Banken en notarissen hebzucht boven goede zorg klant

Banken en notarissen hebzucht boven goede zorg klant

21 augustus 2016 2 Door Redactie SDB

Het is raar hoe we elkaar allemaal de schuld geven van de economische crisis. Maar we moeten wel eens gaan leren de waarheid onder ogen te zien. Terwijl iedereen met zijn beweringen wel een beetje gelijk heeft is de enige reden te omvatten in één enkel woord. HEBZUCHT!

En om eerlijk te zijn, zijn we allemaal gevangen in dit sociale net waardoor Europa een zwaardere last schijnt te dragen dan de rest van de wereld. We zijn het er over eens dat er een vangnet moet zijn voor de sociaal zwakkeren. Maar dat zou op een andere manier kunnen dan nu. Als we alles bij elkaar verzamelen om alle problemen op één hoop te vegen zien we alleen financiële problemen. Om financiële problemen uit te spitten moeten we eerst het verschil kennen tussen geld, krediet en schuld voordat we de werkelijke schuldigen aan kunnen wijzen.

banken

Geld:

Zijn de munten en het papier dat nu nog voor ongeveer 3% bestaat. De harde valuta verminderen met elke obligatie die door staten worden uitgegeven. Obligaties zijn zogenaamde schuldbekentenissen aan centrale en nationale banken die daarvoor geld uit de gebakken lucht toveren door een ongedekte cheque aan zichzelf uit te schrijven. Dan, door een druk op het toetsenbord, geven ze opdracht om dat ‘geld’ te verdelen over banken die er nood aan hebben en een klein gedeelte wordt in omloop gebracht als echt geld. De verdeling is als volgt: 10% voor het volk in de vorm van echt geld en 90% in de vorm van vals geld. Van dit vals geld wordt dan door fractioneel reserve bankieren van elke 1000 euro nog eens 100.000 euro gemaakt. Dat wil zeggen een winstmarge van 10.000% over onze rug en betaalt met ons belastinggeld! Als ze dit doen, ontstaat er inflatie omdat er meer van hetzelfde is en daardoor de waarde van geld achteruit gaat waardoor alles duurder wordt. We worden gewoon opgelicht door de banken met medeweten en medewerking van regeringen. Geld is van het volk en niet van de bank.

Krediet:

Is een afspraak tussen particulier of bedrijf over de hoogte van een bedrag dat men in het rood mag staan op een bankrekening. Verder zijn er bepaalde leningen die doorlopend krediet heten omdat de afgeloste som ten alle tijde kan worden terug opgenomen door een persoon die zo’n lening heeft afgesloten. Ondernemers hebben dikwijls een rekening courantkrediet bij een bank. Alles draait om afspraken over bepaalde hoogten van bedragen. Krediet en lening worden als synoniemen gebruikt maar vergeet dat eeuwig. Krediet en leningen zijn voor de wet twee verschillende woorden die rechtmatig ook verschillend worden behandeld en uitgelegd. Wat oplichting betreft is dat hetzelfde. Een bank kan krediet geven omdat het van in een hoge mate van vals geld kan genieten.

Schuld:

Als we het over schulden hebben is het meest in het oog springend zeker de hypotheeklening. Sommigen hebben ook leningen lopen omdat ze een auto hebben aangekocht wat tegenwoordig net zo duur is als een woning 25 jaar geleden. Dus, als u wil zien met eigen ogen wat het geld tegenwoordig nog waard is, niets!

Wat de hypotheeklening betreft kan ik wel wat uitleg geven. Als we refereren naar de strafwet overtreedt een bank 5 wetten. Wat doen ze verkeerd? Ze accepteren vals geld vanuit de nationale bank, brengen het geld in omloop, wassen het wit en als ze het u voorschotelen als een hypothecaire lening waardoor u ook nog ongeoorloofd rente moet betalen over de som maken ze zich nog eens schuldig aan fraude en diefstal.

Waarom?

U gaat, heel braaf als goed gestemde burgers, samen met uw vrouw babbelen bij de bank over de aankoop van een huis. De specificaties komen op tafel en daarnaast eveneens het bedrag dat U uit kunt geven aan een huis vanwege de maandelijkse afbetalingen. Let hierbij goed op! Als u een huis koopt dan mag de maandelijkse uitgave nooit de 40% overschrijden van het laagste loon. Als de bank deze maatstaf zou volgen, hoeveel leningen zouden er dan nog worden uitgeschreven?

Maar goed. Alles wordt geaccepteerd en er wordt een formulier aan u voorgelegd dat in feite een aanvraag is aan de nationale bank om een bedrag te accepteren ter waarde van de aankoopprijs van het huis. U ondertekent beiden zo ook de bankbediende.

Dat formulier wordt naar de nationale bank gestuurd en deze bank begint een onderzoek naar u beiden. Als u niet op een zwarte lijst staat en altijd uw schulden mooi en braaf hebt betaald krijgt u de lening. MAAR, wat doet de nationale bank nu!

Ze schrijft een totaal ongedekte cheque aan zichzelf uit en maakt dat bedrag over aan de bank waarmee u in zee bent gegaan om dat dan te laten reserveren op uw naam.

De nationale bank heeft tot zover vals geld geproduceerd en overgemaakt naar de bank waar u uw lening wil afsluiten.

Uw bank laat u nu komen om de nodige lokale bancaire papieren te ondertekenen. Het aflosprocedé samen met de verzekering en het bedrag dat u elke maand moet betalen, verhoogd met intrest die ook nog eens variabel is omdat banken de kluit bedriegen.

Uw bank accepteert het vals geld van de nationale bank en is nu zover dat het in omloop kan worden gebracht via uw contract omdat u de nodige leugenachtige documenten hebt ondertekend.

Let goed op, uw bank heeft het geld niet en de nationale bank ook niet. Het onderpand is uw ‘contract.’

Nu maakt u afspraken met uw notaris, de verkoper en zijn of haar notaris of afgevaardigde om tot een overeenkomst te komen waar iedereen mee tevreden is. Hoewel, normaal is alles al besproken en kan de overdracht zonder problemen plaats vinden. Formaliteiten worden uitgewisseld, contracten worden ondertekend en geld wordt overgemaakt.

Een notaris is de spil tussen bank, oude eigenaar, nieuwe eigenaar en staat. Als we het hebben over bedekken van fraude en diefstal gebeurt het zeker op dit niveau.

Een notaris die er normaal zou moeten zitten om zijn cliënten (kopers) te beschermen, beschermt uitsluitend de staat en de banken die zich ermee bemoeien.

En dat is ook niet verwonderlijk. Elke notaris krijgt per jaar tot 90.000 euro, om alleen de nodige formaliteiten te doen wat woningen betreft, van de staat. Zodoende is de staat zijn broodheer en niet de naïeve koper die maar een ‘luttel bedrag’ betaalt over de ganse koopsom. Als notarissen hun klep zouden open trekken over de fraude die banken en regeringen plegen aangaande hypotheken, waren ze brodeloos voordat ze het wisten. We hebben dus te maken met mistoestanden.

Banken echter maken zich nu schuldig aan een en ander. Nadat alle contracten bij de notaris zijn ondertekend maakt hij het bedrag over naar de verkoper. Daarna zorgt hij dat de koper een eigendomsbewijs krijgt. Banken beginnen nu met een maandelijkse ‘rekening’ te sturen naar degene die het huis heeft gekocht.

Hier gaat het op misdadige manier goed fout wat bank en notaris betreft. Het valse geld, in omloop gebracht door de nationale bank, geaccepteerd door uw bank, is nu overgemaakt naar een klant van dikwijls een andere bank. Nu moet de schuldenaar, u dus, termijnen gaan betalen over vals geld, hetgeen is witgewassen door de betreffende bank en via oplichting wettelijk is goedgekeurd door tussenkomst van een notaris, zodat op frauduleuze manier uw portemonnee kan worden leeggemaakt, verhoogd met intrest over geld dat niet en nooit heeft bestaan.

Bovenstaande alinea is voornaam. U en wij zouden gezamenlijk een compromis kunnen sluiten om banken, notarissen en regeringen te gaan confronteren met hun oplichtingen, fraude, diefstal, witwassen van geld, vals geld maken en in omloop brengen van vals geld.

Daarom kunnen we niet meer doen dan ons verzamelen als huizenbezitters om daarna een advocatenbureau te zoeken met ballen dat ook durft te gaan voor de volledige beëindiging van oplichting veroorzaakt door banken en regeringen.

Op rechters kunnen we niet vertrouwen omdat ze hoegenaamd civiel rechtspreken maar nog nooit aan de kleine man hebben gedacht. De winnaar is steeds de ‘dikke nek.’

Als u van uw hypotheek af wilt omdat het op frauduleuze manier is afgedwongen via de bank, (en dat geldt voor iedereen) reageer dan hier.

Deze mail komt bij onze redactie met uw naam, adres en eventuele andere gegevens, wij leggen een lijst aan en contacteren u later om een en ander op poten te zetten. We gaan er voor!

Reacties

Reacties