abn amro

ABN Amro heeft negen medewerkers geschorst vanwege valsheid in geschrifte met hypotheekdossiers. Zij hebben de handtekeningen van klanten buiten hun medeweten gekopieerd om zo hun hypotheekdossier af te kunnen sluiten. De bank heeft toezichthouders DNB en AFM geïnformeerd en is mede op last van de gedragstoezichthouder gestart met een groot intern onderzoek waarbij alle hypotheekdossiers vanaf 2013 worden doorgelicht.

Directeur Frans Woelders van het Nederlandse retailbedrijf van ABN Amro bevestigt desgevraagd de schorsing van de hypotheekadviseurs. ‘We beraden ons op mogelijke sancties.’ Die kunnen volgens Woelders variëren van een berisping tot ontslag. Of het klantbelang is geschaad is volgens Woelders nog onduidelijk, dat moet het interne onderzoek uitwijzen. ‘Daar hebben we vooralsnog geen aanwijzingen voor. Maar als dat is gebeurd, zullen we dat corrigeren.’

Offerte

Probleem bij de dossiers was dat de offerte van de bank aan de klant afweek van het eerder verstrekte advies van de ABN Amro-adviseur of incompleet was. De adviseur moet het advies volgens de interne regels van ABN Amro verbeteren en dat delen met de klant. Diens handtekening geeft aan dat het verbeterde advies is gezien en besproken. Een speciale controleafdeling binnen de bank controleert de dossiers achteraf om te kijken of het advies in één keer klopte of dat dit anders in lijn met de offerte moet worden gebracht.

Volgens ABN Amro ABN AMRO Groep N.V.20,36-0,88%-0,18 kunnen onder meer de hoogte van de maandlasten, de looptijd of de aan de hypotheek gekoppelde verzekeringen redenen zijn om het advies achteraf aan te passen. ‘Het kan zijn dat een klant vooraf aangeeft maximaal € 800 uit te willen geven aan woonlasten en dat dan in het advies staat’, zo geeft Woelders als voorbeeld. ‘Vervolgens blijken de woonlasten op € 850 uit te komen, iets dat de klant kan en wil betalen. Als daar krediettechnisch niks mis mee is, dan krijgt de klant die hypotheek. Maar dan moet het advies volgens onze interne regels wel worden aangepast.’

Bij een dossiercontrole bleek dat een medewerker een handtekening op het originele advies had gekopieerd naar het verbeterde advies

Interne regel

Als dat is gebeurd, vraagt de bank vanwege de zorgvuldigheid nogmaals de handtekening van de klant. Deze interne regel lijkt mede te zijn ingegeven door de eis van toezichthouder AFM dat het hele adviestraject reconstrueerbaar moet zijn. Het controleteam van ABN Amro stuitte bij de dossiercontroles op een geval waarbij een adviseur een handtekening op het originele advies heeft gekopieerd naar het verbeterde advies. De bank heeft vervolgens een intern onderzoek gelast naar alle sinds 2013 verbeterde hypotheken. Daarop kwamen nog eens acht namen van adviseurs naar boven. Het onderzoek is nog gaande. Het gaat om 9000 dossiers. ABN Amro heeft in Nederland circa 1000 medewerkers die hypotheekadviezen geven.

Woelders noemt de acties van de betrokken ABN Amro-medewerkers ‘dom en ongewenst’, maar stelt dat het gaat om een overtreding van een intern, administratief proces. Hij gelooft niet dat het ‘kopieergedrag’ het gevolg is van beoordelingsdruk vanuit de leiding. ‘We streven er natuurlijk naar zoveel mogelijk adviezen meteen goed te hebben. Maar ik geloof niet dat het hier een rol heeft gespeeld.’ Adviseurs worden volgens hem in hun beoordeling niet afgerekend op het aantal succesvol administratief afgesloten adviezen en offertes. ‘Maar een goede adviseur verdient meer dan een minder goede, dat spreekt voor zich.’

Achterhalen

ABN Amro probeert in zijn interne onderzoek niet alleen te achterhalen hoe vaak het mis is gegaan en of klanten zijn benadeeld, maar ook wat de motieven zijn van de betrokken adviseurs. Woelders wil na het onderzoek het administratieve proces rond hypotheekadvisering evalueren. ‘We hebben het misschien wel te moeilijk gemaakt. Klanten blijken niet altijd bereid te zijn naar ons kantoor te komen voor de handtekening, zeker als de hypotheek is verstrekt. Ze hebben er geen begrip voor.’

Navraag leert dat iedere bank het proces van het passende hypotheekadvies op zijn eigen manier invult. Een van de grootbanken kiest ervoor eerst het hele adviestraject af te ronden en alle afwijkingen van de klant expliciet te benoemen voordat een offerte wordt verstrekt. Daardoor hoeft er niet achteraf te worden verbeterd. ‘Als de klant wil afwijken van bijvoorbeeld de door ons gesuggereerde looptijd of geen verzekering wenst, dan leggen we dat vast. Als wij daar geen probleem mee hebben ronden we het adviestraject af en pas dan maken we een offerte’, aldus de woordvoerder van deze bank.

Reactie AFM

Andere banken lijken geen problemen met het passende hypotheekadvies te hebben. De AFM zegt desgevraagd ‘geen signalen te hebben ontvangen van banken dat zij structureel moeite hebben met het geven van een passend hypotheekadvies’. De toezichthouder ziet dan ook geen reden om zijn leidraad voor het hypotheekadvies te evalueren. De gedragstoezichthouder bevestigt de melding van ABN Amro en wacht de uitkomsten van het interne onderzoek af.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.