thunberg

Armoede, Corona Of klimaat zijn Bil Gates en Greta Thunberg de probleem-oplossers van de toekomst?

Het maatschappelijk middenveld wordt actiever, de staat en bedrijven werken steeds meer samen, en toch zijn nieuwe, mondiale instellingen nodig om de wereld te beschaven.

Hoe kunnen we het hoofd bieden aan wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, pandemieën of ongelijkheid? Voor de denkers van het Convoco Forum “Nieuwe constellaties van het heden: benaderingen, instellingen en legitimiteit” in Salzburg is het antwoord: alleen door een nieuwe, gerevitaliseerde, wereldwijde samenwerking.

Gelukkig is er beweging in de goede richting. Er zijn steeds meer transnationale initiatieven waar te nemen. Transnationale bewegingen van het maatschappelijk middenveld zoals “Fridays for Future” of “Black Lives Matter” zijn een uitdrukking van een nieuw verantwoordelijkheidsgevoel en een besef van onze wederzijdse afhankelijkheid.

Overheden en private actoren werken samen

Er ontstaan ​​nieuwe vormen van internationale samenwerking. Duitsland en Frankrijk hebben de Alliantie voor Multilateralisme opgericht om de op regels gebaseerde samenwerking met meer dan 50 andere landen te versterken. We zien nieuwe soorten partnerschappen.

Overheden en private actoren werken samen in gebieden die oorspronkelijk soeverein waren. De software- en dataspecialist Palantir Technologies ondersteunt bijvoorbeeld de Amerikaanse immigratie- en douanehandhaving en de staatspolitie van Hessen. De Duitse staats- en privébedrijven waren betrokken bij het maken van de Corona- waarschuwingsapp.

Over de gastauteur
Corinne Michaela Flick is advocaat en gepromoveerd in de literatuur. Ze richtte de denkeracademie Convoco op.

Ondernemers nemen verantwoordelijkheid voor gezondheid en milieu

Niet-gouvernementele organisaties treden in toenemende mate op als bemiddelaar bij conflicten waarin de internationale gemeenschap geen oplossingen kan vinden. Voorbeelden zijn de ontwapening van ETA of het vredesverdrag tussen de FARC en de Colombiaanse regering.

Deze trend wordt nu ook duidelijk bij de ontwikkeling van vaccins, die wordt gekenmerkt door een duidelijke, transnationale samenwerking tussen wetenschap, de private en de publieke sector. Ondernemers als Bill Gates of Michael Bloomberg nemen wereldwijde verantwoordelijkheid voor zaken als gezondheid en milieu.

Bij de Bill & Melinda Gates Foundation wordt echter de ambivalente rol van veel nieuwe actoren duidelijk: enerzijds als bruggenbouwers die netwerken, anderzijds als onafhankelijke actoren die de politieke agenda beïnvloeden. Dit roept fundamentele vragen op over legitimiteit, namelijk de erkenning van deze actoren en allianties die plotseling naast onze traditionele wereldinstellingen verschijnen. Op welke manieren zijn deze nieuwe agenten verantwoording verschuldigd aan de mensen die ze willen helpen?

Wereldwijde instellingen hebben hervorming nodig

De internationale instellingen zijn tot dusver de hoeksteen geweest van wereldwijde, op regels gebaseerde samenwerking. Maar nu staan ​​ze onder druk van geopolitieke veranderingen of zelfs arena’s voor geopolitieke geschillen. De versterking van China en zijn toenemende rivaliteit met de VS veranderen internationale organisaties en zorgen daar voor spanningen, bijvoorbeeld in de Wereldhandelsorganisatie.
Hervormingen zijn dringend nodig. De meeste mondiale instellingen zijn producten van de naoorlogse orde en weerspiegelen een wereld die niet meer bestaat.

De vraag rijst echter hoe deze te hervormen of te vervangen door nieuwe, en of er überhaupt de wil is om dat te doen. Omdat het hier gaat om vermogen of vermogensverlies.

Je hebt de hegemon niet nodig

De vernieuwing van onze bestaande instellingen vereist staatsmanschap en leiderschap van de wereldmachten. Met de steeds meer isolationistische VS in gedachten, is er echter weinig hoop dat we deze kracht in de nabije toekomst van het traditionele leiderschap van het Westen kunnen verwachten. Maar dat biedt Europa op zijn beurt de kans om het vacuüm op te vullen en meer mondiale verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Instituties zijn een belangrijke factor voor een stabiele wereldorde. Ze combineren een langetermijndoel met begrip van het algemeen belang en creëren een collectief verantwoordelijkheidsgevoel. Instituties transformeren de tegenstellingen in een homogene vooruitgang van het verenigde. Ze zijn een belangrijk hulpmiddel om de wereld te beschaven. Met andere woorden, voor een wereld waarin verschillende culturen gelijkelijk naast elkaar bestaan, die gemeenschappelijke regels onderschrijft en vertrouwt op universele samenwerking, en die erkent dat de hegemonie niet nodig is.

We zijn ons er de afgelopen maanden allemaal van bewust dat de fase van verborgen dreigingen ten einde loopt. De onzichtbare gevaren worden zichtbaar en merkbaar. Het wordt nu al duidelijk dat de weg naar universele samenwerking ook door conflicten bewandeld kan zijn.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.