extreem-links

Bent u een islamofoob, racist, fascist of nazi!

Als u niet openstaat voor de islamisering van Europa, dan bent u een islamofoob, racist, fascist of nazi!

Moslims en de linkse kerk kunnen het niet verdragen dat de islam, de Koran, de profeet of de sharia bekritiseerd worden. Dat noemen zij een belediging, islamofobie, racisme,om mensen de mond te snoeren en discussies te beëindigen. Links maakt al decennia succesvol gebruik van het bestaande Holocaust-trauma om andersdenkenden aan het schrikken te maken met nazi-gerelateerde termen (fascist, racist). Het is niet het rechtse populisme van de jaren ’30 dat terug is, het is het demoniseren van de jaren ’30 dat terug is. Het demoniseren van Pim Fortuyn door links heeft het klimaat gecreëerd, waarin het legitiem leek om hem voorgoed het zwijgen op te leggen. En inderdaad: de kogel kwam in 2002 van links. Hoewel iedereen deze geschiedenis kent, is dezelfde linkse kerk (en dan hoeven we niet alleen aan de concentratiekamp-cartoon op de VARA-website Joop.nl te denken) wederom bezig met het scheppen van een klimaat, waarin het nu gelegitimeerd lijkt om Geert Wilders het zwijgen op te leggen….

Heb je kritiek op het christendom, dan is dat vanzelfsprekend voor ze, maar op de islam schijnt een embargo te staan tegenwoordig (de term “islamofobie” is een holle frase, bedacht door islamisten en apologeten in het Westen om iedere kritiek op de islam te kop in te drukken). In plaats van zijn recht op vrije meningsuiting te verdedigen, wordt Wilders gestraft vanwege het feit dat hij de strijd tussen de islamisering van het Westen en de noodzaak om de vrije wereld te beschermen bespreekbaar maakt. In plaats van dat men het recht van Wilders op zijn voorkeur voor de ware liberale waarden verdedigt, tracht men hem het zwijgen op te leggen en wordt hij beschouwd als een racistische islamofoob (waarom is dan kritiek op het christendom geen christianofobie?)… Wilders een fascist of nazi noemen, betekent: erop wijzen hoe gevaarlijk Wilders met zijn optreden is en wordt. Uit die waarschuwing vloeit dan een oproep voort om hem tegen te houden. Immers: ‘Dat Nooit Weer’. Precies dat waarschuwende van het woord, via de verwijzing naar een eerder fascisme, geeft het gebruik van het woord een extra lading, een extra scherpte… Dus, wie het niet eens is met de islamisering heet: extreemrechts. De PVV bestrijdt geen rassen/mensen, maar uitwassen van een ideologie, de islam. Deze partij heeft een nette website, waarop de partij behalve het partijprogramma ook alle Kamervragen en onderwerpen bespreekt die de politiek bezighouden. Nergens wordt er haat gezaaid jegens allochtonen!…

De heer Wilders (PVV): ,,Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de sharia, de barbaarse wet van de islam. Toen ik de islam bekritiseerde, ben ik door sommige mensen met valse bedoelingen vals beschuldigd van het haten van mensen. Om eventuele misverstanden te voorkomen, laat me duidelijk zeggen dat ik een ideologie, geen mensen, bekritiseer. Ik haat niet, noch wil ik een mens schaden. Ik verwerp volledig het gebruik van geweld. In feite is de belangrijkste reden waarom ik de islam verwerp zijn gewelddadige aard en het feit dat hij schadelijk is voor mensen, met inbegrip van zijn eigen aanhangers, met wie we medelijden moeten hebben in plaats van te haten en die wij moeten helpen om zich te bevrijden van het kwade monster dat de islam is.“…

De islam is meer dan een godsdienst. Het is een maatschappelijke ordening, een ideologie, die zich uitstrekt tot alle aspecten van het leven. Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de islam. Deze ideologie is radicaal, fundamenteel, eenkennig, haatdragend, intolerant en ons als minderwaardig bestempelt. Dat zegt niets over ‘de moslim’, maar des te meer over het gevaar van de islam… Mohammed was vooral een krijgsheer die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd. Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was. Tot op de dag van vandaag gaat er geen week voorbij zonder dat islamitische fundamentalisten niet proberen om christenen, Joden, hindoes en boeddhisten te doden, expliciet in de naam van Allah. Geen van deze religies zijn in oorlog met elkaar… Een “geloof” dat gebaseerd is op vrees, angst, terreur, dood en verderf alsmede op het voortdurend bestrijden van ongelovigen/niet-moslims, is geen geloof van vrede en liefde…

De Nederlandse socioloog Ruud Koopmans zegt (op een andere manier) waar Geert Wilders al jaren voor waarschuwt (voor de sluipende islamisering van Nederland/Europa, die met name in de grote steden van Noord- en West-Europa is te zien):..,,Het westen moet zich beter weren tegen de islam. Je moet vaststellen dat van de miljard moslims bijna de helft een intolerante vorm van de islam aanhangt, waarbinnen haat jegens afvalligen en homoseksuelen en het schenden van vrouwenrechten normaal is. Dat zijn minstens 50 miljoen moslims. Dan weet je waar die ‘eenzame wolven’, die terreuraanslagen plegen, vandaan komen. Die zijn helemaal niet eenzaam. Wereldwijd zijn 50 miljoen moslims bereid geweld te gebruiken, terwijl nooit massale mobilisatie van moslims tegen alle terreur op gang komt. Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45% als ‘fundamentalistisch’ worden beschouwd. Zij tolereren maar één interpretatie van de Koran en stellen die boven de Nederlandse wet. Linkse kranten als de “Tageszeitung” en “Neues Deutschland” noemden mij zonder wederhoor ‘die racistische professor’. In de denkwereld van mijn tegenstanders ben je ‘fout’ als je kritisch kijkt naar de islam en naar de wenselijkheid van immigratie, omdat je daarmee rechtspopulisten als Wilders en in Duitsland de AfD in de kaart zou spelen. Er zit ook een klassenaspect aan: als je niet meedoet aan die lofzang op de islam, op diversiteit en de multiculturele samenleving ben je een tokkie: kwaadwillend en dom,“ zei Ruud Koopmans in een interview met Algemeen Dagblad. Gelukkig zijn er nog mensen zoals professor Koopmans, die inzien dat het de verkeerde kant opgaat in Europa…

De massa-immigratie van moslims naar Europa die deze laatste halve eeuw heeft plaatsgevonden, is niet alleen zorgwekkend voor de toekomst, ze is regelrechte zelfmoord van onze cultuur!Voor de linkse partijen zijn de moslims nieuwe kiezers, die het verlies van hun traditioneel kiespubliek moeten vervangen. Mensen snappen niet waarom we zoveel mensen binnenlaten. Gelukszoekers (kost ons miljarden per jaar om ze te onderhouden) zijn geen vluchtelingen. Syriërs die naar Noord-Europa komen, zijn gelukszoekers, geen vluchtelingen. Als je als Syriër voor de oorlog wilt vluchten, dan kun je naar de buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië gaan. Iets verderop heb je nog veel meer Arabische landen waar je heen kunt en waar vrede is. Vele Syriërs hebben dat ook gedaan en kunnen daarom met recht als ‘vluchteling’ bestempeld worden. Je hoeft dan ook helemaal niet naar Noord-Europa te gaan (3000 kilometer te reizen) om de oorlog te ontvluchten. Als bij ons een burgeroorlog uitbreekt, vluchten we toch ook niet naar pakweg Estland of Kazachstan? Nee, we gaan dan naar België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk.Waar je wel voor naar Noord-Europa moet gaan, is voor het aanvragen van een riante uitkering of het krijgen van een goedbetaalde baan. Die hebben ze namelijk niet in Turkije, Libanon of Jordanië. Het is logisch dat migranten om die redenen hierheen willen komen, maar dan moeten we ophouden met hen vluchtelingen te noemen. Het wordt tijd om de emotionele chantage, waarmee de migratiestroom wordt goedgepraat, te stoppen…Maar,hoe komt het dat migranten allemaal minimaal 5000 euro per persoon kunnen betalen voor een overtocht naar Europa, terwijl het maandelijks inkomen in de herkomst landen nauwlijks hoger dan 250 euro ligt? Hoe komen ze aan dat geld? Ik wil dat echt weten! Voor die geld kunnen zij een huis kopen in hun land. Maakt dat deel uit van een strategie om Europa veroveren/islamisiring?…

Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden. In sommige wijken van onze grote steden zijn al getto’s gevormd waar de islamisering langzaam maar zeker oprukt.Er wordt bewust gekozen voor een groeiende schaduwsamenleving, die zich ver boven de Europese samenleving, haar wetgeving, normen en waarden verheven acht („Vermijd vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” – Koran- 5:51)… Er zijn eind jaren ’70 van de vorige eeuw bootladingen Vietnamezen opgevangen. Waar zijn ze? Totaal opgegaan in de maatschappij. Helemaal geïntegreerd, je hoort of leest er nooit iets van. En zo hoort het. Maar, in de islam is geen plaats voor iets anders dan de islam en de sharia.Er is een algemeen idee dat de moslim superieur is aan iedereen die een andere religie of helemaal geen religie aanhangt. Vanuit de islam wordt, geheel onterecht, op enigszins denigrerende wijze gesproken over ‘de ongelovige'(niet-moslims). Daardoor trekken bepaalde/gelovige moslims de conclusie, dat een ‘ongelovige’ een minderwaardig mens is en ook zo behandeld dient te worden. Het feit alleen al dat het woord ‘ongelovige’ in de islam gebruikt wordt als scheldwoord, zegt al genoeg… JIHAD-ideologie heeft de nationale identiteit van de veroverde volkeren uitgeroeid. De Koptische identiteit van Egypte, de Indiase identiteit van Pakistan, de Assyrische identiteit van Irak, de Perzische identiteit van Iran, allemaal werden ze uitgewist, neergeslagen of gediscrimineerd tot op de dag van vandaag. Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie… Langzaamaan verspreidt de islam zijn macht, hij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is. Laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de islam bestaat nergens en zal ook nergens bestaan…

Er zijn twee soorten fascisten: fascisten en antifascisten. Als je extreemrechts bent, dan ben je een gevaar voor de rechtsstaat, als je extreemlinks bent alleen maar extreemlinks. Terwijl de combinatie links en fascisme overbekend is. De grootste massamoordenaars aller tijden, Mao, Stalin, Pol Pot en Hitler waren allen socialisten. Mussolini had ook een links verleden: in 1912 was hij zelfs hoofdredacteur van het marxistisch blad Avanti! Maar wat kan het de gemiddelde Nederlander schelen? Zij zitten met een zak chips op de bank te kijken naar de linkse propagandakanalen 1, 2 en 3…Laat je dus niet van de wijs brengen door linkse onderzoekers, die een rechts politicus via het etiket ’extreem’ tot een duivel willen maken… Het is simpelweg onjuist om te beweren dat het fascisme en nationaalsocialisme rechtse ideologieën zouden zijn. Beide ideologieën voldoen aan geen enkel criterium om als rechts te kunnen worden bestempeld. Zowel het nationaalsocialisme als het fascisme zijn vormen van het socialisme, een ideologie die over het algemeen weer wel wordt beschouwd als links. Het staat zelfs in de naam van de ideologie vermeld: nationaal-SOCIALISME…

Antifa kun je wel fascistisch noemen, terwijl ze zich als anti-fascisten presenteren.Churchill had voorspeld dat het fascisme zou terugkomen onder de vorm van het antifascisme.Vandaag, decennia later, krijgt de grote staatsman gelijk…Fascisme is terug. En het noemt zich Antifa.De dreiging die uitgaat van rechts-extremisten is ’nagenoeg verdwenen’(hun aantal ligt op minder dan driehonderd). Dit stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in een gepresenteerd rapport,paar jaren terug. Daarentegen komt de echte dreiging vanuit extreemlinkse organisaties, zoals de Anti-Fascistische Aktie (AFA) en het Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA), aldus de geheime dienst.Dus,extreem links blijkt gevaarlijker dan extreem rechts. Allebei is verfoeilijk, alleen extreem links wordt hier getolereerd en gezien als idealistisch.Links is progressief en staat open voor alle denkbeelden: rechts is intolerant, agressief en gevaarlijk.Dat is het beeld dat ons decennia voor is gehouden, voor is geschoteld.Maar,overal waar “antifascisten” en hun knokploegen opdagen zijn er rellen met materiële of fysieke schade. De ravage die links-extremisten aanrichtten in Hamburg, heeft ervoor gezorgd dat Duitse politici anders kijken naar de aanpak van ultralinkse demonstranten. Zij moeten op dezelfde manier worden behandeld als rechts-extremisten.De Duitse minister van Justitie Heiko Maas noemde hen “asociale zware criminelen”, die onder meer “pogingen tot moord pleegden” in de straten van de stad.Alsrechts dat zou doen is de wereld te klein…De antifascisten komen nooit in opstand tegen onderdrukking van vrouwen of andersdenkenden in de islamitische cultuur.Demohammedaanse invloed in de antifa-beweging zo sterk, dat er nooit wordt geageerd tegen de tientallen islamitische moslimaanslagen in Europa. Al die doden in Berlijn, Londen, Manchester, Madrid, Barcelona, Denemarken, Zweden,Brussel,enz… interesseert ze geen lor…Geert Wilders en zijn partij PVV zijn extreem niks! Hun enige “misdaad” is dat zij het gevaar van de islamisering van Nederland en de rest van Europa aan de kaak stellen.En de linkse “elite” moet eens stoppen met het denigreren van andersdenkende Nederlanders en niet constant wegzetten als boze blanke man, laagopgeleid en/of racist…STOP de islamisering van Nederland/Europa!…Leve de Westerse beschaving (met judeo-christelijke roots)!…

Radicaal-links is helemaal terug…

hamburgDe echte extremisten…Linkse betogers slopen Hamburg: 160 agenten gewond.Geweld was niet alleen gericht tegen de politie, maar ook tegen onschuldige winkeliers, wiens winkels geplunderd werden, en omstanders die te dicht bij kwamen of de gebeurtenissen aan het filmen waren…

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.