17 doden Florida: Hoe de Guys with Guns de VS regeren

17 doden Florida: Hoe de Guys with Guns de VS regeren

15 februari 2018 0 Door Redactie SDB

Helaas moet het te vaak gebeuren dat de president van Amerika die zijn steun betuigt aan alle nabestaanden van een grote schietpartij. Niet al te lang na zo’n incident bezoekt de president de plek waar het gebeurd is. Ondertussen spreken zowel Democraten als Republikeinen zich uit over wat er is voorgevallen in Florida maar helpt het…

No Title

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

En natuurlijk zijn de wapens niet de schuld van alle ellende!

No Title

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!

NRA: Hoe de Guys with Guns de VS regeren

De Democraten willen strengere wetten rondom het wapenbezit, terwijl de Republikeinen willen dat de overheid afblijft van hun tweede amendementrecht. De grote zichtbare spelers op het toneel na een grote schietpartij zijn naast de president dus de Democraten en de Republikeinen. Een wellicht belangrijkere speler die minder zichtbaar is, is de NRA: the National Rifle Association.

Na een schietpartij wordt er vaak door de NRA gezegd dat het enige wat een bad guy met een wapen kan tegenhouden een good guy met een wapen is. Maar wat is deze National Rifle Association en hoe komt het dat zij zoveel macht heeft? En hoe kunnen dit soort denkbeelden bepalend zijn in het debat over schietpartijen?

Geschiedenis

In 1871 werd de National Rifle Association opgericht in New York. De NRA is ontstaan om het veilig schieten te promoten en aan te moedigen. Gaandeweg begon deze Amerikaanse belangenorganisatie zich meer in te zetten voor de rechten op wapenbezit. De NRA is opgericht door 2 veteranen van het Amerikaanse Union Leger, William Curch en George Wingate. Zij hebben de NRA opgericht om het correct gebruik van vuurwapens te stimuleren, omdat vonden dat de Amerikaanse soldaten een gebrek aan schietvaardigheden hadden. De staat New York gaf toestemming voor de oprichting en met financiële hulp van de staat konden ze een oefenterrein openen: Creed Farm. In 1872 werd Creed Farm geopend waar geweerliefhebbers hun schietvaardigheden konden verbeteren. Behalve dat leden daar konden oefenen, werden er vanaf 1873 jaarlijks schietwedstrijden gehouden. Er begon weerstand te komen tegen het aanmoedigen van wapengebruik vanuit politieke kringen in New York. Daardoor was de NRA genoodzaakt het oefenterrein te verplaatsen naar New Jersey.

Federale wet

Een belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis van de NRA is het ontstaan van deLegislative Affairs Division, dit is de afdeling die zich bezighoudt met wetgeving omtrent wapens en wapenbezit. Zij informeerde leden met feiten en informatie over komende wetten. Dit gebeurde nadat de National Firearms Act van 1934 (de NFA) werd goedgekeurd. Dit was de eerste federale wet over het wapenbezit die was goedgekeurd. De toenmalige president van de NRA, Karl Frederick, zei tijdens de congres hoorzittingen over de NFA dat hij nooit geloofd heeft in het dragen van wapens en dat hij ze bijna nooit draagt. Voor de president van de NRA is dat al erg opvallend, maar zijn mening over restricties was nóg opvallender, zo zei hij: “I think it should be sharply restricted and only under licenses”. Oftewel, als het aan hem lag dan zouden er strenge wetten rondom het bezit van wapens komen.

Gun Control Act

Naast de NFA steunde de NRA ook de Gun Control Act (GCA) van 1968. Deze wet creëerde een systeem, waardoor voortaan vanuit de federale overheid vergunningen aan wapenverkopers werden verleend. Gedurende het begin van de jaren ‘70 focuste de NRA zich vooral op de sporters, jagers en zogenoemde target shooters. De NRA hield zich toen niet bezig met kwesties rondom het wapenbezit van de gewone burger. Doordat de GCA goedgekeurd werd, groeide het aantal NRA-wapenrechtenactivisten, Harlon Carter was er hier een van. Door deze activisten begon de NRA zich meer te focussen op het politieke aspect en begonnen ze met lobbyen vanuit een nieuw opgericht onderdeel: the Institute for Legislative Action, NRA-ILA, waarvan Carter de directeur werd.

Politieke commissie

Dat de NRA zich meer ging richten op de politiek werd ook wel duidelijk uit het oprichten van the Political Victory Fund, dit was hun politieke actie-commissie (PAC). Deze commissie werd op tijd opgericht voor de verkiezingen van 1976, waarna in het jaar 1977 een bepalend moment kwam voor de NRA die ook wel de Cincinnati Revolution genoemd werd. De leiders van de NRA wilden het hoofdkwartier van de NRA verplaatsen naar Colorado en een recreatiefaciliteit bouwen in New Mexico, ter waarde van 30 miljoen dollar. Activisten in de organisatie die alleen het verdedigen van het tweede amendementsrecht nastreefden, versloegen de gevestigde leiders van de NRA. Nadat de gevestigde leiders verslagen waren, verkozen ze Carter tot uitvoerend directeur en Neal Knox werd het hoofd van de NRA-ILA.

Vanaf dat moment focuste de organisatie zich sterk op politieke kwesties en het vormen van coalities met conservatieve politici, waarvan de meesten Republikeinen waren. Het achterliggende doel hiervan was om de GCA te verzwakken. Knox’s ILA heeft toen met succes gelobbyd bij het congres om zo het Firearm Owners Protections Act van 1986 (FOPA) door het congres goedgekeurd te krijgen. Deze wet zorgde voor het verminderen van de bevoegdheden van het federale bureau voor alcohol, tabak, vuurwapens en explosieven.

Inkomsten en invloed

De NRA krijgt geld van zijn leden maar ontvangt daarnaast ook vrijwillige donaties. Daarbij gaat het niet om kleine bedragen. Zo blijkt dat in 2013 de totale omzet van de NRA bijna 350 miljoen dollar was. Het is onduidelijk hoeveel leden de NRA nu precies heeft, maar het schijnen er zo’n 3.1 miljoen te zijn in 2014. Ongeveer 70 miljoen Amerikanen bezitten een wapen dus wat dat betreft is 3.1 miljoen leden een relatief klein percentage. Ondanks het waarschijnlijk kleine ledenaantal is de NRA een aanzienlijk invloedrijke lobbyorganisatie. Uit een onderzoek uit 1999 van het tijdschrift Fortune bleek dat de NRA toentertijd het meeste in de melk de brokkelen had.

Politieke activiteiten

Door het ontstaan van de ILA en de politieke actie-commissie, is de NRA zich vooral gaan richten op de politiek om zo elke vorm van gun control te bestrijden. Verder blijkt ook dat het merendeel van zowel Republikeinen als Democraten in het congres ooit in hun carrière een financiële bijdrage heeft gekregen van de NRA. Op zich is dat niet opmerkelijk, als je bedenkt hoeveel geld er in die organisatie omgaat. Door congresleden geld te geven, blijft de NRA meer op de achtergrond. De NRA treedt soms wel zelf op de voorgrond, zoals na een grootschalige schietpartij. Er wordt dan bijna altijd de volgende uitspraak herhaald door een NRA-vertegenwoordiger: “The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun.”

De NRA is dus een organisatie die is ontstaan om het veilig schieten te promoten en aan te moedigen. Gaandeweg is het veranderd in een organisatie die zich bezighoudt met het lobbyen omtrent de wapenwetgeving. Deze veranderingen zijn tot stand gekomen door de wapenrechtenactivisten in de organisatie, die als enige belang hebben het verdedigen van het tweede amendementsrecht. De NRA wil tegenwoordig elke vorm van ‘gun control’ tegengaan. Daarom is het te verwachten dat ze zullen blijven lobbyen om zo toekomstige wapenwetten, die het vrije bezit van wapens aan banden leggen tegen te gaan.

Reacties

Reacties