DELEN
ISIS

België en wafels – dat was gisteren. Binnenkort wordt ons buurland alleen nog maar geassocieerd met de islam. Meer dan 300 moskeeën en 62 procent van de vreemdelingen in de hoofdstad Brussel spreken een duidelijke taal. Als deze ontwikkeling niet verandert, zullen etnische Belgen binnenkort een minderheid in eigen land worden. In de media hoor of lees je natuurlijk niets over dergelijke scenario’s.

België is een land dat gekenmerkt wordt door vele verschillen binnen het land zelf. Vlaanderen in het noorden staat in schril contrast met Wallonië in het zuiden. Niet alleen de taalkundige en culturele verschillen onderscheiden de twee delen van het land. Er is ook een grote economische onevenwichtigheid. Een van de gevolgen hiervan is dat het noorden het zuiden financieel moet ondersteunen. Het hart hiervan is Brussel, het hoofdkwartier van een nog grotere dubieuze entiteit, de Europese Unie.

In België wonen bijna 11,5 miljoen mensen. Het gemiddelde geboortecijfer is 1,78 kinderen. Voor elke 1.000 inwoners kwamen in 2017 ongeveer 5,4 migranten naar België. Met 11,5 miljoen inwoners resulteert dit in een netto-immigratie van ongeveer 62.000 migranten naar het kleine land. De Belgen zelf nemen nu slechts 75 procent van het land voor hun rekening. De tweede grootste groep zijn de Italianen met 4,1 procent, de Marokkanen met 3,7 procent, de Fransen met 2,4 procent, de Turken met 2 procent en de Nederlanders met 2 procent. De overige 12,8 procent heeft een andere ongedefinieerde oorsprong.

Moslim “gastarbeiders” bleven in België in plaats van naar huis terug te keren.
Veel van de Marokkanen en Turken die vandaag de dag in België wonen, kwamen tientallen jaren geleden als zogenaamde gastarbeiders. In plaats van naar huis terug te keren, bleven de meesten van hen echter in België en brachten ze hun familie naar het land. Wij kennen dit gedrag ook van talrijke zogenaamde gastarbeiders in Duitsland, van wie er maar heel weinig naar huis zijn teruggekeerd. Veel Marokkanen en Turken in ons buurland hebben nu echter het Belgische staatsburgerschap verworven, waardoor ze nu als Belgen in de statistieken zijn opgenomen. De Belgische staatsmedia propageren daarom in het openbaar dat het aandeel migranten slechts 10 procent bedraagt.

Als men de officiële cijfers van de in België vertegenwoordigde godsdiensten bekijkt, kan men zien dat de verdeling vrij gelijkaardig is aan de verdeling van de reeds in aanmerking genomen inwoners. Vijf procent van de inwoners is officieel moslim. Marokkanen en Turken maken 5,7 procent van de bevolking uit. Aangezien 32,6 procent officieel geen godsdienst heeft verklaard, kan men ervan uitgaan dat het aantal niet-gemelde gevallen van moslims dienovereenkomstig hoog is.

Moslims hebben aanzienlijk hogere geboortecijfers dan niet-moslims

Terwijl niet-moslims in België een gemiddeld geboortecijfer van 1,7 kinderen hebben, hebben moslims een gemiddeld geboortecijfer van 2,6 kinderen. Iedereen kan eenvoudig berekenen waar dit op de lange termijn toe zal leiden. Maar het hogere geboortecijfer alleen is niet voldoende. Aangezien de instroom van moslims in België ongehinderd verloopt, komen er jaarlijks duizenden en duizenden migranten bij via deze route. België wordt langzaam maar zeker een islamitisch land. Terwijl de lokale bevolking blijft krimpen, neemt het aandeel moslimmigranten gestaag toe als gevolg van hogere geboortecijfers en immigratie.

België wordt al op verraderlijke wijze geislamiseerd

Het gerenommeerde Pew Research Center heeft vastgesteld dat België in 2016 al een aandeel van 7,6 procent moslims had. Verschillende scenario’s voorspellen de mogelijke ontwikkeling in de komende jaren. Volgens deze gegevens zal het aandeel van de moslims in België zonder verdere migratie in 2050 11,1 procent bedragen. In het geval van middelgrote migratie stijgt dit cijfer reeds tot 15,1 procent en in het geval van een hoge migratiegraad zal 18,2 procent van de Belgische bevolking in 2050 bestaan uit moslims.

De studie van het Pew Research Center houdt echter nog geen rekening met de impact van het Migratiepact, dat de deur opende voor immigratie uit de hele wereld. België is toegetreden tot het pact. Minister-president Charles Michel heeft met de ondertekening van de overeenkomst verdere stimulansen gegeven aan moslims om naar België te komen. Aangezien er onder de migranten die Europa sinds de opening van de grens door Merkel letterlijk overspoeld hebben, kan worden aangenomen dat de hierboven beschreven waarden nog steeds aanzienlijk naar boven kunnen worden gecorrigeerd. België zit dus langzaam maar zeker in de wurggreep van de islam.

Meer moslims betekent ook meer misdaden

In 2017 was meer dan 44 procent van alle gevangenen in België buitenlanders. “Bijna elke tweede gevangene is een vreemde”, vertelde de Belgische politicus Jan Penris aan de krant HLN. “En voor een goed begrip wordt iedereen met een dubbele nationaliteit als een Belg beschouwd”, aldus Jan Penris der Zeitung HLN. Marokkaans

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

2 REACTIES

  1. 2 biggetjes passen niet in dit plaatje: Hamas en Hezbollah.

    Hamas is puur lokaal, dat biggetje moet MB (moslim broederschap) heten.

    Hezbollah is niet eens een biggetje: geen enkele band met radicale islam (salafisme), en itt tot die biggetjes gedisciplineerd en altijd on topic.. Gehaat door alle salafisten en door pro Israel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.