30 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Afgelopen week hebben de Britten, middels een referendum, in meerderheid besloten dat het tijd was om afscheid te nemen van de EU en voorrang te gaan geven aan hun eigen identiteit en soevereiniteit. Men vraagt mij regelmatig om mijn mening hierover en of ik “persoonlijk” nou voor of tegen de EU ben. Ik kan hier niet kort op antwoorden met een simpel ja of nee.


Wat betreft de Brexit, dapper dat zij deze keus durven maken en een voordeel heeft het in ieder geval, mijn geplande weekendje Londen is ineens een stuk goedkoper!
Ik ben Voor de EU, maar niet deze EU. Een EU dat ons op slinkse wijze via een Lissabons achterdeurtje in de maag is gesplitst nadat wij als land via een referendum op 1 juni 2005 met 61,6%   hadden aangegeven het zo niet te willen. Op 6 april jongstleden hebben wij nogmaals met een 61% meerderheid te kennen gegeven het niet eens te zijn met het nemen van beslissingen vanuit Brussel uit onze naam. Over een Euro is ons al helemaal nooit iets gevraagd.

Hoe denk ik er persoonlijk over? Ik zet het voor u op een rijtje
Ik ben voor:

·

Verregaande Europese samenwerking op gebied van handel en veiligheid

· Visumvrij reizen voor burgers van Europese landen. Let wel, reizen, niet vestigen

· Vrijheid van vestiging in andere Europese landen mits in eigen levensonderhoud voorzien kunnende.

. Het gezamenlijk bestrijden van terrorisme, extremisme en godsdienstwaanzin

· Het tijdelijk verlenen van financieel economische hulp aan (lid)staten die in zwaar weer verkeren mits die er alles aan doen daar weer uit te komen.

· Eenheid in Europese regelgeving bij zaken zoals verkeer, warenwet, prostitutie, gebruik van bestrijdingsmiddelen etc.

· Het behoud van soevereiniteit van alle Europese landen, waar hun eigen democratisch gekozen regering de wetten vaststelt.

· Het recht van landen hun eigen grenzen te sluiten voor niet inwoners van landen buiten de EU die puur wegens economisch gewin trachten toegang te verkrijgen tot dat land.

· Het tijdelijk plaats bieden aan vluchtelingen uit landen als ze daar in levensgevaar verkeren, wegens redenen die niet stroken met de Nederlandse grondwet, mits ze een eed afleggen zich te zullen houden aan de Nederlandse wet en regelgeving en zich zullen conformeren aan Nederlandse waarden en standaarden en zij er alles aan zullen doen om binnen de kortst mogelijke tijd in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Nb. In aantallen die door ons land zelf worden besloten.

· Het omzetten van een tijdelijke in een permanente vergunning tot verblijf in ons land aan asielzoekers die hebben bewezen een positieve bijdrage te willen en kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving.

Ik ben tegen:
      

Een gezamenlijke Europese regering die voor ons, en ons land beslissingen neemt.

· Een ongekozen president, zeker als het, zoals nu, een zuipende despoot is die burgers minacht.

· Een gigantisch geldverslindend overbetaald ambtenarenapparaat dat ook nog eens wekelijks tussen Brussel en Straatsburg heen en weer pendelt.

· Een gezamenlijke munteenheid zolang die ook gebruikt wordt door landen met een zwakke economie waardoor de munt aan stabiliteit en waarde afneemt.

· Gezamenlijke Europese schulden en uitkeringen.

· Bemoeienissen van buitenaf met onze pensioenen en pensioengerechtigde leeftijd

· Bemoeienissen van buitenaf met onze lonen en sociale voorzieningen.

· Europese belastingen en heffingen.

· Oekazes die ons opleggen delen van ons land onder water te zetten om tegemoet te komen aan natuurvermindering in een andere “EU Deelstaat”

· Het in Europees verband vaststellen van quota met betrekking tot het aantal toe te laten asielzoekers/ vluchtelingen.

· Het toelaten van landen tot de EU of een nieuw te vormen Europees samenwerkingsverband welke hun eigen bevolking onderdrukken, geen democratisch gekozen regering hebben en/of niet in staat zijn hun eigen broek op te houden.

· Elke vorm van samenwerking met landen die hun eigen inwoners vermoorden of gevangenzetten om afkomst, godsdienst of seksuele geaardheid.

· Vrije arbeid in de aangesloten landen, tenzij er op dat moment in het eigen land geen werknemers te vinden zijn die hetzelfde werk kunnen of willen doen.

· Het vrijwel onvoorwaardelijk aanhobbelen achter de USA.

· TTIP en CETA

· Een door oorlogshitserij van NATO en USA opgelegde economische boycot van Rusland, waar onze land- en tuinbouw megagrote schade wordt toegebracht, zeker zolang de feiten waarvoor deze boycot er nu is, niet onomstotelijk zijn bewezen.

· Het onbeperkt aanvullen van staatskassen van Europese staten die het maar niet voor elkaar weten te krijgen hun economie op orde te brengen.

· Het opleggen van wetten, regels en oekazes aan Nederland en haar inwoners, door wie dan ook, die niet door het Nederlandse volk, langs democratische weg, daartoe is aangewezen.

Kortom, Ik ben Voor Europa en voel mij Europeaan en wereldburger maar ben en blijf bovenal Nederlander!

 Mocht ik voor een referendum toch met simpel ja of nee moeten antwoorden slaat de weegschaal door naar NEE tegen de EU, een JA voor een Nexit ,
in de hoop en de overtuiging dat we als Europese landen heel goed kunnen samenwerken zonder daar een dictatoriale superstaat van te moeten maken. en dat is dan toch wel weer

Prettig geregeld

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.