27 januari 2022

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Bent u knettergek geworden Mark  Rutte?…

wilders

Een paar decennia geleden was Nederland een paradijs op aarde, maar toen kwamen de criminele linkse pro-communistische partijen aan de macht en maakten van de staat een hel! Nu pleit de PVV ervoor dat de daders van de ineenstorting van het land voor een tribunaal worden gebracht. Volgens PVV-Kamerlid Gidi Markuszower is “het migratiebeleid een grote misdaad tegen het Nederlandse volk en iedereen van het kabinet, inclusief Tweede Kamerleden, die voor het huidige immigratiebeleid zijn, zouden voor een tribunaal moeten verschijnen om verantwoording af te leggen voor hun misdadige opengrenzen beleid. ” Geert Wilders (PVV) is het hier ook mee eens: “Verantwoordelijken voor dit wanbeleid voor nog meer open grenzen en nog meer islam verdienen het om ooit voor een tribunaal te verschijnen om zich te verantwoorden voor het kapot maken van Nederland en het weggeven van alles wat we hebben. Rutte, Kaag, Klaver en die hele bende verdienen geen steun, maar politiek verzet.” In artikel 20, lid 1, van de Grondwet staat dat de overheid zorg dient te dragen voor de bestaanszekerheid van de bevolking. Voor de duidelijkheid, hier wordt de Nederlandse bevolking mee bedoeld, maar de Nederlandse regeringen dienden al tientallen jaren de elite in Brussel en zorgen voor migranten en de hele wereld, echter niet voor het Nederlandse volk en Nederland…

De asielinvasie wordt  bestempeld als een morele plicht en als iets noodzakelijks voor Europa; het continent vergrijst tenslotte. Critici worden hier uitgemaakt voor xenofoob of racist. Dit is de werkelijkheid van de elite, in de glazen kantoren in Brussel, in Straatsburg en in al die tientallen EU-agentschappen die in de loop der jaren met ons belastinggeld zijn opgetuigd. Ondersteund door 55.000 ambtenaren houden zij hun EU-project in stand en breiden ze stapje voor stapje verder uit.De afschaffing van grenscontroles was een breekijzer van Brussel, om het hart van de nationale soevereiniteit van landen kapot te maken met onze gemeenschappen te verzieken door de massa-immigratie, islamisering, criminaliteit, sociale ellende in de straten en de wijken en niet te vergeten door bloedige terreuraanslagen…

Op Nederlandse bodem zijn terroristen neergedaald, als asbestdeeltjes na een zware brand. ’Nederland is voor salafisten en andere fundamentalistische moslims een prachtig land. Je wordt er door naïevelingen verwelkomd en geaaid. Die naïviteit is onderdeel van de zelf-islamisering van Nederland ,’zegt Syp Wynia in WNL Opiniemakers op NPO Radio 1.Het aantal aanslagen in West-Europa door aanhangers van de islam is de afgelopen tien jaar bijna niet meer te tellen, laat staan de vele onschuldige slachtoffers. Bijna wekelijks worden in West-Europa onschuldige mensen neergestoken door moslims. En niet alle moslims zijn extremisten, ja dat is waar. Ook in de Tweede Wereldoorlog waren niet alle Duitsers nazi’s. En in de Tweede Wereldoorlog wisten de meeste Nederlanders heel goed dat het niet tegen de individuele Duitser ging, maar tegen de nazi’s. De strijd tegen de ideologie werd ten volle gevoerd. In de hele wereld zijn terreurcellen en deze breiden zich steeds meer uit. In Azië, in Afrika, in Europa en in Amerika, overal vinden we dezelfde terreur…

Nederland wordt overstroomd met mensen uit landen, waar vrouwen half worden ingegraven in een kuil en worden gestenigd en waar christenen aan een kruis worden opgehangen; en zo kan ik nog een heel lange rij voorbeelden geven van allerlei misdaden tegen de menselijkheid die uit naam van de islam in dat soort landen worden bedreven. Het aantal asielverzoeken in Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar(2021) opgelopen tot 8845, meer dan 2,5 keer zoveel als in het tweede kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).Het is de sterkste stijging sinds de laatste maanden van 2015.En de mensen die niet mogen blijven kunnen niet uitgezet worden en de mensen die wel mogen blijven integreren niet; velen ontvangen zelfs levenslang bijstand (en daarna AOW). Premier Mark Rutte(trekpop van Brussel) heeft de afgelopen vijf jaar zo’n 400.000 niet-westerse allochtonen het land binnengelaten, vaak lieden met antiwesterse sentimenten. Maar,wie heeft ooit gevraagd om bijna 2 miljoen moslims, om bijna 500 moskeeën, om halal slachten, om ontelbare hoofddoekjes in onze straten en winkels, om islamterreur, om Marokkaanse straatterreur, om tienduizenden asielzoekers per jaar, om miljarden uitgaven aan buitenlanders, om open grenzen? Wie heeft daar in Nederland ooit om gevraagd? Bent u knettergek geworden Mark  Rutte?…

Islamieten zijn sinds 1400 jaar in geen enkele land geïntegreerd met een niet islamitische cultuur. Ze hebben uiteindelijk al die landen bezet. Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de ISLAM Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie(al-Hijra), een bewuste strategie van de islam. De snelle toename van de moslimbevolking in de meeste West-Europese landen is niets meer of niets minder dan de derde islamitische verovering van Europa.Als je de Turkse president-dictator Recep Tayyip Erdoğan hoort zeggen dat de moskeeën in Europa de legerplaatsen zijn van de islam, als je op het islamcongres in Amsterdam hoort zeggen, niet door één, maar door meerdere sprekers: ‘Wij zijn hier om te blijven en de overwinning te behalen voor de islam’ dan is zeer duidelijk waar het over gaat. Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia-Allah.In West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. Autochtonen trekken weg en de azan schalt door de wijk. Zo wordt de enclave gevormd .Nederland uit elkaar valt door de ISLAM en politieke correctheid, die sloopen samen met onze universiteiten en de criminele media onze Joods-christelijke cultuur…

Sinds de komst van de ISLAM, is de ISLAM in oorlog met de mensheid. Over de hele wereld worden oorlogen uitgevoerd waarbij de islam de imperialistische partij is met het islamitische einddoel van werelddominantie als motor .De satanische sharia-geest is in mensen gevaren, die lustmoordenaars zijn geworden.In hun ogen – en dat komt uit de Koran – zijn niet-moslims ongelovigen die uiteindelijk dienen te worden uitgeroeid. Als je de Koran of de Sira en de Hadith gaat lezen, dan zul je zien dat daarin heel vaak wordt opgeroepen om alle joden uit te roeien, om christenen na te jagen en uit te roeien, om homo’s het leven onmogelijk te maken of zelfs te vermoorden. In de hele wereld is deze geest actief, met gebruikmaking van de islam als aanjager. De islam is een georganiseerde misdaad tegen de mensheid. Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, door Mohammeds jihad-ideologie is in de afgelopen 1400 jaar ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims gedood! William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: ‘Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt’…

In opdracht van Klaus Schwab van het World Economic Forum,de regering van Mark Rutte heeft vorig jaar een staatsgreep gepleegd in Nederland. Alle democratische en menselijke waarden worden met voeten getreden en de hele samenleving werd een grote gevangenis. Vrijheid is er niet meer, mensen worden geslagen, gearresteerd, opgesloten en verplichte-gedwongen vaccinatie wordt ingevoerd(zonder vaccinatiepaspoort kan je nergens heen).Coronavaccin is geen vaccin ,het is experimentele gen therapie en dat is verboden om op mensen te gebruiken. Als er een stuk DNA van ons is weggenomen, overschreven wordt, zijn we niet meer wie we zijn. Dit experimentele vaccin helpt niet tegen  virussen, omdat die snel muteren(binnen 24 uur).Tot nu toe zijn duizenden mensen al overleden aan dit “vaccin” en honderdduizenden mensen bleven permanent gehandicapt…

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


Waar in 2009, tijdens de Mexicaanse ‘griep-epidemie, het vaccinatieprogramma na 25 doden direct werd stilgezet, gaan de machthebbers deze keer onverschrokken door met de vaccinatiedwang .Bij de Mexicaanse griepgolf werd na 300 wereldwijde gevallen van dode en ernstige bijwerkingen meteen gestopt. Nu gaan ze maar door en door. Het is duidelijk dat het hier om bevolkingsvermindering gaat! Deze coronavaccins is al eerder getest op dieren en liet zien dat het zeer dodelijk is(volgens deskundigen stierven de ratten meestal niet direct, maar pas na een aantal maanden), dus ze weten zeer goed wat ze ons geven. Een stille genocide gaande is in de Europese Unie en Nederland steeds helderder. “Corona-aanpak is een menselijke catastrofe die nooit had mogen plaatsvinden. Om corona te bestrijden hoef je vrijwel niets te doen. Je hoeft alleen maar de ouderen te beschermen”, zegt dr. Knut M. Wittkowski, die meer dan 20 jaar lang aan het hoofd stond van de afdeling epidemiologie van de Rockefeller University in Amerika…

We zitten al twee jaar in het midden van een wereldwijde Great Reset misdaad. De opgelegde coronamaatregelen (in principe de Great Reset, omdat Covid-19 nog vorig jaar in mei verdween:https://www.youtube.com/watch?v=sYCEFORAOhA en https://www.youtube.com/watch?v=sOlqEtA8nes&t=1s) zijn een opgezet schouwspel, een globaal plan(door superrijke satanische elite) genaamd de “Grote Reset”,die moet leiden tot het einde van natiestaten, volken en culturen en die wordt vervangen door een globalistische communistische dictatuur onder leiding van centralistische technocraten en despoten-psychopaten. Deze misdaad tegen de menselijkheid en de daders moeten worden gearresteerd en voor het nieuwe tribunaal van Neurenberg worden gebracht, zodat iets vergelijkbaars nooit meer gebeurt. Alleen met een nieuw Neurenberg-tribunaal kan de islamisering van Europa en het nieuwe de Great Reset nazisme gestopt worden. Andere optie is wereldoorlog, dus de eerste optie is beter. Dus, we moeten duimen voor de PVV, die pleit voor een tribunaal, voor een democratische optie. De islamisering van de staat en de invoering van de Grote Reset nazisme is nog erger dan een misdaad tegen de menselijkheid en mag niet ongestraft blijven. NEXIT!

Dit anti-Nederlandse kabinet schermt met de EU als de grote zegening voor onze Europese handel, maar vergeet te zeggen dat Nederland allang in een Europese handelsgemeenschap zat, namelijk de EEG. Wat de EU toevoegt aan de EEG is inderdaad meer: meer immigratie problemen, meer islamisering, meer financiële problemen en meer dictatuur. Voor Nederland betekent dit: een verlies aan veiligheid, een verlies aan soevereiniteit, een verlies aan onafhankelijkheid, een verlies van vrijheid, een verlies aan democratie en een verlies aan welvaart. En de bittere werkelijkheid is dat de Nederlandse stem in de EU voor 3,6% meetelt. In werkelijkheid is die macht nog veel kleiner, omdat de Europese Commissie als ondemocratisch politbureau al die mooie subsidiariteitsbezwaren met een achteloos gebaar naast zich neerlegt. Nederland moet uit de ondemocratische EU, om weer welvarend te kunnen worden, om baas te kunnen zijn over de eigen grenzen en de eigen veiligheid en eigen portemonnee.

Ondertussen vliegen de miljarden richting klimaat, Brussel en massa-immigratie. De prijzen schieten al jaren door het dak. Alles alleen maar duurder en duurder. Koopkracht verdampt. Miljoenen Nederlanders hebben grote moeite met rondkomen. Het is buitengewoon misdadig dat we dit al decennia lang moeten herhalen en ervaren. Het is tijd dat het roer om gaat.

Het kalifaat is geinfiltreerd in D66…

De landen in het oosten van de EU doen het anders. Zij hebben hun grenzen gesloten. Zij bouwen hekken. Zij zetten het leger in om hun grenzen te bewaken. Zij hebben kennelijk wel oog voor wat voor een gekozen politicus heilig zou moeten zijn, namelijk het belang van de eigen kiezers, de eigen burgers…

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


SDB Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres