merkel

ANGELA MERKEL IS NIET DE BAZIN VAN EUROPA

Vorige week bij de EU-Afrika Vluchtelingentop was het weer eens zo ver. Blijkens een verslag in Die Welt werd het geheel beslist in één van Merkels onderonsjes. Zo tussen de derde vergaderronde en het diner in mochten de Franse president Macron, de premiers van Spanje en Italië, Federica Mogherini van de EU, Guterres van de VN en een paar Afrikaanse hotemetoten Merkels nieuwste vluchtelingendeal rondmaken.

Waarop is dit gedrag van Merkel in vredesnaam gebaseerd? Op haar eigen waanidee dat de rest van Europa zich maar te voegen heeft naar Duitsland? De deal die uiteindelijk werd besloten zal, net zoals vele EU deals, uiteindelijk misschien grotendeels uit gebakken lucht bestaan. Maar in dit stuk gaat het mij om het principe. Waar is deze ultieme hoogmoed van het Merkelmens op gebaseerd?

Angela Merkel (of Kasner zoals ze eigenlijk heet) die met haar migratiewaanzin het Europese continent met miljoenen ongescreende migranten heeft opgezadeld, die veelal uit veilige landen kwamen. Angela Merkel die met haar Wir-Schaffen-Das een enorme migratie pull-factor werd (half Afrika en Midden-Oosten zijn op weg naar het door Merkel beloofde Walhalla). Angela Merkel die mede de oorzaak was dat het Verenigd Koninkrijk zich nu uit de EU wil terugtrekken. Want zoals de bekende Britse migratieprofessor Paul Collier vorige week nog stelde: zonder Wir-schaffen-das was er geen Brexit geweest.

Kortom, Angela Merkel heeft in haar eentje niet te becijferen schade veroorzaakt, ook voor Nederland dat helemaal niets te winnen heeft bij een centralistische, door Duitsland en Frankrijk geleide EU zonder de Britten. Ook bij de EU-Afrika Vluchtelingentop gingen Merkel en haar speciale gezant Jan Hecker zich weer te buiten aan de meest dolle beloftes, zonder dat hier een EU-mandaat aan ten grondslag lag. Zo wil Merkel niet alleen een Marshall-plan voor Afrika (te betalen door Europese belastingbetalers) maar ook een luchtbrug voor legale migratie naar Europa, blijkens hetzelfde artikel in Die Welt:

Het weer terugkeren naar Afrika van die “Kontingente” zal vermoedelijk een vrome wens blijven. Maar goed, waarop is dit bazige gedrag van Merkel nu gebaseerd? Ik heb de organisatiestructuur van de EU er nog eens  op nageslagen. Een doolhof van buitengewone proporties, maar dat terzijde. Terwijl de immer uitdijende Europese Commissie van Juncker en Timmermans het ambtelijk en uitvoerend orgaan is van de EU, is de Europese Raad van regeringsleiders van de 28 landen het hoogste politieke orgaan, lezen we op Wikipedia:

De Europese Raad stelt de politieke richting van de Europese Unie vast en is als zodanig een grote stimulator van Europese integratie. De Europese Raad heeft bijvoorbeeld met de Verklaring van Laken beslist dat er een Europese Conventie moest komen die een Europese Grondwet zou opstellen. Ook heeft hij het initiatief genomen voor beleidsstrategieën als de Strategie van Lissabon. De Europese Raad kan tevens besluiten om een Intergouvernementele Conferentie (IGC) te houden, die bevoegd is de Unieverdragen te wijzigen of nieuwe verdragen te sluiten. Daarnaast heeft hij een bijzondere verantwoordelijkheid voor het externe optreden van de Unie (art. 22 Unieverdrag) en voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (art. 26 Unieverdrag).

Maar in de Europese Raad zitten toch 28 (zolang de Britten niet zijn vertrokken) landen? Waaronder heel wat migratie-kritische landen, te denken valt aan de vier Visegrad landen, Oostenrijk, Denemarken, Nederland (volgens het coalitieakkoord) en nog tal van andere landen die de migratiewaanzin van Merkel zat zijn en gewoon de grens willen bewaken, zoals ieder normaal mens kan bedenken en ook de altijd scherpe Elsevier columnist Afshin Ellian van de week nog eens onder de aandacht bracht. 

Kortom, er is geen enkel Europees verdrag of conventie waaruit blijkt dat Angela Merkel zich kan, mag of moet gedragen als de bazin van Europa, al dan niet met ondersteuning van haar kompaan Macron die hier kennelijk iets mee denkt te winnen. Het is gewoon een slechte gewoonte Merkel van alles en nog wat te laten besluiten in onderonsjes. Kennelijk hebben Europese regeringsleiders de afgelopen jaren zitten slapen, onder indruk van het economische succes van Duitsland dat profiteert van de eenheidseuro.

Welnu, beste EU-regeringsleiders, het is tijd om wakker te worden! Dus laat ik het antwoord op de hierboven gestelde vraag maar luid en duidelijk stellen:

ANGELA MERKEL IS NIET DE BAZIN VAN EUROPA

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren