19 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Advocaten onder vuur door OM-document: regelmatig is er gelekt naar groep Taghi

Ridouan Taghi

Advocaat Khalid Kasem, ja die van onze grote vriend Peter R. de Vries, wordt onder andere genoemd in het document van het OM. Zij zouden namelijk geheime onderzoeksinformatie hebben gelekt, daarbovenop hebben ze duizenden euro’s aan contant geld aangenomen van de groep van Taghi. De schandalen stapelen zich rondom de zaak Taghi. Wat gaat er nu precies gebeuren? 

Advocaat Kasem blijkt hierbij betrokken, volgens het AD heeft hij zijn mondje voorbijgepraat, vandaar dat zijn naam ook genoemd wordt in de documenten van het OM.

LEKKEN NAAR GROEP TAGHI

Het OM brengt bekende strafrechtadvocaten in verband met het lekken van geheime onderzoeksinformatie. Ook zou er sprake zijn van contante betalingen van duizenden euro’s door de groep van Ridouan Taghi. Het vorige week door het Openbaar Ministerie opgestelde proces-verbaal schetst geen fraai beeld van de strafrechtadvocatuur.

Het is februari 2018 en kroongetuige Nabil B zit weer in een verhoorkamer. Hij heeft al tientallen verklaringen afgelegd over liquidaties, mislukte moordplannen, opslagplaatsen voor wapens en over de hiërarchie in de criminele organisatie van Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Vandaag praat hij over advocaten die in het 26Koper-onderzoek uit 2015 informatie hebben gelekt aan Taghi en zijn kompanen. Dat onderzoek draait om een enorme wapenvondst in Nieuwegein en is het startpunt van een groter onderzoek naar de op dat moment voor politie en justitie nog onbekende Ridouan Taghi.

De eind vorig jaar in Dubai gearresteerde topcrimineel wordt inmiddels gekoppeld aan zes onderwereldmoorden en aan een reeks mislukte liquidaties. Een aantal van die moorden en pogingen daartoe werden voorbereid door de groep uit het onderzoek 26Koper.

Als justitie de verdachten in juli 2015 arresteert ontstaat er paniek in de top van Taghi’s groep. Na jaren van ongestoord onder de radar opereren (grootschalige import van cocaïne en het plegen van liquidaties, zo is de verdenking) lijkt justitie Taghi voor het eerst een slag toe te brengen met het oprollen van de ‘Koper-ploeg’.

Taghi raakt compleet in paniek, zo blijkt uit door justitie gekraakt chatverkeer, en wil zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld van de stand van het onderzoek. Hij schrijft in de chatberichten precies te willen weten wat politie en justitie weten (zijn ze hem bijvoorbeeld op het spoor in verband met liquidaties?). Hij geeft de opdracht om zo snel mogelijk ‘top advo’s’ in te zetten, zodat hij en zijn organisatie er snel achter zouden moeten komen wat justitie tegen hen heeft.

Volgens kroongetuige Nabil B. boekt hij daarbij al vrij snel succes. Hij vertelt de recherche dat Taghi destijds precies wist hoe het Koper-onderzoek verliep, met dank aan advocaten die hem informatie doorspeelden. Ter verificatie van die beweringen voegde justitie afgelopen week een nieuw en gedetailleerd proces-verbaal van 67 pagina’s, opgesteld door de Dienst Landelijke Recherche, aan het Marengo-dossier toe. Hieruit zou blijken hoe meerdere advocaten als doorgeefluik voor de beruchte topgangster fungeerden.

‘Lek als een mandje’

Het OM trekt die conclusies uit gekraakte chatberichten die in deze periode met veilig gewaande, maar ondertussen gekraakte encryptie-telefoons zijn verstuurd. Uit die berichten blijkt hoe Taghi direct na de arrestaties van zijn mannen in de Koper-zaak in paniek raakt en vol gas inzet op het naar boven halen van onderzoeksinformatie

,,Niet alle raadsmannen zijn te vertrouwen’’, zegt de kroongetuige in het betreffende rechercheverhoor over de rol van de advocaten. ,,Ik weet sowieso dat bepaalde advocaten zo lek zijn als een mandje. Dat heb ik ook gewoon zelf ondervonden toen ik buiten was. Maar die zijn bij justitie ook al bekend. Die zijn niet gek.’’

Het is 9 november 2015 als een neef van Ridouan Taghi het volgende chatbericht aan Taghi’s rechterhand Mario R. stuurt: ‘Woow die hebben top advo’s en die van Largo is duurder??? Wat een gek zeg.’ Even later stuurt hij hem opnieuw een bericht: ‘(…) Als een top advo 4duzu is en een prodeo 5duzu (…) is wel heel vreemd.’

De advocaat in kwestie is de Utrechtse raadsman Yassine Bouchikhi die de belangen verdedigt van een verdachte met de bijnaam ‘Largo’. ,,De kosten van advocaat mr. Bouchikhi worden kennelijk nog steeds betaald door de organisatie van Taghi’’, is de conclusie in het document.

Twee maanden eerder zijn soortgelijke berichten verstuurd over Bouchikhi. ‘Sir ik ga zo die factuuren op halen van die advocaat moet ik die aan u gevven. 3025 in totaal Sir.’ Ook hier trekt het OM de conclusie dat de advocaat een groot geldbedrag aanneemt van Taghi’s organisatie en doet dat op basis van een bericht dat weer een dag later wordt verstuurd door een van de verdachten. ‘Die advo heeft ze de doekoe ontvangen sir.’ Een broer van Taghi zegt in de chat de betaling aan Bouchikhi vervolgens in de administratie van de organisatie op te nemen.

Naast het aannemen van geldbedragen ziet het OM in Bouchikhi ook iemand die nog geheime informatie uit het onderzoek doorspeelt. In het Koper-onderzoek is de politie twee mannen op het spoor die in een kluis waar wapens lagen opgeslagen, zijn gezien. Op 6 augustus wordt daarover het volgende bericht verstuurd: ‘En hij zei tegen mij ze zoeken nog 2 personen. Die daar zijn geweest bij de kluis van die wapens. Hij zegt iemand met rooie petje alle bij donkere mensen.’

Het OM stelt in het document dat deze informatie inderdaad gedeeld is met de verdachten en hun advocaten, maar dat die pas op 22 september 2015 openbaar is gemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. Voor het OM staat het vast dat er informatie is verspreid uit het onderzoek, omdat er nog beperkingen op het onderzoek zaten. Dat betekent dat advocaten alleen met de verdachte mogen praten over de zaak, maar met niemand anders.

‘Broertje van Mussa’

In het procesverhaal komt ook Khalid Kasem naar voren. Eind mei schreef deze krant op basis van bronnen dat, volgens het OM, Kasem in 2015 informatie aan de organisatie van Taghi heeft doorgespeeld. Het OM heeft die beschuldiging nu ook in het proces-verbaal opgenomen.

,,Uit het bericht van Zakaria el H. aan Taghi kan worden opgemaakt dat El H. langs advocaat mr. Khalid Kasem is gegaan en dat hij van mr. Kasem heeft gehoord wanneer het onderzoek is gestart, wat de aanleiding voor het onderzoek is geweest en hoe de politie bij de garagebox is gekomen.’’

Taghi is op het moment dat de politie in het kader van het Koper-onderzoek invallen doet in paniek. Hij zegt tegen zijn adjudanten opnieuw dat zij ‘top advo’s’ op de zaak moeten zetten, omdat hij wil weten wat de politie op dat moment precies weet.

Twee dagen later, op 17 juli 2015 om 16.04 uur, krijgt Taghi de informatie die hij zoekt. Zakaria el H. stuurt hem dan het volgende bericht: ‘Salaam alikom sir. Ik heb net die man gesproken die Devil helpt. Het broertje van Mussa.’ Devil is in dit geval Werner E., een van de hoofdverdachten in het Koper-onderzoek. Die in de dagen daarvoor werd bijgestaan door advocaat Khalid Kasem.

Essentieel is in dat kader de toevoeging die het OM erbij zet. ,,Uit het bericht van Zakaria el H. aan Taghi kan worden opgemaakt dat ‘devil’ wordt geholpen door het broertje van ‘mussa’. (…) ‘devil’ een bijnaam van Werner Maurits E. en werd deze E. na zijn aanhouding op 15 juli 2015 bijgestaan door advocaat Khalid Kasem.

Uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt dat Khalid Kasem, geboren op 30-05-1978 te Nieuwegein, een oudere broer heeft genaamd Musa Kasem, eveneens geboren te Nieuwegein. Uit de politiesystemen blijkt dat Musa Kasem ook bekend is onder de bijnaam ‘Bad Boys’ of ‘Badboys’. Ridouan Taghi en Mario R. zijn in het verleden onderdeel geweest van de Bad Boys-groepering uit Nieuwegein.

‘Bedrag voor Leon’

Naast Kasem en Bouchikhi komen ook advocaten van het bekende Amsterdamse advocatenkantoor Ficq & Partners Advocaten aan de orde in het justitiedocument. Met name Leon van Kleef, die Kasem opvolgde als advocaat van Werner E. in het Koper-onderzoek, komt prominent voor in het document. ‘Broer er moet 4000 euro komen voor werk tot nu toe dossier is 3 dikke van dalen op het moment’, zo ontvangt Mario R. op zijn PGP-telefoon. ‘Broer dit bedrag is alleen voor Leon. En wat moet ik vragen naar de rekening van Meijering en Flokstra?’ Nico Meijering trad echter niet op als advocaat in het Koper-onderzoek.

De verzender van het bericht deelt daarin ook informatie uit het Koper-onderzoek, waar op dat moment nog steeds beperkingen op zitten. In een chatbericht wordt een boodschap gedeeld die volgens de verzender van Van Kleef afkomstig is. Daaruit blijkt dat de verzender al op de hoogte is dat bepaalde personen waarnaar het OM op zoek is heeft geïdentificeerd.

Op het moment dat het OM die onderzoeksinformatie heeft gedeeld in het onderzoek, waren de beperkingen nog van kracht. De verzender zegt in een chatbericht bovendien dat R. ‘meteen een belletje krijgt’ van het kantoor van Van Kleef als hun ‘namen zijn gevallen’ in het onderzoek.

Lang niet elke advocaat lijkt te hebben willen meewerken aan het verstrekken van informatie, zo is ook op te maken uit het document. ‘Sir sorry, die kkkk advo zij weer helemaal niks k heb zin om daar tegaan en hem en hem voor zijn kop te knallen zo erg sir vieze hond eg.’ Niet veel later stapt de verdachte in kwestie over naar een andere advocaat, beschrijft het document.

Een ding blijkt voornamelijk uit de chats: de paniek bij Taghi is groot, want hij denkt snel aangehouden te zullen worden. Hij vermoedt dat justitie zijn naam heeft gedeeld met de Marokkaanse autoriteiten en wil geen risico’s nemen. Zo groot dat hij besluit zijn villa in Marokko te ontvluchten en naar Spanje te vertrekken, op een speedboot.

‘Liefie ga nu jetski op en na boot.’ Even later: ‘Ben veilig thuis. Op strand eruit gesprongen, stond al iemand klaar met de motor. Weer andere mensen hebben my opgehaalt.’

Kasem: ‘OM neemt geen standpunt in’
Het aannemen van contante betalingen is advocaten onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Het uitgangspunt is echter dat advocaten giraal betaald moeten worden door hun cliënten.

Uit het proces-verbaal blijkt niet dat het OM een standpunt inneemt met betrekking tot de contante betalingen.

Of de in dit artikel beschreven contante betalingen al dan niet in overeenstemming met de op de advocaten van toepassing zijnde regels zijn aangenomen, kan op basis van het proces-verbaal dan ook niet worden vastgesteld.

Evert-Jan Henrichs, de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, zegt dat hij door het OM op de hoogte is gesteld van het verstrekken van het proces-verbaal. Zo nodig gaat hij een onderzoek instellen.

Het OM heeft vooralsnog geen klachten ingediend tegen de advocaten die in het document worden genoemd. Wel loopt in de zaak rond Kasem een onderzoek door de deken.

Kasem heeft via zijn advocaat laten weten dat het proces-verbaal wat hem betreft niet de mening van het OM is, maar slechts de mening van de verbalisant in kwestie weergeeft.

Volgens Kasem neemt het OM middels dit proces-verbaal dan ook geen stelling in ten aanzien van de vraag of hij informatie gelekt heeft. Hij ontkent dat hij gelekt heeft en ontkent de juistheid van het versleutelde bericht.

Ook merkt Kasem op dat de deken een onderzoek verricht naar de vraag of hem in dit verband een verwijt kan worden gemaakt.

‘De zoveelste aanval van het OM op strafrechtadvocatuur’
Ficq & Partners Advocaten: ,,Ons kantoor heeft kennisgenomen van de inhoud van het proces-verbaal in de zaak Marengo. Met dat proces-verbaal opent het Openbaar Ministerie (OM) de aanval op meerdere advocaten, waaronder een aantal van ons kantoor. In dit kader zien wij een sterk verband met de problemen die zich op dit moment opstapelen rondom de kroongetuige in deze zaak; de bliksem moet worden afgeleid.

Vanwege onze wettelijke geheimhoudingsverplichting kunnen wij niet inhoudelijk reageren op de PGP-berichten. Het OM weet dat ook. Desondanks kiest het OM er voor deze PGP-berichten rauwelijks aan de stukken toe te voegen en daar een suggestieve en schadelijke duiding aan te geven in een proces-verbaal. Dit proces-verbaal is vervolgens ruim verspreid. Daarbij is nagelaten betrokkenen in de gelegenheid te stellen een standpunt in te nemen. Ook is geen klacht ingediend tegen betrokken advocaten bij de deken. Wij hebben deze werkwijze eerder gezien in soortgelijke zaken.

Relevant is daarnaast dat het PGP-communicatie betreft tussen derden. Hier vergaande suggesties of zelfs conclusies aan verbinden is uiterst risicovol. Een goed deel van de door de recherche opgenomen suggesties en conclusies is – voor zover wij kunnen inschatten – ook aantoonbaar onjuist. Dat begint al bij het feit dat mr. Meijering op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de rechtsbijstand door ons kantoor in de zaak 26Koper.

In algemene zin kunnen wij echter verzekeren dat tijdens beperkingen altijd in de pas wordt gelopen met de gedragsregels. Dit geldt ook voor eventuele financiële afspraken en het respecteren van de geheimhouding. Zaaksinhoudelijk is in de zaak 26Koper ook nooit méér aan de buitenwereld prijsgegeven dan het OM publiekelijk al had gedaan. Wij wijzen daarbij op verschillende persberichten en mediapublicaties die in de dagen na de aanhoudingen in 26Koper zijn verschenen. Hieruit blijkt onder andere dat verdenkingen en concrete onderzoeksrichtingen publiekelijk worden bekendgemaakt door de politie en het OM. Tevens wijzen wij erop dat in de bewuste PGP-communicatie juist te lezen is dat meerdere malen wordt aangegeven dat tijdens de beperkingen geen nadere zaaksinhoudelijke informatie wordt verstrekt. Hetzelfde geldt voor zaaksinhoudelijk overleg met advocaten van medeverdachten.

Bovendien is het een misvatting te veronderstellen dat tijdens de beperkingen niet met familie en relaties gesproken zou mogen worden en dat na de beperkingen op verzoek – en dus met toestemming van cliënten – geen informatie gedeeld kan worden met derden indien daar een belang voor cliënten ligt.

Inmiddels hebben wij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten ingelicht en medegedeeld dat wij uiteraard bereid zijn om onder de vereiste vertrouwelijkheid een nadere toelichting te geven. Tevens hebben wij de deken verzocht om ondersteuning in deze zoveelste aanval vanuit het Openbaar Ministerie op de strafrechtadvocatuur.’’

‘Beschuldigingen aan mijn adres werp ik van mij’
Yassine Bouchikhi: ,,In de onlangs aan het dossier gevoegde nieuwe stukken wordt op zijn zachtst gezegd de suggestie gewekt dat een aantal advocaten zich als boodschappenjongens laat gebruiken door de vermeende criminele organisatie van Ridouan Taghi. Dit zou met name hebben plaatsgevonden, aldus het pv, nadat de politie-inval en arrestaties in het kader van onderzoek 26Koper waren verricht.

Voor een goed begrip hoe zulke kwesties lopen, en volgens mij weet u dat als geen ander, moet ik u erop wijzen dat het door u ontvangen proces-verbaal waaraan u refereert, met name niet rept over allerhande perspublicaties in de media, zowel digitaal als in (papieren) kranten en televisie, welke reeds de informatie bevatten waaraan Ennetdot.com PGP-berichten – waarvan de rechtmatigheid van de verkrijging overigens nog steeds ter discussie staat – terug te vinden valt.

Het getuigt van vals spel wanneer de beschuldigende vinger richting advocatuur, meer in bijzonder mijn persoon, vervolgens misbruikt wordt om ‘het gelijk’ van justitie en politie vijf jaar na dato bevestigd te zien door een niet eens halfbakken proces-verbaal. De gratuite beschuldigingen aan mijn adres werp ik in ieder geval verre van mij.

Op uw vraag wat ik in zijn algemeenheid vind van gedrag van advocaten, zoals in de PGP-gesprekken en door de kroongetuige beschreven, bericht ik u dat de regelgeving ter zake duidelijk is en dat ik mij daaraan altijd conformeer.’’

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.