DELEN
catalonie

Volgens het rapport “Tweet … if you dare” van Amnesty International is de vrijheid van meningsuiting in Spanje bedreigd door de antiterrorismewet. Het verheerlijken van terrorisme en het vernederen van terrorismeslachtoffers is in strijd met artikel 578 van de Spaanse strafwet. Vanwege dit artikel worden er steeds meer socialmedia-gebruikers, journalisten, advocaten en muzikanten aangeklaagd en zelfs veroordeeld omdat ze iets gezegd of geschreven hebben wat niet mag.

Volgens Amnesty International hebben tientallen veroordelingen in Spanje geleid tot een klimaat waarin de bevolking steeds banger wordt om afwijkende meningen te verkondigen of controversiële grappen te maken. Terwijl er in 2011 nog slechts 3 personen werden aangeklaagd steeg dat aantal in 2017 naar de 39 personen waarbij er de laatste twee jaar 70 personen werden veroordeeld. Daardoor komt volgens Amnesty de vrijheid van meningsuiting steeds meer onder vuur te liggen in Spanje.

Amnesty International kaart wel aan dat volgens de internationale wetgeving er grenzen gesteld mogen worden aan de vrijheid van meningsuiting maar die beperkingen moeten dan wel een wettig doel dienen, gebonden zijn aan strikte voorwaarden en proportioneel zijn.

Artikel 578

In het artikel 578 staat onder andere het volgende:

lke persoon die een publieke daad begaat die een terrorisme-gerelateerde overtreding verheerlijkt of rechtvaardigt, of degenen die zo’n overtreding begaan, of welke handeling dan ook in diskrediet brengt, vernedert of slachtoffers van terrorisme of hun familieleden vernedert kan bestraft worden.

Sancties kunnen een gevangenisstraf van één tot drie jaar omvatten, een boete en
een aantal jaren verplichte diskwalificatie van de publieke sector (inclusief verbod op het uitoefenen van bepaalde beroepen, het bekleden van een openbaar ambt, het verkrijgen van publiek beurzen en meer).

Waar internet of andere elektronische media worden gebruikt, is dit strafbaar met een
boete die grenst aan de hoogst mogelijke sancties.

Rappers, Twitteraars etc.

De laatste twee jaar en zeker in 2017 is het aantal rechtszaken wat betreft het in overtreding zijn met artikel 578 flink toegenomen. Zo zijn er rappers naar de gevangenis gestuurd voor het verheerlijken van het terrorisme, het doodwensen van o.a. de Koning en andere teksten die volgens het artikel 578 niet mogen. Ook het zomaar iets plaatsen op Twitter of andere sociale media kan strafwettelijke gevolgen hebben zoals ook al een vrouw meemaakte die de familie van een politicus die bij een bomaanslag om het leven kwam beledigde.

Europa

In september van dit jaar moet er een Europese richtlijn komen over het bestrijden van terrorisme waarbij ook als onderdeel het verheerlijken van terrorisme is opgenomen. Spanje is met hun wetten in principe iets verder dan de EU maar de situatie in Spanje laat ook zien dat er een dunne scheidingslijn is tussen een ernstige bedreiging en een vorm van meningsuiting waarbij men moet oppassen dat een soortgelijke wet niet te pas en te onpas gebruikt wordt.

Op de Spaanse website van Amnesty kun je een petitie ondertekenen als je tegen deze wet bent en wilt laten zien dat er een einde moet komen aan artikel 578. ¡TUITEA SI TE ATREVES!

Lees het rapport van Amnesty International hier (PDF in het Engels)

Reacties

Reacties

SDB en nieuwsreporter.com brengt u nationaal en internationaal nieuws

LAAT EEN REACTIE ACHTER

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.