19 januari 2022

SDB

dagelijks nieuws en blogs

ANTIFA IN DE MIX: VAN EERLIJKE STRIJDERS TOT STORMRAM VAN DE GLOBALISTEN (6) Slot

Soros

In verschillende landen van Europa gaan de laatste tijd stemmen op om de Antifa te verbieden. Dit in navolging van Amerika waar de groep tot een terroristische vereniging is verklaard. De roep om een verbod volgt op een aantal aanslagen en andere gewelddadige incidenten waar Antifa groepen zelf de verantwoordelijkheid voor hebben opgeëist. De meeste van deze incidenten waren in Duitsland en Engeland, maar ook in Scandinavië zijn er dingen gebeurd die met echt eerlijk antifascisme niets meer te maken hebben. Omdat het om autonome groepen gaat, die lang niet altijd contact hebben, is het goed om eens te kijken hoe het nu eigenlijk zit met de Antifa. Want hoewel er veel eerlijke strijders in rond lopen, lijkt de Antifa ook over vreemde geldschieters te beschikken. Laten we dus maar eens kijken of het beeld helder te krijgen is. Misschien dat de discussie dan wat makkelijker wordt.

Deel 6

De NRC en de Soros belangen in Nederland

In eerdere delen keken we naar de activiteiten van de Antifa in Nederland, en zagen dat er ook hier organisaties uit die hoek op steun van Soros kunnen rekenen. Zo vonden we de link tussen Soros, de United koepel organisatie, en Nederland Bekend Kleur. Maar intussen is duidelijk geworden dat de tentakels van Soros en zijn Open Society Foundation veel verder reiken. In de NRC van 15 februari 2019 lezen wij dat Soros per jaar 7 miljoen euro in Nederland uitgeeft om de publieke opinie te beïnvloeden. Zijn stichting ziet Nederland als een sleutelland om zaken in Europa te veranderen. Men beweert dit te doen uit onvrede met de steun voor Geert Wilders onder de Nederlandse kiezers, maar als wij naar de organisaties kijken die Soros geld toegeschoven krijgen, zien we al snel dat het Wilders verhaal een rookgordijn is.

Uit het artikel blijkt dat Soros invloed heeft gehad op bijna alle discussies die Nederland in de laatste jaren hebben beziggehouden. Van Zwarte Piet tot homorechten, van het vrijgeven van harddrugs tot het promoten van de islam, op al deze vlakken heeft de Soros stichting de discussie beïnvloed of zelfs laten ontbranden. Ook het oprakelen van het koloniale verleden is een Soros hobby, en zijn interventies kunnen vaak rekenen op steun van de media en zelfs de oranje kliek. Prinses Mabel zit in het bestuur van de Soros stichting en Maxima heeft er op afstand banden mee via het Oranje Fonds. Er waren altijd vage vermoedens dat Soros aan inmenging deed, ook hier, maar helemaal duidelijk werd dat nooit. Nu heeft de NRC deze ballon op grootse wijze doorgeprikt. Het zijn dus niet alleen wereldvreemde grachtengordel fanaten die Zwarte Piet weg willen hebben, en Nederland een schuldcomplex willen aanpraten over het koloniale verleden. Er zit wel degelijk regie achter, en we weten nu van wie.

Soros grijpt niet zo maar ergens in, het heeft altijd te maken met zijn eigen agenda; een Europa zonder grenzen, met een mengbevolking die passief is. Op die manier wil hij komen tot een soort super Verenigde Staten van Europa, die hij vervolgens weer wil inzetten om Rusland te vernietigen. We zagen al eerder dat het Rusland van Poetin Soros op veel terreinen de voet dwars zet. Het is dan ook niet voor niets dat Soros het Bellingcat journalisten collectief steunt. Dit collectief verspreid fake news over Rusland, ondermeer met betrekking tot de MH17, en de Skripal zaak. Men heeft ook banden met de CIA. Net als overal in de wereld doet Soros, of zijn stichting, het voorkomen als of het bij zijn inmenging in Nederland puur om de belangen van de Nederlandse bevolking gaat. We hebben al een aantal keren laten zien dat dit leugens zijn. Soros is een gebruiker, of beter gezegd, misbruiker die alleen dat aanpakt wat in zijn internationale strategie past.

Het valt op dat zijn aanpak in Nederland er vooral op gericht is om conflicten en confrontaties te bevorderen. Vooral in de Zwarte Piet discussie komt dat duidelijk naar voren. Zijn voetsoldaten van de Antifa, en andere op rellenbeluste groepen, vormen het scherpe zwaard van deze strategie. De tragedie is dat veel van deze voetsoldaten zich dit niet zullen realiseren. Zij denken een progressieve agenda na te streven, terwijl ze in werkelijkheid worden ingezet om het Europa zoals wij dat kennen, inclusief Nederland, te veranderen en uiteindelijk te vernietigen. Om dit alles vorm te geven zijn zogenaamde “radicale” groepen in het leven geroepen. We noemen er een paar: Kick Out Zwarte Piet, de Stichting Majority, Stop Black Face, New Urban Collective, en de Grauwe Eeuw. Deze clubs voeren de Soros agenda uit, met of zonder instructies. Zij hebben een traditioneel gezellig kinderfeest tot een politieke speelbal gemaakt, bijgestaan door de media en delen van de overheid. Hun zogenaamde radicale houding is schijn. Ze volgen de globalisten, en niemand anders. Als Soros confrontaties wil, zorgen deze lieden er voor dat hij ze ook krijgt. Iets om goed over na te denken als het debat weer de kop op steekt.

Volgens de NRC zit Soros ook achter de pogingen om moslimvrouwen tijdens het werk een hoofddoek te laten dragen. Een hoogtepunt, of liever dieptepunt, van deze kwestie was de Amsterdamse moslim politieagente die het recht opeiste om tijdens haar dienst met een hoofddoek op te treden. Gelukkig werd hier een stokje voor gestoken. Deze staatsdienaren horen neutraal over te komen, zonder tekenen van religieus of staatskundig streven. De hoofddoekcampagne van Soros liep vooral via het European Network Against Racism (ENAR). Deze club onderhoud nauwe contacten met moslimorganisaties in Nederland, die ook Soros geld ontvangen. Volgens de NRC gaat het hierbij om de Rotterdamse islamitische koepelvereniging SPIOR en de Marokkaanse belangenorganisatie Emcemo.

Als we de lijst van Soros geldontvangers verder aflopen zien we ook bekende namen zoals Mama Cash, de Stichting Magenta, PAX Nederland, de HIVOS en het COC. Al deze clubs staan bekend als op zijn minst progressief en vooruitstrevend. Maar allemaal nemen ze geld aan van de globalisten, en zijn onderdeel van het grote internationale netwerk dat de Soros agenda uitvoert. Hiervoor strijken zijn collectief per jaar 7 miljoen euro op. Meteen na de publicatie van het artikel in de NRC kwamen er ongeruste geluiden uit de politiek en de vrije media. Maar van een echte vuist maken tegen deze buitenlandse inmenging in Nederlandse aangelegenheden was geen sprake. Er was niet eens een klein vuistje zichtbaar. Hoe anders zou het geweest zijn als was gebleken dat die 7 miljoen niet van Soros maar van Poetin kwam. Dan zou er dagenlang over niets anders zijn gesproken. Er zouden extra journaals en ingelaste uitzendingen te zien geweest zijn. Men gaat gewoon voorbij aan het feit dat een buitenstaander geld investeert om in Nederland conflicten en tweespalt uit te lokken. Dit is niet alleen onwenselijk, het is levensgevaarlijk. Soros kan zijn inmenging voortzetten omdat hij de elite en hun marionetten in de overheid aan zijn zijde weet. En als er iets op straat uitgevochten moet worden is er natuurlijk de Antifa. Dat maakt de cirkel weer rond.

Conclusie

We hebben in de laatste weken heel veel kanten van de Antifa bekeken. We hebben de verschillende vleugels gezien, we hebben de methoden en tactieken in detail onderzocht, en weten nu welke agenda wordt gevolgd en waar het geld vandaag komt. Tijd dus om conclusies te trekken. Ten eerste staat vast dat de autonome Antifa en de bureaucratische Antifa door Soros en andere globalisten van geld worden voorzien. Zij volgen dan ook in grote lijnen de agenda van deze globalisten, en laten zich deels als voetsoldaten gebruiken. De traditionele Antifa houdt zich hier afzijdig van, maar is wel op de hoogte zonder er ruchtbaarheid aan te geven.

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Er is voor 31/01/2022 nog 125 euro nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


Er is ook steun voor de Antifa vanuit de systeempartijen, zelfs voor de gewelddadige acties, hoewel dat natuurlijk nooit gezegd zal worden. Als we dit allemaal overzien kunnen we alleen maar concluderen dat grote delen van de Antifa zich zeker niet tegen het systeem keren, zoals ze zelf altijd stellig beweren. Het antikapitalistische imago en hun roep om een andere wereld zijn valse veren, die de ware aard van deze groepen moeten verhullen. Echter, door hun eigen activiteiten en uitlatingen verraden zijn zichzelf. Deze zogenaamde rebellen zijn eigenlijk gewoon steunpilaren van het systeem, en in feite kunnen zij daarom geen onderdeel van links uitmaken. Dat ze dit toch beweren, en zich voordoen als de grootste revolutionairen, kan alleen maar grote schade aan links toebrengen. Dat is intussen dan ook op behoorlijke schaal gebeurd. Eerlijke strijders willen immers met dit soort figuren niets te maken hebben. Helaas moeten we wel vaststellen dat steeds meer eerlijke strijders afhaken omdat ze met de autonome Antifa niet in een adem genoemd willen worden, en dat is terecht. Maar ook dat ondermijnt links weer, omdat het de positie van de “radicalen” nog verder versterkt. De enige winnaar in dit alles is het systeem.

Hoe verder?

Op dit moment zal de Antifa in Europa nog niet snel verboden worden, omdat het systeem, en vooral de globalisten, deze groepen hard nodig hebben. Maar als de tijden veranderen, en dat zal zeker gebeuren, is er wel kans op een verbod. Het is dan ook nu al zaak voor de traditionele Antifa om publiekelijk afstand te nemen van de vleugels die door Soros worden gefinancierd, en steeds opnieuw over gaan tot het gebruik van geweld. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de traditionele Antifa wordt meegesleept als er overgegaan wordt tot een verbod. In feite is dat afstand nemen ook helemaal niet zo moeilijk, omdat de autonome Antifa toch al weinig of niets met de traditionele Antifa te maken wil hebben, en de laatst genoemde ook meestal wel ziet hoeveel schade de autonomen en de reltoeristen aanrichten. Het gaat er alleen nog maar om dat het ook daadwerkelijk wordt uitgesproken.

We hebben verder gezien hoe Soros invloed probeert te krijgen in heel Europa, inclusief Nederland. Dat is een gevaarlijke situatie, omdat hij er steeds in slaagt om bondgenoten te vinden die hem niet doorzien of een gelijksoortige agenda hebben. Soros zal niet rusten tot hij heel Europa in chaos heeft gestort om de weg vrij te maken voor zijn eigen agenda. De spin is iedere dag bezig om zijn web verder uit te breiden en te versterken. Dit kunnen we tegenwerken door zijn activiteiten steeds opnieuw te onderzoeken en er publiciteit aan te geven. Globalisten als Soros willen ongestoord in de schaduw werken. Geen publiciteit, dan ook geen kritiek. Precies dat moeten we niet toestaan. Hoe meer plannen van de globalisten bekend worden, hoe meer tegenwerking er zal komen. Op dit gebied kunnen we met onderzoeken en publiceren een groot verschil maken. We zullen dat in de toekomst dan ook constant blijven doen.

De strijd voor een betere toekomst

In de komende jaren zal de strijd vooral gaan over onafhankelijkheid, soevereiniteit, traditie en de eigen identiteit. We moeten weer controle krijgen over onze eigen leefomgeving, en dat kan alleen door de eigen landen te versterken en de plannen van de globalisten voor een Verenigde Staten van Europa te blokkeren. Europese samenwerking; Ja, de Europese Unie en haar dictaten; Nee! De strijd die we op dit gebied moeten voeren, zal gelijktijdig de massamigratie stop zetten, een programma van remigratie inluiden, en de islamisering fors terugdringen. In deze strijd zullen we niet alleen de globalisten, maar zondermeer ook de Antifa op onze weg vinden. Dat is geen probleem, het is immers altijd van het grootste belang om je vijanden te kennen en te herkennen. Na alles wat we tijdens ons onderzoek hebben ontdekt, is het niet moeilijk meer om te zien wie onze vijanden precies zijn. Dat maakt de strijd voor een betere toekomst net iets makkelijker, en de uiteindelijke overwinning meer realistisch.

Bronnen gebruikt voor alle delen: NRC 15-02-2019 (De invloed van Soros in Nederland), De Elsevier (verschillende artikelen over het Migratie Pact), Wikipedia (de Kedichem zaak), Paul Kraaijer “Een Antifa vertelt” plus verschillende artikelen over Kraaijer en de AIVD, White TV Sweden (de zaak Bechir Rabani) www.snap4face.com (de zaak Bechir Rabani), EpochTimes (de lijst van Soros organisaties in de VS), YouTube (Antifa demo over Soros geld).

Lees ook:

ANTIFA IN DE MIX: VAN EERLIJKE STRIJDERS TOT STORMRAM VAN DE GLOBALISTEN (1)

ANTIFA IN DE MIX: VAN EERLIJKE STRIJDERS TOT STORMRAM VAN DE GLOBALISTEN (1)

ANTIFA IN DE MIX: VAN EERLIJKE STRIJDERS TOT STORMRAM VAN DE GLOBALISTEN (2)

ANTIFA IN DE MIX: VAN EERLIJKE STRIJDERS TOT STORMRAM VAN DE GLOBALISTEN (1)

ANTIFA IN DE MIX: VAN EERLIJKE STRIJDERS TOT STORMRAM VAN DE GLOBALISTEN (1)

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


SDB Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres