poetin

Lilia Shevtsova, van de Amerikaanse ‘Thinktank‘ die als ‘Brookings Institute‘ bekend staat, meent dat de Russen nog zullen terugverlangen naar Obama.

Een artikel waarin zij dat betoogt verscheen op de anti-Poetin website ‘Raam op Rusland‘, en werd daarvan overgenomen door NRC, waar ze het blijkbaar een belangwekkend inzicht vinden. Niet verwonderlijk, gezien het aantal redacteurs, columnisten, correspondenten en ‘ingezonden brief schrijvers‘ die daar publiceren deel uitmaakt van die propaganda-site. De strekking van het betoog is, dat de wereld beter af is met de neoconservatieven als mondiale politieagent en dictatoriale grootmacht. Omdat zij de rechtmatige hoeders zijn van het  ‘liberale erfgoed‘. U begrijpt dat ik daar anders over denk.

De auteurs van die website zijn een behoorlijk in zichzelf gekeerde club, die gezamenlijk de anti-Poetin propaganda in Nederland vorm geven, en ‘toegang hebben tot‘ uiteenlopende andere publicaties, of daar werkzaam zijn als journalist of redacteur. Vandaar ook dat Lilia geen ‘ingezonden brief‘ hoeft te sturen om haar opinie kenbaar te maken. ‘Raam op Rusland‘ is voor NRC een ‘bron‘ waar ze graag, en veel uit drinken. Het lijkt onafhankelijk, maar het is een netwerk dat de onafhankelijkheid van kranten, universiteiten en gerelateerde ‘onderzoeksinstituten‘ juist ernstig bedreigt.

Een terugkeer naar een wereld vol soevereine staten beschrijft Lilia in haar oorspronkelijke artikel als ‘Jurassic Park‘. Overigens wordt Obama in die kringen verweten dat hij na de gloriedagen onder Bush niet ‘door pakte‘. Het bejubelen van de ‘Pax Americana‘ is in die kringen de gospel. Maar als er toch één volk is dat bitter teleurgesteld achterbleef na de introductie van het ‘marktdenken‘, zonder de instituten die in de Verenigde Staten en Europa moesten voorkomen dat de zwaksten werden kaalgevreten, dan is dat het Russische volk wel! En dat ziet er nu toch heel anders uit.

Overigens is de dankbaarheid voor Amerikaans ingrijpen in andere landen die deze eeuw werden ‘bevrijd‘ ook ver te zoeken, en juichte de leiding van Al Qaida toen Bush besloot het werk van zijn vader in Irak af te maken. Menige analist zag dat als een miscalculatie. Maar gelet op het gegeven dat die werd herhaald in Libië, en het westen tot en met Obama in Syrië ook Al Qaida steunt, valt dat niet langer vol te houden. En gelet op het gegeven dat die politiek direct, én indirect, de enorme stroom vluchtelingen richting Europa op gang bracht, is de vraag wie er nou écht tevreden is met die ‘Pax Americana‘ waar ze bij ‘Raam op Rusland‘ zulke warme gevoelens voor hebben. Behalve de wapenfabrikanten en multinationals.

Lilia voorziet dat Rusland vastloopt in Syrië, omdat het in de praktijk onmogelijk zal blijken te zijn de ‘burgeroorlog‘ in de land tot een eind te brengen. Ik heb ook geen glazen bol, maar dat was ook het geluid toen het in Tsjetsjenië zo’n puinhoop was. En je mag het niet eens zijn met de manier waarop Poetin een eind heeft gemaakt aan de oorlog daar, maar het is hem wel gelukt. Je ziet in die kringen waar zij in rondtolt wel meer, dat mensen kijken naar de puinhoop in Afghanistan, Irak en Libië, en dan de conclusie trekken dat als de Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten het al niet klaar spelen om in dat soort landen een eind te maken aan de gewapende strijd, dat het een ‘achterlijk‘ land als Rusland al helemaal niet gaat lukken!

De reden dat het de Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten niet lukt om vrede te brengen in die landen is echter niet te wijten aan onmacht, maar aan onwil. Er wordt teveel aan verdiend. En daarom steunen ze Al Qaida ook. Ik wil u niet ongerust maken, maar ook die aanslagen op doelen in Europa en de Verenigde Staten zijn voor bepaalde belanghebbenden de ‘Kip-die-de-Gouden-Eieren-legt‘. Daarom geef ik Poetin een goede kans om te slagen waar Obama en Bush mislukten. Al helemaal als Trump zijn kant kiest. En dan moeten we in Europa verrekte goed oppassen dat we niet als laatste winstgevende ‘target‘ voor die ‘belanghebbenden‘ overblijven, anders wordt het leven er hier niet gezelliger op!

Een tweede reden die Lilia ziet als een probleem voor Poetin, is de economie van het land. Het valt niet te ontkennen dat Rusland het zwaar voor zijn kiezen heeft gekregen onder Obama. Eerst die ‘krediet-crisis‘, waar Rusland indirect een tik van meekreeg door de krimp van Europese economieën, waardoor de vraag naar Russische olie en gas daalde. Vervolgens de sancties, omdat de inwoners van de Krim liever deel uit wilden maken van Rusland, dan van Oekraïne, na de fascistische coup in dat land onder leiding van Victoria Nuland. En daarna door de ‘olie-oorlog‘ die de Saoedi’s ontketenden op instructies uit ‘Washington‘ om ‘Moskou‘ op de knieën te dwingen. Waarom zouden de Russen daar straks naartoe terug verlangen, als Trump de sancties opheft, de Saoedi’s dat oliewapen uit handen slaat, omdat het de Amerikaanse oliebedrijven teveel nadeel berokkent, en de handelsrelatie weer nieuw elan geeft, waardoor buitenlandse investeringen in Rusland vanuit het gretige ‘Wallstreet‘ weer vleugels krijgen?

Enige ‘beren-op-de-weg‘ die ik zie, is chaos in Europa, en strijd tussen China en het Amerika van Trump die verder gaat dan ‘getwitter‘. In de ‘Raam op Rusland‘ propagandafabriek denken ze dat Poetin Europa graag uiteen ziet vallen. Maar niet alleen zegt hij zelf van niet, maar zie ik ook niet hoe dat in het voordeel van Rusland zou kunnen zijn. Volgens mij is dat typisch zo’n manifestatie van Russofobisch ‘Koude Oorlogs‘-denken, waarin ons verteld werd dat ‘de Russen‘ elk moment door de ‘Fulda-Gap‘ op konden rukken naar Rotterdam. Paranoïde wanen, waarvan na de ‘Val van de Muur‘ niets waar bleek te zijn. De enigen met offensieve plannen, waren Churchill en een stel Amerikaanse generaals direct na de Tweede Wereldoorlog. De Sovjets hadden hun eigen plan voor de verovering van Europa, maar dan als een defensieve operatie, om te voorkomen dat de Amerikanen versterkingen aan konden voeren, nadat de ‘imperialisten‘ waren begonnen met schieten.

Als er iemand is blijven hangen in ‘Jurassic Park‘, en ‘Kremlinkoekeloeren‘, dan zijn het Lilia en haar vrienden van ‘Raam op Rusland‘!

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.