Russische hackers

Er is nu bewijs voor infiltratie van Franse politieke partijen door een buitenlandse mogendheid.

En die buitenlandse mogendheid was de Verenigde Staten. Het bewijs wordt gevormd door documenten die zijn gepubliceerd door Wikileaks. De organisatie die, net als Greenwald, de journalist die de onthullingen van Snowden in de publiciteit bracht, meent dat Trump niet moet klagen over ‘lekken‘, maar moet voorkomen dat zijn medewerkers handelen in strijd met de wet.

Het nieuws van de Amerikaanse bemoeienis is, een dag na de publicatie, (nog) niet opgepikt door de ‘Legacy Media‘. In hoeverre dat de vrucht is van enige vorm van coördinatie, waarbij redacties duidelijke instructies ontvangen over wat ze wel, en niet mogen publiceren, of dat al die redacties autonoom hebben besloten dat dit niet ‘nieuwswaardig‘ is, durf ik u niet te vertellen. Daarbij lijkt het voor de nieuwsconsument die wel op de hoogte is van deze onthullingen alsof ze een reactie zijn op de recente beschuldigingen van de ‘Socialistische‘ kandidaat Macron, die eerder deze week beweerde dat hij het slachtoffer was van ‘Russische Hackers‘, en een ‘Russische desinformatiecampagne‘. Maar het kan net zo goed andersom zijn.

Wikileaks ligt onder een vergrootglas. De organisatie publiceert pas na het materiaal dat ze hebben binnengekregen zorgvuldig te hebben geverifieerd, en verwijzingen die onschuldigen in gevaar kunnen brengen er uit te hebben gefilterd. De enige keer dat Wikileaks daarin onzorgvuldig was, kreeg de organisatie volop kritiek van Snowden, Greenwald en andere vooraanstaande ‘klokkenluiders‘ en onderzoeksjournalisten. De publicatie van ‘Vault 7‘, waar dit de context van is, werd al op 4 februari aangekondigd. Als de ‘Atlantische‘ wereld een vermoeden had wat er onthuld zou worden, ligt het voor de hand dat ze Wikileaks een stap voor wilden zijn, door ‘blind‘ beschuldigingen aan het adres van ‘de Russen‘ de wereld in te slingeren, om het ‘momentum‘ niet kwijt te raken, nu de hysterie over een ‘Russische dreiging‘ ongekende hoogten bereikt. Dan is Macron dus een ‘insider‘. (Voorzover u nog twijfelde).

Blijven we bij de feiten, dan zijn er bewijzen voor de Amerikaanse inmenging, en slechts geruchten over Russische inmenging. Je kunt die zaken dus niet tegen elkaar wegstrepen. Maar waar burgers uiteindelijk zelfs niet te horen krijgen dat de Amerikanen zich met de Franse verkiezingen bemoeiden, omdat de ‘Legacy Media‘ er het zwijgen toe doen, terwijl ze wel de geruchten over Russische bemoeienis via de voorpagina’s van hun kranten, in de nieuwsuitzendingen en ‘Teletekst‘ voorgezet krijgen, mogen we rustig stellen dat er iets goed mis in de wereld van de journalistiek!

Uiteindelijk zal ook dat verhaal over die Amerikaanse bemoeienis de ‘Legacy Media‘ wel halen, want Fransen zijn nogal gevoelig voor Amerikaanse bemoeienis met hun interne aangelegenheden. Dus zal het interessant zijn om te zien welke ‘spin‘ er aan gegeven wordt. En welke ‘experts‘ daarbij aan het woord komen binnen en buiten Frankrijk. Goede kans dat men zal trachten die interventie af te schilderen als een gerechtvaardigde angst voor de groeiende invloed van ‘extreem rechts‘ in Frankrijk. En dat men de andere partijen slechts wilde helpen die dreiging het hoofd te bieden, wat het noodzakelijk maakte ook die andere partijen te infiltreren. Maar het ‘patroon‘ dat zichtbaar wordt, voorzover u dat niet al zag, is dat de Verenigde Staten al sinds mensenheugenis Europese politici en partijen afluistert, en infiltreert. Doorgaans ook nog met actieve medewerking van de eigen nationale ‘Veiligheidsdiensten‘, al is dat in Frankrijk twijfelachtig. Maar in Duitsland was het Amerika die de ‘Gehlen-organisatie‘ van de Nazi’s nieuw leven inblies, waar de huidige ‘BND‘ uit voortkwam. Die contacten waren van meet af ‘innig‘.

Andermaal wijs ik erop, dat dit soort onthullingen per saldo schadelijk is voor de inhoudelijke discussie tussen partijen met een verschillende propositie voor de Franse kiezer. Het gemak waarmee die hysterie over Russische inmenging de westerse wereld verovert, is angstaanjagend. Met het schuim rond de mond de ‘Legacy Media‘ beschuldigen gaat ons niet verder helpen. Die zijn verkocht, strik er omheen, en klaar. We leven (nog) in een vrij land, en als die types die daar hun belegde boterham verdienen zich er voor lenen om aan de lopende band hun ‘Raam-Op-Rusland‘ propaganda te ventileren via hun publicaties, kunnen we daar weinig aan veranderen.

Blijven vragen om bewijzen. En wie er baat heeft bij ‘onthullingen‘ die niet worden geschraagd door bewijzen, maar zwaar leunen op ‘Authority‘. Het blijft intrigerend om te zien, dat mensen die van zichzelf denken dat ze ‘anti-autoritair‘ zijn, zich met het grootste gemak in laten pakken door lieden die verwijzen naar anonieme ‘bronnen‘. Dat is dan ook de kritiek die ik heb op Greenwald, als hij blijkbaar bereid is voetstoots aan te nemen dat de ‘lekken‘ die Flynn de kop kosten, accurate informatie bevatten, zonder dat er bewijs is. Ik ga Flynn hier niet verdedigen, noch Trump, die blijkbaar net als Obama een oorlog wil ontketenen tegen ‘klokkenluiders‘. Maar hoe moet ik mij een oordeel vormen over wat hij heeft misdaan, als we af moeten gaan op geruchten?

Toen ‘hackers‘ de telefoongesprekken van Victoria Nuland met haar ambassadeur, en van de Estse minister van buitenlandse zaken Paet en de ‘commissaris‘ van de EU Ashton, over de coup in Oekraïne, op het internet zetten, lag er hard bewijs, waar iedereen kennis van kon nemen. Waarom ontbreekt dat hier? Laat horen wat Flynn en die Russische ambassadeur bespraken, zodat we er een mening over kunnen vormen. Maar dat is hier het probleem, vrees ik. Die teksten waren allesbehalve schokkend, ben ik bang. Flynn was (nog) een ambteloos burger, en Trump was al wel verkozen, maar nog niet benoemd. Obama wilde in zijn nadagen nog even één keer ‘de Russen‘ op hun bek slaan, en ‘burger-Flynn‘ drong er bij ‘de Russen‘ op aan om die stuiptrekking te laten passeren, omdat er snel andere tijden aan zouden breken. Als dat de inhoud van het gesprek was, bewees hij de wereld daarmee een dienst. Maar een perverse wet in de Verenigde Staten verbiedt het burgers om met vertegenwoordigers van regeringen waarmee de ‘War Party‘ een ‘conflict‘ heeft te ‘onderhandelen‘.

Laat even goed tot u doordringen dat niemand beweert dat er sprake was van daadwerkelijke onderhandelingen, of dat Flynn ervan wordt beschuldigd ‘de Russen‘ te hebben gewezen op een manier om de uitzetting van het voltallige personeel op de Russische ambassade te voorkomen, of te omzeilen. Die mannen en vrouwen zitten weer veilig in Rusland. Het was ook niet zoiets smerigs als de truc van het team van Reagan, die achter de rug van Carter om onderhandelde met Iran, om zo de verkiezingen te kunnen winnen. En waardoor Amerikaanse gijzelaars langer vast bleven zitten in Iran dan nodig was. Noch was het zo pervers als dat ‘Benghazi‘-verhaal, waar de Verenigde Staten wapens uit Libië naar Al Qaida en ISIS in Syrië overbrachten. Daarom komt de inhoud van dat telefoongesprek ook niet in de openbaarheid, want ik maak mij sterk dat een overgrote meerderheid van de Amerikanen, en Europeanen, begrip hebben voor pogingen om te deëscaleren. Temeer daar de sanctie tegen ‘de Russen‘ van Obama gebaseerd was op geruchten over ‘hackers‘, waarvoor nog steeds alle bewijs ontbreekt.

Cui Bono‘? En zonder bewijs is alles een hypothese. De infiltratie van Franse politieke partijen door de Verenigde Staten is niet langer een hypothese. Dat ook partijen in andere Europese landen, waaronder Nederland, door onze ‘vrienden‘ zijn geïnfiltreerd, is dat vooralsnog wel. Het zou ‘Den Haag‘ sieren als ze, na deze onthullingen, niet alleen blijven jagen op Russische spoken, maar ook op ‘vrienden‘ die in laatjes snuffelen, telefoons afluisteren, computers ‘hacken‘ via Russische IP-adressen, en materiaal verzamelen waarmee ze politici kunnen chanteren.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.