klimaat

Veel politici hebben nog steeds het waandenkbeeld dat gas uit den boze is

Veel politici hebben nog steeds het waandenkbeeld dat gas uit den boze is en dat we massaal moeten overschakelen op elektriciteit, opgewekt door biomassa, zonne- en windenergie. Het wordt hen aangepraat door lobbygroepen en belanghebbenden.


Maar het gaat de politiek natuurlijk helemaal niet over het klimaat. Het gaat erom de burgers het laatste geld dat zij nog hebben uit de zak te kloppen, en de rijken nog rijker te maken. Vandaag een artikel over het sprookje dat windenergie zo’n schone energiebron is.

Van de verplichte enthousiasmerende berichten over windturbines in de mainstream media, kan men de indruk krijgen dat windenergie tegenwoordig een belangrijke bijdrage levert aan de energiebehoefte in de wereld. Niets is minder waar. De bijdrage van windenergie is na tientallen jaren – en misschien wel eeuwen – van ontwikkeling nog steeds triviaal tot bijna irrelevant.

Een kwisvraag: welk percentage van het energieverbruik in de wereld in 2017, het laatste jaar met betrouwbare cijfers, kwam door windenergie beschikbaar? Was het 20%, 10% of 5%? Niets van dit alles: het was afgerond 2%. Dat komt omdat, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, er toen nog steeds geen massale windenergie op aarde beschikbaar kwam.

Zelfs indien gecombineerd, dekken wind- en (fotovoltaïsche) zonne-energie zo’n 3% van de wereldwijde vraag naar energie. En vergeet niet dat dat de totale energie betreft, dus niet alleen elektriciteit, wat minder is dan een vijfde van alle verbruikte energie, maar ook vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, die de basis vormen voor verwarming, transport en industrie.

Het is niet moeilijk om deze cijfers te vinden, maar ze zijn niet prominent aanwezig in de (in onze ogen onbetrouwbare) lobbyverslagen over wind en zonne-energie. De truc van de belanghebbenden is om zich achter de verklaring te verschuilen dat bijna 14% van de energie in de wereld hernieuwbaar is, waarbij ze de suggestie wekken dat dit wind- en zonne-energie zouden moeten zijn. Maar het feit is dat het leeuwendeel – driekwart – biomassa is (en dan ook nog voornamelijk hout), en een zeer groot deel hiervan is “traditionele biomassa”, twijgen en brandhout en mest, die in huizen in arme landen worden verbrand om te koken. Deze mensen hebben deze energie nodig, maar ze betalen er een hoge prijs voor in de vorm van gezondheidsproblemen als gevolg van rookvergiftiging.

Zelfs in rijke landen waar gesubsidieerde wind- en zonne-energie wordt gebruikt, is een groot deel van hun hernieuwbare energie afkomstig van hout en waterkracht, de “betrouwbare” hernieuwbare energie. In de tussentijd is de vraag naar energie in de wereld echter bijna 40 jaar met bijna 2% per jaar toegenomen. Tussen 2013 en 2014 is het volgens de cijfers van het IEA met bijna 2000 terawatturen toegenomen.

Als windturbines deze totale toename moeten dekken, hoeveel turbines moeten er dan elk jaar worden geplaatst? Het antwoord is: bijna 350.000, omdat een turbine van twee megawatt ongeveer 0,005 terawattuur per jaar kan produceren. Dat is anderhalf maal het aantal dat wereldwijd is geplaatst sinds regeringen in het begin van deze eeuw enorme sommen geld in deze zogenaamde industrie hebben gepompt.

Met een landverbruik van – zeer globaal geschat – 20 hectare per megawatt, wat zo’n beetje standaard is voor windparken, zouden zulke turbines een landoppervlak nodig hebben als de Britse eilanden, inclusief Ierland. Elk jaar! Als we dit 50 jaar zouden volhouden, zouden we elke 2,5 km²  aan land ter grootte van Rusland vol moeten zetten met windparken. Nogmaals, dit zou alleen de groei van de vraag kunnen dekken en niet de enorme hoeveelheid fossiele brandstoffen vervangen die momenteel 80% van de wereldwijde energiebehoeften dekt.

Verder is het een illusie dat windturbines veel efficiënter kunnen worden. Er is een bovengrens aan de energie die moet worden geëxtraheerd uit een stromend medium, namelijk de Betz-limiet, en windturbines liggen al dicht bij deze bovengrens. De effectiviteit (de capaciteitsfactor om de technische term te gebruiken) wordt bepaald door de beschikbare wind en varieert op eigen kracht van seconde tot seconde, dag na dag, jaar na jaar.

Windturbines zijn – als machines bekeken – nu al redelijk goed. Het probleem is de grondstof wind zelf, en daar kunnen we niets aan doen. Het is een wild fluctuerende stroom van lage energiedichtheid. De mensheid is gestopt met het gebruiken van deze bron voor transport en mechanische voortstuwing, en om goede redenen. Het is gewoon geen goede hulpbron.

Wat betreft het gebruik van hulpbronnen en de impact op het milieu, zijn de directe effecten van windturbines – het doden van vogels en vleermuizen, het bouwen van enorme betonnen fundamenten in ongerepte landschappen (of erger: in zee) – al erg genoeg. Maar volgens het motto “uit het oog, uit het hart” wordt er niet gesproken over de enorme vervuiling in het binnenland van Mongolië, die het gevolg is van de winning van zeldzame aardmetalen nodig voor de magneten in de turbines. Hierbij komt giftig en radioactief afval in epische proporties vrij, dus de uitdrukking “schone energie” is zo’n slechte grap dat politici zich zouden moeten schamen elke keer dat die zin door hen uitgesproken wordt.

Maar het wordt erger.

Afgezien van de rotorbladen van glasvezel, bestaan windturbines meestal uit staal met een betonnen fundering. De windmolens hebben ongeveer 200 keer zoveel materiaal per eenheid capaciteit nodig als moderne gasturbines met gecombineerde cycli. Staal wordt gemaakt met behulp van kolen, niet alleen om de hitte te produceren om ijzer te smelten, maar ook om de koolstof in de legering aan te brengen. Ook cement wordt vaak geproduceerd door kolenverbruik. Het hele systeem van “schone” hernieuwbare energiebronnen is het resultaat van de fossiele brandstofeconomie, voor het grootste deel de steenkooleconomie.

Een turbine van twee megawatt weegt ongeveer 250 ton, inclusief de mast, de gondel, de rotor en de rotorbladen. Wereldwijd heb je ongeveer een halve ton steenkool nodig om een ton staal te maken. Voeg nog eens 25 ton steenkool toe om het cement te maken en je komt op 150 ton steenkool per turbine. Dus als we nu 350.000 windturbines per jaar bouwen (of een kleiner aantal van grotere turbines), zou alleen de extra benodigde energie 50 miljoen ton steenkool per jaar vergen. Dat is ongeveer de helft van de mijnbouw in de EU.

De levenscyclus van een windturbine in het kort: we hebben nodig: gigantische, door diesel aangedreven mijnbouwtrucks en machines die diep in de aarde graven naar ijzererts, fossielgestookte schepen die het erts brengen naar een faciliteit die het zal pletten en doordrenken met giftige chemicaliën om het metaal te extraheren uit het erts, het metaal wordt in een dieseltruck of locomotief meegenomen naar een smelterij die 22 jaar lang uitsluitend op fossiele brandstoffen werkt, 24 x 7 x 365, verder zijn er meer dan 8.000 onderdelen voor een windturbine die via wereldwijde olieketens, via schepen op oliebasis, het spoor, de lucht en vrachtwagens worden geleverd aan de assemblagefabriek. Uiteindelijk komen er dieselcementwagens aan op de locatie van de windturbine om vele tonnen beton te storten en andere dieseltrucks arirverenmet segmenten van de windturbine naar de locatie waar werknemers (die met gas- of dieselvoertuigen naar de locatie rijden) het moeten monteren en onderhouden.

Waarom we deze cijfers noemen? Omdat we willen laten zien dat het om voor de hand liggende redenen absoluut geen zin heeft om zelfs maar te denken dat windenergie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energievoorziening in de wereld, laat staan dat ze de uitstoot van CO2 kan verminderen.

De waarheid is dat als je toe wilt naar een maatschappij met minder uitstoot van broeikasgassen, je zou moeten overwegen om over te schakelen op kernenergie of aardgas in termen van energievoorziening. Met name het goedkope aardgas is aantrekkelijk: de reserves zijn – mede dankzij nieuwe boortechnologieën – veel groter dan we ooit hebben gedroomd. Het is ook de fossiele brandstof met de laagste uitstoot. Zo kan de emissie-intensiteit van onze welvaartscreatie feitelijk dalen terwijl onze welvaart blijft stijgen. Maar een van de grootste en goedkoopste aardgasleveranciers is Rusland, en politici zien (dankzij de agenda van de VS) de Russen als de grootste vijand van het Westen. Dan maar liever vloeibaar gas kopen van de VS, waar dat door middel van het milieuvervuilende fracking wordt gewonnen, en met schepen naar West-Europa wordt vervoerd. Ook lekker milieuvriendelijk en goedkoop. Not.
Hetzelfde geldt trouwens ook voor biomassa: in de VS worden op grote schaal complete bossen gekapt om er pellets van te maken, die naar Europa verscheept worden om hier te verbranden. Idiotie ten top.

Gas en kernenergie: dat leidt tot een haalbare, schone energietoekomst. Al het andere is politieke geldklopperij, waarbij dat ook nog contraproductief is als klimaatbeleid en – het ergste van allemaal – het de lagere en middenklasse kaalplukt om de rijken nog rijker te maken.

We noemen nog even de bezwaren tegen windmolens zoals die we al enkele jaren geleden hebben genoemd (maar onze regering plempt desalniettemin de Noordzee nog even vol met giga windmolenparken):

1. Windmolens hebben andere brandstof nodig in elke fase van hun levenscyclus. Als ze zichzelf niet kunnen repliceren met behulp van de door windturbine opgewekte elektriciteit, zijn ze niet duurzaam.
2. Er zijjn te veel windmolens nodig om fossiele brandstoffen te vervangen
3. Windturbines kunnen niet voldoende worden opgeschaald om fossiele brandstoffen te vervangen
4. Er zijn niet genoeg zeldzame aardmetalen en er zijn te grote hoeveelheden cement, staal en andere materialen nodig om ze te maken
5. Ze leveren niet voldoende verzendbaar vermogen bij een windonderbreking en zijn onbetrouwbaar in balans te houden
6. De wind waait onregelmatig of helemaal niet, dus gedurende het grootste deel van het jaar is er niet genoeg wind
7. Wanneer er teveel wind staat moet het gebruik worden beperkt
8. De beste windgebieden zullen nooit worden ontwikkeld
9. Het raster van de turbine kan niet overweg met windenergie zonder aardgas
10. De rol van het netwerk is om de stroomtoevoer stabiel en voorspelbaar te houden. Wind doet het tegenovergestelde
11.Teveel windpenetratie kan het net doen crashen.
12. Windmolens zouden niet worden gebouwd zonder enorme subsidies en belastingvoordelen
13. Enorme milieuschade door mijnbouw van materiaal voor windmolens
14. Teveel turbines kunnen het klimaat op aarde negatief beïnvloeden
15. Windenergie op grote schaal in de VS kan een significante opwarming van de aarde veroorzaken, blijkt uit een studie van Harvard over hoeveel wind deel zou moeten uitmaken van een klimaatoplossing
16. Het elektriciteitsnet moet groter zijn dan het nu is
17. Wind waait het hardst wanneer de vraag van de klant het zwakst is
18. Geen massale energieopslag van energievelden in zicht
19. Windenergiestoten schaden industriële klanten
20. Windmolens nemen te veel ruimte in beslag
21. Windturbines breken te vaak af
22. Grootschalige windenergieparken vertragen ​​windstromen en vermindert turbinerendementen
23. Offshore windparken zijn bijzonder kwetsbaar (duur, corrosie, schepen, ijs, orkanen)
24. De kosten van bliksemschade zijn te hoog
25. Windenergie vermindert CO2 niet
26. Turbines verhogen de landbouwkosten
27. Windmolens zijn schadelijk voor ecosystemen
28. Windturbines zijn duurder dan ze lijken te zijn
29. Windmolens zijn zo groot dat ze de grenzen van het vervoer over land per vrachtwagen of per spoor hebben bereikt
30. Windmolens gaan slechts 12 tot 15 jaar mee, of op zijn best 20 jaar, maar offshore minder lang
31. Niet in mijn achtertuin – NIMBY
32. Gebrek aan bekwaam en technisch personeel
33. Wind heeft een lage capaciteitsfactor
34. Dode insecten, vogels en zout verminderen de opwekking van windenergie met 20 tot 30%
35. Kleine windmolens zijn te duur, te lawaaierig, onbetrouwbaar en in de hoogte beperkt

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Eén reactie

  1. MI kan het zeker geen kwaad om 3 % met wind op te wekken. Dat het maken van een windmolen energie kost is geen argument, elke andere centrale bouwen kost ookenergie, geen verschil dus. Biobrandstof zou echter gisteren al afgeschaft moeten worden (afgezien van afvalrecycling, zoals frituurdiesel).

    Maar gas is een mooie, schone brandstof, waarvan meer dan genoeg beschikbaar is tot we over zo´n 100 jaar bruikbare kernfusie hebben. Gas uit de permafrost, wat steeds sneller gaat weglekken, heeft onverbrand zo´n 100 x meer broeikaswaarde dan CO2, en kan uiteindelijk de temperatuur tientallen graden doen stijgen. Op de transantarctische bergrug is niet genoeg plek voor 7 miljard mensen! De techniek om dat methaanijs te exploiteren zal slechts ontwikkeld worden als we nu gas blijven consumeren.

    Er worden met alle anti-gas-propaganda inderdaad geen cijfers gegeven, en ipv een inhoudelijke discussie is er slechts sentimentele deugpropaganda.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.