Connect with us

Politiek Internationaal

10 Oplossingsrichtingen voor de vluchtelingencrisis

Published

on

moslims

Deze week werd bekend dat de regeringen van Nederland, Duitsland en Frankrijk een alarmbrief hebben geschreven aan EU-buitenland coördinator Federica Mogherini. De strekking van de brief is dat de Europese Unie werk moet maken van het toekomstperspectief van Afrikaanse jongeren. In de brief pleit minister Ploumen voor het opzij zetten van 500 miljoen euro aan EU-gelden (ontwikkelingshulp) voor de Afrikaanse jeugd.

Tja, daar hebben we weer zo’n voorbeeld van ondoordachte en naïeve geldsmijterij dat op deze manier geen enkele zin heeft. Gelukkig is er wel het besef dat met een half miljard euro de bootjes met gelukzoekers uit Afrika niet zullen worden tegengehouden. Echter, dat besef had een brief met een andere inhoud moeten opleveren. In plaats daarvan wordt aandacht gevraagd voor het aloude corruptie-probleem en vernieuwing van belasting- en handelsverdragen. Het spijt me, de problemen in Europa – nu in Calais – vanwege de stroom met migranten uit Afrika – met louter een economisch motief – zullen hiermee niet worden opgelost.

 Hetgeen in de allereerste plaats op de agenda moet worden gezet van de EU-migratietop in Malta in november is, wat mij betreft, het volgende. Overigens is het nog beter om op korte termijn een EU-crisisoverleg te plannen. In november zal de vluchtelingen-catastrofe nog groter zijn dan ze nu al is, met alle gevolgen van dien. Hoe dan ook:
1. Maak plannen voor een onmiddellijke zeeblokkade op de Middellandse Zee waarmee de concrete stap tot het instappen in een bootje onmogelijk wordt gemaakt en daarmee ontmoedigd.
2. Stel orde op zaken in Calais en andere steden welke door migranten worden overspoeld. Draag zorg voor een ongehinderde doortocht van vrachtwagens en ander verkeer, zodat de economische schade kan worden beperkt.
3. Ondersteun EU-lidstaten, welke als eersten te maken krijgen met de stroom vluchtelingen, bij het bewaken van hun grenzen en het beter managen van de huidige aantallen economische vluchtelingen qua opvang.
4. Maak EU-geld vrij voor een tegemoetkoming in enigerlei vorm aan transport-ondernemers die tot op heden ernstige hinder ondervinden van de crisis-situatie in Calais, en waarschijnlijk binnenkort in andere havensteden in West-Europa.
5. Maak een begin met een EU-asielwetgeving naar het model van bijvoorbeeld Australië of Canada.
6. Maak EU-geld vrij voor het bevorderen van de terugreis naar het land van herkomst voor reeds aanwezige migranten. Maak tevens de huidige geldstromen vanuit EU-lidstaten naar landen in Afrika inzichtelijk.
7. Zet de huidige EU-asielwetgeving op ‘on hold’ zodat EU-lidstaten op z’n minst de kans krijgen de opvang van reeds aanwezige migranten beter te kunnen managen.
8. Investeer en organiseer, samen met de buurlanden van Syrië en Libië, in (extra) vluchtelingenopvang in de regio.
9. Maak onderscheid in de behandeling tussen migranten uit Afrika en vluchtelingen uit oorlogsgebieden (bijv. Syrië). Degenen die daadwerkelijk een oorlogsgebied trachten te ontvluchten vormen een hele andere groep dan de ‘gelukszoekers’ uit Afrika (Libië uitgezonderd) die louter economische motieven hebben bij hun trek naar (West)-Europa.
10. Draag de EU-lidstaten op om solidair met elkaar te zijn. Het heeft geen enkele zin om migranten door te sturen naar andere lidstaten om daarmee zelf van het ‘probleem’ af te zijn.

Met andere woorden, het wordt tijd om per direct een andere, meer resolute koers te varen dan tot op heden het geval is. Zolang Europa wordt overspoeld met vluchtelingen zonder dat hiertegen concrete en allesomvattende maatregelen worden genomen, hebben investeringen in werkgelegenheid in Afrika geen enkele zin. Het is dweilen met de kraan open. Daar is niemand bij gebaat. Deze vluchtelingen-crisis moet stoppen!

istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım - Roblox Script