een zeker moment leeg. Ze zullen dan alleen nog maar hulp in goederen kunnen krijgen, maar daar komen ze natuurlijk niet voor. Als de geldkraan dichtgaat zal de hel zondermeer losbreken. Wat er dan gebeurd hebben we laatst in het klein kunnen zien, toen illegale Afrikaanse migranten de Spaanse grens aanvielen. Precies dat soort scènes zullen beelden van alle dag worden. En natuurlijk zal dat ook de soevereiniteit van de Europese landen aantasten. Het gaat immers om een fundamentele verandering, waar ook de toenemende islamisering een hoofdrol in gaat spelen. Kortom; Europa zal nooit meer hetzelfde zijn.

Ieder weldenkend mens zal de risico’s en de schaduwkanten van dit soort plannen zien. Maar het criminele tuig dat zich de politieke elite noemt heeft hier geen interesse in. Men wil alleen het eigen project doordrijven, wat de kosten ook mogen zijn. Hiermee is voor ons het punt bereikt waarop we zeggen; tot hier en niet verder. We laten onze landen niet afpakken of kapot maken door een stel volkverraders, en hordes migranten die hier niets verloren hebben. Er zijn al genoeg slachtoffers gevallen. Het enige antwoord op dit criminele plan is verzet. Verzet tegen de politieke elite, tegen dit pact, tegen de illegale massamigratie en tegen de islamisering. Als we niet massaal in verzet komen hebben we straks geen leven meer.

Om dit verzet op gang te krijgen is het belangrijk om deze informatie zo breed mogelijk te verspreiden. De elite wil hun plan in de schaduw uitvoeren. Laten we er voor zorgen dat dit ze al vast niet gaat lukken. Praat dus met iedereen om je heen. Leg uit wat men van plan is, en wat dat voor ons allemaal gaat betekenen. Schets een beeld van het vernietigde Europa dat het gevolg zal zijn van deze gelegaliseerde bevolkingsuitwisseling. Laat je niet het zwijgen opleggen, dat is immers wat de politieke elite van plan is. Iedereen die wordt aangevallen heeft het recht om zich te verdedigen. Van dat recht zullen we dan ook gebruik maken. Laat je ook niet bang maken, de volksverraders grossieren in angst om het verzet te breken. Trap daar dus niet in. Als we massaal opstaan om deze bedreiging, misschien kunnen we zelfs van een oorlogsverklaring spreken, het hoofd te bieden, verlammen we onze vijanden van de politieke elite. Dan valt het hele onzalige kaartenhuis in elkaar.

We hebben het al vaak gezegd, en zullen dat ook blijven doen; WE HEBBEN HET ZELF IN DE HAND. Als wij het allemaal willen komt er vandaag nog een einde aan de migratie en Multi-Culti waanzin. Dan gaan de poorten van Europa dicht en kunnen we orde op zaken stellen. Sluit dus de  rijen, en breng het verzet op gang. De toekomst van een vrij en onafhankelijk Europa hangt van ons allemaal af. Een Europa waar onze identiteit, onze veiligheid en onze tradities gewaarborgd zijn. We mogen niet wachten tot het te laat is, de tijd van handelen is nu aangebroken.

Geweld en religie

0
religie

Let op: De uitgesproken uitlatingen in dit stuk richten zich uitsluitend tot al die mensen die namens hun religie geweld, vooroordelen, onderdrukking en bedreigingen gebruiken om andere mensen naar hun hand te zetten. Het stuk is niet gericht aan mensen en bevolkingsgroepen die hun religie alleen maar gebruiken om goed te leven en de medemens te waarderen en te respecteren, ongeacht de afkomst, soort religie, levenswijze of levensstijl. Ieder mens is gelijk en ieder mens hoort te worden gewaardeerd. Geweld, dreigementen, vernielingen, mensonterende vooroordelen en zelfverheerlijking is nooit goed en geen enkele religie staat boven het welzijn van elk leven op aarde. Als er iets almachtig en waardevol is, dan is dat wel het leven zelf. Daar kan geen enkele geloofsvorm tegenop. Dat heeft de geschiedenis ons bewezen.

islam

Geweld, brandbommen, vernielingen en dreigementen. U mag 1 keer raden welke groepering daar achterzit. Omdat Christenen in Maleisië hun God ook Allah noemen, is het voor de Moslims weer reden genoeg om hun bloedhondengedrag er op los te laten. Eindelijk hebben ze weer een reden om zich als een stelletje ongelovige imbecielen te gedragen in de naam van hun goedheiligman. Zijn het nou de Moslims die van hun geloof een gevaarlijk en gewelddadig geloof maken, of is nou het geloof zelf dat van oudsher al een gevaarlijk en gewelddadig geloof is. In ieder geval is er helemaal niks gelovigs aan geweld, bloedvergieten en uw naaste niet lief te hebben en niet te waarderen. Die simpele kuddedieren lopen zeker met een flinke dosis minderwaardigheid en ongeloof rond. De meesten kunnen totaal niet met anderen dan alleen hunzelf opschieten en ze kunnen al helemaal niet met andere religies samen leven. Dat gaat alleen goed zolang iedereen met elkaar om slijmt en met de handen in de lucht die slijmerigheid aan hun almachtige “Hij die er eigenlijk helemaal niet is” proberen te tonen om vervolgens weer met frisse moed alles en iedereen weer te beterroriseren met hun haatgevoelens tegen iedereen die niet met hun mee holt over de wegen van de Almachtige “Hij die de ogen altijd gesloten heeft”. Want wanneer er iets gebeurd wat onze bloedorstigste bevolkingsgroep aller tijden niet aan staat, dan trekken ze alle gelovige gewelddadigheden uit hun broek om anderen te molesteren, te bedreigen en alles te vernielen inclusief het zwaar beledigen van hun eigen herder door zijn scheppingen niet serieus te nemen. Volgens de Indiase regering zaten ze destijds ook achter de bomaanslagen in Hyderaba, waarbij meer dan 30 doden zijn gevallen en tientallen gewonden. De spanningen tussen de Moslims en de Hindoes lopen in India vaker tot geweld op. Waarschijnlijk zijn die extremistische Moslims jaloers op de Hindoes die volgens hun geloof alles wat leeft moet respecteren. En dat doen ze dan ook. Het Hindoeïsme en ook het Boeddhisme zijn de meest vredelievende religies die er bestaan en dat is een doorn in het oog van die godlasterende, humorloze, gevaarlijke en extremistische Moslim kliek, die met een zak over de kop overal maar aanslagen denken te moeten plegen en de wereldorde regelmatig lopen te verzieken om helemaal niks. Ze durven hun kop niet eens te laten zien. En dat is meteen al een teken dat ze verdomt goed weten dat hun profeet dit echt niet had gewild. Of juist wel??

ISLAM

Overigens is het Christendom in de westerse wereld nu heel gewoon, maar dat was een aantal eeuwen terug wel anders. Zoals de extremistische Moslims nu met de Koran onder hun armen een spoor van bloedvergieten en ellende achterlaten, zo hebben de Christenen met de bijbel onder hun armen op een nog gewelddadiger wijze de westerse wereld veroverd. De brandstapels waren niet aan te slepen om alle ongelovigen in rook te doen opgaan. Wanneer je terug kijkt in de geschiedenis, zijn er tot op heden hele bevolkingsgroepen uitgemoord en afgeslacht dankzij een religie. En helaas overwint de dwangmatige gelovige machtswellust ook nu nog steeds het gezonde verstand en moorden gelovigen er maar op los wanneer iemand hen tegenspreekt of beledigd. En die extremistische Moslims spannen daarin weer de kroon. Want tegenspraak en humor richting hun geloof zien deze licht ontvlambare Koran verkrachters als een belediging en eigenen ze zich weer een reden toe om andere mensen te bedreigen of af te slachten. Het lukt hen maar niet om de scheppingen van god te waarderen. En juist dat hadden de goden zo graag gewild. Over de hele wereld lopen er nogal wat van die zogenaamde gelovigen rond. Ze zijn een schande voor de ware Moslims en maken hun geloof meer dan belachelijk. Het wordt tijd dat ze eens overstappen naar een ander geloof zoals het Hindoeïsme of liever helemaal geen geloof. Of ze moeten de Koran eens wat beter gaan lezen. Misschien dat ze dan alles wat leeft durven te gaan waarderen. Misschien zien ze dan gelijk eens in dat er geen één religie bestaat die geweld aanspoort, hoewel ze wel eens van die uit de tijd geraakte vooroordelen in de prullenbak moesten gooien. Maar dat beseffen ze hoogstwaarschijnlijk helemaal niet, want je kunt niet zomaar generaties lange gewelddadig ingebakken gedachtegangen wegpoetsen. Deze mensen zijn geboren en getogen om hun geloof belachelijk te maken en de vrede van hun medemens te verzieken door hun vooroordelen op te dringen.

asielzoekers
MOSLIMS GEVEN ONS TOLERANTE KIKKERLANDJE EEN SLECHTE REPUTATIE!

Dan is er nog een Geert Wilders die regelmatig loopt te verkondigen dat de Islamitische cultuur achterlijk is. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. Wat hem betreft mogen een aantal ongure Moslims zo Nederland uit worden gedonderd. Daar bedoeld hij dan alleen die mensen mee die de Nederlandse cultuur niet kunnen waarderen en zich afzetten tegen de Nederlandse verworvenheden. Wat dat betreft heeft Wilders enigszins gelijk. En dat geldt trouwens niet alleen voor Moslims, maar zou voor iedereen moeten gelden die Nederland loopt te verzieken. Eigenlijk ook voor Nederlanders met extremistische ideeën. Maar dat kan dan volgens de wet weer niet. Overigens formuleert Wilders zijn opmerkingen soms niet erg handig. Dat hij de Islamitische cultuur achterlijk vind, bedoeld hij hopelijk in vergelijking met de westerse cultuur. En zeker ten opzichte van de zeer vrije Nederlandse cultuur. Vanuit dat oogpunt bekeken zullen heel wat Nederlanders het met hem eens zijn. Dat betekend natuurlijk niet dat er van verschillende bevolkingsgroepen wordt verwacht dat ze hun geloof en cultuur maar aan de kant moeten gooien. Natuurlijk niet. Maar wel dat ze die standpunten die ze vanuit hun geloof moeten handhaven en die loodrecht op de Nederlandse vrijheden staan, niet de Nederlandse cultuur in moeten slingeren en daarmee alles wat Nederland ooit heeft opgebouwd af gaan breken en terroristisch gaan verknoeien. Het is te idioot voor woorden dat de Nederlander nu op zijn woorden moet passen omdat er een groep is die zich dan aangevallen zou voelen wanneer er weer eens iets wordt gezegd wat ze niet bevalt. Zo werkt het natuurlijk niet. Wel kun je in een gesprek je mening uiten, maar niet doormiddel van opstokerij en simpele, maar gevaarlijke agressie en geweld. Vandaar dat Wilders het liefst de Koran zou willen verbieden. Maar dan zou je meer van dat soort geloofshandboeken van verschillende religies moeten verbieden waarin vooroordelen staan vermeld. Ook de bijbel staat vol met vooroordelen, haat en bloeddorstigheid richting andere bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld het stenigen van mensen die niet volgens de regels leven en nog meer van dat soort uit de tijd geraakte zaken die vermeld staan in dat behoorlijk over datum geraakte avonturenspektakel. Het is natuurlijk prima dat er mensen zijn die denken te moeten leven naar de regels en wetten die in dat soort eeuwenoude en vaak filosofisch bedoelde boeken staan vermeld. Maar dan moeten ze daar niet anderen mee gaan lastig gaan vallen en zouden ze andermans waarden en normen boven dat soort geloofshandboeken moeten leren waarderen.

Armageddon

De Nederlander is tolerant genoeg en laat iedereen in hun waarde, zolang zij ook in hun waarde worden gelaten. Dus iedereen die in Nederland woonachtig is zal homoseksualiteit, prostitutie, drugsgebruik, vrijheid van meningsuiting, topless lopende vrouwen, emancipatie, de Nederlandse humor enz. enz. moeten waarderen en er mee moeten leren leven. Want dat is wat Nederland zo Nederlands maakt. Hoewel het zo over komt, is Geert Wilders is geen rassenhater en discrimineert ook niet. Daarentegen gooit hij wel een grote groep op 1 hoop. Alle Moslims zijn niet zo extreem als die imbecielen die het Moslim geloof verzieken met hun overdreven extremistische ideeën. Wilders probeert 1 ding duidelijk te maken, en dat is dat hij alleen maar wil dat Nederland zijn Nederlandse grondbeginselen behoudt en dat iedereen die waardeert. En dat kun je naar Nederlandse begrippen nou eenmaal niet zachtjes uit gaan drukken, want dan wordt je niet gehoord. Helaas moet je dat met harde woorden naar voren brengen, anders komt er geen discussie op gang. Dat hij wel eens wat te eenzijdig zijn verhaal maakt, is met woorden te bestrijden.

islamisering

Een multiculturele samenleving is geweldig. Dat maakt Nederland wat het is. Zo is Nederland ook opgebouwd. Maar dan zal iedereen elkaar moeten kunnen waarderen en vooroordelen en extreme niet Nederlandse ideeën uit het hoofd moeten zetten. We leven niet meer in de middeleeuwen toen je nog achterlijk met elkaar om ging en alles en iedereen volgens de principes van het een of ander geloof moest leven. En wil je dat wel. Prima, daar heeft de Nederlander ook geen problemen mee. Maar dan wel in je eigen huis of in je eigen geloofshonk. Maar niet buiten op straat. En dat geldt niet alleen voor het Islamitische geloof, dat geldt voor iedere religie. Want vergeet niet dat de meeste ellende in de wereld hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door een geloofsovertuiging. Want al die verschillende religies zullen het nooit met elkaar eens worden en de bijbehorende vooroordelen en principes uit een tijd dat ieder geloof de grootste moest zijn en dat daardoor miljarden doden moesten vallen, past echt niet meer in een cultuur als Nederland die dat soort ellende gelukkig allang heeft overwonnen. Maar helaas zakt die status langzamerhand heel diep weg. En het lijkt er op dat Geert Wilders de enige is die dat door heeft. Bijvoorbeeld al die commotie rond een onschuldige cartoon was een tijd geleden ook weer eens de aanleiding om wereldwijd herrie te schoppen. Het is net of die extremistische Moslims er op zitten te wachten tot ze weer eens ruzie kunnen maken. Kunnen ze eigenlijk wel zonder?? Daaruit blijkt maar weer dat een hele grote groep onder hen niet kunnen samenleven met de rest van de wereld en zeker niet de moeite doen om waardering op te brengen voor mensen die geen Moslim zijn. En waar gaat het eigenlijk om?? Wereldwijd worden er grappen gemaakt over geloofsvormen, mensen, goden, vorstenhuizen, geaardheid enz. En niemand die zich daar druk om maakt, behalve een grote groep overdreven gelovige Moslims. Wanneer er ook maar één verkeerd woord wordt gezegd of een grap wordt gemaakt over hun zeer geliefde profeet, dan moet dat alweer een reden zijn tot zinloos geweld, dreigementen, vernielingen en bloedvergieten. Erg zielig. De humor is heel ver te zoeken bij deze mensen en ze kunnen en willen zich totaal niet verplaatsen in de beleveniswereld van anderen. Ze voelen zich zomaar beledigd en respecteren alleen hun eigen ego met de daarbij behorende geloofsobsessies. En op dat geloof is uiteraard weinig op tegen, maar hoe ze er mee om gaan is allerbelabberdst en vreselijk overdreven. En wanneer we het over beledigen hebben, dan staat het merendeel van de overdreven gelovige Moslims op dat punt voorop. Ze nemen mensen die geen Moslim zijn niet serieus. Ze verafschuwen alles wat de westerse wereld op sociaal en democratisch vlak heeft bereikt, maken homoseksuelen af, gebruiken allerlei geweld en bedreigingen wanneer ze iets niet aan staat, benemen de vrijheid van vrouwen (tenzij de vrouwen dat zelf heel erg leuk en doodnormaal vinden), doen geen enkele moeite om de waarden en normen en de gewoontes van anderen te respecteren, zijn niet voor rede vatbaar en als het even kan schelden en moorden ze er maar op los wanneer ze vinden dat ze op de één of andere manier weer eens worden beledigd. En dan is de humor niet meer ver te zoeken, die is dan compleet verdwenen. In iedere geval doen ze ook geen enkele moeite om de onschuldige Westerse humor te begrijpen. Dat mensen denken ergens in te moeten geloven en daar naar te gaan leven, dat is dan ieders eigen zaak en dat respecteert iedereen dan ook. Maar dring die ideeën niet op aan mensen die er andere meningen op na houden. Je ziet toch ook geen wereldwijde gewelduitbarstingen van mensen die geen Moslim zijn wanneer de Moslimgemeenschap een aantal aspecten van de Westerse wereld beledigd, bespot, bespuugd en niet serieus neemt? Ze denken alles te kunnen oplossen met geweld, terwijl een goed gesprek meer uitkomsten kan bieden.

Neem bijvoorbeeld het citaat van Paus Benedictus. De arme man probeerde een tijd geleden diverse groepen samen te brengen en brengt daarbij een citaat naar voren van iemand die al eeuwen geleden is overleden om aan te geven dat geweld in de wereld niets oplost. Maar de Moslims zien daarmee de bui alweer hangen en zijn waarschijnlijk bang dat ze straks geen geweld meer kunnen gebruiken. Dus dan maar weer bedreigingen uiten, stenen gooien, vernielingen aanrichten en de Paus met de dood bedreigen. Erg gelovig allemaal. Is dat het enige wat ze te bieden hebben? Dat is dan wel heel erg simpel en naïef. En die sukkel van een Paus heeft zijn verontschuldigingen ook nog aangeboden en heeft aan diverse Moslimleiders ‘tig keer moeten laten weten dat hij het niet zo heeft bedoeld. Maar toch blijft het merendeel van de Moslims daar geen genoegen mee nemen. Wat willen ze dan? Alleen maar bloed zien? Daaruit blijkt maar weer dat bij deze mensen agressie en geweld voorop staat en waarschijnlijk niet anders willen of kunnen. Dat komt niet erg Goddelijk over…., toch? Wanneer ze hun geloof serieus zouden nemen, dan zouden ze er alles aan moeten doen om elke vorm van geweld te voorkomen. Bijvoorbeeld door te praten en samen onenigheden op te lossen. Maar dat stukje goddelijke wetenschap hebben ze waarschijnlijk nooit mee gekregen. Kortom: geweld gaat tegen elke vorm van geloof in zoals het bij de vorming er van was bedoeld. Er is geen enkele bijbel, koran of wat voor geloofshandboek dan ook die geweld aanspoort, hoewel je bij sommige kreten behoorlijk begint te twijfelen. De gelovigen zelf interpreteren hun levenshandleiding zoals ze dat het beste uitkomt. En wanneer bepaalde gewelddadige groepen gelovigen daarmee op pad gaan, zal de wereldvrede en een fatsoenlijke samenleving er nooit komen. Bovendien zijn deze mensen een schande voor hun eigen geloofsgemeenschap en beledigen ze daarbij hun eigen goden, profeten en andere wereldverbeteraars uit de oudheid en nemen ze hun scheppingen niet serieus. Het is een schande en ze moesten zich diep en diep schamen. Daarentegen moeten we de weinige moslims waarderen die hun eigen geloof en de ideeën van anderen wel respecteren en elke vorm van geweld verachten. Zij zijn de echte Moslims en hun geloof waardig. Zij zijn degene die kunnen samenleven met andere waarden en normen. En zij zijn degenen die samen met de overige vredelievende wereldbevolking een vredige toekomst zonder geweld kunnen opbouwen. En dat is wat we met zijn allen toch willen????

Geen enkel respect is op te brengen voor die sukkelige extremisten die met een zak over de kop en een wapen in de handen voor een camera gaan staan te dreigen en te schreeuwen dat ze weer iemand de kop er af willen halen. Dit zijn gevaarlijke dwangmatige sukkels met een minderwaardigheidscomplex die niet te evenaren is en zijn slechts zielige domme en respectloze Godslasteraars. Trek een zak over de kop, ga demonstratief met een wapen staan te slingeringen, ga wat drammerig en onlogisch staan te schreeuwen en ga dan vervolgens in de naam van de een of andere god je medemens met de dood bedreigen en je hebt tijdelijk wat macht. Ze hebben niet eens het lef hun gezicht te laten zien, want waarschijnlijk beschermd hun geloof niet hun achterlijke machtswellust en hun goddelijke doordrammerigheid. Of hebben ze zoveel puistjes op de kop dat ze zich er voor schamen?? Zielige figuren zijn het en ze zijn gevaarlijk lachwekkend. Wat zouden ze eigenlijk zijn zonder die zak over hun kop en zonder die wapens?? Waarschijnlijk aaibare hondjes die achter een dwangmatig principe aan hollen waarbij ze hun zin niet kunnen krijgen. Ze weten alleen maar macht te krijgen door met wapens te gaan zwaaien, dreigementen te uiten, moordaanslagen te plegen en hun mede goddelijke schepselen af te slachten. Ze zijn hun geloof niet waardig en met die zak over de kop denken ze de wereld te kunnen bemachtigen. Die zak is een teken dat ze verdomd goed weten dat ze tegen alle geloofsvormen in de macht proberen te krijgen op een manier die niet meer van deze tijd is en zeker niet de wil van welke god dan ook is. Waarschijnlijk zijn ze bang dat ze daar boven worden herkend en niet als martelaar in het paradijs terecht kunnen komen. Maar die zak over de kop zal zeker hun goddelijke schepper niet in verwarring brengen. God is toch almachtig?? Die weet dan ook heus wel welke gevaarlijke amateur Hitler er onder die zweterige hoofdzak zit. Ha ha. Ga toch terug naar het jaar nul. Misschien valt daar nog iets te terroriseren.

Je moet overigens wel medelijden hebben met al die goden. Al eeuwen vallen er slachtoffers in de naam van de een of andere god. Tja. Dat is gemakkelijk. Geef een fictief persoon de schuld die zich toch niet kan verdedigen, nergens te vinden is en geen enkel weerwoord kan hebben en de hele wereld holt er maar weer zielig als een hond achter aan. Een beetje vent doet alles in zijn eigen naam en verschuilt zich niet achter het ongrijpbare en het onaanspreekbare, en verstopt zeker zijn kop niet onder een zak. Neem een voorbeeld aan de vorige president Bush. Die durfde zonder een zak over de kop zijn eigen “jongens” een hoogstwaarschijnlijke dood in te jagen voor een maandsalaris waar de meesten niet eens wat aan hebben gehad. Zelf maakt hij zijn handen niet vuil. Maar…..het is wel een vredesmissie. Een vredesmissie met wapens en vele onschuldige doden. En hij stuurt ze op pad met de zekerheid dat god hen wel zal beschermen. Nou, dan heeft diezelfde god er heel wat over het hoofd gezien, want er zijn nogal wat van die vredesmissionarissen levenloos terug gekomen. En waar gaat het eigenlijk allemaal om???? Vrede???? Wat voor vrede?? Wie zijn vrede?? Als iedereen echt vrede wil hebben, dan zouden alle volken de handen ineen moeten slaan en zorgden ze er voor dat grenzen (dierlijke territoriums) tot een minimum worden terug gebracht en dat wapens tot het verleden gaan horen. Daarnaast zouden ze het door hun goden gecreëerde leven eens moeten gaan waarderen en maakten ze van de wereld een gezellige leefbare en vreedzame planeet zonder honger, geweld en ellende. Maar wat zullen ze dan verzinnen om hun verveling en hun macht kenbaar te maken? En wat moet je nou zonder wapens?? En waarom zou je al dat geld, wat aan de fabricage van wapens wordt besteed aan het oplossen van de wereldwijde hongersnood besteden?? Dat is toch zonde van al dat geld? Afbreken is toch veel gemakkelijker dan iets opbouwen?? Bovendien is “oorlogje spelen” toch veel leuker en gemakkelijker dan “landje opbouwen”? Nee, een totale wereldvrede is een hoop die nooit zal worden vervult zolang de mens nog elke vorm van religie in stand probeert te houden en nog niet voldoende is geëvolueerd in een verstandig en geweldloos wezen wat een dier als de mens zo herkenbaar zou moeten maken. Op dat gebied hebben de goden nog heel wat te doen. Of liever gezegd; heeft de mens nog de kans om heel wat te doen. Maar ja, mensen blijven natuurlijk altijd nog dieren die op sommige punten boven de andere dieren uitsteken. Maar op vele andere punten delven ze het onderspit. Dieren doden tenminste nog om te overleven. Mensen doden om te overheersen. Ze kunnen gewoon niet zonder geweld en ellende. En bovendien is vrede hebben voor velen behoorlijk saai en blijft geld en macht de overhand hebben. Er gaat meer geld op aan de wapenhandel dan aan menselijke hulp. Maar…..zo hou je de bevolkingsgroei wel mooi op pijl. Dus blijf maar lekker met een zak over de kop, een geweer in je klauwen en onder het mom van vredesmissies de wereld onveilig maken met een koran, een bijbel of wat dan ook voor een geloofsboekje onder je arm lekker de kinderen van al die bezorgde vaders en moeders de dodelijke oorlog in jagen voor een aannemelijk bedragje (want mensen doen alles voor geld). Zo blijven we tenminste onthouden wat ellende, verdriet, honger en eenzaamheid is.

islam

Dan nog even terug naar PVV-leider Geert Wilders. Dankzij zijn film Fitna was er voor de extremistische Moslims destijds weer reden genoeg om zich alvast klaar te maken om over te gaan tot lekker veel bloedvergieten, schelpartijen en bedreigingen. “Mocht het na de uitzending van de Koranfilm van Geert Wilders komen tot rellen, bloedvergieten en geweld, dan is Wilders daarvoor verantwoordelijk” heeft Grootmoefti, Ahmad Badr El Din El Hassoun toen laten weten in het Europees Parlement, waar hij op uitnodiging van de fractievoorzitters een toespraak hield. Hij zei “Als Wilders in zijn film de Koran verscheurt of verbrandt, dan betekent dat simpelweg dat hij aanzet tot oorlogen en bloedvergieten. Dan is hij daarvoor verantwoordelijk”. Daar gaan we weer. Zij zouden op het oorlogspad gaan en geven natuurlijk weer een ander de schuld. Maar goed. Die oorlogszuchtige, gewelddadige, ongelovige bloedhonden zouden eindelijk weer een bloederig feestje in het verschiet hebben. En het zou natuurlijk allemaal weer Allah’s wil zijn. Als die grootmoefti de geboefti in het vervolg nou gewoon zorgt dat iedereen zijn handen thuis houdt en niet iedereen tegen elkaar op zet, dan hoeft er helemaal niks te gebeuren. Bovendien is het niet zo dat Geert Wilders zorgt voor een eventuele bloedvergieten, maar die moordlustige idioten die het niet kunnen hebben dat andere mensen totaal anders denken dan zij, en dat ze geloofshandboeken nodig moeten hebben om te weten hoe ze moeten leven. En dat is wel heel erg zielig. Daar komt nog bij dat zulke uitspraken nou precies de reden van Wilders was om zo’n film te gaan maken. Mensen als een grootmoefti hebben helemaal niets te zeggen in een vrij land als Nederland. En wanneer wij hier in Nederland wat te vertellen hebben wat niet in grootmoefti zijn gelovige straatje voor komt, kan hij twee dingen doen. De zaken in de wereld nemen zoals ze zijn, of zorgen dat hij zo snel mogelijk zijn goden gezelschap gaat houden. En dan vond die grootmoefti El Hassoun ook nog dat het de taak van het Nederlandse volk zou moeten zijn om Wilders ervan te weerhouden die film te maken. Deze dreigende woorden waren toen helemaal reden genoeg om achter het maken van die film te gaan staan. Nederlanders laten zich namelijk niet de les lezen door mensen die nog leven in de prehistorie en alles maar aanpakken om andere mensen de harses in te slaan. Dat vinden wij Nederlanders namelijk niet erg gelovig, en zeker niet menslievend. Sterker nog. De Nederlander vind dat een teken van verachting van elk geloof. En dat is precies wat Wilders duidelijk wou maken in zijn film. Laten ze er maar eens voor zorgen dat er geen reden hoeft te zijn om zulke films te maken. Dat soort gewelddadige geloofsvormen moeten de wereld uit worden geholpen en de mensen die achter die mensonterende uitspraken en gewelddadigheden staan moeten nodig worden bekeerd tot het ongeloof. Dan weten ze tenminste wat het leven echt inhoud en dat een mensenleven ontelbaar meer waard is dan welke vorm van religie dan ook. Religies die uiteindelijk ooit door de mens zelf zijn verzonnen om de overhand te hebben op het welzijn van hun medemens. Het is alleen zo jammer dat de meeste geloofsvormen zo heerlijk gewelddadig verkracht zijn door imbecielen die niet weten hoe ze op een fatsoenlijke en menselijke manier met elkaar om horen te gaan. En dan ook nog gaan staan te liegen en bedriegen en de door “God” geschapen schepselen uitmoorden over de rug van hun goden en profeten. En dat allemaal alleen maar om hun dwangmatige zin te krijgen. Ziekelijk zijn dat soort mensen. En dan willen een aantal mensen Geert Wilders aanklagen vanwege haat zaaien en nog meer van die flauwekul. Wie moet volgens u worden aangeklaagd? Wilders die opkomt voor zijn land met al zijn verworvenheden en vrijheden? Of die groeperingen die van alle Nederlandse vrijheden en verworvenheden af willen? Wel moet duidelijk worden gezegd dat het jammer is dat Wilders alle Moslims over 1 kam scheert. Maar is dat ook niet een beetje logisch? Over het algemeen stellen de meeste Moslims hun geloof boven alles en zijn niet van plan om ruimte bieden voor puur Nederlandse verworvenheden, vrijheden en levenswijzen. En dat komt de Nederlandse democratie niet ten goede. Sterker nog; de Nederlandse vrijheid en democratie komt daarmee in gevaar, gezien de agressieve houding die de Koran uitdraagt richting ongelovigen, homo’s, andersgelovigen en alles en iedereen die niet de Islam aanhangt. Daarentegen zal er ook heus wel Moslim groep zijn die helemaal niet achter al dat extremistische gedoe staat en net als iedere andere Nederlander in alle vrijheid en vrede in ons land wil leven.

ISIS

En dan nog even over al die imbecielen die maar in het wilde weg gebouwen en dorpen neer knallen, waardoor gewone mensen het slachtoffer worden. Het is te walgelijk voor woorden. Je zou ze allemaal op een rij moeten zetten en een week lang heel langzaam een smerige vieze gemene en zeer pijnlijke dood moeten laten sterven en vervolgens, voordat ze echt dood zijn levend aan de haaien voeren. Als je die beelden alleen al ziet van bebloede weerloze kinderen in de armen van hun radeloze ouders, dan zou je graag voor eens en voor altijd een einde willen maken aan al die idioten die van generatie op generatie andere mensen het leven dodelijk zuur maken. En dan al die vieze smerige, meestal gelovige volwassenen die kinderen wapens in de handen drukken zodat ze mee kunnen vechten. Die stumpers van kinderen kunnen niet eens kind zijn. Het zijn verplichte slaafjes van hun eigen volk. Ze moesten zich dood schamen en smoren in hun eigen geloof. Je wordt er kots, maar dan ook kost misselijk van. Als je dat allemaal ziet, dan schaam je er gewoon voor om een mens te zijn. En wat nog walgelijker is, is dat wapenfabrikanten over de hele wereld er mede schuldig aan zijn, alsmede al die regeringen die het zogenaamd vreselijk vinden. Maar intussen verdienen die er dik aan. Er daar hoort ook Nederland bij. Nederlandse militairen vechten tegen wapens die onder andere van Nederlands fabrikaat zijn. Huichelaars, viezeriken en hypocrieten zijn alle mensen die wapens hebben, verkopen of verhandelen. Ziekelijke idioten die geen enkele waarde hechten aan een mensenleven. Geld, geld en nog meer geld. Macht, macht en nog meer macht. Daar denken ze alleen maar aan. En als ze niet om geld en macht vechten, dan vechten ze wel om het een of ander simpel dom onintelligent achterlijk geloof, die door de eeuwen heen al meer dan miljarden slachtoffers heeft geëist. En waarvoor?? Omdat het eeuwen geleden toevallig door simpele zielen in die domme ouderwetse boeken is vermeld? En dat houden ze nu nog in ere. In wat voor achterlijke tijd leven we eigenlijk? Ik zou zo zeggen: “Ga terug naar je eigen tijd. Kun je lekker als een imbeciel gaan bloedvergieten met het geloof in je broek”. Overigens; Als je het over gelovige en machthebbende imbecielen hebt, dan heb je het uiteraard over gelovigen en machthebbers die achter geweld, vooroordelen en verachting namens het geloof staan, of juist het geloof misbruiken om hun doel te bereiken. Die deugen niet en zijn het menszijn onwaardig. Gelovigen, machthebbers en leidinggevenden die ieder mens durven te waarderen, te respecteren en waardering voor hun medemens kunnen op brengen en respecteren hoe ze zijn en hoe ze leven, zijn helden. Kortom; die net zo denken als ongelovige, machteloze en normaal denkende mensen. Dat zijn de mensen waar je een toekomst mee kunt opbouwen. Maar helaas zijn die behoorlijk in de minderheid. Mensen uitmoorden, mensen belagen, mensen verplichten, mensen regels opleggen, voor mensen beslissen, mensen opjagen, mensen bedreigen, mensen slaan, mensen pijn laten lijden, mensen verdriet doen, mensen honger laten lijden, enz. enz. En dat allemaal hoofdzakelijk veroorzaakt door doorgedraaide gelovigen, stinkend rijke egoïsten, zelfverrijkende machthebbers en nog meer van dat soort ongedierte. Beesten gedragen zich niet eens zo. Zou de mens ooit eens veranderen in een intelligent wezen die respect heeft voor al het leven op aarde, inclusief hun medemens? Nee. Want dan is het geen mens meer!

Tot slot wil ik persoonlijk even kwijt dat ik alle culturen, religies en fatsoenlijke waarden en normen van over de gehele wereld erg waardeer. Wat ik beslist niet waardeer is dat mensen elkaar niet nemen zoals ze zijn, dat bijvoorbeeld een bepaalde groep binnen de Islam zich totaal niet kan verplaatsen in de ideeën, leefwijze, waarden en normen van andere bevolkingsgroepen. Natuurlijk hoeft niet iedereen het met elkaar eens te zijn, maar voor elkaar respect opbrengen is het minste wat je voor elkaar kunt doen. Dat Geert Wilders op het ogenblik wordt verketterd door bepaalde, misschien wat ongelukkig uitgekozen uitspraken is beslist niet op zijn plaats. Hij ziet iets in de Nederlandse samenleving gebeuren wat anderen in de politiek waarschijnlijk niet (willen) zien, waar vele welwillende Nederlanders van wat voor afkomst dan ook straks de dupe van zijn. En waarom juist richting de Islam?? Omdat een bepaalde radicale groep binnen deze gemeenschap net zo haatzaaiend is als er van Wilders wordt gezegd. Dus lieve bewoner van Nederland of van wat voor cultuur, religie, afkomst, ras of kleur dan ook; Leef met elkaar en waardeer elkaar. Vergeet niet dat God volgens het geloof de mens heeft geschapen naar zijn eigen evenbeeld. Als je respect wilt hebben voor je overtuiging, dan zul je eerst respect moeten hebben voor alles wat leeft en hoe het leeft. Alleen dan ben je het waard om je overtuiging na te leven en toon je respect voor je schepper of waar je dan ook maar in denkt te moeten geloven. Met elkaar kun je de hele wereld aan. Maar ben je tegen elkaar, dan is vrede, respect en liefde nog heel ver bij je vandaan en zal de mens ook de komende eeuwen elkaar blijven afslachten om redenen die het niet waard zijn om mensen van het leven te beroven of een samenleving te verwoesten. Heb respect voor elkaar. Alleen dan mag je jezelf intelligent noemen. En spoel al die achterlijke domme religies nou toch eens door de WC. Want de afgelopen duizenden jaren hebben bewezen dat de meeste gelovigen tot op heden nog steeds niet weten waarvoor een religie eigenlijk is bedacht, behalve het te misbruiken voor allerlei misdadige handelingen, uitbuitingen, vooroordelen en onmenselijkheden. Het is

Geweld door welk religie dan ook om er kotsmisselijk van te worden!

Moslims weg.

0
asielzoekers
MOSLIMS GEVEN ONS TOLERANTE KIKKERLANDJE EEN SLECHTE REPUTATIE!

Wie en wat Joden zijn, is niet zo moeilijk vast te stellen. Die mensen werden overal waar ze woonden vroeg of laat vervolgd en wie geen Jood was noemde zich zeker niet zo. Israëli’s zijn mensen die zich Joden noemen en die in Israël wonen.

Wat Palestijnen zijn is veel lastiger. Ze hebben in Israël geprobeerd uit te zoeken waar al die mensen, die zich tegenwoordig Palestijnen noemen, vandaan kwamen en dat is ze niet echt gelukt. Wel staat vast dat in Palestina rond 1900 300.000 mensen woonden waarvan 80% moslim was. Dat zou je de echte Palestijnen kunnen noemen. De rest van de bevolking was toen christelijk of joods. Die 24000 moslims van 1900 kunnen moeilijk de tien miljoen Palestijnen van tegenwoordig hebben opgeleverd. In het Midden Oosten bestaat dan ook de overtuiging dat het er, zonder al het geld dat we aan ze besteden, aanzienlijk minder zouden zijn.

Wij gaan er hier van uit dat Palestijnen, die in Gaza opgesloten zitten, niets liever willen dan hun vrijheid krijgen in Saoedi Arabië, maar dat is niet zo. De Saoedi’s zijn niet van plan de zorg voor de ‘vluchtelingen’ over te nemen. Als ze er al zouden worden toegelaten, zouden ze moeten werken voor de kost en dat vooruitzicht schrikt ze af.

De niet-Arabische landen in andere delen van de wereld zien niets in Arabische immigratie. Na de ervaringen die we hier in Noord West Europa met moslims hebben opgedaan is ook wel duidelijk waarom. Te grote groepen moslims klitten hier aan elkaar, werken niet of nauwelijks en leven van de criminaliteit.

Progressieve landen als de Scandinavische, waar de moslims ooit met open armen zijn ontvangen willen nu niets liever dan weer van ze afkomen. In de grote steden zijn de moslimwijken no-go area’s geworden en de moslims nemen een groot deel van de criminaliteit voor hun rekening. Het is allemaal nog veel erger dan er in de openbaarheid komt. Overheden schamen zich over hun gebrek aan controle en proberen om de Unfug zoveel mogelijk buiten de publiciteit te houden. Ook Duitsland heeft veel moslims, maar dat zijn in meerderheid Turken. Die werken gemiddeld harder dan Arabieren en zijn ook minder crimineel. Maar ook in Duitsland is niemand blij met het hoge percentage moslim immigranten.

Arabieren en Afrikanen hebben hoge reproductie cijfers en het ziet er niet naar uit dat de immigratiestroom uit die contreien snel op zal drogen. Als we Europa bewoonbaar willen houden voor onze kleinkinderen zullen we instroom moeten stoppen en een flink deel van de immigranten weer Europa uit moeten krijgen.

Dat is geen prettig vooruitzicht, want de vreedzame cultuur, die hier sinds de tweede wereldoorlog heeft geheerst zal daar zeker een deuk bij oplopen. Maar het is kiezen tussen twee kwaden en een aandeel van de moslimbevolking van meer dan twee procent is zeker het grootse van de twee.

VIA>https://akasdorp.wordpress.com/

Deense politicus haalt uit naar Fox News

0

De Deense politicus Dan Jørgensen reageert op enkele aantijgingen van de Amerikaanse zender Fox News aan het adres van zijn land. Dat doet hij in een filmpje op Facebook.

In het filmpje is te zien hoe Fox-presentatrice Trish Regan het sociale vangnet van Denemarken bekritiseert door het land met Venezuela te vergelijken. ‘Er is iets verrot in Denemarken’, zegt ze. ‘Denemarken heeft, net als Venezuela, zijn mensen van hun kansen beroofd.’

Maar dat is buiten de sociaaldemocraat Dan Jørgensen gerekend, die vindt dat die vergelijking niet opgaat. ‘We hebben een welvaartsstaat in ons land. Dit betekent dat onze samenleving mensen kansen biedt. Het ontneemt mensen geen mogelijkheden in hun leven.’

Wanneer Regan beweert dat niemand in Denemarken wil werken en niemand wil afstuderen omdat men er betaald wordt om een opleiding te volgen, haalt Jørgensen fors uit naar de Verenigde Staten: ‘Op vlak van werkgelegenheid scoort Denemarken elf plaatsen hoger dan de VS. Het verschil is natuurlijk dat in Denemarken mensen een fatsoenlijk loon krijgen’, zegt hij.

‘Dat ons onderwijs gratis is, is niet slecht. Dat betekent dat het niet de grootte van uw ouders bankrekening bepaalt of u al dan niet een opleiding volgt. Het is jouw harde werk, talent en motivatie die dat bepaalt. Op de lijst van de meest opgeleide populaties staan we op nummer zes. Best een beetje beter dan de VS. Sorry.’

‘Dus, Trish, vrijwel alles wat je zei is niet waar of zoals je geliefde president het zou zeggen: “Je bent fake news.” ’

Trish Regan on Twitter

ICYMI #Socialism NEVER works! Not in Venezuela, not in Cuba, and not even in DENMARK! These countries have stripped people of their opportunities. The Dems need to rid their party of socialists for their own good – and the good of our nation. https://t.co/KRhVFz304i

Infowars onder vuur: website aangevallen door DDoS-aanval

0
infowars

“Er is een aanval op ons geboorterecht van de vrijheid van meningsuiting.” Alex Jones zegt nadrukkelijk in zijn verklaring dat de website van InfoWars vandaag offline was in een DDoS-aanval.

Alex Jones on Twitter

Alex Jones Statement On Infowars Being Taken Down! https://t.co/zIJfjgNAQi

Alex’s website ging offline rond het middaguur van CST vandaag tijdens de piektijd van de The Alex Jones Show, die van maandag tot vrijdag wordt uitgezonden van 11.00 tot 15.00 uur. Een van de meerdere servers is offline geschopt, volgens IT-personeel van InfoWars.

“Dit is onwerkelijk. Ik kan niet geloven dat dit in Amerika gebeurt. “

Op de website was een splash-pagina die bezoekers naar de andere Alex Jones-websites leidt , http://Newswars.com , http://Prisonplanet.com , http://Infowarsstore.com en de Alex Jones twitter-pagina .

Een bericht op Newswars.com stelt dat de onbeschikbaarheid van Infowars-website volgt op de gecoördineerde censuurcampagne van Alex Jones van Big Tech, die nu is opgelopen tot 20 platforms, waaronder Spotify, Facebook, Vimeo, YouTube, IHeartRadio en meer.

“In de tussentijd kun je Alex Jones vangen op Twitter , Bitchute, Gab.ai en Minds. Je kunt censuur ook omzeilen door de officiële Infowars-app te downloaden – zolang deze nog beschikbaar is – in de Apple App Store of de Google Play Store. “

Reacties op de censuur heeft Alex sterk gesteund. Eén bezoeker zegt: “Dit is onwerkelijk. Ik kan niet geloven dat dit in Amerika gebeurt. “

Een andere bezoeker zegt: “Ze kunnen alles censureren wat ze willen, maar het zal hen niet goed doen. De kat is uit de zak en ze zijn blootgesteld. Dit is verkiezingsfraude en het maakt hen niet uit wie het weet. Wat rond gaat komt rond. “

Mohammedaans Kamerlid gemiddeld achterlijker

0
Mohammedaanse Kamerlid

Het gemiddelde Mohammedaanse Kamerlid is een stuk achterlijker dan het gemiddelde niet-Mohammedaanse Kamerlid, schrijft Driek Oplopers van stevigestukkies.nl. Best lullig dat gemiddelden ook afstralen op de uitzonderingen, want ik vind dat onze Kamervoorzitter het heel prima doet. Maar echt, het gemiddelde Kamerlid van Marokkaanse of Turkse komaf is echt een heel stuk achterlijker dan het gros van zijn collega’s. Daar doet zelfs de vertegenwoordiging van dementenpartij 50-Plus niets aan af.

Hoe komt dat, die gemiddeld lage verstandelijke score van het Islamitische smaldeel in onze volksvertegenwoordiging? Dat laat zich in één woord samenvatten. Denk.

Deze haatmoslims maakten zich volslagen belachelijk in de rechtbank. Ze werden door de rechter niet in het gelijk gesteld in het kort geding dat deze idioten hadden aangespannen tegen drie journalisten en BNNVARA. Het BNNVARA-radioprogramma De Nieuws BV meldde in juni dat Denk bij de Tweede Kamerverkiezingen een nepnieuwscampagne had overwogen.

In een persbericht ontkende Denk dat er plannen waren gemaakt voor een nepcampagne. Om de onthulling te bewijzen, werden in het radioprogramma heimelijk gemaakte opnames van haatmoslim Azarkan uitgezonden. Al is de Islamitische leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

Ik ben het er zeer mee eens, als leugenaars worden ontmaskerd, ongeacht de methode. Dus ook een geluidsopname is wat mij betreft een prima middel. De klapjosti’s van Denk zijn een andere mening toegedaan. Krokodillentranen huilend, spoedden zij zich naar de rechter.

Arme rechter. Probeer je gezicht maar eens in de plooi te houden, als er een stel idioten in je rechtbank verschijnt. Probeer maar eens niet in lachen uit te barsten. Maar goed, de rechter maakte korte metten met het lulverhaal van Turkenfascist Erogan’s vijfde colonne: BNNVARA heeft de plannen voor een nepnieuwscampagne terecht aangemerkt als ernstige misstand, waarover het publiek moest worden geïnformeerd. De online advertentie die Denk overwoog, met daarop de beeltenis van Wilders en de tekst ‘Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren’, had kunnen leiden tot polarisatie, angst en haat en had Wilders mogelijk zelfs in gevaar kunnen brengen. De opnames tonen aan dat Azarkan zelf betrokken was bij het bedenken van dit nepnieuws en dat de voorbereidingen om het te verspreiden, ver gevorderd waren. Omdat Denk beide feiten in een persbericht ontkende, besloot BNNVARA terecht de geheime opnames uit te zenden. Daar sta je dan, als erkend genocide-ontkenner en klaploper, totaal voor lul bij de rechter.

Zelf schoot ik onbedaarlijk in de lach toen Denk beweerde de omroep inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van Azarkan. Dan ben je echt niet goed snik: de opnames zijn gemaakt in de fractiekamer van Denk. Daar heb je geen persoonlijke levenssfeer, daar ben je gewoon op je werk. (Nee, beste lezer, kom nou niet aanzetten met die grap dat het begrip “werk” bij de gemiddelde Islamiet onbekend is. Dat is politiek incorrect, en dat mag dus niet.)

Maar goed, laat ik nog even kijken naar een beruchte Mohammedaanse traditie: mensen met een verstandelijke handicap worden met de nek aangekeken, want Haram. Gezien de recente gebeurtenissen voorzie ik voor drie achterlijke volksvertegenwoordigers dus een eenzaam bestaan.