venezuela

De christelijke EO presentator Tijs van den Brink is meer dan duidelijk. ”Ik wil niet leven in land waar moslims in de meerderheid zijn”. In zijn driedelige serie over het Suikerfeest, gaat hij op bezoek bij een islamitisch gezin.

Hoewel Van den Brink lovend is over dit gezin, heeft hij een onjuiste mening over moslims en christenen omtrent hun steun voor democratische opvattingen. Volgens de EO presentator willen moslims het liefste een theocratie invoeren (de Sharia). Dit beeld wordt aangehangen door veel westerlingen. Wat Van den Brink echter hierna beweert toont zijn foutieve mening over zijn eigen religie en diens houding tegenover het secularisme. Christenen zouden namelijk wel seculier democratisch van aard zijn. Volgens hem zie je geen drang naar een theocratie in christelijke landen. Dit is onjuist want in christelijk Afrika en met name de USA, groeit de drang om Bijbelse normen en waarden te laten heersen!

Christenen in Europa hebben inderdaad merendeels het secularisme aanvaard. Maar dat komt omdat de meeste christenen tegenwoordig hobby christenen zijn. Ze leven niet volgens de leer van de Bijbel. Er zijn genoeg teksten in het christelijke heilige boek die slavernij steunen, mannen dwingen om hun baarden te laten staan en een verbod op het eten van varkens, konijnen en hazen. Moslims zijn strikter in leer dan veel Europese christenen, met name die in West-Europa. Veel Europese christenen zijn alleen nog in naam christelijk. De meesten zijn seculier ingesteld en willen het woord van hun god niet verspreiden via de politiek. Alleen de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) wil nog strenge religieuze wetten hanteren!

Tijs van den Brink is één van de laatste echt gelovige presentors op televisie. Echt gelovig in de zin dat hij openlijk christelijk is. Hij gelooft in de mooie verhalen van de Bijbel. Tijs zal het kwaad dat de christelijke god heeft gedaan natuurlijk ontkennen of afdoen als onjuist. Want voor christenen is hun god, een ”goede god”. Natuurlijk vertelt de Bijbel een heel ander verhaal. Alleen al de moord op alle eerstgeboren in Egypte is misdadig, ook de massamoord op alle mensen rond de tijd van Noah is niet iets wat een goede god zou doen. Natuurlijk is er nooit een massamoord geweest op eerstgeborenen in Egypte en ook het verhaal van Noahs ark is een mythe. Tijs van den Brink heeft het recht om alle verhalen van zijn Bijbel te zien als ”werkelijkheid”. Maar om te gaan beweren dat alle westerse christenen, goede seculiere democraten zijn en alle moslims theocratisch denken is fout.

Vraag aan Amerikanen wat ze voortrekken, de seculiere democratie of de Bijbelse wetten? Het is al aangetoond dat een deel van de Amerikanen een christelijke theocratie zouden willen, met name conservatieve christenen die secularisme minachten. 80% van de VS is christen waarvan 40% tot 50% conservatief en de Bijbel ervaart als het letterlijke woord van hun god. Ook in christelijk Afrika (met name Oeganda) steunt de meerderheid der gelovigen de normen uit de Bijbel. Ze vinden het logisch dat mannen het recht hebben om over vrouwen te heersen en dat je homoseksuelen mag vervolgen, martelen en zo nodig doden. Afrikaanse leiders wijzen dan naar christelijke teksten als rechtvaardiging voor hun misdaden!

Dat een christen het Suikerfeest bijwoonde viel niet goed bij het rechts-populistische stemvee, de aanhangers van Geert Wilders en Thierry Baudet. Tijs van den Brink kreeg heel wat negatieve reacties omdat hij zou doen aan ”zelf-islamisering” door te participeren in een islamitische traditie. De EO presentator wilde gewoon ervaren hoe moslims aan vasten doen en dat samen vieren. Maar met moslims optrekken is onacceptabel voor veel witte Nederlanders, die zichzelf en hun ”joods-christelijke” samenleving zien als ”verheven” boven de islam. Zo kreeg ook Van den Brink te maken met de haat en minachting die moslims ervaren in dit zogenaamde ”tolerante en liberale” Koninkrijk der Nederlanden.

Om te gaan zeggen dat alle moslims een theocratie willen is past natuurlijk in het anti-islam sentiment van de laatste 15 jaar. Het is wel zo dat conservatief en reactionair denken nog heel stevig verankerd zit in de moslim gemeenschap. Tolerantie voor homoseksualiteit is nog laag en kritiek op de religie is taboe. Echter vijftig jaar geleden in de jaren 60, waren de meeste goedgelovige christenen net zo intolerant in hun denken. Pas na 1968 is er verandering opgekomen, een verandering die pas vijftig jaar oud is. In 1973 had Nederland 53.000 moslims in totaal. Doordat onze fabrieken echter arbeiders nodig hadden groeide het aantal islamistische gastarbeiders naar 600.000 eind jaren 80. Hoewel Wilders en Baudet beweren dat moslims ons overspoelen spreken de feiten dit tegen. Sinds 2004 daalt het aantal mensen met een islamistisch geloof. 944.000 moslims kende dit land ongeveer 13 jaar geleden. Vier jaar later was dit aantal gedaald naar 825.000. Populistisch rechts kan van alles brullen, maar de feiten laten zien dat we 100.000 minder moslims hebben. Dat komt omdat ook onder niet-westerse Nederlanders het geloof steeds minder belangrijk wordt!

Nee wij van SDB zijn geen staats-atheïsten zoals de stalinisten. Wij vinden dat een socialistische democratie volledig gescheiden van de religie hoort te zijn. Geen steun aan kerken, moskeeën of andere religieuze instituten. Het ”bijzonder onderwijs” dient daarom ook afgeschaft te worden. Kinderen religieus opvoeden op scholen is bijzonder slecht, omdat een kind heel makkelijk te manipuleren is. Natuurlijk mag er best over religie gepraat worden, maar dat moet openlijk en zonder dwang gebeuren. Bij de les: Maatschappijleer zou je wat lessen kunnen wijden aan verschillende godsdiensten, waarbij gelovigen en ongelovigen met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Onder het mom van islam kritiek wordt tegenwoordig veel racistisch taalgebruik gemaskeerd. Rechtse populisten vinden het normaal dat ze moslims mogen discrimineren, omdat ze allemaal ”terroristen” zouden zijn. Radicale christenen mogen in hun kerken homo’s, atheïsten en andersdenkenden de hel in vloeken, extremistische zionisten mogen van Wilders oproepen tot genocide op Arabieren (wat in Israël steeds vaker gebeurd). Maar moslims mogen dat niet, die moeten preventief opgepakt worden zodra ze radicale dingen zeggen. Natuurlijk is elke vorm van religieus extremisme gevaarlijk. Probleem is dat rechtse populisten alleen naar de radicale islam kijken en extremisme bij christenen en joden negeren of ontkennen!

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.