20 september 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Actieplan voor Afghanistan Europol zou evacués uit Kabul . in dienst nemen

Europol

Een hooggeplaatste EU-adviseur suggereert dat ambassadepersoneel en lokaal personeel uit Afghanistan op internet zouden kunnen zoeken naar terroristische inhoud voor Europol. De focus van zijn aanbevelingen voor actie in Afghanistan ligt op politiesamenwerking met geheime diensten en de NAVO.

De antiterrorismecoördinator van de Europese Unie stelt 22 maatregelen voor om Afghaanse vluchtelingen aan te pakken. Het door de Britse organisatie Statewatch gepubliceerde actieplan behandelt de vier domeinen van veiligheidscontroles, strategische inlichtingen, bestrijding van propaganda en terrorismefinanciering.

De aanbevelingen voor actie van de Belg Gilles de Kerchove gaan terug op een verklaring van de EU-ministers van Binnenlandse Zaken van 31 augustus . Vlucht en migratie uit Afghanistan wordt daarbij vooral gezien als een veiligheidsprobleem.

Vergelijking van biometrische gegevens

Volgens het nu beschikbare actieplan moeten de agentschappen Europol en Frontex en het asielondersteuningsbureau EASO daarom logistieke voorbereidingen treffen. Dit omvat met name de registratie en screening van vluchtelingen die mogelijk aan de buitengrenzen van de EU aankomen.

Het actieplan beschrijft ook maatregelen voor degenen die al zijn geëvacueerd. Ze worden gecontroleerd op veiligheid met behulp van relevante databases. Naast gegevensverzamelingen van Europol en Interpol omvat dit alle vier de bestaande EU-informatiesystemen met biometrische gegevens .

De Kerchove beveelt verder onderzoek van de individuele NAVO-leden aan via hun BICES-systeem. Hier slaan de NAVO-lidstaten zogenaamde “slagveldinformatie” op. Dit zijn bijvoorbeeld vingerafdrukken en DNA-gegevens van gevangengenomen of gedode strijders: zowel binnen als sporen van plaats delict in landen als Afghanistan.

Zoeken naar “rechtse en links-extremistische discoursen”

De EU moet ook “politieke interactie” hebben met de NAVO en de G7-landen en informatie inwinnen over welke wapens en uitrusting in Afghanistan zijn achtergelaten. De Kerchove wil voorkomen dat deze door terroristische groeperingen worden gebruikt voor aanslagen in de EU. De agentschappen Europol en Frontex moeten daarom samenwerken met internationale pakketdiensten. Om de financiering van terrorisme te voorkomen, gaat Europol ook intensiever toezicht houden op de “drugshandel” in Afghanistan.

Ook wordt de politie gevraagd om internet te monitoren op extremistische of terroristische activiteiten en reizen van en naar Afghanistan. Hiervoor mist het “Meldingsbureau voor Internet Content” bij Europol in Den Haag personeel dat de talen Pashto, Dari, Urdu of Farsi spreekt. Volgens het actieplan zou zijn werving kunnen plaatsvinden onder de familieleden en lokale medewerkers van de EU-delegatie die uit Kabul was geëvacueerd.

Ook is het nodig om op internet te zoeken naar “rechtse en links-extremistische discoursen”. De Kerchove geeft geen reden voor het voorstel. Het is onwaarschijnlijk dat linkse groeperingen met strafbare acties zullen reageren op de overname door de Taliban. Het ligt meer voor de hand dat rechts-extremistische verenigingen de vlucht van veel mensen uit Afghanistan instrumentaliseren voor hun misantropische propaganda of aanslagen.

Meer uitwisselingen met geheime diensten

Ook wordt de samenwerking met geheime diensten uitgebreid. Zoals gebruikelijk in EU-documenten worden deze nergens expliciet genoemd in het actieplan, maar eerder omschreven als “bevoegde autoriteiten van de lidstaten”. De achtergrond hiervan is dat de EU geen mandaat heeft voor de coördinatie van inlichtingen. De EU-verdragen laten echter de werking toe van het INTCEN-situatiecentrum in Brussel, dat analyses ontvangt van binnen- en buitenlandse inlichtingendiensten van de lidstaten. De faciliteit zou nu “verhoogde rapportage” over Afghanistan moeten bieden.

De EU-regeringen worden opgeroepen om fondsen te verstrekken om “mogelijke jihadisten” op te sporen, te monitoren en te onderscheppen wanneer ze het land binnenkomen. De oproep is vermoedelijk gericht aan de “Counter Terrorism Group” (CTG), waarin alle binnenlandse geheime diensten van de EU-lidstaten zich informeel hebben verenigd. De groep exploiteert een gedeeld informatiesysteem en database bij de Nederlandse geheime dienst in Den Haag om snelle uitwisseling mogelijk te maken. Ook Europol is betrokken bij deze uiterst geheime samenwerking .

Ten slotte adviseert de Kerchove een “intensivering van de dialoog” en de “strategische uitwisseling van informatie” met de buurlanden van Afghanistan en met landen in de regio en over de hele wereld die “toegang hebben tot informatie” over het land. Volgens de Frontex-directeur is zijn grensagentschap al “gesprekken” begonnen over samenwerking met de Pakistaanse regering.

Meer “slagveldinformatie”

Over een week zullen hoge functionarissen uit de EU en de VS elkaar ontmoeten voor hun reguliere vergadering in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. De Amerikaanse regering zou de procedure uitleggen waarmee de mensen die door hun troepen naar de Westelijke Balkan waren geëvacueerd, werden gescreend. Van bijzonder belang voor de EU zijn die Afghaanse staatsburgers die asiel hebben aangevraagd in Amerikaanse bases in een EU-lidstaat. Ongeveer duizend mensen werden vanuit de VS naar Kosovo gevlogen, enkele honderden naar Albanië en meer dan honderd naar Noord-Macedonië.

Het actieplan wordt deze week besproken in de relevante Raadswerkgroepen “Terrorisme” en “Terrorisme (Internationale Aspecten)”. De focus ligt daar op de verdere uitwisseling van ‘battlefield information’ die in Afghanistan is verzameld. Ondertussen kunnen de geheime diensten uit de VS, Noord-Afrika of de Westelijke Balkan hiervoor gebruikmaken van het Schengeninformatiesysteem, dat eigenlijk alleen toegankelijk is voor Europese autoriteiten. Deze twijfelachtige praktijk wordt nu geïntensiveerd.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.