Connect with us

Laatste Nieuws

95% van het plastic in de oceanen komt uit derdewereldlanden

Published

on

plastic

De reguliere media bombardeerden westerse landen met nieuws over de noodzaak van een meer circulaire economie en een langzame afbouw van plastic uit ons dagelijks leven om het milieu te beschermen, met een focus op de oceanen van de wereld. Maar hoeveel van die plastic vervuiling is eigenlijk de schuld van het Westen?

Het is gemakkelijk om bewustmakingscampagnes te zien over dieren die vastzitten in allerlei soorten afval en dan iets willen doen om te voorkomen dat iets vreselijks opnieuw gebeurt. In de afgelopen paar weken hebben de mainstream media een kruistocht gehad tegen de gruwelen van plastic in ontwikkelde landen, gericht op alledaagse, gemakkelijk te lossen items zoals plastic zakken en plastic rietjes.

Zijn ze echter aan het juiste publiek aan het prediken?

Deze verontrustende beelden zijn van grote schokwaarde, ze creëren bewustzijn voor een groot probleem dat alle soorten ecosystemen aantast en in dit geval het zee- en zeeleven, maar verrassing, verrassing, als ze willen dat deze campagne effectief is, moeten deze slogans geschreven in het Mandarijn, Hindi of een andere Afrikaanse taal.

Advertisement

Allereerst wordt de verwijdering van afval in westerse landen (en ook andere ontwikkelde landen zoals Japan of Zuid-Korea) heel anders behandeld dan die in ontwikkelingslanden in continenten zoals Afrika en Azië. Zelfs opkomende landen zoals India, China of Brazilië recyclen of behandelen hun afval niet zo veel als hun westerse tegenhangers, met Brazilië als het land dat een betere manier doet om dit soort te betalen items te behandelen en te recycleren.

recycle

Deze grafiek, hoewel vanaf 20 jaar geleden, geeft een goed beeld van hoe vast afval wereldwijd werd en nog steeds wordt behandeld.

In 1998 waren er maar weinig landen die hun vaste afval konden recyclen of konden veroorloven dit te recyclen. Zoals we kunnen zien, werd het grootste deel van het gerecycleerde afval in Westerse landen gedaan, zoals de VS, Canada, Europese landen, Australië, Nieuw-Zeeland en enkele Oost-Aziatische landen zoals Japan en Zuid-Korea.

recycle

Recycling heeft in de afgelopen 15-20 jaar veel vooruitgang geboekt, maar toch staan ​​westerse landen voorop in de behandeling en het hergebruik van plastic, glas, karton of papier, meer dan in welk ander Latijns-Amerikaans, Aziatisch of Afrikaans land dan ook (Houd er rekening mee dat de grafiek alleen OESO-landen laat zien).

In de onderstaande grafiek kunnen we de tien meest vervuilende rivieren ter wereld zien. Twee van hen zijn in Afrika: de rivieren de Niger en de Nijl. De andere twee in Zuid-Azië: de rivieren Indus en Ganges. De overige zes zijn in Oost- en Zuidoost-Azië.

Advertisement

95% van het plastic dat de oceanen van de wereld vervuilt, komt van slechts deze 10 rivieren 

recycle

En ten slotte eindigen we waar we zijn begonnen, we weten al dat de tien meest vervuilde rivieren in Afrika en Azië zijn, maar welke landen zijn onze oceanen eigenlijk vervuild met plastic, en bedreigen zo ecosystemen en het zeeleven, de meesten ?

recycle

Welnu, het antwoord is vooral Aziatische landen, waarbij China verreweg het meest vervuilende land ter wereld is, gevolgd door Zuidoost-Azië en Pacifische landen zoals Indonesië, de Filippijnen, Vietnam en verderop, Thailand en Maleisië.

Tot slot , hoewel het zien van schildpadden met rietjes op hun neus of zeeleeuwen die verstikken in plastic zakken verdrietig is, is het verre van realiteit. Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat wat de meeste dieren vangt eigenlijk vistuig is, heel veel vistuig.

De gepresenteerde gegevens zijn duidelijk, Derde-Wereldlanden zijn veruit degenen die de meeste onze Wereld Oceanen vervuilen vanwege slechte infrastructuur, geen faciliteiten hebben om hun afval te behandelen.

Advertisement

Als u wilt dat dieren niet vast komen te zitten, kan het een goed idee zijn om beleid te voeren dat commerciële vissers die netten en andere spullen in het water achterlaten of weggooien, de pas afsnijdt.

Continue Reading
Advertisement
2 Comments

2 Comments

 1. rootman

  29 maart 2019 at 18:34

  Ik was in Haiti. een land met een geweldige, diepe cultuur (hoogste dichtheid kunstenaars ter wereld!) en de enige religie ter wereld waar goden en godinnen gelijk zijn! Maar sinds de allereerste slavenopstand in de wereld is het land als voorbeeld gesteld, eerst door de Fransen, daarna door de VS, eerst de Clinton coup jegens president Aristide, daarna de schandalige zwendel na de aardbeving met de Clinton Foudation en het Rode kruis (en 555).

  Maar je wilt er geen water uit de kraan drinken! Dan krijg je cholera! Dus je kunt een kind 5 cent geven om een 20 L jerrycan een kilometer de berg op te dragen; goed voor wassen etc. Niet teveel meer, anders wordt hij beroofd. Maar voor drinken heb je als westerling toch echt een flesje nodig. ook voor de Haitianen is dit een eerst levensbehoefte, en hier gaat noodzakelijkerwijze een flink deel van inkomen mee op.

  Ik heb in het rivierdal 50 m hoge lagen van flesjes gezien. In dit prachtige, doch zwaar GEFUCKTE land door de post koloniale neoliberalen is er uiteraard geen vuilnisdient!

 2. Dolfijn

  7 juni 2019 at 15:32

   

  TRACHT EN ZO GOED MOGELIJK WERKELIJK REALITEIT IN BEELD WEER TE GEVEN EN HOEVER DE MENSHEID T.O.V. DE NATUUR IS GEVORDERD OF (ACHTERUIT) IS GEGAAN T.O.V. INDUSTRIELE EVOLUTIE EN ZIJN ALOM INTELLECT VERMOGEN, OM ZICHZELF VERDER TE CONFRONTEREN MET NATUUR ONEVENWICHT DE MENSHEID ZICH ZELF VERDER UIT BALANS ZAL BRENGEN.
   
  Mooi vb. hoe de natuur onevenwicht die de mensheid zelf veroorzaakt heeft, wegens de eenzijdige Aanhoudende eigen grote kapitale hebzucht en belangen als oppermachtig blijven handelen en de natuurelementen dit reduceert tot ridicuul (niets of niet belangrijk)
   
  Hiermee bedoel ik, zolang het kapitaal als oppermachtig wordt ge-zien t.o.v. de natuur of gehandeld wordt, tot louter eigen belangen en vooral hebzucht en macht. Zal de natuur dit reduceren tot ridi-cuul en dit nog maar begin betekend, van de ontzaglijke natuurkrachten al heel veel miljarden verpulverd heeft of gereduceerd heeft, tot nul waarde.
   
  Zoals ik al vorige keer ook al vermelde, is wel degelijk de natuur de oppermachtige t.o.v. het eenzijdig kapitaal en te grote belangen, die het in werkelijkheid niet zijn. Zolang de kapitale belangen eenzijdig blijven handelen en totaal geen rekening wordt gehouden met het natuurlijk evenwicht, zal de natuur zich blijven laten geld-en, die niemand voor mogelijk houd, maar ondertussen zich op alle fronten zich laat gelden, is mij wel bekend en dit met grote gevolgen, die nog steeds verder uit de hand lopen.
   
  Sinds de industriële evolutie aan de gang is nu uiteindelijk de mensheid over gans de wereld verder geconfronteerd worden, door de natuur onevenwicht en dit nog maar begin is. De mensheid stelt zichzelf extreem verder op de proef en kan dit ook niet overwinnen. Indien er geen totale mentali-teitswijziging komt, t.o-v. eenzijdig kapitaal en natuur onevenwicht, is de mensheid gedoemd om te kunnen overleven op deze prachtige wonderbaarlijke natuur, die ooit zo zuiver was, zonder de mensheid.  
   
  Zie ook hoe de mensheid zijn eigen wonderbaarlijke natuur op de-ze aarde wereldwijd steeds verder vergiftigd en nog steeds onvoorstelbare proporties aanneemt, wereldwijd. De oceanen zijn hiervan het duidelijkste vb. iedereen heeft er met te maken en de plastic is overal aanwezig, die zelf in de lucht aanwezig zou zijn, volgens de documentair en zelfs ook al bij burgers in hun bloed is ontdekt en totaal niet verwonderd ben. Visbestand van de wereld is al voor minsten 70% geconta-mineerd of besmet in de grote oceanen die zwaar bevuilt bevuilt wordt met vele chemische afval-stoffen en tegelijk dor vele luchtvervuiling ook nog extra verzadigd wordt door regenwater, dat via kringloop ook terug de oceanen terecht komt.

  Door constant massa,s productie van plastic en vele duizenden chemische producten, zo als weekmaker, die wel degelijk vrij komen, maar onzichtbaar zijn. Deze stoffen komen wel degelijke vrij in de oceanen en zijn kankerverwekkende stoffen bevat-ten. Dit zijn vloeibare chemische stoffen, die tijdens het productie proces worden toegevoegd en chemisch proces ook in gang zetten tijdens de productie van het chemisch plastic en vele soorten kunststoffen.
   
  Hoe zachter de plastic dient te zijn, hoe meer weekmaker deze bevatten en dit zijn verschillende soorten weekmakers.(zie Google). Zelfs de kleinste zee organisme zijn besmet of worden er mee belast. Zie de onvoorstelbare zeevogels slachtoffers, die hun jong groot brengen met de rampzalige plastic voeden en aanzien als voedsel. Met gevolg dat er onvoorstelbare dodelijke sterfte als ge-volg en hun bestaan bedreigd worden en niet overleven. Dankzij de mensheid zijn absurditeit en gedrag en onverschilligheid, steeds verder grotere milieu problemen verder veroorzaakt, met onvoorstel-bare grote gevolgen.
   
  De wereld en de oceanen zijn wel degelijk overbelast van zoveel vergiftigde chemische afval stoffen, die de mensheid door zijn grote massale onverschilligheid wel degelijk constant zelf veroorzaakt heeft en groot vb. is, hoe de mensheid met de natuur omgaat. Dankzij zijn onverschilligheid, een van de grootste probleem ter wereld is geworden, die de mensheid zelf heeft veroorzaakt heeft.  
   
  Het is zelfs al zover, dat het bio organisme of diversiteit ervan steeds verder bedreigd wordt, wegens er zovele giftige chemische stoffen overal aanwezig in rivieren, kanalen, oceanen, grondwater en grond zelf luchtvervuiling op deze wijze, via regenval ook wereldwijd in oceanen terecht komen en zelfs in vis hierdoor aan-getast wordt en zelf de bioversiteit aangetast wordt, met ernstige gevolgen, die nu nog maar pas zijn ontdekt. Heb zelf nog geen week geleden zijn er nog milieu schandalen bekend geworden in China, van chemische fabrieken en ondoordachte giftige chemische afval stoffen en milieu problemen niet onder controle zijn, met alle ernstige gevolgen van dien.

  Zover zijn wij al en dit om steeds eigen belangen en grote kapitalen, dit steeds verder uit de hand laat lopen en mij wel degelijk van bewust ben, hoe wij er in deze wereld van gemaakt hebben.
   
  Dit is ook de reden, dat ik wel eens zeg, dat de mensheid wel de-gelijk hier absurd is, en zich op alle fronten zichzelf zal blijven confronteren, tot de natuur zelf de mensheid zal vernietigen, ook niet uitsluit. Dit is ook de reden, dat men verder in de ruimte mogelijkheden zoek, om te kunnen blijven overleven, zonder de aarde, indien deze niet leefbaar meer zou worden.

  Dankzij de menselijke onvoorstelbare praktijken, zichzelf vergiftigen en tegelijk totaal de natuur elementen uit evenwicht brengen, met grote en mogelijk blijvende gevolgen, ook niet uitsluit.

  Wegens de mensheid toch zo intellect blijkt te zijn, maar niet voor zijn eigen natuur omgeving. Niettegenstaande de natuur de mensheid alle dagen zijn voedsel ontvangt en water en zuurstof wel degelijk nog kan overleven, maar de vraag is, voor hoelang nog?
   
  Dit zal nog wel hopelijk generaties op zich zal laten wachten, maar de tijd loop wel met hogere snelheid, tegen de mensheid, dan wij zelf kunnen vermoeden. Zie de onvoorstelbare temperatuur-stijgingen van de laatste vier jaar en zo pas nog in april 2019 50 graden gemeten in de intense stralingswarmte ook wel degelijk direct voelt. Hier ben ik mij wel bewust van de tijd wordt nu wel echt belangrijk wordt voor de mensheid en hopelijk het tij nog positief te kunnen keren.

  Hiervoor dient er dan wel grote mentaliteitswijziging dient te gebeuren en dit wereldwijd t.o.v. kapitaal en te grote belangen, die het natuurlijk evenwicht tegenwerken en het natuur evenwicht wel degelijk het allerbelangrijkste betreft voor al het leven op deze aarde. Het produceren van massa producten, werkt steeds meer milieu problemen op, die wel degelijk in de hand werken en zo ook niet verder kan.
   
  Wegens het massaal deze planeet of aarde op wereldschaal steeds verder vergiftigd wordt en mij hier al te goed van bewust ben. Uiteindelijk dient de mensheid en alle leven op deze aarde tracht te overleven, zowel fauna als flora en de mensheid wel degelijk op wereldschaal zichzelf blijft confronteren en dit op alle facetten en fronten tegelijk. Blijkbaar heeft dit te maken met het onvoorstelbaar intellect vermogen van de mensheid, die zichzelf blijft confronteren op wereldschaal.
   
  Hoever zijn wij nu in deze normale prachtige onvoorstelbare natuurlijke wereld, zover uit balans gekomen en zelfs ons eigen voeding met zoveel chemische stoffen besproeien, en dit om de hoogst mogelijke winsten te kunnen bewerkstelligen, met welk resultaat en gevolgen.
   
  Zeg ook wel eens, het dierenrijk zijn de werkelijke overlevers t.o.v. de mensheid en nog veel van zou kunnen leren, indien zij niet uitgestorven zijn, door de mensheid. Dit is ook ernstig pro-bleem geworden en er zijn al vele soorten uitgestorven en dit voor kapitale belangen.

  Tegelijk worden vele diersoorten met uitsterven bedreigt worden. De mensheid zou dan het intellect wezen zijn op deze aarde.
   
  Sinds de olie en bijkomende chemische producten zijn uitgevonden, lijkt of de mensheid heeft veel overwonnen, maar tegelijk zijn eigen wereld steeds verder heeft vergiftigd. Wegens de enorme grote onverschilligheid en aanhoudende kapitale eenzijdige hebzuchtige belangen, de mensheid zichzelf steeds op alle fronten verder confronteert. Dit is ook de reden de natuurkrachten wel degelijk op grote schaal steeds verder het kapitaal vernietigd, maar nog niet erg genoeg, blijkbaar, maar dat komt nog wel.

  Wegens egocentrische gedrag en mentaliteit en daaruit ook de onvoorstelbare onverschilligheid van de mensheid al vele malen bewezen is, tot wat dit allemaal leid. Geef het vb. van de massa vervuiling en wereldwijde sluikstorten en belangenverstrengeling van hoge kapitalen wel degelijk veel te grote eenzijdige rol in spelen.

  Zoals olie sector hier ook wel degelijk grote rol in speelt en groot Vb. van is. Weet ook dat olie veel rijkdom en luxe heeft teweeggebracht en de vooruitgang heeft versneld en dergelijke, maar met
  welk resultaat, t.o.v. en massale milieu wereldproblemen en tegelijk temperatuurstijgingen ook nog groter probleem veroorzaken in de toekomst en zelfs de mensheid tot het uiterste op de proef zal geconfronteerd worden. Tegelijk is alles uit balans aan geraken, t.o.v. natuurevenwicht. De multina-tionals en vooral de Olie sector en de chemische industrie heeft onvoorstelbare schade toegebracht in de wereldwijde natuur en is tegelijk ook overal wel degelijk en duidelijk onvoorstelbare grote wereldwijde gevolgen veroorzaakt.

  Voor degene die verder willen kijken naar de realiteit, waarin wij ons wel degelijk in bevinden.
   
  De rotatie en as draaiing van de aarde wel eens volledig uit zijn evenwicht of uit balans kan komen niet uitgesloten is in de toekomst. 94 Miljoen olie vaten per dag, die wel degelijk uit de grond gepompt wordt of 159 liter per vat olie x 94 miljoen vaten, zijn dit astronomische miljarden tonnen, die dagelijks en meer dan 60 jaren steeds meer verwerkt worden. Vooral transport en massaal verwerkt worden tot vele chemische oneindige producten. Zoals plastic massa product is geworden en vele andere uitgevonden chemische stoffen. Weet dat er vele duizenden chemische die wel degelijk uit-gevonden stoffen, hebben wel degelijk heel veel schade berokkend in fauna en flora, grond(water) rivieren en oceanen en luchtvervuiling.

  Deze zijn nog altijd niet gestopt in de wereld, zie China en derde wereld landen en eilanden, met grote zware blijvende milieu gevolgen, wereldwijd.
   
  Via satellieten zijn er ook al veranderingen in magnetisch veld op-gemerkt en de mensheid denkt dat hij zich alles kan veroorloven t.o.v. de natuur en waarvan de mensheid van kan overleven op deze prachtige ontzaglijke planeet, die ons wel degelijk dagelijks alles geeft, om te kunnen blijven overleven, maar voor hoelang nog.

  De mensheid heeft zichzelf in deze onhoudbare situatie zelf ge-bracht en het is al zover, dat de natuur zich tegen de mensheid aan keren is.
   
  Hopelijk interessant zou vinden en ook niet teveel bij dient stil te staan, maar zelf als individu zelf initiatief dien te nemen en op deze wijze mogelijk positieve domino effect hopelijk zelf te crëëren en het tij hopelijk nog intijds te kunnen keren in eigen positief voordeel, t.o.v. het wonderbaarlijke natuur evenwicht, die ons dagelijks voedsel geeft, om te overleven.
   
   Geef nog extra website: https://www.plasticsoupfoundation.org/dossiers/wat-is-plasticsoep/
   
  Geef dit door aan andere geïnteresseerden:
   

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Hallo beste bezoekers van SDB, wij zijn terug na een tijdje weggeweest om eerlijk tegen jullie te zijn wij konden de rekening van de hosting niet direct betalen vanwege minder prive inkomsten. Gelukkig hebben wij toch kunnen regelen dat de site weer online is al weten we niet voor hoe lang. Daarom hebben wij een verzoek om een donatie te doen zodat onze berichten die niet vermeld worden door de Mainstream Media kunnen blijven plaatsen. Wij zullen jullie voor altijd dankbaar zijn en veel leesplezier, denk aan onze sponsors, deel zo veel mogelijk onze berichten en als het mogelijk is steun ons hier onder!.

KLIK HIER VOOR EEN DONATIE

STEUN DE VRIJE MEDIA

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım