DELEN
sylvana

Partij wilde 60.000 euro wegens schenden geheimhoudingsplicht

Sylvana Simons, ex-kandidaat Tweede Kamerlid voor DENK, hoeft de stichting achter de politieke partij geen vergoeding of boete te betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De stichting is veroordeeld tot het betalen van de kosten van het geding.

60.000 euro boete

De stichting Ondersteuning Groep Kuzu/Özturk had een rechtszaak aangespannen tegen Simons: omdat zij haar arbeidsovereenkomst zou hebben opgezegd zonder zich aan de geldende opzegtermijn te houden. De stichting achter DENK wilde dat Simons daarom de wettelijke vergoeding van ruim 2000 euro zou betalen. Ook meende de stichting dat Simons – door in de media negatief te praten over de partij Denk – haar geheimhoudingsbeding zou hebben geschonden en eiste daarvoor 60.000 euro boete.

Zeer vaag geformuleerd geheimhoudingsbeding

De kantonrechter oordeelt verder dat Simons het (in haar arbeidscontract zeer vaag geformuleerde) geheimhoudingsbeding niet heeft geschonden. Een kandidaat Tweede Kamerlid – die zich volledig in het politieke en daarmee publieke debat begeeft – moet immers kritische opmerkingen kunnen maken. Simons was bovendien in dienst van de stichting Ondersteuning Groep Kuzu/Özturk en niet van DENK. Het staat Simons vrij, ook als ex-werknemer, zich kritisch uit te laten over de keuzes en denkbeelden van Denk, zeker tegen de achtergrond van haar eigen politieke carrière als partijleidster van Artikel 1 en de in de Grondwet verankerde vrijheid van meningsuiting.

Inperking vrijheid van meningsuiting

Het politieke debat bestaat uit conflicterende standpunten: een geheimhoudingsbeding kan niet zo ver strekken dat het Simons belemmert kritische beschouwingen te uiten en aan politiek te doen – dat zou een te vergaande inperking van de vrijheid van meningsuiting inhouden. Door de stichting Ondersteuning Groep Kuzu/Özturkz zijn bovendien geen concrete geheimen of bijzonderheden van haar benoemd die door toedoen van Simons in de publiciteit zijn gekomen.

Reacties

Reacties

Geef een reactie